school

deze school is bedoelt om organisaties hun leden te helpen tot overgave van de cursussen,
hen te begeleiden om werkzaam eigen te worden komen we als vrijwilliger spreken,
over de cursussen spreken om de liefde die ons leden niet eigen is meer te realiseren in ons dagelijks bestaan.
laten we de liefde spreken ook in u vertrouwen brengen door over de cursussen in uw organisatie te spreken
we brengen de liefde van god naar onze leden toe we vragen niets we doen het voor de liefde van de heer en we zijn allen geliefde kinderen van god. nu je deze verzekering van Gods liefde heeft gerealiseerd in uw leven en vergeving hebt gehoord, vertellen we over Hem recht uit je hart wat het gebed en de spreker van vandaag in je heeft losgemaakt
god is da ware wijnstok de sprekers die spreken voor uw organisatie zijn zij de sprekers voor de site word de heer verheerlijkt door zijn ranken in de heer zijn wijngaard.
zonder de liefde van de heer kunnen we niets als gemeenschap elkander ondersteunen.

stuur mail naar onzeleermeester@outlook.com met de gegevens:
1. naam adres van de personen of organisatie
2. vermelding dat we mogen komen spreken voor onderrichting