over algemeen

We zijn een organisatie die zich niet bezig houd te functioneren als bedrijf,
dat zich in zet voor mensen. maar uit de kracht van de liefde we hebben er bewust voor gekozen om geen vzw te zijn,
Wij zijn een bedrijf met de naam “mijn ervaring tussen mij en god” dat zich in zet voor mensen Een database laten raadplegen van text bestanden die ze kunnen downloaden om via gezonde database tot een mooi resultaat te komen als gemeenschap,
die mekaar helpt door de vrijwilligers
Wij zijn gedreven met een missie. We willen een goede maatschappij bekomen, zonder corruptie dat bestaat uit mekaar lief te hebben, zonder te oordelen en functioneren als een voorbeeld figuur van het goede,
zoals de heer van ons vraagt naar zijn voorbeeld te evenaren. omdat we onze service gratis kunnen aanbieden,
voor wat we staan,
brengen we de liefde online aan u over,
door dat we bij u thuis langs  komen als onze oproep in alle vrijheid (klik hier) u interesse over de cursussen heeft,
staan we paraat zonder verplichting en uit alle vrijheid, de keuze aan u over te laten,
om op weg te lijden tot Gods voorzienigheid tot meer liefde in geloof.
onze toekomst (Klik Hier) is samen met u?
als u geroepen voelt om de heer te dienen
in de pracht van de weg van Zijn liefde,
en te groeien in alle vrijheid naar de Heer,
Naar onze gezamelijke droom (klik hier) van zijn voorzienigheid

ik heb bewust gekozen voor deze opstelling om de ware liefde te doen overbrengen,

om het kwaad naar de hel te verdoemen daarom geloven we in onze Meester. 
Hij beïnvloedt ons naar de wil van mijne meester. 
Voor Hem is iedereen gelijk, arm of rijk, in een mooie gemeenschap. 
Vrijheid staat er voorop, met ieder zijn eigen stek. 
We leven niet royaal. Voor wat komen gaat in de eindtijd,
bereiden wij ons voor met de liefde van mijne meester.”
ons inzetten door kennis te hebben opgedaan in Zijn leerschool,
om op de baan te gaan,
om de liefde van onze heer onze god rond te laten gaan,

wil je dat we bij u langs komt om de kennis van de cursussen bij brengen
bij u thuis laat op E-mail adres ( onzeleermeester@outlook.com )
uw gegevens van bij u thuis achter met gsm

Eigenaar (3 vuldigheid)

Ik ben de HEER de eigenaar van de website en werk met vrijwilligers die in mijn naam voor mij werken die ik uit kies door gesprekken te hebben met rechtvaardige mensen mijn vrijwilligers  verdien geen inkomen om hebzucht te voorkomen die verlagen hun er niet aan omdat ze de heer trouw zijn & de 10 geboden

mijn vrijwilligers zetten hun in voor de maatschappij ben een eerlijke persoon wil mij engageren om in de maatschappij rechtvaardig te helpen en de mogelijkheid te geven om mij te kopiëren als meester en de zieke delen hun zelf laten naakt staan en met leven om te gaan door hun te laten leven en goed voorbeeld te geven aan de autoriteiten zullen hun terecht wijzen op hun gebreken door onrechtvaardig in leven te wijzen

Het is niet enkel nemen en je liefde geven
ben rijk van geest
heb veel connecties & grote familie broeders & zusters
ben naar school geweest door te luisteren naar mijn vader zijn tekens gevolgd
me dienstbaar in gezet voor mijn vader

In realiteit is mijn moeder onbevlekt ontvangen en jozef is mijn stief vader ik had verschillende vaders met verschillende waardes waar ik uit leren kon met mijn vrijwilligers ga ik mijn gemeenschappen verrijken zoals staat geschreven door je in te zetten met uw IQ zoals staat geschreven en mensen die geen discipline heeft goeie voorbeeld te geven dat doe ik ook als leraar,
heb geen schrik of voel je niet achteruit gestoken omdat je beetje anders bent,
als de rest oordeel nooit,
een vis die niet een boom kan beklimmen (als een aap) en geloofd dat hij dom is omdat die vis denkt dat hij die boom niet kan beklimmen dat laten ons onderwijssysteem ons geloven het is niet jouw fout die mensen zijn niet gemaakt er voor door mijn vader waarom moest ik dit alles doen voor het papiertje (diploma) die zelfde cyclus herhaald die zich en werd er niet wijzer van om de productie van

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme

“Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De productiemiddelen zijn meestal in privaat eigendom van particuliere ondernemers die daarbij veelal gebruikmaken van loonarbeid om meerwaarde te creëren. Zij genieten daarbij over een grote mate van juridische vrijheid om over deze middelen te beschikken, de vrije ondernemingsgewijze productie. Deze vrijheid betekent ook dat er sprake is van concurrentie, wat maakt dat ondernemers er belang bij hebben om de efficiëntie van hun onderneming te vergroten. Daarom zal de kapitaalbezitter de winst niet volledig consumeren, maar herinvesteren in de onderneming en vindt kapitaalaccumulatie plaats. De distributie van producten wordt geregeld door de vrije markt, waarin de rol van de overheid (in principe) beperkt is tot die van marktmeester”.

Daarom dat ik met vrijwilligers werkt om geen kapitalisme & niet enkel te laten nemen, en niet te geven (diefstal) uit te sluiten tussen mijn werknemers zodat ze niet verlijd worden tot kapitalisme maar hun inzetten voor de arme;
die komen liefde en goed voorbeeld te kort denk maar over na, …

ik zou zeggen breek uit de standaard volg het liefdevolle verhalen boek als ik u uit kiest als meester laat ik mensen voor mij vrijwillig werken eerst naar school/werk/pensioen/dood lichaam en naar de hemel naar eeuwig leven als je goed heeft ingezet voor de maatschappij zal er in over je verteld worden over verleden heden en toekomst omdat je dienstbaar voor mij bent zecht de heer dus breek uit de standaard de meeste mensen die wel een baan hadden haatten het omdat ze elke baan die ze konden krijgen moesten accepteren door de heftige competitie geloof in mijn boek (bijbel) geschreven in mijn boek geopenbaard door mij (god)

Meer over GWENOVITCH

Wij zetten ons in om als ezels door leven te gaan om onze heer te dienen
we zetten ons in met heel ons hart en we zijn eerlijk
wij geloven in God.  
God heeft een plaats voor ons bereid in de hemel.  
Laten we ons dienstbaar in zetten voor onze God. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Niemand komt tot de Vader tenzij door Jezus
als jij Jezus zou kennen,
zou jij ook de Vader kennen.
Nu reeds ken ik Hem en zie ik Hem 
ik laat mijn hart niet verontrust worden.

Ik ben op weg naar het hiernamaals. Daar is mijn plaats, de plaats door God bereid.

IK neemt deel aan het leven van onze Lieve Heer in de Kerk vooral door de sacramenten te ontvangen en te bidden. Ik wil een GOEDE katholiek worden die de heer graag ziet.

Bron: evangelie uit Johannes 14,9-14

Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.
ik laat mijn hart niet verontrust worden
ik wil creatief in zetten om vrijwillig mij in te zetten voor de weg naar hiernamaals
mijn plaats te krijgen omdat ik hier op aarde geen loon aanvaart met werk voor mij zelf voor barmachtig te zijn voor de Heer
ik ben al zo lang bij u en gij kent mijn nog niet wie mij ziet, ziet de vader.
hoe kan ik dat zeggen: toon ons da vader?
gelooft jij niet dat ik in de vader geloofd
en de vader houd van mij

Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet,
gwenovitch. Wie Mij ziet, ziet de Vader.
Hoe kunt ge dan zeggen : Toon ons de Vader ?
Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is ?

deze woorden die ik tegen over u schrijft
schrijf ik niet uit mij zelf
maar het is de vader die, blijvend in mij is
het werk verricht in de bijbel
geloofd in mij:
ik ben in de vader en de vader is in mij omdat ik zijn werken onderzoekt
voor waar, voor waar, ik zeg u
wie in mij geloofd,
zal ook zelf ook de werken doen die ik doe
en ja, grotere dan die zal hij doen

omdat ik naar de vader ga
want hij heeft een plaats voorzien voor mij, omdat de liefde in ons werkt
voor de gene die zien en geloven in jezus & 3 vuldigheid
.

 wil u ook een vrijwilliger worden verwijs ik u naar ergens anders