nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

noveen oproep

Download

- Stars (0)

5 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 25-04-2021 0:20

Share
DescriptionPreviewVersions
7.2 gebeden - noveen oproep.pdf

Noveen -rozenkrans Beginnend op 22 maart en eindigend op 14 mei,
2021 – 2022 – ter voorbereiding op de aflaat van het jubileum

om dit speciale Jaar van Barmhartigheid in gebed en
boete, een vriend van Medjugorje en de gemeenschap
van Caritas willen onze vrienden en supporters uitnodigen
over de hele wereld om samen met ons een speciale 54-daagse te bidden
rozenkrans noveen ter voorbereiding op het doorlopen van de
heilige deuren om de aflaat van het Jubeljaar te verkrijgen. dit
staat open voor iedereen, ook als je al weg bent
door de heilige deuren dit jaar. herinner jou
kan de Plenaire verwennerij meerdere keren tijdens
het jaar, zelfs op regelmatige basis, ook voor anderen
jezelf. ervaring heeft ons geleerd dat hoe meer we
bereid zijn om genade te ontvangen, hoe meer kracht57
Blz.59
vol de genade is dat we ontvangen

Bid deze vijf intenties dagelijks tijdens de 54-daagse Rozenkrans noveen: Lieve moeder, met deze noveen bidden we om de genade 1. om diep te bidden en na te denken ter voorbereiding om een heilige belijdenis te doen en oprecht verdriet te verkrijgen voor de zonden die we hebben begaan en diepe dankbaarheid voor de genade die wordt ontvangen in dit Jaar van Barmhartigheid. Voordat we door de heilige deuren gaan, bidden we om een volledige onthechting van zonde, zelfs dagelijkse zonden, dus dat we een volledige overmaking van de boete van de zonden van ons verleden. Wij komen ook, lieve moeder, om de genade van te smeken 2. God op onze natie. We bidden dat dit Jaar van Barmhartigheid zal gebeuren leiden tot een grote uitstorting van de heilige Geest op onze natie – in elk individu, gezin, gemeenschap, en kerk. We bidden deze genade vooral voor onszelf dierbaren, voor degenen die de kerk hebben verlaten, en degenen die ver van het hart van God verwijderd zijn. 63 Blz.65 In dit Jaar van Barmhartigheid geven we u, onze koningin, de 3. presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en bedelen uw voorspraak bij het kiezen van de man die het beste in staat is van het zien van de plannen van God vervuld in onze natie. Wij weet dat je zei dat er geen vrede zal komen door de presidenten, maar we erkennen ook de betekenis van de komende jaren van uw verschijningen en wie er bij de het roer van deze natie, als president, een grote beer zal hebben ing op alle evenementen die zich via Medjugorje zullen ontvouwen en hier. Breng deze volgende president tot bekering zijn regering zal Uw plannen ten goede komen. We bidden voor bescherming over hem en vraag dat U zou leiden en begeleiden zijn hart, om hem voor te bereiden op de zware verantwoordelijkheden hij zal erven, en het zware kruis dat zal worden geplaatst op zijn schouders. zoals je deed met George WashingTon en Ronald Reagan, geef hem bovennatuurlijke tekenen van Uw Moederlijke aanwezigheid, waarmee hij zal worden gevuld het vertrouwen van God in het leiden van deze natie uit de schaduwen van de dood en in een tijdperk van vrede, een vrede die zal zich verspreiden van dit land naar de rest van de wereld. Ten slotte, onze koningin, bidden we om de genade om gereed te zijn, 4. wanneer de tijd van beproeving daalt, dat we kunnen vervullen alles wat u van ons verlangt als uw apostelen bij het leiden harten voor U, die hen zal leiden tot de Redding van Jouw zoon. Persoonlijke bedoelingen … 5. 64 Blz.66 Mijn intenties : 65 Blz.67 Mijn intenties : 66 Blz.68 ChaPter ZES Als aanmoediging om meer vertrouwen te hebben in dit Jaar van barmhartigheid hebben we hier de verschillende beloften van Jezus opgenomen gemaakt met betrekking tot toewijding aan de geopenbaarde goddelijke barmhartigheid door St. Faustina. Beloften van Jezus gegeven aan Degenen die op zijn barmhartigheid vertrouwen Door St. Faustina Rozenkrans van goddelijke barmhartigheid Zie pagina 73 ’O, wat een grote genade zal ik schenken aan zielen die dit zeggen rozenhoedje; de diepten van Mijn tedere barmhartigheid worden in beweging gebracht ter wille van degenen die het rozenhoedje zeggen. ” “Op het uur van hun dood verdedig Ik als Mijn eigen glorie elke ziel die dit rozenhoedje zal zeggen. ” ’… Door het rozenkransje te zeggen, breng je de mensheid dichter bij mij.” “De zielen die dit rozenkransje zeggen, zullen door My worden omhelsd barmhartigheid tijdens hun leven en vooral tijdens het uur van hun dood. ” 67 Blz.69 ’Als verharde zondaars [het rozenhoedje] zeggen, zal ik vullen hun zielen met vrede, en het uur van hun dood wil wees een gelukkige. ” “Door de rozenkrans krijg je alles , zo ja waar je om vraagt, is compatibel met Mijn wil. ” ’Schrijf dat op als ze dit rozenhoedje in het bijzijn opzeggen van de stervenden, zal Ik staan tussen Mijn Vader en de stervende, niet als de rechtvaardige Rechter, maar als de barmhartige Redder.” Gebed van goddelijke barmhartigheid Zie pagina 73 “Roep Mijn genade aan namens zondaars; Ik wens hun redding. Als je dit gebed met een berouwvol uitspreekt hart en met geloof namens een zondaar, zal ik dat doen geef hem de genade van bekering. dit is het gebed: O Bloed en water, dat uit het hart van Jezus als bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U. ” Hour of Mercy ’Ik herinner je eraan, mijn dochter, dat zo vaak als je hoort de klok slaat het derde uur, dompel jezelf onder volkomen in Mijn barmhartigheid, het aanbidden en verheerlijken; beroep doen op zijn almacht voor de hele wereld, en in het bijzonder 68 Blz.70 voor arme zondaars; want op dat moment werd de barmhartigheid geopend breed voor elke ziel. In dit uur kunt u alle ding voor jezelf en voor anderen om te vragen ; het was het uur van genade voor de hele wereld – genade triover gerechtigheid. ” “Smeek om drie uur Mijn genade, vooral voor de zondeners; en, al is het maar voor een kort moment, dompel jezelf onder in My Passion, in het bijzonder in My verlaten bij de moment van pijn. dit is het uur van grote genade voor de hele wereld. Ik zal je toelaten om Mijn meer binnen te gaan tal verdriet. In dit uur zal ik de ziel niets weigeren dat doet een verzoek aan mij. ” Afbeelding van goddelijke barmhartigheid Zie pagina 72 “Door middel van dit beeld zal ik vele genaden schenken zielen. Het moet een herinnering zijn aan de eisen van My genade, want zelfs het sterkste geloof heeft geen zin zonder werken. ” “Niet in de schoonheid van de kleur, noch van het penseel ligt de grootheid van dit beeld, maar in Mijn genade. ” ’Ik bied mensen een vaartuig aan waarmee ze moeten blijven komen voor genade naar de bron van barmhartigheid. dat schip is deze afbeelding met de handtekening : ’Jezus, ik vertrouw op U’. ’’ 69 Blz.71 “Door middel van dit beeld zal ik vele genaden schenken aan zielen ; dus laat elke ziel er toegang toe hebben. ” “Laat de stralen van genade uw ziel binnendringen; ze brengen met ze licht, warmte en leven. ” Feest van goddelijke barmhartigheid Het feest van goddelijke barmhartigheid is altijd de zondag na Pasen ’Ik wens dat het Feest van Barmhartigheid een toevluchtsoord en onderdak is voor alle zielen, en vooral voor arme zondaars. Op die dag de diepten van Mijn tedere barmhartigheid zijn open. Ik giet uit een hele oceaan van genaden voor die zielen die naderen de bron van Mijn genade. de ziel die naar Confes gaat sion en het ontvangen van de heilige communie zullen compleit voor vergeving van zonden en bestraffing. Op die dag alle goddelijke sluizen waardoor genaden stromen geopend… het Feest van Mijn Barmhartigheid is voortgekomen uit Mijn diepten voor de troost van de hele wereld. ” Noveen van goddelijke barmhartigheid Zie pagina 74 ”Door deze noveen zal ik alle mogelijke genade aan zielen schenken.” “Ik zal niemand iets ontzeggen bij wie je hem wilt brengen de bron van Mijn genade. ” 70 Blz.72 Degenen die toewijding van goddelijke barmhartigheid verspreiden “Al die zielen die Mijn barmhartigheid zullen verheerlijken en zich zullen verspreiden zijn aanbidding, die anderen aanmoedigt om op Mijn genade te vertrouwen, zal dat wel ervaar geen terreur op het uur van de dood. Mijn genade zal hen beschermen in dat laatste gevecht. ” “Zielen die de eer van Mijn genade verspreiden, bescherm ik door hun hele leven als een tedere moeder haar kind, en op het uur van de dood zal ik geen Rechter voor hen zijn, maar de Barmhartige Heiland. op dat laatste uur heeft een ziel niets mee die zichzelf moet verdedigen behalve Mijn genade. gelukkig is de ziel dat zich tijdens zijn leven ondergedompeld in de Fontein van Barmhartigheid, want gerechtigheid zal er geen vat op hebben. ” “Wie zal Mijn grote genade verkondigen… Ik zal beschermen ze Zelf in het uur van de dood, als Mijn eigen glorie. ” “Om uwentwil zal ik de hand die straft , achterhouden ; voor jou zegen ik de aarde. ” Belofte van barmhartigheid “Ik verricht werken van barmhartigheid in elke ziel. hoe groter de zondaar, hoe groter het recht heeft hij op Mijn genade. Mijn genade wordt bevestigd in elk werk van Mijn handen. hij die op vertrouwt Mijn barmhartigheid zal niet vergaan, want al zijn zaken zijn van Mij, en zijn vijanden zullen worden verbrijzeld aan de voet van Mijn voetenbank. ” 71 Blz.73 “Als een ziel op de een of andere manier geen barmhartigheid oefent, is het zal mijn genade niet verkrijgen op de dag van het oordeel. Oh, als zielen maar wisten hoe ze eeuwige schatten moesten verzamelen zelf zouden ze niet worden beoordeeld, want dat zouden ze wel doen voorkomen Mijn oordeel met hun genade. ” Jezus, ik vertrouw op u 72 Blz.74 De rozenkrans van goddelijke barmhartigheid Het rozenkrans van Goddelijke Barmhartigheid kan op elk moment worden gebeden, maar het is het het meest doeltreffend om het tijdens het uur van genade om 15.00 uur te bidden. Zeg dit gebed op gewone rozenkranskralen: Zeg eerst een: Onze Vader, Wees gegroet Maria, Apostel’s Creed. Zeg dan op de grote kralen van een rozenkrans de volgende woorden: ”Eeuwige Vader, ik bied u het lichaam en bloed aan, Ziel en goddelijkheid van Uw zeer geliefde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, als verzoening voor onze zonden en die van de hele wereld. ” Zeg op de kleinere kralen de volgende woorden: “Omwille van Zijn bedroefd hartstocht, ontferm u over ons en over de hele wereld. ” Zeg tot slot deze woorden drie keer: ”Heilige God, Heilige Machtige, Heilige Onsterfelijke, heb medelijden met ons en met de hele wereld. ” Gebed van goddelijke barmhartigheid Zeg drie keer ter afsluiting van het gebed: ”O, bloed en water, dat uit de Hart van Jezus als bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U! ChaPter SeVen Gebeden om goddelijke barmhartigheid 73 Blz.75 Hemelse genade Noveen De noveen begint op Goede Vrijdag 25 maart en eindigt met de wake van de feestdag van goddelijke barmhartigheid, 2 april 2016. Goddelijke barmhartigheid zondag is 3 april 2016. Het wordt sterk aanbevolen dat de volgende noveen-intenties en gebed samen met de Rozenkrans van Goddelijke Barmhartigheid, sinds Our De Heer vroeg specifiek om een noveen van Rozenkransen, vooral daarvoor het feest van barmhartigheid. Eerste dag Breng vandaag naar mij ALLEMAAL, VOORAL ALLE ZONDAARS, en dompel ze onder in de oceaan van Mijn genade. Op deze manier je zult Mij troosten in het bittere verdriet waarin het verlies van zielen dompelen Mij onder. Meest Barmhartige Jezus, wiens aard het is om te hebben medelijden met ons en om ons te vergeven, kijk niet naar onze zonden maar op ons vertrouwen dat we stellen in Uw oneindige goedheid. Ontvang ons allemaal in de verblijfplaats van Uw Meest Barmhartige Hart, en laat ons er nooit aan ontsnappen. We smeken U bij Uw liefde die u verenigt met de Vader en de Heilige Geest. 74 Blz.76 Eeuwige Vader, richt uw barmhartige blik op alle mensen vriendelijk en vooral voor arme zondaars, allen vervuld in de meesten Medelijdend Hart van Jezus, ter wille van Zijn verdriet Passie toon ons Uw genade, opdat we de omnipokracht van Uw barmhartigheid voor eeuwig en altijd. Amen. Tweede dag Breng vandaag naar mij DE ZIELEN VAN PRIESTERS EN RELIGIEUZE, en dompel ze onder in Mijn ondoorgrondelijke barmhartigheid. Het was zij die Mij kracht hebben gegeven om Mijn bittere Passie te verdragen. Door hen heen als door kanalen stroomt Mijn genade op de mensheid. Meest barmhartige Jezus, van wie al het goede komt, verhoog uw genade in mannen en vrouwen die aan uw dienst zijn toegewijd ondeugd, dat zij waardige werken van barmhartigheid mogen verrichten; en dat alles die ze zien, mogen de Vader van Barmhartigheid, die in de hemel is, verheerlijken. Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op de gezelschap van uitverkorenen in Uw wijngaard – op de zielen van priesters en religieuzen; en geef ze de kracht van Uw zegen. Voor de liefde van het Hart van Uw Zoon waarin zij zijn omsloten, geef hun Uw kracht en licht, dat ze zijn misschien in staat anderen te leiden op de weg naar verlossing en zing met één stem eeuwenlang uw grenzeloze barmhartigheid zonder einde. Amen. 75 Blz.77 Derde dag Breng vandaag naar mij ALLE DEVOUTE EN GETROUWE ZIELEN, en dompel ze onder in de oceaan van Mijn genade. Deze zielen bracht mij troost op de kruisweg. Ze waren die druppel troost in het midden van een oceaan van bitterheid. Meest barmhartige Jezus, uit de schatkamer van uw barmhartigheid, U schenkt uw genaden in grote overvloed aan iedereen. Ontvang ons in de verblijfplaats van uw meest barmhartige hart en laten we er nooit aan ontsnappen. Wij smeken U bij deze genade die meest wonderlijke liefde voor de hemelse Vader waarmee Je hart brandt zo hevig. Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op getrouwen zielen, zoals op de erfenis van Uw Zoon. In het belang van Zijn treurige Passie, schenk hen Uw zegen en omring hen met Uw voortdurende bescherming. Zo kunnen ze nooit falen verliefd zijn of de schat van het heilige geloof verliezen, maar liever met allen de menigten van engelen en heiligen, mogen zij Uw grenzeloze verheerlijken genade voor eindeloze eeuwen. Amen. 76 Blz.78 Vierde dag Breng vandaag naar mij DEGENEN DIE NIET IN GOD * EN DEGENEN DIE MIJ NOG NIET KENNEN., en dompel ze onder in Mijn ondoorgrondelijke barmhartigheid. Het was zij die Mij kracht hebben gegeven om Mijn bittere Passie te verdragen. Door hen heen als door kanalen stroomt Mijn genade op de mensheid. Meest barmhartige Jezus, jij bent het Licht van de hele wereld. Ontvang in de verblijfplaats van uw meest Compassionate Heart de zielen van degenen die niet in God geloven en van degenen die U nog niet kennen. Laat de stralen van Uw genade verlicht hen zodat ook zij, samen met ons, kunnen prijs Uw wonderbaarlijke genade; en laat ze niet ontsnappen de verblijfplaats die uw meest medelevende hart is. Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op de zielen van degenen die niet in U geloven, en van degenen die nog niet in U geloven ken U niet, maar die zijn opgesloten in de Most Compassionate Hart van Jezus. Trek ze naar het licht van het evangelie. Deze zielen weten niet wat een groot geluk het is om van U te houden. Sta toe dat ook zij de edelmoedigheid van Uw barmhartigheid mogen verheerlijken voor eindeloze eeuwen. Amen. * De oorspronkelijke woorden van onze Heer waren hier ”de heidenen”. Sinds het pontificaat van paus Johannes XXIII, de Kerk heeft het passend geacht om deze term te vervangen door duidelijker en meer passende terminologie. 77 Blz.79 Vijfde dag Breng vandaag naar mij DE ZIELEN VAN DEGENEN DIE GESCHEIDEN HEBBEN ZELF VAN MIJN KERK, * en dompel ze onder in de oceaan van Mijn genade. Tijdens mijn bittere Passie die ze aan Mijn Lichaam en Hart scheurden, dat wil zeggen, Mijn kerk. Als ze terugkeren naar de eenheid met de Kerk My wonden genezen en op deze manier verlichten ze Mijn Passie. Meest barmhartige Jezus, de goedheid zelf, u weigert niet licht voor degenen die het van U zoeken. Ontvang in de woonplaats van je Meest barmhartige hart, de zielen van degenen die hebben zichzelf uit Uw Kerk verwijderd. Trek ze door Uw licht naar binnen de eenheid van de Kerk, en laat hen niet ontsnappen aan de verblijfplaats van uw meest medelevende hart; maar breng het tot stand dat ook zij komen om de edelmoedigheid van Uw barmhartigheid te verheerlijken. Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op de zielen van degenen die zich hebben afgescheiden van die van uw Zoon Kerk, die Uw zegeningen hebben verspild en misbruikt * De oorspronkelijke woorden van onze Heer hier waren ”ketters en schismatiek”, aangezien hij sprak naar St. Faustina in de context van haar tijd. vanaf het Tweede Vaticaans Concilie, De kerkelijke autoriteiten hebben het passend geacht deze aanduidingen niet in overeenstemming met te gebruiken de uitleg gegeven in het decreet van de Raad over de oecumene. elke paus sinds de De Raad heeft dat gebruik opnieuw bevestigd. St. Faustina zelf, haar hart altijd in harmonie met de geest van de kerk zou ik het zeker eens zijn geweest. Wanneer ooit, vanwege de beslissingen van haar superieuren en biechtvader, lukte het haar niet Voer de inspiraties en bevelen van Onze Lieve Vrouw uit, verklaarde ze: “Ik zal Uw wil volgen voor zover U mij dit toestaat via uw vertegenwoordiger. O mijn Jezus, Ik geef voorrang aan de stem van de kerk boven de stem waarmee U spreekt mij. ”(487). de Heer bevestigde haar actie en prees haar ervoor. 78 Blz.80 Uw genaden door koppig vol te houden in hun fouten. Niet doen kijk naar hun dwalingen, maar naar de liefde van Uw eigen Zoon en op Zijn bittere Passie, die Hij onderging voor hun sake, aangezien ook zij zijn ingesloten in Zijn meest mededogenat Hart. Zorg ervoor dat ze ook uw grote kunnen verheerlijken genade voor eindeloze eeuwen. Amen. Zesde dag Breng vandaag naar mij DE MEEK EN Nederige ZIELEN EN DE ZIELEN VAN KLEINE KINDEREN, en dompel ze onder in Mijn barmhartigheid. Deze zielen het nauwst lijken op Mijn Hart. Ze versterkten me tijdens mijn bitter doodsangst. Ik zag ze als aardse engelen, die zullen waken bij mijn altaren. Ik stort hele stromen van genade over hen uit. Alleen de nederige ziel is in staat Mijn genade te ontvangen. ik begunstig nederige zielen met Mijn vertrouwen. Meest Barmhartige Jezus, U hebt zelf gezegd: “Leer van Ik, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. ” Ontvang in de woning van Uw Meest Barmhartige Hart alle zachtmoedige en nederige zielen en de zielen van kleine kinderen. Deze zielen sturen de hele hemel naar binnen extase en ze zijn de favorieten van de hemelse Vader. Ze zijn een zoet ruikend boeket voor de troon van God; God zelf geniet van hun geur. Deze zielen hebben een permanent 79 Blz.81 verblijf in uw Meest Barmhartige Hart, o Jezus, en zij zing onophoudelijk een hymne van liefde en barmhartigheid. Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op zachtmoedig zielen, nederige zielen en kleine kinderen die dat zijn omsloten in de verblijfplaats die het Meest Medelevende Hart is van Jezus. Deze zielen lijken het meest op Uw Zoon. Hun geur stijgt op van de aarde en bereikt het Uwe troon. Vader van barmhartigheid en van alle goedheid, ik smeek u bij de liefde U draagt deze zielen en door de vreugde die U in hen opneemt: Zegen de hele wereld, opdat alle zielen samen de lof voor Uw barmhartigheid voor eindeloze eeuwen. Amen. Zevende dag Breng vandaag naar mij DE ZIELEN DIE ESPECTIEF EN VERHEER MIJN MerCY, * en dompel ze onder in Mijn barmhartigheid. Deze zielen waren bedroefd meest over Mijn Passie en het diepst in Mijn binnengegaan geest. Het zijn levende beelden van Mijn Medelijdend Hart. * de tekst leidt tot de conclusie dat in het eerste gebed gericht tot Jezus, wie is de verlosser, het zijn ”slachtoffer” zielen en contemplanten waarvoor gebeden wordt; die personen, dat wil zeggen, die zich vrijwillig aan God aanboden voor de redding van hun buurman. dit verklaart hun nauwe band met de Heiland en de buitengewone doeltreffendheid die hun onzichtbare activiteit heeft voor anderen. In de seconde gebed, gericht tot de Vader van wie ’elke waardevolle gave en elke echt voordeel ’, bevelen we de’ actieve ’zielen aan, die toewijding aan de Goddelijke barmhartigheid en oefen ermee alle andere werken die zich lenen voor de geestelijke en materiële verheffing van hun broeders. 80 Blz.82 Deze zielen zullen de komende tijd met een speciale helderheid schijnen leven. Geen van hen zal het vuur van de hel ingaan. ik zal verdedig hen in het bijzonder op het uur van de dood. Meest barmhartige Jezus, wiens hart de liefde zelf is, ontvang in de verblijfplaats van Uw Meest Barmhartige Hart de zielen van degenen die in het bijzonder de grootheid van Uw verheerlijken en vereren genade. Deze zielen zijn machtig met de kracht van God Zichzelf. Te midden van alle ellende en tegenslagen gaan ze voorwaarts, vertrouwend op Uw genade; en verenigd met U, o Jezus, ze dragen de hele mensheid op hun schouders. Deze zielen zullen dat niet doen worden streng beoordeeld, maar Uw barmhartigheid zal hen omarmen zoals zij vertrek uit dit leven. Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op de zielen die Uw grootste eigenschap, die van Uw, verheerlijken en vereren onpeilbare barmhartigheid, en die zijn opgesloten in de meest Compassionate Hart van Jezus. Deze zielen zijn een levend Evangelie; hun handen zijn vol van daden van barmhartigheid, en hun hart stroomt over zing met vreugde een lied van barmhartigheid voor U, o Allerhoogste! ik smeek U, o God: toon hun uw genade volgens de hoop en vertrouwen dat ze in U hebben gesteld. Laat er worden bereikt in hen de belofte van Jezus, die hun dat tijdens hun leven, maar vooral in het uur van de dood, de zielen die zal deze peilloze barmhartigheid van Zijn wil vereren verdedig als Zijn glorie. Amen. 81 Blz.83 Achtste dag Breng vandaag naar mij DE ZIELEN DIE IN PURGATORIE WORDEN GEDETAILLEERD, en dompel ze onder in de afgrond van Mijn genade. Laat de torrents van Mijn Bloed koelen hun brandende vlammen af. Al deze zielen worden door Mij enorm liefgehad. Ze nemen vergelding voor mijn gerechtigheid. Het ligt in uw macht om hen verlichting te brengen. Trek alle aflaten uit de schatkist van Mijn Kerk en aanbod hen namens hen. Oh, als je de kwellingen maar eens kende zij lijden, u zou hen voortdurend de aalmoes van aanbieden de geest en betalen hun schuld aan Mijn gerechtigheid af. Meest barmhartige Jezus, dat hebt u zelf gezegd verlangen naar genade; dus breng ik in de woonplaats van Your Most Compassionate Hart de zielen in het vagevuur, zielen die heel dierbaar zijn aan U, en toch, die uw gerechtigheid moet vergelden. Mogen de stromen van bloed en water waaruit voortstroomde uw hart doofde de vlammen van het vagevuur, dat ook daar de de kracht van Uw barmhartigheid mag worden gevierd. Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op de zielen lijden in het vagevuur, die zijn vervuld in de meest Compassionate Hart van Jezus. Ik smeek u, door de treurige Passie van Jezus, uw Zoon, en door alle bitterheid waarmee Zijn meest heilige ziel werd overstroomd: manifesteer uw genade aan de zielen die onder Uw rechtvaardige controle staan. Bekijk ze in nr op een andere manier, maar alleen door de wonden van Jezus, de uwe 82 Blz.84 geliefde zoon; want wij zijn er vast van overtuigd dat er geen limiet is aan Uw goedheid en mededogen. Amen. Negende dag Breng vandaag naar mij ZIELEN DIE LUKEWARM ZIJN GEWORDEN, * en dompel ze onder in de afgrond van Mijn genade. Deze zielen verwond mijn hart zeer pijnlijk. Mijn ziel leed aan de meest vreselijke walging in de Olijfgaard vanwege lauwe zielen. Zij waren de reden dat ik het uitriep: ”Vader, neem deze beker van Mij weg, als het Uw wil is. ” Voor hen de laatste hoop op redding is om naar Mijn genade te rennen. Meest barmhartige Jezus, U bent zelf mededogen. Ik breng lauwe zielen naar de verblijfplaats van Your Most Compassionate hart. Laat deze lauw zijn in dit vuur van Uw pure liefde zielen, die U, als lijken, met zo’n diepe afkeer vervulden, wees opnieuw in brand gestoken. O zeer medelevende Jezus, oefen de almacht van Uw barmhartigheid en trek ze tot het uiterste vurigheid van Uw liefde, en schenk hun de gave van heilige liefde, want niets gaat uw macht te boven. * om te begrijpen wie de zielen zijn die voor deze dag zijn aangewezen, en wie in het dagboek zijn ”lauw” genoemd, maar ook worden vergeleken met ijs en lijken, zouden we er goed aan doen let op de definitie die de Heiland hen zelf gaf toen hij met St. Faustina over hen bij één gelegenheid: Er zijn zielen die Mijn inspanningen dwarsbomen (1682) . Zielen zonder liefde of toewijding, zielen vol egoïsme en egoïsme, trots en arrogant gant zielen die net genoeg warmte hebben om zichzelf in leven te houden: mijn hart kan dat niet draag dit. Alle genaden die ik over hen uitstort, vloeien van hen af als van het gezicht van een rots. Ik kan ze niet uitstaan omdat ze noch goed, noch slecht zijn (1702). 83 Blz.85 Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op lauw zielen die desalniettemin in de meest mededogenat Hart van Jezus. Vader van barmhartigheid, ik smeek u bij het bittere Passie van uw zoon en door zijn lijdensweg van drie uur aan het kruis: Laat ook hen de afgrond van Uw barmhartigheid verheerlijken. Amen. 84 Blz.86 ChaPter eIGht Een pleidooi voor Onze Lieve Vrouw In een interview met een vriend in Medjugorje in Maart 1996 onthulde de visionair Mirjana uit Medjugorje dat ze een speciaal gebed van Onze Lieve Vrouw had ontvangen en had het sinds 1987 gebeden. Onze Lieve Vrouw vertelde het Mirjana dat dit gebed verbonden is met de geheimen en dat Mirjana op een dag door Onze Lieve Vrouw zal worden opgedragen laat het gebed voor iedereen los. die tijd is er nog niet komen. het gebed is een gebed voor ongelovigen, of als het Onze Lady zegt, degenen die de liefde van niet hebben ervaren God. Het is een gebed dat zich zal verspreiden als het eenmaal is losgelaten als een lopend vuurtje over de hele wereld en zal een enorme leiden aantal zielen tot bekering. na deze ontmoeting met Mirjana, een Vriend van Medjugorje schreef: “Medjugorje, Mirjana, A Mystery Is Geopenbaard ’ , waarin hij nadacht over wat Onze Lieve Vrouw wil bereiken door dit nieuwe gebed dat verbonden met de geheimen. De bovennatuurlijke genade bestuderen gehecht aan andere sacramentaliën die Onze Lieve Vrouw heeft geïnitieerd in andere verschijningen, namelijk de rozenkrans, de wonderbaarlijke Medal en het bruine scapulier – en de wonderen daarvan overvloedig door het gebruik van deze krachtig gezalfden 85 Blz.87 sacramentaliën, begreep hij de kracht van wat hem te wachten staat wereld met de komende release van dit nieuwe sacramental dat Onze Lieve Vrouw Mirjana leerde bidden. een vriend van Medjugorje schreef een gebed getiteld: Gebed voor ongelovigen, waarin hij Onze Lieve Vrouw smeekt om niet lang te wachten, maar om het geheime gebed vrij te geven dat “de moeder van liefde, van Gods genade, zal uitbreken ’ en ’ als de rivieren vullen de oceanen, uw liefde voor God zal de aarde vullen. ” In de gebeden die we aanbieden in dit buitengewone Jaar van Barmhartigheid, we wilden het gebed voor ongelovigen opnemen in de hoop dat we voor de wereld deze buitengewone genade, misschien zelfs eerder dan wat God heeft verzorgd. dit is het jaar om dapper om genade te eisen hemel. We nodigen je uit om samen met ons te bidden in jouw dagelijkse gebeden en als je de mis bijwoont. Met onze stemmen opgevoed in oprecht gebed voor deze intentie, laten we samen breng dit wondergebed voor de wereld tot stand. 2 augustus 2011 ’… Ik roep je op om je in Gods familie te verzamelen en gesterkt te worden met die van de Vader kracht. Als individuen, mijn kinderen, jij kan het kwaad dat wil beginnen niet stoppen heersen in deze wereld en haar vernietigen. Maar, volgens Gods wil, allemaal samen met mijn zoon, je kunt alles veranderen en genees de wereld … ” 86 Blz.88 Gebed voor ongelovigen Kom Mary, Kom morgen opnieuw en opnieuw. We zullen met je bidden. Breng onze dierbaren terug Die de kerk hebben verlaten, Degenen die God hebben verlaten. We komen elke tweede van de maand bij je. We zullen om meer genade bidden Om gehecht te zijn aan je intentie. We zullen bidden dat de moeder van liefde, Van Gods barmhartigheid zal uitbreken, Dat uw nieuwe gebed binnenkort wordt vrijgegeven. We zullen bidden dat het naar buiten zal stromen Als een rivier voor alle naties, Dat zoals de rivieren de oceanen vullen, Uw liefde voor God zal de aarde vullen. We wachten. We anticiperen op die geweldige dag, En we noemen je zoals je ons hebt genoemd, Om onze gebeden, vasten en offers toe te voegen Aan Mirjana’s zodat je kunt Verkrijg al uw wensen voor de wereld. O liefhebbende moeder, Bedankt voor het cadeau Dat de wereld op het punt staat te ontvangen! Een vriend van Medjugorje 87 Blz.89 SPECIALE AANKONDIGING! A Special Grace: Opening van de Slaapkamer van verschijningen Maak een bedevaart naar Caritas en ga door de ”heilige deuren” van de slaapkamer van verschijningen. 88 Blz.90 0 2 mijl. 65 65 65 20 59 59 20 20 20 119 43 280 280 280 280 31 31 31 31 459 459 459 459 119 119 43 27 27 78 78 78 11 156 Spoorbaan Wolf Creek Rd. Caritas van Birmingham 100 Our Lady Queen of Peace Drive Sterrett, AL 35147 USA 205-672-2000 Kathedraal van St. Paul 2120 3rd Ave N Birmingham, AL 35203 Internationale luchthaven Birmingham-Shuttlesworth 5900 Messer Luchthaven Hwy Birmingham, AL 35212 Afrit Eden / Odenville Birmingham Voor Caritas Hampton Inn & Suites * Birmingham / 280 East-Eagle Point 205-981-0024 * Het officiële Caritas Hotel De slaapkamer met verschijningen wordt geopend op de eerste of tweede zaterdag van de volgende maanden, met uitzondering van de maand april, die wordt geopend op de eerste vrijdag 12.00 uur (na Rozenkrans in het veld) tot 18.00 uur (CST) Vrijdag 1 april 2016 Zaterdag 3 september 2016 Zaterdag 7 mei 2016 Zaterdag 8 oktober 2016 Zaterdag 4 juni 2016 Zaterdag 5 november 2016 Zaterdag 9 juli 2016 Zaterdag 6 augustus 2016 Tijdens een pelgrimstocht naar Caritas, St. Paul’s Cathedral in Birmingham is de locatie van de heilige deuren in de Bisdom Birmingham en we zouden moedig iedereen sterk aan om te maken dat een deel van hun pelgrimstocht in orde is om de aflaat van het jubeljaar te verkrijgen. (opnieuwga naar pagina 14-15 om de instructies te lezen voorwaarden voor het verkrijgen van de verwennerij.) Routebeschrijving naar Caritas & the Kathedraal van St. Paul 89 Blz.91 De ervaring van meer dan reizen naar Medjugorje! Gecombineerde ervaring van meer dan jaar! Door de getuigenissen van onze pelgrims wordt herhaaldelijk gezegd dat Caritas dat is de meest spirituele! De laagste tarieven van wie dan ook voor een volledig georganiseerde pelgrimstocht! Niet-rokersreizen (velen die roken en met ons reizen, bieden het aan als een offer en ontvang veel genaden). De gemeenschap van Caritas woont in Medjugorje, wat ons een diepgaand begrip van Medjugorje achter de schermen. Er wordt gebeden, getoond en uitgelegd op locaties (zoals de plek waar Jakov en Vicka werden fysiek en lichamelijk meegenomen naar de hemel van de aarde door Onze dame). Het enige belang dat we hebben, is geestelijk gewin. Niemand van ons wordt betaald om u te begeleiden. We doen het in reactie op de boodschap van Onze-Lieve-Vrouw waarin Ze erom vroeg ”… offer je leven op voor de redding van de wereld …” ( februari ) Als je alles zou kunnen combineren enkele gebeurtenis voor het verleden jaren die plaatsvonden in Washington DC, New York, Los Angeles, Chicago, Parijs, Londen en elke andere plaats in de wereld, zou in het niet vallen het evenement van één enkele dag in Medjugorje. Onze Lieve Vrouw, Maria, Moeder van Christus, komt naar de aarde, zegent de hele wereld met Haar aanwezigheid en spreekt tot ons met woorden die rechtstreeks van God zijn overgebracht. Zou je dat niet willen deel uitmaken van een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de schepping? Waarom bedevaart met BVM C M P inkt erover. C mej.com c S BVM C M P is vi 90 Blz.92 91 Ons missiehuis in Medjugorje verdeelt onze materialen onder iedereen die komt van overal op de wereld. U zult op uw pelgrimstocht profiteren van het geestelijke materiaal, advies en begeleiding dat voor u beschikbaar zal zijn. Je blijft midden in het dorp bij de Sint-Jacobskerk, maar toch op het pad naar Apparition Hill ✧ een beste locatie! ✧ Bovendien zijn er bedevaarten gepland rond speciale verschijningen of in het dorp wanneer de maandelijkse boodschap aan de wereld wordt gegeven. BVM C M P is loyaal gebleven en uitsluitend gericht op Medjugorje, en bedevaarten alleen naar dit heilige dorp. Focus en gebedsleven hebben onze oprichter een diep begrip gegeven over de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw en vormde dit begrip in allen die leiden de bedevaarten vanuit de gemeenschap. Bel alsjeblieft BVM C M P voor meer informatie over uw volledige pakket: – – , ext. hr. Uitchecken mej.com klik pelgrimages in het menu De meest uitgebreide Medjugorje-website ter wereld. Meld u gratis aan voor de mejList om op de hoogte te blijven. de hele wereld? is jaar, waarom bezoekt u dan niet de dorp dat aan het veranderen is “Dit was mijn tweede ervaring met Caritas in Medjugorje en als ik de middelen heb, zal het niet mijn laatste zijn. ”

(En)
prayers – novena call

Novena Rosary Beginning March 22nd and ending May 14th,
20 21 – 2022 – in preparation for the anniversary indulgence

to celebrate this special Year of Mercy in prayer and
fine, a friend of Medjugorje and the community
van Caritas want to invite our friends and supporters
around the world to pray with us for a special 54 days
rosary novena in preparation for going through the
holy doors to obtain the Jubilee indulgence. this
is open to everyone, even if you have already left
through the sacred doors this year. remember you
the Plenary can indulge several times during
the year, even on a regular basis, for others as well
yourself. experience has taught us that the more we
willing to receive grace, the more power57
Page 59
is full of grace that we receive

Pray these five intentions daily during the 54-day Rosary novena: Dear Mother, with this novena we pray for the grace 1.to pray deeply and reflect in preparation to make a holy confession and gain genuine sorrow for sins that we have committed and deep gratitude for the grace received in this Year of Mercy. Before we pass through the sacred doors, we pray for a complete renunciation of sin, even daily sins, so that we have a complete remission of the penance for the sins of our past. We also come, dear Mother, to implore the mercy of 2. God upon our nation. We pray that this Year of Mercy will lead to a great outpouring of the Holy Spirit upon our nation – in every individual, family, community, and church. We pray this grace especially for ourselves dear ones, for those who have left the Church, and those who are far from the heart of God. Page 63 In this Year of Mercy, we give you, our queen, the 3. United States presidential election and beg your intercession in choosing the man who is best able to see the plans of God fulfilled in our nation. We know you said there will be no peace through the Presidents, but we also recognize the significance of the years to come of your appearances and who at the helm of this nation, as President, will have a big bear in all events that will unfold through Medjugorje and here. Convert this next president his government will benefit Your plans. We pray for protection over him and ask that You lead and guide his heart, to prepare him for the heavy responsibilities he will inherit, and the heavy cross that will be placed on his shoulders. as you did with George WashingTon and Ronald Reagan, give him supernatural signs of Your Motherly presence, with which he will be filled with the confidence of God in leading this nation out of the shadows of death and into an era of peace, a peace that will will spread from this country to the rest of the world. Finally, our queen, we pray for the grace to be ready, 4.when the time of trial descends, that we can fulfill all that you desire from us as your apostles in leading hearts for you that will lead them to the Salvation of Your son. Personal intentions … 5. 64 Page 66 My intentions: 65 Page 67 My intentions: 66 Page 68 ChaPter SIX As an encouragement to have more confidence in this Year of Mercy, we have included here the various promises of Jesus made with pertaining to devotion to revealed divine mercy by St. Faustina. Promises of Jesus Given to Those Who Trust in His Mercy By St. Faustina Rosary of Divine Mercy See page 73 “Oh, what great grace I will bestow upon souls who say this rosary; the depths of My tender mercy are set in motion for the sake of those who say the rosary. ““ At the hour of their death, I defend as My own glory every soul that will say this rosary. ”“… By saying the rosary, you bring humanity closer to me. ”“ The souls who say this rosary will continue My be embraced mercy during their lifetime and especially during the hour of their death. ”67 Page 69“ When hardened sinners say [the rosary], I will fill their souls with peace, and the hour of their death will be a happy one. ”” Through the rosary you get everything, if so what you ask for is compatible with My will. ”Write that down as they give this rosary in the presence of the dying, I will stand between My Father and the dying, not as the righteous Judge, but as the merciful Savior. ”Prayer of Divine Mercy See page 73” Call on My grace on behalf of sinners; I wish their salvation. If you offer this prayer with a repentant heart and with faith on behalf of a sinner, I will to do so give him the grace of repentance. this is the prayer: O Blood and water, that from the heart of Jesus as a source of mercy to us, I trust in You. ”Hour of Mercy” I remind you, my daughter, that as often as you hear the clock strikes the third hour, immerse yourself completely in My mercy, worship and glorify; appeal to his omnipotence for the whole world, and especially for poor sinners; for at that time mercy was opened wide to every soul. In this hour you can ask all thing for yourself and for others; it was the hour of grace for all the world – grace triover righteousness. At three o’clock, beg My mercy, especially for thesinners; and, if only for a brief moment, immerse yourself in My Passion, especially in My leaving at the moment of pain. this is the hour of great grace to all the world. I will allow you to enter My lake of sorrow. In this hour I will not refuse the soul anything that makes a request to me. ”Picture of Divine Mercy. See page 72” By means of this picture I will bestow many graces on souls. It must be a reminder of the demands of My grace, for even the strongest faith makes no sense without works. ”” Not in beauty neither of the color nor of the brush is the greatness of this image, but in My grace. ”’I offer people a vessel with which to keep coming for mercy to the source of mercy. That ship is this image with the signature,’ Jesus, I trust in You. ’’ ’69 P.71“ Through this image I will bestow many graces upon souls, so let every soul have access to it. ”“ Let the rays of grace enter your soul; with them they bring light, warmth and life. ”Feast of Divine Mercy The Feast of Divine Mercy is always the Sunday after Easter.” I wish that the Feast of Mercy be a refuge and shelter for all souls, and especially for poor sinners. On that day the depths of My tender mercy are open I pour out a whole ocean of graces for those souls who are approaching the source of My grace. graces flow open… the Feast of My Mercy has sprung from My depths for the comfort of the whole world. ”Novena of Divine Mercy. See page 74” By this novena I will bestow all mercy upon souls. ” “I will not deny anyone anything to whom you want to bring him the source of My grace. ”70 p.72 Those Who Spread Consecration of Divine Mercy” All those souls who will glorify My Mercy and spread His worship, which encourages others to trust in My grace, will experience no terror at the hour of death My grace will protect them in that last battle. ”“ Souls who spread the honor of My grace, I protect throughout their lives like a tender mother her child, and at the hour of death I will not be Judge to them, but the Merciful Savior. at that last hour a soul has nothing to defend itself except My grace. fortunately the soul is that during his lifetime immersed in the Fountain of Mercy, for righteousness will not have a hold on it. “Who shall declare My great grace… I will protect them Myself in the hour of death, as My own glory.” “For your sake I will withhold the hand that punishes; for you I bless the earth. ”Promise of Mercy” I do works of mercy in every soul. The greater the sinner, the greater the right he has to My grace. My grace is established in every work of My hands. He who trusts in My mercy will not perish, for all his affairs are mine, and his enemies will be crushed at the foot of my footstool. ”71 Page 73” If a soul does not exercise mercy in some way, it will not obtain my grace in the day of judgment. Oh, if only souls knew how to collect eternal treasures themselves they would not be judged, for they would prevent My judgment with their grace. “Jesus, I Trust You 72 Page 74 The Rosary of Divine Mercy The Rosary of Divine Mercy can be prayed at any time, but it is most effective to pray it during the Hour of Grace at 3:00 pm. prayer on common rosary beads: First say one: Our Father, Hail Mary, Apostle’s Creed Then on the large beads of a rosary say the following words: “Eternal Father, I offer you the body and blood, Soul and divinity of Your dearly Beloved Son, Our Lord Jesus Christ, as the propitiation for our sins and those of the whole world. “On the smaller beads, say the following words:“ For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and all over the world. ”Finally, say these words three times:“ Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us and with the whole world. ”Prayer of Divine Mercy Say three times at the end of the prayer:“ O blood and water, that from the Heart of Jesus as a source of mercy for us, I trust in You! ChaPter SeVen Prayers for divine Mercy 73 Page 75 Heavenly Grace Novena The novena begins on Good Friday March 25 and ends with the vigil of the feast day of divine mercy, April 2, 2016. Divine Mercy Sunday is April 3, 2016. It is strongly recommended that the following novena intentions and prayer along with the Rosary of Divine Mercy, since Our The Lord specifically asked for a novena of Rosaries, especially before that the Feast of Mercy. L ALL SINNERS, and immerse them in the ocean of My grace. In this way you will comfort Me in the bitter sorrow in which the loss of souls submerge Me. Most Merciful Jesus, whose nature is to have pity on us and forgive us, do not look at our sins but look at our trust that we place in Your infinite goodness. Receive all of us into the abode of Your Most Merciful Heart, and never let us escape it. We implore You by Your love that unites you with the Father and the Holy Spirit. 74 Page 76 Eternal Father, turn Your merciful gaze upon all people kindly and especially toward poor sinners, all filled in the most Compassionate Heart of Jesus, for His sorrow’s sake Passion show us Your grace, that we may present the omnipo power of Your mercy forever and ever. Amen. Second day Today bring to me THE SOULS OF PRIESTS AND THE RELIGIOUS, and immerse them in My unfathomable mercy. It was they who gave Me strength to endure My bitter Passion. Through them as through channels My grace flows on humanity. Most merciful Jesus, from whom all good comes, increase your grace in men and women devoted to your service vice, that they may do worthy works of mercy; and all that they see may glorify the Father of Mercy who is in heaven. Eternal Father, fix Your merciful gaze upon the company of the elect in Your vineyard – upon the souls of priests and religious; and give them the strength of Your blessing. For the love of the Heart of Your Son in which they are enclosed, give them Your strength and light, that they may be able to guide others on the way to salvation, and sing with one voice your boundless mercy without end for centuries. Amen. Page 75 Page 77 Third day Today bring to me ALL DEVOUTE AND FAITHFUL SOULS, and immerse them in the ocean of My grace. These souls brought me comfort on the Way of the Cross. They were that drop of comfort in the midst of an ocean of bitterness. Most Merciful Jesus, from the Treasury of Your Mercy, You give Your graces in great abundance to all. Receive us in the abode of your most merciful heart and let us never escape it. We implore You by this grace that most wonderful love for the heavenly Father with which Your heart burns so fiercely. Eternal Father, set Your merciful gaze upon faithful souls, as upon the inheritance of Your Son. For the sake of His sorrowful Passion, grant them Your blessing and surround them with Your continued protection. Thus they can never fail in love or lose the treasure of the holy faith, but rather with all the hosts of angels and saints, may they glorify Your boundless grace for endless ages. Amen. 76 Page 78 Fourth day Today bring to me THOSE WHO ARE NOT IN GOD * AND THOSE WHO DO NOT YET KNOW ME, and immerse them in My unfathomable mercy. It was they who gave Me strength to endure My bitter Passion. Through them as through channels My grace flows on humanity. Most Merciful Jesus, you are the Light of the whole world. In the abode of your most Compassionate Heart, receive the souls of those who do not believe in God and of those who do not yet know You. Let the rays of Your grace illuminate them so that they too, along with us, may praise Your wonderful grace; and do not let them escape the abode that is your most compassionate heart. Eternal Father, focus Your merciful gaze upon the souls of those who do not believe in You, and of those who do not yet believe in You, do not know You, but who are locked up in the Most Compassionate Heart of Jesus. Draw them to the light of the gospel. These souls do not know what a great happiness it is to love you. Allow them, too, to glorify the generosity of Your mercy for endless ages. Amen. * Our Lord’s original words here were ”the Gentiles.” Since the pontificate of Pope John XXIII, the Church has considered it appropriate to replace this term with clearer and more appropriate terminology. 77 Page 79 Fifth day Today bring to me THE SOULS OF THOSE WHO HAVE SEPARATED THEMSELVES FROM MY CHURCH, * and immerse them in the ocean of My grace. During my bitter Passion they tore at My Body and Heart, that is, My church. As they return to unity with the Church My wounds heal and in this way relieve My Passion. Most merciful Jesus, goodness itself, you do not refuse lightly for those who seek it from You. In the abode of your Most Merciful heart, receive the souls of those who have removed themselves from Your Church. Draw them through Your light into the unity of the Church, and do not let them escape the abode of your most compassionate heart; but bring it about that they also come to glorify the generosity of Your mercy. Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the souls of those who have separated themselves from those of your Son Church, who have wasted and misused Your blessings * Our Lord’s original words here were ”heretics and schismatics” as he spoke to St. Faustina in the context of her time. from the Second Vatican Council, The ecclesiastical authorities have considered it appropriate not to use these designations in accordance with the explanation given in the Council’s Decree on Ecumenism. every pope since the Council has reaffirmed that custom. St. Faustina herself, her heart always in harmony with the spirit of the church, I would certainly have agreed. When ever, because of the decisions of her superiors and confessor, she was unable to carry out the inspirations and orders of Our Lady, she declared, “I will follow Your will as far as You permit me through your representative. O my Jesus, I give precedence to the voice of the church over the voice with which You speak to me. (487). the Lord confirmed her action and commended her for it. 78 Page 80 Your graces by stubbornly persisting in their mistakes. Do not look at their errors, but at the love of Your own Son and His bitter Passion which He endured for their sake, as they too are enclosed in His most compassionate Heart. Make sure they can also glorify your great grace for endless ages. Amen. Sixth day Today bring to me THE MEEK AND Humble SOULS AND THE SOULS OF LITTLE CHILDREN, and immerse them in My Mercy. These souls most closely resemble My Heart. They strengthened me during my bitter agony. I saw them as earthly angels who will watch at my altars. I pour out streams of grace upon them. Only the humble soul is able to receive My grace. I favor humble souls with My trust. Most Merciful Jesus, You Yourself have said, “Learn from Me, for I am meek and lowly in heart. ”In the abode of Your Most Merciful Heart, receive all the meek and humble souls and the souls of little children. These souls send in all heaven ecstasy and they are the favorites of the heavenly Father. They are a sweet smelling bouquet before the throne. of God; God himself enjoys their fragrance. These souls have a permanent abode in your Most Merciful Heart, O Jesus, and they continually sing a hymn of love and mercy. Eternal Father, turn Your merciful gaze upon meek souls , humble souls and small children who are enclosed in the residence which the most Compassionate Heart of Jesus. These souls most closely resemble your Son. Their fragrance rises from the earth and reaches Your throne. Father of mercy and of all goodness, I implore you by love You bear these souls and by the joy that You take in them: Bless the whole world, that all souls may together praise Your mercy for endless ages. g Bring to me today THE SOULS THAT ARE ESPECTIVE AND GLORY MY MerCY, * and immerse them in My Mercy. These souls were most sorrowful about My Passion and entered most deeply into My mind. They are living images of My Compassionate Heart. * the text leads to the conclusion that in the first prayer addressed to Jesus, who is the savior, they are ”sacrificial” souls and contemplants that are being prayed for; those persons, that is, who voluntarily presented themselves to God for the salvation of their neighbor. this explains their close relationship with the Savior and the extraordinary effectiveness that their invisible activity has for others. In the second prayer, addressed to the Father of whom “ every precious gift and every real benefit, ’’ we commend the “ active ’’ souls, that devotion to divine mercy, and practice with it all other works that lend themselves to the spiritual and material exaltation of their brethren. 80 Page 82 These souls will seem to live with a special brightness in the time to come. None of them will go into the fire of hell. I will defend them especially at the hour of death. Most Merciful Jesus, whose heart is love itself, receive in the abode of Your Most Merciful Heart the souls of those who especially glorify and revere the greatness of Your grace. These souls are mighty with the power of God Himself. In the midst of all misery and adversity, they move forward, trusting in Your grace; and united with You, O Jesus, they carry all mankind on their shoulders. These souls will not be severely judged, but Your mercy will embrace them as they leave this life. Eternal Father, focus Your merciful gaze upon those souls who glorify and revere Your greatest attribute, that of Your, unfathomable mercy, and who are locked up in the most Compassionate Heart of Jesus. These souls are a living Gospel; their hands are full of deeds of mercy, and their hearts overflow with joy; sing a song of mercy to You, O Most High! I beseech Thee, O God, show them Thy grace according to the hope and trust that they have placed in Thee. Let there be attained in them the promise of Jesus, who defends them that during their lifetime, but especially in the hour of death, the souls who will worship this fathomless mercy of His will as His glory. Amen. 81 Page 83 Eighth day Today bring to me THE SOULS DETAILED IN PURGATORY, and plunge them into the abyss of My grace. Let the torrents of My Blood cool their burning flames. All these souls are greatly loved by Me. They take retaliation for my justice. It is in your power to bring them relief. Withdraw all indulgences from My Church’s treasury and offer them on their behalf. Oh, if only you knew the torments they were suffering, you would continually offer them the alms of the spirit and pay off their debt to My righteousness. Most merciful Jesus, you yourself said that longing for grace; so, in the abode of Your Most Compassionate Heart, I bring souls into Purgatory, souls very dear to You, and yet who must repay Your righteousness. May the streams of blood and water from which flowed your heart quenched the flames of purgatory, that there too the power of Your mercy may be celebrated. Eternal Father, focus Your merciful gaze on the souls suffering in Purgatory, which are fulfilled in the most Compassionate Heart of Jesus. I implore you, through the sorrowful Passion of Jesus, your Son, and through all the bitterness with which His most holy soul was overflowed, manifest Your grace to the souls under Your righteous control. View them in a different way in no, but only through the wounds of Jesus, yours 82 Page 84 beloved son; for we firmly believe that there is no limit to Your goodness and compassion. Amen. Ninth day Today bring to me SOULS THAT HAVE BECOME LUKE WARM, * and plunge them into the abyss of My grace. These souls hurt my heart very painfully. My soul suffered the most horrible disgust in the Olive Grove because of lukewarm souls. They were the reason I cried out, “Father, take this cup away from Me, if it be Your will.” For them, the last hope of salvation is to run to My grace. Most Merciful Jesus, You yourself are compassion. I bring lukewarm souls to the abode of Your Most Compassionate heart. Let these be lukewarm in this fire of Your pure love souls, who, as corpses, filled You with such deep revulsion, be set on fire again. O very compassionate Jesus, exercise the omnipotence of Your mercy and draw them to the utmost fervor of Your love, and grant them the gift of holy love, for nothing is beyond your power. * to understand who are the souls designated for this day, and who are referred to in the diary as ”lukewarm,” but are also compared to ice and corpses, we would do well to note the Savior’s own definition of them. then he gave about them with St. Faustina on one occasion: There are souls that thwart My efforts (1682). Souls without love or commitment, souls full of selfishness and selfishness, proud and arrogant gant souls who have just enough warmth to keep themselves alive: my heart cannot bear this. All the graces that I pour out upon them flow from them as from the face of a rock. I cannot stand them because they are neither good nor bad (1702). 83 Page 85 Eternal Father, fix Your merciful gaze upon lukewarm souls who are nevertheless in the most compassionate Heart of Jesus. Father of mercy, I beseech you at the bitter passion of your son and at his three-hour agony on the cross: Let them also glorify the abyss of your mercy. Amen. 84 Page 86 ChaPter eIGht A Plea for Our Lady In an interview with a friend in Medjugorje in March 1996, the visionary Mirjana from Medjugorje revealed that she had received a special prayer from Our Lady and had been praying it since 1987. Our Lady told Mirjana that this prayer is connected with the secrets and that Mirjana will one day be dedicated by Our Lady let go of the prayer for everyone. that time has not yet come. the prayer is a prayer for unbelievers, or as Our Lady says, those who have not experienced the love of God. It is a prayer that will spread like wildfire around the world once it is unleashed and will lead an enormous number of souls to conversion. after this meeting with Mirjana, a Friend of Medjugorje wrote: ”Medjugorje, Mirjana, A Mystery Is Revealed”, in which he reflected on what Our Lady wants to achieve through this new prayer connected with the secrets. Studying the supernatural grace attached to other sacramentals that Our Lady initiated in other apparitions, namely the Rosary, the Miraculous Medal, and the Brown Scapular – and the miracles of which abound through the use of these powerfully anointed Sacramentals, he understood. the power of what awaits him world with the coming release of this new sacramental that Our Lady Mirjana taught to pray. a friend of Medjugorje wrote a prayer entitled: Prayer for unbelievers, in which he implores Our Lady not to wait long, but to release the secret prayer that “the mother of love, of God’s grace, will break out” and “if the rivers fill the oceans, your love for God will fill the earth. “In the prayers we offer in this extraordinary Year of Mercy, we wanted to include the prayer for unbelievers in the hope that we will bring to the world this extraordinary grace, perhaps even before what God has provided. We invite you to pray with us in your daily prayers and when you attend Mass. With our voices raised in heartfelt prayer for this intention, let us together bring about this miracle prayer for the world. August 2 2011 ”… I call you to gather into God’s family and be strengthened with that of the Father’s strength. As individuals, my children, you cannot stop the evil that wants to begin ruling this world and destroying it.” But, according to God’s will, all together with my son, you can change everything and heal the world … ”86 Page 88 Prayer for unbelievers Come Mary, come again and again tomorrow. We will pray with you. Bring back our loved ones Who left the church, Those who left God. We come to you every second of the month. We will pray for more grace To be attached to your intention. We will pray that the mother of love will break forth from God’s mercy, that your new prayer will be released shortly. We’ll pray that it will flow out As a river to all nations, That as the rivers fill the oceans, Your love for God will fill the earth. We are waiting. We anticipate that great day, And we call you as you called us, To add our prayers, fasting and sacrifices To Mirjana’s so that you can Obtain all your wishes for the world. O loving mother, Thank you for the gift The world is about to receive! A friend of Medjugorje 87 Page 89 SPECIAL NOTICE! A Special Grace: Opening of the Bedroom of Apparitions Make a pilgrimage to Caritas and go through the ”sacred doors” of the Bedroom of Apparitions. 88 P. 90 0 2 miles. 65 65 65 20 59 59 20 20 20 119 43 280 280 280 280 31 31 31 31 459 459 459 459 119 119 43 27 27 78 78 78 11 156 Railroad Wolf Creek Rd. Birmingham Caritas 100 Our Lady Queen of Peace Drive Sterrett, AL 35147 USA 205-672-2000 St. Paul’s Cathedral 2120 3rd Ave N Birmingham, AL 35203 Birmingham-Shuttlesworth International Airport 5900 Messer Hwy Birmingham Airport, AL 35212 Eden / Odenville Exit Birmingham For Caritas Hampton Inn & Suites * Birmingham / 280 East-Eagle Point 205-981-0024 * The Official Caritas Hotel The Apparitions Bedroom opens on the first or second Saturday of the following months, excluding the month of April, which opens first Friday 12:00 pm (after Rosary in the field) until 6:00 pm (CST) Friday, April 1, 2016 Saturday, September 3, 2016 Saturday, May 7, 2016 Saturday, October 8, 2016 Saturday, June 4, 2016 Saturday, November 5, 2016 Saturday, July 9, 2016 Saturday August 6, 2016 On a pilgrimage to Caritas, St. Paul’s Cathedral in Birmingham is the site of the sacred doors in the Diocese of Birmingham and we would strongly encourage everyone to make part of their pilgrimage in order to obtain the Jubilee Indulgence. (again go to pages 14-15 to read the instructions for getting the indulgence.) Directions to Caritas & the Cathedral of St. Paul 89 P.91 The experience of more than traveling to Medjugorje! Combined experience of more than years! Through the testimonies of our pilgrims it is repeatedly said that Caritas is the most spiritual! The lowest fares from anyone for a fully organized pilgrimage! Non-smoking trips (many who smoke and travel with us offer it as a sacrifice and receive many graces). The community of Caritas resides in Medjugorje, which gives us a deep understanding of Medjugorje behind the scenes. It is prayed, shown and explained in locations (such as the place where Jakov and Vicka were physically and physically taken to heaven from earth by Our lady). The only interest we have is spiritual gain. None of us are paid to guide you. We do it in response to Our Lady’s message in which She asked ”… sacrifice your life for the salvation of the world …” (February) If you could combine everything single event for the past years that took place in Washington DC, New York, Los Angeles, Chicago, Paris, London, and every other place in the world would dwarf the single day event in Medjugorje. Our Lady, Mary, Mother of Christ, comes to Earth, blesses the whole world with Her presence, and speaks to us with words transmitted directly from God. Wouldn’t you like that to be part of one of the most important events in the history of creation? Why pilgrimage with BVM CMP ink over it. C mej.com c S BVM CMP is vi 90 Page 92 91 Our mission house in Medjugorje distributes our materials to everyone who comes from all over the world. You will benefit from the spiritual material, advice, and guidance that will be available to you on your pilgrimage. You stay in the middle of the village at the Sint-Jacobskerk, but still on the path to Apparition Hill ✧ a best location! ✧ Additionally, pilgrimages are planned around special apparitions or in the village when the monthly message is given to the world. BVM CMP has remained loyal and focused exclusively on Medjugorje, and pilgrimages only to this holy village. Focus and prayer life have given our Founder a deep understanding of the apparitions of Our Lady and shaped this understanding in all who lead the pilgrimages from the community. Please call BVM CMP for more information about your full package: – -, ext. mr. Check out mej.com click pilgrimages in the menu The most comprehensive Medjugorje website in the world. Sign up for the mejList for free to stay up to date. worldwide? is year, why not visit the village that is changing “This was my second experience with Caritas in Medjugorje and if I have the resources it will not be my last. ”

(Fr)
prières – appel de neuvaine

Chapelet de neuvaine du 22 mars au 14 mai
20 vingt-et-un – 2 022 – en préparation pour l’indulgence anniversaire

pour célébrer cette année spéciale de la miséricorde dans la prière et
bien, un ami de Medjugorje et de la communauté
van Caritas veut inviter nos amis et sympathisants
dans le monde entier pour prier avec nous pendant 54 jours spéciaux
neuvaine de chapelet en préparation pour passer par le
portes sacrées pour obtenir l’indulgence du Jubilé. cette
est ouvert à tous, même si vous êtes déjà parti
à travers les portes sacrées cette année. souviens-toi
la Plénière peut se livrer à plusieurs reprises pendant
l’année, même régulièrement, aussi pour les autres
toi-même. l’expérience nous a appris que plus nous
prêt à recevoir la grâce, plus il y a de pouvoir57
Piste 59
est plein de grâce que nous recevons

Priez quotidiennement ces cinq intentions pendant la neuvaine du Rosaire de 54 jours: Chère Mère, avec cette neuvaine, nous prions pour la grâce 1. de prier profondément et de réfléchir en vue de faire une sainte confession et d’acquérir une véritable tristesse pour les péchés que nous avons commis gratitude pour la grâce reçue en cette Année de la Miséricorde. Avant de franchir les portes sacrées, nous prions pour un renoncement complet au péché, même aux péchés quotidiens, afin que nous ayons une rémission complète de la pénitence pour les péchés de notre passé. Nous venons aussi, chère Mère, implorer la miséricorde de 2. Dieu sur notre nation. Nous prions pour que cette Année de la Miséricorde conduise à une grande effusion du Saint-Esprit sur notre nation – dans chaque individu, famille, communauté et église. Nous prions cette grâce spécialement pour nous, très chers, pour ceux qui ont quitté l’Église et ceux qui sont loin du cœur de Dieu. En cette Année de la Miséricorde, nous vous donnons, notre reine, l’élection présidentielle des 3. États-Unis et vous implorons votre intercession pour choisir l’homme qui est le mieux à même de voir les plans de Dieu s’accomplir dans notre nation. Nous savons que vous avez dit qu’il n’y aura pas de paix à travers les présidents, mais nous reconnaissons également l’importance des années à venir de vos apparitions et qui, à la tête de cette nation, en tant que président, aura une grande influence sur tous les événements qui se dérouleront. par Medjugorje et ici. Convertissez ce prochain président, son gouvernement profitera à vos plans. Nous prions pour sa protection et vous demandons de diriger et de guider son cœur, de le préparer aux lourdes responsabilités dont il héritera et à la lourde croix qui sera placée sur ses épaules. comme vous l’avez fait avec George WashingTon et Ronald Reagan, donnez-lui des signes surnaturels de votre présence maternelle, avec lesquels il sera rempli de la confiance de Dieu pour conduire cette nation hors de l’ombre de la mort et dans une ère de paix, une paix qui se répandra de ce pays au reste du monde. Enfin, notre reine, nous prions pour la grâce d’être prête, 4. quand le temps de l’épreuve descendra, que nous puissions accomplir tout ce que vous désirez de nous en tant qu’apôtres en conduisant pour vous des cœurs qui les conduiront au Salut de Votre fils. Intentions personnelles … 5. 64 Page 66 Mes intentions: 65 Page 67 Mes intentions: 66 Page 68 CHAPITRE SIX Pour encourager à avoir plus confiance en cette Année de la Miséricorde, nous avons inclus ici les différentes promesses de Jésus faites concernant dévotion à la miséricorde divine révélée par sainte Faustine. Promesses de Jésus données à ceux qui se confient en sa miséricorde par sainte Faustine Rosaire de la miséricorde divine Voir page 73 «Oh, quelle grande grâce je donnerai aux âmes qui réciteront ce chapelet; les profondeurs de ma tendre miséricorde sont mises en mouvement pour le bien de ceux qui disent le chapelet. «À l’heure de leur mort, Je défends comme Ma propre gloire toute âme qui dira ce chapelet.» «… En disant le chapelet, tu rapproche l’humanité de moi.» «Les âmes qui disent ce chapelet continueront à être ont embrassé la miséricorde pendant leur vie et surtout à l’heure de leur mort. »67 Page 69« Quand des pécheurs endurcis diront [le chapelet], je remplirai leur âme de paix, et l’heure de leur mort sera heureuse. ”” A travers le chapelet vous obtenez tout, si c’est le cas ce que vous demandez est compatible avec Ma volonté. ”Ecrivez cela pendant qu’ils donnent ce chapelet en présence des mourants, je me tiendrai entre Mon Père et les mourants, pas comme le Juge juste, mais comme le Sauveur miséricordieux. ”Prière de la Divine Miséricorde Voir page 73” Invoquez Ma grâce au nom des pécheurs; je souhaite leur salut. Si vous faites cette prière avec un cœur repentant et avec foi au nom d’un pécheur, Je ferai ainsi lui donner la grâce de la repentance. Telle est la prière: O Sang et eau, que du cœur de Jésus comme source de miséricorde envers nous, j’ai confiance en Toi. ”Heure de Miséricorde” Je te rappelle, ma fille, que toutes les fois que vous entendez la troisième heure sonner, plongez-vous complètement dans Ma miséricorde, adorez et glorifiez; appel à sa toute-puissance pour le monde entier, et spécialement pour les pauvres pécheurs; car à ce moment-là, la miséricorde était largement ouverte à chaque âme. En cette heure, vous pouvez tout demander pour vous-même et pour les autres; c’était l’heure de la grâce pour le monde entier – la grâce triomphe de la justice. A trois heures, implorez Ma miséricorde, surtout pour lepécheurs; et, ne serait-ce que pour un instant, plongez-vous dans Ma Passion, surtout dans Mon départ au moment de la douleur. c’est l’heure de la grande grâce pour tout le monde. Je vous permettrai d’entrer dans Mon lac de douleur. En cette heure, je ne refuserai à l’âme rien qui me fasse une demande. ”Image de la Miséricorde Divine. Voir page 72” Au moyen de cette image, J’accorderai de nombreuses grâces aux âmes. Cela doit être un rappel des exigences de Ma grâce, car même la foi la plus forte n’a aucun sens sans les œuvres. ”” Pas en la beauté ni de la couleur ni du pinceau n’est la grandeur de cette image, mais dans Ma grâce. ”’J’offre aux gens un vase avec lequel continuer à venir chercher miséricorde à la source de la miséricorde. Ce bateau est cette image avec la signature,’ Jésus, j’ai confiance en Toi. ’’ ’69 P.71 accordez beaucoup de grâces aux âmes, alors laissez chaque âme y avoir accès. »« Que les rayons de la grâce pénètrent dans votre âme; avec eux, ils apportent lumière, chaleur et vie. ”Fête de la Miséricorde Divine La Fête de la Miséricorde Divine est toujours le dimanche après Pâques” Je souhaite que la Fête de la Miséricorde soit un refuge et un abri pour toutes les âmes, et spécialement pour les pauvres pécheurs. Ce jour-là, les profondeurs de Ma tendre miséricorde sont ouvertes Je déverse tout un océan de grâces pour ces âmes qui s’approchent de la source de ma grâce. L’âme qui va à la confession et qui reçoit la sainte communion sera complète pour le pardon des péchés et le châtiment. Ce jour-là, toutes les serrures divines à travers lesquelles les grâces flux ouvert… la Fête de Ma Miséricorde a jailli de Mes profondeurs pour le confort du monde entier. ”Neuvaine de Miséricorde Divine. Voir page 74” Par cette neuvaine J’accorderai toute miséricorde aux âmes. ” «Je ne refuserai rien à quiconque à qui tu veux lui apporter la source de ma grâce. ”70 p.72 Ceux qui répandent la consécration de la Miséricorde Divine” Toutes ces âmes qui glorifieront Ma Miséricorde et répandront Son adoration, qui encourage les autres à faire confiance en Ma grâce, ne connaîtront aucune terreur à l’heure de la mort Ma grâce les protégera en cette dernière bataille. »« Les âmes qui répandent l’honneur de ma grâce, je les protège tout au long de leur vie comme une mère tendre son enfant, et à l’heure de la mort je ne serai pas juge pour elles, mais le sauveur miséricordieux. à cette dernière heure une âme n’a rien à se défendre si ce n’est ma grâce. heureusement, l’âme est que pendant sa vie immergée dans la fontaine de la miséricorde, car la justice n’y aura pas de prise. «Qui déclarera ma grande grâce… Je les protégerai moi-même à l’heure de la mort, comme ma propre gloire.» «Pour vous, je retiendrai la main qui punit; pour toi je bénis la terre. ”Promesse de miséricorde” Je fais des oeuvres de miséricorde dans chaque âme. Plus grand est le pécheur, plus grand est le droit à ma grâce. Ma grâce est établie dans chaque œuvre de mes mains. Celui qui se confie en ma miséricorde ne périra pas, car toutes ses affaires sont à moi, et ses ennemis seront écrasés au pied de mon marchepied. ”Si une âme n’exerce pas de miséricorde d’une manière ou d’une autre, elle n’obtiendra pas ma grâce au jour du jugement. Oh! Si seulement les âmes savaient collecter elles-mêmes les trésors éternels, elles ne seraient pas jugées, car elles empêcheraient Mon jugement par leur grâce. «Jésus, je te fais confiance 72 Page 74 Le Rosaire de la Divine Miséricorde Le Rosaire de la Divine Miséricorde peut être prié à tout moment, mais il est plus efficace de le prier pendant l’Heure de la Grâce à 15h00. Prière sur un chapelet commun : Dites d’abord un: Notre Père, Je vous salue Marie, Credo des Apôtres Puis, sur les grosses perles d’un chapelet, dites les mots suivants: «Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l’âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ , comme propitiation pour nos péchés et ceux du monde entier. «Sur les petites perles, dites les mots suivants:« Pour sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. »Enfin, dites ces mots trois fois:« Saint Dieu, Saint Puissant, Saint Immortel, ayez miséricorde sur nous et avec le monde entier. »Prière de la Divine Miséricorde Dites trois fois à la fin de la prière:« O sang et eau, que du Cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en Toi! Sept Prières pour la Miséricorde divine 73 Page 75 La grâce céleste Neuvaine La neuvaine commence le Vendredi Saint le 25 mars et se termine par la veillée de la fête de la miséricorde divine, le 2 avril 2016. Le dimanche de la Miséricorde divine est le 3 avril 2016. Il est fortement recommandé que les intentions de neuvaine et la prière suivantes accompagnées du Rosaire de la Miséricorde Divine, puisque Notre Seigneur a spécifiquement demandé une neuvaine de Rosaires, surtout avant la Fête de la Miséricorde. L TOUS PECHEURS, et plongez-les dans l’océan de ma grâce. De cette façon, vous me réconforterez dans la douleur amère dans laquelle la perte des âmes me submergera. Jésus le plus miséricordieux, dont la nature est d’avoir pitié de nous et de nous pardonner, ne regarde pas nos péchés mais regarde notre confiance que nous plaçons en ta bonté infinie. Recevez-nous tous dans la demeure de Votre Cœur Très Miséricordieux, et ne nous y échappons jamais. Nous vous implorons par votre amour qui vous unit au Père et au Saint-Esprit. Page 74 Page 76 Père éternel, tourne ton regard miséricordieux sur tous les hommes avec bonté et en particulier vers les pauvres pécheurs, tous remplis du Cœur le plus compatissant de Jésus, à cause de son chagrin Passion montre-nous ta grâce, afin que nous puissions présenter la puissance omnipo de ton toujours et à jamais. Amen. Deuxième jour Aujourd’hui, amenez-moi LES ÂMES DES PRÊTRES ET DES RELIGIEUX, et plongez-les dans Mon insondable miséricorde. Ce sont eux qui m’ont donné la force d’endurer mon amère passion. À travers eux comme à travers des canaux, Ma grâce coule sur l’humanité. Jésus le plus miséricordieux, de qui vient tout bien, augmente ta grâce d’hommes et de femmes dévoués à ton service vice, afin qu’ils accomplissent de dignes œuvres de miséricorde; et tout ce qu’ils voient peut glorifier le Père de la Miséricorde qui est dans les cieux. Père éternel, fixe ton regard miséricordieux sur la compagnie des élus dans ta vigne – sur les âmes des prêtres et des religieux; et donne-leur la force de ta bénédiction. Pour l’amour du Cœur de Ton Fils dans lequel ils sont enfermés, donne-leur ta force et ta lumière, afin qu’ils puissent guider les autres sur le chemin du salut et chanter d’une seule voix ta miséricorde infinie sans fin pendant des siècles. Amen. Page 75 Page 77 Troisième jour Aujourd’hui amène-moi TOUTES LES ÂMES DÉVOUTEES ET FIDÈLES, et plonge-les dans l’océan de Ma grâce. Ces âmes m’ont apporté du réconfort sur le chemin de la croix. Ils étaient cette goutte de confort au milieu d’un océan d’amertume. Jésus le plus miséricordieux, du trésor de votre miséricorde, vous donnez à tous vos grâces en grande abondance. Recevez-nous dans la demeure de votre cœur le plus miséricordieux et ne nous y échappons jamais. Nous vous implorons par cette grâce ce très merveilleux amour pour le Père céleste dont votre cœur brûle si ardemment. Père éternel, pose ton regard miséricordieux sur les âmes fidèles, comme sur l’héritage de ton Fils. Au nom de sa douloureuse passion, accorde-leur ta bénédiction et entoure-les de ta protection continue. Ainsi, ils ne peuvent jamais manquer d’amour ou perdre le trésor de la foi sainte, mais plutôt avec toutes les armées des anges et des saints, puissent-ils glorifier Ta grâce illimitée pour des siècles sans fin. Amen. 76 Page 78 Quatrième jour Aujourd’hui amène-moi CEUX QUI NE SONT PAS EN DIEU * ET CEUX QUI NE ME CONNAISSENT PAS ENCORE, et plonge-les dans Mon insondable miséricorde. Ce sont eux qui m’ont donné la force d’endurer mon amère passion. À travers eux comme à travers les canaux Ma grâce coule sur l’humanité. Très Miséricordieux Jésus, tu es la Lumière du monde entier. Dans la demeure de votre Cœur le plus Compatissant , recevez les âmes de ceux qui ne croient pas en Dieu et de ceux qui ne vous connaissent pas encore. Que les rayons de ta grâce les éclairent afin qu’eux aussi, avec nous, puissent louer ta merveilleuse grâce; et ne les laissez pas échapper à la demeure qui est votre cœur le plus compatissant. Père éternel, concentre ton regard miséricordieux sur les âmes de ceux qui ne croient pas en toi, et de ceux qui ne croient pas encore en toi, ne te connaissent pas, mais qui sont enfermés dans le cœur très compatissant de Jésus. Attirez-les à la lumière de l’Évangile. Ces âmes ne savent pas quel bonheur c’est de t’aimer. Permettez-leur aussi de glorifier la générosité de votre miséricorde pour des siècles sans fin. Amen. * Les paroles originales de Notre Seigneur ici étaient «les Gentils». Depuis le pontificat du Pape Jean XXIII, l’Église a jugé opportun de remplacer ce terme par une terminologie plus claire et plus appropriée. 77 Page 79 Cinquième jour Aujourd’hui, amenez-moi LES ÂMES DE CEUX QUI SE SONT SÉPARÉS DE MON ÉGLISE *, et plongez-les dans l’océan de Ma grâce. Au cours de mon amère Passion, ils ont déchiré Mon Corps et Mon Coeur, c’est-à-dire Mon Église. En retournant à l’unité avec l’Église, mes blessures guérissent et soulagent ainsi ma passion. Jésus le plus miséricordieux, la bonté même, vous ne refusez pas à la légère pour ceux qui la recherchent auprès de vous. Dans la demeure de votre cœur le plus miséricordieux, recevez les âmes de ceux qui se sont éloignés de votre église. Attirez-les par votre lumière dans l’unité de l’Église, et ne les laissez pas échapper à la demeure de votre cœur le plus compatissant; mais accomplissez qu’ils viennent aussi glorifier la générosité de votre miséricorde. Père éternel, tournez votre regard miséricordieux sur les âmes de ceux qui se sont séparés de ceux de votre Eglise Fils, qui ont gaspillé et abusé vos bénédictions * Les paroles originales de Notre Seigneur ici étaient ”hérétiques et schismatiques” comme il parlait à Sainte Faustine en le contexte de son époque. du Concile Vatican II, Les autorités ecclésiastiques ont jugé opportun de ne pas utiliser ces désignations conformément à l’explication donnée dans le Décret du Concile sur l’œcuménisme. chaque pape depuis le Concile a réaffirmé cette coutume. Sainte Faustine elle-même, son cœur toujours en harmonie avec l’esprit de l’Église, j’aurais certainement été d’accord. Quand jamais, à cause des décisions de ses supérieurs et de son confesseur, elle n’a pas été en mesure d’exécuter les inspirations et les ordres de Notre-Dame, elle a déclaré: «Je suivrai votre volonté autant que vous me le permettez par l’intermédiaire de votre représentant. Ô mon Jésus, je donne la préséance à la voix de l’Église sur la voix avec laquelle tu me parles. (487). le Seigneur a confirmé son action et l’a félicitée pour cela. 78 Page 80 Vos grâces en persistant obstinément dans leurs erreurs. Ne regardez pas leurs erreurs, mais l’amour de votre propre Fils et sa passion amère qu’il a endurée pour eux, car eux aussi sont enfermés dans son cœur le plus compatissant. Assurez-vous qu’ils peuvent également glorifier votre grande grâce pour des siècles sans fin. Amen. Sixième jour Aujourd’hui, amenez-moi LES ÂMES MEEK ET Humbles ET LES ÂMES DES PETITS ENFANTS, et plongez-les dans Ma Miséricorde. Ces âmes ressemblent le plus à Mon Cœur. Ils m’ont fortifié pendant mon agonie amère. Je les ai vus comme des anges terrestres qui veilleront à mes autels. Je déverse sur eux des flots de grâce. Seule l’âme humble est capable de recevoir Ma grâce. Je privilégie les âmes humbles avec ma confiance. Jésus le plus miséricordieux, vous-même, avez dit: «Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. «Dans la demeure de Votre Cœur Très Miséricordieux, recevez toutes les âmes douces et humbles et les âmes des petits enfants. Ces âmes envoient toute l’extase céleste et elles sont les favorites du Père céleste. Elles sont un bouquet odorant devant le trône. . de Dieu; Dieu lui-même jouit de leur parfum. Ces âmes ont une demeure permanente dans ton Cœur Très Miséricordieux, ô Jésus, et elles chantent continuellement un hymne d’amour et de miséricorde. Père éternel, tourne ton regard miséricordieux sur les âmes douces, les âmes humbles et petits enfants qui sont enfermés dans la demeure que le Cœur le plus Compatissant de Jésus. Ces âmes ressemblent le plus à votre Fils. Leur parfum monte de la terre et atteint votre trône. Père de miséricorde et de toute bonté, je vous implore par l’amour que vous portez ces âmes et par la joie que tu y prends: Bénis le monde entier, afin que toutes les âmes réunies louent ta miséricorde pour des siècles sans fin. Amen. Septième jour g Apportez-moi aujourd’hui LES ÂMES QUI SONT SPÉCIALES ET GLORY MY MerCY, * et plongez-les dans Ma Miséricorde. Ces âmes étaient très tristes au sujet de Ma Passion et sont entrées au plus profond de Mon esprit. Ce sont des images vivantes de Mon Cœur Compatissant. * le texte conduit à la conclusion que dans la première prière adressée à Jésus, qui est le sauveur, ce sont des âmes ”sacrificielles” et des contemplants pour lesquels on prie; ces personnes, c’est-à-dire qui se sont volontairement présentées à Dieu pour le salut de leur prochain. ceci explique leur relation étroite avec le Sauveur et l’extraordinaire efficacité que leur activité invisible a pour les autres. Dans une seconde prière, adressée au Père dont “ chaque don précieux et chaque bienfait réel ’’, nous félicitons les âmes “ actives ’’, cette dévotion à la miséricorde divine, et pratiquons avec elle toutes les autres œuvres qui se prêtent à la l’exaltation spirituelle et matérielle de leurs frères. Ces âmes sembleront vivre avec une clarté particulière dans les jours à venir. Aucun d’eux n’ira dans le feu de l’enfer. Je les défendrai surtout à l’heure de la mort. Jésus le plus miséricordieux, dont le cœur est l’amour même, recevez dans la demeure de votre cœur très miséricordieux les âmes de ceux qui glorifient et vénèrent spécialement la grandeur de votre grâce. Ces âmes sont puissantes avec la puissance de Dieu lui-même. Au milieu de toute misère et adversité, ils avancent, se confiant en ta grâce; et unis à Toi, ô Jésus, ils portent toute l’humanité sur leurs épaules. Ces âmes ne seront pas sévèrement jugées, mais Ta miséricorde les embrassera alors qu’elles quitteront cette vie. Père éternel, concentre ton regard miséricordieux sur ces âmes qui glorifient et vénèrent ton plus grand attribut, celui de ta miséricorde insondable, et qui sont enfermées dans le Cœur le plus compatissant de Jésus. Ces âmes sont un évangile vivant; leurs mains sont pleines d’actes de miséricorde, et leur cœur déborde de joie; chantez un chant de miséricorde à vous, ô Très-Haut! Je t’en supplie, ô Dieu, montre-leur ta grâce selon l’espérance et la confiance qu’ils ont placées en toi. Qu’on atteigne en eux la promesse de Jésus, qui les défend que de leur vivant, mais surtout à l’heure de la mort, les âmes qui adoreront cette miséricorde insondable de sa volonté comme sa gloire. Amen. 81 Page 83 Huitième jour Amenez-moi aujourd’hui LES ÂMES DÉTAILLÉES DANS LE PURGATOIRE, et plongez-les dans l’abîme de Ma grâce. Laissez les torrents de Mon Sang refroidir leurs flammes ardentes. Toutes ces âmes sont grandement aimées par Moi. Ils prennent des représailles pour ma justice. Il est en votre pouvoir de leur apporter un soulagement. Retirez toutes les indulgences du trésor de Mon Église et offrez-les en leur nom. Oh, si seulement vous connaissiez les tourments qu’ils souffraient, vous leur offririez continuellement l’aumône de l’esprit et rembourseriez leur dette envers Ma justice. Très miséricordieux Jésus, vous avez dit vous-même ce désir de grâce; ainsi, dans la demeure de votre cœur très compatissant, j’amène des âmes au purgatoire, des âmes très chères à vous, et qui doivent cependant rendre votre justice. Que les flots de sang et d’eau d’où coulaient ton cœur éteignent les flammes du purgatoire, afin que là aussi la puissance de ta miséricorde soit célébrée. Père éternel, concentre ton regard miséricordieux sur les âmes qui souffrent au purgatoire, qui sont accomplies dans le Cœur le plus compatissant de Jésus. Je vous en supplie, par la douloureuse Passion de Jésus, votre Fils, et par toute l’amertume dont son âme la plus sainte a débordé, manifestez votre grâce aux âmes sous votre juste contrôle. Regardez-les d’une manière différente, non, mais seulement à travers les blessures de Jésus, votre fils bien-aimé; car nous croyons fermement qu’il n’y a pas de limite à ta bonté et à ta compassion. Amen. Neuvième jour Aujourd’hui amène-moi des ÂMES QUI SONT DEVENUES AU CHAUD *, et plonge-les dans l’abîme de ma grâce. Ces âmes ont fait très mal à mon cœur. Mon âme a souffert de la répulsion la plus terrible de l’oliveraie à cause d’âmes tièdes. Ils étaient la raison pour laquelle j’ai crié: «Père, éloigne de Moi cette coupe, si c’est Ta volonté.» Pour eux, le dernier espoir de salut est de courir vers Ma grâce. Très Miséricordieux Jésus, vous êtes vous-même compassion. J’amène des âmes tièdes dans la demeure de votre cœur le plus compatissant. Que ceux-ci soient tièdes dans ce feu de vos âmes d’amour pures, qui, en tant que cadavres, vous ont rempli d’une si profonde révulsion, soient à nouveau incendiés. Ô Jésus le plus compatissant, exercez la toute-puissance de votre miséricorde et attirez-les à la plus grande ferveur de votre amour, et accordez-leur le don du saint amour, car rien n’est au-delà de votre puissance. * pour comprendre qui sont les âmes désignées pour ce jour, et qui sont mentionnées dans le journal comme ”tièdes”, mais qui sont également comparées à la glace et aux cadavres, nous ferions bien de noter la définition que le Sauveur a d’eux-mêmes. à leur sujet avec sainte Faustine à une occasion: Il y a des âmes qui contrarient Mes efforts (1682). Des âmes sans amour ni engagement, des âmes pleines d’égoïsme et d’égoïsme, des âmes gantes orgueilleuses et arrogantes qui ont juste assez de chaleur pour se maintenir en vie: mon cœur ne peut pas supporter cela. Toutes les grâces que je déverse sur elles en découlent comme de la face d’un rocher. Je ne peux pas les supporter parce qu’ils ne sont ni bons ni mauvais (1702). 83 Page 85 Père éternel, fixe ton regard miséricordieux sur les âmes tièdes qui sont néanmoins dans le Cœur le plus compatissant de Jésus. Père de miséricorde, je t’en supplie à la passion amère de ton fils et à son agonie de trois heures sur la croix: qu’ils glorifient aussi l’abîme de ta miséricorde. Amen. Dans un entretien avec une amie à Medjugorje en mars 1996, la visionnaire Mirjana de Medjugorje a révélé qu’elle avait reçu une prière spéciale de Notre-Dame et la priait depuis 1987. Notre Dame a dit à Mirjana que cette prière est liée aux secrets et que Mirjana sera un jour consacrée par Notre-Dame abandonne la prière pour tout le monde. ce moment n’est pas encore venu. la prière est une prière pour les incroyants, ou comme le dit Notre-Dame, ceux qui n’ont pas expérimenté l’amour de Dieu. C’est une prière qui se répandra comme une traînée de poudre dans le monde une fois qu’elle sera déclenchée et conduira un nombre énorme d’âmes à la conversion. après cette rencontre avec Mirjana, un ami de Medjugorje a écrit: ”Medjugorje, Mirjana, un mystère est révélé”, dans lequel il a réfléchi sur ce que Notre-Dame veut accomplir à travers cette nouvelle prière liée aux secrets. En étudiant la grâce surnaturelle attachée à d’autres sacramentaux que Notre-Dame a initiés dans d’autres apparitions, à savoir le chapelet, la médaille miraculeuse et le scapulaire brun – et dont les miracles abondent grâce à l’utilisation de ces sacramentaux puissamment oints, il comprit le pouvoir de ce qui l’attend dans le monde avec la sortie prochaine de ce nouveau sacramentel que Notre-Dame Mirjana a appris à prier. un ami de Medjugorje a écrit une prière intitulée: Prière pour les incroyants, dans laquelle il implore Notre-Dame de ne pas attendre longtemps, mais de libérer la prière secrète que «la mère de l’amour, de la grâce de Dieu, éclatera» et «si les fleuves remplissez les océans, votre amour pour Dieu remplira la terre. ”Dans les prières que nous offrons en cette extraordinaire Année de la Miséricorde, nous voulions inclure la prière pour les incroyants dans l’espoir que nous apporterons au monde cette grâce extraordinaire, peut-être même avant ce que Dieu a fourni. Ciel Nous vous invitons à prier avec dans vos prières quotidiennes et lorsque vous assistez à la messe. Avec nos voix élevées dans une prière sincère pour cette intention, apportons ensemble cette prière miracle pour le monde. 2 août 2011 ”… Je vous invite à vous rassembler dans la famille de Dieu et être fortifiés avec celle de la force du Père. En tant qu’individus, mes enfants, vous ne pouvez pas arrêter le mal qui veut commencer à diriger ce monde et à le détruire. ”Mais, selon la volonté de Dieu, tous ensemble avec mon fils, vous pouvez tout changer et guérissez le monde … ”86 Page 88 Prière pour les incroyants Viens Marie, reviens encore et encore demain. Nous prierons avec vous. Ramenez nos proches qui ont quitté l’église, ceux qui ont quitté Dieu. Nous venons à vous chaque seconde du mois. Nous prierons pour plus de grâce Pour être attaché à votre intention. Nous prierons pour que la mère de l’amour se détache de la miséricorde de Dieu, que votre nouvelle prière soit libérée sous peu. Nous prierons pour qu’il coule comme un fleuve pour toutes les nations, Pour que, comme les rivières remplissent les océans, Ton amour pour Dieu remplisse la terre. Nous attendons. Nous anticipons ce grand jour, Et nous vous appelons comme vous nous avez appelés, Pour ajouter nos prières, jeûne et sacrifices à Mirjana afin que vous puissiez obtenir tous vos souhaits pour le monde. Ô mère aimante, merci pour le cadeau Le monde est sur le point de recevoir! Un ami de Medjugorje 87 Page 89 AVIS SPÉCIAL! Une grâce spéciale: ouverture de la chambre des apparitions Faites un pèlerinage à Caritas et franchissez les «portes sacrées» de la chambre des apparitions. 88 P. 90 0 2 milles. 65 65 65 20 59 59 20 20 20119 43280280280280 31 31 31 31459459459459119119 43 27 27 78 78 78 11156 Chemin de fer Wolf Creek Rd. Birmingham Caritas 100 Our Lady Queen of Peace Drive Sterrett, AL 35147 USA 205-672-2000 St.Paul’s Cathedral 2120 3rd Ave N Birmingham, AL 35203 Birmingham-Shuttlesworth International Airport 5900 Messer Hwy Birmingham Airport, AL 35212 Eden / Odenville Exit Birmingham For Caritas Hampton Inn & Suites * Birmingham / 280 East-Eagle Point 205-981-0024 * L’hôtel officiel Caritas The Apparitions Bedroom ouvre le premier ou le deuxième samedi des mois suivants, à l’exception du mois d’avril, qui ouvre le premier vendredi 12: De 00 h 00 (après le Rosaire sur le terrain) à 18 h 00 (CST) Vendredi 1er avril 2016 Samedi 3 septembre 2016 Samedi 7 mai 2016 Samedi 8 octobre 2016 Samedi 4 juin 2016 Samedi novembre 5, 2016 Samedi 9 juillet 2016 Samedi 6 août 2016 En pèlerinage à Caritas, la cathédrale Saint-Paul de Birmingham est le site des portes sacrées du diocèse de Birmingham et nous encourageons vivement chacun à faites partie de leur pèlerinage pour obtenir l’indulgence jubilaire. (Encore une fois, allez aux pages 14-15 pour lire les instructions sur la façon de se faire dorloter.) Comment se rendre à Caritas et à la cathédrale Saint-Paul 89 Page 91 L’expérience de bien plus qu’un voyage à Medjugorje! Expérience combinée de plus de années! À travers les témoignages de nos pèlerins, on dit à plusieurs reprises que Caritas est la plus spirituelle! Les tarifs les plus bas de n’importe qui pour un pèlerinage entièrement organisé! Voyages non-fumeurs (nombreux sont ceux qui fument et voyagent avec nous l’offrent en sacrifice et reçoivent de nombreuses grâces). La communauté de Caritas réside à Medjugorje, ce qui nous donne une compréhension profonde de Medjugorje dans les coulisses. Il est prié, montré et expliqué dans des endroits (comme l’endroit où Jakov et Vicka ont été physiquement et physiquement emmenés au ciel depuis la terre par Notre-Dame). Le seul intérêt que nous ayons est le gain spirituel. Aucun de nous n’est payé pour vous guider. Nous le faisons en réponse au message de Notre-Dame dans lequel Elle l’a demandé ”… sacrifiez votre vie pour le salut du monde …” (février) Si vous pouviez combiner tout ce qui s’est passé en un seul événement des dernières années en Washington DC, New York, Los Angeles, Chicago, Paris, Londres et tous les autres endroits du monde seraient éclipsés par l’événement d’une journée à Medjugorje. Notre-Dame, Marie, Mère du Christ, vient sur Terre, bénit le monde entier par sa présence et nous parle avec des paroles transmises directement de Dieu. N’aimeriez-vous pas que cela fasse partie de l’un des événements les plus importants de l’histoire de la création? Pourquoi pèlerinage avec l’encre BVM CMP dessus. C mej.com c S BVM CMP is vi 90 Page 92 91 Notre maison de mission à Medjugorje distribue nos documents à tous ceux qui viennent du monde entier. Vous bénéficierez du matériel spirituel, des conseils et des conseils qui seront à votre disposition lors de votre pèlerinage. Vous restez au milieu du village , à l’église Saint-Jacobskerk, mais toujours sur le chemin de la Colline des Apparitions ✧ un meilleur emplacement! ✧ De plus, des pèlerinages sont prévus autour d’apparitions spéciales ou dans le village lorsque le message mensuel est transmis au monde. BVM CMP est resté fidèle et concentré exclusivement sur Medjugorje, et les pèlerinages uniquement dans ce village sacré. La concentration et la vie de prière ont donné à notre Fondateur une compréhension profonde des apparitions de Notre-Dame et façonné cette compréhension chez tous ceux qui dirigent les pèlerinages de la communauté. Veuillez appeler BVM CMP pour plus d’informations sur votre package complet: – -, ext. M. Pour consulter mej.com, cliquez sur pèlerinages dans le menu Le site Web de Medjugorje le plus complet au monde. Inscrivez-vous gratuitement à mejList pour rester à jour. à l’échelle mondiale? C’est l’année, pourquoi ne pas visiter le village qui change. «C’était ma deuxième expérience avec Caritas à Medjugorje et si j’ai les ressources, ce ne sera pas la dernière. ”