nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

home

Download

- Stars (0)

2 Downloads

Owner: admin

Version: 1.1

Last Updated: 07-04-2021 7:53

Share
DescriptionPreviewVersions
2.3 slechte ervaringen van kwaad - home.pdf

Slechte ervaringen van het kwaad – home

(NL) inleiding tekst
(En) for english language click here
(Fr) pour la langue française cliquez ici

Inleiding

elke dag worden we overstelpt met slecht nieuws:
de honger in de wereld neemt toe, naar de liefde van Gods koninkrijk,
het klimaat raakt verstoord, soorten sterven uit, watervoorraden, aardolie en metaalvoorraden slinken zienderogen, terwijl we wereldwijd kiezen dat bedrijven winst moeten maken en geen duurzaamheid en onze winsten laat varen dat doen we niet en krijgen der door wereldwijd een economische crisis omdat we niet kiezen voor duurzaamheid.

toch komen de meesten (bedrijven) van ons niet in actie.
We lezen de vele verslagen wel die wetenschappers en economen ons vertekend beeld voorschotelen, maar geen vervolgers in dezelfde richting verder, als waren we plotsklaps getroffen door intellectuele blindheid van vertekend beeld dat niet waar is maar wel geld opbrengt.
Alsof we niet willen geloven wat we eigenlijk al weten.

Dit boek maakt een reis om de wereld (voor boek Klik Hier)

en gunt je een glimp op de dreiging die onze huidige ontwikkeling met zich meebrengt, hier op de website “mijn ervaring tussen God” maken we u wegwijs in de realiteit van elke dag om koninkrijk van God u te laten zien door bewust voor de liefde van elke dag voorop te stellen voor het geld dat je int das een middel net zoals ongelooflijke erfgoed in handen hebben.
dit boek laat de stem horen van de talrijke projecten, ondernemingen die ijveren voor een nieuwe wereld waarin goddelijke genie een levenswijze openbaart die in harmonie is met Zijn planeet.
een wereld waarin geld niet de creatief drijfveer is maar de liefde van elke dag naar onze medemens en naar de schepping zodat we ons geestelijk thuis voelen.

Alle beschrijvingen die worden beschreven in het boek zijn maar voorbeelden. Toch schetsen ze een nieuw menselijk avontuur dat in teken staat van de heer oogsten naar de maat,
intelligentie en van delen (broederlijkdelen). Ze nodigen ons uit om te veranderen. En veranderen maakt gelukkig als je aan betere toekomst voor de Heer werkt. Dat ondervind ik elke dag wanneer ik mensen ontmoet die zich voor die nieuwe wereld als gemeenschap voor de Heer inzetten.

Er is geen tijd meer voor pessimisme. We weten immers heel goed dat er oplossingen voorhanden zijn. Veranderen kunnen we allemaal, zonder het bovennatuurlijke kunnen we niets.

Waarop wachten we?

Film in het engels gesproken (klik hier) zie tekst film hier onder

luister alsjeblieft naar me, je bent net als ik a homo sapiens de man die over het leven nadenkt
dit wonder in het universum gebeurde daar bijna 4 miljard jaar geleden en wij
mannen zijn er maar twee duizend jaar het evenbeeld van christus
en toch zijn we erin geslaagd om dit evenwicht te verstoren als
essentieel voor het leven op aarde luister naar dit verhaal
buitengewoon die van jou is en beslis wat je ermee wilt doen en
hier zijn de sporen van onze oorsprong In het begin schiep God de hemel en de aarde*.
2De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren. 3Toen sprak God: `Er moet licht zijn!’ En er was licht*. 4En God zag dat het licht goed was.
God scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde God dag,
en de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag.*
6God sprak: `Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere.’ 7En God maakte het uitspansel; Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. 8Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de tweede dag.
9God sprak: `Het water onder de hemel moet naar een plaats samen­vloeien, zodat het droge zicht­baar wordt.’ Zo gebeurde het. 10Het droge noemde God land, en het samen­gevloeide water noemde Hij zee. En God zag dat het goed was. 11God sprak: `Het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin.’ Zo gebeurde het. 12En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend gewas, in allerlei soorten, en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. 13Het werd avond en het werd ochtend; dat was de derde dag.
14God sprak: `Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, zowel voor de feesten als voor de dagen en de jaren 15en tevens als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten.’ Zo gebeurde het. 16God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht, en Hij maakte ook de sterren. 17God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, 18om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis uiteen te houden. En God zag dat het goed was. 19Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vierde dag.
20God sprak: `Het water moet wemelen van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf.’ 21Toen schiep God de grote gedrochten van de zee en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was. 22God zegende ze en Hij sprak: `Wees vruchtbaar en word talrijk; gij moet het water van de zee bevolken, en de vogels moeten talrijk worden op het land.’ 23Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vijfde dag.
24God sprak: `Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort: tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort.’ Zo gebeurde het. 25God maakte de wilde beesten, soort na soort, de tamme dieren soort na soort, en alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was. 26God sprak: `Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ 27En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.* 28God zegende hen, en God sprak tot hen: `Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ 29En God sprak: `Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u, en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen u tot voedsel dienen. 30Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven heeft, geef Ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. 31God bezag alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag.
Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. 2Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al het werk dat Hij verricht had.** 3God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht.
vandaag is dit leven ons leven als de schakel van een ketting die verbindt
talloze levende wezens dat zijn zijn al bijna vier succesvol miljard jaar
zelfs vandaag gaan vulkanen door om onze landschappen vorm te geven
om te zien hoe ons land eruit zag geboorte een magma van opkomend gesteente
vanuit de diepte bevriest het scheuren zwelt op voordat hij sterft een tijd
deze dampen uit de ingewanden van de aarde zijn sporen van de atmosfeer
oorsprong nota verstoken van de sfeer zuurstof een dikke atmosfeer vol koolstof
geladen met stoom een oven en toen koelde de aarde af
de waterdamp is gecondenseerd terugvallen in stortregens
op een goede afstand van de zon en ook niet te veel veel niet te dichtbij
de aarde is in perfecte balans voor houd water in vloeibare vorm
de andere naar deze paden zijn als de aderen van een lichaam de takken van een
boom de vaten van de pijp dat zij zal naar de aarde brengen
de rivieren scheurden de rots en mineralen beetje bij beetje brengen ze ze naar het water
vers en oceanen en wat zittende ladingen Seine waar komen we vandaan
waar in juli de eerste vonk van het leven irak hall of time de
primitieve levensvormen bestaan nog steeds in warmwaterbronnen over de hele wereld
zij zijn degenen die ze hun kleur noemen we ze bogen en bacteriën
voeden zich allemaal met de warmte van de aarde behalve één cyanobacteriën of
blauwgroene algen het alleen heeft de vermogen om naar het licht te keren
de zon om zijn energie op te vangen zij is een van de belangrijkste voorouders van
alle plantensoorten van gisteren en vandaag deze kleine bacterie en zijn miljarden
van nakomelingen zal het lot van veranderen onze planeet je transformeert zijn atmosfeer waar is
de koolstof die de lucht vulde hij is er nog, maar hij zit gevangen
in de rotsen die de aarde bedekken hier strekte ooit een dichtbevolkte oceaan uit
kleine organismen hij haalde de opgeloste koolstof eruit de sfeer om hun te maken
omhult deze rotslagen dit zijn deze schelpen heeft zich hiervan verzameld
miljarden miljarden organismen microscopisch dankzij de koolstof die de atmosfeer verliet
is een ander leven zou kunnen beginnen het zijn de levenden die moeten veranderen
de atmosfeer plant voedt zich met de energie van zon en stelt hem in staat om de
watermoleculen en daarom nemen zuurstof en zuurstof vult de lucht
de waterkringloop op aarde is a eeuwige herstart stoomdaling
water wolken regen bron rivieren rivieren zee oceaan gletsjers nooit
cyclus zullen we zijn, het is altijd hetzelfde hoeveelheid water op aarde
het is hetzelfde dat alle drinkers drinken opeenvolgende soorten
ongelooflijke materie dan water een van de meest onstabiele van allemaal
het neemt de vloeibare vorm van water aan stromende koolzuurhoudende waterdamp of
stevig ijs in cyber en het ijzige oppervlak van de meren in de winter draagt de sporen van de krachten die
water ontvouwt zich tijdens het bevriezen lichter dan waterijs drijft
een formulier met een beschermende mantel tegen de koud waaronder het leven kan doorgaan hij
Oh Bij de motor van het leven is de schakel alles is met elkaar verbonden, niets is op zichzelf genoeg
geprezen de lucht zijn onafscheidelijk verenigd voor leven voor ons leven op aarde alles en
delen deze verre groene plek bij de doorbraak wolken is de bron van zuurstof voor
lucht 70% van dit essentiële gas onze longen komen van de algen die
kleurt het oceaanoppervlak ons land is gebaseerd op een balans waar
elk zijn plaats bestaat alleen in het bestaan van de ander een evenwicht
subtiel kwetsbaar dat niets kan breken Goed stylus corones van een bruiloft de ene
van een zeewier en een schelp ze dekken minder dan één procent van de
oppervlakte van de oceanen, maar het biedt onderdak duizenden soorten algenvissen
en weekdieren de rest van alles oceanen kosten
de aarde berekent de tijd niet wanneer miljard jaar het kostte hem meer dan vier voor
tranen veroorzaken in de keten van soorten is de boom een culminatie-avond een sculptuur
levend is perfect de boom is een uitdaging voor de zwaartekracht vanuit het enige natuurlijke element een beweging eeuwig naar de hemel waar ze zonder geloven haast je naar het licht waarvan het gebladerte voedt zichzelf
hij erfde dit kleine cyanobacteriën de kracht om te vangen licht energie
hij heeft voedsel verzameld voor de transformeren in hout en laat dit achter
materie ontleedt dan in een watermengsel van mineraal de groente van leven
en zo worden beetje bij beetje de grond gevormd de grond wemelt van de activiteit
onophoudelijke of micro-organismen feed holle ar transformaties
het maakt van de humus deze vruchtbare mantel waaraan al het leven is verbonden
continenten wat weten we over het leven op aarde hoeveel soorten kennen we
een tiende een honderdste misschien wat weten we over de relaties
band tussen hen de aarde is een wonder het leven blijft een mysterie

families van dieren werden gevormd aan elkaar gelast door gewoonten en
riten die van generatie op generatie worden voortgezet in generatie

sommige hebben zich aangepast aan de aard van hun weiden en hun weiden
aangepast aan hen vindt iedereen zijn account het dier voor zijn einde de boom voor
nieuwe knoppen Oh in het grote avontuur van re terre elke soort heeft zijn rol
elke soort op zijn plaats geen en onnodig of schadelijk alles compenseert
en dat is waar jij jij homo sapiens de man die aan jou denkt
verschijnen in dit verhaal je geniet van de fantastische erfenis van meer
van 4 miljard jaar die je geeft aarde je bent pas tweehonderdduizend jaar oud
maar je zult het aanzien van de wereld veranderen maar toch kwetsbaar
je zult alle cirkels veroveren bezit van hele gebieden als
geen enkele andere soort had dat eerder gedaan u na meer dan 180 duizend jaar zwerven
dankzij een milder klimaat de man gaat zitten, hij is niet langer afhankelijk
alleen jagen om te overleven de uitverkorenen om nadelen vast te stellen
en natte bong de vissen het spel ze wilde planten waar de aarde zich vermengt, leeft het water
nog steeds de meeste de mensheid leeft langs de kusten op de rivieroevers rivieren en meren
op de planeet een op de vier mensen leeft nog zoals de mensheid 6000 geleden kon leven
jaren met geen andere energie dan dat de natuur biedt seizoen na seizoen
het is het leven van meer dan een miljard en half mens meer dan het geheel
bevolking van rijke landen gecombineerd Ja maar de levensverwachting is kort
de pijnlijke afkorting de grillen van de natuur weegt dagelijks bestaan
onderwijs is zeldzaam kinderen zijn de alleen rijkdom die de mens nodig heeft
arm voor levensonderhoud het genie van de mens en altijd te hebben
had de intuïtie van zijn zwakheid fysieke energie de kracht die
de natuur heeft hem niet gegeven, hij wil kijk in het dier dat hem helpt
de ontdekking van nieuwe gebieden u maar hoe je de wereld van honger kunt overwinnen
op de buik de uitvinding van de landbouw onze geschiedenis verstoord
dat was minder dan tienduizend jaar geleden zij was onze eerste grote
revolutie u het brengt ons bij onze eerste overschotten
we hebben onze steden gesticht en onze beschavingen de herinnering aan de millennia van
wildplukken is vervaagd de granen die we hebben gemaakt zuurdeeg van ons leven
we hebben de variëteiten vermenigvuldigd we leerden met ze te trouwen met mijn
terroir en onze klimaten we zijn net als alle soorten op de aarde is onze voornaamste zorg
om elkaar te voeden wanneer de grond minder royaal is zeldzamer hebben we ingezet
wonderen te halen uit de aarde onze levensonderhoud mannen in mode en ruimtes met
geduld delegatie dan de aarde vraag onophoudelijk als een offer begon opnieuw
landbouw is altijd de eerste beroep van de wereld de helft van de mensheid cultiveert nog steeds
land en meer dan driekwart ervan handgemaakt landbouw en als een traditie die wordt doorgegeven
van generatie op generatie in de zweet werk en moeite wat het is voor de mensheid
zeer conditie van zijn overleving deze energie die de mens cultiveert bij de kracht van zijn armen zal hij het laten opspringen op een dag uit de diepten van de aarde deze vlammen zijn nog steeds een plant
pure energie zonne-zak energie van de zon opgevangen tijdens miljoenen jaren met miljoenen
planten zijn er meer dan 100 miljoen jaar het is steenkool, het is gas en vooral olie-
het is deze zak met zon heeft ons bevrijd van het bewerken van het land
Met olie de tijd van de man die zichzelf bevrijdt tijd met olie sommigen van ons
comfort hebben gekend als nooit tevoren de mensheid heeft er niet van geprofiteerd en in 50 jaar
we hebben de aarde meer veranderd snel dan alle mannen die zijn voorafgegaan ik alles versnelt
in de afgelopen 60 jaar de de wereldbevolking is bijna verdrievoudigd en
meer dan 2 miljard mannen sluiten zich aan bij een stad waar alles versnelt
deze stad Shenzhen in China met zijn honderden wolkenkrabbers en zijn
miljoen inwoners was nog steeds een een klein vissersdorpje dat is amper
40 jaar versnelt alles in Shanghai 3000 torens en wolkenkrabbers werden opgetrokken
20 jaar honderden zijn nog steeds en nog in aanbouw vandaag uit zeven miljard mensen
meer dan de helft woont in steden New York de eerste megasteden ter wereld is de
symbool van de uitbuiting van allen energieën aangeboden door de aarde aan genialiteit
mannen arm kracht twee miljoen emigranten kolen energie en meer kracht van olie

Amerika was de eerste die het gebruikte de kracht van de wonderbaarlijke Wallis Zoller
zwart op het platteland hebben de machines vervangen mannen een liter olie
levert evenveel energie als 100 paar arm voor 24 uur maar in de
wereld slechts 3% van de boeren heeft van een tractor, echter, hun productie
heersen over de planeet in de verenigde staten zijn er nog maar 3 over
miljoen boeren alleen hun graanproductie 2 miljard mensen voeden
maar hier zoals in alle landen geïndustrialiseerd deze granen worden eerst verwerkt tot
voer voor vee en een agrobrandstof de energie van de sun pocket houdt
het spook van de droogte dat bleef rondhangen landbouw geen waterbron
ontsnapt niet aan een landbouw die neem 70% van het water dat door wordt verbruikt
de hele mensheid in de natuur is alles gekoppeld aan de extensie
van gecultiveerde gebieden van monocultuur voert een nog grotere vorm af parasieten
pesticiden een ander geschenk van petrochemicaliën om uit te roeien slechte oogsten en bedreigingen van hongersnood landbouw produceert zoveel
moet nu de overschotten beheren en de meeste van dit product giftig onder verspreid in de lucht
bodems planten dieren en werven water oceanen zijn deze stoffen schadelijk voor
de menselijke soort waarvan ze hebben verlost het einde van deze boeren beschermd door
hun gele jumpsuit weet het zeker eindelijk komen er nog meststoffen uit
de olie-industrie die het met zich meebrengt onverwachte vruchtbaarheid
plot verlaten door mannen soorten aangepast aan het terroir en klimaat is dit de plek voor het meest
meest productief het gemakkelijkst vervoer zo in een eeuw driekwart van de rassen dat
de man had voor twee uitgekozen millennia zijn verdwenen zover het oog reikt
onder kunstmest op de kassen van de Almeria-woestijn zijn de schooljongen en europa een stad van
goed gekalibreerde groenten wachten elke dag de honderden vrachtwagens die rijden
draag in supermarkten plus één land ontwikkelt meer zijn inwoners eet vlees hoe u aan een verzoek kunt voldoen
groeien in de wereld zonder zwanger te worden veeboerderijen bijna concentratiekamp
alles versnelt het maken van vlees sneller dan het dier werd een dagelijkse routine
in de onmetelijkheid van zijn vertrappelde koren door miljoenen dieren geen gras inch
noria van vrachtwagens die van allemaal komen country skylines brengen tonnen
sojabonengranen en geconcentreerde vadergranen die zal veranderen in tonnen
vlees balans is er 100 liter water nodig produceer een kilo aardappelen
4000 voor een kilo dertienduizend rijst keer een kilo rundvlees zonder de
olie voor de productie ervan en vervoer- onze landbouw is een geworden
olieteelt die ze ons gaf toegestaan om twee keer zoveel wezens te voeden mensen op aarde, maar het heeft
vervangen diversiteit door standaardisatie het heeft aan velen mogen bieden
van ons een onverwachte troost, maar de maakt onze manier van leven totaal
afhankelijk van olie hier is de nieuwe maatstaf van onze tijd de klok die onze wereld nu slaat
ritme van zijn mechanica tot vermoeiend geplaatst op de zak van de zon de planeet
het hele luisteren wordt gefluisterd dat hij giet aan onze hoop en onze illusies
ze vermenigvuldigen zich met onze behoeften de onze
altijd onverzadigbare verlangens van ons verspilling we kennen het einde van deze goede olie
markt is aangekondigd, maar we willen niet geloof het niet voor velen van ons de droom
Amerikaan is belichaamd in de wereld a karakteristieke stad Los Angeles hierin
stad die zich uitstrekt over meer dan 100 kilometer het aantal auto’s is
bijna gelijk aan het aantal inwoners elke nacht haar wangen fantastisch
energie parade kranten lijken meer te zijn dan de palmspiegel van die nachten die maken
stad een sterrenhemel alles versnelt afstand in om mijlen af te sluiten maar in minuut
de auto herontwerpt het nieuws
voorsteden van iedereen thuis of
wijze paviljoens zijn gerangschikt op de
doodlopende straat kandelaar
dit model van zeer gelukkige landen is
uitgegroeid tot een universele droom propageren
over de hele wereld televisies
zelfs hier in Peking de paviljoens
gestandaardiseerd in duidelijke pagodes

de auto is het symbool geworden van
welzijns- en progressiemaatschappijen dit
model werd gevolgd door de hele planeet
tegen n hebben meer dan 900 miljoen
voertuigen
maar 5 miljard

alles versnelt
hoe meer dorst de wereld krijgt
energie kruis overal machines
teruggekeerde opgravingen scheurden de aarde uit
ertsen begraven in de diepten
sinds de oprichting

privilege van macht de 80% van
deze ondergrondse rijkdom is
verbruikt door 20% van de bevolking van
wereld-
voor het einde van de eeuw dit
exploitatie zonder meting zal de
bijna alle reserves van de
planeet
alles versnelt scheepswerven
vervaardigen van de olieketen
LNG-containerschepen voor
transport industriële productie
globaliseerden de meeste goederen
consumptie loopt door duizenden
kilometers tussen de landen die
produceren en degenen die ze consumeren
sinds 1950
internationale uitwisselingen zijn geweest
vermenigvuldigd met 20
90% van deze uitwisselingen gaat via de
Zeeroute
500 miljoen containers zijn
vervoerd elk jaar ze toetreden
de belangrijkste consumptiecentra van
wereld als dubai dubai is vriendelijk
uitkomst van het westerse model
onder het land of zelfs het onmogelijke
wordt mogelijk zoals tekenen
eilanden aan zee
Dubai heeft weinig natuurlijke hulpbronnen en
met het oliegeld dat ze kan doen
komen miljoenen tonnen
materialen van arbeiders over de hele wereld
bouwde de hoogste wolkenkrabbers in
wereld-
Dubai heeft pech, maar ze kan
importeer zijn voedsel dubai niet
van water, maar het kan water ontzilten
zee ten koste van veel energie
Dubai heeft eindeloze zonneschijn
maar ze negeert zonnepanelen
het is de totem van totale moderniteit
waarvoor de hele aarde niet ophoudt
verrast zijn
Dubai is als de nieuwe vuurtoren van alles
het geld van de wereld
niets lijkt verder van de
natuur als dubai terwijl niets
hangt meer af van de natuur dan van dubai dit
stad volgde alleen het model van
rijke landen die we niet hebben ingenomen
bewust dat we in het proces zijn
om uit te putten wat de natuur ons biedt

Oh

sinds 1950 zijn er vangsten
gestegen van 18 naar 100 miljoen ton
per jaar, d.w.z. 5 keer meer dan duizenden
fabrieksschepen maken de oceanen leeg
driekwart van de visgronden is
uitgeput in verval of op de grens van
zijnde de meeste grote vis heeft
verdwenen omdat ik er geen tijd voor had gehad
reproduceren

we doorbreken de cyclus
van een leven dat ons werd aangeboden

tegen de huidige snelheid van inname
alle visbestanden en
bedreigd met uitputting
en toch is de vis het voedsel van
basis van een op de vijf mannen op de planeet

middelen zijn schaars, we hebben het
vergeten 500 miljoen mensen leven
de woestijngebieden van de wereld
meer dan de hele bevolking
Europese ontmoeting kennen ze de
waterwaarde kennen ze ook
hier economisch gebruik van maken
afhankelijk bovendien geleverd door een aux
fossielen hopen zich op in de bodem
toen de regen er nog in viel
woestijnen ze is 25 duizend jaar oud
dit fossiele bot maakte het mogelijk om de
gewassen in woestijnen voor beter
voed de bevolking
deze afgeronde randen worden getekend door de
carrousels die ze irrigeren

maar de te betalen prijs is zwaar dit bot
fossielen vernieuwen zichzelf niet of erg
beetje

in saoedi-arabië de droom van a
industriële landbouw in de woestijn
verdwijnt
deze punten zijn duidelijk die vragen lijken te stellen
een perkament zijn de sporen van
verlaten percelen en carrousel
irrigatiesystemen zijn er nog steeds energie
om te pompen als melo-fossielen
opraken

Israël heeft van een woestijn een land gemaakt
landbouw
Goed
zelfs als deze kassen nu geklonken zijn
druppelen
de waterbehoefte blijft toenemen
met export van de
Jourdain is maar een straaltje
van water zijn onschuldig en gingen gedeeltelijk
in bakjes met groenten of
fruit aan supermarkten over de hele wereld

het lot van de dag is niet uniek
op de planeet een grote rivier op
onderscheid plus de zee voor meerdere
maand na jaar

jaar
verstoken van reizen op zeeniveau
lichaam zakt elk meer dan een meter
jaar

de abe is waarschijnlijk het meest
beïnvloed door het gebrek aan water tijdens
deze eeuw
enorme irrigatie heeft gevoed
de groeiende bevolking en over 50 jaar 21
miljoenen sinds ze werden gegraven
maar in veel delen van het land
je moet steeds meer water putten
diep in West-India de
een derde van de putten werd verlaten
ondergrondse grondwaterstanden drogen op
deze enorme reservoirs
zal de moessonpartij voor verzamelen
laad de tafelkleden op

tijdens het droge seizoen de vrouwen van
hand holle dorpen
duizenden kilometers verderop zijn we afhankelijk
Zwitsers in 1 milliliter water per dag en
per persoon
Las Vegas is ontstaan in het midden van de
miljoen mensen wonen daar
duizenden komen er elk bij
maanden zijn de inwoners van las vegas
onder de grootste consumenten
water naar de wereld

Palm Springs is een andere stad in de
woestijn met zijn vochtige landvegetatie
en het is een onberispelijke golfbaan en
hoe lang kan deze luchtspiegeling
voorspoedig hoe lang

de aarde kan dit ritme niet meer bijhouden
ongebreideld het Colorado dat deze voedt
steden is een van die rivieren die
niet langer de zee bereiken op het niveau van
reservemeren op zijn koers
ineenstorting
ap
u
het gebrek aan water kan bijna van invloed zijn
2 miljard mensen in de wereld
vóór 2025

wetlands beslaan zes procent
van het oppervlak van de planeet onder hun
kalm water verbergt een echte fabriek
waar micro-organismen te planten neem de
tijd om water te filteren en te verteren
alle vervuiling die deze moerassen zijn
de omgevingen die essentieel zijn voor
regeneratie van water en zijn
zuivering

dit zijn sponzen die de doorstroming regelen
wateren
het absorbeert in het natte seizoen en de
herstelt het droge seizoen

in onze race om te veroveren
landen die we hebben gemonopoliseerd om te maken
weiden ons vee voor de landbouw
om daar onze huizen te bouwen
in de vorige eeuw hebben we de
de helft van de moerassen van de wereld
we kenden elkaar noch hun rijkdom
noch hun rol

alles leeft alles is met elkaar verbonden
het water de lucht de grond de bomen alle
magie van de wereld ontvouwt zich voor onze ogen

December ademt en geeft water uit de grond terug
in een lichte nevel in de atmosfeer
vormen een mantel die verzwakt
geweld van de regen
Ik breng de nodige vochtigheid naar elke
leven
bossen slaan koolstof op en
bevatten meer dan welke dan ook
de atmosfeer van de aarde ze zonder een
hoekstenen van evenwicht
klimatologisch
waarvan we allemaal afhankelijk zijn
primaire bosbomen geleerd
dat driekwart van de biodiversiteit
van de planeet
dat wil zeggen van alles dat voortleeft
Aarde

de

deze bossen importeren de remedies die
genees kleine geheime substanties
deze planten kan ons lichaam
herken onze cellen op dezelfde manier
taal we zijn van dezelfde familie

dus
wanneer

maar in amper 40 het grootste bos
van de planeet
de amazone heeft een vijfde van zijn verloren
Oppervlakte
het bos maakt plaats voor vee en
teelt van sojabonen 95% van deze sojaboon wordt gebruikt
voer vee en pluimvee
uit Europa en Azië en dit is hoe we
verandert een bos in vlees
borneo het vierde grootste eiland in
wereld en ontdekking amper 20 jaar geleden
van een enorm primair bos met een snelheid van
huidige ontbossing die het riskeert
helemaal verdwijnen
voor tien jaar
het leven is de schakel tussen water en lucht
aarde en zon in borneo
het is deze link die breekt in wat
was een van de grootste reservoirs van
biodiversiteit op aarde
de reden voor deze ramp in Borneo was
wendde zich tot de productie van olie uit
zwemvliezen
een van de meest productieve oliën en
de meest geconsumeerde ter wereld een grote
een deel van leyment palmolie
onze groeiende vraag naar producten
eten maar ook in cosmetica
wasmiddelen en meer en meer
agrofuels de diversiteit van het bos
men maakt plaats voor één soort
oliepalm voor de bevolking
lokaal is het een bron van banen die het is
van de agrarische industrie

een ander voorbeeld van massale ontbossing
eucalyptus eucalyptus wordt gebruikt voor
maak papierpulp
plantages breiden uit als
papierverbruik zijn prooi
dit verbruik werd vermenigvuldigd
vijf in 50 jaar
aan de voet van deze calyptus niets meer
groeit omdat hun fouten een
giftig strooisel voor de meeste anderen
planten
hun groei is snel maar het
put water uit sojaolie
ontbossing eucalyptus palm
vernietigt de essentie om de
overbodig maar elders ontbossing
overleven
Neen
meer dan twee miljard mensen op
de planeet is nog steeds afhankelijk van steenkool
van hout bijna een derde van de bevolking
wereld in Haïti een van de meest
arm in de houtskoolwereld is
een van de belangrijkste producten van
consumptie Haïti was de parel van
West Indië
vandaag kan dit land zijn
levensonderhoud zonder hulp uit het buitenland
op de heuvels van Haïti is er geen
meer dan 2% van de bossen kale de grond
wordt niet langer vastgehouden weggespoeld met het water
van de regen rennen ze de heuvels af die
loopt af naar de zee de bodems zijn
steeds minder gecultiveerd

in sommige regio’s van Madagaskar
de erosie van de heuvels is spectaculair
hele wonden worden uitgehold
honderden meters breed
de grond is een verzinsel van de levenden
dun en kwetsbaar met erosie de boete
laagje humus aangebracht door duizenden
jaren om te trainen is verdwenen

hier is een theorie van de geschiedenis overtreft
hoek op paaseiland ze kan
zet ons misschien aan het denken
hier op het meest afgelegen eiland ter wereld
de bewoners buitten hun uit
middelen tot hun doel
beschaving heeft het niet overleefd
er waren palmbomen op zijn land
de hoogste ter wereld
ze verdwenen uit de passen toen ze dat waren
tot de laatste keer uitgebuit
geconfronteerd met een algemene erosie van hun
grond
en omdat we niet meer konden vissen, hij
had geen bomen meer om te bouwen
hun kano’s
toch waren ze een van de meest
briljante vreedzame beschavingen
bekwame boerenbeeldhouwers
uitzonderlijke zeilers zijn geweest
gevangen in de greep van de overbevolking van
uitputting van middelen
zij ervoeren het sociale geweld van
opstanden en hongersnood velen van hen
heeft deze ramp niet overleefd
het echte mysterie van Paaseiland is
meer weten hoe deze zijn aangekomen
vreemd beeld op het eiland om te begrijpen
waarom patiënten niet reageerden
tijd
dit is slechts één theorie onder andere
maar dit is degene die ons interesseert

sinds 1950 heeft de wereldbevolking
bijna verdrievoudigd en sinds 1950 hebben we
ons eilandland verder aanpassen
dat gedurende onze tweehonderdduizend jaar
geschiedenis
nigeria is het eerste land
olie-exporteur op het vasteland
Afrikaans toch 70% van de bevolking
leeft onder de armoedegrens

de rijkdom is er behalve de inwoners
geen toegang tot het is een waarheid
de helft van de armen in de wereld
planeet leeft in landen die rijk zijn aan
middelen

onze manier van ontwikkelen heeft dat niet
zijn beloften in 50 jaar nagekomen
de welvaartskloven worden groter als
nooit vandaag de helft van de
de mondiale rijkdom is in handen van twee
procent van de rijksten
kunnen dergelijke verschillen
nog steeds zijn het deze ongelijkheden die
veroorzaakt bewegingen van de bevolking waarvan
we hebben niet echt genomen
bewustzijn
de stad lagos had er minder dan zeven
honderdduizend inwoners in 1960 en
tegen 16 miljoen in 2025
lagos is een van de groeiende megalopolissen
de snelste ter wereld
deze nieuwe stadsmensen zijn
voornamelijk boeren gedwongen
vluchten het platteland vanwege
economische moeilijkheden demografie
van het verdwijnen van middelen
deze stedelijke groei is behoorlijk
nieuwe carla drijft armoede
en niet rijkdom

elke week in de wereld meer dan één
miljoen inwoners worden toegevoegd aan de
stadsbevolking elke week
een op de zes mensen leeft vandaag
in onhygiënische onzekere woningen of
overvol
zonder toegang tot de nodige faciliteiten
tot het dagelijkse leven op het toilet
elektriciteit

het einde gelooft opnieuw dat het toeslaat
vandaag bijna een miljard
mensen
in ’s werelds meest
slechte opgravingen om te overleven
terwijl we blijven graven
geval van bronnen die we geloven
essentieel zoeken we meer en
verder voor gebieden tot dusver
gespaard en in meer deposito’s
moeilijker te bedienen
we veranderen niet van model
brengt vloeibare aardolie ons in gevaar
om te missen kunnen we een olie extraheren
gemengd met teerzand uit Canada
de grootste vrachtwagen ter wereld en plaatsen
zand met duizenden tonnen op de arm
zijn show opgericht wanneer we uitgeven
miljoen kuub water voor
scheid het bitumen van het zand de kosten
energie is kolossaal maar vervuiling
rampzalig
niets lijkt dringender dan leeg te maken
alle zakken zon

wij oliemaatschappijen zijn meer en meer
groot
onze energievraag neemt toe zonder
stop, we willen ons voeden
groei als een bodemloze oven
altijd meer brandstof nodig

het is een koolstofverhaal, deze koolstof
dat maakte onze atmosfeer een
oven die de natuur had veroverd
voor miljoenen jaren
leven om te ontwikkelen
we nemen een groot deel op in
een paar decennia
de atmosfeer warmt op
het beeld van deze boot op deze locatie was
een paar jaar geleden onmogelijk
ontbossing van de transportsector
landbouw die uw activiteiten afwijzen
gigantische hoeveelheden
koolstof zonder het te beseffen
minder dan moleculen per molecuul
we verstoorden de balans
klimaat op aarde
al onze ogen zijn op
palen nergens anders zien we niet
betere klimaatverandering zo veel
aangekondigd uit te komen gaat het heel snel
vlug
de noordwestelijke doorgang die aansluit op
over de pool amerika europa en
azië bevrijdt het ijs van het pakijs
arctische achtergrond
onder invloed van het opwarmen van de
pakijs heeft 40% van zijn dikte verloren in
40 jaar krimpt het oppervlak in de zomer
jaar na jaar konden ze dat
verdwijnen vóór 2030
sommigen zeggen 2015
de zonnestralen dan het oppervlak
ijzig teruggestuurd naar de hemel dringt door
nu in het donkere water en de
opwarmt opwarming versnelt
in
in deze klassen worden archieven gelezen
van ons klimaat nooit de concentratie
in kooldioxide is zo hoog geweest
voor enkele honderdduizenden
jaren heeft de mens het nooit geweten
zo’n sfeer
Neen

onze onevenredige uitbuiting van
middelen bedreigen het leven van
soorten klimaatverandering
versnelt de dreiging
vóór 2050 een kwart van alle
soorten die op aarde leven
in deze regio’s met uitsterven bedreigd
polair
het evenwicht van de biodiversiteit en al
ondersteboven

wij
wij

rond de noordpool de oever die heeft
verloor 30% van het oppervlak in 30 jaar en
met de versnelde opwarming van de
Groenland is het zoete water van iedereen
continent dat toetreedt tot loussalez
oceanen

in deze ijsjes behoudt Groenland 20%
vers water van de planeet smelten
zal leiden tot een stijging van het niveau van
zeeën van bijna 7 m
nog geen netto-industrie
hier geïnstalleerd de pet van Groenland
leed aan de uitstoot van broeikasgassen
broeikasgassen elders op aarde afgewezen

ons ecosysteem kent de
grenzen
waar we ook zijn, onze acties zijn
beïnvloedt de hele aarde
de atmosfeer van onze aarde is één en
ondeelbaar
zij is ons algemeen welzijn

op het oppervlak van Groenlandse meren
luik in het landschap
de ijskap is begonnen te smelten
in een tempo dat zelfs wetenschappers
meer pessimisten dachten niet dat dat zo was
minder dan tien jaar
de baai van hyères cerevia glaciaal is
vermenigvuldigen elkaar ontmoeten en sterven
oppervlak dachten we dat de euro zou bevriezen
in de dikte van de schaal bij
tegengestelde
bloed stroomt onder het ijs zij
drijft de schaal aan die meer wegglijdt
snel richting zee breekt in
ijsbergen

het frisse ijswater van Groenland
voeg geleidelijk toe aan het zoute water
oceanen die basislanden bedreigen en
planeet

zeeniveau tonen de
wateruitzetting onder invloed van
hitte veroorzaakt tijdens de single
twintigste eeuw een stijging van 20 cm allemaal
van de regels die koralen bijvoorbeeld zijn
extreem gevoelig voor de minste
verandering in watertemperatuur
30% is al weg
ze zijn een essentiële schakel in de
soort inhoud string
in de sfeer van het grote terugzenden
hun trajecten veranderen de cyclus
regen is veranderd
de geografie van klimaten verandert de
bewoners van lage eilanden zoals hier in
Maldiven zijn de eerste bedreigd wanneer
bezorgdheid groeit, sommigen zijn al op
de zoektocht naar een nieuw huis

wat zullen de grote steden van de
planeet zoals tokyo het meest
bevolkt door de wereld
als de zeespiegelstijging aanhoudt
versnellen
jaar na jaar prognoses van
wetenschappers worden steeds meer
alarmerende kustvlaktes is de thuisbasis van
meer dan 70% van de wereldbevolking
elf van de 15 grootste steden ter wereld
zijn gevestigd aan de kusten of op de
estuaria van rivieren met de opkomst van
zeeën zou het zout het tafelkleed binnendringen
grondwaterspiegel die inwoners van water berooft
drinkwater uit migratiefenomenen
de enige onzekerheid zal onvermijdelijk zijn
zal hun omvang zijn
de kilimanjaro in Afrika is veranderd
gezicht
80% van deze gletsjers is verdwenen
De tv-rivier stroomt niet langer de bevolking
worden beïnvloed door gebrek aan water en
kilimanjaro in Afrika is veranderd
gezicht
80% van deze gletsjers is verdwenen
De tv-rivier stroomt niet langer de bevolking
worden zelfs beïnvloed door het gebrek aan water
op de hoogste toppen ter wereld
in het hart van het Himalaya gebergte de
eeuwige sneeuw en gletsjers
terugslag
toch is het staal dat een rol speelt
essentieel in de waterkringloop zij
houd het water van de oudere seizoenen
in de vorm van ijs om het te herstellen
in de zomer smeltend sneeuw
de Himalaya-gletsjers zijn de
bron van de grote rivieren van Azië
gange de mekong en yang tse kiang
indus alles neemt zijn bron
twee miljard mensen zijn ervan afhankelijk
voor drinkwater en irrigatie van
hun culturen zoals in Bangladesh

gelegen aan de delta van de ganges
brahmaputra bangladesh is rechtstreeks
beïnvloed door het fenomeen dat
produceren in de Himalaya en op
van de zeeën is dit land een van de meest
bevolkt door de armsten ter wereld
het ondergaat al klimaatverandering
onder de gevolgen van overstromingen en
steeds intensere orkanen a
derde van het oppervlak om te verdwijnen

rijke landen zullen niet gespaard blijven
overal volgen droogtes elkaar op
de planeet
in australië de helft van het land en
al getroffen

deze klimatologische balans die dit mogelijk maakte
onze ontwikkeling sinds 12 miljoen
we brengen het in gevaar

branden vermenigvuldigen zich tot
grote stadspoorten
op hun beurt accentueren ze hun
opwarmen
verbrande bomen geven hun koolstof vrij
en masse het systeem dat onze
het klimaat is volledig ontwricht
elementen waarop het is gebaseerd zijn
verstoord

de klok voor klimaatverandering is
daar in deze prachtige landschappen
we zijn in Siberië, waar als in
op andere plaatsen in de wereld is het zo
koud als de grond bevroren blijft
permanent is deze grond permafrost
onder zijn oppervlak verbergt een real
klimaatbom
methaan methaan is een broeikasgas
kas 20 keer krachtiger dan de
kooldioxide
het is deze permafrost smelt uit de
het vrijkomen van methaan zou een
op hol geslagen broeikaseffect, waarvan nr
kan de gevolgen niet overzien
een wegloper die ons zou brengen
een onbekend land

er zijn niet meer dan tien jaar over
mensheid om het tij te keren en
vermijd het overschrijden van de grens hiervan
onbekend land dat voortaan de
onze

we hebben verschijnselen gegenereerd die
overtreft ons
vanaf de oorsprong de lucht water geven
levende materie is nauw met elkaar verbonden
en onlangs verbreken we deze links
we versluieren het gezicht niet
wat we weten, moeten we geloven
alles wat we ons net zagen
eruit zien alsof we de aarde hebben gemaakt
ons imago hebben we nog maar weinig tijd
voor de verandering
hoe zal deze eeuw de
gewicht van 9 miljard mensen
als we het er niet mee eens zijn om eindelijk te doen
de rekeningen van alles wat we zijn
de enigen die verantwoordelijk zijn

Oh
het

Oh
Oh

in de omgeving van

de telling van onze acties en de dag
anderen waar we de prijs zonder betalen
er deel van uit te maken
Ik zag ook vluchtelingenkampen
enorm dat steden gooien in de
woestijn hoeveel mannen vrouwen
kinderen zullen we verlaten aan de rand van de
pad
moeten we altijd muren bouwen
om de ketenen van solidariteit te doorbreken
mensen scheiden mannen van anderen
mannen het geluk van een deel van het ongeluk van
andere
het is te laat om pessimistisch te zijn i
weet dat een man zelfs de grond niet geslagen heeft
alle muren het is te laat om te zijn
pessimistisch in de wereld 4 kinderen verder
vijf jaar op school
de instructie werd nooit gegeven
zoveel mensen kunnen allemaal handelen
van armste tot rijkste lesotho
een van de armste landen in de
planeet is degene die het meest investeert
grotendeels zijn rijkdom aan onderwijs
qatar een van de rijkste wordt geopend
beste universiteiten ter wereld
onderzoek naar cultuureducatie
innovatie zijn middelen
onuitputtelijk in het aangezicht van tegenslagen en
lijden van miljoenen ngo’s
bewijzen dat solidariteit
van de volkeren is sterker dan egoïsme
naties in bangladesh
een man had het idee om een bank op te richten
ondenkbaar dat ze alleen aan de armen leent
in amper 30 jaar veranderde ze haar gezichtsvermogen
meer dan 150 miljoen mensen in de
wereld-
antarctica is een continent
enorme middelen die niemand
wellicht passender een speciale reserve
naar vrede en wetenschap
een verdrag ondertekend door 49 staten heeft het gehaald
het welzijn van de hele mensheid
het is te laat om pessimistisch te zijn
regeringen beschermen bijna 2% van
hun territoriale wateren
het is niet veel, maar het is al twee keer zoveel
dat tien jaar geleden de eerste parken waren
de natuur laten we iets meer dan een eeuw gaan
ze dekken meer dan 13% van
continenten creëert hij ruimtes waar
menselijke activiteit combineert met
behoud van bodemsoorten en
landschappen wordt toegekend aan mannen en
land kan de regel worden en niet langer
de uitzondering
in de verenigde staten begreep new york het
diensten die de natuur haar bossen biedt
zijn meren zorgen voor drinkwater
de hele stad

in zuid-korea waren de bossen geweest
verwoest in de laatste oorlog
dankzij een nationaal programma van
herbebossing
het dekt een nieuwe 65% van de
oppervlakte van het land meer dan 75% van het papier
gerecycled costa rica maakt zijn keuze
tussen militaire uitgaven en
behoud van zijn grondgebied dat het land heeft
meer leger gaf hij er de voorkeur aan om zijn leger neer te zetten
middelen in het onderwijs
ecotoerisme en de bescherming van zijn
privé bos
Gabon is een van de grootste
houtproducenten in de wereld
hij legde de selectieve verlaging niet meer op
van een boom voor elke staat zijn bos tot
een van de belangrijkste bronnen
zuinig, maar het heeft tijd om
regenereren
labels bestaan die de
goed gebruik van bossen ze
moet de verplichte norm worden
tussen producenten en consumenten de
gerechtigheid is een kans voor iedereen wanneer
de eerlijke handel die het ten goede komt
zowel aan verkoper als koper
iedereen kan zijn werk doen slagen
en leef met waardigheid
wat gerechtigheid en dat ze verliet
kunnen ze worden gevestigd tussen degenen die
met de hand werken wat ze
machine hun oogst
met de hulp van hun staat
laten we verantwoordelijke consumenten zijn
denk na over wat we kopen
het is te laat om pessimistisch te zijn
Ik zag een landbouw die in overeenstemming was met
de man
het kan de hele aarde voeden als de
vleesproductie monopoliseert de
mannen eten
Ik zag vissers verantwoordelijk voor
hun vangsten en bezorgd over de
welvaart van moeders Ik zag huizen
het produceren van hun eigen energie
vijfduizend mensen wonen in de
eerste ecowijk ter wereld gebouwd
in freiburg in steden in duitsland
verenig je in dit bombay la-project
duizendste voegt zich bij regeringen
uit nieuw-zeeland uit ijsland
oostenrijk en zweden en anderen
hebben nog steeds besloten dat de ontwikkeling
hernieuwbare energiebronnen zouden zijn
hun prioriteiten
Ik weet dat 80% van de energie die we hebben
we consumeren komen van energieën
fossielen
elke week nieuwe planten binnen
kolen worden gebouwd
alleen in China maar ik zag er ook in
Denemarken een prototype van een energiecentrale in
steenkool die zijn koolstof in de
aarde in plaats van in de lucht een oplossing
voor de toekomst
niemand weet het nog, ik zag het in IJsland
een energiecentrale aangedreven door de
warmte van de aarde
Geothermische energie
Ik zag een zeeslang rusten op de
zwellen om golfenergie te gebruiken
en elektriciteit opwekken
Ik zag windturbines staan
de lucht van denemarken
zij zorgen voor 20% van de elektriciteit
land verenigde staten china india
duitsland spanje zijn de eerste
om te investeren in energie
hernieuwbaar
ze hebben er al meer dan twee gemaakt
anderhalf miljoen banen waarop
land in de wereld
waait de wind niet Ik zag de
woestijnvlaktes die barsten van het zonlicht
als alles op aarde met elkaar verbonden is, de aarde
is verbonden met de zon, zijn eerste bron
energie
wat de plant deed door vast te leggen
zijn energie mannen kunnen ze niet
doen in een uur
de zon geeft de aarde energie
geconsumeerd door de hele mensheid in één jaar
zolang de aarde de energie van bestaat
zon is onuitputtelijk
stop gewoon met het graven van de grond
en kijk daar naar de lucht
je hoeft alleen maar te leren hoe je de zon moet cultiveren
al deze ervaringen zijn rechtvaardig
voorbeelden, maar het getuigt van het ontwaken
bewustzijn
ze volgt de paden van een nieuw
menselijk avontuur op basis van meting
intelligentie en delen
het is tijd om elkaar te ontmoeten
van elkaar omdat wat belangrijk is
dit is niet wat we verloren hebben
maar wat we nog hebben
we hebben de helft van de bossen over
wereld van duizenden rivieren van meren
van gletsjers duizenden soorten goed
nog in leven
dat weten we vandaag heel goed
oplossingen bestaan
we hebben allemaal de kracht om te veranderen
dus
Waar wachten we op

(En)

preface

every day we are inundated with bad news:
the hunger in the world grows, for the love of God’s kingdom,
the climate is disrupted, species are dying out, water supplies, petroleum and metal supplies are diminishing visibly, while we choose worldwide that companies should make a profit and not sustainability and let go of our profits we do not and get through an economic crisis worldwide because we do not choose for sustainability.

yet most (companies) of us do not take action.
We read the many reports that give scientists and economists a distorted image, but no persecutors continue in the same direction, as if we were suddenly struck by intellectual blindness from a distorted image that is not true but does make money.
As if we don’t want to believe what we actually already know.

This book travels around the world (Click Here for book)

and allow you a glimpse at the threat posed by our current development, here on the website “my experience between God” we guide you through the reality of every day to show the kingdom of God to you by being aware of the love of to put every day first for the money you collect that has a resource as well as incredible heritage in your hands.
this book voices the numerous projects, ventures that strive for a new world in which divine genius reveals a way of life that is in harmony with His planet.
a world in which money is not the creative motivation but the love of every day towards our fellow human beings and towards creation so that we feel at home spiritually.

All descriptions described in the book are just examples. Yet they sketch a new human adventure that is all about harvesting the lord to the measure,
intelligence and of parts (fraternal parts). They invite us to change. And change makes you happy when you work towards a better future for the Lord. I experience that every day when I meet people who are committed to that new world as a community for the Lord.

There is no more time for pessimism. After all, we know very well that solutions are available. We can all change, without the supernatural we cannot do anything.

What are we waiting for?

Film parlé en français (cliquez ici)

(Fr)

préface

chaque jour, nous sommes inondés de mauvaises nouvelles:
la faim dans le monde grandit, pour l’amour du royaume de Dieu,
le climat est perturbé, les espèces disparaissent, les approvisionnements en eau, en pétrole et en métaux diminuent visiblement, alors que nous choisissons dans le monde entier que les entreprises devraient faire un profit et non la durabilité et abandonner nos profits que nous ne faisons pas et traverser une crise économique mondiale parce que nous ne choisissons pas la durabilité.

Pourtant, la plupart (entreprises) d’entre nous n’agissent pas.
Nous lisons les nombreux rapports qui donnent aux scientifiques et aux économistes une image déformée, mais aucun persécuteur ne continue dans la même direction, comme si nous étions soudainement frappés par la cécité intellectuelle d’une image déformée qui n’est pas vraie mais qui rapporte de l’argent.
Comme si nous ne voulions pas croire ce que nous savons déjà.

Ce livre parcourt le monde (Cliquez ici pour le livre)

et vous donner un aperçu de la menace posée par notre développement actuel, ici sur le site «mon expérience entre Dieu» nous vous guidons à travers la réalité de chaque jour pour vous montrer le royaume de Dieu en étant conscient de l’amour de mettre chaque jour d’abord pour l’argent que vous collectez en tant que ressource ainsi que l’incroyable patrimoine entre vos mains.
ce livre exprime les nombreux projets, entreprises qui aspirent à un monde nouveau dans lequel le génie divin révèle un mode de vie en harmonie avec sa planète.
un monde dans lequel l’argent n’est pas le motif créatif, mais l’amour de chaque jour envers nos semblables et envers la création afin que nous nous sentions chez nous spirituellement.

Film en anglais (cliquez ici)
Toutes les descriptions décrites dans le livre ne sont que des exemples. Pourtant, ils esquissent une nouvelle aventure humaine qui consiste à récolter le seigneur à la mesure,
l’intelligence et des parties (parties fraternelles). Ils nous invitent au changement. Et le changement vous rend heureux lorsque vous travaillez à un avenir meilleur pour le Seigneur. J’en fais l’expérience chaque jour lorsque je rencontre des gens qui sont engagés dans ce nouveau monde en tant que communauté pour le Seigneur.

Il n’y a plus de temps pour le pessimisme. Après tout, nous savons très bien que des solutions sont disponibles. Nous pouvons tous changer, sans le surnaturel, nous ne pouvons rien faire.

Qu’est-ce qu’on attend?