nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

gebed voor ongelovigen

Download

- Stars (0)

0 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 30-04-2021 20:18

Share
DescriptionPreviewVersions
7.2 gebeden - Gebed voor ongelovigen.pdf

Kom Mary,
Kom morgen opnieuw en opnieuw.
We zullen met je bidden.
Breng onze dierbaren terug
Die de kerk hebben verlaten,
Degenen die God hebben verlaten.
We komen elke tweede van de maand bij je.
We zullen om meer genade bidden
Om gehecht te zijn aan je intentie.
We zullen bidden dat de moeder van liefde,
Van Gods barmhartigheid zal uitbreken,
Dat uw nieuwe gebed binnenkort wordt vrijgegeven.
We zullen bidden dat het naar buiten zal stromen
Als een rivier voor alle naties,
Dat zoals de rivieren de oceanen vullen,
Uw liefde voor God zal de aarde vullen.
We wachten.
We anticiperen op die geweldige dag,
En we noemen je zoals je ons hebt genoemd,
Om onze gebeden, vasten en offers toe te voegen
Aan Mirjana’s zodat je kunt
Verkrijg al uw wensen voor de wereld.
O liefhebbende moeder,
Bedankt voor het cadeau
Dat de wereld op het punt staat te ontvangen!
Een vriend van Medjugorje

(En)
prayers – Prayer for unbelievers

Come Mary,
Come again and again tomorrow.
We will pray with you.
Bring back our loved ones
Who have left the church,
Those who have left God.
We come to you every second of the month.
We will pray for more grace
To be attached to your intention.
We’ll pray that the mother of love,
God’s mercy will break out,
May your new prayer be released soon.
We will pray that it will flow out
Like a river to all nations,
That as the rivers fill the oceans,
Your love for God will fill the earth.
We are waiting.
We anticipate that great day,
And we call you as you called us
To add to our prayers, fasting and sacrifices
To Mirjana’s so you can
Get all your wishes for the world.
O loving mother,
Thanks for the gift
That the world is about to receive!
A friend of Medjugorje

(Fr)
prières – Prière pour les incroyants

Viens Marie,
Revenez encore et encore demain.
Nous prierons avec vous.
Ramenez nos proches
Qui ont quitté l’église,
Ceux qui ont quitté Dieu.
Nous venons à vous chaque seconde du mois.
Nous prierons pour plus de grâce
Être attaché à votre intention.
Nous prierons que la mère de l’amour,
La miséricorde de Dieu éclatera,
Que votre nouvelle prière soit publiée bientôt.
Nous prierons pour que cela coule
Comme un fleuve pour toutes les nations,
Que comme les rivières remplissent les océans,
Votre amour pour Dieu remplira la terre.
Nous attendons.
Nous anticipons ce beau jour,
Et nous t’appelons comme tu nous as appelés
Pour ajouter à nos prières, jeûnes et sacrifices
Pour Mirjana est si vous pouvez
Obtenez tous vos souhaits pour le monde.
Ô mère aimante,
Merci pour le cadeau
Que le monde est sur le point de recevoir!
Un ami de Medjugorje