nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

op zoek naar liefde

Download

- Stars (0)

0 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 21-02-2022 19:42

Share
DescriptionPreviewVersions
op zoek naar liefde.pdf

(En) for English language scroll down
(Fr) faites défiler vers le bas pour la langue française

 

Blz 8 gestopt op fouten verbeteren gwenovitch geschreven

Goeie dag u bent opzoek naar liefde
levensvragen van het leven van ons bestaan houd u bezig

Hij aanvaart jou als zijn geliefde kind

In deze wereld hoor je er vaak pas echt bij als je

 • de juiste kleren draagt,
 • de juiste baan hebt,
 • woont in het juiste huis
 • rijd met de juiste auto

dan leven we op de illusie die de maatschappij ons dat doet geloven, allemaal uiterlijk vertoon om iemand te verleiden en zo iemand te zijn om ons zodanig goed te voelen en ons aanvaard te zijn.
Als we al deze dingen van schone schijn niet hebben of het zit allemaal niet mee, dan voelen we ons snel niet aanvaard door de mensen om ons heen, ja zelfs de grote directeur stelt soms opeens niet veel meer voor als we in de illusie van uiterlijke schijn ons te verzetten in de cursus
“8.2.2 de financiële boekrol”
maakt u wegwijs hoe duurzaam en in eenvoud te leven.
Door al die rompslomp van uiterlijke schijn geen energie aan te geven, en uw leven in de geest en fysieke op te ruimen daarmee meer vreugde en liefde te scheppen.
Dat met meer duurzaamheid, om de liefde te begrijpen te maken, geeft je meer vreugde

Hoe geweldig is het dan dat (u) God jou aanvaardt. Hij vindt u waardevol en speciaal en uniek zoals je bent. Los van wat je kan of allemaal hebt of bereikt hebt. Als je de voorzienigheid toe laat in uw leven door hoop geloof en liefde aan de heer geeft, ga je minder miserie op gefocust zijn  door op god gericht te zijn te vertrouwen op hem gericht, bandt uw miserie uit uw leven door uw geest van zien op hem te richten door gebed aanvaard Hij als zijn geliefde kind, het aan ons is om als wederdienst onze barmachtigheid aan hem toonbaar te maken.

Bij Hem ben je ook thuis. Je kunt altijd zonder enige aarzeling naar Hem toe gaan. Je kunt bij Hem heerlijk jezelf zijn en je op je gemak voelen in alle rust.
Je kunt op elke moment van de dag met Hem praten. Hij is er altijd voor jou en Hij zorgt voor u als een goede vader, herder, leidsman.

Catechese 3 Mc is een uitkomst in uw basis bestaan

 

 

Wie is Heilige maagd Maria

 

Maria was de moeder van Jezus.
Zij is de koningin van de Hemel
is zij de belangrijkste heilige na jezus
Maria is de moeder van God en heeft belangrijke rol in ons geloofsleven.
zij geeft opdracht aan de zieners om haar volk te onderrichten in Medugorje (klik hier)
zij is de moeder van alle volken,
om haar kinderen te roepen naar heiligheid samen door hem in hem met hem zijn ze een heilige familie samen met jozef voeden ze het kind Jezus op,
zie cursus “(8.2.5) opvoeding gelijk met de heer”

Maria, u hebt ons uitgenodigd om ons toe te wijden aan onbevlekt Hart van Maria.
Ik weet dat  het uw enig verlangen is ons tot God te brengen, Omdat u ons oneindig liefhebt en omdat u verlangt dat we gelukkig zijn.

Vandaag wil ik Uw oproep beantwoorden. Zoals Jezus stervend op het kruis u aan mij heeft gegeven, geef ik mezelf ook aan U.
in Uw handen vernieuw ik mijn doopbeloften en wijd ik mij toe aan uw Onbevlekt Hart,
om toe te behoren aan de Heilige Drievuldigheid.
Door te bidden tot u Maria om ons te lijden tijdens heilig sacrament van begin tot einde van sacrament, in de eucharistie.
Ik leg in Uw handen mijn hart, mijn ziel, mijn geest, en mijn lichaam, mijn talenten en mijn gaven, mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst

Neem mij Maria in uw armen, en help mij om Jezus lief te hebben zoals u hem hebt liefgehad!
met U wil ik leren naar het woord van de Vader te luisteren en zijn wil te doen.
Net als U, Maria, krijg ik en ontvang ik de Heilige Geest in mijn hart.

Met U, Maria, wil ik leren alle mensen lief te hebben want ze behoren allen aan uw zoon Jezus.
ik wijd mezelf aan U omdat ik met heel mijn hart mag zijn,
waarin ik de vrede, de vreugde en de liefde vind, en de kracht om mij te verzoenen met de wil en de kennis van de heer en Maria samen te verzoenen met mijn broeders en zusters

Ik wijd u ook heel mijn familie toe, al mijn vrienden, alle mensen, vooral zij die op dit ogenblik het meest nood hebben aan de bijstand en de barmhartigheid van God.

Ik verlang zoals Jezus te leven aan uw zijde Maria,
alle dagen van mijn leven. Dat voortaan, met u, alles in mij de Heer prijzen!
Dat mijn hart zich verheugde in God mijn redder.

 

geschiedenis
volgens het evangelie volgens Lucas was Maria verloofd met Jozef toen de engel Gabriel haar aankondigde, dat zij zwanger zou worden. Maria vroeg hoe dit zou kunnen, want ze had nog geen geslachtsgemeenschap gehad. Gabriel  zei: “de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.

Gabriel had nog meer nieuws. “ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap.”  Kort daarna reisde Maria naar een stad in het Judeagebergte, waar zij Elisabeth en haar man Zacharias bezocht (Maria visitatie).
Maria bleef hier ongeveer drie maanden.

 

Enige tijd later reisden Maria en Jozef naar Bethlehem
“om zich te laten inschrijven”.
Toen zij in Bethlehem waren aangekomen, begon de bevalling en werd Jezus daar geboren.

Na de geboorte van Jezus zochten wijzen uit het oosten naar de pasgeboren
“koning van de Joden”. Herodes hoorde hiervan en gaf zijn soldaten bevel om naar Bethlehem te gaan en alle jongetjes tot twee jaar oud te doden ( de kindermoord van Bethlehem). Een engel verscheen echter in een droom aan Jozef en droeg hem op om samen met Jezus en Maria naar Egypte te vluchten.

volgens het evangelie keerden ze na een tijd toen Herodes was gestorven, terug naar Judea. Toen ze ontdekten dat de gewelddadige Herodes Archelaüs de nieuwe koning van Judea was, weken ze na een aanwijzing in een droom uit naar Nazareth in Galilea.

In het verslag over Jezus’ prediking wordt Maria nog enkele malen genoemd. Enkele evangelieteksten wekken de indruk dat de verstandhouding tussen Maria en Jezus slecht was. Mattheüs en Lucas schreven dat Jezus’ moeder en broers hem dringend te spreken vroegen, op een moment dat hij zich met anderen onderhield. Jezus weigerde dit en zei dat zijn leerlingen zijn echte moeder en broers waren. Marcus schreef zelfs dat Jezus’ moeder en broers hem desnoods onder dwang mee wilden nemen,
”want volgens hen had hij zijn verstand verloren”. Johannes vermeldde dat zijn broers toen nog niet in Jezus geloofden; over Maria wordt daarbij niets gezegd.

Volgens Johannes was Maria bij de kruisiging van Jezus aanwezig, samen met Johannes zelf, die door Jezus aan het kruis werd aangewezen als zoon van Maria. Toen Jezus haar zag staan naast ”de leerling van wie hij veel hield”, verklaarde hij hen moeder en zoon. ”Vanaf dat moment nam deze leerling Maria in huis.” Na Jezus’ dood bleef Maria Magdalena kijken in welk graf hij werd gelegd en kocht zij met anderen geurige olie om het lichaam te balsemen. De laatste vermelding van Maria zegt dat zij   in de periode na Jezus’ dood, samen met de apostelen en haar zoons, vurig wijdde aan gebed

Maria werd volgens een constante overlevering geboren uit Joachim en Anna; Volgens de Katholieke Kerk is Maria vanaf haar conceptie gevrijwaard voor de erfzonde, dat wil zeggen dat ze onbevlekt ontvangen was. Ook geloven de Katholieke en de Orthodoxe Kerken dat Maria nooit een zonde heeft bedreven. Ze beroepen zich daarbij op Lucas 1:28, waar de engel Gabriel haar aanspreekt met: ”Wees gegroet, vol van genade.”

Over haar jonge leven is er een traditie die stelt dat ze dienstdeed in de tempel. Over haar verdere leven zijn verschillende verhalen in omloop. Volgens de (rooms-katholieke) overlevering moet Maria ergens tussen 36 en 50 na Christus zijn overleden in Jeruzalem of Efez. (in het Huis van de maagd Maria). Hierbij zouden alle apostelen aanwezig zijn geweest behalve Thomas. Toen deze arriveerde was Maria’s lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Thomas in zijn eentje haar graf. Thomas zou toen de tenhemelopneming van Maria hebben gezien. Daarbij zou hij van Maria haar gordel hebben gekregen. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hun de gordel toonde en het lege graf.

De discipline binnen de theologie die op Maria speciaal op haar richt is Mariologie

 

Wie is jezus

 

Jezus is de bekendste persoon die ooit geleefd heeft
misschien weet jij niet zoveel over jezus,
zijn liefde of heb je zelfs nooit iets over hem gehoord.
Het bijzondere is dat Hij wel van jouw bestaan heeft gehoord.
heeft god gwenovitch geroepen als een dienaar van God.
om te openbaring Ingen te ontvangen van god.
zodat god de hoeksteen is in zijn bestaan,
weet  dat ze zelfs enorm betrokken willen zijn bij jouw leven.
daarom ben ik begonnen om zijn voorzienigheid van liefde te doen.
omdat God mij er toe roept
waarvoor hij mij gemaakt en gevormd heeft in zijn voorzienigheid.

We gaan kijken wie jezus is en wat Hij voor de wereld doet via mensen of rechtstreeks,
wat Hij voor jou gedaan heeft.
Ook ga je het zien hoe het voor jou mogelijk is,
om Hem persoonlijk te leren kennen.
vandaag kan hij aan het werk zijn door via mensen,
via handelingen hun barmachtigheid die ze van god gekregen en geleerd door te geven.
om de liefde te begrijpen.
kan voor jou de deur open gaan naar heiligheid naar een heel NIEUW LEVEN:
een leven met Jezus.
vrij te voelen door te geloven in de vader,
die heel de wisseling van natuur liefdevol in zijn macht heeft.
door verschillende religies en levenswijze zijn leer  is het ware geloof,
dat mensen bevrijd op alle gebied zonder stress

 

Wat heeft jezus voor jou gedaan?

Wat een verhaal! Iemand die opstaat uit de dood!
Er moet meer in dit verhaal zitten,
waarmee we ons zijn mee kunnen vergelijken.
En dat is zo! De dood en opstanding van Jezus zijn de belangrijkste gebeurtenissen
in bestaan van de mensheid dat we niet begrijpen, met capaciteit van 6% in ons hersenen. Zouden we het kwaad omarmen met onze barmachtigheid om die kwade persoon liefde te schenken zoals jezus voor ons heeft zodat wij zijn evenbeeld worden
zonder negatieve commentaar van denken assertief te zijn zoals Jezus wist dat Hij zou gaan sterven en ging daarom vrijwillig met de aanklagers mee. Hij was  , maar verdedigde zicht niet. Om de nieuwe wereld te laten komen door zijn openbaringen van zijn vader, via mensen te openbaren

Door wat Jezus heeft gedaan biedt God nu aan elk mens een geschenk aan, van zijn liefde; Hij biedt je totale vergeving aan als je oprecht dat doet voor al je zonden.
Hij biedt je ook een persoonlijke vriendschap relatie  aan en een eeuwig leven met Hem aan, waarop zijn vriendschap gebouwd is in vertrouwen om u een fantastisch leven te laten manifesteren

 

 

 

 

Wat betekent het om Jezus te volgen?

Jezus volgen betekent dat je met Hem op pad gaat en Hem betrekt in uw dagelijks leven van alle dingen van je leven

Jezus volgen betekend vriendschap

Als je Jezus steeds beter gaat leren kennen zal je tot de conclusie komen dat je beste vriend gevonden hebt.

Een vriend is pas een vriend zoals Jezus die met je lacht en griend en met je mee gaat als je verdriet heeft en u ophoud lijk vergeeft en voor u opneemt
het gaat om echte vriendschap.
Ga achter Hem aan en je zult vriendschap gaan ervaren

Jezus volgen betekent gehoorzaamheid

Jezus is een geweldige vriend van elk kind vooral de gene die hun kinderhart bewaart hebben als ze volwassen zijn, maar Hij is ook je koning en Heer geworden.
een gelovige eert Koning Jezus. Eén manier om dat te doen is door gehoorzaamheid. Als Jezus iets van je vraagt dan gehoorzaam je Hem.
Dat betekent dat je het belangrijker vindt wat Hij denkt, vindt of
wil dan wat jij denkt, vind

En ja, dat vraagt zeker zo nu en dan moeilijke keuzes van jou.
Maar onthoud: Jezus heeft het beste met je voor en maakt iets prachtigs van je leven zoals zij die geroepen worden tot zijn wil om zijn kennis tot ons te nemen en zijn liefde te verspreiden rond ons heen.

Jezus volgen betekent niets achterhouden

Je kunt je leven met Jezus vergelijken met een huis met kamers.
Jij bezit dat huis en je hebt Jezus binnengelaten.
Hij krijgt van jou een sleutel van een kamer om in te wonen.
Maar wat blijkt?… er zijn nog een aantal kamers in je huis die op slot zijn.
Daar mag Jezus van jou niet komen. In deze kamers zijn je verborgen stiekeme zonden of verslavingen waar je mee worstelt.
Maar ook de dingen die je moeilijk vindt: je onzekerheden en pijn, de dingen die je eigenlijk niet met Jezus durft te delen

Dit alles ervoor dat je niet vrij bent en je niet vrij voelt.
op een dag heb je er zo genoeg van dat je het er met Jezus over hebt en alles met Hem deelt. Hij zegt tegen je: “als je Mij nu de sleutels geeft van al die kamers dan zal ik samen als een goede vriend met jou je hele huis op orde brengen. Ik ga je helpen!”

Dit is een proces waarin Jezus je zelf dingen leert en laat ontdekken.
Geef Jezus elke kamer van jouw leven.
Hij zal ze samen met jou opruimen en je vreugdevolle en mooi leven van maken als je de cursussen volgt

 

Het leven van Jezus

Jezus werd geboren in de plaats Bethlehem in Israël.
Al op jonge leeftijd maakten zijn woorden en wijsheid een bijzondere indruk op de mensen om Hem heen.

Toen Hij ongeveer dertig jaar oud was begon Hij door de steden van Israël te trekken om de mensen te vertellen over God. Hij zei dat God Zijn Vader was en dat Hij door God gezonden was. Hij vertelde de mensen over Gods zijn liefde en Gods plannen met de mensen. Jezus had oog voor alle soorten mensen: man en vrouw, arm en rijk, jong en oud, met of zonder nood.
Hij had echter speciaal aandacht voor de mensen die het in het leven verprutst hadden. Hij zei dat Hij juist voor hen gekomen was.

Op een gegeven moment stelde Hij twaalf mannen aan om met Hem samen te werken. Zij gingen ook over God vertellen.

Jezus deed ook bijzondere dingen. Zo genas Hij zieke mensen en
deed wonderen (klik hier).
Onder andere veranderde Hij op een bruiloft een paar vaten water in wijn en liep Hij op een meer over het water. Op bovennatuurlijke wijze wist Hij de gedachten en situaties van mensen. Dat maakte een grote indruk op de mensen, die hun hart afhankelijk zetten voor Hem. Deze Jezus moest wel door God gezonden zijn.

De dood van jezus

Jezus ontving tijdens Zijn leven openbaringen van God over de toekomst.
Op een dag vertelde Hij zijn volgelingen dat Hij zou gaan sterven.
Ze snapten er niets van. Wat bedoelde Hij daarmee?

Jezus had vrienden, maar ook vijanden die Hem wilden vermoorden.
Een groep religieuze leiders uit die tijd maakten een plan om Hem te doden.
Ze legden contact met judas, één van Jezus volgelingen, en kochten hem om met geld om Jezus te verraden.

Op een avond was Jezus op een berg net buiten de stad Jeruzalem aan het bidden. Hij wist al dat Hij verraden zou worden en zocht steun bij God, Onze vader.
Toen het nacht was, kwam Judas met een grote groep religieuze leiders en soldaten en zij namen Hem gevangen. Ze brachten Jezus naar de romeinse rechter. Daar kwamen ze met allerlei valse beschuldigingen en zetten de rechter onder druk.
uiteindelijk werd Jezus veroordeeld tot de kruisdood.
Buiten de stad op een berg werd Hij aan een kruis gespijkerd en daar stierf Hij.

 

De opstanding uit de dood

Het lichaam van Jezus werd in een graf gelegd. De religieuze leiders wisten dat Jezus had gezegd dat Hij zou sterven, maar ook dat Hij na drie dagen opgewekt zou worden uit de dood. Ze geloofden dit natuurlijk niet maar waren bang dat de volgelingen van Jezus het lichaam zouden stelen. Dan zou het toch lijken alsof Jezus inderdaad opgestaan was uit de dood. Daarom werd het graf goed afgesloten met een grote steen en werd het bewaakt door wachters.

Na drie dagen gebeurde er inderdaad wat Jezus over de toekomst gezegd had. Het begon net licht te worden toen er een grote aardbeving kwam en een engel van God de steen voor de opening weghaalde. De wachters beefden van angst.
De engel zei: “Hij is niet meer hier, Hij is opgestaan uit de dood.”
Jezus was door de kracht van God weer levend gemaakt en het graf was leeg.

In de dagen daarna verscheen Jezus meerdere keren aan zijn volgelingen.
Eén keer verscheen hij zelfs aan een groep van meer dan 500 volgelingen.

 

 

Hoe de Heer zich aan gwenovitch openbaard

 

Hoe God gwenovitch en Natanaël ons roept, om de vol goddelijkheid werd gerealiseerd om de wil te doen, werd gerealiseerd door god en zijn kerk, was zijn aanwezigheid niet langer vaag werd gerealiseerd door hem, met hem en in hem
door de handen van de vrucht in de eucharistie de liefde van de kerk van God uit te dragen door lichamelijke werken van barmachtigheid te doen,
om de liefde van Zijn openbaringen aan hem terug te geven van onze liefde voor onze Heer.

mensen konden god zien en dichtbij

komen ze konden proberen god wil te begrijpen zijn goddelijkheid te begrijpen door zijn woorden hier op de website en het werk en de daden van de mensen zo door de menselijkheid uitte gwenovitch Gods wil en zijn goddelijkheid  en door te tonen van Gods wil en zijn gezindheid onthulde hij aan mensen de God in spirituele rijk die niet kan worden aangeraakt of gezien ze zagen een beeld van god in gwenovitch.
gwenovitch maakte Gods identiteit status en gezindheid en meer tastbaar en menselijk.
laat hij door God zijn woorden en werk ervaren.
Om de mens een idee te geven van Gods zijn echtheid en zijn realiteit.
wilt gwenovitch onthulde aan mensen de god in spirituele rijk.
hoe het werk, de manier van werken en perspectief van spreken in uw bedrijf en hier op de website van de Heer Jezus anders waren dan Gods echte persoon in spirituele rijk,
representeert gwenovitch God als nooit eerder gezien

 

Verhaal uit de bijbel

Filippus kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ ‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ ‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ ‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’

In Johannes wordt van de eerste leerlingen van Jezus het beeld geschetst dat zij zich na hun roeping direct richtten tot hun familie en vrienden om Jezus ook te volgen. Zo wordt Natanaël in Johannes geïntroduceerd als vriend van Filippus, die tegen Natanaël zei: ”We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!”[1]

Natanaël wordt beschreven als aanvankelijk sceptisch of de Messias wel uit Nazaret zou kunnen komen: ”Uit Nazaret? … Kan daar iets goed vandaan komen?” Niettemin accepteerde hij Filippus’ uitnodiging en ging mee naar Jezus. Toen deze Natanaël zag aankomen, zei hij: ”Dit is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog”. Natanaël vroeg waar Jezus hem van kende. Jezus zei dat hij Natanaël al had gezien zitten voordat Filippus hem riep toen hij ’onder de vijgenboom’ zat. Deze uitdrukking wordt door sommige commentators gezien als een Joodse troop die het bestuderen van de Thora betekent.[2] Natanaël erkende Jezus vervolgens als ”de Zoon van God” en ”de koning van Israël”.[1]

Tegen het einde van het Johannesevangelie verschijnt Natanaël weer, als een van de leerlingen aan wie Jezus na zijn opstanding verscheen bij het Meer van Tiberias

BRON: verhaal uit de bijbel: Johannes 1:45-51

John 6:60-66, Hij voegde er aan toe: “Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij kan komen, als het hem niet door de Vader gegeven is.”  66Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap.  67Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: “Wilt ook gij soms weggaan?”  68Simon Petrus antwoordde Hem: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven  69en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.”  70Jezus gaf hun ten antwoord: “Heb Ik u niet uitgekozen, twaalf in getal? En toch is een van u een duivel.”  71Hiermede doelde Hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want deze zou Hem overleveren: een van de twaalf.

je gelooft dat Gods kracht vrijkomt als

vrouw met bloedvloeiing voor 12

jaren hadden veel van velen geleden

artsen en gaf al haar geld uit

maar was niet beter dat ze over Jezus hoorde?
(lindsey over gwenovitch hoorde)

en kwam in een menigte van mensen en

erdoor gedrukt raakte de zoom van

Zijn kledingstuk toen ze het aanraakte was ze…

acht hele Jezus draaide zich om en zei:

(zie gwenovitch tegen lindsey)
wie heeft me aangeraakt en dit is wat hij zei

tegen haar toen hij ontdekte wie hij was

zei tegen haar dochter dat je geloof heeft gemaakt

je hele geloof kan de

situatie in je leven die je hebt

de kracht om te geloven hoe komt het dat?

tientallen misschien honderden mensen waren

hem raken in een kwestie van een paar

momenten en slechts één kreeg een wonder

er is één ding dat een maakt

verschil en dat is geloof zie je kan

wees bij je in de buurt, je kunt horen dat je kunt praten

hierover kun je met anderen discussiëren

over de Heer over de Bijbel over God

maar er is één ding dat je verbindt

met zijn kracht en geeft het vrij in jouw

leven en dat is je geloof,
net zoals bij de konigin (maria) die met feremonen de bijtjes beivloed  zie je

hij is niet alleen de Verlosser, hij is de genezer

hij is niet alleen de Heiland en genezer hij

is de verlosser hij is niet alleen de

Redder genezer en verlost is gwenovitch door de

leverancier christus en maria

elk van deze

heeft verbondsnamen die onthullen wie hij

is hij de Almachtige God hij is alles wat wij

zo vaak nodig hebben, wachten mensen op God

om naar hen toe te komen voor hun steun aan mij

deze nacht de engel van God (abbadon) die ik ben

en die ik dien zeggende vrees niet Paul

gij moet voor Caesar worden gebracht en God heeft u dat allemaal gegeven

zeil met u, daarom heren, wees goed

juich toe, want ik geloof in God dat het zal gebeuren!

zelfs als het me goed werd verteld

gelooft God dat ik zal zeggen dat ik geloof?

 

nu als je op dat punt komt, doet het dat wel

en maakt het niet uit wat er in je leven gebeurt

wanneer we God kunnen geloven, maakt het niet uit

hoeveel andere stemmen het uit schreeuwen en

die ons roept, het is de stem van de

Heer die zal zegevieren in de angst en

geloof zijn tegengestelden, maar ze werken gewoon

gelijk zij beiden hier geloven aan zij allebei

ze spreken allebei door de lofzang van maria

ze worden allebei zwanger en krijgen angst

gelooft dat de leugens van de vijand spreken

ze verwekt ze in het hart en

loopt dan de mensen binnen om te krijgen wat ze hebben

angst geloof gelooft dat God hoort en spreekt

en ontvangt en loopt in de

zegeningen van de overheid je bent ofwel

wandelen in angst of geloof een van de

een ander zal je leven domineren, zei jezus

wees niet bang wees niet bang dat betekent

we hebben de macht om angst te stoppen, maar ik ben

proberen je dat te vertellen, zelfs wanneer de

Heer spreekt in uw geest en wanneer hij

vertelt je wat hij wil dat je het doet

betekent niet dat de duivel dat gaat doen

ga op de een of andere manier uit de weg en zeg:

kom door maar de vijand gaat

om te proberen te voorkomen dat Gods Woord een

realiteit word soms zal de vijand dit zijn

via je vrienden en via je

familieleden en via uw collega’s

en soms via je klasgenoten

hij is zelfs getoond aan uw kerk, leden veel mensen de moeilijkste klus

hebben overleefd hebben niet geprobeerd te leven,
voor God is

met hun eigen kerk gaan ze naar de kerk

en de prediker die hen u God vertelt

wil niet dat niemand probeert te leven zoals

dat en wanneer de wet u vertelt wat u moet doen

gaat de vijand je poetsen met?

alles wat hij in zich heeft behalve alles

je moet ter zake komen in je

leven dat het niet uitmaakt wat iemand

zegt dat ik God ken, de Heer Jezus zei mijn

schapen kennen mijn stem en de klauwen die ik ken

de stem van god de Heer heeft me verteld

wat te doen en het maakt niet uit wat iemand

anders zegt in het boek Romeinen dat hij zegt

laat ieder mens een leugenaar zijn en laat God

waar zijn, ik weet niet hoe het met jou zit, maar wanneer?

Gods Woord is, is in elk geval smetteloos

of iemand anders laat iedereen een

leugenaar zijn en laat Gods Woord waar zijn jullie allemaal

hoor niet wat ik zeg dat is de

soort geloof dat je moet hebben zelfs

wanneer je ziek bent in je lichaam wanneer?

je hebt die rechtszaak en zeker

je weet er niets van

jurisprudentie je weet niets

over de wet, maar de advocaat vertelt je dat

je zaak is zwak, dat kan echt niet

je kunt het winnen, maar als God zei dat ik heb

ik heb je de overwinning gegeven in dit ding dat ik heb

gezien dat God de rechter de zijne deed omkeren

beslissing laat de advocaat

en dan is Gods Woord soms waar

zijn, je moet je zelfs alle profeten vertellen

laat mijn gevoelens leven, laat de mijne

emoties wees levend God vertelde me in zijn

woord door Zijn striemen ben ik genezen en ik

dacht beweren, ook al doe ik dat niet

voel het …

halleluja Oh blazer die je zou moeten bereiken

over iemand vertellen dat ik niet weet wat

je gaat door, maar geloof dat God is

ondanks alles hoe de nudist

kolonies die de vijand je zal vernietigen

geloof als je hem laat kijken hoe jullie allemaal

naar gwenovitch kijken

hoe de heer in mijn leven aan het werk is.
sommigen van ons hebben niet genoeg geloof om

vertrouwen in God, de meesten van ons

zullen het ermee eens zijn dat God was, we zullen

geloof historisch gezien dat was een

iets dat dit universum oproept

komen samen hoe ze degenen hebben die

praten over de oerknaltheorie en zo

dat soort dingen, maar het kostte meer dan

een knal om deze wereld op zijn plaats te zetten

het ontwerp van dit gebouw dat uit de hemel neer daalt
is niet gekomen

op zijn plaats zonder knal en trok deze

stappen om deze website te bouwen voor de heer zijn aanschijn

want Hij heeft gezegd dat gwenovitch je nooit zal verlaten

noch u verlaten, ik zal u nooit verlaten

noch verlaat u dat betekent wanneer ik ben

een slechte dag heeft hij is er nog steeds

dat betekent wanneer ik door een ga

moeilijkeste tijd hij is er nog steeds

dat betekent wanneer ik mijn rug heb toegekeerd naar

God wanneer ik met opzet mijn rug zou toekeren

op God is zijn woord nooit goed veranderd

hij is dezelfde gisteren vandaag en

voor altijd en hier staat dat hij zal

dat hij je nooit zal verlaten, noch

verlaat u dus weet wat een zaak wat is

gebeurt dat hij er zal zijn

das de ware liefde waartoe 3 vuldigheid
gwenovitch toe roept, net zoals bij zijn vader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En)

Searching for love

 

Good day you are looking for love
life questions of the life of our existence keep you busy

He accepts you as his beloved child

In this world you often only really belong if you

 • wears the right clothes,
 • have the right job,
 • lives in the right house
 • drive the right car

then we live on the illusion that society makes us believe, all the ostentation to seduce someone and be such a person to feel so good and accepted.
If we don’t have all these things of appearances or things don’t go well, we quickly feel unaccepted by the people around us, yes, even the great director sometimes suddenly doesn’t amount to much if we live in the illusion of outer appearances. seem to resist us in the course
“8.2.2 the financial scroll” shows
you how to live sustainably and in simplicity.
By not giving all that hassle of outward appearances energy, and clearing your life in the spirit and physical thereby creating more joy and love.
That with more durability, to make love understand, gives you more joy

How wonderful then that (you) God accepts you. He finds you valuable and special and unique as you are. Regardless of what you can or all have or have achieved. If you allow providence into your life through hope give faith and love to the lord you will be less misery focused on god oriented trust focused on him banish your misery from your life by your mind from seeing on to address him by prayer He accepts as his beloved child, it is up to us in return to show our mercy to him.

You are also at home with Him. You can always go to Him without any hesitation. You can be yourself wonderfully with Him and feel at ease in peace.
You can talk to Him at any time of the day. He is always there for you and He cares for you as a good father, shepherd, guide.
Catechesis 3 Mc is a solution in your basic existence

 

 

Who is Holy Virgin Mary

 

Mary was the mother of Jesus.
She is the Queen of Heaven
she is the most important saint after Jesus
Mary is the mother of God and has an important role in our faith life.
she orders the seers to instruct her people in Medugorje (click here)
she is the mother of all nations,
to call her children to holiness together through him in him with him they are a holy family together with jozef they nurture it child Jesus,
see course “(8.2.5) education like the Lord”

Mary, you have invited us to consecrate ourselves to the Immaculate Heart of Mary.
I know your only desire is to bring us to God, Because you love us infinitely and because you want us to be happy.

Today I want to answer Your call. As Jesus dying on the cross gave you to me, I also give myself to You.
In Your hands I renew my baptismal promises and consecrate myself to Your Immaculate Heart,
to belong to the Holy Trinity.
By praying to you Mary to make us suffer during Blessed Sacrament from beginning to end of sacrament, in the Eucharist.
I lay in Your hands my heart, my soul, my mind, and my body, my talents and my gifts, my past, my present and my future

Take me Mary in your arms, and help me to love Jesus as you have loved him!
with you I will learn to hearken to the word of the Father and to do his will.
Like you, Mary, I receive and receive the Holy Spirit in my heart.

With you, Mary, I want to learn to love all people for they all belong to your son Jesus.
I dedicate myself to You because I may be with all my heart,
in which I find the peace, the joy and the love, and the strength to reconcile myself to the will and knowledge of the Lord and to reconcile Mary together with my brothers and sisters

I also consecrate to you all my family, all my friends, all people, especially those who are most in need of God’s help and mercy at this time.

I long to live like Jesus by your side Mary
all the days of my life. That henceforth, with you, all in me praise the Lord!
That my heart rejoiced in God my saviour.

 

history
according to the Gospel of Luke Mary was engaged to Joseph when the angel Gabriel announced to her that she would become pregnant. Maria asked how this could be, for she had not yet had sexual intercourse. Gabriel said, “The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will cover you like a shadow. Gabriel had more news. “Your relative Elisabeth is also pregnant with a son, despite her advanced age. She is now, even though she was thought to be infertile, in the sixth month of her pregnancy.” Shortly thereafter, Mary traveled to a town in the Judean Mountains, where she visited Elizabeth and her husband Zacharias (Mary visitation). Maria stayed here for about three months.

 

Some time later, Mary and Joseph traveled to Bethlehem
”to be registered.”
When they arrived in Bethlehem, the labor began and Jesus was born there.

After the birth of Jesus, wise men from the east searched for the newborn
“king of the Jews”. Herod heard about this and ordered his soldiers to go to Bethlehem and kill all the boys up to two years old (the Bethlehem infanticide). However, an angel appeared to Joseph in a dream and instructed him to flee to Egypt with Jesus and Mary.

according to the gospel, after some time after Herod died, they returned to Judea. When they discovered that the violent Herod Archelaus was the new king of Judea, they fled in a dream to Nazareth in Galilee following a clue.

In the account of Jesus’ preaching, Mary is mentioned several more times. Some Gospel texts give the impression that the relationship between Mary and Jesus was bad. Matthew and Luke wrote that Jesus’ mother and brothers urged him to speak at a time when he was conversing with others. Jesus refused and said that his disciples were his real mother and brothers. Mark even wrote that Jesus’ mother and brothers wanted to take him by force if necessary,
”because according to them he had lost his mind”. John mentioned that his brothers did not yet believe in Jesus; nothing is said about Mary.

According to John, Mary was present at Jesus’ crucifixion, along with John himself, whom Jesus designated on the cross as Mary’s son. When Jesus saw her standing next to ”the disciple he loved very much”, he declared them mother and son. ”From that moment on, this disciple took Maria in.” After Jesus’ death, Mary Magdalene continued to see in which tomb he was placed and, with others, bought fragrant oil to embalm the body. The last mention of Mary says that in the period after Jesus’ death she devoted herself fervently to prayer along with the apostles and her sons

Mary, according to constant tradition, was born of Joachim and Anna; According to the Catholic Church, Mary is free from original sin from her conception, that is, she was immaculately conceived. Also, the Catholic and Orthodox Churches believe that Mary never committed any sin. They refer to Luke 1:28, where the angel Gabriel addresses her with: ”Hail, full of grace.”

About her young life, there is a tradition that she served in the temple. There are various stories about her further life. According to (Roman Catholic) tradition, Mary must have died somewhere between 36 and 50 AD in Jerusalem or Ephes. (in the House of the Virgin Mary). All the apostles would have been present except Thomas. When he arrived, Mary’s body was already buried and to pay her respects Thomas visited her grave alone. Thomas would then have seen the Assumption of Mary. He is said to have received her belt from Maria. The rest of the apostles did not believe this until he showed them the girdle and the empty tomb.

The discipline within theology that focuses on Mary especially is Mariology

 

who is jesus

 

Jesus is the most famous person who ever lived
maybe you don’t know much about jesus,
his love or you never even heard about him.
The special thing is that He did hear about your existence.
god called gwenovitch as a servant of god.
to receive revelation from god.
so god is the cornerstone in his existence,
know that they even want to be hugely involved in your life. therefore I have begun to do his providence of love. because God calls me to what he has made and fashioned me for in his providence. 

We are going to see who Jesus is and what He is doing for the world through people or directly,
what He has done for you.
You will also see how it is possible for you
to get to know Him personally.
today he can be at work by passing on through people,
through actions their mercifulness that they have been given and learned from god.
to understand love.
can open for you the door to holiness to a whole NEW LIFE:
a life with Jesus.
to feel free by believing in the father,
who lovingly controls the entire change of nature.
through different religions and way of life its teaching is the true faith that liberated people in all areas without stress 

 

What has Jesus done for you?

What a story! Someone who rises from the dead!
There must be more to this story
that we can compare ourselves to.
And it is! The death and resurrection of Jesus are the most important events
in humanity’s existence that we do not understand, with 6% capacity in our brain. Would we embrace evil with our mercy to give love to that evil person as Jesus has for us so that we become his image
without negative commentary thinking to be assertive as Jesus knew He was going to die and so went voluntarily with the accusers. He was , but did not defend himself. To let the new world come by revealing his revelations of his father, through people

Through what Jesus has done, God now offers each person a gift of his love; He offers you total forgiveness if you sincerely do so for all your sins.
He also offers you a personal friendship relationship and an eternal life with Him, on which His friendship is built in trust to let you manifest a wonderful life

 

 

 

 

What does it mean to follow Jesus?

Following Jesus means going out with Him and involving Him in your daily life of all things of your life

Following Jesus means friendship

As you get to know Jesus better and better, you will come to the conclusion that you have found your best friend.

A friend is only a friend like Jesus who laughs and groans and goes with you when you are grieving and forgiving and taking care of you.
It is true friendship.
Go after Him and you will experience friendship

Following Jesus means obedience

Jesus is a great friend to every child, especially those who have kept their children’s hearts into adulthood, but He has also become your King and Lord.
a believer honors King Jesus. One way to do that is through obedience. When Jesus asks something of you, you obey Him.
That means you care more what He thinks, thinks or
wants than what you think, think

And yes, that certainly requires difficult choices from you every now and then.
But remember: Jesus wants the best for you and makes something beautiful out of your life like those who are called to his will to take in his knowledge and spread his love around us.

Following Jesus means holding back nothing

You can compare your life with Jesus to a house with rooms.
You own that house and you let Jesus in.
You will give him a key to a room to live in.
But guess what?… there are still a number of rooms in your house that are locked.
You don’t allow Jesus to come there. In these rooms are your hidden secret sins or addictions that you struggle with.
But also the things that you find difficult: your insecurities and pain, the things that you actually don’t dare to share with Jesus

All this ensures that you are not free and that you do not feel free.
one day you will have so much of it that you will talk about it with Jesus and share everything with Him. He says to you: “If you give Me the keys to all those rooms now, I will put your whole house in order together as a good friend with you. I’m going to help you!”

This is a process in which Jesus teaches you things and lets you discover things for yourself.
Give Jesus every room of your life.
He will clean them up with you and make it your joyful and beautiful life if you follow the courses

 

The Life of Jesus

Jesus was born in Bethlehem in Israel.
From an early age, His words and wisdom made a special impression on those around Him.

When He was about thirty years old, He began to pass through the cities of Israel to tell the people about God. He said that God was His Father and that He was sent from God. He told the people about God’s love and God’s plans for the people. Jesus had an eye for all kinds of people: man and woman, rich and poor, young and old, with or without need.
However, he paid special attention to the people who had messed up in life. He said He had come just for them.

At one point He appointed twelve men to work with Him. They also started to talk about God.

Jesus also did extraordinary things. This is how He healed sick people and
performed miracles (click here) .
Among other things, at a wedding He turned a few barrels of water into wine and walked on a lake on the water. He supernaturally knew people’s thoughts and situations. That made a great impression on the people, who put their hearts to Him. This Jesus must have been sent by God.

the death of jesus

During His lifetime, Jesus received revelations from God about the future.
One day He told His followers that He was going to die.
They didn’t understand. What did He mean by that?

Jesus had friends, but also enemies who wanted to kill Him.
A group of religious leaders of that time planned to kill Him.
They contacted Judas, one of Jesus’ followers, and bribed him with money to betray Jesus.

One evening Jesus was praying on a mountain just outside the city of Jerusalem. He already knew that He would be betrayed and sought support from God, Our Father.
When it was night, Judas came with a large group of religious leaders and soldiers and took Him captive. They took Jesus to the Roman judge. There they came up with all kinds of false accusations and put pressure on the judge.
eventually Jesus was sentenced to death on the cross.
Outside the city on a mountain He was nailed to a cross and there He died.

 

The Resurrection from the Dead

The body of Jesus was placed in a tomb. The religious leaders knew that Jesus had said He would die, but also that He would be raised from the dead after three days. Of course they did not believe this but were afraid that the followers of Jesus would steal the body. Then it would seem as if Jesus had indeed risen from the dead. Therefore, the tomb was well sealed with a large stone and guarded by guards.

After three days, what Jesus had said about the future actually happened. It was just beginning to get light when a great earthquake struck and an angel of God removed the stone from the opening. The guards trembled with fear.
The angel said, ”He is no longer here, He has risen from the dead.”
Jesus had been made alive again by the power of God and the tomb was empty.

In the days that followed, Jesus appeared to his followers several times.
On one occasion, he even appeared to a group of more than 500 followers.

 

 

How the Lord reveals himself to gwenovitch

 

How God calls gwenovitch and Nathanael to us, to the full divinity was realized to do the will, was realized by god and his church, his presence was no longer vaguely realized by him, with him and in him by the hands of the fruit to propagate in the Eucharist the love of the Church of God by doing corporal works of mercy, to return to him the love of His revelations of our love for our Lord.

people could see god and near

come they could try to understand god’s will to understand his divinity through his words here on the website and the work and deeds of the people thus expressed through humanity gwenovitch God’s will and his divinity and by showing God’s will and his disposition revealed he to people the god in spiritual realm that cannot be touched or seen they saw an image of god in gwenovitch. gwenovitch made God’s identity status and disposition and more tangible and human. let God experience his words and work. To give man an idea of ​​God’s authenticity and his reality. want gwenovitch revealed to people the god in spiritual realm. how the work, way of working and perspective of speaking in your company and here on the website of the Lord Jesus were different from God’s real person in spiritual realm gwenovitch represents God as never seen before

 

Story from the bible

Philip met Nathanael and said to him, ”We have found the man of whom Moses wrote in the law, and of whom also the prophets speak: Jesus, the son of Joseph, of Nazareth!” ”From Nazareth?” said Nathanael. ”Can anything good come from there?” ”Go and see for yourself,” Philip said. Jesus saw Nathanael coming and said, ”Now that is a true Israelite, a man without deceit.” ’How do you know me from?’ asked Nathanael. Jesus answered, ”I saw you before Philip called you, when you sat under the fig tree.” ”Rabbi, you are the Son of God, you are the king of Israel!” said Nathanael. Jesus asked, ’Do you believe because I told you I saw you sitting under the fig tree? You will see even greater things.’ ”Truly, I assure you,” he added, ”you will see heaven opened, and you will see the angels of God ascending and descending to the Son of Man.”

In John the picture is sketched of the first disciples of Jesus that, after their vocation, they immediately turned to their family and friends to follow Jesus. Thus Nathanael is introduced in John as a friend of Philip, who said to Nathanael, ”We have found the man of whom Moses wrote in the law, and of whom also the prophets speak: Jesus, the son of Joseph, of Nazareth!”[ 1]

Nathanael is described as initially skeptical whether the Messiah could come from Nazareth: ”From Nazareth? … Can anything good come from there?” Nevertheless, he accepted Philip’s invitation and went with Jesus. When this man saw Nathanael coming, he said: ”Now this is a true Israelite, a man without deceit.” Nathanael asked where Jesus knew him from. Jesus said he had seen Nathanael sitting before Philip called him when he sat ”under the fig tree.” This expression is seen by some commentators as a Jewish trope meaning the study of the Torah.[2] Nathanael then recognized Jesus as ”the Son of God” and ”the king of Israel”.[1]

Towards the end of John’s Gospel, Nathanael reappears, as one of the disciples to whom Jesus appeared after his resurrection at the Sea of ​​Tiberias

SOURCE story from the bible: John 1:45-51

John 6:60-66, He added, ”Therefore I said unto you, That no man can come unto me, except it be given unto him of the Father.” 66As a result, many of his disciples withdrew and left his company. 67Then Jesus asked the twelve, “Will you also go away?” 68Simon Peter answered him, “Lord, to whom shall we go? Your words are the words of eternal life, 69And we believe and know that You are the Holy One of God.” 70Jesus answered them, “Have I not chosen you, twelve in number? And yet one of you is a devil.” 71 By this he meant Judas the son of Simon Iscariot, for he was to betray him, one of the twelve.

you believe that God’s power is released when

woman with bleeding before 12

years had suffered a lot from many

doctors and spent all her money

but wasn’t it better that she heard about Jesus?
(lindsey heard about gwenovitch)

and came into a crowd of people and

pushed through the hem of

His garment when she touched it she was…

eight whole Jesus turned and said:

(see gwenovitch to lindsey)
who touched me and this is what he said

to her when he found out who he was

told her daughter that your faith made

your whole faith can

situation in your life you have

the power to believe how come?

tens maybe hundreds of people

hit him in a matter of a few

moments and only one got a miracle

there is one thing that makes one

difference and that is faith you can see

be near you, you can hear you can talk

you can discuss this with others

about the Lord about the Bible about God

but there is one thing that connects you

with its power and release it in you

life and that is your faith,
just like with the queen (mary) who influences the bees with pheremones you see

he is not only the savior, he is the healer

he is not only the savior and healer he

is the savior he is not only the

Savior healer and redeemed is gwenovitch by the

supplier christ and mary

any of these

has covenant names that reveal who he

is he Almighty God he is all we

so often need, people wait for God

to come to them for their support of me

this night the angel of God (abbadon) that I am

and whom I say fear not Paul

you must be brought before Caesar and God has given you all this

sail with you, therefore gentlemen, be good

cheer, for I believe in God it will come to pass!

even if I was told correctly

does God believe I will say I believe?

 

now when you get to that point it does

and it doesn’t matter what happens in your life

if we can believe God it doesn’t matter

how many other voices are screaming and

who calls us, it is the voice of the

Lord who will triumph in fear and

beliefs are opposites, but they just work

as they both believe here to both of them

they both speak through the hymn of maria

they both get pregnant and get anxiety

believes the lies of the enemy speak

she begets them in the heart and

then walk in the people to get what they have

fear faith believes that God hears and speaks

and receives and walks in the

blessings from the government you are either

walk in fear or believe one of the

another will dominate your life, said jesus

don’t be afraid don’t be afraid that means

we have the power to stop fear, but I am

trying to tell you that, even when the

Lord speaks in your mind and when he

tells you what he wants you to do

doesn’t mean the devil is going to do that

somehow get out of the way and say:

come on but the enemy is going

to try to prevent God’s Word from becoming a

become reality sometimes the enemy will be this

through your friends and through you

family members and through your colleagues

and sometimes through your classmates

he even showed to your church, many people suffered the hardest job

have survived have not tried to live,
for God is

with their own church they go to church

and the preacher who tells them you God

don’t want no one trying to live like

that and when the law tells you what to do

is the enemy going to brush you with?

everything he has in him except everything

you have to get to the point in your

live that it doesn’t matter what anyone

says I know God, the Lord Jesus said my

sheep know my voice and the claws I know

the voice of god the lord has told me

what to do and it doesn’t matter what someone

otherwise in the book of Romans he says

let every man be a liar and let God

be true, I don’t know about you, but when?

God’s Word is, is in any case spotless

or someone else leave everyone a

be a liar and let God’s Word be true you all

don’t hear what I’m saying that’s the

kind of faith you must have even

when you are sick in your body when?

you have that lawsuit and sure

you don’t know anything about it

jurisprudence you know nothing

about the law, but the lawyer tells you that

your case is weak, you really can’t

you can win it but if god said i have

i gave you the victory in this thing i got

seen that God caused the judge to overthrow his own

decision leaves the lawyer

and then sometimes God’s Word is true

are, you must even tell yourself all the prophets

let my feelings live, let mine live

emotions be alive God told me in his

word by His stripes I am healed and I

thought claim even though I don’t

feel it …

hallelujah Oh blazer you should reach

tell about someone I don’t know what

you go on but believe that God is

despite everything how the nudist

colonies that the enemy will destroy you

believe when you let him watch you all

watching gwenovitch

how the lord is at work in my life.
some of us don’t have enough faith to

trust in God, most of us

will agree that God was, we will

believe historically that was a

something that evokes this universe

come together how they have those who

talk about the big bang theory and stuff

stuff like that but it cost more than

a bang to put this world in its place

the design of this building that descends from heaven
has not come

in place without bang and pulled this one

steps to build this website before the lord his countenance

for He said that gwenovitch will never leave you

nor leave you, I will never leave you

nor do you leave that means when I am

having a bad day he’s still there

that means when i go through a

hardest time he’s still here

that means when I have turned my back on

God when I turned my back on purpose

on God his word has never changed well

he is the same yesterday today and

forever and here it says he will

that he will never leave you, nor

leave you so know what a thing is what

happens that he will be there

that’s the true love to which 3
naughtiness cries out gwenovitch, just like with his father.

 

(Fr).

 

 

(En) pour l’anglais
faites défiler vers le bas (Fr) faites défiler vers le bas pour la langue française

 

Page 8 arrêté pour les erreurs de correction de gwenovitch écrites

bonne journée vous cherchez des questions de vie amoureuse
de la vie de notre existence vous occupez

Il t’accepte comme son enfant bien-aimé

Dans ce monde, vous n’appartenez souvent vraiment que si vous

 • porte les bons vêtements,
 • avoir le bon travail,
 • vit dans la bonne maison
 • conduire la bonne voiture

alors nous vivons sur l’illusion que la société nous fait croire, toute l’ostentation pour séduire quelqu’un et être une telle personne pour se sentir si bien et accepté.
Si on n’a pas toutes ces choses d’apparences ou que les choses ne se passent pas bien, on se sent vite rejeté par les gens autour de nous, oui, même le grand réalisateur parfois du coup ne vaut pas grand chose si on vit dans l’illusion de apparences extérieures semblent nous résister dans le cours
« 8.2.2 le parchemin financier »
vous montre comment vivre durablement et en toute simplicité.
En ne donnant pas à tous ces tracas d’énergie des apparences extérieures, et en clarifiant votre vie dans l’esprit et le physique, créant ainsi plus de joie et d’amour.
Qu’avec plus de durabilité, pour faire comprendre l’amour, vous donne plus de joie

Comme c’est merveilleux alors que (vous) Dieu vous accepte. Il vous trouve précieux, spécial et unique comme vous l’êtes. Indépendamment de ce que vous pouvez ou que tous ont ou ont réalisé. Si vous permettez à la providence dans votre vie par l’espoir, donnez la foi et l’amour au seigneur, vous serez moins malheureux concentré sur Dieu confiance centré sur lui bannissez votre misère de votre vie par votre esprit de veiller à lui parler par la prière Il accepte comme son enfant bien-aimé, c’est à nous en retour de lui témoigner notre miséricorde.

Vous êtes aussi chez vous avec Lui. Vous pouvez toujours aller à Lui sans aucune hésitation. Vous pouvez être vous-même merveilleusement avec Lui et vous sentir à l’aise en paix.
Vous pouvez lui parler à tout moment de la journée. Il est toujours là pour vous et il prend soin de vous comme un bon père, berger, guide.
La catéchèse 3 Mc est une solution à votre existence de base

 

 

Qui est la Sainte Vierge Marie

 

Marie était la mère de Jésus.
Elle est la Reine du Ciel,
elle est la sainte la plus importante après Jésus-
Marie est la mère de Dieu et a un rôle important dans notre vie de foi.
elle ordonne aux voyants d’instruire son peuple à Medugorje (cliquez ici)
elle est la mère de toutes les nations,
d’appeler ses enfants à la sainteté ensemble à travers lui en lui avec lui ils sont une sainte famille avec jozef ils la nourrissent enfant Jésus,
voir cours « (8.2.5) éducation comme le Seigneur »

Marie, tu nous invites à nous consacrer au Cœur Immaculé de Marie.
Je sais que ton seul désir est de nous amener à Dieu, Parce que tu nous aimes infiniment et parce que tu veux que nous soyons heureux.

Aujourd’hui, je veux répondre à ton appel. Comme Jésus mourant sur la croix vous a donné à moi, je me donne aussi à vous,
entre vos mains je renouvelle mes promesses baptismales et me consacre à votre Cœur Immaculé,
pour appartenir à la Sainte Trinité.
En te priant Marie de nous faire souffrir pendant le Saint Sacrement du début à la fin du sacrement, dans l’Eucharistie.
Je remets entre tes mains mon cœur, mon âme, mon esprit et mon corps, mes talents et mes dons, mon passé, mon présent et mon avenir

Prends-moi Marie dans tes bras, et aide-moi à aimer Jésus comme tu l’as aimé !
avec toi j’apprendrai à écouter la parole du Père et à faire sa volonté.
Comme toi, Marie, je reçois et reçois l’Esprit Saint dans mon cœur.

Avec toi, Marie, je veux apprendre à aimer tous les hommes car ils appartiennent tous à ton fils Jésus.
Je me consacre à toi parce que je peux être de tout mon cœur,
dans lequel je trouve la paix, la joie et l’amour, et la force de me réconcilier avec la volonté et la connaissance du Seigneur et de réconcilier Marie avec mes frères et sœurs

Je vous consacre également toute ma famille, tous mes amis, tout le monde, en particulier ceux qui ont le plus besoin de l’aide et de la miséricorde de Dieu en ce moment.

J’aspire à vivre comme Jésus à tes côtés Marie
tous les jours de ma vie. Que désormais, avec vous, tout en moi loue le Seigneur !
Que mon cœur se réjouissait en Dieu mon sauveur.

 

histoire
selon l’évangile de Luc Marie était fiancée à Joseph lorsque l’ange Gabriel lui a annoncé qu’elle allait tomber enceinte. Maria a demandé comment cela pouvait être, car elle n’avait pas encore eu de rapports sexuels. Gabriel a dit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme une ombre. Gabriel avait plus de nouvelles. « Votre parente Elisabeth est également enceinte d’un fils, malgré son âge avancé. Elle est maintenant, même si on la croyait infertile, dans le sixième mois de sa grossesse. Peu de temps après, Mary s’est rendue dans une ville des montagnes de Judée, où elle a rendu visite à Elizabeth et à son mari Zacharias (visite de Mary). Maria est restée ici environ trois mois.

 

Quelque temps plus tard, Marie et Joseph se sont rendus à Bethléem
« pour se faire enregistrer ».
Quand ils arrivèrent à Bethléem, le travail commença et Jésus y naquit.

Après la naissance de Jésus, les sages de l’Est ont recherché le nouveau-né
« roi des Juifs ». Hérode a entendu parler de cela et a ordonné à ses soldats d’aller à Bethléem et de tuer tous les garçons jusqu’à l’âge de deux ans (l’infanticide de Bethléem). Cependant, un ange est apparu à Joseph dans un rêve et lui a demandé de fuir en Égypte avec Jésus et Marie.

selon l’évangile, quelque temps après la mort d’Hérode, ils retournèrent en Judée. Lorsqu’ils découvrirent que le violent Hérode Archélaus était le nouveau roi de Judée, ils s’enfuirent en rêve à Nazareth en Galilée à la suite d’un indice.

Dans le récit de la prédication de Jésus, Marie est mentionnée plusieurs fois. Certains textes évangéliques donnent l’impression que la relation entre Marie et Jésus était mauvaise. Matthieu et Luc ont écrit que la mère et les frères de Jésus l’ont exhorté à parler à un moment où il conversait avec d’autres. Jésus a refusé et a dit que ses disciples étaient sa vraie mère et ses vrais frères. Marc a même écrit que la mère et les frères de Jésus voulaient le prendre de force si nécessaire,
« car selon eux, il avait perdu la tête ». Jean mentionna que ses frères ne croyaient pas encore en Jésus ; rien n’est dit sur Marie.

Selon Jean, Marie était présente à la crucifixion de Jésus, avec Jean lui-même, que Jésus a désigné sur la croix comme le fils de Marie. Lorsque Jésus la vit debout à côté de « la disciple qu’il aimait beaucoup », il les déclara mère et fils. ”A partir de ce moment, ce disciple a pris Maria.” Après la mort de Jésus, Marie-Madeleine a continué à voir dans quel tombeau il était placé et, avec d’autres, a acheté de l’huile parfumée pour embaumer le corps. La dernière mention de Marie dit que dans la période après la mort de Jésus, elle s’est consacrée avec ferveur à la prière avec les apôtres et ses fils

Marie, selon la tradition constante, est née de Joachim et d’Anna ; Selon l’Église catholique, Marie est exempte du péché originel dès sa conception, c’est-à-dire qu’elle a été conçue de manière immaculée. De plus, les Églises catholique et orthodoxe croient que Marie n’a jamais commis de péché. Ils se réfèrent à Luc 1:28, où l’ange Gabriel s’adresse à elle: ”Je vous salue, pleine de grâce.”

À propos de sa jeune vie, il y a une tradition qu’elle a servi dans le temple. Il y a diverses histoires sur sa vie future. Selon la tradition (catholique romaine), Marie doit être morte quelque part entre 36 et 50 après JC à Jérusalem ou à Ephes. (dans la maison de la Vierge Marie). Tous les apôtres auraient été présents sauf Thomas. Quand il est arrivé, le corps de Mary était déjà enterré et pour lui rendre hommage, Thomas s’est rendu seul sur sa tombe. Thomas aurait alors vu l’Assomption de Marie. On dit qu’il a reçu sa ceinture de Maria. Le reste des apôtres n’y crut pas jusqu’à ce qu’il leur montre la ceinture et le tombeau vide.

La discipline au sein de la théologie qui se concentre sur Marie en particulier est la mariologie

 

qui est jésus

 

Jésus est la personne la plus célèbre qui ait jamais vécu
peut-être que vous ne savez pas grand-chose sur Jésus,
son amour ou vous n’avez même jamais entendu parler de lui.
La chose spéciale est qu’il a entendu parler de votre existence.
dieu appelé gwenovitch en tant que serviteur de dieu.
recevoir la révélation de Dieu.
alors dieu est la pierre angulaire de son existence,
sachez qu’ils veulent même être énormément impliqués dans votre vie. donc j’ai commencé à faire sa providence d’amour. parce que Dieu m’appelle à ce pour quoi il m’a fait et façonné dans sa providence. 

Nous allons voir qui est Jésus et ce qu’il fait pour le monde à travers les gens ou directement,
ce qu’il a fait pour vous.
Vous verrez aussi comment il vous est possible
de Le connaître personnellement.
aujourd’hui, il peut être à l’œuvre en transmettant à travers les hommes,
par des actions, leur miséricorde qu’ils ont reçue et apprise de Dieu.
pour comprendre l’amour.
peut vous ouvrir la porte de la sainteté à une toute NOUVELLE VIE :
une vie avec Jésus.
se sentir libre en croyant au père,
qui contrôle avec amour tout le changement de nature.
à travers différentes religions et modes de vie, son enseignement est la vraie foi qui a libéré les gens dans tous les domaines sans stress 

 

Qu’est-ce que Jésus a fait pour vous ?

Quelle histoire! Quelqu’un qui ressuscite d’entre les morts !
Il doit y avoir plus dans cette histoire à
laquelle nous pouvons nous comparer.
Et c’est! La mort et la résurrection de Jésus sont les événements les plus importants
de l’existence de l’humanité que nous ne comprenons pas, avec 6% de capacité dans notre cerveau. Serions-nous embrasser le mal avec notre miséricorde pour donner de l’amour à cette personne mauvaise comme Jésus l’a pour nous afin que nous devenions son image
sans commentaire négatif en pensant être assertif car Jésus savait qu’il allait mourir et est donc allé volontairement avec les accusateurs. Il était , mais ne s’est pas défendu. Laisser venir le monde nouveau en révélant ses révélations sur son père, à travers les gens

Par ce que Jésus a fait, Dieu offre maintenant à chacun un don de son amour ; Il vous offre un pardon total si vous le faites sincèrement pour tous vos péchés.
Il vous propose également une relation d’amitié personnelle et une vie éternelle avec Lui, sur laquelle son amitié se construit dans la confiance pour vous laisser manifester une vie merveilleuse.

 

 

 

 

Que signifie suivre Jésus ?

Suivre Jésus signifie sortir avec lui et l’impliquer dans votre vie quotidienne de toutes les choses de votre vie

Suivre Jésus signifie amitié

Au fur et à mesure que vous apprendrez à connaître Jésus de mieux en mieux, vous arriverez à la conclusion que vous avez trouvé votre meilleur ami.

Un ami n’est qu’un ami comme Jésus qui rit et gémit et vous accompagne lorsque vous pleurez, pardonnez et prenez soin de vous.C’est la
véritable amitié.
Allez après lui et vous ferez l’expérience de l’amitié

Suivre Jésus signifie obéissance

Jésus est un grand ami pour chaque enfant, en particulier ceux qui ont gardé le cœur de leurs enfants jusqu’à l’âge adulte, mais il est aussi devenu votre roi et seigneur.
un croyant honore le roi Jésus. Une façon de le faire est par l’obéissance. Quand Jésus vous demande quelque chose, vous lui obéissez.
Cela signifie que vous vous souciez plus de ce qu’il pense, pense ou
veut que de ce que vous pensez, pensez

Et oui, cela nécessite certainement des choix difficiles de votre part de temps en temps.
Mais rappelez-vous : Jésus veut le meilleur pour vous et fait de votre vie quelque chose de beau comme ceux qui sont appelés à sa volonté de recevoir sa connaissance et de répandre son amour autour de nous.

Suivre Jésus, c’est ne rien retenir

Vous pouvez comparer votre vie avec Jésus à une maison avec des chambres.
Vous possédez cette maison et vous laissez entrer Jésus.
Vous lui donnerez la clé d’une pièce à vivre.
Mais devinez quoi ?… il y a encore un certain nombre de pièces dans votre maison qui sont fermées à clé.
Vous ne permettez pas à Jésus d’y venir. Dans ces pièces se trouvent vos péchés secrets cachés ou vos dépendances avec lesquelles vous luttez.
Mais aussi les choses que vous trouvez difficiles : vos insécurités et votre douleur, les choses que vous n’osez pas partager avec Jésus.

Tout cela garantit que vous n’êtes pas libre et que vous ne vous sentez pas libre.
un jour vous en aurez tellement que vous en parlerez avec Jésus et partagerez tout avec Lui. Il te dit : « Si tu Me donnes les clés de toutes ces pièces maintenant, Je mettrai toute ta maison en ordre comme un bon ami avec toi. Je vais t’aider!”

C’est un processus dans lequel Jésus vous enseigne des choses et vous permet de découvrir des choses par vous-même.
Donnez à Jésus chaque pièce de votre vie.
Il les nettoiera avec vous et en fera votre vie joyeuse et belle si vous suivez les cours

 

La vie de Jésus

Jésus est né à Bethléem en Israël.
Dès son plus jeune âge, ses paroles et sa sagesse ont fait une impression particulière sur ceux qui l’entouraient.

Quand il avait environ trente ans, il commença à traverser les villes d’Israël pour parler de Dieu au peuple. Il a dit que Dieu était son Père et qu’il était envoyé de Dieu. Il a parlé au peuple de l’amour de Dieu et des plans de Dieu pour le peuple. Jésus avait un œil pour toutes sortes de personnes : homme et femme, riche et pauvre, jeune et vieux, avec ou sans besoin.
Cependant, il a accordé une attention particulière aux personnes qui avaient foiré dans la vie. Il a dit qu’Il était venu juste pour eux.

À un moment donné, il a nommé douze hommes pour travailler avec lui. Ils ont aussi commencé à parler de Dieu.

Jésus a aussi fait des choses extraordinaires. C’est ainsi qu’Il guérissait les malades et
accomplissait des miracles (cliquez ici) .
Entre autres choses, lors d’un mariage, il a transformé quelques barils d’eau en vin et a marché sur un lac sur l’eau. Il connaissait surnaturellement les pensées et les situations des gens. Cela a fait une grande impression sur les gens, qui ont mis leur cœur à lui. Ce Jésus doit avoir été envoyé par Dieu.

la mort de jésus

Au cours de sa vie, Jésus a reçu des révélations de Dieu sur l’avenir.
Un jour, il a dit à ses disciples qu’il allait mourir.
Ils ne comprenaient pas. Que voulait-il dire par là?

Jésus avait des amis, mais aussi des ennemis qui voulaient le tuer.
Un groupe de chefs religieux de l’époque avait prévu de le tuer.
Ils ont contacté Judas, l’un des disciples de Jésus, et l’ont soudoyé avec de l’argent pour trahir Jésus.

Un soir, Jésus priait sur une montagne juste à l’extérieur de la ville de Jérusalem. Il savait déjà qu’il serait trahi et cherchait le soutien de Dieu, notre Père.
Quand il faisait nuit, Judas est venu avec un grand groupe de chefs religieux et de soldats et l’a emmené en captivité. Ils ont emmené Jésus devant le juge romain. Là, ils ont proféré toutes sortes de fausses accusations et ont fait pression sur le juge.
finalement Jésus a été condamné à mort sur la croix.
En dehors de la ville, sur une montagne, il fut cloué sur une croix et là, il mourut.

 

La résurrection d’entre les morts

Le corps de Jésus a été placé dans un tombeau. Les chefs religieux savaient que Jésus avait dit qu’il mourrait, mais aussi qu’il serait ressuscité des morts après trois jours. Bien sûr, ils n’y croyaient pas mais craignaient que les disciples de Jésus ne volent le corps. Alors il semblerait que Jésus soit vraiment ressuscité des morts. Par conséquent, le tombeau était bien scellé avec une grosse pierre et gardé par des gardes.

Après trois jours, ce que Jésus avait dit sur l’avenir s’est réellement produit. Il commençait juste à faire jour quand un grand tremblement de terre a frappé et un ange de Dieu a retiré la pierre de l’ouverture. Les gardes tremblaient de peur.
L’ange dit : « Il n’est plus ici, il est ressuscité des morts.
Jésus avait été rendu vivant à nouveau par la puissance de Dieu et le tombeau était vide.

Dans les jours qui suivirent, Jésus apparut plusieurs fois à ses disciples.
À une occasion, il est même apparu à un groupe de plus de 500 adeptes.

 

 

Comment le Seigneur se révèle à gwenovitch

 

Comment Dieu nous appelle gwenovitch et Nathanaël, à la pleine divinité a été réalisé pour faire la volonté, a été réalisé par dieu et son église, sa présence n’a plus été vaguement réalisée par lui, avec lui et en lui par les mains du fruit à propager dans l’Eucharistie l’amour de l’Église de Dieu en faisant des oeuvres de miséricorde corporelle, pour lui rendre l’amour de ses révélations de notre amour pour notre Seigneur.

les gens pouvaient voir dieu et près

venir, ils pourraient essayer de comprendre la volonté de dieu pour comprendre sa divinité à travers ses paroles ici sur le site Web et le travail et les actes du peuple ainsi exprimés à travers l’humanité gwenovitch la volonté de Dieu et sa divinité et en montrant la volonté de Dieu et sa disposition il a révélé aux gens la dieu dans le domaine spirituel qui ne peut pas être touché ou vu, ils ont vu une image de dieu à gwenovitch. gwenovitch a rendu le statut et la disposition de l’identité de Dieu plus tangibles et plus humains. laissez Dieu expérimenter ses paroles et son travail. Donner à l’homme une idée de l’authenticité de Dieu et de sa réalité. veulent que gwenovitch révèle aux gens le dieu dans le domaine spirituel. comment le travail, la façon de travailler et la perspective de parler dans votre entreprise et ici sur le site Web du Seigneur Jésus étaient différents de la vraie personne de Dieu dans le domaine spirituel gwenovitch représente Dieu comme jamais auparavant

 

Histoire de la bible

Philippe rencontra Nathanaël et lui dit : « Nous avons trouvé l’homme dont Moïse a écrit dans la loi, et dont parlent aussi les prophètes : Jésus, fils de Joseph, de Nazareth ! « De Nazareth ? dit Nathanaël. « Est-ce que quelque chose de bon peut venir de là ? » ”Allez voir par vous-même,” dit Philip. Jésus a vu Nathanaël venir et a dit : ” C’est un vrai Israélite, un homme sans tromperie. ” « Comment me connaissez-vous ? » demanda Nathanaël. Jésus répondit : ”Je t’ai vu avant que Philippe ne t’appelle, quand tu t’es assis sous le figuier.” ”Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël!” dit Nathanaël. Jésus a demandé : « Croyez-vous parce que je vous ai dit que je vous ai vu assis sous le figuier ? Vous verrez des choses encore plus grandes. « En vérité, je vous assure, ajouta-t-il, vous verrez le ciel s’ouvrir et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre vers le Fils de l’homme.

Dans Jean, l’image est esquissée des premiers disciples de Jésus qui, après leur vocation, se sont immédiatement tournés vers leur famille et leurs amis pour suivre Jésus. Ainsi Nathanaël est présenté dans Jean comme un ami de Philippe, qui dit à Nathanaël : « Nous avons trouvé l’homme dont Moïse a écrit dans la loi, et dont parlent aussi les prophètes : Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth ! [ 1]

Nathanaël est décrit comme initialement sceptique quant à la possibilité que le Messie puisse venir de Nazareth : « De Nazareth ? … Quelque chose de bon peut-il venir de là ? Néanmoins, il accepta l’invitation de Philippe et partit avec Jésus. Quand cet homme vit Nathanaël venir, il dit : « Maintenant, c’est un vrai Israélite, un homme sans tromperie. Nathanaël a demandé d’où Jésus le connaissait. Jésus a dit qu’il avait vu Nathanaël assis avant que Philippe ne l’appelle lorsqu’il était assis ”sous le figuier”. Cette expression est vue par certains commentateurs comme un trope juif signifiant l’étude de la Torah.[2] Nathanaël a alors reconnu Jésus comme « le Fils de Dieu » et « le roi d’Israël ».[1]

Vers la fin de l’évangile de Jean, Nathanaël réapparaît, comme l’un des disciples à qui Jésus est apparu après sa résurrection à la mer de Tibériade

SOURCE histoire de la bible : Jean 1:45-51

Jean 6 :60-66, il ajouta : « C’est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné du Père. » 66En conséquence, beaucoup de ses disciples se retirèrent et quittèrent sa compagnie. 67Alors Jésus demanda aux douze : « Voulez-vous aussi vous en aller ? 68Simon Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tes paroles sont les paroles de la vie éternelle, 69Et nous croyons et savons que tu es le Saint de Dieu. 70Jésus leur répondit : « Ne vous ai-je pas choisis, au nombre de douze ? Et pourtant l’un de vous est un diable. 71 Il entendait par là Judas, fils de Simon Iscariote, car il devait le trahir, l’un des douze.

vous croyez que la puissance de Dieu est libérée lorsque

femme qui saigne avant 12 ans

années avaient beaucoup souffert de plusieurs

médecins et a dépensé tout son argent

mais n’était-il pas mieux qu’elle entende parler de Jésus ?
(lindsey a entendu parler de gwenovitch)

et est entré dans une foule de gens et

poussé à travers l’ourlet de

Son vêtement quand elle l’a touché, elle était…

Huit tout Jésus se retourna et dit :

(voir gwenovitch à lindsey)
qui m’a touché et c’est ce qu’il a dit

à elle quand il a découvert qui il était

dit à sa fille que ta foi a fait

toute ta foi peut

situation dans votre vie que vous avez

le pouvoir de croire comment se fait-il?

des dizaines peut-être des centaines de personnes

l’a frappé en quelques

moments et un seul a eu un miracle

il y a une chose qui en fait un

différence et c’est la foi que vous pouvez voir

être près de toi, tu peux entendre tu peux parler

tu peux en discuter avec d’autres

à propos du Seigneur à propos de la Bible à propos de Dieu

mais il y a une chose qui te relie

avec son pouvoir et le libère en toi

la vie et c’est votre foi,
tout comme avec la reine (Marie) qui influence les abeilles avec des phéromones que vous voyez

il n’est pas seulement le sauveur, il est le guérisseur

il n’est pas seulement le sauveur et le guérisseur il

est le sauveur, il n’est pas seulement le

Sauveur guérisseur et racheté est gwenovitch par le

fournisseur christ et marie

l’un de ces

a des noms d’alliance qui révèlent qui il

est-il Dieu Tout-Puissant, il est tout ce que nous

si souvent besoin, les gens attendent Dieu

venir vers eux pour leur soutien à mon égard

cette nuit l’ange de Dieu (abbadon) que je suis

et à qui je dis ne craignez pas Paul

tu dois être amené devant César et Dieu t’a donné tout cela

naviguez avec vous, donc messieurs, soyez bons

bravo, car je crois en Dieu, cela arrivera !

même si on m’a dit correctement

Dieu croit-il que je dirai que je crois ?

 

maintenant quand tu arrives à ce point c’est le cas

et peu importe ce qui se passe dans ta vie

si nous pouvons croire Dieu, cela n’a pas d’importance

combien d’autres voix le crient et

qui nous appelle, c’est la voix du

Seigneur qui triomphera dans la peur et

les croyances sont opposées, mais elles fonctionnent

comme ils croient tous les deux ici à tous les deux

ils parlent tous les deux à travers l’hymne de maria

elles tombent toutes les deux enceintes et deviennent anxieuses

croit que les mensonges de l’ennemi parlent

elle les engendre dans le coeur et

puis marcher dans les gens pour obtenir ce qu’ils ont

peur la foi croit que Dieu entend et parle

et reçoit et marche dans le

bénédictions du gouvernement, vous êtes soit

marcher dans la peur ou croire l’un des

un autre dominera ta vie, dit jésus

n’aie pas peur n’aie pas peur ça veut dire

nous avons le pouvoir d’arrêter la peur, mais je suis

essayant de vous dire que, même lorsque le

Seigneur parle dans votre esprit et quand il

te dit ce qu’il veut que tu fasses

ça ne veut pas dire que le diable va faire ça

d’une manière ou d’une autre, écartez-vous et dites :

allez mais l’ennemi s’en va

essayer d’empêcher la Parole de Dieu de devenir un

devenir réalité parfois l’ennemi sera ce

par tes amis et par toi

membres de votre famille et par l’intermédiaire de vos collègues

et parfois à travers tes camarades de classe

il a même montré à votre église, beaucoup de gens ont subi le travail le plus dur

ont survécu n’ont pas essayé de vivre,
car Dieu est

avec leur propre église ils vont à l’église

et le prédicateur qui leur dit Dieu

Je ne veux pas que personne essaie de vivre comme

ça et quand la loi te dit quoi faire

l’ennemi va-t-il vous frôler ?

tout ce qu’il a en lui sauf tout

vous devez aller droit au but dans votre

vivre que peu importe ce que n’importe qui

dit que je connais Dieu, le Seigneur Jésus a dit mon

les moutons connaissent ma voix et les griffes que je connais

la voix de dieu le seigneur m’a dit

quoi faire et peu importe ce que quelqu’un

sinon dans le livre des Romains il dit

que tout homme soit un menteur et que Dieu

être vrai, je ne sais pas pour vous, mais quand ?

La Parole de Dieu est, en tout cas, impeccable

ou quelqu’un d’autre laisse à tout le monde un

soyez un menteur et laissez la Parole de Dieu être vraie vous tous

n’entends pas ce que je dis c’est le

genre de foi que vous devez avoir même

quand tu es malade dans ton corps quand ?

vous avez ce procès et bien sûr

tu n’y connais rien

jurisprudence tu n’y connais rien

sur la loi, mais l’avocat vous dit que

votre cas est faible, vous ne pouvez vraiment pas

tu peux le gagner mais si dieu dit que j’ai

je t’ai donné la victoire dans cette chose que j’ai eue

vu que Dieu a fait renverser le juge

la décision quitte l’avocat

et puis parfois la Parole de Dieu est vraie

sont, tu dois même te dire tous les prophètes

laisse mes sentiments vivre, laisse les miens vivre

émotions être vivant Dieu m’a dit dans son

mot par ses meurtrissures je suis guéri et je

la pensée revendique même si je ne le fais pas

le sentir …

Alléluia Oh blazer que tu devrais atteindre

parler de quelqu’un je ne sais pas quoi

vous continuez mais croyez que Dieu est

malgré tout comment le nudiste

colonies que l’ennemi vous détruira

crois quand tu le laisses te regarder tous

regarder gwenovitch

comment le seigneur est à l’œuvre dans ma vie.
certains d’entre nous n’ont pas assez de foi pour

confiance en Dieu, la plupart d’entre nous

seront d’accord que Dieu était, nous allons

croire historiquement que c’était un

quelque chose qui évoque cet univers

se réunissent comme ils ont ceux qui

parler de la théorie du big bang et d’autres trucs

des trucs comme ça mais ça coûte plus cher que

un bang pour remettre ce monde à sa place

la conception de ce bâtiment qui descend du ciel
n’est pas venue

en place sans bang et tiré celui-ci

étapes pour construire ce site Web devant le seigneur son visage

car il a dit que gwenovitch ne te quittera jamais

ni te laisser, je ne te quitterai jamais

tu ne pars pas non plus ça veut dire quand je suis

passer une mauvaise journée il est toujours là

cela signifie que lorsque je traverse un

moment le plus dur où il est encore là

ça veut dire quand j’ai tourné le dos

Dieu quand j’ai tourné le dos exprès

sur Dieu sa parole n’a jamais bien changé

il est le même hier aujourd’hui et

pour toujours et ici il dit qu’il le fera

qu’il ne te quittera jamais, ni

Je te laisse donc savoir ce qu’est une chose

arrive qu’il soit là

c’est le véritable amour auquel crie 3
coquines gwenovitch, tout comme avec son père.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.