nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

een vriend uit Medugorje

Download

- Stars (0)

2 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 16-04-2021 18:14

Share
DescriptionPreviewVersions
4.1 getuigenissen & ervaringen van andere - een vriend uit medugorje.pdf

Medjugorje
Bereid de wereld voor
voor mijn laatste komst
Jezus, ik vertrouw op u

M.edjugorje P.repareer de World voor My Laatste Coming
B.
y de gemeenschap van Caritas met S
speciaal
Bijdragen van AF
riend van M
edjugorje
Medjugorje
Bereid de wereld voor op
Mijn laatste komst
door de gemeenschap van Caritas
met bijzondere bijdragen van
Een vriend van Medjugorje
Caritas van Birmingham
100 Our Lady Queen of Peace Drive
Sterrett, AL 35147 USA
Bel 205-672-2000 druk op ext. 315 (24 uur per dag)
© SJP International Copyright. Alle rechten voorbehouden, inclusief internationale rechten. Geen deel
van dit korte boek mag worden gereproduceerd of verzonden in elke vorm of op elke manier,
elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren, opnemen of door enige informatieopslag
of ophaalsysteem, zonder schriftelijke toestemming van Caritas die een licentie heeft om het
materiaal. Caritas van Birmingham, 100 Our Lady Queen of Peace Drive, Sterrett, Alabama
35147 VS. Geen van de mailinglijsten van Caritas of haar entiteiten, inclusief elektronische mailing
lijsten, enz., zijn te koop en niemand geeft toestemming om ze op wat voor manier dan ook te gebruiken. Er zijn
geen uitzonderingen. Alle civiele, strafrechtelijke, interstatelijke en internationale schendingen van de wet zijn van toepassing.
Gepubliceerd met toestemming van SJP Lic. MAÏSKOLF.
S PECIALE S TATEMENT
Caritas uit Birmingham handelt niet namens de katholieke kerk of
haar missie onder de kerk te plaatsen. Haar missie is om alle mensen van de
aarde. Zijn acties worden buiten de kerk privé gedaan. Verder wordt gesteld:
Om de geloofwaardigheid van de verschijningen van Medjugorje niet als vanzelfsprekend te beschouwen, wordt gesteld
dat de verschijningen in Medjugorje niet formeel zijn goedgekeurd door de katholieke kerk.
Medjugorje-status
21 september 2015 AD
Geen enkele poging is bedoeld om de Kerk vooruit te lopen op de geldigheid van de verschijningen van Medjugorje. Zij zijn
persoonlijke openbaring in afwachting van het definitieve oordeel van de Kerk 1 . In de tussentijd, deze private openbaringen zijn toegestaan
door en voor de gelovigen om toewijding te hebben aan en legaal verspreid te worden door de kerk. Toewijding en de
verspreiding van persoonlijke openbaringen kan alleen worden verboden als de persoonlijke openbaring wordt veroordeeld vanwege
alles wat het bevat dat in strijd is met geloof en moraal volgens AAS 58 (1966) 1186 Congregation for
de leer van het geloof. Medjugorje is niet veroordeeld en heeft niets tegen het geloof of
moraal, daarom is het in de genade van de Kerk om door de gelovigen te worden gevolgd. Door het ritueel van de doop is dat zo
opgedragen en kreeg de autoriteit om te evangeliseren. ’Door de doop delen ze in het priesterschap van Christus, in
zijn profetische en koninklijke missie. ” 2 Men heeft geen goedkeuring nodig om privé te promoten of toegewijd te zijn
openbaringen of om ze te verspreiden in overeenstemming met AAS 58 (1966) 1186, aangezien de oproep tot evangelisatie wordt gegeven
wanneer gedoopt. Deze verschijningen zijn niet formeel goedgekeurd door de kerk. Caritas van Birmingham,
de gemeenschap van Caritas en iedereen die ermee verbonden is, beseft en accepteert dat de uiteindelijke autoriteit met betrekking tot de
Koningin van de Vrede, Medjugorje en gebeurtenissen in verband met de verschijningen, berust bij de Heilige Stoel in Rome.
Bij Caritas onderwerpen we ons graag aan dat oordeel. Terwijl ze een beminnelijke relatie hebben met het bisdom van
Birmingham en een vriendschappelijke relatie met zijn bisschop, Caritas of Birmingham als lekenmissie, is dat niet
officieel verbonden met het bisdom Birmingham, Alabama, net als de Knights of Columbus. 3 De
Het officiële standpunt van het bisdom Birmingham over Caritas is neutraal en heeft een goede reputatie als katholieken.
1. De kerk hoeft de verschijningen niet goed te keuren. De kerk kan doen wat zij deed met de verschijningen
van Rue du Bac in Parijs en de wonderbaarlijke medaille. De kerk heeft deze verschijningen nooit goedgekeurd. Ze
maakte plaats voor de wijdverbreide acceptatie van de wonderbaarlijke medaille door het volk en daarmee de verschijningen
naar St. Catherine. Sensus Fidelium (Latijn, wat ’The Sense of the Faithful’ betekent), met betrekking tot Medjugorje, is
dat het ”gevoel” van de mensen zegt dat ”Maria hier is (Medjugorje).”
2. Catechismus van de Katholieke Kerk 2e editie
3. De ridders van Columbus zijn ook niet officieel onder de kerk, maar ze zijn erg katholiek. De
Knights of Columbus werd opgericht als een lekenorganisatie in 1882, met de fundamentele katholieke overtuigingen. Elk
de gemeenteraad doet een beroep op de plaatselijke Ordinaris om de aalmoezenier te zijn. De ridders van Columbus zijn nog steeds een leken
organisatie, en opereert vanuit een eigen autonomie.
Schrijf voor extra exemplaren:
Zie pagina’s 101–104 voor prijzen.
© 2016, SJP Lic. MAÏSKOLF

Inhoudsopgave
5
OVER DE AUTEUR
7
VERHAAL IN HET KORT
HOOFDSTUK
9
BEREID DE WERELD VOOR OP MIJN DEFINITIEF
KOMT ERAAN
24
MAAR DIT IS DE TIJD VAN GENADE,
WAAROM NU OVER HET OORDEEL SPREKEN?
26
KENNISGEVING IN HET VOLGENDE – WAT
RESULTATEN WANNEER BISHOPS REAGEREN
ONMIDDELLIJK NAAR ONZE DAME
31
DIT JAAR EEN KRITISCHE KANS
IS BINNEN UW GRASP
HOOFDSTUK TWEE
37
WAT ALS HET WAS
HOOFDBOOM
52
VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN AANWEZIG
VERKRIJG DE VOLLEDIGE GENADE VOOR
HET JAAR VAN GENADE
HOOFDSTUK VIER
57
EEN SPECIALE UITNODIGING VAN EEN VRIEND VAN
MEDJUGORJE & DE GEMEENSCHAP VAN CARITAS
OM U TE HELPEN HET JAAR VAN GENADE TE LEVEN
60
SPECIALE AvvOUvCEMEvT!
HOOFDSTUK VIJF
63
VOORNEMEN VOOR DE 54-DAGEN ROZENKRANS
NOVENA VOOR HET JAAR VAN MERCY DINSDAG,
22 MAART – ZATERDAG 14 MEI 2016
HOOFDSTUK ZES
67
BELOFTEN VAN JEZUS GEGEVEN AAN DEGENEN
VERTROUW OP ZIJN GENADE
HOOFDSTUK ZEVE v
73
GEBEDEN VOOR GODDELIJKE GENADE
73
DE CHAPLET VAN GODDELIJKE GENADE
73
GEBED VAN GODDELIJKE GENADE
74
GODDELIJKE GENADE NOVENA
HOOFDSTUK
85
EEN PLEZIER VOOR ONZE DAME
87
GEBED VOOR NIET-GELOVERS
89
KAART NAAR CARITAS EN ST. PAULUS KATHEDRAAL

OVER DE AUTEUR
De auteur van dit boek is ook de auteur van de boeken Words
From Heaven ® , How to Change Your Husband ™ , I See Far ™ ,
Kijk wat er gebeurde terwijl je sliep ™ , dat is het niet
Gonna Happen ™ Ze vuurden de First Shot 2012 ™ honderden af
korte boeken en andere publicaties zoals de Words of the
Oogstmachines en de Caritas of Birmingham nieuwsbrief . Hij heeft
meer geschreven over Medjugorje en zijn berichten dan wie dan ook in
de wereld, die levens veranderende geschriften en spirituele voortbrengt
richting naar talloze nummers over de hele wereld, van alle natioliteiten.
Hij wil alleen bekend staan als ’Een vriend van
Medjugorje. ” De auteur is niet iemand die van buitenaf naar binnen kijkt
over Medjugorje, maar iemand die dicht bij de gebeurtenissen staat –
vaak, midden in de gebeurtenissen waarover hij
heeft geschreven; een getuige uit de eerste hand.
Oorspronkelijk schreef slechts aan een paar personen in 1987, lezer-
schip is uitgegroeid tot meer dan 250.000 in de Verenigde Staten, met
extra lezers in meer dan honderddertig buitenlandse landen
probeert, die de gegeven spirituele inzichten en aanwijzingen volgen
door middel van deze geschriften.
De auteur, op de vraag waarom hij alleen tekent als ”A Friend of
Medjugorje, ”verklaarde:
“Ik heb nooit de ambitie of wens gehad om te schrijven.
Ik doe dit alleen omdat God het me heeft laten zien
gebed, dat Hij dit van mij verlangt. Dus van de
begin, toen ik slechts aan enkelen schreef
mensen, ik bad tot God en beloofde dat ik dat niet zou doen
teken iets; dat de geschriften zouden moeten
dragen zichzelf en zijn niet gebouwd op een persoonlijkheid.
Ik bad dat als het Gods verlangen hiernaar was
geschriften om geïnspireerd en gekend te worden, dan kon Hij dat
doe het door Zijn wil en genade en dat mijn wil zijn
eraan overgelaten.
’De Vader heeft deze geschriften bekendgemaakt en
gebruikt om ze naar de uiteinden van de aarde te verspreiden. Deze
waren de laatste woorden van onze Heer voordat we opstegen: “Wees a
getuigen tot de uiteinden van de aarde. ” Deze geschriften geven
getuigenis van dat verlangen van onze Heer om een getuige te zijn
met iemands leven. Het is niet belangrijk om bekend te zijn. Het is
belangrijk om Gods wil te doen. ”
Voor degenen die ”eigendom” van deze geschriften door de
auteur bij het zien van zijn naam gedrukt op dit werk om
geef het meer geloofwaardigheid, we stellen dat we het niet kunnen verzoenen
feit dat deze geschriften honderdduizenden voortbrengen
van bekeringen, zo niet miljoenen door genade, en dat zijn ze
wereldwijd aangevraagd vanuit alle uithoeken van de aarde. De
auteur zal daarom niet de eer opeisen voor een werk dat, door middel van bewijs
van de impact die deze geschriften hebben om harten tot bekering te leiden,
zijn door de Geest geïnspireerd met een jaarlijks toenemend aantal,
veegt als een golf over de oceaan. In dit geval inderdaad
het oversteken van elke oceaan van de aarde. Onze Lieve Vrouw gaf deze auteur
een directe boodschap voor hem via de visionair, Marija, van
Medjugorje, waarin Onze Lieve Vrouw tegen hem zei niet te getuigen
met woorden maar door nederigheid. Het is om deze reden dat hij
wil gewoon ”Een vriend van Medjugorje” blijven.
– Caritas uit Birmingham
Medjugorje
Het verhaal in het kort
A VILLAGE SEES THE LIGHT is de titel van een verhaal dat
”Reader’s Digest” gepubliceerd in februari 1986. Het was de
eerste grote nieuws op grote schaal dat vertelde over de
Maagd Maria bezoekt het kleine dorpje Medjugorje,
Bosnië-Hercegovina. In die tijd was dit dorp populair
gelaten door 400 gezinnen.
Het was 24 juni 1981, het feest van Johannes de Doper, de
verkondiger van de komende Messias. ’S Avonds rond
17.00 uur verscheen de Maagd Maria aan twee jonge mensen,
Mirjana Dragičević * en Ivanka Ivanković *. Rond 06:40
dezelfde dag, Mirjana en Ivanka, samen met vier
meer jongeren, Milka Pavlović *, het zusje van
Marija, Ivan Ivanković, Vicka Ivanković * en Ivan
Dragičević zag de Maagd Maria. De volgende dag, 25 juni,
1981, samen met Mirjana, Ivanka, Vicka en Ivan
Dragičević, Marija Pavlović * en Jakov Čolo zagen ook de
Maagd Maria, wat het totaal op zes visionairs brengt. Milka
Pavlović * en Ivan Ivanković hebben Onze Lieve Vrouw slechts één keer gezien
die eerste dag. Deze zes zijn bekend geworden als en blijven
”De zieners.”
* Namen ten tijde van de verschijningen, ze zijn nu getrouwd met gewijzigde achternaam.

Deze visionairen zijn niet aan elkaar verwant. Drie van
de zes zieners zien Onze Lieve Vrouw niet meer dagelijks.
Sinds maart 2016 verschijnt de Maagd nog steeds elke dag
de overige drie zieners; dat is ruim 15.275
verschijningen.
De bovennatuurlijke gebeurtenis heeft alle inspanningen
van de Communisten om er een einde aan te maken,
veel wetenschappelijke studies, en zelfs
de veroordeling door de plaatselijke bisschop; toch, de verschijningen
hebben het overleefd, met sterke bewijzen dat dit van God komt
omdat niets en niemand het heeft kunnen stoppen. Voor
gedurende vierendertig jaar hebben de verschijningen bewezen dat
zichzelf keer op keer en nu is de geloofwaardigheid zo gunstig
dat de bewijslast dat dit
tic is verschoven van degenen die geloven naar de bewijslast
dat het niet gebeurt door degenen die ertegen zijn. Die
tegen de verschijningen worden verpletterd door de vruchten van
Medjugorje – miljoenen en miljoenen bekeringen die
zijn zo krachtig dat ze veranderen en dat ook zullen blijven
verander het hele gezicht van de aarde.
Zie mej.com voor meer informatie.
of Medjugorje.com

Hoofdstuk een
Bereid de wereld voor
voor mijn laatste komst
een jonge karmelieten non genaamd Sr. Mary
van St. Peter, in tours, Frankrijk in de jaren 1840, ontving een serie
van openbaringen van Jezus over een krachtige toewijding hij
gezocht gevestigd, beginnend in Frankrijk, en verspreid door-
uit de wereld. Het werd bekend als de toewijding aan de zijne
heilig gezicht, dat een gebed bevatte dat Jezus dicteerde
Sr. Mary, de Gouden Pijl . deze toewijding was er uiteindelijk
goedgekeurd door de kerk, met als doel:
’… om de godslasteringen te vergoeden
en aanslagen van ’revolutionaire mannen’ (de
Communisten) – door wie God toestaat
de wereld die voor haar ongeloof moet worden gestraft – ook
wat betreft de godslasteringen van atheïsten en vrijdenkers
en anderen, plus, voor godslastering en de godslastering
op zondag door christenen. ” 1
Jezus liet deze uitverkoren non begrijpen dat dit zo was
een dringende kwestie, aangezien God het eindeloze niet kon verdragen
aanval op zijn naam en de dag die hij beval

om heilig te worden gehouden. Jezus gaf haar instructies om de zijne door te geven
verzoeken aan haar superieuren en aan haar bisschop. hij wilde
de gebeden die hij haar dicteerde om te verspreiden en te bidden
door de gelovigen. zei hij tegen zr. Mary dat de gebeden
meer dan ze alleen laten drukken en uitgeven.
Zielen hadden hun interesse ’gestimuleerd’ nodig. Zr. Maria van St.
Peter schreef aan haar superieuren:
’Onze Lieve Heer heeft me laten begrijpen dat het slechts is
alleen het drukken van de gebeden zou nooit volstaan
fice, maar dat het nodig was om een toelichting toe te voegen
tie licht werpen op het einde dat het werk
had in zicht. De Heiland vertelde me dat om dat te doen
de interesse stimuleren [opwekken of tot actie opwekken]
van de Gelovigen om deze gebeden tot heerlijkheid op te zeggen
van de Heilige Naam van God, het was essentieel om
instrueer hen betreffende de plannen van God in
dit geweldige Werk, alleen dan wanneer dit zou zijn
gedaan door middel van voldoende bedrukte mat-
zouden we willen zien dat vrome zielen zichzelf feesten
op deze gebeden smullen bijen zich op bloemen. Hij
onthulde toen aan mij dat deze gebeden zouden zijn
zeer behulpzaam bij het verkrijgen van de conversie van
zondaars. ” 2
We zijn het buitengewone Jaar van Mer-
cy dat paus Franciscus op 8 december 2015 heeft geïnitieerd. Toch
de meerderheid van de katholieken weet niets of begrijpt het niet

weinig, met betrekking tot de grote genaden die beschikbaar zijn in dit Jubileum
lee Year, namelijk dat door een heel speciale plenaire vergadering te ontvangen
verwennerij, u ontvangt een volledige kwijtschelding van alle tijdelijke
morele straf wegens zonde. Gebruikmakend van de woorden van Jezus
tegen zr. Mary is de ’interesse van de gelovigen niet
laat. ” Het is “noodzakelijk om een uitleg van het gooien toe te voegen
licht aan het einde waarvan het Werk [in dit geval OLVrouw
verschijningen in Medjugorje en de openbaring van de goddelijke barmhartigheid
tions] in zicht hadden. ” zelfs wij, de apostelen van Onze Lieve Vrouw,
moeten stoppen en serieus nadenken, niet alleen over welke kansen
er wordt ons op dit moment voor de
bekering van onszelf en onze gezinnen, maar wat onze
de verantwoordelijkheid ligt bij God en Onze Lieve Vrouw om
”onophoudelijk” afstaan voor genade voor onze naties en de onze
wereld. Voordat we ’de onwetenden kunnen onderrichten’, dat wil zeggen
een van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid, in “de de-
tekenen van God in dit grote Werk ” , is het essentieel dat wij,
wijzelf, worden de “ vrome zielen die zich aan het feesten zijn
op deze gebeden [en openbaringen] terwijl de bijen zich vergasten
bloemen. ” In onze tijd zijn het de boodschappen van Onze Lieve Vrouw,
in de eerste plaats dat we ons zullen ’smullen’ van, leven
ING en het verspreiden van Onze Lieve Vrouw aan iedereen die we ontmoeten, want Zij is de
ultieme geschenk van barmhartigheid voor de mensheid vandaag.
Wat gebeurt er als we de oproep van
hemel, of beantwoord het, maar zonder grote ijver? Wat is er gebeurd
pennen wanneer de mens de tijd van Gods bezoek niet herkent

herkent de tekenen van de tijd niet? geschiedenis heeft
veel voorbeelden die we kunnen overdenken, waarvan er maar een paar zullen zijn
hier genoemd.
Our Lady’s Apparitions in Rwanda – 1989
In 2012 publiceerde Caritas een Vriend van Medjugorje’s
boek, ze Fired the First Shot 2012 ™, waarin hij
nagedacht over het grote gevaar van het negeren van de hemel
waarschuwingen. een fragment uit het boek volgt:
“Denk je dat die verschijningen elke dag voor
31 jaar, gerekend vanaf 25 juni 2012, zijn voor
belangrijke redenen met betrekking tot de toekomst van de
wereld? Kunnen we zeggen: ’Wel, Onze Lieve Vrouw is hier.
Ze regelt alles? ’ Waarom dan
zegt Onze Lieve Vrouw:
21 maart 1985
“Lieve kinderen, ik wil blijven geven
berichten en daarom bel ik je vandaag
om te leven en mijn berichten te accepteren … bel ik
op u – accepteer mij, lieve kinderen, dat het
gaat misschien goed met je … ”
Wist je dat voordat de Rwanda-mas-
sacre, Onze Lieve Vrouw was daar en verscheen in de
klein dorpje Kibeho in Rwanda? Doe je

denk aan toen Onze Lieve Vrouw van Kibeho verscheen
1982 tot zeven visionairs, en gaf een waarschuwing
om te bidden en berouw te hebben en hen herhaaldelijk te waarschuwen
van het bloedbad dat eraan kwam, dat deed ze
iedereen fysiek redden? Wist u dat de
Katholieke Kerk keurde deze verschijningen goed,
toch werden drie van de zeven zieners gedood in
de genocide? Een visionair zijn, spaarde niet
hen. Wist u dat Onze Lieve Vrouw tijdens
de Kibeho-verschijningen, leerde een van de vi-
sionaries een lied, en toen kwam ze bij een deel
van het lied stopte Onze Lieve Vrouw haar om les te geven
en de volgende woorden benadrukken? Onze dame
dwong haar de volgende woorden zeven keer te herhalen:
”Er zal vuur zijn dat zal komen van
onder de aarde en alles verteren
op aarde … De dag die U komt halen
zij die U hebben gediend, God, smeken wij
Je moet ons genadig zijn … ”
Vuur kwam uit de grond, het vuur van
hel door het zwaard. Denk je dat dit liedje
alleen van toepassing op Rwanda? Zal het ook van toepassing zijn op
een wereld die nu gek is geworden? Stop en serieus
denk eens aan de volgende woorden die Onze Lieve Vrouw gaf
Medjugorje onlangs:

2 augustus 2011
”… Als individuen, mijn kinderen, kunt u-
stop niet het kwaad dat wil beginnen
heersen in deze wereld en haar vernietigen … ”
… Onze Lieve Vrouw waarschuwde zowel de Hutu’s als
Tutsi’s in Rwanda, door haar verschijningen in
Kibeho en zei dat ze niet moesten haten. Het was van tevoren
door Haar getoond in de verschijningen van Medjugorje …
maar Onze Lieve Vrouw kon hen niet helpen. In april
24, 1994, 19 dagen in wat meer zou zijn
meer dan 100 dagen van de genocide in Rwanda, Our
Lady gaf haar maandelijkse bericht aan Medjugorje
visionair Marija. Onze Lieve Vrouw zei:
“… Als je niet bidt en als je dat niet bent
nederig en gehoorzaam aan de boodschappen die ik
geef je, ik kan je niet helpen … ” 3
einde van fragment uit They Fired the First Shot 2012 ™
Wat hierboven is geschreven door een vriend van
Medjugorje over rwanda kan ook worden aangevraagd
de vele andere keren dat Onze Lieve Vrouw en / of Onze Lieve
peerde aan individuen in de afgelopen eeuwen aan
waarschuw de mens herhaaldelijk om tot God terug te keren. Beschouw er een paar
andere voorbeelden:
St. Margaret Mary & Frankrijk – 1689–1789
Jezus verscheen in 1689 aan zuster Margaret Mary
het verzoek aan de koning van Frankrijk om Frankrijk toe te wijden aan
het Heilig Hart van Jezus. hij waarschuwde dat grote kwaad
zou komen als de toewijding niet plaatsvond.
Desalniettemin werd het verzoek van de hemel genegeerd. precies 100
jaren later, in 1789 , de burgers van Frankrijk, in een akte van
muiterij, namen wetgevende bevoegdheden op zich, apart
van de koning, die het leven schonk aan de Franse revolutie
tie. zoals al zo vaak is gebeurd in de kerk
geschiedenis waren haar herders “een dag te laat en een dollar
kort. ” zelfs Louis XVI en zijn vrouw, Marie antoinette,
werden publiekelijk onttroond, gevangengezet en onthoofd,
net als duizenden bisschoppen, priesters, religieuzen en leken.
Koning Lodewijk beloofde na zijn gevangenschap
krat Frankrijk naar het Heilig Hart als hij zijn vrije-
dom, maar het was te laat om de vloedgolf van terreur af te wenden
en bloedvergieten dat door Frankrijk trok, waarin de
De kerk zelf werd het doelwit van vernietiging.
Zr. Maria van St. Peter en Frankrijk – 1843 tot 1848
Zr. Mary werd gewaarschuwd dat als er niet genoeg gebeden waren
zei voor herstel tegen de zonden van godslastering en
bij het breken van de sabbat zou Frankrijk opnieuw
ervaar goddelijke straf. Kort na deze waarschuwing

werd gegeven, verwoestte een grote overstroming bijna de stad
rondleidingen. dat was nog maar het begin. Zei zuster Mary daarna
de vloed:
“Onze Heer vertelde mij dat Hij deze keer
zou gebruiken als strafinstrument, niet
de elementen, maar ’de boosaardigheid van revolutionair
mannen. ’” Op 13 februari 1848 sprak Jezus opnieuw
tegen zr. Mary die zei dat ’vreselijke wee
in afwachting … Bid, bid, want de kerk is een bedreiging
geëindigd door een vreselijke storm! ’ De Heiland heeft mij gemaakt
begrijp dat Zijn gerechtigheid enorm geïrriteerd was
tegen de mensheid vanwege haar zonden, maar in het bijzonder voor
degenen die de Majesteit van God rechtstreeks verontwaardigd –
dat wil zeggen, communisme, atheïsme, vloeken en de
ontheiliging van zondagen. ” 4
Op 20 februari 1848 ’een serieuze revolutie in Parijs
De fundamenten van de Franse regering schudden
en heel Europa. Koning Louis Philippe, die na acht-
tienerjaren voelde zich stevig gevestigd als vorst van
Frankrijk, werd gedwongen om met zijn familie in ballingschap te vluchten. ” 5
St. Faustina en Polen – 1924-1938
Jezus koos St. Faustina uit om zijn apostel te zijn
Goddelijke barmhartigheid, evenals een slachtofferziel om herstel te bieden

voor de zonden van Polen en van de wereld. Paus Johannes Paulus
Ik zei:
“Vanaf het begin van mijn bediening in St.
Peter’s See in Rome, overwoog ik deze boodschap [van
Goddelijke barmhartigheid] mijn speciale taak. De voorzienigheid heeft
heeft het mij toegewezen in de huidige situatie van de mens,
de kerk en de wereld. Dat zou je kunnen zeggen
precies aan deze situatie werd dat bericht toegewezen
mij als mijn taak voor God. ” 6
Jezus leerde zr. Faustina de diepte van zijn grote barmhartigheid
voor al zijn schepselen, maar er waren gevolgen als
de mens sloeg geen acht op zijn smeekbeden. Van Polen, Sr.
Faustina schrijft:
’Ik zag de woede van God zwaar over Po-
land. En nu zie ik dat als God onze zou bezoeken
land met de grootste kastijdingen die er zouden zijn
wees nog steeds grote genade, want voor zo’n ernstige overtredingen, Hij kon ons straffen met eeuwige vernietiging
latie. Ik was verlamd van angst toen de Heer
lichtte de sluier een beetje voor mij op… ” [1533] 7
St. Faustina heeft eigenlijk een deel van het 3 e Geheim van
Fatima, betreffende de engel die vuur naar de aarde stuurt,
die wordt afgebogen door de pracht van Onze Lieve Vrouw. St.
Faustina legt uit:

’’ S Avonds zag ik de Moeder Gods, met
Haar borst ontbloot en doorboord met een zwaard. Ze
vergoot bittere tranen en beschermde ons tegen
Gods vreselijke straf. God wil toebrengen
vreselijke straf voor ons, maar dat kan Hij niet omdat
de Moeder van God beschermt ons. Vreselijke angst
greep mijn ziel. Ik bleef onophoudelijk voor bidden
Polen, voor mijn lieve Polen, dat ontbreekt zo
in dankbaarheid voor de Moeder van God. Als het niet zo was
voor de Moeder van God zouden al onze inspanningen van nut zijn
weinig gebruik… ” [686] 8
nogmaals, Jezus spreekt van neerstortend vuur, zoals wat
Sodom en Gomorra ontvingen:
“Op een dag vertelde Jezus me dat Hij een
tuchtiging om over de mooiste stad te vallen
in ons land [waarschijnlijk Warschau]. Deze kastijding
ment zou datgene zijn waarmee God had gestraft
Sodom en Gomorra. *… Na een ogenblik, Jezus
zei tegen mij: ’Mijn kind, verenig u nauw met
Ik tijdens het Offer en bied Mijn Bloed aan en
Mijn wonden aan mijn vader als boetedoening voor de
zonden van die stad… ” 9
* zoals Sodom en Gomorra werden vernietigd door het vallen van ’zwavel en vuur
van de Heer uit de hemel ”(zie Gen 19:24), dus Warschau werd inderdaad vernietigd
tijdens de Tweede Wereldoorlog, zoals veel Poolse steden, door brandgevaar en sloop
bommen die uit vliegtuigen zijn gevallen.

Lucia, Jacinta & Francesco — Fatima, Rusland
& the World – 1917
In 1917 verscheen de Maagd Maria in Portugal aan drie
herderskinderen, Lucia, Jacinta & Francesco, terwijl
De Eerste Wereldoorlog bleef woeden. Op 13 juli 1917
Onze Lieve Vrouw zei tegen de drie kinderen:
“… Als wat ik zeg, gedaan is, vele zielen
zal worden gered en er zal vrede zijn. De
de oorlog zal eindigen, maar als mensen dat niet doen
stop met het beledigen van God, een ergere zal
uitbreken … Als je een nachtverlichting ziet
ned door een onbekend licht, weet dat dit
is het grote teken dat u door God is gegeven dat Hij
staat op het punt de wereld te straffen voor zijn misdaden
door middel van oorlogen, hongersnood en vervolging
van de Kerk en van de Heilige Vader. ”
Onze Lieve Vrouw ging verder met het vermijden van de gevaren waarmee ze geconfronteerd werden
de aarde:
’Om dit te voorkomen, zal ik erom komen vragen
de toewijding van Rusland aan My Im-
maculaat hart, en de communie
van herstel op de eerste zaterdagen. Als
Er wordt gehoor gegeven aan mijn verzoeken, Rusland zal dat zijn
bekeerd en er zal vrede zijn; als niet,
ze zal haar fouten door de
wereld, waardoor oorlogen en vervolgingen van
de kerk. Het goede zal worden gemarteld,
de Heilige Vader zal veel te lijden hebben,
verschillende naties zullen worden vernietigd … ”
trouw aan haar woord, verscheen Onze Lieve Vrouw aan Lucia, toen een
kloosterzuster, op 13 juni 1929, waarin zij kwam
vraag om de toewijding van Rusland:
“Het moment is gekomen waarop God
vraagt de Heilige Vader, in vereniging met alle
bisschoppen van de wereld, om de
afscheiding van Rusland aan My Immaculate
Hart, en beloofde het op deze manier te redden.
Er zijn zoveel zielen die de gerechtigheid of God veroordeelt voor zonden begaan
tegen mij, dat ik ben gekomen om repa-
rantsoen: offer jezelf op voor deze intentie
En bidden.” 10
de wens van Onze-Lieve-Vrouw uitdrukken aan haar geestelijke vader, Sr.
Lucia onthulde ook wat Onze Lieve Vrouw had beloofd als de
toewijding werd vervuld door de heilige Vader:
’De goede Heer belooft een einde te maken aan de vervolging
in Rusland (de bolsjewistische revolutie) als de Heilige
Vader zal zelf een plechtige daad van reparatie en
toewijding van Rusland aan het heilige

Harten van Jezus en Maria, evenals bestellen
alle bisschoppen van de katholieke wereld om de
hetzelfde, en als de Heilige Vader dat belooft
het einde van deze vervolging zal hij goedkeuren en
bevelen de praktijk van het herstelprogramma aan
reeds beschreven. ” 11
We weten natuurlijk dat de toewijding dat niet was
gedaan toen Onze Lieve Vrouw erom vroeg. Honderd miljoen
leeuwensterfte en de vernietiging van naties dat allemaal zou kunnen
zijn vermeden. We weten dit als gevolg van het ontbreken
van gehoorzaamheid aan de woorden van Onze Lieve Vrouw. In hetzelfde jaar
dat de bovenstaande boodschap door Onze Lieve Vrouw aan Sr.
Lucy, in 1929, begon Josef Stalin te verhongeren
mensen van de Oekraïne. dit alleen al leidde tot 10.000.000
15.000.000 doden. Stalin voerde een nieuwe communist uit
wet, de scheiding van kerk en staat, die werd gebruikt
om niet alleen hoge belastingen te rechtvaardigen, maar ook de arrestatie,
verbanning en zelfs executie van priesters en bisschoppen.
deze zuivering hoefde niet te gebeuren. Kan het gebeuren
weer pen? Onze Lieve Vrouw van Medjugorje wordt door de meesten genegeerd
van de kerkstructuur. In 1917 waren dat er 6.000.000
Katholieken in Rusland; in 1939 waren er minder dan een half
miljoen. volgens het rode boek van de vervolgden
kerk, “De jaren 1929-1932 zagen de totale liquidatie
van de katholieke hiërarchie in de Sovjet-Unie. ” Tussen
1 juli en 1 september 1936, ongeveer achtduizend
zand religieuzen werden vermoord: 12 bisschoppen, meer dan 5.000
priesters, meer dan 2000 monniken en honderden nonnen
en nieuwelingen. Onze Lieve Vrouw van Medjugorje, zoals in het verleden, is
probeer opnieuw de toekomstige zuivering ervan te vermijden
in de kerk. Maar juist degenen die de eersten zullen zijn
lijden, zal de laatste zijn die beseft dat ze het hadden kunnen vermijden
hun ondergang door volledig te onderschrijven wat Onze Lieve Vrouw direct is-
inging via Medjugorje.
er kwam nog erger met de komst
van de Tweede Wereldoorlog. Toen de nazi’s de Oekraïne binnenvielen
en Rusland in de vroege jaren 40, begonnen ze een systeem-
matische eliminatie van de gehele Joodse bevolking, in
waarbij meer dan 1,5 miljoen Joden werden vermoord. dit was
de voorloper van wat er in alles zou gebeuren
van Europa, waar meer dan zes miljoen Joden woonden
gemarteld. de wereld had nog nooit zo’n haat gezien en
negeren van het menselijk leven. De mensheid overschreed een grens en
de verspreiding van kwaadaardige ideologieën, waarvan Onze Lieve Vrouw had
waarschuwde, zoals Onze Lieve Vrouw in Medjugorje vandaag waarschuwt ,
aangelijnde onrust, angst, haat, verdeeldheid, vernietiging, oorlog,
ongeloof, dood, de afwijzing van morele absoluutheden, welke
leidde tot de vernietiging van de hoogste vorm van sociaal leven,
de familie. het leidde vooral tot haat jegens en afwijzing
van God. de beroemde Sovjet-dissident, aleksandr
Solzjenitsyn, die acht jaar in een Sovjet-gu-
lag (gevangenis), en die uiteindelijk naar de Verenigde Staten ontsnapte

Staten, jarenlang bestudeerd om de onderliggende oorzaak te vinden
tot de immense wreedheden die tegen de mensheid zijn begaan
in zijn geliefde moederland, Rusland. al zijn studie en
onderzoek leidde hem tot een bepalende conclusie. Hij schreef:
”Meer dan een halve eeuw geleden, toen ik nog een kind was,
Ik herinner me dat ik hoorde dat een aantal oude mensen de
volgende verklaring voor de grote rampen dat
Rusland was overkomen: ’Mensen hebben God vergeten;
daarom is dit allemaal gebeurd. ’ Sindsdien heb ik
hebben bijna 50 jaar gewerkt aan de
verhaal van onze revolutie; in het proces heb ik gelezen
honderden boeken, honderden persoonlijke
al getuigenissen, en hebben er al acht bijgedragen
eigen boekdelen in de richting van
het puin weggooien dat door die onrust is achtergelaten. Maar als
Ik werd vandaag gevraagd om zo beknopt te formuleren als
mogelijk de belangrijkste oorzaak van de verwoestende revolutie
dat zo’n 60 miljoen van onze mensen heeft verzwolgen,
Ik zou het niet nauwkeuriger kunnen zeggen dan te herhalen:
’Mensen zijn God vergeten; daarom heeft dit alles
is gebeurd. ’” 12
In Medjugorje zei Onze Lieve Vrouw over onze tijd:

25 oktober 2006
”… Jullie zijn niet bij bewustzijn, lieve kinderen,
dat God je een geweldige kans geeft
om zich te bekeren en in vrede en liefde te leven.
Je bent zo blind en gehecht aan het aardse
dingen (materialisme) en denk aan het aardse leven. God stuurde
mij om u naar het eeuwige leven te leiden. Een beetje
kinderen, ik ben niet moe, al zie ik dat wel
je hart is zwaar en moe voor elke
ding dat een genade en een geschenk is …
Maar dit is de tijd van
Barmhartigheid, waarom spreek je van
Oordeel nu?
hoe goed we leven, de tijd van barmhartigheid zal direct
sluit af wat er zal gebeuren in de tijd van Gods Gerechtigheid. St.
Faustina kreeg van Jezus te horen:
’In het Oude Verbond heb ik profeten gestuurd
zwaaiende bliksemschichten naar Mijn volk.
Vandaag zend ik je met mijn genade
aan de mensen van de hele wereld. Ik doe
de wil de pijnlijke mensheid niet te straffen, maar ik
verlangen om het te genezen, het naar Mijn dank –
vol hart. Ik gebruik straf als ze
zelf dwingen Mij om dat te doen; Mijn hand
is terughoudend om het zwaard van te grijpen
gerechtigheid. Voor de Dag van Gerechtigheid ben ik
het verzenden van de Dag van Barmhartigheid. ” 13
aartsbisschop Fulton J. Sheen zei ooit:
’Een man kan staan voor de gerechtigheid van God, maar een
vrouw staat voor Zijn Barmhartigheid. ” 14
dit is wie Onze Lieve Vrouw is; Zij is de barmhartigheid van God, de
Moeder van Barmhartigheid – ons leven, onze zoetheid en onze hoop.
Zij, die al bijna 35 jaar elke dag wordt gestuurd,
heeft de liefde en barmhartigheid van God als geen ander geopenbaard
heeft, maar toch waarschuwt ze ook voor een tijd van gerechtigheid. Maar
Gods gerechtigheid is ook barmhartigheid omdat het mensen verhindert
van naar de hel gaan als ze God om de zijne aanroepen
genade te midden van grote crisis en onrust. echter,
het punt van dit schrijven is niet om te focussen op Gods com-
gerechtigheid, maar om gelovigen hierin te motiveren en te inspireren
tijd van barmhartigheid om God naar ons hart te buigen bij het bedelen
voor genade nu en voor de toekomst. zoals we hebben bestudeerd
naties die in het verleden onder oordeel vielen, zoals Frankrijk
en Polen, kijk eens naar een ander land, namelijk Portugal.
Het was in dit land dat Onze Lieve Vrouw in Fatima verscheen,
en Onze Lieve Vrouw sprak met haar jonge visionairs over Por-
tugal’s toekomst.

Wat betreft Fatima’s drie visionairen van Portugal, Ja-
cinta, een van de drie, informeerde haar voor haar dood
bisschop dat de Heilige Maagd profeteerde “een burgeroorlog
van een anarchistisch of communistisch karakter ” dat zou doen
uitbarsten in Portugal, tenzij ’er zielen waren die dat zouden doen
doe boete en herstel de overtredingen
tot God… ” 15
Let op in het volgende-
Wat resulteert als bisschoppen
Reageer onmiddellijk op
Onze dame
Op 13 mei 1931 besloten alle bisschoppen van Portugal
kist Portugal naar het Onbevlekt Hart van Maria. dit
was in een tijd waarin vrijmetselarij en bolsjewisme waren
vechten om suprematie te krijgen over de invloed van het katholicisme
op de natie.
Na de wijding werd een katholieke man geboren
van boerenvoorraad, Antonio Salazar, won de verkiezingen van 1933
om het hoofd van de Portugese regering te worden. Het
werd als een wonder beschouwd dat hij won. niet alleen Salazar,

Maar velen geloofden dat het door de voorspraak was
van de Maagd Maria, door de wijding van
gal’s bisschoppen, in gehoorzaamheid aan het bevel van de hemel dat
leidde tot deze overwinning bij het verslaan van vrijmetselarij en bolshe-
vism. In 1935 verbood Salazar de vrijmetselarij uit Portugal,
wat hem bijna het leven kostte. Zou Onze Lieve Vrouw
niet hetzelfde hebben gedaan voor Rusland, had de wijding
gedaan zoals ze vroeg? In de zomer van 1931, Our
Lord vertelde Lucy over de toewijding van Rusland:
’Ze wilden geen gehoor geven aan mijn verzoek.
Net als de koning van Frankrijk zullen ze berouw hebben
en doe dat, maar het zal laat zijn. Rusland zal
hebben haar fouten al overal verspreid
de wereld, oorlogen en vervolgingen veroorzaken
van de Kerk. De Heilige Vader zal hebben
veel te lijden. ” 16
de Vredeskoningin van Medjugorje is hier, maar velen zijn binnen
de Kerk blijft het als onbeduidend beschouwen. Doen
we begrijpen nu welke kans voor ons ligt
dit jaar van barmhartigheid? Nog een kans. Overweeg dit
specifieke tijd waarin we leven:
het buitengewone Jaar van Barmhartigheid is het hoogtepunt
overzicht van gebeurtenissen die begonnen met de openbaringen van Divine
Barmhartigheid aan St. Faustina in de jaren dertig. In de hele geschiedenis
van de kerk zijn er nog maar drie keer geweest

waarin een ”buitengewoon jubeljaar” werd genoemd – welke
doet begrijpen dat paus Franciscus zelf niet-
begrijpt de betekenis van deze tijd niet. Paus Franciscus,
bij het toespreken van de priesters van het bisdom Rome op
6 maart 2014, verklaarde:
’Luister naar de stem van de Geest die tot de
hele Kerk in deze tijd, die in feite de
tijd van genade. Ik ben er zeker van … dat zijn we geweest
leven in de tijd van barmhartigheid voor 30 of meer jaren, omhoog
tot nu toe. Het is de tijd van barmhartigheid in de hele Kerk.
Het werd ingesteld door St. John Paul II. Hij had de
’intuïtie’ dat dit de tijd van genade was. Wij denken
van de zaligverklaring en heiligverklaring van zuster
Faustina Kowalska; toen introduceerde hij het feest van
Hemelse genade. Hij bewoog langzaam, langzaam, en ging
hiermee vooruit.
Paus Franciscus vervolgt:
“In de preek voor de heiligverklaring, die duurde
plaats in 2000, benadrukte Johannes Paulus II dat Jezus
Christus ’boodschap aan zuster Faustina werd geplaatst
tijd tussen twee wereldoorlogen en is zeer verbonden
naar de geschiedenis van de 20 ste eeuw. Hoe zal de
toekomst van de mens is op aarde, zegt [Johannes Paulus].

Paus Franciscus citeerde toen paus Johannes Paulus II betreffende
wat de toekomst van de mens zal zijn op aarde:
“’Het is ons niet gegeven het te weten. Het is waar, hoe-
ooit, dat samen met de nieuwe vorderingen zullen we
geen gebrek aan pijnlijke ervaringen. Het licht echter
van goddelijke barmhartigheid, die de Heer praktisch wenste
om weer te geven aan de wereld door het charisma van
Zuster Faustina, zal het pad van de mannen verlichten
van het derde millennium. ’
Paus Franciscus vervolgt:
”Het is duidelijk. Het was expliciet in 2000, maar het was
iets dat volwassen was geworden in [John
Paul’s] hart voor enige tijd. Hij had deze intuïtie
in zijn gebed… Vandaag vergeten we ook alles
haastig ook het leergezag van de kerk! Het is
gedeeltelijk onvermijdelijk, maar we mogen het grote niet vergeten
inhoud, de grote intuïties en de zending
overgelaten aan het volk van God. En dat van het goddelijke
Barmhartigheid is er een van. Het is een zending dat
[John Paul] gaf ons, maar die komt van nu af
Hoog. Het is aan ons, als dienaren van de kerk, om
houd deze boodschap levend … ”

Jezus hechtte als nooit tevoren grote genaden aan de
drie uur van barmhartigheid, * gebed van goddelijke barmhartigheid,
Rozenkrans van goddelijke barmhartigheid, het feest van goddelijke barmhartigheid (eerste
Zondag na Pasen), het beeld van de goddelijke barmhartigheid en de
noveen van goddelijke barmhartigheid die allemaal paus Johannes Paulus
Ik heb de zegen van de kerk gegeven. het buitengewone
Jaar van barmhartigheid, zoals aangekondigd door paus Franciscus, voegt eraan toe
turbo-vuur voor al het bovenstaande.
Na het Jaar van Barmhartigheid is het 100-jarig jubileum

van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw van Fatima, 13 mei,
2017 – mogelijk een einde maken aan de 100 jaar die satan had
verzocht van God om de Kerk te beproeven, zoals geopenbaard door
Onze Lieve Vrouw in Medjugorje aan visionair Mirjana. Onze
Dame zei dat wanneer de geheimen beginnen plaats te vinden,
waarvan drie vermaningen aan de wereld
omdat de wereld zich niet bekeerde, zal satans macht zijn
vernietigd. Maar de onrust veroorzaakt door de systemen
van de mens die valt, die satan meer dan een
* De visionaire Marija uit Medjugorje kwam in september 2014 naar Caritas om de
Feest van de kruisverheffing, 14 september 2014, een jaar na het kruis
werd gebouwd en vervolgens ingewijd op 30 juni 2013. Op de wake van het feest
dag van de kruisverheffing, 13 september 2014, vroeg Marija aan Onze Lieve Vrouw
in de verschijning: “Als het mogelijk is om een speciale verschijning bij Cross te hebben
Mountain? ’” En om het kruis te zegenen. tot grote verrassing en ontzag voor iedereen
aanwezig, zei Marija, ’Onze Lieve Vrouw glimlachte en zei:’ Ja, ze komt morgen om
3 uur. ’” Het was het verzoek van Onze-Lieve-Vrouw dat we elkaar om 15.00 uur bij het Kruis ontmoeten
haar verschijning – het uur van goddelijke barmhartigheid. hoewel Onze Lieve Vrouw 189 ap-
paritions hier op het terrein van Caritas, en is op veel verschillende momenten verschenen
door de dagen heen was er nog nooit een verschijning geweest om 15.00 uur
grote betekenis van de tijd en erkenning van Christus ’dood om 15.00 uur

eeuw opbouw, zal veel chaos en crisis veroorzaken
in de wereld.
Al meer dan 25 jaar bekend, een vriend van Medjugorje

heeft geloofd dat de ”dagelijkse” verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw in
Medjugorje gaat 40 jaar mee – de tijd die het kostte
dat Mozes zijn volk door de woestijn zou leiden.
Onze Lieve Vrouw leidt ons ook naar een nieuwe tijd. de
jaar 2021 is het 40 ste jaar van de verschijningen – juist
vijf jaar vanaf nu. Wij geloven dat deze cruciaal zijn
jaren voor de vervulling van de plannen van Onze-Lieve-Vrouw door
Medjugorje.
de ”tekenen van de tijd” dwingen ons dat te geloven

God is in beweging, en dat we onze-
zichzelf voor grote evenementen die in de wereld plaatsvinden.
Dit jaar een cruciale kans
Binnen handbereik
Waar gaat dit jaar van barmhartigheid over?
Het is nog een andere poging van de hemel om ’onze interesseren ’
in het werk van herstel voor de zonden van de wereld-
voor onze eigen toekomst. Onze Lieve Vrouw vertelde Mirjana dat wanneer
u bidt voor ongelovigen, u bidt voor uzelf

toekomst. Mirjana zei tegen een groep Engelse pelgrims binnen
Medjugorje op 17 oktober 2007:
Onze Lieve Vrouw vraagt van ons om ons dagelijks in te brengen
gebeden in de eerste plaats het gebed voor ongelovigen
interesseren omdat Onze Lieve Vrouw dat benadrukt
de meeste slechte dingen in de wereld, zoals oorlogen,
misdaad, abortus, komen van ongelovigen. Worden-
Daarom zegt Onze Lieve Vrouw dat als je bidt
voor hen bidt u in feite voor uzelf
en je eigen toekomst.
door onze gebeden, onze offers, ons smeken
Lady’s voorbede om genade, we geven God wat
is nodig om de straffen op de zonde voor onszelf te verminderen
landen. Zei Jezus tegen St. Faustina, terwijl ze bad
Polen op een dag:
’Ik heb een speciale liefde voor Polen, en als zij
zal gehoorzaam zijn aan Mijn wil, ik zal haar verhogen
in macht en heiligheid. Van haar zal komen
voort de vonk die de wereld zal voorbereiden
voor mijn laatste komst. ” 17
Polen werd tijdens de oorlog verwoest, maar God herleefde
corrigeerde Polen en gebruikte haar via haar zoon, paus Johannes
Paul II, om vrijheid te geven aan de bewegingen van God dat is
waardoor zijn genade vandaag wordt erkend en omarmd.
Ja, dit is door de openbaringen van Goddelijke Barmhartigheid, maar ook,
Paus Johannes Paulus II heeft Medjugorje op meer dan één manier gered
gelegenheid, en gedurende zijn hele pontificaat altijd
moedigde de gelovigen aan om daarheen te gaan, terwijl ze counseling gaven
de bisschoppen en priesters om Medjugorje vrijheid te geven
(zoals hier op de website)
want het produceerde miljoenen conversies. en
er kan geen twijfel over bestaan, zoals een vriend van Medjugorje heeft gedaan
geuit sinds de jaren 80, die Onze Lieve Vrouw van Medjugorje heeft
komen om ’de wereld voor te bereiden op de laatste komst van Haar Zoon’.
Hoewel sommigen het misschien zijn gaan geloven, is een vriend van
Medjugorje heeft voor velen de weg gebaand om te beginnen met openen
hun hart om het te zien als voorbereiding op de terugkeer van haar Zoon.
Toen een vriend van Medjugorje werd gevraagd wanneer zal het zijn,
hij heeft geantwoord:
“Het kan 5 jaar, 50 jaar of 500 jaar duren
nu. We weten het niet. Maar één ding weten we wel
is dat Onze Lieve Vrouw hier voorafgaand in Medjugorje is
en de wereld voorbereiden op de wederkomst
van haar zoon. ”
In de tussentijd is er veel werk aan de winkel en een
verdubbeling van onze inspanningen voor gebed en herstel in
berouw voor onze eigen zonden en de zonden van de wereld.
In het geval van zuster Maria van St. Peter, wanneer
Christus waarschuwde voor de problemen die naar Frankrijk komen, ze re-
verdubbelde haar ijver bij het maken van herstel, tot het punt dat ze
was bijna onophoudelijk aan het bidden. Zij schreef:

’De Heer heeft me dat verteld als gevolg van
de aanvankelijke pogingen om enigszins de
Werk van herstel, ons land dat was
worden bijna volledig vernietigd door de pijlen van Hem
gerechtigheid, zou nu slechts gedeeltelijk worden gestraft door de
vreselijke vlammen van Zijn toorn. Oh, wat verlang ik ernaar
smeek alle bisschoppen om het werk van de
Herstel in hun bisdommen. ” 18
en Onze Lieve Vrouw vertelde de visionairen van Fatima dat wanneer
de toewijding van Rusland vindt plaats en door
de gebeden van boetedoening die haar volgelingen voortdurend
reciteer dat:
’Uiteindelijk zal Mijn Onbevlekt Hart dat doen
triomf. De Heilige Vader zal wijden
Rusland voor mij, en een bepaalde periode van
vrede zal aan de wereld worden verleend. ” 19
Gelovigen gebruiken de bovenstaande woorden van Onze-Lieve-Vrouw vaak als een
excuus om zelfgenoegzaam en inactief te blijven tijdens het werken
voor de redding van zielen, wetende dat ”uiteindelijk” Our
Dame krijgt de overwinning. een vriend van Medjugorje
wordt verontwaardigd als hij dit hoort. hij reageert,
’Maar hoeveel zielen zullen er in de tussentijd voor eeuwig verloren gaan?
tijd omdat ze niet genoeg vrijgevige zielen hebben die willen
offeren, getuigen van en bidden voor hun bekering? ”
St. Faustina vroeg Jezus eens hoe hij dat kon tolereren

vele zonden en misdaden en ze niet straffen? de Heer
antwoordde haar:
’Ik heb de eeuwigheid om [deze] te straffen , en
dus verleng ik de tijd van genade voor
ter wille van [zondaars] . Maar wee hen
als ze deze tijd van My niet erkennen
visitatie.” 20
We weten dat aan het Jaar van Barmhartigheid genade is verbonden
daaraan is dat grenzeloos. Het is verbonden met het begrip
ingaand van het Jubeljaar – aangewezen jaren waarin alles geestelijk is
schulden worden kwijtgescholden, waar vergeving en verzoening
wordt gevraagd en verleend, en waar gevangenen
worden vrijgelaten. Toch begrijpen weinigen het spirituele echt
gevolgen van jubeljaren. Het is aan degenen die
begrijpen – om deze kennis op alle mogelijke manieren te verspreiden
denkbaar. We moeten ook bereid zijn om onze-
zelf de boetedoening van de zonden van ongelovigen, om te helpen
win voor hen de genade van verzoening met God. de
De kerk geeft de formules, de ”regels” om te verkrijgen
een aflaat – maar dit is niet voldoende om zielen op te zetten
vuur in het smeken van God om zijn genade, die moet gebeuren
pen als nooit tevoren. Wij zijn het die vertrouwen op de genade van
God en die tussenbeide komen voor zijn barmhartigheid die tegenhoudt
de hand van zijn oordeel. Bij meer dan één gelegenheid
Jezus zei tegen St.Faustina:

“Om uwentwil houd ik de hand die
straft; voor jou zegen ik de aarde. ”
[431] 21
eindnoten:
Gouden pijl: de toewijding aan het heilige gezicht van Jezus & openbaringen van zr. Maria van St. Peter
1.
, 2010, geelbruin
Boeken en uitgevers
Ibid.
2.
zij hebben de eerste opname 2012 afgevuurd
3.
, a Friend of Medjugorje, 2012, Caritas of Birmingham, aL
Gouden pijl
4.
, 2010, tan Books & Publishers
Ibid.
5.
Paus Johannes Paulus II bij het Heiligdom van Barmhartige Liefde in Covalenza, Italië, op 22 november 1981.
6.
Dagboek van de heilige Maria Faustina, goddelijke barmhartigheid in mijn ziel
7.
, 1987, Marian Press
Ibid.
8.
Ibid.
9.
Documenten over Fatima en de memoires van zuster Lucia
10.
; Vr. antonio Maria Martins, SJ, 2002, Familie Fatima
apostolaat
Ibid.
11.
en.wikipedia.org/wiki/aleksandr_
12.
Solzjenitsyn
Dagboek van de heilige Maria Faustina, goddelijke barmhartigheid in mijn ziel
13.
, 1987, Marian Press
https://www.goodreads.com/author/quotes/2412.Fulton_J_Sheen
14.
de hele waarheid over Fatima, deel II
15.
, Frere Michel de la Sainte trinite, 1989, Onbevlekt hart
Publicaties
Ibid.
16.
Dagboek van de heilige Maria Faustina, goddelijke barmhartigheid in mijn ziel
17.
, 1987, Marian Press
Gouden pijl
18.
, 2010, tan Books & Publishers
Documenten over Fatima en de memoires van zuster Lucia
19.
, Vr. antonio Maria Martins, SJ, 2002, Familie Fatima
apostolaat
Dagboek van de heilige Maria Faustina, goddelijke barmhartigheid in mijn ziel
20.
, 1987, Marian Press
Ibid.
21.

Hoofdstuk twee
Wat als het was?
Wat als dit onze laatste kerst was met Our
Dame die via Medjugorje in de wereld verschijnt?
Wat als we dat het komende jaar op een bepaalde dag wisten?
Onze Lieve Vrouw zou zeggen dat dit haar laatste verschijning is? Zou
we denken of handelen anders wetende dat Onze-Lieve-Vrouw
de tijd liep ten einde? hoe zouden we dit leven
Jaar van barmhartigheid waarin de kerk is toegetreden als we
geloofde dat het ons naar het einde van Our La-
doods verschijningen?
Onze Lieve Vrouw vertelde dat aan de visionairs van Medjugorje
deze verschijningen zijn de laatste op aarde waarin een (de
zes zieners) zullen haar kunnen zien, horen, praten
naar haar toe en raak haar aan. na de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw in
Medjugorje houdt op, Ze zal nooit op deze manier verschijnen
weer op aarde. Denk je dat Onze Lieve Vrouw het zal onthullen
het tijdstip van haar laatste bezoek vóór de daadwerkelijke datum? de
drie zieners die Onze Lieve Vrouw niet meer elke dag zien
dag kregen slechts één dag van tevoren de mededeling dat hun dagelijkse

verschijningen liepen ten einde. de volgende dag Onze Lieve Vrouw
vertelde hen dat dit hun laatste dagelijkse verschijning was. echter,
in Gods genade heeft Onze Lieve Vrouw mogen verschijnen
aan elk van deze visionairs op een speciale dag elk jaar
voor de rest van hun aardse leven. aan Ivanka, Onze Lieve Vrouw
komt op 25 juni th elk jaar, de verjaardag van de
begin van de verschijningen van OLVrouw in Medjugorje; naar
Jakov, Onze Lieve Vrouw verschijnt elk jaar op eerste kerstdag
en hij krijgt de extra genade om Onze Lieve Vrouw te zien
verschijnen met Baby Jesus; en aan Mirjana, Onze Lieve Vrouw zegt
elk jaar op haar verjaardag peren, zegt Mirjana
dat deze dag niet belangrijk is omdat het haar verjaardag is,
maar omdat er iets opmerkelijks op zal gebeuren
deze datum in de toekomst, waarvan we ooit zullen zien. Zo,
als Onze Lieve Vrouw haar eigen zieners niet van tevoren heeft gewaarschuwd, is het wel
waarschijnlijk dat Ze de toekomstige datum aan de wereld zal onthullen
dat zal het einde zijn van haar verschijningen? de boom
visionairs die Onze Lieve Vrouw niet meer dagelijks zien
werden verwoest, zelfs jaren nadat Onze Lieve Vrouw
voor hen. Ivan heeft herhaaldelijk gezegd dat hij dat zou doen
daag iedereen uit, na slechts één verschijning van
Onze Lieve Vrouw, om iets interessants op aarde te vinden
nog een keer.
Misschien krijgen we geen waarschuwing vooraf.
van de laatste dagen van Onze-Lieve-Vrouw, maar er gebeuren

pening en tekenen die door de hemel worden gegeven die zouden moeten
schud ons van zelfgenoegzaamheid en help ons om ”klaar te zijn”
wanneer die noodlottige dag aanbreekt. hebben we bijvoorbeeld
beschouwde dit Jaar van Barmhartigheid dat de Kerk zojuist heeft gehad
nu ingevoerd? Begrijpen we de betekenis ervan? Con-
Denk na over de geschiedenis die ons uiteindelijk naar het Jaar van Barmhartigheid heeft geleid.
de toewijding van de goddelijke barmhartigheid kwam door
opgetogenheid bij een jonge Poolse non, zr. Faustina in de jaren dertig.
Geloof in zr. Faustina en de openbaringen van de goddelijke barmhartigheid
werd op grote schaal gehouden in heel Polen. echter in 1959
er werd een verbod op Faustina’s dagboek geplaatst dat het stopte
voortplanting. een Poolse aartsbisschop, Karol Wojtyła, die
werd uiteindelijk kardinaal Wojtyła nam de zaak op zich
van Faustina’s heiligheid die uiteindelijk leidde tot de Vatikan
het verbod op het verspreiden van de boodschap van Goddelijk opheffen
Genade. dat was in april 1978. Minder dan zes maanden
later, in oktober 1978, werd kardinaal Wojtyła gekozen
de voorzitter van St. Peter en genaamd paus Johannes Paulus II. In
november 1981 drukte Johannes Paulus uit wat hij geloofde
was een speciale taak die hij als paus moest vervullen:
“Vanaf het begin van mijn bediening in St.
Peter’s See in Rome, overwoog ik deze boodschap [van
Goddelijke barmhartigheid] mijn speciale taak. De voorzienigheid heeft
heeft het mij toegewezen in de huidige situatie van de mens,
de kerk en de wereld. Dat zou je kunnen zeggen

precies aan deze situatie werd dat bericht toegewezen
mij als mijn taak voor God. ”
Jezus had zr. Faustina verteld dat hij de
Kerk om het feest van goddelijke barmhartigheid op de
tweede zondag van Pasen. John Paul was de paus die
deze feestdag officieel in de kerk gevestigd. Aan
30 april 2000, Goddelijke Barmhartigheid zondag, die ook was
noemde het Jaar van Barmhartigheid, omdat het de wens van Johannes Paulus was
om “deze boodschap [van goddelijke barmhartigheid] door te geven aan de derde
millennium ”, verklaarde Johannes Paulus dat niet alleen hieruit
tijd later zou de tweede zondag van Pasen worden
bekend als Goddelijke barmhartigheid zondag, maar hij is ook heilig verklaard
St. Faustina op deze dag. Ze was de eerste heilige van de
nieuw millennium. Van deze dag zei paus Johannes Paulus:
”Vandaag is de gelukkigste dag van mijn leven.” Op 2 april 2005
de wake van Goddelijke barmhartigheid zondag, net na het horen van de
Mass of Hemelse genade, John Paul II blies zijn laatste adem uit
adem een verbluffend mooie bevestiging van zijn leven in
roeping en missie om de goddelijke barmhartigheid te vestigen
stemmen in de kerk en de wereld. Missie
volbracht.
Wat heeft Goddelijke Barmhartigheid te maken met Onze
Lady’s verschijningen in Medjugorje? Dagelijks bezoek van onze dame
Paris bodemtemperatuur voor meer dan 34 jaar ’is’ de grootste uitdrukking van
Gods goddelijke barmhartigheid jegens de mensheid vandaag. de hemel
Enly Vader heeft Onze Lieve Vrouw gestuurd om namens hem te uiten,
zijn barmhartige liefde voor de wereld, om de wereld van te overtuigen
zijn liefde, om de wereld te leren hoe het Woord van hem te leven
Zoon.
2 september 2015
”… ik ben een genade van de Hemelse vader,
gestuurd om u te helpen het woord van te leven
mijn zoon…”
Wat is het “woord van mijn Zoon” dat Onze Lieve Vrouw wil
ons helpen om te leven? Liefde, vertrouwen, overgave, vrede, enzovoort
veel meer – wat allemaal is opgenomen in de goddelijk Barmhartigheid bericht. Paus Johannes Paulus II definieerde wat
genade staat in zijn encycliek Dives in Misericordia . hij zei
”Barmhartigheid” is ”liefde’s tweede naam.” Jezus is liefde incarnatie.
Als Jezus de ”eerste” naam van de liefde is, dan is Maria de liefde
”tweede naam. Als Maria Jezus ter wereld bracht
Zou God haar de eerste keer niet opnieuw sturen om haar in te luiden?
de tijd van zijn wederkomst? Zou het niet van God zijn?
genade en barmhartigheid om de wereld een tijd van genade te schenken,
door de komst van Onze-Lieve-Vrouw, vóór zijn tijd van rechter-
ment? lees de woorden van Jezus gegeven aan St. Faustina:
”Spreek tot de wereld over Mijn genade …
Het is een teken voor de eindtijd. Nadat het zal
komt de Dag van Gerechtigheid. Terwijl er is
nog tijd, laat ze dan een beroep doen op de
bron van Mijn genade. ”
Waarom is Jezus ’barmhartigheid zo enorm, zo onbeperkt in deze tijd van
genade? Omdat zijn gerechtigheid zo enorm zal zijn, zo onbeperkt,
tot de maat die hij in zijn genade gaf. niemand bij de
moment van oordeel zal kunnen beweren dat Christus dat deed
niet elke kans geven om zijn clementie te aanvaarden
genade om van hem te houden. hun afwijzing van de Zoon van Maria
zal het oordeel zijn dat ze over zichzelf uitspreken.
Het zal vreselijk zijn, buiten ons vermogen om te meten.
We zijn in opdracht van Jezus, via St. Faustina, en
nu via Onze Lieve Vrouw van Medjugorje, om de waarschuwing te geven
wereld. St. Faustina vertelt ons Jezus ’woorden:
“Vertel zielen over deze grote genade van
De mijne, want de vreselijke dag, de dag van
Mijn gerechtigheid is nabij. ”
Onze Lieve Vrouw heeft via haar Medjugorje gekocht
bezoeken, meer tijd voor ons. We hebben een tijd van
oordeel. Jezus zei tegen St. Faustina:
“Ik verleng de tijd van genade voor
omwille van zondaars. Maar wee hen als
ze herkennen deze tijd van Mij niet
visitatie.”

dit Jaar van Barmhartigheid staat u volkomen aflaten toe
dat zal al uw zonden en verzoeningen door uitwissen
gewoon door de heilige deuren van een diocesaan gaan
Kathedraal, de heilige deuren in St. Peter’s in Rome, of
een van de andere kathedralen / kerken aangewezen door de
Vaticaan.*
“Hij die weigert door de deur te gaan
van Mijn genade moet door de deur gaan
van mijn gerechtigheid. ”
Denk je, omdat Onze Lieve Vrouw liefde is, dat Zij dat niet is?
sterk en zou ons nooit zo ernstig aanspreken
heid, noch de woorden ”ik”, ”waarschuw je” gebruiken? Niet doen
misleid jezelf omdat haar eigen woorden ons dat waarschuwen
de tijd van genade die God ons geeft, is beperkt en wil
niet doorgaan.
Onze Lieve Vrouw zei op 2 november 2006:
“Lieve kinderen! Ik kom naar jou, mij
kinderen, is Gods liefde. God zendt
* om de aflaat van het jubeljaar te verkrijgen moet men een korte pelgrimstocht maken, als teken van
het diepe verlangen naar ware bekering, naar de heilige deuren die in iedereen open zullen staan
Kathedraal of in kerken aangewezen door de diocesane bisschop, evenals in de
vier pauselijke basilieken in Rome. de aflaat kan ook worden verkregen in de heiligdommen
waarin de deur van barmhartigheid open is en in kerken die traditioneel identiek zijn
fied als Jubilee Churches. om de aflaat van het jubeljaar te verkrijgen, moet men ook ontvangen
het sacrament van de biecht, hebben de heilige eucharistie gevierd en een
reflectie op barmhartigheid. Men moet ook de geloofsbelijdenis afleggen, met gebed voor
de heilige Vader en voor de bedoelingen van zijn hart voor het welzijn van de Kerk en
van de hele wereld.

ik wil je waarschuwen en je het goede laten zien
manier. Sluit uw ogen niet voor de
waarheid, mijn kinderen. Je tijd is kort
tijd. Sta geen waanideeën toe
heersen over jou. De manier waarop ik verlang
u leiden is de weg van vrede en liefde.
Dit is de weg die naar mijn zoon leidt,
je God…”
Op dat moment van overgang van genade naar oordeel,
groots zal zijn wat het boek Klaagliederen heilig is
De Bijbel voorzegt – een tijd van grote klaagzang wanneer
oordeel begint en barmhartigheid eindigt.
25 augustus 1997
“… God geeft me deze keer cadeau aan
u, zodat ik u mag instrueren en leiden
het pad van verlossing. Lieve kinderen, nu
u begrijpt deze genade niet, maar
binnenkort komt er een tijd dat je
ment voor deze berichten. Dat is waarom, weinig
kinderen, leef alle woorden na die ik heb
gegeven u door deze tijd van genade … ”
In de waan van de wereld van vandaag herdefinieert de mens de natuur
ural Law, die de wet van de mens boven die van God plaatst, en daardoor
in gang zetten – oordeel. Inderdaad, het is alleen door

Gods genade dat oordeel is nog niet gebeurd.
Kijk naar de wereld. hoe lang kan God de zonden tolereren
die de aarde vullen … maar tot dusver is zijn genade doorslaggevend
zijn oordeel door de liefde van zijn moeder.
25 december 1995
”… ik ben bij je en ik stel je voor aan Jesus
op een speciale manier, nu in deze nieuwe tijd
waarin men voor Hem zou moeten beslissen. Dit
tijd is de tijd van genade … ”
25 april 2007
“… Dit is een tijd van genade terwijl ik erbij ben
jij, maak er goed gebruik van … ”
Verander, breek je af van alles wat niet van God is
of houdt je weg van God!
25 oktober 2006
’… Vandaag heeft de Heer mij toegestaan het te vertellen
u opnieuw dat u in een tijd van genade leeft.
Dat zijn jullie niet bewust, lieve kinderen
God geeft je daar een geweldige kans toe
bekeren… Je bent zo blind en gehecht
aan aardse dingen en denk aan het aardse leven.
God heeft me gestuurd (de vriend van medugorje hier op de website achter de schermen) om je naar het eeuwige te leiden
leven…”
We zitten in drijfzand en de zandloper stroomt eruit
zijn zand. We zijn een tijd ingegaan waarin Onze Lieve Vrouw is
proberen ons uit het gevaar te halen om ons te redden, via paus
Franciscus, die het Jaar van Barmhartigheid zo royaal heeft geopend,
zo mild, dat velen niet erkennen wat er gebeurt-
ingaand en zijn boos op hem. Toch heeft Francis de sleutels
aan de kerk om een schijnbaar krankzinnige stap van
Hallo, zonder logica, het aanbieden van dergelijke vergeving en
aanvaarding in de Kerk dat het velen ertoe brengt
vraag de heilige Vader. Je zou hem niet ondervragen
als je erover nadenkt hoe vreselijk het oordeel zal zijn.
Jezus wordt door de Kerk en zijn paus geëlimineerd
elke aanspraak op excuus dat het oordeel niet rechtvaardig is
als het komt.
25 augustus 2005
“… God gaf je een geschenk van deze tijd als een
tijd van genade. Daarom, lieve kinderen,
maak goed gebruik van elk moment … ”
Gebruik wat nu aan de hele kerk is verleend!
verzoenen en bekeren!

25 februari 1996
“… Deze tijd is een tijd van genade. Vooral
nu, wanneer de kerk u ook uitnodigt
tot gebed en bekering … ”
hoewel paus Johannes Paulus II speciaal werd gekozen door
de hemel om niet alleen de tijd van goddelijke barmhartigheid in te luiden
in de Kerk maar ook in de wereld, de plannen van God
ga verder dan een enkele man. de spanwijdte van de aanstelling van OLVrouw
pariteiten in Medjugorje hebben tot dusver drie pon-
tificaten: die van paus Johannes Paulus II, paus Benedictus XVI,
en nu paus Franciscus. Misschien zullen we andere pausen zien
stijgen op de troon van St. Peter vóór de verschijningen
einde. Maar we kennen dit buitengewone jaar van barmhartigheid
is significant in Gods ontwerp, het hoogtepunt van barmhartigheid,
terwijl de tekenen van de tijd zeker naar de
de tijd van oordeel nadert snel. In Mirjana’s
Boodschap van 2 mei 2009, Mirjana vertelde die Onze Lieve Vrouw
was erg verdrietig toen ze de volgende woorden sprak:
“… Ik geef al een hele tijd
jij mijn moederlijke hart en mijn
Zoon voor jou. Je wijst me af. je bent
toestaan dat de zonde u meer en meer overwint
meer. Je staat het toe je te beheersen
en om uw onderscheidingsvermogen weg te nemen
ment. Mijn arme kinderen, kijk om je heen
en kijk naar de tekenen van de tijd. Doe je
denk dat je het zonder Gods zegen kunt doen
ingenomen? … ”
Onze Lieve Vrouw sprak die woorden zes jaar geleden. hoe veel
dieper is de wereld verzonken in de draaikolk van zonde
sindsdien? Onze Lieve Vrouw zei tegen St. Faustina:
’Je moet met de wereld praten over zijn grote
barmhartigheid en bereid de wereld voor op de tweede
Komt van Hem die zal komen, niet als een barmhartige
Redder, maar als een rechtvaardige Rechter.
(hier achter de schermen op deze website)
Oh hoe vreselijk is dat
dag! Bepaald is de dag van gerechtigheid, de dag van
goddelijke toorn. De engelen beven ervoor. Spreken
aan zielen over deze grote genade, terwijl het nog steeds de
tijd om genade te schenken. ”
”Vastberaden is de dag van gerechtigheid.” God kent de toepassing
puntig uur dat de tijd van genade zal beëindigen en brengen
het uur van oordeel. het feit dat de visionairs dat zijn
zonder voorafgaande kennisgeving aan het einde van hun eigen ’tijd van
genade ’bij Onze Lieve Vrouw zijn, is ook een’ teken van de tijd ’.
We moeten ons leven ”klaar” leiden. het einde van het jaar van
Barmhartigheid leidt naar het 100 – jarig jubileum van Our lady’s verschijningen van Fatima. Onze Lieve Vrouw heeft gezegd dat de
verschijningen van Medjugorje zijn de vervulling van wat

Ze begon door haar verschijningen in Fatima. Wat
Onze Lieve Vrouw had zich willen realiseren ”door de geheimen”
van Fatima, ze was niet in staat om te bereiken. daarom
”Nu” is de tijd, via Medjugorje, wanneer haar plannen zijn
beginnen te worden ”gerealiseerd”.
25 augustus 1991
“… vandaag nodig ik je ook uit om te bidden, nu
als nooit tevoren wanneer mijn plan is begonnen
om gerealiseerd te worden … ik nodig je uit om te verzaken-
gedurende negen dagen, zodat u met uw hulp
alles wat ik wilde realiseren door de
geheimen die ik in Fatima begon, kunnen worden vervuld
gevuld … ”
In Fatima had Onze Lieve Vrouw tegen haar visionair, zr. Lucia, gezegd:
“Tenzij de mens berouw heeft van zijn zonde, een steeds grotere oorlog
zal uitbreken. ” Het hoefde niet te gebeuren en zou ook niet gebeuren
zijn gebeurd als er naar de woorden van Onze Lieve Vrouw werd geluisterd. Maar
ze waren niet. zoals ze hierboven zei: ’alles wat ik wilde
door de geheimen te beseffen, ”maar het gebeurde niet,
daarom werd Medjugorje gekozen voor de plaats waar
Ze zou haar plannen vervullen.

21 maart 1985
“… Vandaag roep ik je op om te leven en mijn
berichten! Lieve kinderen, ik hou van je en
op een bijzondere manier heb ik deze parochie gekozen,
een meer dierbaar voor mij dan de anderen, in
die ik graag ben gebleven toen de
Almachtige heeft mij gestuurd. Daarom roep ik op
u – accepteer mij, lieve kinderen, dat het
gaat misschien goed met je … ”
een dag des oordeels, hoewel verschrikkelijk, zal leiden tot de
definitieve vernietiging van satans invloed die hij heeft uitgeoefend
in de afgelopen eeuw. Onze Lieve Vrouw zei dat toen de
geheimen die Ze onthulde aan haar visionairs in Medjugorje
gebeurt, zal het satans macht vernietigen.
25 december 1982
“… Deze eeuw staat onder de macht van de
duivel, maar wanneer de geheimen in vertrouwen worden genomen
je komt te geschieden, zijn kracht zal verdwijnen
gestreeld … ”
Zou de eeuw waarover Onze Lieve Vrouw spreekt, de
dred jaren die begonnen met haar verschijningen in Fatima in
1917, dat zou eindigen in het jaar 2017? Wij
geloof de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw in Medjugorje niet

zal eindigen in het jaar 2017, maar we geloven de geheimen
zullen waarschijnlijk ”binnenkort” ”geschieden” en dat dit Jaar van
Barmhartigheid is Gods laatste hartkloppingen van genade voor de wereld
waarin paus Franciscus het
deuren van barmhartigheid waardoor de Kerk, zoals eerder gezegd, dat kan
zelfs ”dwalen aan de kant van barmhartigheid.”
We presenteren opnieuw de vragen die werden gesteld
aan het begin van dit hoofdstuk: Wat als dit onze
afgelopen kerst met Onze Lieve Vrouw die in de wereld verscheen
via Medjugorje? Wat als we dat op een gegeven moment wisten?
dit jaar zou Onze Lieve Vrouw zeggen dat zij dit is
laatste verschijning? Zouden we anders denken of handelen?
wetende dat de tijd van Onze-Lieve-Vrouw ten einde liep?
hoe zouden we dit jaar van barmhartigheid leven waarin de
De kerk is binnengekomen als we dachten dat ze ons leidde
tegen het einde van de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw?
51

Hoofdstuk drie
Voorwaarden die moeten
aanwezig zijn om het
Plenaire verwennerij voor The
Jaar van barmhartigheid
Paus Franciscus heeft opgeroepen tot een buitengewone JuBilee Jaar
van Barmhartigheid, die slechts de 4 e buitengewone
Jubeljaar in de geschiedenis van de kerk. Francis heeft
zei dat zijn wens is ’dat het jubeljaar een levende ervaring is
ence van de nabijheid van de Vader, wiens tederheid is
bijna tastbaar, zodat het geloof van elke gelovige mag zijn
versterkt en dus getuigenis ervan steeds effectiever
ik had. ” Tijdens het Jubeljaar van Barmhartigheid kunnen de gelovigen dat
een volledige aflaat ontvangen die alles zal wegvagen
uw zonden en de verzoening voor uw zonden. de plenaire vergadering
verwennerij kan één keer per dag voor uzelf worden verkregen
of voor een ziel in het vagevuur, indien samen met de toegegeven
handelen voor het jubeljaar, volgt u de voorgeschreven
ditions:

Wees in staat van genade op het moment van
1.
genced act.
Bekentenis. Bekentenis moet binnen ongeveer 20 zijn
2.
dagen voor of na de toegegeven handeling.
Ontvang de heilige eucharistie. Een sacramenteel
3.
Bekentenis is voldoende voor meerdere voltallige aflaten,
maar een aparte heilige communie en een aparte
gebed voor de bedoelingen van de Heilige Vader is vereist
voor elke plenaire aflaat. Het is gepast, maar
niet nodig, dat de sacramentele biecht en
vooral de heilige communie en het gebed voor de
De bedoelingen van paus vinden op dezelfde dag plaats
het toegeeflijke werk wordt verricht; maar het is voldoende
cient dat deze heilige riten en gebeden worden uitgevoerd
uit binnen enkele dagen, ongeveer 20, voor of na de
toegegeven daad.
Doe een geloofsbelijdenis (The Apostle’s Creed)
4.
Bid voor de bedoelingen van de Heilige Vader, een Our
5.
Vader en weesgegroet.

Op de volgende manieren kan het
gelovigen kunnen de
Jubileum verwennerij tijdens
het jaar van barmhartigheid: *
Maak een korte pelgrimstocht, als teken van het diepe verlangen
1.
voor echte bekering, naar de heilige deuren die openstaan
in elke kathedraal of in kerken aangewezen door de
bisschop in elk bisdom.
Voor degenen die ziek zijn, ouderen of alleen waar het is
2.
niet mogelijk voor hen om de heilige deur binnen te gaan, de
Jubileumaflaat kan worden verkregen door te leven met
geloof en vreugdevolle hoop dit moment van beproeving, ontvangen
Communie of het bijwonen van heilige mis en gemeenschap
gebed ”, zoals paus Franciscus zei.
Voor degenen die in de gevangenis zitten, wiens vrijheid
3.
beperkt is, kunnen ze de verwennerij in de
kapellen van de gevangenissen. Francis zei ook: “Moge de
gebaar van het richten van hun gedachten en gebed op de
Vader elke keer dat ze de drempel van hun overschrijden
* Uit het officiële document van het Vaticaan bij de aankondiging van het jubeljaar van
Genade. Citaten zijn van paus Franciscus.

cel betekenen voor hen hun doorgang door het heilige
Deur, omdat de genade van God kan veranderen
harten, en is ook in staat om staven om te zetten in een
ervaring van vrijheid. ”
de Jubilee Aflaat kan ook worden verkregen door de
4.
trouw door een of meer van de volgende handelingen uit te voeren
lichamelijke of geestelijke werken van barmhartigheid:
De lichamelijke werken van barmhartigheid zijn:
Om de hongerigen te voeden;

Om de dorstigen te drinken te geven;

Om de naakten te kleden;

Om daklozen te beschermen;

Om de zieken te bezoeken;

Om de gevangenen te bezoeken;

Om de doden te begraven.

De spirituele werken van barmhartigheid zijn:
Om de onwetende te instrueren;

De twijfelachtige raad geven;

Om zondaars te vermanen;

Om fouten geduldig te verdragen;

Om overtredingen vrijwillig te vergeven;

Om de gekwelde te troosten;

Om te bidden voor de levenden en de doden.

de Jubilee Indulgence kan ook worden verkregen voor de
5.
overleden. Als we ze herinneren in de eucharistische viering,
we bidden voor hen “dat de barmhartige
volledig gezicht van de Vader, bevrijd hen van elk overblijfsel
van schuld en omarm ze krachtig in het oneindige
zaligheid.”
Voor degenen die een abortus hebben ondergaan, is de heilige
6.
ther “erkent aan alle priesters voor het jubeljaar de
discretie om degenen die
hebben het verkregen en die zoeken met een berouwvol hart
vergeving ervoor. Mogen priesters deze grote taak vervullen
door woorden van oprecht welkom gecombineerd uit te spreken
met een reflectie die de ernst van de zonde verklaart
toegewijd, naast het aangeven van een pad van authentiek
bekering waardoor het ware en genereuze te verkrijgen
vergeving van de Vader. ”
de jubileumaflaat kan ook voor iedereen worden verkregen
7.
degenen die helpen het Jaar van Barmhartigheid te verspreiden en in
anderen aanmoedigen om het Jaar van Barmhartigheid te leven.
(Het verspreiden van dit document is een gemakkelijke manier om te verkrijgen
deze genade.)

Hoofdstuk vier
Een speciale uitnodiging van A
Vriend van Medjugorje & the
Gemeenschap van Caritas om te helpen
U leeft het jaar van barmhartigheid
Sluit u aan bij de Caritas-gemeenschap in een 54-daagse rozenkrans
1.
Noveen – Beginnend op 22 maart en eindigend op 14 mei,
2016 – ter voorbereiding op de aflaat van het jubileum. In
om dit speciale Jaar van Barmhartigheid in gebed en
boete, een vriend van Medjugorje en de gemeenschap
van Caritas willen onze vrienden en supporters uitnodigen
over de hele wereld om samen met ons een speciale 54-daagse te bidden
rozenkrans noveen ter voorbereiding op het doorlopen van de
heilige deuren om de aflaat van het Jubeljaar te verkrijgen. dit
staat open voor iedereen, ook als je al weg bent
door de heilige deuren dit jaar. herinner jou
kan de Plenaire verwennerij meerdere keren tijdens
het jaar, zelfs op regelmatige basis, ook voor anderen
jezelf. ervaring heeft ons geleerd dat hoe meer we
bereid zijn om genade te ontvangen, hoe meer kracht-
vol de genade is dat we ontvangen. Onze Lieve Vrouw heeft gezegd:
zelfs als een intentie wordt verleend, des te meer gebed
eraan verbonden, hoe groter de genade zal zijn.

18 augustus 1982
“… Hoe meer je er vast in gelooft, hoe meer
je bidt en vast voor dezelfde bedoeling,
des te groter is de genade en de genade van
God…”
De noveen begint op dinsdag 22 maart en eindigt
op zaterdag, de wake van Pinksteren, 14 mei om de
noveen, de gemeenschap zal door de heilige deuren gaan
van ons bisdom, maar iedereen die deelneemt aan de no-
vena mag de heilige deuren kiezen die het dichtst bij hun huizen liggen.
Speciale intenties zullen worden aangeboden tijdens de noveen
u kunt lezen op pagina 18-19. We kregen een mooie
bevestiging van het belang van het initiëren van deze 54-daagse
rozenkrans noveen in dit Jaar van Barmhartigheid wanneer, net als dit
publicatie was klaar om te drukken, op zaterdagmorgen
ingaand, 20 februari, koos de gemeenschap willekeurig de
volgend bericht tijdens het ochtendgebed. de woorden van
hemelboek verklaarde:

2 juni 1984
Het is vandaag ’zaterdag’ , een van de dagen waarop de
Noveen voor de Heilige Geest ( voorafgaand aan Pinksteren ) is zijn
uitgevoerd. het bericht aan Marija is:
“Lieve kinderen, vanavond wil ik het jullie vertellen
tijdens de dagen van deze noveen om voor te bidden
de uitstorting van de Heilige Geest op uw
gezinnen en in uw parochie. Bid, en jij
zal er geen spijt van krijgen. God zal je geschenken geven
waarmee u Hem tot het einde zult verheerlijken
van je leven op deze aarde. Dank u voor
heb gereageerd op mijn oproep. ”
dit zou voor iedereen een grote aanmoediging moeten zijn
hun hart in deze noveen voor wat Onze Lieve Vrouw verlangt
geef in ruil. hoewel we zoveel mensen zouden willen als
mogelijk om de noveen met ons te bidden dat we allemaal kunnen profiteren
passend bij de kracht van verenigd gebed, als iemand ontvangt
dit klein document nadat de noveen is begonnen, ben je nog steeds
aangemoedigd om zelf de noveen te bidden.

SPECIAAL
AANKONDIGING!
Een speciale genade:
Opening van de slaapkamer
van verschijningen
Maak een bedevaart naar Caritas en ga door het “heilige
deuren ”van de slaapkamer van verschijningen. samen met
de 54-daagse rozenkrans noveen, is de Gemeenschap van Caritas
het uitnodigen van vrienden en volgelingen van de Koningin van de Vrede van
Medjugorje om een pelgrimstocht naar de slaapkamer te maken en
Verschijningsveld tijdens dit heilige jaar! een vriend
van Medjugorje en zijn vrouw staan hun genadig toe
huis om voor het eerst op aangewezen worden geopend
datums, eenmaal per maand, beginnend in april tot en met
november voor het jaar 2016 zodat pelgrims kunnen komen en
bid in de slaapkamer van verschijningen! Voor de gemeenschap
van Caritas, de dubbele deuren die uitkomen in het bed
kamer zijn ook ’heilige deuren’, niet via de kerk
ze als heilig bestempelen, zoals bij heiligdommen en basilieken
en kathedralen, maar door te weten zijn we binnengegaan
in een kamer, door deze deuren, waar de koningin van

De hemel heeft deze kamer de afgelopen 28 keer 144 keer bezocht
jaren. Het is haar aanwezigheid die hen heilig heeft gemaakt. Daar
is een krachtige genade aanwezig binnen de muren van deze special
kamer die Onze Lieve Vrouw zelf koos om een speciale gebeurtenis te manifesteren
plan van God. duizenden * zijn intiem aangeraakt,
(waar we hier op de website samen met de heer u vrijheid schenken)
niet alleen in het hart, maar in hun ziel
bidden in de slaapkamer. Tijdens dit Jaar van Barmhartigheid,
wanneer de slaapkamer wordt geopend, hebben pelgrims de
mogelijkheid om zich te wijden of zich opnieuw toe te wijden
Onze Lieve Vrouw wanneer ze aanwezig zullen zijn in de Slaapkamer.
De slaapkamer van verschijningen zal zijn
geopend op de eerste of tweede zaterdag
van de volgende maanden, met de
uitzondering van de maand april, die
wordt geopend op de eerste vrijdag
12.00 uur
* Ruim 100.000 mensen hebben gebeden in de slaapkamer van verschijningen door
Marija blijft thuis, wat het aantal verschijningen heeft bereikt
bijna 2/3 van een jaar in totaal. er is veel geschiedenis gebeurd met betrekking tot de
laatste verschijningen op aarde.
61

Blz.63
Tijdens een pelgrimstocht naar Caritas, St. Paul’s Cathe-
dral in Birmingham is de locatie van de heilige deuren in
het bisdom Birmingham en we zouden sterk aanmoedigen
leeftijd iedereen om dat een deel van hun pelgrimstocht in te maken
om de aflaat van het jubileum te verkrijgen. *
Verspreid het Jaar van Barmhartigheid door middel van speciaal materiaal
2.
zoals geleverd door Caritas die zullen helpen om “te stimuleren
interesse ”in de genaden van het Heilig Jaar als“ bijen
feest op bloemen. ” om het zo gemakkelijk mogelijk te maken
om de informatie over het Jaar van Barmhartigheid te verspreiden,
we hebben dit kleine boekje gemaakt met alle
de essentiële informatie. Het kan in bulk worden besteld
en we moedigen je aan om ze onder iedereen te verspreiden
je weet wel. zoals eerder vermeld, paus Franciscus recent
nog een andere manier toegevoegd om het Jubeljaar te krijgen
Verwennerij. Het kan worden gewonnen door iedereen die helpt
om kennis te verspreiden over het Jaar van Barmhartigheid onder
dezelfde voorwaarden en vereisten van de heilige
Deuren. Gewoon door deze korte boeken uit te delen
kan verwennerij krijgen!
* zie pagina 14–15 om de instructies te lezen om de verwennerij te verkrijgen.

ChaPter VIJF
Bedoelingen voor de 54-daagse
Rozenkrans noveen voor het jaar
of Mercy dinsdag 22 maart –
Zaterdag 14 mei
Bid deze vijf intenties dagelijks tijdens de 54-daagse
Rozenkrans noveen:
Lieve moeder, met deze noveen bidden we om de genade
1.
om diep te bidden en na te denken ter voorbereiding
om een heilige belijdenis te doen en oprecht verdriet te verkrijgen
voor de zonden die we hebben begaan en diepe dankbaarheid
voor de genade die wordt ontvangen in dit Jaar van Barmhartigheid.
Voordat we door de heilige deuren gaan, bidden we om een
volledige onthechting van zonde, zelfs dagelijkse zonden, dus
dat we een volledige overmaking van de boete van
de zonden van ons verleden.
Wij komen ook, lieve moeder, om de genade van te smeken
2.
God op onze natie. We bidden dat dit Jaar van Barmhartigheid zal gebeuren
leiden tot een grote uitstorting van de heilige Geest op
onze natie – in elk individu, gezin, gemeenschap,
en kerk. We bidden deze genade vooral voor onszelf
dierbaren, voor degenen die de kerk hebben verlaten, en
degenen die ver van het hart van God verwijderd zijn.
In dit Jaar van Barmhartigheid geven we u, onze koningin, de
3.
presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en bedelen
uw voorspraak bij het kiezen van de man die het beste in staat is
van het zien van de plannen van God vervuld in onze natie. Wij
weet dat je zei dat er geen vrede zal komen door de
presidenten, maar we erkennen ook de betekenis van
de komende jaren van uw verschijningen en wie er bij de
het roer van deze natie, als president, een grote beer zal hebben
ingenomen op alle evenementen die zich via Medjugorje zullen ontvouwen
en hier. Breng deze volgende president tot bekering
zijn regering zal Uw plannen ten goede komen. We bidden voor bescherming
over hem en vraag dat U zou leiden en begeleiden
zijn hart, om hem voor te bereiden op de zware verantwoordelijkheden
hij zal erven, en het zware kruis dat zal worden geplaatst
op zijn schouders. zoals je deed met George Washing-
Ton en Ronald Reagan, geef hem bovennatuurlijke tekenen
van Uw Moederlijke aanwezigheid, waarmee hij zal worden gevuld
het vertrouwen van God in het leiden van deze natie uit de
schaduwen van de dood en in een tijdperk van vrede, een vrede die
zal zich verspreiden van dit land naar de rest van de wereld.
Ten slotte, onze koningin, bidden we om de genade om gereed te zijn,
4.
wanneer de tijd van beproeving daalt, dat we kunnen vervullen
alles wat u van ons verlangt als uw apostelen bij het leiden
harten voor U, die hen zal leiden tot de Redding van
Jouw zoon.
Persoonlijke bedoelingen …
5.

Mijn intenties :
ChaPter ZES
Als aanmoediging om meer vertrouwen te hebben in dit Jaar
van barmhartigheid hebben we hier de verschillende beloften van Jezus opgenomen
gemaakt met betrekking tot toewijding aan de geopenbaarde goddelijke barmhartigheid
door St. Faustina.

Beloften van Jezus gegeven aan
Degenen die op zijn barmhartigheid vertrouwen
Door St. Faustina
Rozenkrans van goddelijke barmhartigheid
Zie pagina 73
’O, wat een grote genade zal ik schenken aan zielen die dit zeggen
rozenhoedje; de diepten van Mijn tedere barmhartigheid worden in beweging gebracht
ter wille van degenen die het rozenhoedje zeggen. ”
“Op het uur van hun dood verdedig Ik als Mijn eigen glorie
elke ziel die dit rozenhoedje zal zeggen. ”
’… Door het rozenkransje te zeggen, breng je de mensheid
dichter bij mij.”
“De zielen die dit rozenkransje zeggen, zullen door My worden omhelsd
barmhartigheid tijdens hun leven en vooral tijdens het uur van
hun dood. ”

’Als verharde zondaars [het rozenhoedje] zeggen, zal ik vullen
hun zielen met vrede, en het uur van hun dood wil
wees een gelukkige. ”
“Door de rozenkrans krijg je alles , zo ja
waar je om vraagt, is compatibel met Mijn wil. ”
’Schrijf dat op als ze dit rozenhoedje in het bijzijn opzeggen
van de stervenden, zal Ik staan tussen Mijn Vader en de
stervende, niet als de rechtvaardige Rechter, maar als de barmhartige
Redder.”
Gebed van goddelijke barmhartigheid
Zie pagina 73
“Roep Mijn genade aan namens zondaars; Ik wens hun
redding. Als je dit gebed met een berouwvol uitspreekt
hart en met geloof namens een zondaar, zal ik dat doen
geef hem de genade van bekering. dit is het gebed: O
Bloed en water, dat uit het hart van
Jezus als bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U. ”
Uur van genade
’Ik herinner je eraan, mijn dochter, dat zo vaak als je hoort
de klok slaat het derde uur, dompel jezelf onder
volkomen in Mijn barmhartigheid, het aanbidden en verheerlijken; beroep doen op
zijn almacht voor de hele wereld, en in het bijzonder

voor arme zondaars; want op dat moment werd de barmhartigheid geopend
breed voor elke ziel. In dit uur kunt u alle
ding voor jezelf en voor anderen om te vragen ; het was
het uur van genade voor de hele wereld – genade tri-
over gerechtigheid. ”
“Smeek om drie uur Mijn genade, vooral voor de zonde-
ners; en, al is het maar voor een kort moment, dompel jezelf onder
in My Passion, in het bijzonder in My verlaten bij de
moment van pijn. dit is het uur van grote genade voor
de hele wereld. Ik zal je toelaten om Mijn meer binnen te gaan
tal verdriet. In dit uur zal ik de ziel niets weigeren
dat doet een verzoek aan mij. ”
Afbeelding van goddelijke barmhartigheid
Zie pagina 72
“Door middel van dit beeld zal ik vele genaden schenken
zielen. Het moet een herinnering zijn aan de eisen van My
genade, want zelfs het sterkste geloof heeft geen zin
zonder werken. ”
“Niet in de schoonheid van de kleur, noch van het penseel ligt de
grootheid van dit beeld, maar in Mijn genade. ”
’Ik bied mensen een vaartuig aan waarmee ze moeten blijven
komen voor genade naar de bron van barmhartigheid. dat schip is
deze afbeelding met de handtekening : ’Jezus, ik vertrouw op U’. ’’
“Door middel van dit beeld zal ik vele genaden schenken
aan zielen ; dus laat elke ziel er toegang toe hebben. ”
“Laat de stralen van genade uw ziel binnendringen; ze brengen met
ze licht, warmte en leven. ”
Feest van goddelijke barmhartigheid
Het feest van goddelijke barmhartigheid is altijd de zondag na Pasen
’Ik wens dat het Feest van Barmhartigheid een toevluchtsoord en onderdak is
voor alle zielen, en vooral voor arme zondaars. Op die dag
de diepten van Mijn tedere barmhartigheid zijn open. Ik giet uit
een hele oceaan van genaden voor die zielen die naderen
de bron van Mijn genade. de ziel die naar Confes gaat
sion en het ontvangen van de heilige communie zullen com-
pleit voor vergeving van zonden en bestraffing. Op die dag
alle goddelijke sluizen waardoor genaden stromen
geopend… het Feest van Mijn Barmhartigheid is voortgekomen uit
Mijn diepten voor de troost van de hele wereld. ”
Noveen van goddelijke barmhartigheid
Zie pagina 74
”Door deze noveen zal ik alle mogelijke genade aan zielen schenken.”
“Ik zal niemand iets ontzeggen bij wie je hem wilt brengen
de bron van Mijn genade. ”

Degenen die toewijding van goddelijke barmhartigheid verspreiden
“Al die zielen die Mijn barmhartigheid zullen verheerlijken en zich zullen verspreiden
zijn aanbidding, die anderen aanmoedigt om op Mijn genade te vertrouwen, zal dat wel
ervaar geen terreur op het uur van de dood. Mijn genade
zal hen beschermen in dat laatste gevecht. ”
“Zielen die de eer van Mijn genade verspreiden, bescherm ik door
hun hele leven als een tedere moeder haar kind, en op
het uur van de dood zal ik geen Rechter voor hen zijn, maar de
Barmhartige Heiland. op dat laatste uur heeft een ziel niets mee
die zichzelf moet verdedigen behalve Mijn genade. gelukkig is de ziel
dat zich tijdens zijn leven ondergedompeld in de Fontein van
Barmhartigheid, want gerechtigheid zal er geen vat op hebben. ”
“Wie zal Mijn grote genade verkondigen… Ik zal beschermen
ze Zelf in het uur van de dood, als Mijn eigen glorie. ”
“Om uwentwil zal ik de hand die straft , achterhouden ;
voor jou zegen ik de aarde. ”
Belofte van barmhartigheid
“Ik verricht werken van barmhartigheid in elke ziel. hoe groter de
zondaar, hoe groter het recht heeft hij op Mijn genade. Mijn genade
wordt bevestigd in elk werk van Mijn handen. hij die op vertrouwt
Mijn barmhartigheid zal niet vergaan, want al zijn zaken zijn van Mij, en
zijn vijanden zullen worden verbrijzeld aan de voet van Mijn voetenbank. ”

“Als een ziel op de een of andere manier geen barmhartigheid oefent, is het
zal mijn genade niet verkrijgen op de dag van het oordeel. Oh,
als zielen maar wisten hoe ze eeuwige schatten moesten verzamelen
zelf zouden ze niet worden beoordeeld, want dat zouden ze wel doen
voorkomen Mijn oordeel met hun genade. ”
Jezus, ik vertrouw op u
De rozenkrans van goddelijke barmhartigheid
Het rozenkrans van Goddelijke Barmhartigheid kan op elk moment worden gebeden, maar het is het
het meest doeltreffend om het tijdens het uur van genade om 15.00 uur te bidden.
Zeg dit gebed op gewone rozenkranskralen:
Zeg eerst een:
Onze Vader, Wees gegroet Maria, Apostel’s Creed.
Zeg dan op de grote kralen van een rozenkrans de volgende woorden:
”Eeuwige Vader, ik bied u het lichaam en bloed aan,
Ziel en goddelijkheid van Uw zeer geliefde Zoon, Onze
Heer Jezus Christus, als verzoening voor onze zonden en
die van de hele wereld. ”
Zeg op de kleinere kralen de volgende woorden:
“Omwille van Zijn bedroefd hartstocht, ontferm u over
ons en over de hele wereld. ”
Zeg tot slot deze woorden drie keer:
”Heilige God, Heilige Machtige, Heilige Onsterfelijke,
heb medelijden met ons en met de hele wereld. ”

Gebed van goddelijke barmhartigheid
Zeg drie keer ter afsluiting van het gebed:
”O, bloed en water, dat uit de
Hart van Jezus als bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U!
ChaPter SeVen
Gebeden om goddelijke barmhartigheid

Hemelse genade
Noveen
De noveen begint op Goede Vrijdag 25 maart en eindigt met de wake
van de feestdag van goddelijke barmhartigheid, 2 april 2016. Goddelijke barmhartigheid zon-
dag is 3 april 2016.
Het wordt sterk aanbevolen dat de volgende noveen-intenties en
gebed samen met de Rozenkrans van Goddelijke Barmhartigheid, sinds Our
De Heer vroeg specifiek om een noveen van Rozenkransen, vooral daarvoor
het feest van barmhartigheid.
Eerste dag
Breng vandaag naar mij
ALLEMAAL, VOORAL ALLE ZONDAARS,
en dompel ze onder in de oceaan van Mijn genade. Op deze manier
je zult Mij troosten in het bittere verdriet waarin het verlies van
zielen dompelen Mij onder.
Meest Barmhartige Jezus, wiens aard het is om te hebben
medelijden met ons en om ons te vergeven, kijk niet naar onze zonden
maar op ons vertrouwen dat we stellen in Uw oneindige goedheid.
Ontvang ons allemaal in de verblijfplaats van Uw Meest Barmhartige
Hart, en laat ons er nooit aan ontsnappen. We smeken U bij
Uw liefde die u verenigt met de Vader en de Heilige Geest.
Eeuwige Vader, richt uw barmhartige blik op alle mensen
vriendelijk en vooral voor arme zondaars, allen vervuld in de meesten
Medelijdend Hart van Jezus, ter wille van Zijn verdriet
Passie toon ons Uw genade, opdat we de omnipo-
kracht van Uw barmhartigheid voor eeuwig en altijd. Amen.
Tweede dag
Breng vandaag naar mij
DE ZIELEN VAN PRIESTERS EN RELIGIEUZE,
en dompel ze onder in Mijn ondoorgrondelijke barmhartigheid. Het was
zij die Mij kracht hebben gegeven om Mijn bittere Passie te verdragen.
Door hen heen als door kanalen stroomt Mijn genade
op de mensheid.
Meest barmhartige Jezus, van wie al het goede komt,
verhoog uw genade in mannen en vrouwen die aan uw dienst zijn toegewijd
ondeugd, dat zij waardige werken van barmhartigheid mogen verrichten; en dat alles
die ze zien, mogen de Vader van Barmhartigheid, die in de hemel is, verheerlijken.
Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op de
gezelschap van uitverkorenen in Uw wijngaard – op de zielen
van priesters en religieuzen; en geef ze de kracht van
Uw zegen. Voor de liefde van het Hart van Uw Zoon waarin
zij zijn omsloten, geef hun Uw kracht en licht, dat
ze zijn misschien in staat anderen te leiden op de weg naar verlossing en
zing met één stem eeuwenlang uw grenzeloze barmhartigheid
zonder einde. Amen.
Derde dag
Breng vandaag naar mij
ALLE DEVOUTE EN GETROUWE ZIELEN,
en dompel ze onder in de oceaan van Mijn genade. Deze zielen
bracht mij troost op de kruisweg. Ze waren
die druppel troost in het midden van een oceaan van bitterheid.
Meest barmhartige Jezus, uit de schatkamer van uw barmhartigheid,
U schenkt uw genaden in grote overvloed aan iedereen.
Ontvang ons in de verblijfplaats van uw meest barmhartige hart
en laten we er nooit aan ontsnappen. Wij smeken U bij deze genade
die meest wonderlijke liefde voor de hemelse Vader waarmee
Je hart brandt zo hevig.
Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op getrouwen
zielen, zoals op de erfenis van Uw Zoon. In het belang van
Zijn treurige Passie, schenk hen Uw zegen en omring
hen met Uw voortdurende bescherming. Zo kunnen ze nooit falen
verliefd zijn of de schat van het heilige geloof verliezen, maar liever met allen
de menigten van engelen en heiligen, mogen zij Uw grenzeloze verheerlijken
genade voor eindeloze eeuwen. Amen.
Vierde dag
Breng vandaag naar mij
DEGENEN DIE NIET IN GOD * EN
DEGENEN DIE MIJ NOG NIET KENNEN.,
en dompel ze onder in Mijn ondoorgrondelijke barmhartigheid. Het was
zij die Mij kracht hebben gegeven om Mijn bittere Passie te verdragen.
Door hen heen als door kanalen stroomt Mijn genade
op de mensheid.
Meest barmhartige Jezus, jij bent het Licht van de
hele wereld. Ontvang in de verblijfplaats van uw meest Compas-
sionate Heart de zielen van degenen die niet in God geloven
en van degenen die U nog niet kennen. Laat de stralen van Uw
genade verlicht hen zodat ook zij, samen met ons, kunnen
prijs Uw wonderbaarlijke genade; en laat ze niet ontsnappen
de verblijfplaats die uw meest medelevende hart is.
Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op de zielen
van degenen die niet in U geloven, en van degenen die nog niet in U geloven
ken U niet, maar die zijn opgesloten in de Most Compas-
sionate Hart van Jezus. Trek ze naar het licht van het evangelie.
Deze zielen weten niet wat een groot geluk het is om van U te houden.
Sta toe dat ook zij de edelmoedigheid van Uw barmhartigheid mogen verheerlijken
voor eindeloze eeuwen. Amen.
* De oorspronkelijke woorden van onze Heer waren hier ”de heidenen”. Sinds het pontificaat van paus
Johannes XXIII, de Kerk heeft het passend geacht om deze term te vervangen door duidelijker en meer
passende terminologie.
Vijfde dag
Breng vandaag naar mij
DE ZIELEN VAN DEGENEN DIE GESCHEIDEN HEBBEN
ZELF VAN MIJN KERK, *
en dompel ze onder in de oceaan van Mijn genade. Tijdens mijn
bittere Passie die ze aan Mijn Lichaam en Hart scheurden, dat wil zeggen,
Mijn kerk. Als ze terugkeren naar de eenheid met de Kerk My
wonden genezen en op deze manier verlichten ze Mijn Passie.
Meest barmhartige Jezus, de goedheid zelf, u weigert niet
licht voor degenen die het van U zoeken. Ontvang in de woonplaats van je
Meest barmhartige hart, de zielen van degenen die
hebben zichzelf uit Uw Kerk verwijderd. Trek ze door Uw licht naar binnen
de eenheid van de Kerk, en laat hen niet ontsnappen aan de
verblijfplaats van uw meest medelevende hart; maar breng het tot stand
dat ook zij komen om de edelmoedigheid van Uw barmhartigheid te verheerlijken.
Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op de
zielen van degenen die zich hebben afgescheiden van die van uw Zoon
Kerk, die Uw zegeningen hebben verspild en misbruikt
* De oorspronkelijke woorden van onze Heer hier waren ”ketters en schismatiek”, aangezien hij sprak
naar St. Faustina in de context van haar tijd. vanaf het Tweede Vaticaans Concilie,
De kerkelijke autoriteiten hebben het passend geacht deze aanduidingen niet in overeenstemming met te gebruiken
de uitleg gegeven in het decreet van de Raad over de oecumene. elke paus sinds de
De Raad heeft dat gebruik opnieuw bevestigd. St. Faustina zelf, haar hart altijd in harmonie
met de geest van de kerk zou ik het zeker eens zijn geweest. Wanneer ooit,
vanwege de beslissingen van haar superieuren en biechtvader, lukte het haar niet
Voer de inspiraties en bevelen van Onze Lieve Vrouw uit, verklaarde ze: “Ik zal Uw wil volgen
voor zover U mij dit toestaat via uw vertegenwoordiger. O mijn Jezus,
Ik geef voorrang aan de stem van de kerk boven de stem waarmee U spreekt
mij. ”(487). de Heer bevestigde haar actie en prees haar ervoor.
Uw genaden door koppig vol te houden in hun fouten. Niet doen
kijk naar hun dwalingen, maar naar de liefde van Uw eigen Zoon
en op Zijn bittere Passie, die Hij onderging voor hun
sake, aangezien ook zij zijn ingesloten in Zijn meest mededogen-
at Hart. Zorg ervoor dat ze ook uw grote kunnen verheerlijken
genade voor eindeloze eeuwen. Amen.
Zesde dag
Breng vandaag naar mij
DE MEEK EN Nederige ZIELEN EN DE ZIELEN
VAN KLEINE KINDEREN,
en dompel ze onder in Mijn barmhartigheid. Deze zielen het nauwst
lijken op Mijn Hart. Ze versterkten me tijdens mijn bit-
ter doodsangst. Ik zag ze als aardse engelen, die zullen waken
bij mijn altaren. Ik stort hele stromen van genade over hen uit.
Alleen de nederige ziel is in staat Mijn genade te ontvangen. ik
begunstig nederige zielen met Mijn vertrouwen.
Meest Barmhartige Jezus, U hebt zelf gezegd: “Leer van
Ik, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. ” Ontvang in de woning
van Uw Meest Barmhartige Hart alle zachtmoedige en nederige zielen
en de zielen van kleine kinderen. Deze zielen sturen de hele hemel naar binnen
extase en ze zijn de favorieten van de hemelse Vader. Ze zijn een
zoet ruikend boeket voor de troon van God; God zelf
geniet van hun geur. Deze zielen hebben een permanent
verblijf in uw Meest Barmhartige Hart, o Jezus, en zij
zing onophoudelijk een hymne van liefde en barmhartigheid.
Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op zachtmoedig
zielen, nederige zielen en kleine kinderen die dat zijn
omsloten in de verblijfplaats die het Meest Medelevende Hart is
van Jezus. Deze zielen lijken het meest op Uw Zoon.
Hun geur stijgt op van de aarde en bereikt het Uwe
troon. Vader van barmhartigheid en van alle goedheid, ik smeek u bij de
liefde U draagt deze zielen en door de vreugde die U in hen opneemt:
Zegen de hele wereld, opdat alle zielen samen de
lof voor Uw barmhartigheid voor eindeloze eeuwen. Amen.
Zevende dag
Breng vandaag naar mij
DE ZIELEN DIE ESPECTIEF EN
VERHEER MIJN MerCY, *
en dompel ze onder in Mijn barmhartigheid. Deze zielen waren bedroefd
meest over Mijn Passie en het diepst in Mijn binnengegaan
geest. Het zijn levende beelden van Mijn Medelijdend Hart.
* de tekst leidt tot de conclusie dat in het eerste gebed gericht tot Jezus, wie is
de verlosser, het zijn ”slachtoffer” zielen en contemplanten waarvoor gebeden wordt;
die personen, dat wil zeggen, die zich vrijwillig aan God aanboden voor de redding
van hun buurman. dit verklaart hun nauwe band met de Heiland en de
buitengewone doeltreffendheid die hun onzichtbare activiteit heeft voor anderen. In de seconde
gebed, gericht tot de Vader van wie ’elke waardevolle gave en elke
echt voordeel ’, bevelen we de’ actieve ’zielen aan, die toewijding aan de
Goddelijke barmhartigheid en oefen ermee alle andere werken die zich lenen voor de
geestelijke en materiële verheffing van hun broeders.
Deze zielen zullen de komende tijd met een speciale helderheid schijnen
leven. Geen van hen zal het vuur van de hel ingaan. ik zal
verdedig hen in het bijzonder op het uur van de dood.
Meest barmhartige Jezus, wiens hart de liefde zelf is, ontvang
in de verblijfplaats van Uw Meest Barmhartige Hart de zielen van
degenen die in het bijzonder de grootheid van Uw verheerlijken en vereren
genade. Deze zielen zijn machtig met de kracht van God
Zichzelf. Te midden van alle ellende en tegenslagen gaan ze
voorwaarts, vertrouwend op Uw genade; en verenigd met U, o Jezus,
ze dragen de hele mensheid op hun schouders. Deze zielen zullen dat niet doen
worden streng beoordeeld, maar Uw barmhartigheid zal hen omarmen zoals zij
vertrek uit dit leven.
Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op de zielen
die Uw grootste eigenschap, die van Uw, verheerlijken en vereren
onpeilbare barmhartigheid, en die zijn opgesloten in de meest Compas-
sionate Hart van Jezus. Deze zielen zijn een levend Evangelie; hun
handen zijn vol van daden van barmhartigheid, en hun hart stroomt over
zing met vreugde een lied van barmhartigheid voor U, o Allerhoogste! ik smeek
U, o God: toon hun uw genade volgens de hoop
en vertrouwen dat ze in U hebben gesteld. Laat er worden bereikt
in hen de belofte van Jezus, die hun dat tijdens
hun leven, maar vooral in het uur van de dood, de zielen die
zal deze peilloze barmhartigheid van Zijn wil vereren
verdedig als Zijn glorie. Amen.
Achtste dag
Breng vandaag naar mij
DE ZIELEN DIE IN PURGATORIE WORDEN GEDETAILLEERD,
en dompel ze onder in de afgrond van Mijn genade. Laat de torrents
van Mijn Bloed koelen hun brandende vlammen af. Al deze
zielen worden door Mij enorm liefgehad. Ze nemen vergelding
voor mijn gerechtigheid. Het ligt in uw macht om hen verlichting te brengen. Trek
alle aflaten uit de schatkist van Mijn Kerk en aanbod
hen namens hen. Oh, als je de kwellingen maar eens kende
zij lijden, u zou hen voortdurend de aalmoes van aanbieden
de geest en betalen hun schuld aan Mijn gerechtigheid af.
Meest barmhartige Jezus, dat hebt u zelf gezegd
verlangen naar genade; dus breng ik in de woonplaats van Your Most Compas-
sionate Hart de zielen in het vagevuur, zielen die heel dierbaar zijn
aan U, en toch, die uw gerechtigheid moet vergelden.
Mogen de stromen van bloed en water waaruit voortstroomde
uw hart doofde de vlammen van het vagevuur, dat ook daar de
de kracht van Uw barmhartigheid mag worden gevierd.
Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op de zielen
lijden in het vagevuur, die zijn vervuld in de meest Compas-
sionate Hart van Jezus. Ik smeek u, door de treurige Passie van
Jezus, uw Zoon, en door alle bitterheid waarmee Zijn meest
heilige ziel werd overstroomd: manifesteer uw genade aan de zielen
die onder Uw rechtvaardige controle staan. Bekijk ze in nr
op een andere manier, maar alleen door de wonden van Jezus, de uwe
geliefde zoon; want wij zijn er vast van overtuigd dat er geen limiet is aan Uw
goedheid en mededogen. Amen.
Negende dag
Breng vandaag naar mij
ZIELEN DIE LUKEWARM ZIJN GEWORDEN, *
en dompel ze onder in de afgrond van Mijn genade. Deze zielen
verwond mijn hart zeer pijnlijk. Mijn ziel leed aan de
meest vreselijke walging in de Olijfgaard vanwege
lauwe zielen. Zij waren de reden dat ik het uitriep: ”Vader,
neem deze beker van Mij weg, als het Uw wil is. ” Voor hen
de laatste hoop op redding is om naar Mijn genade te rennen.
Meest barmhartige Jezus, U bent zelf mededogen.
Ik breng lauwe zielen naar de verblijfplaats van Your Most Compas-
sionate hart. Laat deze lauw zijn in dit vuur van Uw pure liefde
zielen, die U, als lijken, met zo’n diepe afkeer vervulden, wees
opnieuw in brand gestoken. O zeer medelevende Jezus, oefen
de almacht van Uw barmhartigheid en trek ze tot het uiterste
vurigheid van Uw liefde, en schenk hun de gave van heilige liefde,
want niets gaat uw macht te boven.
* om te begrijpen wie de zielen zijn die voor deze dag zijn aangewezen, en wie in het dagboek zijn
”lauw” genoemd, maar ook worden vergeleken met ijs en lijken, zouden we er goed aan doen
let op de definitie die de Heiland hen zelf gaf toen hij met St.
Faustina over hen bij één gelegenheid: Er zijn zielen die Mijn inspanningen dwarsbomen (1682) .
Zielen zonder liefde of toewijding, zielen vol egoïsme en egoïsme, trots en arrogant
gant zielen die net genoeg warmte hebben om zichzelf in leven te houden: mijn hart kan dat niet
draag dit. Alle genaden die ik over hen uitstort, vloeien van hen af als van het gezicht van een
rots. Ik kan ze niet uitstaan omdat ze noch goed, noch slecht zijn (1702).
Eeuwige Vader, richt Uw barmhartige blik op lauw
zielen die desalniettemin in de meest mededogen-
at Hart van Jezus. Vader van barmhartigheid, ik smeek u bij het bittere
Passie van uw zoon en door zijn lijdensweg van drie uur aan het kruis:
Laat ook hen de afgrond van Uw barmhartigheid verheerlijken. Amen.

Hoofdstuk 8
Een pleidooi voor Onze Lieve Vrouw
In een interview met een vriend in Medjugorje in
Maart 1996 onthulde de visionair Mirjana uit Medjugorje
dat ze een speciaal gebed van Onze Lieve Vrouw had ontvangen
en had het sinds 1987 gebeden. Onze Lieve Vrouw vertelde het
Mirjana dat dit gebed verbonden is met de geheimen
en dat Mirjana op een dag door Onze Lieve Vrouw zal worden opgedragen
laat het gebed voor iedereen los. die tijd is er nog niet
komen. het gebed is een gebed voor ongelovigen, of als het Onze
Lady zegt, degenen die de liefde van niet hebben ervaren
God. Het is een gebed dat zich zal verspreiden als het eenmaal is losgelaten
als een lopend vuurtje over de hele wereld en zal een enorme leiden
aantal zielen tot bekering.
na deze ontmoeting met Mirjana, een Vriend van
Medjugorje schreef: “Medjugorje, Mirjana, A Mystery Is
Geopenbaard ’ , waarin hij nadacht over wat Onze Lieve Vrouw
wil bereiken door dit nieuwe gebed dat
verbonden met de geheimen. De bovennatuurlijke genade bestuderen
gehecht aan andere sacramentaliën die Onze Lieve Vrouw heeft geïnitieerd
in andere verschijningen, namelijk de rozenkrans, de wonderbaarlijke
Medal en het bruine scapulier – en de wonderen daarvan
overvloedig door het gebruik van deze krachtig gezalfden
sacramentaliën, begreep hij de kracht van wat hem te wachten staat
wereld met de komende release van dit nieuwe sacramental
dat Onze Lieve Vrouw Mirjana leerde bidden.
een vriend van Medjugorje schreef een gebed getiteld:
Gebed voor ongelovigen, waarin hij Onze Lieve Vrouw smeekt
om niet lang te wachten, maar om het geheime gebed vrij te geven dat “de
moeder van liefde, van Gods genade, zal uitbreken ’ en ’ als de
rivieren vullen de oceanen, uw liefde voor God zal de aarde vullen. ”
In de gebeden die we aanbieden in dit buitengewone Jaar van
Barmhartigheid, we wilden het gebed voor ongelovigen opnemen
in de hoop dat we voor de wereld deze buitengewone
genade, misschien zelfs eerder dan wat God heeft
verzorgd. dit is het jaar om dapper om genade te eisen
hemel. We nodigen je uit om samen met ons te bidden in jouw
dagelijkse gebeden en als je de mis bijwoont. Met onze stemmen
opgevoed in oprecht gebed voor deze intentie, laten we samen
breng dit wondergebed voor de wereld tot stand.

2 augustus 2011
’… Ik roep je op om je in Gods familie te verzamelen
en gesterkt te worden met die van de Vader
kracht. Als individuen, mijn kinderen, jij
kan het kwaad dat wil beginnen niet stoppen
heersen in deze wereld en haar vernietigen. Maar,
volgens Gods wil, allemaal samen met
mijn zoon, je kunt alles veranderen en
genees de wereld … ”

Gebed voor ongelovigen
Kom Mary,
Kom morgen opnieuw en opnieuw.
We zullen met je bidden.
Breng onze dierbaren terug
Die de kerk hebben verlaten,
Degenen die God hebben verlaten.
We komen elke tweede van de maand bij je.
We zullen om meer genade bidden
Om gehecht te zijn aan je intentie.
We zullen bidden dat de moeder van liefde,
Van Gods barmhartigheid zal uitbreken,
Dat uw nieuwe gebed binnenkort wordt vrijgegeven.
We zullen bidden dat het naar buiten zal stromen
Als een rivier voor alle naties,
Dat zoals de rivieren de oceanen vullen,
Uw liefde voor God zal de aarde vullen.
We wachten.
We anticiperen op die geweldige dag,
En we noemen je zoals je ons hebt genoemd,
Om onze gebeden, vasten en offers toe te voegen
Aan Mirjana’s zodat je kunt
Verkrijg al uw wensen voor de wereld.
O liefhebbende moeder,
Bedankt voor het cadeau
Dat de wereld op het punt staat te ontvangen!
Een vriend van Medjugorje

SPECIALE AANKONDIGING!
A Special Grace: Opening van de
Slaapkamer van verschijningen
Maak een bedevaart naar Caritas
en ga door de ”heilige deuren” van
de slaapkamer van verschijningen.
0
2 mijl.
65
65
65
20
59
59
20
20
20
119
43
280
280
280
280
31
31
31
31
459
459
459
459
119
119
43
27
27
78
78
78
11
156
Spoorbaan
Wolf Creek Rd.
Caritas van Birmingham
100 Our Lady Queen of Peace Drive
Sterrett, AL 35147 USA
205-672-2000
Kathedraal van St. Paul
2120 3rd Ave N
Birmingham, AL 35203
Internationale luchthaven Birmingham-Shuttlesworth
5900 Messer Luchthaven Hwy
Birmingham, AL 35212
Afrit Eden / Odenville
Birmingham
Voor Caritas
Hampton Inn & Suites *
Birmingham /
280 East-Eagle Point
205-981-0024
* Het officiële Caritas Hotel
De slaapkamer met verschijningen wordt geopend
op de eerste of tweede zaterdag van de volgende
maanden, met uitzondering van de maand april,
die wordt geopend op de eerste vrijdag
12.00 uur (na Rozenkrans in het veld) tot 18.00 uur (CST)
Vrijdag 1 april 2016
Zaterdag 3 september 2016
Zaterdag 7 mei 2016
Zaterdag 8 oktober 2016
Zaterdag 4 juni 2016
Zaterdag 5 november 2016
Zaterdag 9 juli 2016
Zaterdag 6 augustus 2016
Tijdens een pelgrimstocht naar Caritas,
St. Paul’s Cathedral in Birmingham is
de locatie van de heilige deuren in de
Bisdom Birmingham en we zouden
moedig iedereen sterk aan om te maken
dat een deel van hun pelgrimstocht in orde is
om de aflaat van het jubeljaar te verkrijgen. (opnieuw-
ga naar pagina 14-15 om de instructies te lezen
voorwaarden voor het verkrijgen van de verwennerij.)
Routebeschrijving naar Caritas & the
Kathedraal van St. PaulDe ervaring van meer dan  reizen naar Medjugorje!
 Gecombineerde ervaring van meer dan  jaar!
 Door de getuigenissen van onze pelgrims wordt herhaaldelijk gezegd dat Caritas dat is
de meest spirituele!
 De laagste tarieven van wie dan ook voor een volledig georganiseerde pelgrimstocht!
 Niet-rokersreizen (velen die roken en met ons reizen, bieden het aan als een
offer en ontvang veel genaden).
De gemeenschap van Caritas woont in Medjugorje, wat ons een
diepgaand begrip van Medjugorje achter de schermen.
 Er wordt gebeden, getoond en uitgelegd op locaties (zoals de plek waar Jakov
en Vicka werden fysiek en lichamelijk meegenomen naar de hemel van de aarde door
Onze dame).
Het enige belang dat we hebben, is geestelijk gewin. Niemand van ons wordt betaald om u te begeleiden.
We doen het in reactie op de boodschap van Onze-Lieve-Vrouw waarin Ze erom vroeg
”… offer je leven op voor de redding van de wereld …” ( februari )
Als je alles zou kunnen combineren
enkele gebeurtenis voor het verleden 
jaren die plaatsvonden in Washington DC, New York, Los Angeles, Chicago,
Parijs, Londen en elke andere plaats in de wereld, zou in het niet vallen
het evenement van één enkele dag in Medjugorje. Onze Lieve Vrouw, Maria, Moeder van
Christus, komt naar de aarde, zegent de hele wereld met Haar aanwezigheid en
spreekt tot ons met woorden die rechtstreeks van God zijn overgebracht. Zou je dat niet willen
deel uitmaken van een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de schepping?
Waarom bedevaart met
BVM C M P
inkt erover.
C
mej.com
c
S
BVM C
M
P
is
vi
 Ons missiehuis in Medjugorje verdeelt onze materialen onder iedereen die komt
van overal op de wereld. U zult op uw pelgrimstocht profiteren van het geestelijke
materiaal, advies en begeleiding dat voor u beschikbaar zal zijn.
 Je blijft midden in het dorp bij de Sint-Jacobskerk, maar toch op het pad
naar Apparition Hill ✧ een beste locatie! ✧ Bovendien zijn er bedevaarten
gepland rond speciale verschijningen of in het dorp wanneer de
maandelijkse boodschap aan de wereld wordt gegeven.
 BVM C M P is loyaal gebleven en
uitsluitend gericht op Medjugorje, en bedevaarten alleen naar dit heilige
dorp. Focus en gebedsleven hebben onze oprichter een diep begrip gegeven
over de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw en vormde dit begrip in allen die
leiden de bedevaarten vanuit de gemeenschap.

Bel alsjeblieft
BVM C M P
voor meer informatie over uw volledige pakket:
--, ext.  hr.
Uitchecken
mej.com
klik pelgrimages in het menu
De meest uitgebreide Medjugorje-website ter wereld.
Meld u gratis aan voor de mejList om op de hoogte te blijven.



de hele wereld?
is jaar, waarom bezoekt u dan niet de
dorp dat aan het veranderen is
“Dit was mijn tweede ervaring met Caritas in
Medjugorje en als ik de middelen heb, zal het niet mijn laatste zijn. ”
DR, Baton Rouge, Louisiana, Pilgrim april 2015

“ Wat een duidelijk en sterk geschrift! Een vriend van
Medjugorje heeft vragen van de
verleden, heden en toekomst met betrekking tot de
tions van Onze Lieve Vrouw van Medjugorje. Dank je.”
Kathy
Marion, Ohio, VS.
Wit
Me
Me
’Ou
bij
Ze
tha
Wh
zeggen
laag
wh
De
sho
ans
Cal
Me

Met 34 jaar groei in begrip
Medjugorje, we kunnen nu zeggen dat we het begrijpen
Medjugorje in hogere mate. We kunnen zeggen,
“Onze Lieve Vrouw is hier op een nieuwe manier die nooit is gebeurd
gezien in de geschiedenis van de kerk en
Ze brengt ons naar een hogere waarheid. ” Wat doet
die verklaring betekent? Waarom is dit nodig?
Waarom staan anderen mij in de weg? Waarom doen ze
zeg ’Ga naar de achterkant van de bus. U bent niet al-
hier vooraan laag. ” Wat moeten we zeggen,
wat moeten we doen
Deze en meer vragen worden hierin beantwoord
kort gelezen waardoor u eenvoudig en duidelijk bent
antwoorden. ”We moeten naar een hogere waarheid gaan”
Bel Caritas 205-672-2000 of ga naar
Medjugorje.com en klik op MejMart

De meest gekeken naar site voor richting op de

berichten gegeven door Onze Lieve Vrouw van Medjugorje
Laatste updates over Medjugorje

De meest uitgebreide geschiedenis van de verschijningen:

Begindagen, de 10 geheimen, tekenen en
wonderen, etc.
Radio Golf

™: gehost door een vriend van
Medjugorje, beluisterd door mensen over de hele wereld
wereld.
✴ mejList : de gratis Medjugorje nieuwsbrief
Stuur uw petitie naar Medjugorje en ontvang het

gepresenteerd aan Onze Lieve Vrouw tijdens de verschijning
Gratis downloads: audio, boeken en boekjes

De # 1 meest populaire Medjugorje-website ter wereld.
Medjugorje.com
Beste Caritas,
’Ik wilde je gewoon laten weten hoe dankbaar we zijn voor alles wat je doet
met Medjugorje.com. We hebben uw site bijna 1 jaar geleden gevonden.
Mijn vrouw en ik hebben sindsdien Our Lady’s Messages gevolgd.
Mijn leven is veranderd. We willen je er persoonlijk voor bedanken
zo veel van Onze Lieve Vrouw houden. ”
T. & KC
Beste Caritas,
“Dank u en veel van Gods zegeningen op een
puur zielbesparende site! ”
RC
orje.com
SCHAT
BORST
Door een vriend van Medjugorje
SCHAT
BORST
Door een vriend van Medjugorje
C onversie is geen eenmalige ervaring. Het is een pro-
het dagelijks steeds dichter en dichter bij God groeien. is
schrijven is voor iedereen die de vreugde heeft gekend en
zoetheid van de roeping van God, evenals de strijd,
hartzeer, verdriet en frustratie die eens de
”Huwelijksreis” is voorbij en de tijd komt dat er een
moeten ”werken” om hun relatie met God te behouden.
Hoe onderhoud je de conversie in het midden van de
wereld, moeilijkheden en hun lijden? Kan iemand ooit
herontdek de zoetheid van hun begindagen van hun
bellen? Ontdek het antwoord op deze vragen, evenals
anderen die je misschien hebt met betrekking tot wat Onze Lieve Vrouw is
vragen wanneer ze ons tot bekering roept.
O ur Lady heeft gezegd of we de reden daarvoor willen begrijpen
Haar komst en om te weten hoe God met zijn volk omgaat,
we zouden elke dag de Heilige Schrift moeten lezen. Ze heeft ook gezegd
lees de levens van de heiligen. Wat we leren door gehoorzaam te zijn
Het advies van Onze Lieve Vrouw is dat God Zijn volk nooit verlaat, maar
geeft altijd genade om ons te helpen terugkeren naar de weg van verlossing.
Op deze pagina’s ontdekt u
bedek de voortzetting van Gods genade
voor Zijn volk… maar nu zijn het “ wij” die
worden in die geschiedenis geschreven. Het
is ” ons ” leven dat Gods tedere hart is
gericht op. En het is Onze Lieve Vrouw
van wie Hij heeft gezonden om de Bode te zijn
Zijn genade voor “ onze ” wereld, niet alleen voor
de huidige kinderen, maar voor kinderen in
ook alle toekomstige generaties.
In het geval van Medjugorje
er moeten nog veel mysteries zijn
onthuld. Een van deze mysteries gaat over
rechtstreeks met ” nieuwe ” gebeden die Our
Lady heeft Mirjana en Vicka onderwezen voor de bekering van velen
zielen. Hoe bevoorrecht zijn we de ’ getuigen ’ te zijn van deze buitengewone
diners in deze buitengewone tijden.
bk1010

De Maagd Maria verscheen in een open veld en wijdde de plek door Haar
Hemels bezoek. Kondigde ze aan via de visionair van Medjugorje
Marija Lunetti, Ze was hier om ons te helpen en dat ze zou “… tussenbeide komen
voor jou bij God voor al je bedoelingen. ” Ervaar Onze Lieve Vrouw, ervaar
retraite, beleef Kerstmis, ervaar een plek die ruikt naar de
Queen of the Angels Zelf en vertrek diep in je hart bewogen.
Met Onze Lieve Vrouw die meer dan drieëndertig jaar in Medjugorje verschijnt, kom naar
een speciale plaats Ze heeft honderd eenentachtig keer bezocht en staat Our toe
Dame om u te informeren over Gods plannen om het gezicht van de
aarde… nee, zelfs de hele schepping.
De
We nodigen uit
ervaring o
Amerika kreeg een prachtig cadeau
op Thanksgiving Day, 24 november 1988.

Kom naar de vijfdaagse, jaarlijkse retraite van bekering
dat zal je niet alleen opladen, maar je leven veranderen.
 Jaarlijks 
8-12 december
Voor meer informatie bel:
205-672-2000 ext. 218
Of schrijf:
Caritas van Birmingham
100 Our Lady Queen of Peace Drive
Sterrett, Alabama 35147-9987 USA
We nodigen je uit voor een
ervaring van je leven.
ul geschenk
1988.
Uitchecken
mej.com
Volg de gebeurtenissen van  –  december terwijl ze plaatsvinden.

Vijf ”must do’s” in Medjugorje
Apparition Mountain, Cross Mountain, the Visionaries, St. James Church, en
het Caritas Mission House, dit zijn de vijf ” must do’s ” om een compleet te hebben
Medjugorje bedevaart . Door de jaren heen hebben pelgrims uit elke natie dat gedaan
maakten de Caritas van Birmingham Mission House in Medjugorje een deel van hun
bedevaart. Ontelbare nummers hebben ons verteld dat het er is, in de missie
House, waar ze de boodschappen en plannen van Onze-Lieve-Vrouw beter gingen begrijpen
voor de wereld. Het is de reden waarom mensen die van hun pelgrimstochten naar huis zijn teruggekeerd,
hebben anderen die naar Medjugorje gingen verteld dat ze naar het Caritas Mission House moesten gaan, en verklaarden dat
Caritas Mission House was een hoogtepunt van hun bedevaart en een “must” om te
maak een pelgrimstocht naar Medjugorje een complete en diepere ervaring.
“Ik kwam op zoek naar materialen
om terug te nemen naar mijn klooster en ik
vertrokken met 2 mooie tassen
boekjes en ansichtkaarten bevatten-
ingenomen de berichten van Onze Lieve Vrouw.
Non uit Engeland
“Het reclamebord trok mij en mijn gezin
in het Caritas Mission House. ik was
verrast om het bericht en de cd’s erin te vinden
mijn taal.”
Gezin van 7 uit Spanje
“We komen in meerdere
tijden tijdens onze
bedevaarten om te praten
over de berichten
met de gemeenschap.
We zijn altijd
welkom en
aangemoedigd om mee te nemen
anderen ook in.
We zijn gegaan
Medjugorje veel
tijden en de
Mission House is
altijd een plek waar we
moet bezoeken. ”
B & G
Ierland
Mej.com Uitgebreide up-to-date informatie over Medjugorje als het gebeurt.
Mis een bezoek aan het Caritas Mission House niet
Zoek naar het St. Michael-standbeeld en de borden met ”This is My Time” .
Caritas van Birmingham Mission House wordt beheerd door de Community of Caritas.
Het moederhuis bevindt zich op: 100 Our Lady Queen of Peace Drive
Sterrett, Alabama 35147 VS.

Andere titels over de berichten van Our Lady’s!
Als u meer exemplaren van dit korte boek wilt hebben voor distributie bij u
kerk, gebedsgroep, of voor familie of vrienden, enz… neem contact op met uw
plaatselijke boekhandel, bel Caritas of Birmingham – 24 uur per dag, of vul in
het bestelformulier aan het einde van dit boekje.
Andere titels in deze serie van A Friend of Medjugorje:
Boeken door A Friend of Medjugorje:
 Words from Heaven®
Onze Lieve Vrouwe berichten uit Medjugorje
1 exemplaar – $ 15,00
5 exemplaren – $ 11,00 ea
10 + kopieën – $ 10,00 ea
 Hoe u uw echtgenoot ™ kunt veranderen
 Ik zie Far ™
Prijzen voor het veranderen van je man en ik zie ver
1 exemplaar – $ 6,00
50 exemplaren – $ 1,80 ea
5 exemplaren – $ 4,00 ea
100 exemplaren – $ 1,70 ea
10 exemplaren – $ 3,00 ea
1000 exemplaren – $ 1,40 ea
25 exemplaren – $ 1,90 ea
 Kijk wat er gebeurde terwijl je aan het slapen was $ 14,95 ea
 It Ain’t Gonna Happen ™
1 exemplaar – $ 15,00
100 exemplaren – $ 2,80 ea
10 exemplaren – $ 7,00 ea
500 exemplaren – $ 1,00 ea
50 exemplaren – $ 3,30 ea
1000 exemplaren – $ 0,95 ea
 ey heeft de First Shot 2012 ™ SOFT COVER afgevuurd $ 15,00 per stuk
Speciale So Cover Case Prijs $ 5,00 / bk 16 boeken
$ 80,00 + $ 30,00 S&H = $ 110,00
  ey Fired the First Shot 2012 ™ MP3 AUDIO BOEK $ 5,00 ea
10 exemplaren – $ 15,00 ($ 1,50 ea)
20 exemplaren – $ 25,00 ($ 1,25 ea)
100 exemplaren – $ 50,00 (50 ¢ ea)
 Medjugorje Bereid de wereld voor op My Final Coming ™
1 exemplaar – $ 2,00
100 exemplaren – 70 ¢ ea
10 exemplaren – 90 ¢ ea
500 exemplaren – 60 ¢ ea
50 exemplaren – 80 ¢ ea
1000 exemplaren – 50 ¢ ea
Titellijst vervolg op de volgende pagina

Kleine boeken door een vriend van Medjugorje:
bk1001 Wiens mening is juist?
bk1002 Twintig jaar verschijningen
bk1003 Amerikaanse geschiedenis die u nooit hebt geleerd
bk1004 Geschiedenis wijzigen
bk1005 Patriottische rozenkrans ™ (1 = gratis, 10 = 90 ¢ ea 25 = 75 ¢ ea 50 = 60 ¢ ea 100 = 40 ¢ ea)
bk1006 5 augustus, wat doe je voor haar verjaardag?
bk1007 Medjugorje – De vervulling van alle Mariaverschijningen
bk1008 Een nieuwe ark?
bk1009 As Go Gods volk, zo gaat de wereld
bk1010 Medjugorje, Mirjana, een mysterie onthuld
bk1011 Een tijd voor een beslissing
bk1012 satan wil Medjugorje vernietigen
bk1013 Vasten
bk1014 Bescheidenheid
bk1015 Voor het kruisbeeld met Onze Lieve Vrouw
bk1016 Schatkist
bk1017 Een nieuwe tijd invoeren
bk1018 De boodschappen van Onze Lieve Vrouw begrijpen
bk1019 Een zegen om de wereld te helpen redden
bk1020 Fallen Field Angel
bk1021 Vertel me niet wat ik moet doen!
bk1022 Over 2000 jaar geschiedenis
bk1023 Als u besluit om te veranderen
bk1024 Bent u zelfgenoegzaam geworden of in slaap gevallen?
bk1025 Ik hou niet van mijn kruis
bk1026 Wat doen we nu?
bk1027 Uw wil geschiede? En hand aan de ploeg
bk1028 De 7 stappen van Onze-Lieve-Vrouw om … de gevangenen te bevrijden
bk1029 Wie rijdt er?
bk1030 ”Ik hoef niet naar Medjugorje te gaan.” Redenen waarom men naar Medjugorje moet gaan
bk1031 De zeven noveen ter voorbereiding op de vijf dagen van gebed voor de verzoening
van onszelf, onze gezinnen en onze natie terug naar God
bk1033 Een beroep op de hemel (Caritas ’gebeden)
bk1034 Pieta Prayer Book (1 = $ 1,00, 10 = 90 ¢ ea, 25 = 80 ¢ ea, 50 = 70 ¢ ea, 100 = 60 ¢ ea, 1.000 = 50 ¢ ea)
bk1119 Pieta Prayer Book, grote lettertjes (1 = $ 1,00, 10 = 90 ¢ ea, 25 = 80 ¢ ea, 50 = 70 ¢ ea, 100 = 60 ¢ ea)
bk1035 Een dorp ziet het licht (10 ¢ ea)
bk1036 De formule van Onze Lieve Vrouw voor overwinning: ”Bid, bid, bid”
bk1037 Een wonder uit het veld voor onze natie
bk1038 Crisisdiscipline
bk1039 Quietisme
bk1040 Trouwboekje
bk1041 Waarom zoveel rampen?
bk1042 Hoe de vroege kerk leerde …
bk1043 Wees sterk! Ontspan niet!
bk1044 Enkele opmerkelijke dingen over de berichten van Onze-Lieve-Vrouw
bk1045 U bent gebeld
bk1046 Twee Amerika’s
bk1047 Enkele opmerkelijke dingen over de berichten van Onze-Lieve-Vrouw
Voorgestelde donatie
1 Kopiëren
Gratis (betaal slechts $ 5⁰⁰ S&H)
10 exemplaren
$ 4,00
(40 ¢ st.)
25 exemplaren
$ 8,75
(35 ¢ st.)
50 exemplaren
$ 15,00
(30 ¢ st.)
100 exemplaren
$ 25,00
(25 ¢ st.)
1000 exemplaren
$ 200,00
(20 ¢ st.)

bk1048 Klaar ”ing” voor de storm
bk1049 Keurmeester met juist oordeel
bk1050 Bekentenis van een grote zonde
bk1066 54 dagen rozenkrans noveen (1 = $ 1,00, 10 = 90 ¢ ea, 25 = 80 ¢ ea, 50 = 70 ¢ ea, 100 = 60 ¢ ea, 1.000 = 50 ¢ ea)
bk1118 54 dagen rozenkrans noveen grote lettertjes (1 = $ 1,00, 10 = 90 ¢ ea, 25 = 80 ¢ ea, 50 = 70 ¢ ea, 100 = 60 ¢ ea)
bk1067 Dus u wacht op goedkeuring van de kerk?
bk1068 30 jaar verschijningen
bk1069 Zul je het op een na grootste moment in de tijd missen
bk1076 Iets in de lucht
bk1077 Kleine dingen stellen ons in staat om grote dingen te doen
bk1078 e Belang van het moederschap
bk1079 Hoe ziet uw toekomst eruit?
bk1080 Heeft niemand het u ooit verteld?
bk1081 Vergeet het belangrijkste niet
bk1082 Roept Onze Lieve Vrouw u?
bk1083 Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, War of the World’s III?
bk1084 Grijp het moment
bk1085 ”You Cannot Spread Medjugorje?”
bk1086 Welke gemengde kleuren maken grijs?
bk1087 Wat in de wereld is Medjugorje?
bk1088 Wat het betekent om door God gekozen te worden
bk1089 Getuige van de dood van de beschaving
bk1090 Maak de weg vrij
bk1091 Verklaring van een krachtmeting
bk1092 Wees niet bang voor jezelf
bk1102 e Vruchten van liefde
bk1103 Simpele momenten zijn vaak onze grootste momenten.
bk1104 Noah … Noah … Is onder We Hear?
bk1105 Teveel Mary? Te veel Medjugorje?
bk1106 Verandert u zich?
bk1107 Vergeet wat persoonlijk is … inkt van wat van God is
bk1108 Toekomstloosheid
bk1109 Terwijl de wereld in puin stort
bk1110 Ik ben hier; Jij beslist
bk1111 Ik smeek om te verschillen
bk1112 Ik wens u berichten te blijven geven
bk1113 Waarom houdt u niet van uzelf?
bk1114 Leef de diepgang van de boodschappen die ik geef
bk1115 Aan de zijde van engelen
bk1116 Overkomen u problemen? Hoe ze te corrigeren
bk1117 Dixie: An Incredible Medjugorje Story of Dixie, Rebel and the Community of Caritas
bk1161 We moeten naar een hogere waarheid gaan
bk1163 Tien feiten
bk1167 Onvoorzichtige voorzichtigheid van de bisschop
Volumebestellingen kunnen uit verschillende boekjes bestaan.
Maandelijks worden er meer kleine boekjes geproduceerd bij Caritas in Birmingham,
bel 205-672-2000 voor nieuwe titels.

BESTELFORMULIER
Gebruik Y
onze Caritas Id # T
o Versnellen Y
ons verzoek!
Naam_______________________________________ Datum_____________ e-mail __________________________
Adres___________________________________________________________________ Verjaardag_____________
Stad___________________________ Staat________ Postcode_______________ Telefoonnummer________________________
Methode van P
ayment: ❑
Cheque / postwissel ❑
Contant geld ❑
V.
isa ❑
MasterCard ❑
Disco
ver
Kaart#:
☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
Exp
. Datum:
☐☐

☐☐
3-cijferige code op achterkant:
☐☐☐
Handtekening______________
Caritas ID #_____________
(Als u uw ID # gebruikt, bespaart u minstens één w
eek verwerking van uw bestelling naast het opslaan van deze missie
duizenden dollars per jaar. Gebruik alstublieft uw ID # die u kunt vinden op een
bo
ve uw adres bij elke mailing die u van Caritas ontvangt, of bel 205-672-2000.)
Title
Aantal.
Prijs Ea.
totaal
Subtotaal
S&H
Grote T
totaal
Bestelling verzenden en Donation aan:
Caritas o
f B
irming
ham
100 Onze L
advertentie
y Koningin of Blz
eace Drive
Sterrett, AL 35147 USA
Or bellen
205-672-2000 ext. 315
tw
enty vier uur per dag!
S
heup
ping & H
en
leng
O
rd
eh zo
b-to
tal
U
.S. M.
ail
UPS
(S.
bruinen
d
ard)
(F.
aster)
O
ver
van totaal

van totaal
Kleine B
O
ok Aanbevolen doen
natio
n
1 C
O
p
y
F.
ree
(betaal o
alleen S&H)
10
C
O
taarten $ 4,00
(40 ¢ st.)
25 C.
O
taarten $ 8,75
(35 ¢ st.)
50
C
O
taarten $ 15,00
(30 ¢ st.)
100
C
O
taarten $ 25,00
(25 ¢ st.)
1000
C
O
taarten $ 200,00 (20 ¢ ea.)
F.
O
ro
nacht d
elivery, bel voor
r prijzen. *** Internatio
nal (oppervlak): Doub
le ab
O
ve schip
ping C
ost.
C
allemaal voor
r snellere Internatio
nal d
levering.

Caritas
Missiehuis
St. James
Kerk
Gelegen op iets meer dan een blok van de kerk.
Met uitzicht op de voorkant van de St. James Church van buitenaf – verlaat de binnenplaats naar
links.
Loop langs de parochiekantoren naar de hoofdweg en sla RECHTS af.
Volg het trottoir een korte afstand tot de volgende weg en sla LINKS af, kruisend
de weg bij het zebrapad. Op de hoek zie je een juwelierszaak. e
juwelierswinkel en een bloemenwinkel bevinden zich aan uw rechterhand als u er langs komt.
Volg RECHTSTREEKS op het trottoir een zeer korte afstand.
Bij de eerste weg naast een religieuze artikelenwinkel houd je iets RECHTS aan.
Volg deze weg langs een rij Pannen tot je de
Caritas van Birmingham Mission House.
Zoek naar het standbeeld van St. Michael en de borden ”is is My Time” .
Caritas van Birmingham Mission House is
beheerd door de gemeenschap van Caritas.
Het moederhuis bevindt zich op:
100 Our Lady Queen of Peace Drive
Sterrett, Alabama 35147 VS.
Mej.com Snelst groeiende Medjugorje-website ter wereld. Uitgebreid
up-to-date informatie over Medjugorje als het gebeurt.
Mis een bezoek aan het Caritas Mission House niet
Parochie
Kantoren
Sieraden
Winkel
Bloem
Winkel
School
Oversteken
Berg
(Križevac)
Religieus
artikel
winkel

W e zijn binnengegaan in de Extraordi-
jaar van barmhartigheid dat paus Franciscus initieerde
op 8 december 2015. Toch de meerderheid
van de katholieken weet niets, of begrijpt het
weinig, met betrekking tot de beschikbare gratie
in dit Jubeljaar. Wat gebeurt er wanneer
we beantwoorden de oproep van de hemel niet, of
beantwoorden, maar zonder grote ijver? Wat
gebeurt wanneer de mens de
tijd van Gods bezoek, niet te herkennen
de tekenen van de tijd?
Jezus, ik vertrouw op u

(En)

Testimonials & experiences from others – a friend from Medugorje

Medjugorje
Prepare the world
for my last coming
Jesus, I trust you

M.edjugorje P. Fix the World for My Last Coming
B.
y the community of Caritas with S
special
Contributions from AF
riend from M
edjugorje
Medjugorje
Prepare the world
My latest coming
by the community of Caritas
with special contributions from
A friend of Medjugorje
Caritas of Birmingham
100 Our Lady Queen of Peace Drive
Sterrett , AL 35147 USA
Call 205-672-2000 press ext . 315 (24 hours a day)
© SJP International Copyright. All rights reserved, including international rights. No part
of this short book may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage
or collection system, without the written consent of Caritas licensed to use it
material . Caritas of Birmingham, 100 Our Lady Queen of Peace Drive, Sterrett , Alabama
35147 USA. None of the mailing lists of Caritas or its entities, including electronic mailing
lists, etc., are for sale and no one authorizes their use in any way. There are
No exceptions. All civil, criminal, interstate and international violations of the law apply.
Published with permission from SJP Lic. CORN COB.
S PECIAL S TATEMENT
Birmingham-based Caritas does not act on behalf of the Catholic Church or
to place its mission under the church. Its mission is to help all people of the
soil. His actions are done privately outside of the church. It is further stated:
It is argued that the credibility of the apparitions of Medjugorje should not be taken for granted
that the apparitions in Medjugorje have not been formally approved by the Catholic Church.
Medjugorje status
September 21, 2015 AD
No attempt is intended to prejudge the Church’s validity of the Medjugorje apparitions . They are
personal revelation pending the final judgment of the Church 1 . In the meantime, these private revelations are allowed
by and for the believers to be devoted to and legally distributed through the church. Dedication and the
dissemination of personal revelation can be prohibited only if the personal revelation is condemned because of it
anything it contains that is contrary to beliefs and morals according to AAS 58 (1966) 1186 Congregation for
the doctrine of faith. Medjugorje has not been condemned and has nothing against the belief or
morality, therefore it is in the grace of the Church to be followed by the faithful. This is so through the ritual of baptism
and was given the authority to evangelize. Through baptism they subscribe to the priesthood of Christ
his prophetic and royal mission. ” 2 No approval is required to promote privately or be committed
revelations or to distribute them in accordance with AAS 58 (1966) 1186 as the call to evangelism is given
when baptized. These apparitions have not been formally approved by the Church. Caritas of Birmingham,
the community of Caritas and everyone associated with it realizes and accepts that ultimate authority over the
Queen of Peace, Medjugorje and events related to the apparitions, rests with the Holy See in Rome.
At Caritas, we are happy to submit to that judgment. While they have a lovable relationship with the diocese of
Birmingham and a friendly relationship with its bishop, Caritas of Birmingham as a lay mission, is not
officially affiliated with the Diocese of Birmingham, Alabama, as are the Knights of Columbus. 3 The
The official position of the Diocese of Birmingham on Caritas is neutral and has a good reputation as Catholics.
1. The church does not have to approve the apparitions. The church can do what it did with the apparitions
from Rue du Bac in Paris and the Miraculous Medal. The Church has never approved these apparitions. They
gave way to the widespread acceptance of the miraculous medal by the people and with it the apparitions
to St. Catherine. Sensus Fidelium (Latin, meaning ’The Sense of the Faithful ’), in reference to Medjugorje , is
that the ”feeling” of the people says that ”Mary is here ( Medjugorje ).”
2. Catechism of the Catholic Church 2nd edition
3. The Knights of Columbus are also not officially under the Church, but they are very Catholic. The
Knights of Columbus was founded as a lay organization in 1882, with the basic Catholic beliefs. Each
the city council calls on the local Ordinary to be the chaplain. The Knights of Columbus are still laymen
organization, and operates from its own autonomy.
For additional copies, write:
See pages 101–104 for prices.
© 2016, SJP Lic. CORN COB

Index
5
ABOUT THE AUTHOR
7
STORY IN BRIEF
CHAPTER
9
PREPARE THE WORLD FOR MY FINAL
COMING
24
BUT THIS IS THE TIME OF GRACE,
WHY SPEAK THE JUDGMENT NOW?
26
NOTICE IN THE FOLLOWING – WHAT
RESULTS WHEN BISHOPS RESPOND
IMMEDIATELY TO OUR LADY
31
THIS YEAR A CRITICAL OPPORTUNITY
IS WITHIN YOUR GRASP
CHAPTER TWO
37
WHAT IF IT WAS
HEAD TREE
52
CONDITIONS MUST BE PRESENT
GET THE FULL GRACE FOR
THE YEAR OF GRACE
CHAPTER FOUR
57
A SPECIAL INVITATION FROM A FRIEND FROM
MEDJUGORJE & THE COMMUNITY OF CARITAS
TO HELP YOU LIVE THE YEAR OF GRACE
60
SPECIAL AvvOUvCEMEvT !
CHAPTER FIVE
63
INTENTION FOR THE 54-DAY ROSARY
NOVENA FOR THE YEAR OF MERCY TUESDAY,
MARCH 22 – SATURDAY MAY 14, 2016
CHAPTER SIX
67
PROMISES OF JESUS GIVEN TO THOSE
TRUST IN HIS GRACE
CHAPTER SEVE v
73
PRAYERS FOR DIVINE GRACE
73
THE CHAPLET OF DIVINE GRACE
73
PRAYER OF DIVINE GRACE
74
DIVINE GRACE NOVENA
CHAPTER
85
A PLEASURE FOR OUR LADY
87
PRAYER FOR NON-BELIEVERS
89
MAP TO CARITAS AND ST. PAUL’S CATHEDRAL

ABOUT THE AUTHOR
The author of this book is also the author of the books Words
From Heaven ® , How to Change Your Husband ™ , I See Far ™ ,
Look what happened while you were sleeping ™ , it’s not
Gonna Happen ™ They fired the First Shot 2012 ™ hundreds
short books and other publications such as the Words of the
Harvesters and the Caritas of Birmingham newsletter . He has
written more about Medjugorje and his messages than anyone else in
the world, which produces life- changing scriptures and spiritual ones
direction to countless numbers all over the world, all nati o formalities . He only wants to be known as’ A friend of

Med jugorje . “ The author is not someone who looks in from the outside
about Medjugorje , but someone close to events –
often, in the midst of the events he talks about
has written; a first-hand witness.
Originally only wrote to a few individuals in 1987, reader-
ship has grown to more than 250,000 in the United States, with
additional readers in more than one hundred and thirty foreign countries
who follow the spiritual insights and directions given
through these writings.
The author, when asked why he only signs as ”A Friend of
Medjugorje , ”stated:
“ I never had the ambition or desire to write.
I’m only doing this because God showed it to me
prayer that He requires this of me. So from the
start, when I only wrote to a few
people, I prayed to God and promised I wouldn’t do that
draw something; that the writings should
carry themselves and are not built on a personality.
I prayed that if it was God’s desire for this
scriptures to be inspired and known, then He could
do it by His will and grace and that be my will
left to it.
“The Father has made known these writings and
used to disperse them to the ends of the earth. This one
were our Lord’s last words before we ascended: “ Be a
witnesses to the ends of the earth. ” These writings give
testimony to our Lord’s desire to be a witness
with someone’s life. It is not important to be known. It is
important to do God’s will. ”
For those who ”own” these writings through the
author at the sight of his name printed on this work
give it more credibility, we argue that we cannot reconcile it
fact that these writings produce hundreds of thousands
of conversions, if not millions by grace, and they are
requested worldwide from all over the earth. The
author will therefore not take credit for a work that, by means of evidence
of the impact these writings have in leading hearts to repentance,
are inspired by the Spirit with an increasing number every year,
sweeps across the ocean like a wave. In this case indeed
crossing every ocean of the earth. Our Lady gave this author
a direct message to him through the visionary, Marija , van
Medjugorje , in which Our Lady told him not to testify
with words but with humility. It is for this reason that he
just wants to remain ”A friend of Medjugorje ”.
– Caritas from Birmingham
Medjugorje
The story in short
A VILLAGE SEES THE LIGHT is the title of a story that
”Reader’s Digest” published in February 1986. It was the
first big news on a large scale that told about the
Virgin Mary visits the small village of Medjugorje ,
Bosnia and Herzegovina. At that time this village was popular
left by 400 families.
It was June 24, 1981, the feast of John the Baptist, the
proclaimer of the coming Messiah. At night, around
5:00 pm the Virgin Mary appeared to two young people,
Mirjana Dragičević * and Ivanka Ivanković *. Around 6:40 AM
the same day, Mirjana and Ivanka , along with four
more young people, Milka Pavlović *, the sister of
Marija , Ivan Ivanković , Vicka Ivanković * and Ivan
Dragičević saw the Virgin Mary. The next day, June 25,
1981, together with Mirjana , Ivanka , Vicka and Ivan
Dragičević , Marija Pavlović * and Jakov Čolo also saw the
Virgin Mary, which brings the total to six visionaries. Milka
Pavlović * and Ivan Ivanković have only seen Our Lady once
that first day. These six have come to be known as and remain
”The seers.”
* Names at the time of the apparitions, they are now married with changed last name.

These visionaries are not related to each other. Three of them
the six seers no longer see Our Lady every day.
Since March 2016, the Virgo still appears every day
the remaining three seers; that is more than 15,275
appearances.
The supernatural event has all the efforts
of the Communists to end it,
many scientific studies, and even
the sentencing by the local bishop; yet, the apparitions
have survived, with strong evidence that this is from God
because nothing and no one has been able to stop it. In front of
for thirty-four years the apparitions have proved that
themselves over and over again and now the credibility is so favorable
that the burden of proof that this
tic has shifted from those who believe to the burden of proof
that it is not happening by those who oppose it. That
against the apparitions are crushed by the fruits of it
Medjugorje – millions and millions of conversions that
are so powerful that they change and will continue to be
change the whole face of the earth.
See mej.com for more information.
or Medjugorje.com

Chapter One
Prepare the world
for my last coming
a young Carmelite nun named Sr. Mary
from St. Peter, in tours, France in the 1840s, received a series
of revelations from Jesus about a powerful devotion he
sought established, starting in France, and spread through-
out of the world. It became known as the dedication to his
holy face, which contained a prayer dictated by Jesus
Sr. Mary, the Golden Arrow . this dedication eventually came
approved by the church, with the aim of:
’… to make amends for the blasphemies
and attacks by ’revolutionary men’ (de
Communists) – by whom God permits
the world to be punished for its unbelief – too
regarding the blasphemies of atheists and freethinkers
and others, plus, for blasphemy and the blasphemy
on Sundays by Christians. ” 1
Jesus made this chosen nun understand that this was so
an urgent matter, since God could not bear the endless
attack on his name and the day he commanded

to be held holy. Jesus instructed her to pass on his
requests to her superiors and to her bishop. he wanted
the prayers he dictated to her to spread and pray
by the believers. he said to Sr. Mary that prayers do more than just print and publish them.

Souls needed their interest ’stimulated’. Sr. Mary of St.
Peter wrote to her superiors:
Our Lord made me understand that it is bad
just printing the prayers would never be enough
fice , but that it was necessary to add an explanation
tie shed light on the end that work
had in sight. The Savior told me to do that
stimulate interest [arouse or arouse action]
of the Believers to say these prayers to glory
of the Holy Name of God, it was essential to
instruct them regarding the plans of God
this great Work, only when this would be
done through sufficiently printed matte-
we would like to see pious souls party themselves
at these prayers bees feast on flowers. He
then revealed to me that these would be prayers
very helpful in getting the conversion from
sinners. ” 2
We are the Extraordinary Year of Mer –
cy that Pope Francis initiated on December 8, 2015. However
the majority of Catholics don’t know or understand anything

little, regarding the great graces available in this Jubilee
lee Year , namely that by hosting a very special plenary meeting
pampering, you will receive a full remission of all temporary
moral punishment for sin. Using the words of Jesus
to sr. Mary is the ”interest of the believers not
late. ” It is ” necessary to add an explanation of throwing
light at the end of which the Work [in this case Our Lady
apparitions in Medjugorje and the revelation of divine mercy
tions ] in sight. ” Even we, the apostles of Our Lady,
should stop and think seriously, not just what opportunities
there is us right now for the
repentance of ourselves and our families, but what our
the responsibility rests with God and Our Lady
To give up ”ceaselessly” for mercy to our nations and ours
world. Before we can ”teach the ignorant,” that is
one of the seven spiritual works of mercy, in ” the the –
signs of God in this great Work, ”it is essential that we,
we, ourselves, become the “ pious souls who are feasting
to these prayers [and revelations] while the bees feast
flowers. ” In our time they are the messages of Our Lady,
in the first place that we will ’feast’ ourselves on life
ING and spreading Our Lady to everyone we meet, because She is the
ultimate gift of mercy to humanity today.
What if we get the call from
heaven, or answer it, but without great zeal? What happened
pens when man does not recognize the time of God’s visit

does not recognize the signs of the times? history
many examples we can consider, of which there will be only a few
mentioned here.
Our Lady’s Apparitions in Rwanda – 1989
In 2012 Caritas published a Friend of Medjugorje’s
book, She Fired the First Shot 2012 ™, in which he
reflected on the grave danger of ignoring heaven
warnings. a fragment from the book follows:
“ Do you think those appearances every day before
31 years from June 25, 2012 are for
important reasons regarding the future of the
world? Can we say, ’Well, Our Lady is here.
She arranges everything? ’Then why
Our Lady says:
March 21, 1985
“ Dear children, I want to keep on giving
messages and that’s why I’m calling you today
to live and accept my messages … I call
on you – accept me, little children, that it
might be going well with you … ”
Did you know that before the Rwanda mas –
sacre , Our Lady was there and appeared in the
small village of Kibeho in Rwanda? Do you

think of when Our Lady of Kibeho appeared
1982 to seven visionaries, and issued a warning
to pray and repent and warn them repeatedly
of the carnage to come, she did
save everyone physically? Did you know that the
Catholic Church approved these apparitions,
yet three of the seven seers were killed in it
the genocide? Being a visionary didn’t spare
them. Did you know that Our Lady during
the Kibeho apparitions , taught one of the vi-
sionaries a song, and then she came to a part
of the song, Our Lady stopped her to teach
and emphasize the following words? Our lady
forced her to repeat the following words seven times :
“There will be fire that will come from
under the earth and consume everything
on earth … The day you come to get
those who have served You, God, we implore
You must have mercy on us … ”
Fire came from the ground, the fire from
hell by the sword. Do you think this song
only applies to Rwanda? Will it also apply to
a world that’s now gone mad? Stop and seriously
think of the following words that Our Lady gave
Medjugorje recently:

August 2, 2011
”… As individuals, my children, you can-
do not stop the evil that wants to start
rule in this world and destroy it … ”
… Our Lady warned the Hutus as well
Tutsis in Rwanda, through her appearances in
Kibeho and told them not to hate. It was beforehand
shown by Her in the apparitions of Medjugorje …
but Our Lady could not help them. In April
24, 1994, 19 days in what would be more
more than 100 days of the genocide in Rwanda, Our
Lady gave her monthly message to Medjugorje
visionary Marija . Our Lady said:
“… If you don’t pray and if you aren’t
humble and obedient to the messages I receive
give you, I can’t help you … ” 3
end of fragment from They Fired the First Shot 2012 ™
What is written above by a friend of
Medjugorje across rwanda can also be requested
the many other times that Onze Lieve Vrouw and / or Onze Lieve
touted to individuals over the centuries
repeatedly warn man to return to God. Consider a few
other examples:
St. Margaret Mary & France – 1689–1789
Jesus appeared to Sister Margaret Mary in 1689
the request to the king of France to consecrate France to
the Sacred Heart of Jesus. he warned that great evil
would come if the dedication didn’t take place.
Nevertheless, Heaven’s request was ignored. exactly 100
years later, in 1789 , the citizens of France, in a deed of
mutiny, assumed legislative powers, separately
of the king, who gave birth to the French revolution
tie. as has happened so many times in the church
history its shepherds were “a day late and a dollar
short. ” even Louis XVI and his wife, Marie Antoinette ,
were publicly dethroned, imprisoned and beheaded,
as do thousands of bishops, priests, religious and laity.
King Louis promised after his imprisonment
crate France to the Sacred Heart if he
stupid, but it was too late to avert the tidal wave of terror
and bloodshed that passed through France, in which the
The church itself became the target of destruction.
Sr. Mary of St. Peter and France – 1843 to 1848
Sr. Mary was warned that if there were not enough prayers
said for restoration against the sins of blasphemy and
at the breaking of the Sabbath, France would again
experience divine punishment. Shortly after this warning

was given, a major flood nearly destroyed the city
guided tours. that was just the beginning. Sister Mary said afterwards
the flood:
“ Our Lord told me He this time
would use as a punishment tool, not
the elements, but ’the wickedness of the revolutionary
men. ’” On February 13, 1848, Jesus spoke again
to sr. Mary who said ’terrible woe
while waiting … Pray, pray, because the church is a threat
ended by a terrible storm! ” The Savior made me
understand that His righteousness was greatly irritated
against humanity because of its sins, but especially for
those who directly outraged the Majesty of God –
that is, communism, atheism, curses and the
desecration of Sundays. ” 4
On February 20, 1848 ’a serious revolution in Paris
The foundations of the French government are shaking
and all of Europe. King Louis Philippe, who after eight-
teenage years felt firmly established as a monarch
France, was forced to flee into exile with his family. ” 5
St. Faustina and Poland – 1924-1938
Jesus chose St. Faustina to be his apostle
Divine mercy, as well as a victim soul to provide restoration

for the sins of Poland and of the world. Pope John Paul
I said:
“ From the beginning of my ministry in St.
Peter’s See in Rome, I considered this message [from
Divine Mercy] my special task. Providence has
has it assigned to me in the current situation of man,
the church and the world. You could say that
precisely to this situation that message was assigned
me as my duty to God. ” 6
Jesus taught Sr. Faustina the depth of his great mercy
for all his creatures, but there were consequences like
man did not heed his petitions. From Poland, Sr.
Faustina wrote:
’I saw the wrath of God heavy over Po-
country. And now I see that if God would visit us
country with the greatest chastisement there would be
still be of great mercy, for for such serious transgressions , He could punish us with eternal destruction
lation . I was paralyzed with fear when the Lord
lifted the veil a little for me… ” [1533] 7
St. Faustina actually a part of the three e Secret
Fatima, regarding the angel who sends fire to the earth,
which is deflected by the splendor of Our Lady. St.
Faustina explains:

In the evening I saw the Mother of God, with
Her chest bared and pierced with a sword. They
shed bitter tears and protected us from
God’s terrible punishment. God wants to inflict
terrible punishment for us, but He can’t because
the Mother of God protects us. Terrible Fear
grabbed my soul. I kept praying for it
Poland, for my dear Poland, that is so lacking
in gratitude to the Mother of God. If it wasn’t
all our efforts would be of use to the Mother of God
little use… ” [686] 8
again, Jesus speaks of falling fire, like what
Sodom and Gomorrah received:
“ One day Jesus told me that He had one
chastisement to fall over the most beautiful city
in our country [probably Warsaw]. This chastisement
ment would be what God had punished with
Sodom and Gomorrah . *… After a moment, Jesus
said to me, ’My child, join closely with
I during the Sacrifice and offer My Blood and
My wounds to my father as atonement for the
sins of that city… ” 9
* like Sodom and Gomorrah were destroyed by the falling of ’brimstone and fire
from the Lord from heaven ”(see Gen 19:24), so Warsaw was indeed destroyed
during the Second World War, like many Polish cities, due to fire and demolition
bombs dropped from airplanes.

Lucia, Jacinta & Francesco – Fatima, Russia
& the World – 1917
In 1917 the Virgin Mary appeared to three in Portugal
shepherd children, Lucia, Jacinta & Francesco, while
World War I continued to rage. On July 13, 1917
Our Lady said to the three children:
“ … When what I say is done, many souls
will be saved and there will be peace. The
the war will end, but if people don’t
stop insulting God, a worse will
break out … If you see a night light
ned by an unknown light, know this
is the great sign that God has given you that He
is about to punish the world for its crimes
through wars, famine and persecution
of the Church and of the Holy Father. ”
Our Lady went on to avoid the dangers they faced
the earth:
’To prevent this, I will come and ask for it
Russia’s dedication to My Im –
macular heart, and communion
of recovery on the first Saturdays. If
My requests are being answered, Russia will be
converted and there will be peace; if not,
she will make her mistakes through the
world, causing wars and persecutions from
the church. The good will be tortured,
the Holy Father will have much to suffer,
different nations will be destroyed … ”
true to her word, Our Lady appeared to Lucia, then one
nun, on June 13, 1929, into which she came
ask for the dedication of Russia:
“ The moment has come when God
asks the Holy Father, in union with all
bishops of the world, to the
secession from Russia to My Immaculate
Hart, and promised to save it this way.
There are so many souls that righteousness or God condemns for sins
to me that I have come to repa –
ration: sacrifice yourself for this intention
And pray. ” 10
express Our Lady’s wish to her spiritual father, Sr.
Lucia also revealed what Our Lady had promised as the
dedication was fulfilled by the Holy Father:
The good Lord promises to end the persecution
in Russia (the Bolshevik Revolution) as the Holy One
Father will make a solemn act of repairs t pe and
consecration of Russia to the holy

Hearts of Jesus and Mary, as well as order
all bishops of the Catholic world to the
the same thing, and as the Holy Father promises
he will approve and end this prosecution
recommend the practice of the recovery program
already described. ” 11
We know, of course, that the dedication was not
done when Our Lady asked for it. Hundred million
lion deaths and the destruction of nations could do all that
are avoided. We know this because of the lack
of obedience to the words of Our Lady. In the same year
that the above message by Our Lady to Sr.
Lucy, in 1929, Josef Stalin began to starve
people of Ukraine. this alone led to 10,000,000
15,000,000 dead. Stalin executed a new communist
law, the separation of church and state, which was used
to justify not only high taxes, but also the arrest,
exile and even execution of priests and bishops.
this purification did not have to happen. Can it happen
pen again? Our Lady of Medjugorje is ignored by most
of the church structure. In 1917 there were 6,000,000
Catholics in Russia; in 1939 there were less than half
million. according to the red book of the persecuted
church , “ The years 1929-1932 saw the total liquidation
of the Catholic hierarchy in the Soviet Union. ” Between
July 1 and September 1, 1936, about eight thousand
sand religious were murdered: 12 bishops, more than 5,000
priests, more than 2000 monks and hundreds of nuns
and newbies. Our Lady of Medjugorje , as in the past, is
try again to avoid its future purification
in the church. But the very ones who will be the first
suffering will be the last to realize they could have avoided it
their downfall by fully subscribing to what Our Lady is directly-
entered through Medjugorje .
worse came with the arrival
of the Second World War. When the Nazis invaded Ukraine
and Russia in the early 1940s, they started a system
m atic elimination of the entire Jewish population, in
killing more than 1.5 million Jews. this was
the forerunner of what would happen in everything
of Europe, where more than six million Jews lived
tortured. the world had never seen such hatred and
ignore human life. Humanity crossed a line and
the spread of malevolent ideologies, of which Our Lady had
warned, as Our Lady in Medjugorje warns today ,
restlessness, fear, hatred, division, destruction, war,
unbelief, death, the rejection of moral absolutes, which
led to the destruction of the highest form of social life,
the family. it mainly led to hatred and rejection
from God. the famous Soviet dissident, Aleksandr
Solzhenitsyn , who spent eight years in a Soviet gu –
lay (prison), and who eventually escaped to the United States

States, studied for years to find the underlying cause
to the immense atrocities committed against humanity
in his beloved motherland, Russia. all his studies and
research led him to a decisive conclusion. He wrote:
“More than half a century ago, when I was a child,
I remember hearing some old people’s
following explanation for the major disasters that
Russia had happened: ’People have forgotten God;
that’s why all this happened. ’ Since then I have
have worked on the for nearly 50 years
story of our revolution; in the process i read
hundreds of books, hundreds of personal ones
all testimonies, and have already contributed eight
own volumes towards
throw away the debris left by that turmoil. But if
I was asked today to phrase as succinctly as
possibly the main cause of the devastating revolution
that swallowed some 60 million of our people,
I couldn’t say it more accurately than repeating:
’People have forgotten God; therefore this has everything
has happened. ’” 12
In Medjugorje , Our Lady said of our time:

October 25, 2006
”… you are unconscious, little children,
that God is giving you a great opportunity
to repent and live in peace and love.
You are so blind and attached to the earthly
things (materialism) and think of earthly life. God sent
me to lead you to eternal life. A little
children, I am not tired, although I can see that
your heart is heavy and tired for each
thing that is a grace and a gift …
But this is the time of
Mercy, why do you speak of
Judge now?
no matter how well we live, the time of mercy will be immediate
close what will happen in the time of God’s Righteousness. St.
Faustina was told from Jesus:
“In the Old Covenant I sent prophets
waving thunderbolts at My people.
Today I send you with my grace
to the people of the whole world. I do
the will not to punish painful humanity , but me
desire to heal it, it to My thanks –
full of heart. I use punishment like them
myself compel Me to do so; My hand
is reluctant to seize the sword
justice. For the Day of Justice I am
sending the Day of Mercy. ” 13
Archbishop Fulton J. Sheen once said:
“A man can stand for the righteousness of God, but one
woman represents His Mercy. ” 14
this is who Our Lady is; She is the mercy of God, the
Mother of Mercy – our life, our sweetness and our hope.
She, who has been sent every day for almost 35 years,
has revealed the love and mercy of God like no other
yet she also warns against a time of righteousness. But
God’s justice is also mercy because it prevents people
of going to hell when they call on God for his
grace in the midst of great crisis and turmoil. however,
the point of this writing is not to focus on God’s com-
justice, but to motivate and inspire believers in this
time of mercy to bend God to our heart in begging
for grace now and for the future. as we have studied
nations under judgment in the past, such as France
and Poland, take a look at another country, namely Portugal.
It was in this country that Our Lady appeared in Fatima,
and Our Lady spoke to her young visionaries about Por-
tugal’s future.

As for Fatima’s three visionaries of Portugal, Ja-
cinta , one of the three, informed her before her death
bishop that the Virgin prophesied “ a civil war
of an anarchist or communist character ” would do that
erupt in Portugal, unless ’ there were souls who would
do penance and correct the offenses
to God… ” 15
Please note in the following-
Which results as bishops
Respond immediately
Our lady
On May 13, 1931, all bishops of Portugal decided
coffin Portugal to the Immaculate Heart of Mary. this
was at a time when Freemasonry and Bolshevism were
fight for supremacy over the influence of Catholicism
on the nation.
After ordination a Catholic man was born
of peasant stock, Antonio Salazar , won the 1933 election
to become the head of the Portuguese government. It
was considered a miracle that he won. not only Salazar ,

M spike many believed that the voice was
of the Virgin Mary, through the consecration of
gal’s bishops, in obedience to heaven’s command that
led to this victory in defeating Freemasonry and Bolshe –
vism . In 1935, Salazar banned Freemasonry from Portugal, nearly killing him. Would Our Lady

did not do the same for Russia, had the ordination
done as she asked? In the summer of 1931, Our
Lord told Lucy about Russia’s commitment:
’They refused to comply with my request.
Like the king of France, they will repent
and do that, but it will be late. Russia will
have already spread its mistakes everywhere
cause the world, wars and persecutions
of the Church. The Holy Father will have
much to suffer. ” 16
the Peace Queen of Medjugorje is here, but many are inside
the Church continues to regard it as insignificant. To do
we now understand the opportunity ahead
this year of mercy? One more chance. Consider this
specific time we live in:
the extraordinary Year of Mercy is the culmination
overview of events that began with Divine ’s revelations
Mercy to St. Faustina in the 1930s. Throughout history
of the church have only been three times

which mentioned an ”extraordinary Jubilee” – which
makes it understand that Pope Francis himself is not
does not understand the meaning of this time. Pope Francis,
when addressing the priests of the diocese of Rome
March 6, 2014, stated:
Listen to the voice of the Spirit coming to the
entire Church today, which is in fact the
time of grace. I’m sure … we have been
live in the time of mercy for 30 or more years, up
up to now. It is the time of mercy throughout the Church.
It was instituted by St. John Paul II. He had the
”intuition” that this was the time of grace. We think
of the beatification and canonization of sister
Faustina Kowalska ; then he introduced the feast of
Heavenly Grace. He moved slowly, slowly, and went
with this forward.
Pope Francis continues:
” In the homily for the canonization, which took
place in 2000, John Paul II emphasized that Jesus
Christ’s message to Sister Faustina was placed
time between two world wars and is very connected
to the history of the 20th century. How will the
man’s future is on earth, says [John Paul].

Pope Francis then quoted Pope John Paul II regarding
what the future of man will be on earth:
“ We are not given to know. It’s true how-
someday, that along with the new advancements we will
no lack of painful experiences. The light, however
of divine mercy, which the Lord practically desired
to display to the world through the charisma of
Sister Faustina will light the path of the men
of the third millennium. ’
Pope Francis continues:
It is clear. It was explicit in 2000, but it was
something that had grown up in [John
Paul’s ] heart for some time. He had this intuition
in his prayer… Today we also forget everything
hastily also the magisterium of the church! It is
partially unavoidable, but we must not forget the big
content, the great intuitions and the mission
left to the people of God. And that of the divine
Mercy is one of them. It’s a shipment that
[John Paul] gave us, but it’s coming from now on
High. It is up to us, as ministers of the Church, to
keep this message alive … ”

As never before, Jesus attached great graces to the
three hours of mercy, * prayer of divine mercy,
Rosary of Divine Mercy, the Feast of Divine Mercy (1st
Sunday after Easter), the image of divine mercy and the
novena of divine mercy affecting all Pope John Paul
I have given the blessing of the Church. the extraordinary
Year of Mercy, as announced by Pope Francis, adds
turbo fire for all of the above.
After the Year of Mercy is the 100th anniversary

of the apparitions of Our Lady of Fatima, May 13,
2017 – possibly ending the 100 years satan had
requested of God to test the Church as revealed by
Our Lady in Medjugorje to visionary Mirjana . Our
Lady said when the secrets start to take place
including three exhortations to the world
because the world did not repent, Satan’s power will be
destroyed. But the turmoil caused by the systems
of man who falls, who satan more than one
* The visionary Marija from Medjugorje came to Caritas in September 2014 for the
Feast of the Exaltation of the Cross , September 14, 2014, one year after the Cross
was built and then dedicated on June 30, 2013. On the vigil of the feast
day of the cross-exaltation , September 13, 2014, Marija asked Our Lady
in the appearance: “ If it is possible to have a special appearance at Cross
Mountain ? ’” And to bless the cross. much to the surprise and awe of everyone
present, Maria said , ”Our Lady smiled and said,” Yes, she will die tomorrow
3 hours. ’’ It was the request of Our Lady that we meet at 15.00 at the Cross
her appearance – the hour of divine mercy. although Our Lady 189 ap –
paritions here on the Caritas site, and has appeared at many different times
through the days there had never been an apparition at 3:00 pm
great significance of the time and acknowledgment of Christ’s death at 3:00 pm

century construction, will cause a lot of chaos and crisis
in the world.
Known for over 25 years, a friend of Medjugorje

has believed the ”daily” apparitions of Our Lady in
Medjugorje lasts 40 years – the time it took
that Moses would lead his people through the wilderness.
Our Lady also leads us to a new time. the
2021 is the 40 th year of the apparitions – just
five years from now. We believe these are crucial
years before the fulfillment of Our Lady’s plans
Medjugorje .
the ”signs of the times” compel us to believe that

God is on the move, and that we
themselves for major events taking place around the world.
This year a crucial opportunity
Within reach
What is this year of mercy about?
It is yet another attempt by heaven to ’ interest us ’ in the work of restoration for the sins of the world –

for our own future. Our Lady told Mirjana that when
you pray for unbelievers, you pray for yourself

future. Mirjana said to a group of English pilgrims inside
Medjugorje on October 17, 2007:
Our Lady asks us to contribute on a daily basis
prayers primarily the prayer for unbelievers
interest because Our Lady emphasizes it
most bad things in the world, like wars,
crime, abortion, come from unbelievers. Turn into-
That is why Our Lady says that when you pray
for them you are actually praying for yourself
and your own future.
through our prayers, our sacrifices, our entreaties
Lady’s intercession for mercy, we give God some
is necessary to lessen the punishments of sin for ourselves
Nations. Jesus said to St. Faustina as she prayed
Poland in a day:
’I have a special love for Poland, and like them
will obey My will, I will exalt it
in power and holiness. Will come from her
on the spark that will prepare the world
for my last coming. ” 17
Poland was destroyed during the war, but God revived
corrected Poland and used her through her son, Pope John
Paul II, to give freedom to the movements of God that is
whereby his grace is recognized and embraced today.
Yes, this is through the revelations of Divine Mercy, but also,
Pope John Paul II saved Medjugorje in more ways than one
occasion, and always throughout his pontificate
encouraged the believers to go there while providing counseling
the bishops and priests to Medjugorje freedom to provide
(like here on the website)
because it produced millions of conversions. and
there can be no doubt about it, as a friend of Medjugorje did
expressed since the 80s, which Our Lady of Medjugorje has
come to ”prepare the world for the last coming of Her Son.”
While some may have come to believe it, a friend of it is
Medjugorje has paved the way for many to start opening
their hearts to see it in preparation for the return of her Son.
When a friend of Medjugorje was asked when will it be,
he answered:
“ It can take 5 years, 50 years or 500 years
now. We do not know. But one thing we do know
that Our Lady here before in Medjugorje is
and prepare the world for the Second Coming
of her son. ”
In the meantime, there is a lot of work to be done and one
redoubling our efforts for prayer and recovery
repentance for our own sins and the sins of the world.
In the case of Sister Mary of St. Peter, when
Christ warned of the troubles coming to France, they re-
her diligence in making recovery, to the point that she doubled
was praying almost incessantly. She wrote:

’The Lord has told me that as a result of
the initial attempts to somewhat reduce the
Work of recovery, our country that was
are almost completely destroyed by the arrows of Him
justice, would now only be partially punished by the
terrible flames of His wrath. Oh, how I long for it
beg all bishops for the work of the
Restore in their dioceses. ” 18
and Our Lady told the visionaries of Fatima that when
the dedication of Russia takes place and on
the prayers of penance that her followers constantly
recite that:
Ultimately, My Immaculate Heart will
triumph. The Holy Father will ordain
Russia to me, and a certain period of it
peace will be bestowed on the world. ” 19
Believers often use the above words of Our Lady as one
excuse to remain complacent and inactive while working
for the salvation of souls, knowing that ”ultimately” Our
Lady gets the win. a friend of Medjugorje
gets outraged when he hears this. he responds,
But how many souls will be lost forever in the meantime?
time because they don’t have enough generous souls to want
sacrifice, testify and pray for their conversion? ”
St. Faustina once asked Jesus how he could tolerate that

many sins and crimes and not punish them? the Lord
answered her:
“I have eternity to punish [this] , and
so I extend the time of grace for it
for the sake of [sinners] . But woe to them
if they don’t recognize this time of My
visitation. ” 20
We know that grace is associated with the Year of Mercy
that is limitless. It is linked to understanding
starting from the Jubilee – designated years in which everything is spiritual
debts are forgiven where forgiveness and reconciliation
is requested and granted, and where prisoners
are released. Yet few really understand the spiritual
consequences of jubilee years. It’s up to those who
understand – to spread this knowledge in every possible way
conceivable. We must also be willing to share our-
even atoning for the sins of unbelievers, to help
gain for them the grace of reconciliation with God. the
The church gives the formulas, the ”rules” to obtain
an indulgence – but this is not enough to incite souls
fire in begging God for his mercy, which must be done
pen like never before. It is we who rely on the grace of
God and that intervene for his mercy that holds back
the hand of his judgment. On more than one occasion
Jesus said to St. Faustina :

“ For your sake I hold the hand that
punishes; for you I bless the earth. ”
[431] 21
endnotes:
Golden Arrow: The Consecration to the Holy Face of Jesus & Revelations of Sr. Mary of St. Peter
1.
, 2010, tan
Books and publishers
Ibid.
2.
they fired the first shot 2012
3.
, a Friend of Medjugorje, 2012, Caritas of Birmingham, aL
Golden arrow
4.
, 2010, tan Books & Publishers
Ibid.
5.
Pope John Paul II at the Sanctuary of Merciful Charity in Covalenza , Italy, on November 22, 1981.
6.
Diary of Saint Maria Faustina , divine mercy in my soul
7.
, 1987, Marian Press
Ibid.
8.
Ibid.
9.
Documents on Fatima and Sister Lucia’s Memoirs
10.
; Fr . antonio Maria Martins, SJ, 2002, Fatima Family
apostolate
Ibid.
11.
en.wikipedia.org/wiki/ aleksandr _
12.
Solzhenitsyn
Diary of Saint Maria Faustina , divine mercy in my soul
13.
, 1987, Marian Press
https://www.goodreads.com/author/quotes/2412.Fulton_J_Sheen
14.
the whole truth about Fatima, part II
15.
, Frere Michel de la Sainte trinite , 1989, Immaculate Heart
Publications
Ibid.
16.
Diary of Saint Maria Faustina , divine mercy in my soul
17.
, 1987, Marian Press
Golden arrow
18.
, 2010, tan Books & Publishers
Documents on Fatima and Sister Lucia’s Memoirs
19.
, Fr . antonio Maria Martins, SJ, 2002, Fatima Family
apostolate
Diary of Saint Maria Faustina , divine mercy in my soul
20.
, 1987, Marian Press
Ibid.
21.

Chapter Two
What if it was?
What if this was our last Christmas with Our
Lady who appears in the world through Medjugorje ?
What if we knew that on a certain day in the coming year?
Our Lady would say this is her last appearance? Would
we think or act differently knowing Our Lady
time was running out? how would we live this life
Year of Mercy in which the Church has joined as we
believed us to the end of Our La-
death apparitions?
Our Lady told this to the visionaries of Medjugorje
these apparitions are the last on earth in which one (the
six seers) will be able to see it, hear it, speak it
go to her and touch her. after the apparitions of Our Lady in
Medjugorje ceases, She will never appear this way
back on Earth. Do you think Our Lady will reveal it?
the time of her last visit before the actual date? the
three seers who no longer see Our Lady every day
day were only informed one day in advance that their daily

apparitions were coming to an end. the next day Our Lady
told them this was their last daily appearance. however,
Our Lady was allowed to appear in God’s grace
to each of these visionaries on a special day every year
for the rest of their earthly life. to Ivanka , Our Lady
comes on June 25 th every year, the anniversary of the
beginning of the apparitions of Our Lady in Medjugorje ; to
Jakov , Onze Lieve Vrouw appears every year on Christmas Day
and he is given the extra grace to see Our Lady
appear with Baby Jesus ; and to Mirjana , Our Lady says
pears every year on her birthday, says Mirjana
that this day is not important because it’s her birthday,
but because something remarkable will happen on it
this date in the future, of which we will one day see. So,
if Our Lady has not forewarned her own seers, it is
likely She will reveal the future date to the world
that will be the end of her appearances? the tree
visionaries who no longer see Our Lady every day
were destroyed even years after Our Lady
for them. Ivan has said repeatedly that he would
challenge anyone, after just one appearance of
Our Lady, to find something interesting on Earth
again.
We may not get an advance warning.
of the last days of Our Lady, but happen

pings and signs given by heaven that should
shake us off complacency and help us ”get ready”
when that fateful day comes. we have for example
considered this Year of Mercy that the Church has just had
introduced now? Do we understand its meaning? Con-
Think about the history that eventually led us to the Year of Mercy.
the devotion of divine mercy came through
delight in a young Polish nun, Sr. Faustina in the 1930s.
Believe in Sr. Faustina and the Revelations of Divine Mercy
was widely held all over Poland. however in 1959
a ban was placed on Faustina’s diary stopping it
reproduction. a Polish archbishop, Karol Wojtyła , who
eventually became Cardinal Wojtyła took over the case
of Faustina’s holiness that eventually led to the Vatican ’s ban on spreading the message of Divine lifting

Grace. that was in April 1978. Less than six months
later, in October 1978, Cardinal Wojtyła was elected
the president of St. Peter and named Pope John Paul II. In
November 1981, John Paul expressed what he believed
was a special task he had to fulfill as Pope:
“ From the beginning of my ministry in St.
Peter’s See in Rome, I considered this message [from
Divine Mercy] my special task. Providence has
has it assigned to me in the current situation of man,
the church and the world. You could say that

precisely to this situation that message was assigned
me as my duty to God. ”
Jesus had Sr. Faustina says he has the
Church to celebrate the Feast of Divine Mercy on the
second Sunday of Easter. John Paul was the Pope that
this holiday officially established in the church. On
April 30, 2000, Divine Mercy Sunday, which was also
called the Year of Mercy because it was John Paul’s wish
to “pass on this message [of divine mercy] to the third
millennium, ”John Paul stated not only from this
time later would be the second Sunday of Easter
known as Divine Mercy Sunday , but it has also been canonized
St. Faustina on this day. She was the first saint of the
new millennium. Of this day Pope John Paul said:
”Today is the happiest day of my life.” On April 2, 2005
the vigil of Divine Mercy Sunday , just after hearing the
Mass of Heavenly Grace , John Paul II took his last breath
breathe in a stunning confirmation of his life
calling and mission to establish divine mercy
voices in the church and the world. Mission
accomplished.
What has Divine Mercy to do with Our
Lady’s appearances in Medjugorje ? Daily visit from our lady
Paris soil temperature for more than 34 years ”is” the greatest expression of this
God’s divine mercy to humanity today. the heaven
Enly Vader has sent Our Lady to express on his behalf,
his merciful love for the world, to convince the world
his love, to teach the world how to live the Word of him
Son.
September 2, 2015
”… I am a grace from the Heavenly Father ,
sent to help you live the word of it
my son…”
What is the “ word of my Son” that Our Lady wants
help us to live? Love, trust, surrender, peace and so on
much more – all of which is contained in the divine Mercy message. Pope John Paul II defined what
grace is in his encyclical Dives in Misericordia . he said
”Mercy” is ” love’s middle name.” Jesus is love incarnation . If Jesus is the ”first” name of love, then Mary is love

Second name. If Mary gave birth to Jesus
Wouldn’t God send her again the first time to usher in her?
the time of his return? Wouldn’t it be from God?
grace and mercy to give the world a time of grace,
by the arrival of Our Lady, before his time as judge
ment? read the words of Jesus given to St. Faustina :
Speak to the world about My grace …
It’s a sign for the end time. After it will
comes the Day of Justice. While there is
still have time, let them call on the
source of My grace. ”
Why is Jesus’ mercy so tremendous, so unlimited in this day and age
grace? Because his righteousness will be so great, so limitless,
to the measure he gave in his grace. no one at the
moment of judgment will be able to claim that Christ did
not give every chance to accept his leniency
grace to love him. their rejection of the Son of Mary
will be the judgment they pronounce on themselves.
It will be awful, beyond our ability to measure.
We are commissioned by Jesus, through St. Faustina , and
now through Our Lady of Medjugorje , to give the warning
world. St. Faustina tells us Jesus’ words:
” Tell souls about this great mercy
Mine, because the terrible day, the day of
My righteousness is at hand. ”
Our Lady bought through her Medjugorje
more time for us. We have a time of
judgment. Jesus said to St. Faustina :
“ I extend the time of grace for
for the sake of sinners. But woe to them
they recognize this from M time ij is not
visitation. ”

this Year of Mercy allows you utter indulgences
that will blot out all your sins and atonements
just go through the sacred doors of a diocesan
Cathedral, the holy doors in St. Peter’s in Rome, or
one of the other cathedrals / churches designated by the
Vatican.*
“ He who refuses to go through the door
of My grace must go through the door
of my righteousness. ”
Because Our Lady is love, do you think She is not?
strong and would never speak to us so seriously
of , nor the words ”I”, ”warn you” use? Do not
deceive yourself because her own words warn us so
the time of grace that God gives us is limited and will
not continue.
Our Lady said on November 2, 2006:
“ Dear children! I come to you, m ij
children, is God’s love. God sends
* To obtain the indulgence of the Jubilee, one must make a short pilgrimage, as a sign of
the deep desire for true repentance, for the sacred doors that will be open in all
Cathedral or in churches designated by the diocesan bishop, as well as in the
four papal basilicas in Rome. indulgence can also be obtained in the shrines
in which the door of mercy is open and in churches that are traditionally identical
fied like Jubilee Churches . to obtain the Jubilee indulgence, one must also receive
the sacrament of confession, have celebrated the Holy Eucharist and one
reflection on mercy. One must also make the creed, with prayer for it
the Holy Father and for the purposes of his heart for the good of the Church and
of the whole world.

I want to warn you and show you the good
way. Don’t close your eyes to the
truth, my children. Your time is short
time. Do not allow delusions
rule over you. The way I desire
guiding you is the way of peace and love.
This is the road that leads to my son,
your God … ”
At that moment of transition from grace to judgment,
great will be what the book of Lamentations is holy
The Bible foretells – a time of great lamentation when
judgment begins and mercy ends.
August 25, 1997
“… God is giving me this time
you, so that I may instruct and guide you
the path of salvation. Dear children, now
you don’t understand this grace, but
soon there will come a time when you
ment for these messages. That’s why, little
children, live all the words that I have
given to you by this time of grace … ”
In the delusion of today’s world, man is redefining nature
ural Law , which puts man’s law above God’s, and because of that
set in motion – judgment. Indeed, it is only through

God’s grace that judgment has not happened yet.
Look at the world. how long can God tolerate sin
that fill the earth … but so far his grace is decisive
his judgment by the love of his mother.
December 25, 1995
”… I am with you and I introduce you to Jesus in a special way, now in this new time

in which one should decide for Him. This
time is the time of grace … ”
April 25, 2007
“… This is a time of grace while I am there
you, make good use of it … ”
Change, break away from everything that is not of God
or keep you away from God!
October 25, 2006
“… Today the Lord has allowed me to tell
you again that you are living in a time of grace.
You are not aware of that, dear children
God gives you a great opportunity for that
repent… You are so blind and attached
of earthly things and think of earthly life.
God has sent me (the friend of medugorje here on the website behind the scenes) to lead you to the eternal
life…”
We are in quicksand and the hourglass is pouring out
its sand. We have entered a time when Our Lady is
trying to get us out of danger to save us, through Pope
Francis, who opened the Year of Mercy so generously,
so mild that many do not recognize what is happening-
entering and be angry with him. Still, Francis has the keys
to the church to take a seemingly insane step up from it
Hello , without logic, offering such forgiveness and
acceptance in the Church that it leads many
ask the Holy Father. You wouldn’t question him
when you think about how terrible the judgment will be.
Jesus is eliminated by the Church and his Pope
any claim to an excuse that the judgment is unjust
when it comes.
August 25, 2005
“… God gave you a present of this time as one
time of grace. Therefore, dear children,
make good use of every moment … ”
Use what has now been bestowed upon the entire Church!
reconcile and repent!

February 25, 1996
“… This time is a time of grace. Mostly
now, whenever the church invites you
to prayer and conversion … ”
although Pope John Paul II was specially chosen by
heaven not only to usher in the time of divine mercy
in the Church but also in the world, the plans of God
go beyond a single man. the span of Our Lady ’s appointment
parities in Medjugorje have so far reached three
certificates : those of Pope John Paul II, Pope Benedict XVI,
and now Pope Francis. Maybe we will see other popes
ascend to the throne of St. Peter before the apparitions
end. But we know this extraordinary year of mercy
is significant in God’s design, the culmination of mercy,
while the signs of the times certainly go to the
the time of judgment is fast approaching. In Mirjana’s
Message of May 2, 2009, Mirjana told that Our Lady
was very sad when she said the following words:
“… I’ve been giving for a long time
you my motherly heart and my
Son for you. You reject me. you are
allow sin to overcome you more and more
more. You allow it to control you
and to take away your discernment
ment. My poor children, look around you
and watch the signs of the times. Do you
think you can do it without God’s blessing
taken ? … ”
Our Lady spoke those words six years ago. How much
deeper the world has sunk into the vortex of sin
since? Our Lady said to St. Faustina :
’You have to talk to the world about its great
mercy and prepare the world for the second
Comes from Him who is to come, not as a merciful
Savior, but like a just Judge. (here behind the scenes on this website) Oh how awful is that

day! The day of righteousness is determined, the day of
divine wrath. The angels tremble for it. To speak
to souls about this great grace, while it is still the
time to give grace. ”
”Determined is the day of righteousness.” God knows the application
pointed hour that will end and bring the time of grace
the hour of judgment. the fact that the visionaries are
without notice at the end of their own ’time of
grace ’being with Our Lady is also a’ sign of the times’.
We must live our lives ”ready”. the end of the year from
Mercy leads to the 100 – year anniversary of Our Lady ’s apparitions at Fatima. Our Lady said that the
appearances of Medjugorje are the fulfillment of what

It started through her appearances in Fatima. What
Our Lady wanted to realize ”through the secrets”
from Fatima, she was unable to reach. therefore
”Now” is the time, through Medjugorje , when her plans are
begin to be ”realized”.
August 25, 1991
“ … today I also invite you to pray, now
like never before when my plan started
to be realized … I invite you to forsake-
for nine days, so that you can with your help
everything I wanted to achieve through the
secrets I started in Fatima can be fulfilled
stuffed … ”
In Fatima, Our Lady spoke to her visionary, Sr. Lucia, said:
” Unless man repents of his sin, a growing war
will break out. “ It didn’t have to happen and it wouldn’t happen
happened when the words of Our Lady were listened to. But
There were not. as she said above: ’everything I wanted
by realizing the secrets, ”but it didn’t happen,
therefore Medjugorje was chosen for the place where
She would fulfill her plans.

March 21, 1985
“… Today I call you to live and my
messages! Dear children, I love you and
in a special way I have chosen this parish,
one more dear to me than the others, in
which I gladly stayed when the
Almighty has sent me. That is why I am calling
you – accept me, little children, that it
might be going well with you … ”
a doomsday, though terrible, will lead to the
final destruction of Satan’s influence that he has exercised
in the past century. Our Lady said that when the
secrets she revealed to her visionaries in Medjugorje
happens, it will destroy Satan’s power.
December 25, 1982
“… This century is under the power of the
devil, but when the secrets are confided
you come to pass, its power will disappear
caressed … ”
Would the century of which Our Lady speaks, the
entered years beginning with her apparitions in Fatima
1917, that would end in the year 2017? We
faith the apparitions of Our Lady in Medjugorje not

will end in the year 2017, but we believe the secrets
are likely to ”happen” ”soon” and that this Year of
Mercy is God’s last heartbeat of grace to the world
in which Pope Francis put it
doors of mercy through which, as said before, the Church can do this
even ”wander on the side of mercy.”
We again present the questions that were asked
at the beginning of this chapter: What if this is ours
last Christmas with Our Lady appearing in the world
via Medjugorje ? What if we knew that at some point?
this year Our Lady would say this is her
last appearance? Would we think or act differently?
knowing that Our Lady’s time was drawing to a close?
how would we live this year of mercy in which the
The Church entered when we thought it was leading us
towards the end of the apparitions of Our Lady?
51

Chapter Three
Conditions that must
present to it
Plenary indulgence for The
Year of Mercy
Pope Francis has called for an extraordinary Jubilee Year
of Mercy, which only four e extraordinary
Jubilee in the History of the Church. Francis has
said his wish is “that the Jubilee is a living experience
ence of the nearness of the Father, whose tenderness is
almost tangible, so that the faith of every believer may be
strengthened and thus testimony to it more and more effectively
i had . “ During the Jubilee of Mercy the believers can
receive a complete indulgence that will wipe out everything
your sins and the propitiation for your sins. the plenary sitting
pampering can be obtained for yourself once a day
or for a soul in purgatory, if along with the indulged
act for the jubilee, follow the prescribed
ditions :

Be in a state of grace at the time of
1.
genced act.
Confession. Confession must be within about 20
2.
days before or after the admitted act.
Receive the Holy Eucharist. A sacramental
3.
Confession is enough for several full indulgences,
but a separate Holy Communion and a separate one
prayer for the purposes of the Holy Father is required
for every plenary indulgence. It’s appropriate, but
no need, that sacramental confession and
especially holy communion and prayer for the
Pope’s intentions take place on the same day
the indulgent work is done; but it is enough
cient that these sacred rites and prayers are performed
out within days, about 20, before or after
admitted act.
Make a Creed (The Apostle’s Creed)
4.
Pray for the intentions of the Holy Father, an Our
5.
Father and Hail Mary .

It can be done in the following ways
believers can use the
Anniversary indulgence during
the year of mercy: *
Make a short pilgrimage as a sign of deep longing
1.
for true conversion, to the sacred doors that are open
in any cathedral or in churches designated by the
bishop in every diocese.
For those who are sick, the elderly or just where it is
2.
not possible for them to enter the holy door, the
Anniversary indulgence can be obtained by living with
faith and joyful hope receive this moment of trial
Communion or attendance at Mass and communion
prayer ”, as Pope Francis said.
For those in prison whose freedom
3.
limited, they can indulge in the pampering
chapels of the prisons. Francis also said, “May the
gesture of directing their thoughts and prayer on the
Father every time they cross their threshold
* From the official Vatican document accompanying the Jubilee Announcement of
Grace. Quotes are from Pope Francis.

cells signify their passage through the sacred
Door, because the grace of God can change
hearts, and is also able to convert bars into one
experience of freedom. ”
the Jubilee Indulgence can also be obtained through the
4.
faithfully by doing one or more of the following
physical or mental works of mercy:
The physical works of mercy are:
To feed the hungry ;

To give drink to the thirsty ;

To clothe the naked;

To protect the homeless;

To visit the sick;

To visit the prisoners;

To bury the dead.

The spiritual works of mercy are:
To instruct the ignorant;

To give the questionable counsel;

To admonish sinners;

To patiently endure mistakes;

To forgive transgressions voluntarily;

To comfort the afflicted;

To pray for the living and the dead.

the Jubilee Indulgence can also be obtained for the
5.
passed away. When we remember them in the Eucharistic celebration, we pray for them “that the most merciful

full face of the Father, deliver them from every remnant
of guilt and embrace it powerfully into infinity
salvation.”
For those who have had an abortion, is the saint
6.
ther “recognizes to all priests for the Jubilee the
discretion to those who
have obtained it and they seek with a contrite heart
forgiveness for it. May priests fulfill this great task
by expressing words of sincere welcome in combination
with a reflection that explains the seriousness of sin
dedicated, in addition to indicating a path of authentic
repentance by which to obtain it true and generous
forgiveness from the Father. ”
the anniversary indulgence can also be obtained for everyone
7.
those who help spread and in the Year of Mercy
encourage others to live the Year of Mercy.
(Distributing this document is an easy way to obtain
this grace.)

Chapter Four
A special invitation from A
Friend of Medjugorje & the
Community of Caritas to help
You live the year of mercy
Join the Caritas community in a 54-day rosary
1.
Novena – Beginning March 22 and ending May 14,
2016 – in preparation for the anniversary indulgence. In
to celebrate this special Year of Mercy in prayer and
fine, a friend of Medjugorje and the community
van Caritas want to invite our friends and supporters
around the world to pray with us for a special 54 days
rosary novena in preparation for going through the
sacred doors to obtain the Jubilee indulgence. this
is open to everyone, even if you have already left
through the sacred doors this year. remember you
the Plenary can indulge several times during
the year, even on a regular basis, for others as well
yourself. experience has taught us that the more we
willing to receive grace, the more power-
is full of grace that we receive. Our Lady said:
even when an intention is granted, all the more prayer
attached to it, the greater the grace will be.

August 18, 1982
“… The more you firmly believe in it, the more
you pray and fast for the same purpose,
the greater is the grace and the grace of
God…”
The novena begins on Tuesday March 22 and ends
on Saturday, the watch of Pentecost, May 14 every
novena, communion will pass through the sacred doors
of our diocese, but everyone who participates in the no-
vena may choose the sacred doors closest to their homes.
Special intentions will be offered during the novena
you can read on pages 18-19. We got a nice one
confirmation of the importance of initiating this 54-day
rosary novena in this Year of Mercy when, just like this
publication was ready to print on Saturday morning
i ngaand , February 20, the community chose randomly
next message during morning prayer. the words of
book of heaven stated:

June 2, 1984
Today is ’Saturday’ , one of the days when the
Novena to the Holy Spirit ( prior to Pentecost ) is being
executed. the message to Marija is:
“ Dear children, tonight I want to tell you
during the days of this novena to pray for
the outpouring of the Holy Spirit upon you
families and in your parish. Pray and you
will not regret it. God will give you gifts
with which you will glorify Him to the end
of your life on this earth. Thank you for
have responded to my call. ”
this should be a great encouragement to everyone
their hearts in this novena for what Our Lady desires
give in return. although we would like as many people as
possible to pray the novena with us that we can all benefit
befitting the power of united prayer, when one receives
this small document after the novena has begun, you are still
encouraged to pray the novena themselves.

SPECIAL
ANNOUNCEMENT!
A special grace:
Opening of the bedroom
of apparitions
Make a pilgrimage to Caritas and go through the “sacred”
doors ”of the bedroom of apparitions. together with
the 54-day rosary novena, is the Community of Caritas
inviting friends and followers of the Queen of Peace from
Medjugorje to make a pilgrimage to the bedroom and
Apparition field during this holy year! a friend
of Medjugorje and his wife graciously allow them
house to be opened for the first time on appropriate
dates, once a month, starting April through
no November for the year 2016 so that pilgrims can come and
pray in the bedroom of apparitions! For the community
from Caritas, the double doors that open into the bed
room are also ’holy doors’, not through the church
label them as holy, as with shrines and basilicas
and cathedrals, but by knowing we have entered
in a room, through these doors, where the queen of

Heaven has visited this room 144 times in the last 28 times
years. It is her presence that has made them holy. Over there
a powerful grace is present within the walls of this special
room that Our Lady herself chose to manifest a special event
plan of God. thousands * have been intimately touched,
(where we here on the website together with the lord give you freedom)
not only in the heart, but in their soul
pray in the bedroom. During this Year of Mercy,
when the bedroom is opened, pilgrims have the
opportunity to rededicate or rededicate oneself
Our Lady when they will be present in the Bedroom.
The bedroom of apparitions will be
open on the first or second Saturday
of the following months, with the
except for the month of April, which
opens on the first Friday
12:00 noon
* Over 100,000 people prayed in the bedroom of apparitions through
Marija stays at home, which has reached the number of apparitions
almost 2/3 of a year in total. a lot of history has happened regarding the
last appearances on earth.
61

Page 63
On a pilgrimage to Caritas, St. Paul’s Cathe –
dral in Birmingham is the location of the sacred doors in
the Diocese of Birmingham and we would strongly encourage
age everyone to make that part of their pilgrimage
to obtain the indulgence of the jubilee. *
Spread the Year of Mercy through special materials
2.
as provided by Caritas that will help to “boost”
interest ”in the graces of the Holy Year as“ bees
feast on flowers. ” to make it as easy as possible
to disseminate the information about the Year of Mercy,
we made this little book with all
the essential information. It can be ordered in bulk
and we encourage you to disseminate them to everyone
you know. as mentioned earlier, Pope Francis re cent yet another way to get added to the Jubilee

Pampering. It can be won by anyone who helps
to spread knowledge about the Year of Mercy among
the same conditions and requirements of the saint
Doors. Just by handing out these short books
can get pampered!
* See pages 14–15 to read the instructions for getting the pampering.

ChaPter FIVE
Intentions for the 54-day
Rosary novena for the year
of Mercy Tuesday March 22 –
Saturday May 14
Pray these five intentions daily during the 54 days
Rosary Novena:
Dear mother, with this novena we pray for mercy
1.
to pray deeply and think in preparation
to make a holy confession and to get sincere grief
for the sins we have committed and deep gratitude
for the grace received in this Year of Mercy.
Before we go through the sacred doors, we pray for one
complete detachment from sin, even daily sins, that is
that we have a full remittance of the fine of
the sins of our past.
We also come, dear Mother, to beg the mercy of
2.
God on our nation. We pray that this Year of Mercy will happen
lead to a great outpouring of the Holy Spirit
our nation – in every individual, family, community,
and church. We especially pray this grace for ourselves
loved ones, for those who have left the Church, and
those who are far from the heart of God.
In this Year of Mercy, we give you, our Queen, the
3.
presidential election in the United States and begging
your advocacy in choosing the man who is best
of seeing the plans of God fulfilled in our nation. We
know you said there will be no peace through the
presidents, but we also recognize the meaning of
the years to come of your appearances and who is at the
the helm of this nation, as president, will have a big bear
in taken at all events that through Medjugorje will unfold
and here. Convert this next president
his government will benefit your plans. We pray for protection
about him and ask that You lead and guide
his heart, to prepare him for the tough responsibilities
he will inherit, and the heavy cross that will be placed
on his shoulders. like you did with George Washing –
Ton and Ronald Reagan, give him supernatural signs
of Your Motherly Presence, with which it will be filled
the confidence of God in leading this nation out of the
shadows of death and in an age of peace, a peace that
will spread from this country to the rest of the world.
Finally, our queen, we pray for the grace to be ready,
4.
when the time of trial descends that we can fulfill
anything you want from us as your apostles in guiding
hearts for You who will lead them to the Salvation of
Your son.
Personal intentions …
5.

My intentions :
ChaPter SIX
As an encouragement to have more confidence in this Year
of mercy we have included here the various promises of Jesus
made in regard to devotion to revealed divine mercy
by St. Faustina .

Promises of Jesus given to
Those who trust in his mercy
By St. Faustina
Rosary of Divine Mercy
See page 73
“Oh, what great grace I will give to souls who say this
rosary; the depths of My tender mercy are set in motion
for the sake of those who say the chaplet. ”
“ At the hour of their death I defend as My own glory
any soul who will say this rosary. ”
“… By saying the rosary, you bring humanity
closer to me. ”
” The souls that say this pink party will by My be embraced
mercy during their lifetime and especially during the hour of
their death. ”

“When hardened sinners say [the rosary], I will fill
their souls with peace, and the hour of their death will
be a lucky one. ”
“You get everything through the rosary , if so
what you ask for is compatible with My will. ”
Write that down when they give this rosary in front of them
of the dying, I will stand between My Father and the
dying, not as the righteous Judge, but as the merciful
Savior. ”
Prayer of Divine Mercy
See page 73
” Call My mercy on behalf of sinners; I wish them
rescue. If you say this prayer with repentance
heart and with faith on behalf of a sinner, I will do that
give him the grace of repentance. this is the prayer: Oh
Blood and water that comes from the heart of it
Jesus as a source of mercy for us, I trust you. ”
Hour of Grace
“I remind you, my daughter, as often as you hear
the clock strikes the third hour, immerse yourself
complete in My mercy, worshiping and glorifying; invoke
his omnipotence to the whole world, and in particular

for poor sinners; for at that moment mercy was opened
wide for every soul. In this hour you can do all
thing for yourself and for others to ask ; it was
the hour of grace for the whole world – grace tri-
about justice. ”
“At three o’clock beg My grace, especially for the sin-
ners ; and, if only for a moment, immerse yourself
in My Passion , especially in My Leaving at the
moment of pain. this is the hour of great grace for
worldwide. I will allow you to enter My lake
lots of grief. In this hour I will not deny the soul anything
that makes a request to me. ”
Picture of divine mercy
See page 72
“ Through this image I will bestow many graces
souls. It should be a reminder of My’s demands
grace, for even the strongest faith is of no use
without works. ”
“ Not in the beauty of the color, nor of the brush does the
greatness of this image, but in My grace. ”
’I offer people a vessel with which to stay
come for mercy to the source of mercy. that ship is
this image with the signature : ’Jesus, I trust you’. ’’
“ Through this image I will bestow many graces
to souls ; so let every soul have access to it. ”
” Let the rays of grace penetrate your soul; they bring with
they light, warmth and life. ”
Feast of Divine Mercy
The Feast of Divine Mercy is always the Sunday after Easter
“I wish the Feast of Mercy to be a refuge and shelter
for all souls, and especially for poor sinners. At that day
the depths of My tender mercy are open. I pour out
a whole ocean of graces for those souls that are approaching
the source of My grace. the soul to Confes going
sion and receiving Holy Communion will
advocates forgiveness of sins and punishment. At that day
all divine locks through which graces flow
opened… the Feast of My Mercy has sprung from
My depths for the comfort of the whole world. ”
Novena of Divine Mercy
See page 74
”Through this novena I will bestow all mercy upon souls.”
“ I will not deny anyone anything you want to bring him to
the source of My grace. ”

Those who spread devotion of divine mercy
“ All those souls who will glorify My mercy and spread themselves
his worship, which encourages others to trust in My grace, will
do not experience terror at the hour of death. My grace
will protect them in that final battle. ”
“ Souls who spread the honor of My grace I protect by
their whole life as a tender mother to her child, and on
the hour of death I will not be Judge to them, but the
Merciful Savior. at that last hour a soul has nothing with it
who must defend himself except My grace. happy is the soul
that immersed himself in the Fountain of
Mercy, for righteousness will not touch it. ”
“ Who will declare My great grace… I will protect
them Self in the hour of death, as My own glory. ”
” For your sake I will hand punishing , withholding ;
for you I bless the earth. ”
Promise of Mercy
“ I do works of mercy in every soul. the bigger the
the sinner, the greater the right he has to My grace. My grace
is confirmed in every work of My hands. he who trusts
My mercy will not fail, for all his affairs are mine, and
his enemies will be crushed at the foot of My footstool. ”

“ If a soul somehow doesn’t exercise mercy, it is
will not obtain my grace in the day of judgment. Oh,
if only souls knew how to accumulate eternal treasures
they wouldn’t be judged themselves, because they would
prevent My judgment with their grace. ”
Jesus, I trust you
The rosary of divine mercy
The rosary of Divine Mercy can be prayed at any time, but it is
most effectively to pray it during the hour of grace at 3:00 pm.
Say this prayer on plain rosary beads:
First say one:
Our Father, Hail Mary, Apostle’s Creed.
Then say the following words on the large beads of a rosary:
Eternal Father, I offer you the body and blood,
Soul and divinity of Your dearly Beloved Son, Our
Lord Jesus Christ, as the propitiation for our sins and
those of the whole world. ”
On the smaller beads, say the following words:
“ For the sake of His sorrowful passion, have mercy
us and around the world. ”
Finally, say these words three times:
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal,
pity us and the whole world. ”

Prayer of Divine Mercy
At the end of the prayer, say three times:
”Oh, blood and water that comes out of the
Heart of Jesus as a source of mercy for us, I trust you!
ChaPter SeVen
Prayers for Divine Mercy

Heavenly Grace
Novena
The novena begins on Good Friday March 25 and ends with the vigil
of the feast day of divine mercy, April 2, 2016. Divine mercy without
day is April 3, 2016.
It is strongly recommended that the following novena intentions and
prayer along with the Rosary of Divine Mercy, since Our
The Lord specifically asked for a novena of Rosaries, especially before that
the feast of mercy.
First day
Take it to me today
ALL, ESPECIALLY ALL SINNERS,
and immerse them in the ocean of My grace. In this way
you will comfort Me in the bitter sorrow in which the loss of
souls immerse Me.
Most Merciful Jesus, whose nature it is to have
pity us and to forgive us, don’t look at our sins
but trust in us that we place in Your infinite goodness.
Receive all of us in the abode of Your Most Merciful
Heart, and never let us escape it. We beg you
Your love that unites you with the Father and the Holy Spirit.
Eternal Father, turn your merciful gaze upon all people
kind and especially to poor sinners, all fulfilled in the most
Compassionate Heart of Jesus, for His sorrow
Passion show us Your grace so that we can become the omnipo –
power of Your mercy forever and ever. Amen.
Second day
Take it to me today
THE SOULS OF PRIESTS AND THE RELIGIOUS,
and immerse them in My unfathomable mercy. It was
those who have given me strength to endure my bitter passion.
Through them as through channels My grace flows
on humanity.
Most merciful Jesus, from whom all good comes,
increase your grace in men and women devoted to your service
vice, that they may do worthy works of mercy; and all that
those they see may glorify the Father of Mercy who is in heaven.
Eternal Father, fix Your merciful gaze upon the
company of the elect in Your vineyard – on souls
of priests and religious; and give them the power of
Your blessing. For the love of Your Son’s Heart in which
they are enclosed, give them Your strength and light, that
they may be able to lead others on the way to salvation and
sing with one voice your boundless mercy for centuries
without end. Amen.
Third day
Take it to me today
ALL DEVOUTE AND FAITHFUL SOULS,
and immerse them in the ocean of My grace. These souls
brought me comfort on the way of the cross. They were
that drop of comfort in the midst of an ocean of bitterness.
Most merciful Jesus, from the treasury of your mercy,
You give your graces in great abundance to everyone.
Receive us in the abode of your most merciful heart
and let’s never escape it. We implore You by this grace
that most wonderful love for the heavenly Father with which
Your heart burns so badly.
Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the faithful
souls, as on the inheritance of Your Son. In the interest of
His sorrowful Passion, grant them Your blessing and surround
them with Your constant protection. They can never fail like this
be in love or lose the treasure of the holy faith, but rather with all
the multitudes of angels and saints, may they glorify Your boundless
grace for endless ages. Amen.
Fourth day
Take it to me today
THOSE WHO ARE NOT IN GOD * AND
THOSE WHO DON’T KNOW ME YET.,
and immerse them in My unfathomable mercy. It was
those who have given me strength to endure my bitter passion.
Through them as through channels My grace flows
on humanity.
Most Merciful Jesus, you are the Light of the
whole world. Receive in the abode of your most Compas –
sionate Heart the souls of those who do not believe in God
and of those who do not yet know you. Let the rays of Your
grace enlightens them so that they too, along with us, can
praise Your wonderful grace; and don’t let them escape
the abode that is your most compassionate heart.
Eternal Father, focus Your merciful gaze on souls
of those who do not believe in You, and of those who do not yet believe in You
don’t know you, but they are locked up in the Most Compas –
sionate Heart of Jesus. Draw them to the light of the gospel.
These souls do not know what a great happiness it is to love you.
Allow them also to glorify the generosity of Your mercy
for endless centuries. Amen.
* Our Lord’s original words here were ”the Gentiles.” Since the Pope’s Pontificate
John XXIII, the Church has seen fit to replace this term with clearer and more
appropriate terminology.
Fifth day
Take it to me today
THE SOULS OF THOSE WHO HAVE SEPARATED
SELF OF MY CHURCH, *
and immerse them in the ocean of My grace. During my
bitter Passion they tore to My Body and Heart, that is,
My church. When they return to unity with the Church My
wounds heal and in this way they lighten My Passion.
Most merciful Jesus, goodness itself, you do not refuse
light to those who seek it from You. Receive at your residence
Most merciful heart, the souls of those who
have removed themselves from Your Church. Draw them in through Your light
the unity of the Church, and do not let them escape from the
abode of your most compassionate heart; but accomplish it
that they also come to glorify the generosity of Your mercy.
Eternal Father, fix Your merciful gaze upon the
souls of those who have separated themselves from those of your Son
Church, who have wasted and misused Your blessings
* Our Lord’s original words here were ”heretics and schismatics,” as he spoke
to St. Faustina in the context of her time. from the Second Vatican Council,
The Church authorities have considered it appropriate not to use these terms in accordance with
the explanation given in the Council decree on ecumenism. every pope since the
The Council has reaffirmed that practice. St. Faustina herself, her heart always in harmony
I would certainly have agreed with the spirit of the Church. When ever
because of the decisions of her superiors and confessor, she failed
Follow Our Lady’s inspirations and orders, she declared, “I will follow Your will
as far as you allow me through your representative. O my Jesus,
I give precedence to the voice of the Church over the voice with which You speak
me. (487). the Lord confirmed her action and commended her for it.
Your graces by persevering in their mistakes. Do not
look at their errors, but at the love of Your own Son
and to His bitter passion which He endured for them
sake, since they too are enclosed in His most compassion-
at Hart. Make sure they can glorify your great too
grace for endless ages. Amen.
Sixth day
Take it to me today
THE MEEK AND THE Humble SOULS AND THE SOULS
OF SMALL CHILDREN,
and immerse them in My mercy. These souls most closely
resemble My Heart. They strengthened me during my bit
in terror. I saw them as earthly angels who will watch
at my altars. I pour out streams of grace upon them.
Only the humble soul is able to receive My grace. I
favor humble souls with My trust.
Most Merciful Jesus, You yourself said, “Learn from
Me, because I am meek and lowly in heart. ” Receive in the home
from Your Most Merciful Heart all meek and humble souls
and the souls of little children. These souls send in all of heaven
ecstasy and they are the favorites of the heavenly Father. They are one
sweet smelling bouquet for the throne of God; God Himself
enjoy their scent. These souls have a perm
abide in your Most Merciful Heart, O Jesus, and they
ceaselessly sing a hymn of love and mercy.
Eternal Father, focus Your merciful gaze on meek
souls, humble souls and little children that are
enclosed in the abode that is the Most Compassionate Heart
of Jesus. These souls are most like Your Son.
Their fragrance rises from the earth and reaches Yours
throne. Father of mercy and of all goodness, I beseech you by the
love You carry these souls and through the joy you take in them:
Bless the whole world so that all souls together
praise for Your mercy for endless ages. Amen.
Seventh day
Take it to me today
THE SOULS WHO ARE ESPECTIVE AND
GLORY MY MerCY , *
and immerse them in My mercy. These souls were sad
most about My Passion and entered most deeply into My
spirit. They are living images of My Compassionate Heart.
* the text leads to the conclusion that in the first prayer addressed to Jesus, who is
the savior, they are ”victim” souls and contemplants that are prayed for;
those persons, that is, who voluntarily presented themselves to God for salvation
from their neighbor. this explains their close relationship with the Savior and the
extraordinary effectiveness that their invisible activity has for others. In the second
prayer, addressed to the Father of whom “every precious gift and every
real benefit, ”we recommend to the“ active ”souls, who are devoted to the
Divine mercy and exercise with it all other works that lend themselves to the
spiritual and material upliftment of their brethren.
These souls will shine with a special brightness for the time to come
life. None of them will go into the fire of hell. I will
especially defend them at the hour of death.
Most merciful Jesus, whose heart is love itself, receive
in the abode of Your Most Merciful Heart the souls of
those who especially glorify and revere the greatness of You
grace. These souls are mighty with the power of God
Himself. In the midst of all the misery and setbacks they go
forward, trusting in Your grace; and united with You, O Jesus,
they carry all of humanity on their shoulders. These souls will not do that
are severely judged, but Your mercy will embrace them as they do
leave this life.
Eternal Father, focus Your merciful gaze on souls
who glorify and honor your greatest attribute, yours
unfathomable mercy, and which are locked up in the most Compas –
sionate Heart of Jesus. These souls are a living Gospel; their
hands are full of deeds of mercy, and their hearts overflow
with joy sing a song of mercy to You, O Most High! I beg
You, O God, show them Your grace according to hope
and trust they have put in you. Let there be achieved
in them the promise of Jesus, who gave them that during
their life, but especially in the hour of death, the souls that
will worship this fathomless mercy of His will
defend as His glory. Amen.
Eighth day
Take it to me today
THE SOULS DETAILED IN PURGATORY,
and plunge them into the abyss of My grace. Release the torrents
from My Blood their burning flames cool. All these
souls are greatly loved by Me. They take retaliation
for my righteousness. It is in your power to bring them relief. Pull up
all indulgences from My Church’s treasury and offerings
them on their behalf. Oh, if only you knew the torments
they suffer, you would continually offer them alms
the spirit and pay off their debt to My righteousness.
Most merciful Jesus, you said that yourself
longing for grace; so I bring in the hometown of Your Most Compas –
sionate Heart the souls in purgatory, souls that are very dear
to you, and yet he who must render your righteousness.
May the streams of blood and water from which flowed
your heart extinguished the flames of purgatory, which there also was the
the power of Your mercy may be celebrated.
Eternal Father, focus Your merciful gaze on souls
suffering in purgatory, fulfilled in the most Compas –
sionate Heart of Jesus. I beg you, through the sad Passion of
Jesus, your Son, and by all the bitterness with which His most
holy soul was inundated: manifest your grace to souls
that are under Your righteous control. View them in no
in a different way, but only through the wounds of Jesus, yours
beloved son; for we firmly believe that there is no limit to Your
goodness and compassion. Amen.
Ninth day
Take it to me today
SOULS WHO HAVE BECOME LUKE WARM, *
and plunge them into the abyss of My grace. These souls
hurt my heart very painfully. My soul suffered from the
most terrible disgust in the Olive Grove because of
lukewarm souls. They were the reason I cried out, ”Father,
take this cup from me, if it be your will. ” For them
the last hope for salvation is to run to My grace.
Most Merciful Jesus, You yourself are compassion.
I bring lukewarm souls to the abode of Your Most Compas –
sionate heart. Let it be lukewarm in this fire of Your pure love
souls who, as corpses, filled You with such a deep revulsion, be
set on fire again. O very compassionate Jesus, practice
the omnipotence of Your mercy and pull them to the limit
fervor of Your love, and grant them the gift of holy love,
for nothing is beyond your power.
* to understand who are the souls designated for this day and who are in the diary
Called ”lukewarm”, but also compared to ice and corpses, we would do well
note the definition the Savior Himself gave them when he was with St.
Faustina about them on one occasion: There are souls that thwart My efforts (1682) .
Souls without love or commitment, souls full of selfishness and selfishness, proud and arrogant
gant souls who have just enough warmth to keep themselves alive: my heart cannot
wear this. All the graces that I pour out upon them flow from them as from the face of one
rock. I cannot stand them because they are neither good nor bad (1702).
Eternal Father, fix Your merciful gaze on lukewarm
souls who nevertheless in the most compassionate
at Heart of Jesus. Father of mercy, I beseech you in the bitter
Your son’s passion and his three-hour agony on the cross:
Let them also glorify the abyss of Your mercy. Amen.

C hapter 8
A plea for Our Lady
In an interview with a friend in Medjugorje in
March 1996 unveiled the visionary Mirjana from Medjugorje
that she had received a special prayer from Our Lady
and had been praying it since 1987. Our Lady told us
Mirjana that this prayer is connected with the secrets
and that Mirjana will one day be dedicated by Our Lady
let go of prayer for everyone. that time is not there yet
come. the prayer is a prayer for unbelievers, or as Ours
Lady says, those who have not experienced the love of
God. It is a prayer that will spread once released
like wildfire around the world and will lead a huge
number of souls to repentance.
after this meeting with Mirjana , a Friend of
Medjugorje wrote, “ Medjugorje , Mirjana , A Mystery Is
Revealed ’ , in which he reflected on what Our Lady
through this new prayer wants to achieve that
connected with the secrets. Studying supernatural grace
attached to other sacramentals initiated by Our Lady
in other appearances, namely the rosary, the miraculous
Medal and the Brown Scapular – and its wonders
abundantly through the use of these powerful anointed ones
sacramentals, he understood the power of what awaited him
world with the upcoming release of this new sacramental
that Our Lady taught Mirjana to pray.
a friend of Medjugorje wrote a prayer entitled:
Prayer for unbelievers, in which he implores Our Lady
not to wait long, but to release the secret prayer that “ the
mother of love, of God’s grace, will break out ’ and ’ as the
rivers fill the oceans, your love for God will fill the earth. ”
In the prayers we offer in this extraordinary Year of
Mercy, we wanted to include prayer for unbelievers
in the hope that we will make this extraordinary world
grace, maybe even before what God has
catered. this is the year to boldly demand mercy
sky. We invite you to pray with us in your
daily prayers and when you attend mass. With our votes
raised in sincere prayer for this intention, let’s work together
accomplish this miracle prayer for the world.

August 2, 2011
“… I call you to gather into God’s family
and to be strengthened with the Father’s
power. As individuals, my children, you
cannot stop the evil that wants to begin
rule in this world and destroy it. But,
according to God’s will, all together with
my son, you can change everything and
heal the world … ”

Prayer for unbelievers
Come Mary,
Come again and again tomorrow.
We will pray with you.
Bring back our loved ones
Who have left the church,
Those who have left God.
We come to you every second of the month.
We will pray for more grace
To be attached to your intention.
We’ll pray that the mother of love,
God’s mercy will break out,
May your new prayer be released soon.
We will pray that it will flow out
Like a river to all nations,
That as the rivers fill the oceans,
Your love for God will fill the earth.
We are waiting.
We anticipate that great day,
And we call you as you called us
To add to our prayers, fasting and sacrifices
To Mirjana’s so you can
Get all your wishes for the world.
O loving mother,
Thanks for the gift
That the world is about to receive!
A friend of Medjugorje

SPECIAL ANNOUNCEMENT!
A Special Grace: Opening of the
Bedroom of Apparitions
Make a pilgrimage to Caritas
and go through the ”holy doors” of
the bedroom of apparitions.
0
2 miles.
65
65
65
20
59
59
20
20
20
119
43
280
280
280
280
31
31
31
31
459
459
459
459
119
119
43
27
27
78
78
78
11
156
Railroad track
Wolf Creek Rd .
Caritas of Birmingham
100 Our Lady Queen of Peace Drive
Sterrett , AL 35147 USA
205-672-2000
Cathedral of St. Paul
2120 3rd Ave N
Birmingham, AL 35203
Birmingham-Shuttlesworth International Airport
5900 Messer Airport Hwy
Birmingham, AL 35212
Eden / Odenville exit
Birmingham
For Caritas
Hampton Inn & Suites *
Birmingham /
280 East-Eagle Point
205-981-0024
* The official Caritas Hotel
The bedroom with apparitions opens
on the first or second Saturday of the following
months, with the exception of April,
which opens on the first Friday
12:00 PM (after Rosary in the field) to 6:00 PM (CST)
Friday, April 1, 2016
Saturday, September 3, 2016
Saturday, May 7, 2016
Saturday, October 8, 2016
Saturday, June 4, 2016
Saturday, November 5, 2016
Saturday, July 9, 2016
Saturday, August 6, 2016
During a pilgrimage to Caritas,
St. Paul’s Cathedral in Birmingham
the location of the sacred doors in the
Diocese of Birmingham and we would
strongly encourage everyone to make
that part of their pilgrimage is in order
to obtain the indulgence of the Jubilee. (again-
go to pages 14-15 to read the instructions
conditions for getting the pampering.)
Directions to Caritas & the
Cathedral of St. PaulThe experience of more than  trips to Medjugorje !
 Combined experience of over  years!
 It is repeatedly said through the testimonies of our pilgrims that Caritas is
the most spiritual!
 The lowest fares from anyone for a fully organized pilgrimage!
 Non-smoking tours (many who smoke and travel with us offer it as a
sacrifice and receive many graces).
The community of Caritas lives in Medjugorje , which is our one
deep understanding of Medjugorje behind the scenes.
 Prayers are offered, shown and explained in locations (such as where Jakov
and Vicka were taken to heaven from earth physically and physically by
Our lady).
The only interest we have is spiritual gain. None of us are paid to guide you.
We do it in response to Our Lady’s message in which She asked for it
”… sacrifice your life for the salvation of the world …” ( February )
If you could combine everything
single event for the past 
years that took place in Washington DC, New York, Los Angeles, Chicago,
Paris, London, and every other place in the world would be dwarfed
the single day event in Medjugorje . Our Lady, Mary, Mother of
Christ, comes to earth, blesses the whole world with Her presence and
speaks to us with words conveyed directly from God. Wouldn’t you like that?
be part of one of the most important events in the history of creation?
Why pilgrimage with
BVM C M P
ink over it.
C.
mej.com
c
S.
BVM C
M
P
is
vi
 Our mission house in Medjugorje distributes our materials to everyone who comes
from anywhere in the world. You will benefit from the spiritual on your pilgrimage
material, advice and guidance that will be available to you.
 You stay in the middle of the village at the Sint-Jacobskerk, but still on the path
to Apparition Hill ✧ a best location! ✧ In addition, there are pilgrimages
scheduled around special apparitions or in the village when the
monthly message is given to the world.
 BVM C M P has remained loyal and
focused exclusively on Medjugorje , and pilgrimages only to this holy place
village. Focus and prayer life have given our founder a deep understanding
about the apparitions of Our Lady and formed this understanding in all who
lead the pilgrimages from within the community.

Please call
BVM C M P
for more information about your complete package:
 --, ext .  hr.
Checking out
mej.com
click pilgrimages in the menu
The most comprehensive Medjugorje website in the world.
Sign up for the mejList for free to stay up to date.



worldwide?
is year, why not visit the
village that is changing
“ This was my second experience with Caritas in
Medjugorje and if I have the resources it will not be my last. ”
DR, Baton Rouge, Louisiana, Pilgrim April 2015

“ What clear and strong writing! A friend of
Medjugorje has questions from the
past, present and future with regard to the
tions of Our Lady of Medjugorje . Thank you.”
Kathy
Marion, Ohio, USA.
White
Me
Me
’ Ou
Bee
They
tha
Wh
say
low
wh
The
sho
ans
Cal
Me

With 34 years of growth in mind
Medjugorje , we can now say that we understand
Medjugorje to a higher degree. We can say,
“ Our Lady is here in a new way that never happened
seen in the history of the church and
It takes us to a higher truth. ” What does
that statement means? Why is this necessary?
Why do others get in my way? Why do they
say ’Go to the back of the bus. You are not al-
here low in the front. ” What should we say,
what must we do
These and more questions are answered here
read briefly making you simple and clear
answers. ”We must move to a higher truth”
Call Caritas 205-672-2000 or go to
Medjugorje.com and click on MejMart

The most looked to site for direction on the

messages given by Our Lady of Medjugorje
Latest updates on Medjugorje

The most comprehensive history of the apparitions:

Early days, the 10 secrets, signs and
miracles, etc.
Radio Golf

™ : hosted by a friend of
Medjugorje , heard by people all over the world
world.
✴ mejList : the free Medjugorje newsletter
Send your petition to Medjugorje and receive it

presented to Our Lady during the apparition
Free downloads: audio, books and booklets

The # 1 most popular Medjugorje website in the world.
Medjugorje.com
Dear Caritas,
“I just wanted to let you know how grateful we are for everything you do
with Medjugorje.com. We found your site almost 1 year ago.
My wife and I have been following Our Lady’s Messages ever since .
My life has changed. We would like to thank you personally for it
love Our Lady so much. ”
T. & KC
Dear Caritas,
” Thank you and God’s blessings on
purely soul-saving site! ”
RC
orje.com
TREASURE
CHEST
By a friend of Medjugorje
TREASURE
CHEST
By a friend of Medjugorje
C onversie is not a one-time experience. It’s a pro-
growing closer and closer to God every day. is
writing is for all who have known the joy and
sweetness of the calling of God, as well as the battle,
heartbreak, grief and frustration that once the
”Honeymoon” is over and the time is coming for one
must ”work” to maintain their relationship with God.
How do you maintain the conversion in the middle of the
world, difficulties and their suffering? Can anyone ever
rediscover the sweetness of their early days of theirs
dial? Find out the answer to these questions, as well
others you may have regarding what Our Lady is
ask when she calls us to repentance.
O ur Lady said if we want to understand the reason
Her coming and to know how God deals with his people,
we should read the Holy Scriptures every day. She also said
read the lives of the saints. What we learn by obeying
Our Lady’s advice is that God never leaves His people, however
always gives grace to help us return to the way of salvation.
On these pages you will discover
cover the continuation of God’s grace
for His people… but now it is “ we” who
are written in that history. It
is ” our ” life which is God’s tender heart
targeting. And it is Our Lady
of whom He has sent to be the Herald
His grace to “ our ” world, not just to
the current kids, but for kids in it
also all future generations.
In the case of Medjugorje
there must still be many mysteries
disclosed. One of these mysteries passes
directly with ” new ” prayers that Our
Lady taught Mirjana and Vicka for the conversion of many
souls. How privileged we are to be the ” witnesses ” of this extraordinary
dinners in these extraordinary times.
bk1010

The Virgin Mary appeared in an open field and dedicated the place through Her
Heavenly visit. She announced through the visionary of Medjugorje
Marija Lunetti , She was here to help us and that she would “… intervene
for you with God for all your purposes. ” Experience Our Lady, experience
retreat, experience Christmas, experience a place that smells of the
Queen of the Angels Self and leave deeply moved.
With Our Lady appearing in Medjugorje for over thirty-three years , come to
a special place she has visited one hundred eighty times and stands Our Post
Lady to inform you of God’s plans to face the
earth … no, even all of creation.
The
We invite
experience n
America received a wonderful gift
on Thanksgiving Day, November 24, 1988.

Come to the five-day annual retreat of repentance
that will not only charge you, but change your life.
 Annually 
December 8-12
For more information call:
205-672-2000 ext. 218
Or write :
Caritas of Birmingham
100 Our Lady Queen of Peace Drive
Sterrett , Alabama 35147-9987 USA
We invite you to one
experience of a lifetime.
ul gift
1988.
Checking out
mej.com
Follow the events of December  –  as they take place.

Five ”must do’s” in Medjugorje
Apparition Mountain, Cross Mountain, the Visionaries, St. James Church, and
the Caritas Mission House, these are the five ” must do’s ” to have one complete
Medjugorje pilgrimage . Over the years, pilgrims from every nation have done this
the Caritas of Birmingham Mission House in Medjugorje made a part of them
pilgrimage. Countless numbers have told us it’s there, in the mission
House, where they came to better understand Our Lady’s messages and plans
for the world. It is the reason why people who have returned home from their pilgrimages,
have told others who went to Medjugorje to go to the Caritas Mission House, and stated so
Caritas Mission House was a highlight of their pilgrimage and a ” must” to
make a pilgrimage to Medjugorje a complete and deeper experience.
“ I came looking for materials
to take back to my monastery and I.
left with 2 nice bags
booklets and postcards contain-
ing enomen the messages of Our Lady.
Non from England
“ The billboard drew me and my family
at the Caritas Mission House. I was
surprised to find the message and the CDs in it
my language.”
Family of 7 from Spain
“ We come in several
times during our
pilgrimages to talk
about the messages
with the community.
We always are
welcome and
encouraged to bring
others too.
We went
Medjugorje a lot
times and the
Mission House is
always a place where we
must visit. ”
B & G
Ireland
Mej.com Comprehensive up-to-date information about Medjugorje as it happens.
Don’t miss a visit to the Caritas Mission House
Look for the St. Michael statue and ” This is My Time” signs .
Birmingham’s Caritas Mission House is managed by the Community of Caritas.
The mother house is located at: 100 Our Lady Queen of Peace Drive
Sterrett , Alabama 35147 USA.

Other titles on Our Lady’s posts !
If you would like more copies of this short book for distribution with you
church, prayer group, or for family or friends, etc … contact your
local bookstore, call Caritas or Birmingham – 24 hours a day, or fill in
the order form at the end of this booklet.
Other titles in this series from A Friend of Medjugorje :
Books by A Friend of Medjugorje:
 Words from Heaven®
Our Lady messages from Medjugorje
1 copy – $ 15.00
5 copies – $ 11.00 ea
10+ Copies – $ 10.00 ea
 How to Change Your Spouse ™
 I see Far ™
Prices for changing your husband and I can see far
1 copy – $ 6.00
50 copies – $ 1.80 ea
5 copies – $ 4.00 ea
100 copies – $ 1.70 ea
10 copies – $ 3.00 ea
1000 copies – $ 1.40 ea
25 copies – $ 1.90 ea
 Watch What Happened While You Were Sleeping $ 14.95 ea
 It Ain’t Gonna Happen ™
1 copy – $ 15.00
100 copies – $ 2.80 ea
10 copies – $ 7.00 ea
500 copies – $ 1.00 ea
50 copies – $ 3.30 ea
1000 copies – $ 0.95 ea
 ey have the First Shot 2012 ™ SOFT COVER fired $ 15.00 per piece
Special So Cover Case Price $ 5.00 / bk 16 books
$ 80.00 + $ 30.00 S&H = $ 110.00
  ey Fired the First Shot 2012 ™ MP3 AUDIO BOOK $ 5.00 ea
10 copies – $ 15.00 ($ 1.50 ea )
20 copies – $ 25.00 ($ 1.25 ea )
100 copies – $ 50.00 (50 ¢ ea )
 Medjugorje Prepare the world for My Final Coming ™
1 copy – $ 2.00
100 copies – 70 ¢ ea
10 copies – 90 ¢ ea
500 copies – 60 ¢ ea
50 copies – 80 ¢ ea
1000 copies – 50 ¢ ea
Title list continued on the next page

Small books by a friend of Medjugorje :
bk1001 Whose opinion is correct?
bk1002 Twenty years of appearances
bk1003 American history you never learned
bk1004 Change history
bk1005 Patriotic Rosary ™ (1 = free, 10 = 90 ¢ ea 25 = 75 ¢ ea 50 = 60 ¢ ea 100 = 40 ¢ ea )
bk1006 August 5, what are you doing for her birthday?
bk1007 Medjugorje – The fulfillment of all Marian apparitions
bk1008 A new ark?
bk1009 As Go God’s people, so is the world
bk1010 Medjugorje , Mirjana , a mystery revealed
bk1011 A time for a decision
bk1012 satan wants to destroy Medjugorje
bk1013 Fast
bk1014 Modesty
bk1015 In front of the crucifix with Our Lady
bk1016 Treasury
bk1017 Enter a new time
bk1018 Understanding the messages of Our Lady
bk1019 A blessing to help save the world
bk1020 Fallen Field Angel
bk1021 Don’t tell me what to do!
bk1022 Over 2000 years of history
bk1023 If you decide to change
bk1024 Have you become complacent or have you fallen asleep?
bk1025 I don’t like my crotch
bk1026 What are we doing now?
bk1027 Your will be done? And hand to the plow
bk1028 Our Lady’s 7 steps to … free the prisoners
bk1029 Who is driving?
bk1030 ”I don’t have to go to Medjugorje .” Reasons why one should go to Medjugorje
bk1031 The seven novenas in preparation for the five days of prayer for the Atonement
from ourselves, our families and our nation back to God
bk1033 An appeal to heaven (Caritas’ prayers)
bk1034 Pieta Prayer Book (1 = $ 1.00, 10 = 90 ¢ ea , 25 = 80 ¢ ea , 50 = 70 ¢ ea , 100 = 60 ¢ ea , 1,000 = 50 ¢ ea )
bk1119 Pieta Prayer Book , large print (1 = $ 1.00, 10 = 90 ¢ ea , 25 = 80 ¢ ea , 50 = 70 ¢ ea , 100 = 60 ¢ ea )
bk1035 A village is born (10 ¢ ea )
bk1036 Our Lady’s formula for victory: ”Pray, pray, pray”
bk1037 A miracle from the field for our nation
bk1038 Crisis discipline
bk1039 Quietism
bk1040 Marriage certificate
bk1041 Why so many disasters?
bk1042 How the early church taught …
bk1043 Be strong! Don’t relax!
bk1044 Some remarkable things about the messages from Our Lady
bk1045 You received a call
bk1046 Two Americas
bk1047 Some remarkable things about the messages from Our Lady
Proposed donation
1 Copy
Free (pay only $ 5⁰⁰ S&H)
10 copies
$ 4.00
(40 ¢ pcs. )
25 copies
$ 8.75
(35 ¢ pcs. )
50 copies
$ 15.00
(30 ¢ pcs. )
100 copies
$ 25.00
(25 ¢ pcs.)
1000 copies
$ 200.00
(20 ¢ pcs.)

bk1048 Ready ” ing ” before the storm
bk1049 Judge with correct judgment
bk1050 Confession of a great sin
bk1066 54 day rosary novena (1 = $ 1.00, 10 = 90 ¢ ea , 25 = 80 ¢ ea , 50 = 70 ¢ ea , 100 = 60 ¢ ea , 1,000 = 50 ¢ ea )
bk1118 54 days rosary novena large print (1 = $ 1.00, 10 = 90 ¢ ea , 25 = 80 ¢ ea , 50 = 70 ¢ ea , 100 = 60 ¢ ea )
bk1067 So you are waiting for approval from the church?
bk1068 30 years of appearances
bk1069 You will miss the second greatest moment in time
bk1076 Something in the air
bk1077 Small things enable us to do great things
bk1078 e Importance of motherhood
bk1079 What does your future look like?
bk1080 Has no one ever told you?
bk1081 Don’t forget the most important thing
bk1082 Is Our Lady calling to you?
bk1083 World War I, World War II, War of the World’s III?
bk1084 Seize the moment
bk1085 ” You Cannot Spread Medjugorje ?”
bk1086 Which mixed colors make gray?
bk1087 What in the world is Medjugorje ?
bk1088 What it means to be chosen by God
bk1089 Witness to the death of civilization
bk1090 Clear the way
bk1091 Statement of a showdown
bk1092 Don’t be afraid of yourself
bk1102 e Fruits of love
bk1103 Simple moments are often our greatest moments.
bk1104 Noah … Noah … Is Below We Hear ?
bk1105 Too much Mary? Too much Medjugorje ?
bk1106 Are you changing?
bk1107 Forget what is personal … ink of what is from God
bk1108 Futurelessness
bk1109 While the world is falling to ruins
bk1110 I am here; You decide
bk1111 I beg to differ
bk1112 I wish to keep sending you messages
bk1113 Why don’t you love yourself?
bk1114 Live the depth of the messages I give
bk1115 On the side of angels
bk1116 Are problems happening to you? How to correct them
bk1117 Dixie: An Incredible Medjugorje Story of Dixie, Rebel and the Community of Caritas
bk1161 We must go to a higher truth
bk1163 Ten facts
bk1167 Careless caution on the part of the bishop
Volume orders can consist of several booklets.
More small books are produced every month at Caritas in Birmingham,
call 205-672-2000 for new titles.

ORDER FORM
Use Y
our Caritas Id # T
o Speed up Y
our request!
Name_______________________________________ Date_____________ email __________________________
Address___________________________________________________________________ Birthday_____________
City___________________________ State________ Postal code_______________ Telephone number________________________
Method of P
ayment : ❑
Check / money order ❑
Cash ❑
V.
isa ❑
MasterCard ❑
Disco
far
Map#:
☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
Exp
. Date:
☐☐

☐☐
3-digit code on the back:
☐☐☐
Signature______________
Caritas ID #_____________
(Using your ID # will save you at least one w
processing your order in addition to saving this mission
thousands of dollars a year. Please use your ID # which you can find on one
bo
ve your address with every mailing you receive from Caritas, or call 205-672-2000.)
Title
Number.
Price Ea .
total
Subtotal
S&H
Big T.
total
Send order and Donation to:
Caritas n
f B
irming
ham
100 Our L
advertisement
y Queen o f P.
eace Drive
S terrett , AL 35147 USA
Or call
205-672-2000 ext . 315
tw
enty four hours a day!
S.
hip
ping & H
and
ling
O
rd
uh so
b-to
numerous
YOU
.S. M.
ail
UPS
(S.
tanning
d
ard )
(F.
aster)
O
far
of total

of total
Little B
O
ok Do recommended
natio
n
1 C
O
p
y
F.
deer
(pay o
only S&H)
10
C.
O
pies $ 4.00
(40 ¢ pcs.)
25 C.
O
pies $ 8.75
(35 ¢ pcs. )
50
C.
O
pies $ 15.00
(30 ¢ pcs. )
100
C.
O
pies $ 25.00
(25 ¢ pcs.)
1000
C.
O
pies $ 200.00 (20 ¢ ea .)
F.
O
ro
night d
elivery , call for it
r prices. *** Internatio
nal (surface): Doub
le ab
O
ve ship
ping C
ost .
C.
all for
r faster Internatio
nal d
delivery.

Caritas
Mission house
St. James
Church
Located just over a block from the church.
Overlooking the front of the St. James Church from the outside – exit the courtyard towards
left.
Walk past the parish offices to the main road and turn RIGHT.
Follow the sidewalk for a short distance to the next road and turn LEFT, crossing
the road at the pedestrian crossing. You will see a jewelry store on the corner. e
jewelry store and flower shop are on your right as you pass it.
Follow DIRECT onto the pavement for a very short distance.
At the first road next to a religious articles store you keep a RIGHT something.
Follow this road along a row of Pans until you reach the
Caritas from Birmingham Mission House.
Look for the statue of St. Michael and the ”is is My Time” signs .
Birmingham Mission House is Caritas
managed by the Caritas community.
The mother house is located at:
100 Our Lady Queen of Peace Drive
Sterrett , Alabama 35147 USA.
Mej.com Fastest growing Medjugorje website in the world. Extensive
up-to-date information about Medjugorje as it happens.
Don’t miss a visit to the Caritas Mission House
Parish
Offices
Jewelery
Store
Flower
Store
School
Cross the road
Mountain
( Križevac )
Religious
article
store

W e have entered into the Extraordi –
year of mercy that Pope Francis initiated
on December 8, 2015. Still the majority
of Catholics do not know or understand anything
little, with regard to the available grace
in this Jubilee. What happens when
we do not answer the call of heaven, or
answer, but without great zeal? What
happens when humans have the
time of God’s visit, unrecognizable
the signs of the times? J esus, I trust you

(Fr)

Témoignages et expériences d’autrui – un ami de Medugorje

Medjugorje
Préparez le monde
pour ma dernière venue
Jésus, je te fais confiance

M.edjugorje P. Fix le monde pour My Last venir
B.
y la communauté de Caritas avec S
spécial
Contributions de l’AF
riend de M
Edjugorje
Medjugorje
Préparez le monde
Ma dernière venue
par la communauté de Caritas
avec des contributions spéciales de
Un ami de Medjugorje
Caritas de Birmingham
100 Campagne Notre-Dame-Reine de la Paix
Sterrett , AL 35147 États-Unis
Appelez le 205-672-2000 appuyez sur ext . 315 (24 heures sur 24)
© Copyright SJP International. Tous droits réservés, y compris les droits internationaux. Aucune partie
de ce petit livre peut être reproduit ou transmis sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l’enregistrement ou par tout stockage d’informations
ou système de collecte, sans le consentement écrit de Caritas autorisé à l’utiliser
matériel . Caritas de Birmingham, 100 Our Lady Queen of Peace Drive, Sterrett , Alabama
35147 États-Unis. Aucune des listes de diffusion de Caritas ou de ses entités, y compris l’envoi électronique
les listes, etc., sont à vendre et personne n’en autorise de quelque manière que ce soit leur utilisation. Il y a
Aucune exception. Toutes les violations civiles, pénales, interétatiques et internationales de la loi s’appliquent.
Publié avec l’autorisation de SJP Lic. ÉPI DE MAÏS.
S PECIAL S ECLARATION
Caritas basée à Birmingham n’agit pas au nom de l’Église catholique ou
de placer sa mission sous l’église. Sa mission est d’aider toutes les personnes de la
sol. Ses actions se font en privé à l’extérieur de l’église. Il est en outre indiqué:
On fait valoir que la crédibilité des apparitions de Medjugorje ne doit pas être tenue pour acquise
que les apparitions à Medjugorje n’ont pas été formellement approuvées par l’Église catholique.
Statut de Medjugorje
21 septembre 2015 AD
Aucune tentative n’a pour but de préjuger de la validité des apparitions de Medjugorje par l’Église . Elles sont
révélation personnelle en attendant le jugement final de l’Église 1 . En attendant, ces révélations privées sont autorisées
par et pour que les croyants soient dévoués et légalement distribués à travers l’église. Dédicace et le
la diffusion d’une révélation personnelle ne peut être interdite que si la révélation personnelle est condamnée à cause d’elle
tout ce qu’il contient qui est contraire aux croyances et à la morale selon AAS 58 (1966) 1186 Congrégation pour
la doctrine de la foi. Medjugorje n’a pas été condamné et n’a rien contre la croyance ou
la morale, c’est donc dans la grâce de l’Église d’être suivie par les fidèles. Il en est ainsi à travers le rituel du baptême
et a reçu l’autorité d’évangéliser. Par le baptême, ils souscrivent au sacerdoce du Christ
sa mission prophétique et royale. ” 2 Aucune approbation n’est requise pour promouvoir en privé ou s’engager
révélations ou de les diffuser conformément à AAS 58 (1966) 1186 lorsque l’appel à l’évangélisation est lancé
lors du baptême. Ces apparitions n’ont pas été formellement approuvées par l’Église. Caritas de Birmingham,
la communauté de Caritas et tous ceux qui y sont associés se rendent compte et acceptent cette autorité ultime sur
Reine de la paix, de Medjugorje et des événements liés aux apparitions, repose avec le Saint-Siège à Rome.
Chez Caritas, nous sommes heureux de nous soumettre à ce jugement. Bien qu’ils aient une relation aimable avec le diocèse de
Birmingham et une relation amicale avec son évêque, Caritas de Birmingham en tant que mission laïque, n’est pas
officiellement affilié au diocèse de Birmingham, Alabama, tout comme les Chevaliers de Colomb. 3 Le
La position officielle du diocèse de Birmingham sur Caritas est neutre et jouit d’une bonne réputation en tant que catholiques.
1. L’église n’a pas à approuver les apparitions. L’église peut faire ce qu’elle a fait avec les apparitions
de la rue du Bac à Paris et de la Médaille Miraculeuse. L’Église n’a jamais approuvé ces apparitions. Ils
a cédé la place à l’acceptation généralisée de la médaille miraculeuse par le peuple et avec elle les apparitions
à Sainte Catherine. Sensus fidelium (latin, qui signifie ’Le sens de la Faithful ’), en référence à Medjugorje , est
que le «sentiment» du peuple dit que «Marie est ici ( Medjugorje )».
2. Catéchisme de l’Église catholique, 2e édition
3. Les Chevaliers de Colomb ne sont pas non plus officiellement sous l’Église, mais ils sont très catholiques. le
Les Chevaliers de Colomb ont été fondés en tant qu’organisation laïque en 1882, avec les croyances catholiques de base. Chaque
le conseil municipal demande à l’ Ordinaire local d’être l’aumônier. Les Chevaliers de Colomb sont toujours des laïcs
organisation, et fonctionne de sa propre autonomie.
Pour des copies supplémentaires, écrivez:
Voir les pages 101–104 pour les prix.
© 2016, SJP Lic. ÉPI DE MAÏS

Indice
5
A PROPOS DE L’AUTEUR
7
HISTOIRE EN BREF
CHAPITRE
9
PRÉPARER LE MONDE POUR MA FINALE
À VENIR
24
MAIS C’EST LE TEMPS DE LA GRÂCE,
POURQUOI PARLER LE JUGEMENT MAINTENANT?
26
AVIS DANS CE QUI SUIT – QUOI
RÉSULTATS LORSQUE LES ÉVÊQUES RÉPONDENT
IMMÉDIATEMENT À NOTRE DAME
31
CETTE ANNÉE, UNE OPPORTUNITÉ CRITIQUE
EST DANS VOTRE GRASP
CHAPITRE DEUX
37
ET SI C’ÉTAIT
ARBRE DE TÊTE
52
LES CONDITIONS DOIVENT ÊTRE PRÉSENTES
OBTENEZ LA PLEINE GRÂCE POUR
L’ANNÉE DE LA GRÂCE
CHAPITRE QUATRE
57
UNE INVITATION SPÉCIALE D’UN AMI DE
MEDJUGORJE & LA COMMUNAUTÉ DE CARITAS
POUR VOUS AIDER À VIVRE L’ANNÉE DE LA GRÂCE
60
SPÉCIAL AvvOUvCEMEvT !
CHAPITRE CINQ
63
INTENTION POUR LE ROSAIRE DE 54 JOURS
NOVENA POUR L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE MARDI,
22 MARS – SAMEDI 14 MAI 2016
CHAPITRE SIX
67
PROMESSES DE JESUS DONNÉES À CEUX
FAITES CONFIANCE À SA GRÂCE
CHAPITRE SEVE v
73
PRIÈRES POUR LA GRÂCE DIVINE
73
LA CHAPELLE DE LA GRÂCE DIVINE
73
PRIÈRE DE GRÂCE DIVINE
74
GRÂCE DIVINE NOVENA
CHAPITRE
85
UN PLAISIR POUR NOTRE DAME
87
PRIÈRE POUR LES NON-CROYANTS
89
CARTE DE CARITAS ET ST. CATHÉDRALE PAUL

A PROPOS DE L’AUTEUR
L’auteur de ce livre est également l’auteur des livres Words
From Heaven ® , Comment changer votre mari ™ , je vois loin ™ ,
Regardez ce qui s’est passé pendant que vous dormiez ™ , ce n’est pas
Gonna Happen ™ Ils ont tiré des centaines de First Shot 2012 ™
des livres courts et d’autres publications telles que les Paroles de la
Harvesters et le bulletin de Caritas de Birmingham . Il possède
écrit plus sur Medjugorje et ses messages que quiconque en
le monde, qui produit des Écritures qui changent la vie et des Écritures spirituelles
direction un nombre incalculable partout dans le monde, toutes les nati o formalités . Il veut seulement être connu comme “ un ami de

Med jugorje . ” L’auteur n’est pas quelqu’un qui regarde de l’extérieur
à propos de Medjugorje , mais quelqu’un de proche des événements –
souvent, au milieu des événements dont il parle
a écrit; un témoin de première main.
À l’origine, il n’écrivait qu’à quelques personnes en 1987, le lecteur-
navire est passé à plus de 250000 aux États-Unis, avec
lecteurs supplémentaires dans plus de cent trente pays étrangers
qui suivent les idées et les directions spirituelles données
à travers ces écrits.
L’auteur, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne signait que ”Un ami de
Medjugorje », a déclaré:
« Je n’ai jamais eu l’ambition ni le désir d’écrire.
Je fais ça seulement parce que Dieu me l’a montré
prière qu’Il me demande cela. Donc de la
commencer, quand je n’ai écrit qu’à quelques-uns
les gens, j’ai prié Dieu et j’ai promis que je ne ferais pas ça
dessine quelque chose; que les écrits devraient
se portent et ne sont pas construits sur une personnalité.
J’ai prié pour que si c’était le désir de Dieu pour cela
être inspiré et connu des Écritures, alors Il pourrait
fais-le par sa volonté et sa grâce et c’est ma volonté
laissé à lui.
«Le Père a fait connaître ces écrits et
utilisé pour les disperser jusqu’aux extrémités de la terre. Celui-là
étaient les dernières paroles de notre Seigneur avant notre ascension: « Soyez un
témoins des extrémités de la terre. ” Ces écrits donnent
témoignage du désir de notre Seigneur d’être témoin
avec la vie de quelqu’un. Il n’est pas important d’être connu. C `est
important de faire la volonté de Dieu. ”
Pour ceux qui «possèdent» ces écrits à travers le
auteur à la vue de son nom imprimé sur cette œuvre
lui donner plus de crédibilité, nous soutenons que nous ne pouvons pas le réconcilier
fait que ces écrits produisent des centaines de milliers
de conversions, sinon des millions par grâce, et elles sont
demandé dans le monde entier de partout dans le monde. le
l’auteur ne s’attribuera donc pas le mérite d’une œuvre qui, au moyen de preuves
de l’impact que ces écrits ont pour conduire les cœurs à la repentance,
s’inspirent de l’Esprit de plus en plus chaque année,
balaie l’océan comme une vague. Dans ce cas en effet
traversant tous les océans de la terre. Notre Dame a donné à cet auteur
un message direct à lui par la visionnaire, Marija , van
Medjugorje , dans lequel Notre-Dame lui a dit de ne pas témoigner
avec des mots mais avec humilité. C’est pour cette raison qu’il
veut juste rester ”un ami de Medjugorje ”.
– Caritas de Birmingham
Medjugorje
L’histoire en bref
UN VILLAGE VOIT LA LUMIÈRE est le titre d’une histoire qui
”Reader’s Digest” publié en février 1986. C’était le
première grande nouvelle à grande échelle qui a parlé de la
La Vierge Marie visite le petit village de Medjugorje ,
Bosnie Herzégovine. A cette époque, ce village était populaire
laissé par 400 familles.
C’était le 24 juin 1981, la fête de Jean-Baptiste, le
héraut du Messie à venir. La nuit, autour
17h00, la Vierge Marie est apparue à deux jeunes gens,
Mirjana Dragičević * et Ivanka Ivanković *. Vers 6h40
le même jour, Mirjana et Ivanka , ainsi que quatre
plus de jeunes, Milka Pavlović *, la sœur de
Marija , Ivan Ivanković , Vicka Ivanković * et Ivan
Dragičević a vu la Vierge Marie. Le lendemain, 25 juin
1981, avec Mirjana , Ivanka , Vicka et Ivan
Dragičević , Marija Pavlović * et Jakov Čolo ont également vu le
Vierge Marie, ce qui porte le total à six visionnaires. Milka
Pavlović * et Ivan Ivanković n’ont vu Notre-Dame qu’une seule fois
ce premier jour. Ces six sont connus comme et restent
”Les voyants.”
* Noms au moment des apparitions, ils sont maintenant mariés avec un nom de famille changé.

Ces visionnaires ne sont pas liés les uns aux autres. Trois d’entre eux
les six voyants ne voient plus Notre-Dame tous les jours.
Depuis mars 2016, la Vierge apparaît toujours tous les jours
les trois autres voyants; soit plus de 15275
les apparences.
L’événement surnaturel a tous les efforts
des communistes pour y mettre fin, de
nombreuses études scientifiques, et même
la condamnation par l’évêque local; pourtant, les apparitions
ont survécu, avec des preuves solides que cela vient de Dieu
car rien ni personne n’a pu l’arrêter. Pour
depuis trente-quatre ans, les apparitions ont prouvé que
lui-même encore et encore et maintenant la crédibilité est si favorable
que la charge de la preuve que
tic est passé de ceux qui croient à la charge de la preuve
que cela n’arrive pas par ceux qui s’y opposent. Cette
contre les apparitions sont écrasées par les fruits
Medjugorje – des millions et des millions de conversions qui
sont si puissants qu’ils changent et continueront de l’être
changer toute la face de la terre.
Consultez mej.com pour plus d’informations.
ou Medjugorje.com

Chapitre un
Préparez le monde
pour ma dernière venue
une jeune religieuse carmélite nommée Sr. Marie
de Saint-Pierre, en tournée, en France dans les années 1840, a reçu une série
de révélations de Jésus sur une puissante dévotion qu’il
recherché établi, en commençant en France, et diffusé à travers-
hors du monde. Il est devenu connu comme le dévouement à son
visage saint, qui contenait une prière que Jésus a dictée
Sr. Mary, la flèche d’or . cette dédicace est finalement venue
approuvé par l’église, dans le but de:
’… pour réparer les blasphèmes
et les attaques des “ hommes révolutionnaires ’’ (de
Communistes) – par qui Dieu permet
le monde doit être puni pour son incrédulité – aussi
concernant les blasphèmes des athées et des libres penseurs
et d’autres, plus, pour le blasphème et le blasphème
le dimanche par les chrétiens. ” 1
Jésus a fait comprendre à cette religieuse élue qu’il en était ainsi
une question urgente, car Dieu ne pouvait pas supporter l’interminable
attaque contre son nom et le jour où il a commandé

être tenu saint. Jésus lui a demandé de transmettre son
demandes à ses supérieurs et à son évêque. il voulait
les prières qu’il lui a dictées de répandre et de prier
par les croyants. dit-il à Sr. Marie que les prières font plus que simplement les imprimer et les publier.

Les âmes avaient besoin que leur intérêt soit «stimulé». Sr. Marie de St.
Peter a écrit à ses supérieurs:
Notre Seigneur m’a fait comprendre que c’est mauvais
imprimer les prières ne suffirait jamais
fice , mais qu’il fallait ajouter une explication
la cravate fait la lumière sur la fin de ce travail
avait en vue. Le Sauveur m’a dit de faire ça
stimuler l’ intérêt [susciter ou susciter l’action]
des croyants de dire ces prières à la gloire
du Saint Nom de Dieu, il était essentiel de
instruisez-les concernant les plans de Dieu
ce grand travail, seulement quand ce serait
fait à travers un mat suffisamment imprimé
nous aimerions voir les âmes pieuses faire la fête
à ces prières, les abeilles se régalent de fleurs. Il
puis m’a révélé que ce seraient des prières
très utile pour obtenir la conversion de
pécheurs. ” 2
Nous sommes l’année extraordinaire de la mer –
cy que le Pape François a lancé le 8 décembre 2015. Pourtant
la majorité des catholiques ne savent ou ne comprennent rien

peu, en ce qui concerne les grandes grâces disponibles en ce Jubilé
lee Année , à savoir celle en accueillant une réunion plénière très spéciale
dorloter, vous recevrez une rémission complète de tous les
punition morale pour le péché. Utiliser les paroles de Jésus
à sr. Marie est ”l’intérêt des croyants non
en retard. ” Il est ” nécessaire d’ajouter une explication du lancer
lumière à la fin de laquelle l’Œuvre [en l’occurrence Notre-Dame
apparitions à Medjugorje et la révélation de la miséricorde divine
tions ] en vue. « Même nous, les apôtres de Notre-Dame,
devrait s’arrêter et réfléchir sérieusement, pas seulement aux opportunités
il y aura nous en ce moment pour le
repentance de nous-mêmes et de nos familles, mais ce que notre
la responsabilité incombe à Dieu et à Notre-Dame
Abandonner ”sans cesse” la miséricorde envers nos nations et les nôtres
monde. Avant de pouvoir «instruire l’ignorant», c’est-à-dire
l’ un des sept œuvres de miséricorde spirituelle, dans « le la –
signes de Dieu dans ce grand Œuvre », il est essentiel que nous,
nous devenons nous-mêmes les « âmes pieuses qui se régalent
à ces prières [et révélations] pendant que les abeilles se régalent
fleurs. ” A notre époque, ce sont les messages de Notre-Dame,
en premier lieu que nous nous “ régalerons ’’ de la vie
ING et répandre Notre-Dame à tous ceux que nous rencontrons, car elle est la
don ultime de miséricorde à l’humanité aujourd’hui.
Et si nous recevions l’appel de
le paradis, ou y répondre, mais sans grand zèle? Qu’est-il arrivé
stylos lorsque l’homme ne reconnaît pas le moment de la visite de Dieu

ne reconnaît pas les signes des temps? l’histoire
de nombreux exemples que nous pouvons considérer, dont il n’y aura que quelques
mentionné ici.
Apparitions de Notre- Dame au Rwanda – 1989
En 2012, Caritas a publié un ami de Medjugorje
livre, She Fired the First Shot 2012 ™, dans lequel il
réfléchi sur le grave danger d’ignorer le ciel
mises en garde. un fragment du livre suit:
« Pensez-vous que ces apparitions tous les jours avant
31 ans à compter du 25 juin 2012 sont pour
raisons importantes concernant l’avenir de la
monde? Pouvons-nous dire: «Eh bien, Notre-Dame est ici.
Elle arrange tout? ’Alors pourquoi
Notre Dame dit:
21 mars 1985
« Chers enfants, je veux continuer à donner
messages et c’est pourquoi je vous appelle aujourd’hui
vivre et accepter mes messages … j’appelle
sur vous – acceptez-moi, petits enfants, qu’il
ça va peut-être bien avec toi … ”
Saviez-vous qu’avant le mas rwandais –
sacre , Notre-Dame était là et est apparue dans le
petit village de Kibeho au Rwanda? Est-ce que tu

Pensez au moment où Notre-Dame de Kibeho est apparue
1982 à sept visionnaires, et a émis un avertissement
pour prier et se repentir et les avertir à plusieurs reprises
du carnage à venir, elle a fait
sauver tout le monde physiquement? Saviez-vous que le
L’Église catholique a approuvé ces apparitions,
pourtant trois des sept voyants y ont été tués
le génocide? Être un visionnaire n’a pas épargné
eux. Saviez-vous que Notre-Dame pendant
les apparitions de Kibeho , ont enseigné l’un des vi-
des missionnaires une chanson, puis elle est venue à une partie
de la chanson, Notre-Dame l’a arrêtée pour enseigner
et insister sur les mots suivants? Notre Dame
l’a forcée à répéter sept fois les mots suivants :
«Il y aura du feu qui viendra de
sous la terre et consomme tout
sur terre … Le jour où tu viens pour
ceux qui t’ont servi, Dieu, nous implorons
Vous devez avoir pitié de nous … ”
Le feu est venu du sol, le feu de
l’enfer par l’épée. Pensez-vous que cette chanson
s’applique uniquement au Rwanda? S’appliquera-t-il également à
un monde devenu fou? Arrêtez et sérieusement
Pensez aux paroles suivantes que Notre-Dame a prononcées
Medjugorje récemment:

2 août 2011
”… En tant qu’individus, mes enfants, vous pouvez-
N’arrête pas le mal qui veut commencer
régner dans ce monde et le détruire … ”
… Notre-Dame a également mis en garde les Hutus
Tutsis au Rwanda, à travers ses apparitions dans
Kibeho et leur a dit de ne pas détester. C’était avant
montré par Elle dans les apparitions de Medjugorje …
mais Notre-Dame ne pouvait pas les aider. En avril
24, 1994, 19 jours dans ce qui serait plus
plus de 100 jours du génocide au Rwanda, notre
Lady a donné son message mensuel à Medjugorje
visionnaire Marija . Notre Dame a dit:
«… Si vous ne priez pas et si vous ne l’êtes pas
humble et obéissant aux messages que je reçois
te donner, je ne peux pas t’aider … » 3
fin du fragment de They Fired the First Shot 2012 ™
Ce qui est écrit ci-dessus par un ami de
Medjugorje à travers le Rwanda peut également être demandé
les nombreuses autres fois où Onze Lieve Vrouw et / ou Onze Lieve
vanté aux particuliers au fil des siècles
avertir à plusieurs reprises l’homme de retourner à Dieu. Considérez quelques
autres exemples:
Sainte Marguerite et France – 1689–1789
Jésus est apparu à sœur Margaret Mary en 1689
la demande au roi de France de consacrer la France à
le Sacré-Cœur de Jésus. il a averti ce grand mal
viendrait si la consécration n’avait pas lieu.
Néanmoins, la demande du Ciel a été ignorée. exactement 100
des années plus tard, en 1789 , les citoyens de France, dans un acte de
mutinerie, assumé les pouvoirs législatifs, séparément
du roi, qui a donné naissance à la révolution française
nouer. comme cela s’est produit tant de fois dans l’église
histoire ses bergers avaient «un jour de retard et un dollar
court. ” même Louis XVI et sa femme, Marie- Antoinette ,
ont été publiquement détrônés, emprisonnés et décapités,
tout comme des milliers d’évêques, de prêtres, de religieux et de laïcs.
Le roi Louis a promis après son emprisonnement
caisse la France au Sacré-Cœur s’il
stupide, mais il était trop tard pour éviter le raz-de-marée de la terreur
et effusion de sang qui a traversé la France, dans laquelle le
L’église elle-même est devenue la cible de la destruction.
Sr. Marie de Saint-Pierre et de France – 1843 à 1848
Sr. Marie a été avertie que s’il n’y avait pas assez de prières
dit pour la restauration contre les péchés du blasphème et
à la rupture du sabbat, la France serait à nouveau
éprouvez la punition divine. Peu de temps après cet avertissement

a été donné, une inondation majeure a presque détruit la ville
visites guidées. C’était juste le début. Sœur Mary a dit après
l’inondation:
« Notre Seigneur m’a dit qu’il était cette fois
utiliserait comme outil de punition, pas
les éléments, mais “ la méchanceté du révolutionnaire
Hommes. ’” Le 13 février 1848, Jésus parla de nouveau
à sr. Mary qui a dit ’terrible malheur
en attendant … Priez, priez, car l’église est une menace
terminé par une terrible tempête! ” Le Sauveur m’a fait
comprenez que sa justice était grandement irritée
contre l’humanité à cause de ses péchés, mais surtout pour elle
ceux qui ont directement outragé la Majesté de Dieu –
c’est-à-dire le communisme, l’athéisme, les malédictions et le
profanation des dimanches. ” 4
Le 20 février 1848 , une grave révolution à Paris
Les fondations du gouvernement français tremblent
et toute l’Europe. Le roi Louis Philippe, qui après huit ans
l’adolescence se sentait fermement établie en tant que prince de
La France, a été contrainte de fuir en exil avec sa famille. ” 5
Sainte Faustine et Pologne – 1924-1938
Jésus a choisi sainte Faustine pour être son apôtre
Miséricorde divine, ainsi qu’une âme victime pour assurer la restauration

pour les péchés de la Pologne et du monde. Pape Jean Paul
J’ai dit:
« Depuis le début de mon ministère à St.
Peter’s See à Rome, j’ai réfléchi à ce message [de
Miséricorde divine] ma tâche spéciale. La Providence a
me l’a attribué dans la situation actuelle de l’homme,
l’église et le monde. Vous pourriez dire ça
précisément à cette situation ce message a été assigné
moi comme mon devoir envers Dieu. ” 6
Jésus a enseigné à Sr. Faustine la profondeur de sa grande miséricorde
pour toutes ses créatures, mais il y a eu des conséquences comme
l’homme n’a pas tenu compte de ses pétitions. De Pologne, Sr.
Faustina a écrit:
J’ai vu la colère de Dieu peser sur Po-
pays. Et maintenant je vois que si Dieu nous rendait visite
pays avec le plus grand châtiment qui soit
ayez toujours une grande pitié, car pour de telles transgressions graves , Il pourrait nous punir d’une destruction éternelle
lation . J’étais paralysé par la peur quand le Seigneur
leva un peu le voile pour moi… » [1533] 7
Sainte Faustine fait en fait partie des trois e Secret
Fatima, concernant l’ange qui envoie le feu sur la terre,
qui est dévié par la splendeur de Notre-Dame. St.
Faustina explique:

Le soir j’ai vu la Mère de Dieu, avec
Sa poitrine était nue et percée d’une épée. Ils
versé des larmes amères et nous a protégés de
Le terrible châtiment de Dieu. Dieu veut infliger
terrible punition pour nous, mais Il ne peut pas parce que
la Mère de Dieu nous protège. Terrible peur
attrapé mon âme. J’ai continué à prier pour ça sans cesse
La Pologne, pour ma chère Pologne, qui manque tellement
en remerciement à la Mère de Dieu. Si ce n’était pas
tous nos efforts seraient utiles à la Mère de Dieu
peu d’utilité… » [686] 8
encore une fois, Jésus parle de la chute du feu, comme quoi
Sodome et Gomorrhe ont reçu:
« Un jour, Jésus m’a dit qu’il en avait un
châtiment de tomber sur la plus belle ville
dans notre pays [probablement Varsovie]. Ce châtiment
serait ce avec quoi Dieu avait puni
Sodome et Gomorrhe . *… Après un moment, Jésus
m’a dit: ’Mon enfant, joignez-vous étroitement à
Je pendant le sacrifice et offre mon sang et
Mes blessures à mon père comme expiation pour le
péchés de cette ville… » 9
* comme Sodome et Gomorrhe ont été détruits par la chute du ’soufre et du feu
du Seigneur des cieux »(voir Gn 19:24), donc Varsovie fut effectivement détruite
pendant la Seconde Guerre mondiale, comme de nombreuses villes polonaises, en raison d’incendies et de démolitions
bombes larguées des avions.

Lucia, Jacinta & Francesco – Fatima, Russie
& le monde – 1917
En 1917, la Vierge Marie est apparue à trois au Portugal
enfants bergers, Lucia, Jacinta & Francesco, tandis que
La Première Guerre mondiale a continué de faire rage. Le 13 juillet 1917
Notre-Dame a dit aux trois enfants:
« … Quand ce que je dis est fait, de nombreuses âmes
sera sauvé et il y aura la paix. le
la guerre prendra fin, mais si les gens ne le font pas
arrête d’insulter Dieu, une pire volonté
éclater … Si vous voyez une veilleuse
ned par une lumière inconnue, sachez ceci
est le grand signe que Dieu vous a donné qu’Il
est sur le point de punir le monde pour ses crimes
à travers les guerres, la famine et la persécution
de l’Église et du Saint-Père. ”
Notre-Dame a continué à éviter les dangers auxquels ils étaient confrontés
La terre:
’Pour éviter cela, je viendrai le demander
Le dévouement de la Russie à My Im –
cœur maculaire et communion
de récupération les premiers samedis. Si
Mes demandes reçoivent une réponse, la Russie sera
converti et il y aura la paix; si non,
elle fera ses erreurs à travers le
monde, provoquant des guerres et des persécutions
l’église. Les bons seront torturés,
le Saint-Père aura beaucoup à souffrir,
différentes nations seront détruites … ”
fidèle à sa parole, Notre-Dame est apparue à Lucie, puis une
religieuse, le 13 juin 1929, dans laquelle elle est entrée
demandez le dévouement de la Russie:
« Le moment est venu où Dieu
demande le Saint-Père, en union avec tous
évêques du monde, aux
sécession de la Russie à Mon Immaculée
Hart, et a promis de le sauver de cette façon.
Il y a tellement d’âmes que la justice ou Dieu condamne pour les péchés
à moi que je suis venu repa –
ration: sacrifiez-vous pour cette intention
Et priez. ” 10
exprimant le souhait de Notre-Dame à son père spirituel, Sr.
Lucie a également révélé ce que Notre-Dame avait promis en tant que
la consécration a été accomplie par le Saint-Père:
Le bon Dieu promet de mettre fin à la persécution
en Russie (la révolution bolchevique) en tant que Saint
Père fera un acte solennel des réparations t pe et la
consécration de la Russie à la sainte

Cœurs de Jésus et de Marie, ainsi que l’ ordre
tous les évêques du monde catholique à la
la même chose, et comme le Saint-Père le promet
il approuvera et mettra fin à cette poursuite
recommander la pratique du programme de récupération
déjà décrit. ” 11
Nous savons, bien sûr, que la dédicace n’était pas
fait quand Notre-Dame l’a demandé. Cent million
la mort de lions et la destruction des nations pourraient faire tout cela
sont évités. Nous le savons à cause du manque
d’obéissance aux paroles de Notre-Dame. Dans la même année
que le message ci-dessus de Notre-Dame à Sr.
Lucy, en 1929, Josef Staline a commencé à mourir de faim
peuple ukrainien. cela à lui seul a conduit à 10 000 000
15 millions de morts. Staline a exécuté un nouveau communiste
loi, la séparation de l’Église et de l’État, qui a été utilisée
pour justifier non seulement des impôts élevés, mais aussi l’arrestation,
l’exil et même l’exécution des prêtres et des évêques.
cette purification ne devait pas avoir lieu. Ça peut arriver
stylo à nouveau? Notre-Dame de Medjugorje est ignorée par la plupart
de la structure de l’église. En 1917, il y avait 6 000 000
Catholiques en Russie; en 1939, il y avait moins de la moitié
million. selon le livre rouge des persécutés
église , « Les années 1929-1932 virent la liquidation totale
de la hiérarchie catholique en Union soviétique. ” Entre
1er juillet et 1er septembre 1936, environ huit mille
des religieux de sable ont été assassinés: 12 évêques, plus de 5000
prêtres, plus de 2000 moines et des centaines de moniales
et les débutants. Notre-Dame de Medjugorje , comme par le passé, est
essayez à nouveau d’éviter sa future purification
Dans l’église. Mais ceux-là mêmes qui seront les premiers
la souffrance sera le dernier à se rendre compte qu’ils auraient pu l’éviter
leur chute en souscrivant pleinement à ce qu’est directement Notre-Dame –
est entré par Medjugorje .
le pire est venu avec l’arrivée
de la Seconde Guerre mondiale. Quand les nazis ont envahi l’Ukraine
et la Russie au début des années 40, ils ont lancé un système
élimination m atique de toute la population juive, en
tuant plus de 1,5 million de Juifs. c’était
le précurseur de ce qui se passerait dans tout
d’Europe, où vivaient plus de six millions de juifs
torturé. le monde n’avait jamais vu une telle haine et
ignorer la vie humaine. L’humanité a franchi une ligne et
la propagation d’idéologies perverses, dont Notre-Dame avait
a averti, comme Notre-Dame de Medjugorje l’ avertit aujourd’hui ,
agitation, peur, haine, division, destruction, guerre,
l’incrédulité, la mort, le rejet des absolus moraux, qui
conduit à la destruction de la forme la plus élevée de la vie sociale,
la famille. cela a principalement conduit à la haine et au rejet
de Dieu. le célèbre dissident soviétique, Aleksandr
Soljenitsyne , qui a passé huit ans dans un gu soviétique –
laïque (prison), et qui s’est finalement échappé aux États-Unis

États, étudiés pendant des années pour trouver la cause sous-jacente
aux immenses atrocités commises contre l’humanité
dans sa patrie bien-aimée, la Russie. toutes ses études et
la recherche l’a conduit à une conclusion décisive. Il a écrit:
«Il y a plus d’un demi-siècle, quand j’étais enfant,
Je me souviens avoir entendu des personnes âgées
suite à l’explication des catastrophes majeures qui
La Russie était arrivée: «Les gens ont oublié Dieu;
c’est pourquoi tout cela est arrivé. ’ Depuis, j’ai
ont travaillé sur le depuis près de 50 ans
histoire de notre révolution; dans le processus je lis
des centaines de livres, des centaines de livres personnels
tous les témoignages, et ont déjà contribué huit
propres volumes vers
jetez les débris laissés par cette agitation. Mais si
On m’a demandé aujourd’hui d’exprimer aussi succinctement que
peut-être la cause principale de la révolution dévastatrice
qui a englouti quelque 60 millions de personnes,
Je ne pourrais pas le dire plus précisément que de répéter:
«Les gens ont oublié Dieu; donc ça a tout
est arrivé. ’” 12
À Medjugorje , Notre-Dame a dit de notre temps:

25 octobre 2006
”… vous êtes inconscients, petits enfants,
que Dieu vous donne une grande opportunité
se repentir et vivre dans la paix et l’amour.
Tu es si aveugle et attaché au terrestre
choses (matérialisme) et pensez à la vie terrestre. Dieu a envoyé
moi pour vous conduire à la vie éternelle. Un peu
les enfants, je ne suis pas fatigué, même si je peux voir que
ton cœur est lourd et fatigué pour chacun
chose qui est une grâce et un cadeau …
Mais c’est le moment de
Miséricorde, pourquoi parles-tu
Jugez maintenant?
peu importe comment nous vivons bien, le temps de la miséricorde sera immédiat
fermez ce qui arrivera au temps de la Justice de Dieu. St.
Faustine a appris de Jésus:
«Dans l’Ancienne Alliance, j’ai envoyé des prophètes
agitant des éclairs sur mon peuple.
Aujourd’hui je t’envoie avec ma grâce
aux peuples du monde entier. je fais
la volonté de ne pas punir l’ humanité douloureuse , mais moi
désir de le guérir, à Mes remerciements –
plein de cœur. J’utilise la punition comme eux
moi-même m’y contraint; Ma main
hésite à saisir l’épée
Justice. Pour le jour de la justice, je suis
envoyer le jour de la miséricorde. ” 13
L’archevêque Fulton J. Sheen a dit un jour:
«Un homme peut défendre la justice de Dieu, mais un
la femme représente sa miséricorde. ” 14
voilà qui est Notre-Dame; Elle est la miséricorde de Dieu, la
Mère de miséricorde – notre vie, notre douceur et notre espérance.
Elle, envoyée tous les jours depuis près de 35 ans,
a révélé l’amour et la miséricorde de Dieu comme nul autre
mais elle met également en garde contre un temps de justice. Mais
La justice de Dieu est aussi miséricorde parce qu’elle empêche les gens
d’aller en enfer quand ils invoquent Dieu pour son
grâce au milieu de grandes crises et de troubles. cependant,
le but de cet écrit n’est pas de se concentrer sur la com-
justice, mais pour motiver et inspirer les croyants en
temps de miséricorde pour plier Dieu à notre cœur en suppliant
pour la grâce maintenant et pour l’avenir. comme nous l’avons étudié
nations sous jugement dans le passé, comme la France
et la Pologne, jetez un œil à un autre pays, à savoir le Portugal.
C’est dans ce pays que Notre-Dame est apparue à Fatima,
et Notre-Dame a parlé à ses jeunes visionnaires de Por-
l’ avenir de tugal .

Quant aux trois visionnaires du Portugal de Fatima, Ja-
cinta , l’une des trois, l’a informée avant sa mort
évêque que la Sainte Vierge a prophétisé « une guerre civile
de caractère anarchiste ou communiste » ferait cela
éclatent au Portugal, à moins qu ’“ il y ait des âmes qui
faire pénitence et corriger les fautes
à Dieu… » 15
Veuillez noter dans ce qui suit-
Quels résultats en tant qu’évêques
Répondez immédiatement
Notre Dame
Le 13 mai 1931, tous les évêques du Portugal ont décidé
cercueil Portugal au Cœur Immaculé de Marie. cette
était à une époque où la franc-maçonnerie et le bolchevisme étaient
lutter pour la suprématie sur l’influence du catholicisme
sur la nation.
Après l’ordination, un homme catholique est né
de souche paysanne, Antonio Salazar , a remporté l’élection de 1933
devenir le chef du gouvernement portugais. Il
a été considéré comme un miracle qu’il a gagné. pas seulement Salazar ,

M Spike, beaucoup croyaient que la voix était
de la Vierge Marie, par la consécration de
les évêques de gal , en obéissance au commandement du ciel que
conduit à cette victoire en battant la franc-maçonnerie et la bolche –
vism . En 1935, Salazar a interdit la franc-maçonnerie au Portugal, le tuant presque. Est-ce que Notre Dame

n’a pas fait la même chose pour la Russie, avait l’ordination
fait comme elle l’a demandé? À l’été 1931, notre
Lord a parlé à Lucy de l’engagement de la Russie:
«Ils ont refusé de me plier à ma demande.
Comme le roi de France, ils se repentiront
et faites cela, mais il sera tard. La Russie va
ont déjà répandu ses erreurs partout
causent le monde, les guerres et les persécutions
de l’église. Le Saint-Père aura
beaucoup à souffrir. ” 16
la reine de la paix de Medjugorje est ici, mais beaucoup sont à l’intérieur
l’Église continue de le considérer comme insignifiant. Faire
nous comprenons maintenant l’opportunité à venir
cette année de miséricorde? Une chance de plus. Considère ceci
temps spécifique dans lequel nous vivons:
L’année extraordinaire de la miséricorde est le point culminant
aperçu des événements qui ont commencé avec les révélations de Divine
Miséricorde à Sainte Faustine dans les années 1930. À travers l’histoire
de l’église n’ont été que trois fois

qui mentionnait un ”Jubilé extraordinaire” – qui
comprend que le pape François lui-même n’est pas
ne comprend pas le sens de cette heure. Pape François,
en s’adressant aux prêtres du diocèse de Rome
Le 6 mars 2014, a déclaré:
Écoutez la voix de l’Esprit venant au
toute l’Église aujourd’hui, qui est en fait la
temps de grâce. Je suis sûr que nous avons été
vivre au temps de la miséricorde pendant 30 ans ou plus, jusqu’à
jusqu’à maintenant. C’est le temps de la miséricorde dans toute l’Église.
Il a été institué par saint Jean-Paul II. Il avait le
«intuition» que c’était le temps de la grâce. Nous pensons
de la béatification et canonisation de sœur
Faustina Kowalska ; puis il a introduit la fête de
Grâce céleste. Il s’est déplacé lentement, lentement et est allé
avec cela en avant.
Le pape François poursuit:
” Dans l’homélie pour la canonisation, qui a eu
lieu en 2000, Jean-Paul II a souligné que Jésus
Le message du Christ à Sœur Faustine a été placé
temps entre deux guerres mondiales et est très connecté
à l’histoire du 20e siècle. Comment le
L’avenir de l’homme est sur terre, dit [Jean-Paul].

Le pape François a ensuite cité le pape Jean-Paul II concernant
quel sera l’avenir de l’homme sur terre:
« On ne nous a pas dit de savoir. C’est vrai comment-
un jour, qu’avec les nouvelles revendications, nous
pas de manque d’expériences douloureuses. La lumière, cependant
de la miséricorde divine, que le Seigneur désirait pratiquement
à montrer au monde à travers le charisme de
Sœur Faustine éclairera le chemin des hommes
du troisième millénaire. ’
Le pape François poursuit:
C’est clair. C’était explicite en 2000, mais c’était
quelque chose qui avait grandi en [John
Le cœur de Paul depuis un certain temps. Il avait cette intuition
dans sa prière… Aujourd’hui, nous oublions aussi tout
à la hâte aussi le magistère de l’église! C `est
partiellement incontournable, mais il ne faut pas oublier le grand
contenu, les grandes intuitions et la mission
laissé au peuple de Dieu. Et celle du divin
La miséricorde en fait partie. C’est un envoi qui
[Jean Paul] nous a donné, mais ça vient désormais
Haute. C’est à nous, en tant que ministres de l’Église, de
garder ce message vivant … ”

Comme jamais auparavant, Jésus a attaché de grandes grâces au
trois heures de miséricorde, * prière de miséricorde divine,
Chapelet de la Miséricorde Divine, la Fête de la Miséricorde Divine (1er
Dimanche après Pâques), l’image de la miséricorde divine et de la
neuvaine de miséricorde divine affectant tout le pape Jean-Paul
J’ai donné la bénédiction de l’Église. l’extraordinaire
L’Année de la Miséricorde, annoncée par le Pape François, ajoute
feu turbo pour tout ce qui précède.
Après l’année de la miséricorde, c’est le 100e anniversaire

des apparitions de Notre-Dame de Fatima, le 13 mai,
2017 – peut-être mettre fin aux 100 ans que Satan avait
demandé à Dieu de tester l’Église telle que révélée par
Notre-Dame de Medjugorje au visionnaire Mirjana . Notre
Dame a dit quand les secrets commencent à avoir lieu
dont trois exhortations au monde
parce que le monde ne s’est pas repenti, la puissance de Satan sera
détruit. Mais la tourmente causée par les systèmes
de l’homme qui tombe, qui satan plus d’un
* La visionnaire Marija de Medjugorje est venue à Caritas en septembre 2014 pour le
Fête de l’ Exaltation de la Croix , le 14 septembre 2014, un an après la Croix
a été construit puis consacré le 30 juin 2013. A la veillée de la fête
jour de l’ exaltation croisée , le 13 septembre 2014, Marija a demandé à Notre-Dame
dans l’apparence: « S’il est possible d’avoir une apparence spéciale à Cross
Montagne ? ’” Et pour bénir la croix. à la grande surprise et à la crainte de tout le monde
présent, Maria a dit : ”Notre Dame a souri et a dit:” Oui, elle mourra demain
3 heures. ’’ C’était la demande de Notre-Dame que nous nous retrouvions à 15h00 à la Croix
son apparence – l’heure de la miséricorde divine. bien que Notre-Dame 189 ap –
paritions ici sur le site de Caritas, et est apparu à de nombreuses reprises
à travers les jours, il n’y avait jamais eu d’apparition à 15 heures.
grande importance de l’époque et reconnaissance de la mort du Christ à 15h00

construction du siècle, causera beaucoup de chaos et de crise
dans le monde.
Connu depuis plus de 25 ans, un ami de Medjugorje

a cru aux apparitions «quotidiennes» de Notre-Dame en
Medjugorje dure 40 ans – le temps qu’il a fallu
que Moïse conduirait son peuple à travers le désert.
Notre-Dame nous conduit également à une nouvelle époque. les
2021 est la 40 e année des apparitions – juste
dans cinq ans. Nous pensons que ces éléments sont cruciaux
des années avant l’accomplissement des plans de Notre-Dame
Medjugorje .
les ”signes des temps” nous obligent à croire que

Dieu est en mouvement, et que nous
eux-mêmes pour les grands événements qui se déroulent dans le monde.
Cette année, une opportunité cruciale
À portée de main
De quoi parle cette année de miséricorde?
C’est encore une autre tentative du ciel pour “ nous intéresser ’’ à l’œuvre de restauration des péchés du monde –

pour notre propre avenir. Notre Dame a dit à Mirjana que lorsque
tu pries pour les incroyants, tu pries pour toi

futur. Mirjana a dit à un groupe de pèlerins anglais à l’intérieur
Medjugorje le 17 octobre 2007:
Notre Dame nous demande de contribuer au quotidien
prières principalement la prière pour les incroyants
intérêt parce que Notre-Dame le souligne
les plus mauvaises choses du monde, comme les guerres,
le crime, l’avortement, viennent des incroyants. Devenir-
C’est pourquoi Notre-Dame dit que lorsque vous priez
pour eux, vous priez pour vous-même
et votre propre avenir.
à travers nos prières, nos sacrifices, nos supplications
L’intercession de Dame pour la miséricorde, nous donnons à Dieu
est nécessaire pour réduire les châtiments du péché pour nous-mêmes
les pays. Jésus a dit à Sainte Faustine pendant qu’elle priait
La Pologne en un jour:
’J’ai un amour spécial pour la Pologne et je les aime
obéirai à ma volonté, je l’exalterai
en puissance et en sainteté. Viendra d’elle
sur l’étincelle qui préparera le monde
pour ma dernière venue. ” 17
La Pologne a été détruite pendant la guerre, mais Dieu a ressuscité
a corrigé la Pologne et l’a utilisée à travers son fils, le pape Jean
Paul II, pour donner la liberté aux mouvements de Dieu qui
par lequel sa grâce est reconnue et embrassée aujourd’hui.
Oui, c’est à travers les révélations de la Miséricorde Divine, mais aussi,
Le pape Jean-Paul II a sauvé Medjugorje de plusieurs manières
occasion, et toujours tout au long de son pontificat
encouragé les croyants à y aller tout en fournissant des conseils
les évêques et les prêtres à Medjugorje la liberté de fournir
(comme ici sur le site Web)
car il a produit des millions de conversions. et
il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet, comme un ami de Medjugorje a
exprimée depuis les années 80, que Notre-Dame de Medjugorje a
venu pour «préparer le monde à la dernière venue de son Fils».
Alors que certains ont pu y croire, un de ses amis est
Medjugorje a ouvert la voie à de nombreuses personnes pour commencer
leurs cœurs de le voir en préparation du retour de son Fils.
Quand on a demandé à un ami de Medjugorje quand cela serait-il,
il a répondu:
« Cela peut prendre 5 ans, 50 ans ou 500 ans
à présent. Nous ne savons pas. Mais une chose que nous savons
que Notre-Dame ici avant à Medjugorje est
et prépare le monde à la seconde venue
de son fils. ”
En attendant, il y a beaucoup de travail à faire et un
redoubler d’efforts pour la prière et le rétablissement
la repentance pour nos propres péchés et les péchés du monde.
Dans le cas de Sœur Marie de Saint-Pierre, lorsque
Le Christ a mis en garde contre les troubles à venir en France, ils
son zèle à récupérer a doublé, au point qu’elle
priait presque sans cesse. Elle a écrit:

’Le Seigneur m’a dit qu’à la suite de
les tentatives initiales de réduire quelque peu la
Œuvre de relance, notre pays qui était
sont presque complètement détruits par les flèches de Lui
justice, ne serait plus que partiellement punie par la
terribles flammes de sa colère. Oh, combien j’en ai envie
prie tous les évêques pour le travail de la
Restaurer dans leurs diocèses. ” 18
et Notre-Dame a dit aux visionnaires de Fatima que lorsque
le dévouement de la Russie a lieu et sur
les prières de pénitence que ses fidèles
récitez cela:
En fin de compte, Mon Coeur Immaculé
triomphe. Le Saint-Père ordonnera
La Russie pour moi, et une certaine période de celle-ci
la paix sera accordée au monde. ” 19
Les croyants utilisent souvent les mots ci-dessus de Notre-Dame comme un
excuse pour rester complaisant et inactif tout en travaillant
pour le salut des âmes, sachant que ”finalement” Notre
Lady obtient la victoire. un ami de Medjugorje
s’indigne quand il entend cela. il répond,
Mais combien d’âmes seront perdues à jamais entre-temps?
temps parce qu’ils n’ont pas assez d’âmes généreuses pour vouloir
sacrifier, témoigner et prier pour leur conversion? ”
Sainte Faustine a demandé un jour à Jésus comment il pouvait tolérer cela

beaucoup de péchés et de crimes et ne pas les punir? le Seigneur
lui répondit:
«J’ai l’éternité pour punir [ceci] , et
alors je prolonge le temps de grâce pour cela
pour le bien des [pécheurs] . Mais malheur à eux
s’ils ne reconnaissent pas cette fois mon
visite. ” 20
Nous savons que la grâce est associée à l’année de la miséricorde
c’est illimité. C’est lié à la compréhension
à partir du Jubilé – années désignées où tout est spirituel
les dettes sont pardonnées là où le pardon et la réconciliation
est demandée et accordée, et où les prisonniers
sont libérés. Pourtant, peu comprennent vraiment le spirituel
conséquences des années jubilaires. C’est à ceux qui
comprendre – diffuser ces connaissances de toutes les manières possibles
concevable. Nous devons également être disposés à partager notre-
expiant même les péchés des incroyants, pour aider
gagner pour eux la grâce de la réconciliation avec Dieu. les
L’église donne les formules, les «règles» pour obtenir
une indulgence – mais cela ne suffit pas pour inciter les âmes
feu en suppliant Dieu pour sa miséricorde, ce qui doit être fait
stylo comme jamais auparavant. C’est nous qui comptons sur la grâce de
Dieu et qui intervient pour sa miséricorde qui retient
la main de son jugement. À plus d’une occasion
Jésus a dit à sainte Faustine :

« Pour votre bien, je tiens la main qui
punit; pour toi je bénis la terre. ”
[431] 21
notes de fin:
Flèche d’or: la consécration à la Sainte Face de Jésus et les révélations de Sr. Marie de Saint-Pierre
1.
, 2010, bronzage
Livres et éditeurs
Ibid.
2.
ils ont tiré le premier coup de feu 2012
3.
, un ami de Medjugorje, 2012, Caritas de Birmingham, aL
Flèche dorée
4.
, 2010, tan Books & Editeurs
Ibid.
5.
Le pape Jean-Paul II au sanctuaire de la charité miséricordieuse à Covalenza , en Italie, le 22 novembre 1981.
6.
Journal de Sainte Marie Faustine , miséricorde divine dans mon âme
7.
, 1987, Marian Press
Ibid.
8.
Ibid.
9.
Documents sur les mémoires de Fatima et Sœur Lucie
dix.
; Fr . Antonio Maria Martins, SJ, 2002, Famille Fatima
apostolat
Ibid.
11.
en.wikipedia.org/wiki/ aleksandr _
12.
Soljenitsyne
Journal de Sainte Marie Faustine , miséricorde divine dans mon âme
13.
, 1987, Marian Press
https://www.goodreads.com/author/quotes/2412.Fulton_J_Sheen
14.
toute la vérité sur Fatima, partie II
15.
, Frere Michel de la Sainte trinite , 1989, Cœur Immaculé
Les publications
Ibid.
16.
Journal de Sainte Marie Faustine , miséricorde divine dans mon âme
17.
, 1987, Marian Press
Flèche dorée
18.
, 2010, tan Books & Editeurs
Documents sur les mémoires de Fatima et Sœur Lucie
19.
, Fr . Antonio Maria Martins, SJ, 2002, Famille Fatima
apostolat
Journal de Sainte Marie Faustine , miséricorde divine dans mon âme
20.
, 1987, Marian Press
Ibid.
21.

Chapitre deux
Et si c’était le cas?
Et si c’était notre dernier Noël avec notre
Dame qui apparaît dans le monde à travers Medjugorje ?
Et si nous savions cela un certain jour de l’année à venir?
Notre Dame dirait que c’est sa dernière apparition? Aurait
nous pensons ou agissons différemment en connaissant Notre-Dame
le temps presse? comment vivrions-nous cette vie
Année de la miséricorde à laquelle l’Église s’est jointe alors que nous
nous a cru jusqu’à la fin de Notre La-
apparitions de mort?
Notre-Dame a dit cela aux visionnaires de Medjugorje
ces apparitions sont les dernières sur terre dans lesquelles une (la
six voyants) pourront le voir, l’entendre, le dire
allez vers elle et touchez-la. après les apparitions de Notre-Dame en
Medjugorje cesse, elle n’apparaîtra jamais de cette façon
de retour sur Terre. Pensez-vous que Notre Dame le révélera?
l’heure de sa dernière visite avant la date réelle? les
trois voyants qui ne voient plus Notre-Dame tous les jours
jour ont été informés seulement un jour à l’avance que leur

les apparitions touchaient à leur fin. le lendemain Notre-Dame
leur a dit que c’était leur dernière apparition quotidienne. cependant,
Notre Dame a été autorisée à apparaître dans la grâce de Dieu
à chacun de ces visionnaires un jour spécial chaque année
pour le reste de leur vie terrestre. à Ivanka , Notre-Dame
vient le 25 Juin e chaque année, l’anniversaire de la
début des apparitions de Notre-Dame à Medjugorje ; à
Jakov , Onze Lieve Vrouw apparaît chaque année le jour de Noël
et il a la grâce supplémentaire de voir Notre-Dame
apparaît avec l’Enfant Jésus ; et à Mirjana , Notre Dame dit
poires chaque année pour son anniversaire, dit Mirjana
que ce jour n’est pas important car c’est son anniversaire,
mais parce que quelque chose de remarquable va se passer dessus
cette date dans le futur, dont nous verrons un jour. Donc,
si Notre-Dame n’a pas prévenu ses propres voyants, c’est
Elle révélera probablement la date future au monde
ce sera la fin de ses apparitions? l’arbre
des visionnaires qui ne voient plus Notre-Dame tous les jours
ont été détruits même des années après Notre-Dame
pour eux. Ivan a répété à plusieurs reprises qu’il le ferait
défier n’importe qui, après une seule apparition de
Notre-Dame, pour trouver quelque chose d’intéressant sur Terre
de nouveau.
Il se peut que nous ne soyons pas avertis à l’avance.
des derniers jours de Notre-Dame, mais arrive

pings et signes donnés par le ciel qui devraient
secouez-nous de la complaisance et aidez-nous à «nous préparer»
quand ce jour fatidique arrive. nous avons par exemple
considéré cette Année de la Miséricorde que l’Église vient d’avoir
introduit maintenant? Comprenons-nous sa signification? Con-
Pensez à l’histoire qui nous a finalement conduits à l’Année de la Miséricorde.
la dévotion de la miséricorde divine est passée par
se délecter d’une jeune religieuse polonaise, Sr. Faustina dans les années 1930.
Croyez en Sr. Faustine et les révélations de la miséricorde divine
a été largement diffusée dans toute la Pologne. cependant en 1959
une interdiction a été placée sur le journal de Faustine pour l’ arrêter
la reproduction. un archevêque polonais, Karol Wojtyła , qui
est finalement devenu le cardinal Wojtyła a repris l’affaire
de la sainteté de Faustine qui a finalement conduit à l’ interdiction du Vatican de répandre le message de la levée divine

La grâce. c’était en avril 1978. Moins de six mois
plus tard, en octobre 1978, le cardinal Wojtyła fut élu
le président de Saint-Pierre et nommé Pape Jean-Paul II. Dans
Novembre 1981, John Paul a exprimé ce qu’il croyait
était une tâche spéciale qu’il devait accomplir en tant que Pape:
« Depuis le début de mon ministère à St.
Peter’s See à Rome, j’ai réfléchi à ce message [de
Miséricorde divine] ma tâche spéciale. La Providence a
me l’a attribué dans la situation actuelle de l’homme,
l’église et le monde. Vous pourriez dire ça

précisément à cette situation ce message a été assigné
moi comme mon devoir envers Dieu. ”
Jésus avait Sr. Faustina dit qu’il a le
Eglise pour célébrer la Fête de la Miséricorde Divine le
deuxième dimanche de Pâques. Jean Paul était le pape qui
cette fête officiellement établie dans l’église. Au
30 avril 2000, dimanche de la Miséricorde Divine, qui était également
appelé l’Année de la Miséricorde parce que c’était le souhait de Jean-Paul
de «transmettre ce message [de miséricorde divine] au troisième
millénaire », a déclaré Jean-Paul non seulement à partir de
temps plus tard serait le deuxième dimanche de Pâques
connu sous le nom de Dimanche de la Miséricorde Divine , mais il a également été canonisé
Sainte Faustine en ce jour. Elle était la première sainte de la
nouveau millénaire. De ce jour, le pape Jean-Paul a dit:
”Aujourd’hui est le plus beau jour de ma vie.” Le 2 avril 2005
la veillée du dimanche de la Miséricorde Divine , juste après avoir entendu le
Messe de la miséricorde céleste , Jean-Paul II a pris son dernier souffle
respirer une étonnante confirmation de sa vie
appel et mission pour établir la miséricorde divine
voix dans l’église et dans le monde. Mission
accompli.
Qu’est-ce que la miséricorde divine a à voir avec notre
Apparitions de Lady à Medjugorje ? Visite quotidienne de notre dame
La température du sol parisien depuis plus de 34 ans ”en est” la plus grande expression
La miséricorde divine de Dieu envers l’humanité aujourd’hui. le paradis
Enly Vader a envoyé Notre-Dame pour exprimer en son nom,
son amour miséricordieux pour le monde, pour convaincre le monde
son amour, pour apprendre au monde à vivre la Parole de lui
Fils.
2 septembre 2015
”… Je suis une grâce du Père céleste ,
envoyée pour vous aider à en vivre la parole
mon fils…”
Quelle est la « parole de mon Fils» que veut la Vierge
nous aider à vivre? Amour, confiance, abandon, paix et ainsi de suite
bien plus – tout cela est contenu dans le message divin de la Miséricorde. Le pape Jean-Paul II a défini ce
grace est dans son encyclique Dives in Misericordia . il a dit
”Miséricorde” est ” le deuxième prénom de l’ amour ”. Jésus est l’ incarnation de l’ amour . Si Jésus est le ”premier” nom de l’amour, alors Marie est amour

Deuxième nom. Si Marie a donné naissance à Jésus
Dieu ne la renverrait-il pas la première fois pour l’introduire?
l’heure de son retour? Ne serait-ce pas de Dieu?
grâce et miséricorde pour donner au monde un temps de grâce,
par l’arrivée de Notre-Dame, avant son temps de juge
ment? lisez les paroles de Jésus données à sainte Faustine :
Parle au monde de ma grâce …
C’est un signe pour le temps de la fin. Après ça va
vient le jour de la justice. Tant qu’il y a
ont encore du temps, puis laissez-les appeler le
source de ma grâce. ”
Pourquoi la miséricorde de Jésus est-elle si formidable, si illimitée de nos jours?
la grâce? Parce que sa justice sera si grande, si illimitée,
à la mesure qu’il a donnée dans sa grâce. personne au
moment du jugement pourra prétendre que Christ a fait
ne pas donner toutes les chances d’accepter sa clémence
grâce de l’aimer. leur rejet du Fils de Marie
sera le jugement qu’ils prononcent sur eux-mêmes.
Ce sera horrible, au-delà de notre capacité de mesurer.
Nous sommes mandatés par Jésus, à travers sainte Faustine , et
maintenant par Notre-Dame de Medjugorje , pour donner l’avertissement
monde. Sainte Faustine nous dit les paroles de Jésus:
” Parlez aux âmes de cette grande miséricorde
Le mien, parce que le jour terrible, le jour de
Ma justice est proche. ”
Notre Dame a acheté par son intermédiaire Medjugorje
plus de temps pour nous. Nous avons un temps de
jugement. Jésus a dit à sainte Faustine :
« Je prolonge le temps de grâce pour
pour le bien des pécheurs. Mais malheur à eux
ils reconnaissent cela à partir du moment où ij n’est pas
visite. ”

cette année de la miséricorde vous permet d’exprimer vos indulgences
qui effacera tous vos péchés et expiations
il suffit de franchir les portes sacrées d’un diocésain
Cathédrale, les portes saintes de Saint- Pierre à Rome, ou
l’une des autres cathédrales / églises désignées par le
Vatican.*
« Celui qui refuse de passer la porte
de ma grâce doit passer la porte
de ma justice. ”
Parce que Notre-Dame est amour, pensez-vous qu’elle ne l’est pas?
fort et ne nous parlerait jamais si sérieusement
de , ni les mots «je», «vous avertir» utiliser? Ne pas
tromper toi-même parce que ses propres mots nous avertissent ainsi
le temps de grâce que Dieu nous donne est limité et
pas continuer.
Notre Dame a dit le 2 novembre 2006:
« Chers enfants! Je viens à toi, m ij
enfants, c’est l’amour de Dieu. Dieu envoie
* Pour obtenir l’indulgence du Jubilé, il faut faire un petit pèlerinage, en signe de
le désir profond d’une vraie conversion, pour les portes sacrées qui s’ouvriront à tous
Cathédrale ou dans les églises désignées par l’évêque diocésain, ainsi que dans le
quatre basiliques papales à Rome. l’indulgence peut également être obtenue dans les sanctuaires
dans laquelle la porte de la miséricorde est ouverte et dans des églises traditionnellement identiques
fiés comme Jubilé Églises . pour obtenir l’indulgence jubilaire, il faut aussi recevoir
le sacrement de la confession, ont célébré la Sainte Eucharistie et une
réflexion sur la miséricorde. Il faut aussi faire le credo, avec la prière pour cela
le Saint-Père et aux fins de son cœur pour le bien de l’Église et
du monde entier.

Je veux te prévenir et te montrer le bien
chemin. Ne fermez pas les yeux sur le
vérité, mes enfants. Votre temps est compté
temps. Ne permettez pas les illusions
règne sur vous. La façon dont je désire
vous guider est le chemin de la paix et de l’amour.
C’est la route qui mène à mon fils
ton Dieu … ”
À ce moment de transition de la grâce au jugement,
grand sera ce que le livre des Lamentations est saint
La Bible prédit – un moment de grande lamentation quand
le jugement commence et la miséricorde prend fin.
25 août 1997
«… Dieu me donne cette fois en cadeau
vous, afin que je puisse vous instruire et vous guider
le chemin du salut. Chers enfants, maintenant
tu ne comprends pas cette grâce, mais
bientôt viendra un moment où tu
ment pour ces messages. C’est pourquoi, peu
les enfants, vivez tous les mots que j’ai
qui vous est donné par ce temps de grâce … ”
Dans l’illusion du monde d’aujourd’hui, l’homme redéfinit la nature
la loi urale , qui place la loi de l’homme au-dessus de celle de Dieu, et à cause de cela
mis en mouvement – jugement. En effet, ce n’est que par

La grâce de Dieu que le jugement n’est pas encore arrivé.
Regardez le monde. combien de temps Dieu peut-il tolérer le péché
qui remplissent la terre … mais jusqu’ici sa grâce est décisive
son jugement par l’amour de sa mère.
25 décembre 1995
”… je suis avec vous et je vous présente Jésus d’une manière spéciale, maintenant en ce temps nouveau

dans lequel on devrait décider pour Lui. Cette
le temps est le temps de la grâce … ”
25 avril 2007
«… C’est un temps de grâce pendant que je suis là-bas
vous, faites-en bon usage … ”
Changer, rompre avec tout ce qui n’est pas de Dieu
ou éloignez-vous de Dieu!
25 octobre 2006
«… Aujourd’hui, le Seigneur m’a permis de dire
vous encore que vous vivez dans un temps de grâce.
Vous n’êtes pas au courant de cela, chers enfants
Dieu vous donne une excellente opportunité pour cela
repentez-vous … vous êtes si aveugle et attaché
choses terrestres et pensez à la vie terrestre.
Dieu m’a envoyé (l’ami de medugorje ici sur le site Web dans les coulisses) pour vous conduire vers l’éternel
vie…”
Nous sommes dans les sables mouvants et le sablier se déverse
son sable. Nous sommes entrés dans une époque où Notre-Dame est
essayant de nous sortir du danger pour nous sauver, par le Pape
François, qui a si généreusement ouvert l’année de la miséricorde,
si doux que beaucoup ne reconnaissent pas ce qui se passe –
entrer et être en colère contre lui. Pourtant, Francis a les clés
à l’église pour faire un pas apparemment insensé
Bonjour , sans logique, offrant un tel pardon et
acceptation dans l’Église qu’elle conduit de nombreux
demandez au Saint-Père. Tu ne le questionnerais pas
quand vous pensez à quel point le jugement sera terrible.
Jésus est éliminé par l’Église et son Pape
toute prétention à une excuse que le jugement est injuste
quand ça vient.
25 août 2005
«… Dieu vous a offert un cadeau de cette époque comme un
temps de grâce. Par conséquent, chers enfants,
faites bon usage de chaque instant … ”
Utilisez ce qui a maintenant été accordé à toute l’Église!
réconciliez-vous et repentez-vous!

25 février 1996
«… Cette fois est un temps de grâce. Surtout
maintenant, chaque fois que l’église vous invite
à la prière et à la conversion … ”
bien que le pape Jean-Paul II ait été spécialement choisi par
le ciel non seulement pour inaugurer le temps de la miséricorde divine
dans l’Église mais aussi dans le monde, les plans de Dieu
aller au-delà d’un seul homme. la durée du rendez-vous de Notre-Dame
les parités à Medjugorje ont jusqu’à présent atteint trois
certificats : ceux du Pape Jean-Paul II, du Pape Benoît XVI,
et maintenant le pape François. Peut-être verrons-nous d’autres papes
monter sur le trône de Saint-Pierre avant les apparitions
fin. Mais nous connaissons cette année extraordinaire de miséricorde
est significatif dans le dessein de Dieu, le point culminant de la miséricorde,
tandis que les signes des temps vont certainement au
le moment du jugement approche à grands pas. Chez Mirjana
Message du 2 mai 2009, Mirjana a dit que Notre-Dame
était très triste lorsqu’elle a dit les mots suivants:
«… Je donne depuis longtemps
toi mon cœur maternel et mon
Fils pour toi. Vous me rejetez. tu es
permettez au péché de vous vaincre de plus en plus
plus. Vous lui permettez de vous contrôler
et pour emporter ton discernement
ment. Mes pauvres enfants, regardez autour de vous
et observez les signes des temps. Est-ce que tu
pense que tu peux le faire sans la bénédiction de Dieu
pris ? … ”
Notre Dame a prononcé ces paroles il y a six ans. Combien
plus profondément le monde s’est enfoncé dans le vortex du péché
puisque? Notre Dame a dit à sainte Faustine :
’Vous devez parler au monde de sa grande
miséricorde et prépare le monde pour la seconde
Vient de Celui qui doit venir, non comme un miséricordieux
Sauveur, mais comme un juge juste. (ici dans les coulisses de ce site Web) Oh comme c’est horrible

jour! Le jour de la justice est déterminé, le jour de
colère divine. Les anges en tremblent. Parler
aux âmes à propos de cette grande grâce, alors qu’elle est encore
le temps de donner la grâce. ”
”Déterminé est le jour de la justice.” Dieu connaît l’application
heure pointue qui se terminera et apportera le temps de la grâce
l’heure du jugement. le fait que les visionnaires sont
sans préavis à la fin de leur propre temps de
grâce »être avec Notre-Dame est aussi un« signe des temps ».
Nous devons vivre nos vies «prêtes». la fin de l’année à partir de
Mercy conduit à 100 – anniversaire de l’ année de Notre – Dame des apparitions de Fatima. Notre Dame a dit que le
les apparitions de Medjugorje sont l’accomplissement de ce

Elle a commencé par ses apparitions à Fatima. Quoi
Notre Dame a voulu réaliser ”à travers les secrets”
de Fatima, elle n’a pas pu atteindre. donc
«Maintenant» est le moment, à travers Medjugorje , où ses plans sont
commencer à être ”réalisé”.
25 août 1991
« … aujourd’hui, je vous invite aussi à prier, maintenant
comme jamais auparavant quand mon plan a commencé
à réaliser … je vous invite à abandonner-
pendant neuf jours, afin que vous puissiez avec votre aide
tout ce que je voulais accomplir grâce à
les secrets que j’ai commencé à Fatima peuvent être accomplis
farci … ”
À Fatima, Notre-Dame s’est entretenue avec sa visionnaire, Sr. Lucia, a déclaré:
”A moins que l’homme ne se repente de son péché, une guerre grandissante
va éclater. « Cela ne devait pas arriver et cela n’arriverait pas
s’est produit lorsque les paroles de Notre-Dame ont été écoutées. Mais
Il n’y avait pas. comme elle l’a dit ci-dessus: “ tout ce que je voulais
en réalisant les secrets, ”mais cela ne s’est pas produit,
c’est pourquoi Medjugorje a été choisi pour le lieu où
Elle réaliserait ses plans.

21 mars 1985
«… Aujourd’hui je t’appelle à vivre et mon
messages! Chers enfants, je vous aime et
d’une manière spéciale j’ai choisi cette paroisse,
un plus cher à moi que les autres, en
où je suis resté avec bonheur quand le
Tout-puissant m’a envoyé. C’est pourquoi j’appelle
vous – acceptez-moi, petits enfants, qu’il
ça va peut-être bien avec toi … ”
une fin du monde, bien que terrible, mènera à la
destruction finale de l’influence de Satan qu’il a exercée
au siècle dernier. Notre Dame a dit que lorsque le
secrets qu’elle a révélés à ses visionnaires à Medjugorje
arrive, cela détruira le pouvoir de Satan.
25 décembre 1982
«… Ce siècle est sous le pouvoir de la
diable, mais quand les secrets sont confiés
tu viens de passer, sa puissance disparaîtra
caressé … ”
Le siècle dont parle Notre-Dame, le
est entré dans les années en commençant par ses apparitions à Fatima
1917, cela se terminerait en 2017? Nous
foi les apparitions de Notre-Dame à Medjugorje pas

se terminera en 2017, mais nous en croyons les secrets
sont susceptibles de ”se produire” ”bientôt” et que cette année de
La miséricorde est le dernier battement de cœur de la grâce de Dieu au monde
dans lequel le pape François l’a mis
portes de miséricorde par lesquelles, comme dit précédemment, l’Église peut faire cela
même «errer du côté de la miséricorde».
Nous présentons à nouveau les questions qui ont été posées
au début de ce chapitre: Et si c’était le nôtre
Noël dernier avec l’apparition de la Vierge Marie dans le monde
via Medjugorje ? Et si nous savions cela à un moment donné?
cette année Notre Dame dirait que c’est elle
dernière apparition? Pensons-nous ou agissons-nous différemment?
sachant que le temps de Notre-Dame touchait à sa fin?
comment vivrions-nous cette année de miséricorde dans laquelle le
L’Église est entrée alors que nous pensions qu’elle nous conduisait
vers la fin des apparitions de Notre-Dame?
51

Chapitre trois
Conditions qui doivent
lui présenter
Indulgence plénière pour le
Année de la miséricorde
Le pape Francis a appelé à une extraordinaire Jubilé Année
de la Miséricorde, dont quatre seulement e extraordinaire
Jubilé dans l’histoire de l’Église. Francis a
dit que son souhait est «que le Jubilé soit une expérience vivante
ence de la proximité du Père, dont la tendresse est
presque tangible, de sorte que la foi de chaque croyant soit
renforcé et ainsi en témoigner de plus en plus efficacement
j’avais . « Pendant le Jubilé de la Miséricorde, les croyants peuvent
recevez une indulgence complète qui effacera tout
vos péchés et la propitiation pour vos péchés. la séance plénière
vous faire dorloter une fois par jour
ou pour une âme au purgatoire, si avec le
agir pour le jubilé, suivre les instructions
ditions :

Être en état de grâce au moment de
1.
loi clôturée .
Confession. La confession doit être à environ 20
2.
jours avant ou après l’acte admis.
Recevez la Sainte Eucharistie. Un sacramentel
3.
La confession suffit pour plusieurs indulgences complètes,
mais une sainte communion séparée et une autre
la prière aux fins du Saint-Père est requise
pour chaque indulgence plénière. C’est approprié, mais
pas besoin, cette confession sacramentelle et
en particulier la sainte communion et la prière pour la
Les intentions du pape ont lieu le même jour
le travail indulgent est fait; mais c’est assez
cient que ces rites et prières sacrés sont accomplis
dans les jours, environ 20, avant ou après
acte admis.
Faire un Credo (Le Credo des Apôtres )
4.
Priez pour les intentions du Saint-Père, un Notre
5.
Père et je vous salue Marie .

Cela peut être fait des manières suivantes
les croyants peuvent utiliser le
Indulgence d’anniversaire pendant
l’année de la miséricorde: *
Faites un petit pèlerinage en signe de désir profond
1.
pour la vraie conversion, aux portes sacrées qui sont ouvertes
dans toute cathédrale ou dans les églises désignées par le
évêque dans chaque diocèse.
Pour ceux qui sont malades, les personnes âgées ou juste là où il se trouve
2.
pas possible pour eux d’entrer par la porte sainte, le
L’indulgence d’anniversaire peut être obtenue en vivant avec
la foi et l’espérance joyeuse reçoivent ce moment d’épreuve
Communion ou participation à la messe et à la communion
prière », comme l’a dit le Pape François.
Pour ceux en prison dont la liberté
3.
limités, ils peuvent se laisser dorloter
chapelles des prisons. François a également dit: «Que le
geste de diriger leurs pensées et leur prière sur le
Père à chaque fois qu’ils franchissent leur seuil
* Extrait du document officiel du Vatican accompagnant l’annonce du jubilé de
La grâce. Les citations sont du pape François.

cellule signifient pour eux leur passage à travers le sacré
Porte, parce que la grâce de Dieu peut changer
coeurs, et est également capable de convertir des barres en une seule
expérience de liberté. ”
l’indulgence jubilaire peut également être obtenue par le biais du
4.
fidèlement en effectuant une ou plusieurs des actions suivantes
œuvres de miséricorde physiques ou mentales:
Les œuvres physiques de miséricorde sont:
Pour nourrir les affamés ;

Donner à boire aux assoiffés ;

Habiller les nus;

Pour protéger les sans-abri;

Visiter les malades;

Visiter les prisonniers;

Enterrer les morts.

Les œuvres spirituelles de miséricorde sont:
Instruire les ignorants;

Pour donner le conseil douteux;

Avertir les pécheurs;

Pour supporter patiemment les erreurs;

Pardonner volontairement les transgressions;

Pour réconforter les affligés;

Prier pour les vivants et les morts.

l’ indulgence jubilaire peut également être obtenue pour le
5.
décédé. Quand nous nous souvenons d’eux dans la célébration eucharistique, nous prions pour eux «que les plus miséricordieux

visage plein du Père, délivre-les de tout reste
de culpabilité et embrasse-la puissamment dans l’infini
salut.”
Pour ceux qui ont eu un avortement, est le saint
6.
ther «reconnaît à tous les prêtres pour le Jubilé le
discrétion à ceux qui
l’ont obtenu et ils cherchent avec un cœur contrit
pardon pour cela. Que les prêtres accomplissent cette grande tâche
en prononçant des mots de bienvenue sincère en combinaison
avec une réflexion qui explique la gravité du péché
dédié, en plus d’indiquer un chemin d’authenticité
repentance par laquelle l’obtenir vrai et généreux
le pardon du Père. ”
l’indulgence anniversaire peut également être obtenue pour tout le monde
7.
ceux qui aident à se propager et dans l’Année de la Miséricorde
encouragez les autres à vivre l’Année de la Miséricorde.
(La distribution de ce document est un moyen facile d’obtenir
cette grâce.)

Chapitre quatre
Une invitation spéciale de A
Ami de Medjugorje et le
Communauté de Caritas pour aider
Tu vis l’année de la miséricorde
Rejoignez la communauté Caritas dans un chapelet de 54 jours
1.
Neuvaine – du 22 mars au 14 mai
2016 – en préparation de l’indulgence anniversaire. Dans
pour cette Année spéciale de la miséricorde dans la prière et
bien, un ami de Medjugorje et de la communauté
van Caritas veut inviter nos amis et sympathisants
dans le monde entier pour prier avec nous pendant 54 jours spéciaux
neuvaine de chapelet en préparation pour passer par le
portes sacrées pour obtenir l’indulgence du Jubilé. cette
est ouvert à tous, même si vous êtes déjà parti
à travers les portes sacrées cette année. souviens-toi
la Plénière peut se livrer à plusieurs reprises pendant
l’année, même sur une base régulière, pour d’autres aussi
toi-même. l’expérience nous a appris que plus nous
prêt à recevoir la grâce, plus il y a de pouvoir-
est plein de grâce que nous recevons. Notre Dame a dit:
même lorsqu’une intention est exaucée, d’autant plus de prière
attaché à lui, plus la grâce sera grande.

18 août 1982
«… Plus vous y croyez fermement, plus
vous priez et jeûnez dans le même but,
la plus grande est la grâce et la grâce de
Dieu…”
La neuvaine commence le mardi 22 mars et se termine
le samedi, la veille de la Pentecôte, le 14 mai tous les
neuvaine, la communion passera par les portes sacrées
de notre diocèse, mais tous ceux qui participent à la non-
vena peut choisir les portes sacrées les plus proches de leurs maisons.
Des intentions spéciales seront proposées lors de la neuvaine
vous pouvez lire aux pages 18-19. Nous en avons une belle
confirmation de l’importance d’initier ce programme de 54 jours
neuvaine de chapelet en cette année de la miséricorde quand, comme ça
la publication était prête à être imprimée samedi matin
i ngaand , le 20 février, la communauté a choisi au hasard
message suivant pendant la prière du matin. les paroles de
livre du ciel a déclaré:

2 juin 1984
Aujourd’hui, c’est samedi , l’un des jours où le
La neuvaine au Saint-Esprit ( avant la Pentecôte ) est en cours
réalisé. le message à Marija est:
« Chers enfants, ce soir, je veux vous dire
pendant les jours de cette neuvaine pour prier
l’effusion du Saint-Esprit sur vous
familles et dans votre paroisse. Priez et vous
ne le regrettera pas. Dieu vous donnera des cadeaux
avec lequel tu le glorifieras jusqu’à la fin
de votre vie sur cette terre. Merci pour
ont répondu à mon appel. ”
cela devrait être un grand encouragement pour tout le monde
leurs cœurs dans cette neuvaine pour ce que désire Notre-Dame
donner en retour. bien que nous aimerions autant de personnes que
possible de prier la neuvaine avec nous pour que nous puissions tous en bénéficier
convenant à la puissance de la prière unie, quand on reçoit
ce petit document après le début de la neuvaine vous êtes toujours
encouragés à prier eux-mêmes la neuvaine.

SPÉCIAL
ANNONCE!
Une grâce spéciale:
Ouverture de la chambre
d’apparitions
Faites un pèlerinage à Caritas et traversez le «sacré»
portes »de la chambre des apparitions. ensemble avec
la neuvaine du rosaire de 54 jours, c’est la Communauté de Caritas
invitant les amis et les adeptes de la reine de la paix de
Medjugorje pour faire un pèlerinage dans la chambre et
Champ d’apparition pendant cette année sainte! un copain
de Medjugorje et de sa femme leur permettent gracieusement
maison à ouvrir pour la première fois le cas échéant
dates, une fois par mois, du mois d’avril au
pas de novembre pour l’année 2016 afin que les pèlerins puissent venir et
priez dans la chambre des apparitions! Pour la communauté
de Caritas, les doubles portes qui s’ouvrent sur le lit
chambre sont aussi des “ portes saintes ’’, pas à travers l’église
étiquetez-les comme saints, comme avec les sanctuaires et les basiliques
et cathédrales, mais en sachant que nous sommes entrés
dans une pièce, à travers ces portes, où la reine de

Le paradis a visité cette pièce 144 fois au cours des 28 dernières fois
années. C’est sa présence qui les a rendus saints. Là-bas
une grâce puissante est présente dans les murs de cette spéciale
salle que Notre-Dame elle-même a choisie pour manifester un événement spécial
plan de Dieu. des milliers * ont été intimement touchés,
(où nous ici sur le site Web avec le seigneur vous donnent la liberté)
non seulement dans le cœur, mais dans leur âme
priez dans la chambre. En cette année de miséricorde,
lorsque la chambre est ouverte, les pèlerins ont la
possibilité de se consacrer à nouveau ou de se consacrer à nouveau
Notre Dame quand ils seront présents dans la chambre.
La chambre des apparitions sera
ouvert le premier ou le deuxième samedi
des mois suivants, avec le
sauf pour le mois d’avril, qui
ouvre le premier vendredi
12 h 00
* Plus de 100 000 personnes ont prié dans la chambre des apparitions à travers
Marija reste chez elle, qui a atteint le nombre d’apparitions
presque 2/3 d’année au total. beaucoup d’histoire s’est produite concernant le
dernières apparitions sur terre.
61

Piste 63
En pèlerinage à Caritas, Cathe Saint- Paul –
dral à Birmingham est l’emplacement des portes sacrées à
le diocèse de Birmingham et nous encourageons vivement
faire en sorte que chacun fasse partie de son pèlerinage
pour obtenir l’indulgence jubilaire. *
Répandez l’année de la miséricorde grâce à des matériaux spéciaux
2.
tel que fourni par Caritas qui aidera à «booster»
intérêt ”pour les grâces de l’année sainte comme“ les abeilles
fête des fleurs. ” pour le rendre aussi simple que possible
diffuser les informations sur l’Année de la Miséricorde,
nous avons fait ce petit livre avec tous
les informations essentielles. Il peut être commandé en vrac
et nous vous encourageons à les diffuser à tout le monde
vous connaissez. comme mentionné précédemment, le pape François recente encore une autre façon de s’ajouter au Jubilé

Se faire dorloter. Il peut être gagné par quiconque aide
pour diffuser les connaissances sur l’Année de la Miséricorde parmi
les mêmes conditions et exigences du saint
Des portes. Juste en distribuant ces petits livres
peut se faire dorloter!
* Voir les pages 14 à 15 pour lire les instructions pour se faire dorloter.

CHAPITRE CINQ
Intentions pour les 54 jours
Neuvaine chapelet pour l’année
de la miséricorde mardi 22 mars –
Samedi 14 mai
Priez quotidiennement ces cinq intentions pendant les 54 jours
Neuvaine du Rosaire:
Chère mère, avec cette neuvaine nous prions pour la miséricorde
1.
prier profondément et réfléchir en préparation
faire une sainte confession et recevoir un chagrin sincère
pour les péchés que nous avons commis et une profonde gratitude
pour la grâce reçue en cette Année de la Miséricorde.
Avant de franchir les portes sacrées, nous prions pour une
détachement complet du péché, même des péchés quotidiens, c’est-à-dire
que nous avons une remise complète de l’amende de
les péchés de notre passé.
Nous venons aussi, chère Mère, implorer la miséricorde de
2.
Dieu sur notre nation. Nous prions pour que cette année de la miséricorde se produise
conduire à une grande effusion du Saint-Esprit
notre nation – dans chaque individu, famille, communauté,
et l’église. Nous prions spécialement cette grâce pour nous-mêmes
les proches, pour ceux qui ont quitté l’Église, et
ceux qui sont loin du cœur de Dieu.
En cette année de miséricorde, nous vous donnons, notre reine, la
3.
élection présidentielle aux États-Unis et mendicité
votre plaidoyer pour choisir l’homme qui est le meilleur
de voir les plans de Dieu s’accomplir dans notre nation. Nous
sachez que vous avez dit qu’il n’y aura pas de paix
présidents, mais nous reconnaissons également la signification de
les années à venir de vos apparitions et qui est à la
la barre de cette nation, en tant que président, aura un gros ours
dans pris à tous les événements qui à travers Medjugorje se dérouleront
et ici. Convertir ce prochain président
son gouvernement profitera à vos plans. Nous prions pour la protection
à son sujet et demandez que vous dirigiez et guidiez
son cœur, pour le préparer aux lourdes responsabilités
il héritera, et la lourde croix qui sera placée
sur ses épaules. comme tu l’as fait avec George Washing –
Ton et Ronald Reagan, lui donnent des signes surnaturels
de votre présence maternelle, dont elle sera remplie
la confiance de Dieu pour conduire cette nation hors de la
ombres de la mort et dans un âge de paix, une paix qui
se répandra de ce pays au reste du monde.
Enfin, notre reine, nous prions pour que la grâce soit prête,
4.
quand le temps de l’épreuve descend que nous pouvons accomplir
tout ce que vous voulez de nous en tant qu’apôtres pour guider
coeurs pour Toi qui les conduiras au Salut de
Ton fils.
Intentions personnelles …
5.

Mes intentions :
CHAPITRE SIX
Comme un encouragement à avoir plus confiance en cette année
de miséricorde nous avons inclus ici les diverses promesses de Jésus
fait en ce qui concerne la dévotion à la miséricorde divine révélée
par St. Faustina .

Les promesses de Jésus données à
Ceux qui ont confiance en sa miséricorde
Par Sainte Faustine
Chapelet de la miséricorde divine
Voir page 73
’Oh, quelle grande grâce je donnerai aux âmes qui disent ça
chapelet; les profondeurs de ma tendre miséricorde sont mises en mouvement
pour le bien de ceux qui disent le chapelet. ”
« À l’heure de leur mort, je défends comme ma propre gloire
toute âme qui dira ce chapelet. ”
«… En disant le chapelet, vous amenez l’humanité
plus proche de moi. ”
« Les âmes qui disent ce chapelet sera être embrassé par mon
miséricorde pendant leur vie et surtout pendant l’heure de
leur mort. ”

«Quand les pécheurs endurcis diront [le chapelet], je remplirai
leurs âmes en paix, et l’heure de leur mort
être chanceux. ”
«Vous obtenez tout par le chapelet , si c’est le cas
ce que vous demandez est compatible avec Ma volonté. ”
Écrivez cela quand ils remettent ce chapelet devant eux
des mourants, je me tiendrai entre mon Père et le
mourant, non pas en tant que juge juste, mais en tant que miséricordieux
Sauveur. ”
Prière de la miséricorde divine
Voir page 73
« Appelle ma miséricorde au nom des pécheurs; Je leur souhaite
porter secours. Si vous dites cette prière avec repentir
cœur et avec foi au nom d’un pécheur, je le ferai
donne-lui la grâce du repentir. c’est la prière: Oh
Du sang et de l’eau qui en proviennent
Jésus comme source de miséricorde pour nous, je vous fais confiance. ”
Hour of Grace
«Je te rappelle, ma fille, aussi souvent que tu entends
l’horloge sonne la troisième heure, plongez-vous
complet dans ma miséricorde, adorant et glorifiant; invoquer
sa toute-puissance au monde entier, et en particulier

pour les pauvres pécheurs; car à ce moment la miséricorde a été ouverte
large pour chaque âme. En cette heure tu peux tout faire
chose pour vous-même et pour les autres à demander ; c’était
l’heure de la grâce pour le monde entier – grâce tri-
sur la justice. ”
A trois heures, implorez Ma grâce, spécialement pour le péché-
ners ; et, ne serait-ce que pour un instant, plongez-vous
dans Ma passion , en particulier dans Mon départ à la
moment de douleur. c’est l’heure de la grande grâce pour
à l’échelle mondiale. Je te permettrai d’entrer dans mon lac
beaucoup de chagrin. En cette heure je ne renierai rien à l’âme
cela me fait une demande. ”
Image de la miséricorde divine
Voir page 72
« À travers cette image, je donnerai de nombreuses grâces
âmes. Cela devrait être un rappel des demandes de My
grâce, car même la foi la plus forte ne sert à rien
sans travaux. ”
« Ni dans la beauté de la couleur, ni dans le pinceau, le
grandeur de cette image, mais en ma grâce. ”
’J’offre aux gens un vaisseau avec lequel rester
venez pour la miséricorde à la source de la miséricorde. ce navire est
cette image avec la signature : «Jésus, je te fais confiance». ’’
« À travers cette image, je donnerai de nombreuses grâces
aux âmes ; alors que chaque âme y ait accès. ”
« Laissez les rayons de la grâce pénétrer votre âme; ils apportent avec
ils lumière, chaleur et vie. ”
Fête de la miséricorde divine
La Fête de la Miséricorde Divine est toujours le dimanche après Pâques
«Je souhaite que la Fête de la Miséricorde soit un lieu de refuge et d’abri
pour toutes les âmes, et spécialement pour les pauvres pécheurs. A ce jour
les profondeurs de ma tendre miséricorde sont ouvertes. Je verse
tout un océan de grâces pour ces âmes qui approchent
la source de ma grâce. l’âme de Confes va
sion et sainte communion volonté
préconise le pardon des péchés et la punition. A ce jour
toutes les serrures divines à travers lesquelles coulent les grâces
ouvert… la Fête de Ma Miséricorde est née de
Mes profondeurs pour le confort du monde entier. ”
Neuvaine de la miséricorde divine
Voir page 74
”A travers cette neuvaine, j’accorderai toute miséricorde aux âmes.”
« Je ne refuserai à personne ce que vous voulez lui apporter
la source de ma grâce. ”

Ceux qui répandent la dévotion de la miséricorde divine
« Toutes ces âmes qui glorifieront ma miséricorde et se répandront
son culte, qui encourage les autres à la confiance en ma grâce, sera
n’éprouvez pas la terreur à l’heure de la mort. Ma grâce
les protégera dans cette bataille finale. ”
«Les âmes qui répandent l’honneur de ma grâce que je protège en
toute leur vie de mère tendre envers son enfant, et
l’heure de la mort, je ne serai pas juge pour eux, mais le
Sauveur miséricordieux. à cette dernière heure une âme n’a rien avec elle
qui doit se défendre sauf ma grâce. heureuse est l’âme
qui s’est immergé dans la fontaine de
La miséricorde, car la justice n’y touchera pas. ”
« Qui déclarera ma grande grâce… je protégerai
eux Soi à l’heure de la mort, comme Ma propre gloire. ”
« Pour vous, je vais châtier , retenir ;
pour toi je bénis la terre. ”
Promesse de miséricorde
« Je fais des œuvres de miséricorde dans chaque âme. plus le
le pécheur, plus grand est le droit qu’il a à ma grâce. Ma grâce
se confirme dans chaque œuvre de Mes mains. celui qui fait confiance
Ma miséricorde ne faillira pas, car toutes ses affaires sont à moi, et
ses ennemis seront écrasés au pied de mon marchepied. ”

« Si une âme n’exerce pas de miséricorde d’une manière ou d’une autre, c’est
n’obtiendra pas ma grâce au jour du jugement. Oh,
si seulement les âmes savaient accumuler des trésors éternels
ils ne seraient pas jugés eux-mêmes, car ils le feraient
empêchez Mon jugement avec leur grâce. ”
Jésus, je te fais confiance
Le chapelet de la miséricorde divine
Le chapelet de la Divine Miséricorde peut être prié à tout moment, mais il est
le plus efficacement à le prier pendant l’heure de grâce à 15h00.
Dites cette prière sur un chapelet uni:
Dites d’abord un:
Notre Père, Je vous salue Marie, Credo de l’apôtre .
Puis dites les mots suivants sur les grosses perles d’un chapelet:
Père éternel, je t’offre le corps et le sang,
Âme et divinité de votre fils bien-aimé, notre
Seigneur Jésus-Christ, comme la propitiation pour nos péchés et
ceux du monde entier. ”
Sur les petites perles, dites les mots suivants:
« Pour l’amour de sa douloureuse passion, ayez pitié
nous et dans le monde. ”
Enfin, dites trois fois ces mots:
Dieu saint, saint puissant, saint immortel,
Ayez pitié de nous et du monde entier. ”

Prière de la miséricorde divine
À la fin de la prière, dites trois fois:
”Oh, du sang et de l’eau qui sort du
Coeur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, je vous fais confiance!
ChaPitre SeVen
Prières pour la miséricorde divine

Grâce céleste
Neuvaine
La neuvaine commence le vendredi saint 25 mars et se termine par la veillée
de la fête de la miséricorde divine, le 2 avril 2016. Miséricorde divine sans
jour est le 3 avril 2016.
Il est fortement recommandé que les intentions de neuvaine suivantes et
prière avec le Rosaire de la Divine Miséricorde, depuis Notre
Le Seigneur a spécifiquement demandé une neuvaine de chapelets, surtout avant cela
la fête de la miséricorde.
Premier jour
Prends-le moi aujourd’hui
TOUS, SURTOUT TOUS LES PECHEURS,
et plongez-les dans l’océan de ma grâce. De cette façon
tu me consoleras dans l’amère tristesse dans laquelle la perte de
les âmes me plongent.
Jésus le plus miséricordieux, dont la nature est d’avoir
Ayez pitié de nous et pour nous pardonner, ne regardez pas nos péchés
mais ayez confiance en nous que nous mettons dans votre bonté infinie.
Recevez-nous tous dans la demeure de Votre Très Miséricordieux
Cœur, et ne nous y échappons jamais. Nous vous en prions
Votre amour qui vous unit au Père et au Saint-Esprit.
Père éternel, tourne ton regard miséricordieux sur tous les hommes
gentils et surtout aux pauvres pécheurs, tous accomplis dans le plus
Cœur compatissant de Jésus, pour sa douleur
Passion montre-nous ta grâce, afin que nous puissions devenir l’ omnipo –
puissance de ta miséricorde pour toujours et à jamais. Amen.
Deuxième jour
Prends-le moi aujourd’hui
LES ÂMES DES PRÊTRES ET DES RELIGIEUX,
et plongez-les dans Mon insondable miséricorde. C’était
ceux qui m’ont donné la force d’endurer ma passion amère.
À travers eux comme à travers les canaux Ma grâce coule
sur l’humanité.
Jésus le plus miséricordieux, de qui vient tout bien,
augmente ta grâce chez les hommes et les femmes dévoués à ton service
vice, afin qu’ils puissent faire de dignes œuvres de miséricorde; et tout ça
ceux qu’ils voient peuvent glorifier le Père de la Miséricorde qui est aux cieux.
Père éternel, fixe ton regard miséricordieux sur le
compagnie des élus dans votre vignoble – sur les âmes
des prêtres et des religieux; et donnez-leur le pouvoir de
Votre bénédiction. Pour l’amour du cœur de votre fils dans lequel
ils sont enfermés, donne-leur ta force et ta lumière,
ils peuvent être capables de conduire les autres sur le chemin du salut et
chante d’une seule voix ta miséricorde infinie pendant des siècles
sans fin. Amen.
Troisième jour
Prends-le moi aujourd’hui
TOUTES LES ÂMES FIDÈLES ET FIDÈLES,
et plongez-les dans l’océan de ma grâce. Ces âmes
m’a apporté du réconfort sur le chemin de la croix. Ils étaient
cette goutte de confort au milieu d’un océan d’amertume.
Jésus le plus miséricordieux, du trésor de ta miséricorde,
Vous donnez vos grâces en grande abondance à tout le monde.
Recevez-nous dans la demeure de votre cœur le plus miséricordieux
et n’échappons jamais à cela. Nous vous implorons par cette grâce
cet amour le plus merveilleux pour le Père céleste avec lequel
Votre cœur brûle tellement.
Père éternel, tourne ton regard miséricordieux sur les fidèles
âmes, comme sur l’héritage de votre Fils. Dans l’intérêt de
Sa douloureuse passion, accorde-leur ta bénédiction et entoure
les avec votre protection constante. Ils ne peuvent jamais échouer comme ça
être amoureux ou perdre le trésor de la sainte foi, mais plutôt avec tous
les multitudes d’anges et de saints, puissent-ils glorifier votre illimité
grâce pour des siècles sans fin. Amen.
Quatrième jour
Prends-le moi aujourd’hui
CEUX QUI NE SONT PAS EN DIEU * ET
CEUX QUI NE ME CONNAISSENT PAS ENCORE.,
et plongez-les dans Mon insondable miséricorde. C’était
ceux qui m’ont donné la force d’endurer ma passion amère.
À travers eux comme à travers les canaux Ma grâce coule
sur l’humanité.
Très Miséricordieux Jésus, tu es la Lumière du
le monde entier. Recevez dans la demeure de vos plus Compas –
Cœur missionnaire les âmes de ceux qui ne croient pas en Dieu
et de ceux qui ne vous connaissent pas encore. Laissez les rayons de votre
la grâce les éclaire pour qu’eux aussi puissent, avec nous
loue ta merveilleuse grâce; et ne les laisse pas s’échapper
la demeure qui est votre cœur le plus compatissant.
Père éternel, concentre ton regard miséricordieux sur les âmes
de ceux qui ne croient pas en toi, et de ceux qui ne croient pas encore en toi
Je ne te connais pas, mais ils sont enfermés dans le Most Compas –
Cœur missionnaire de Jésus. Attirez-les à la lumière de l’Évangile.
Ces âmes ne savent pas quel bonheur c’est de t’aimer.
Permettez-leur aussi de glorifier la générosité de votre miséricorde
pendant des siècles sans fin. Amen.
* Les paroles originales de Notre Seigneur ici étaient «les Gentils». Depuis le pontificat du pape
Jean XXIII, l’Église a jugé bon de remplacer ce terme par plus clair et plus
terminologie appropriée.
Cinquième jour
Prends-le moi aujourd’hui
LES ÂMES DE CEUX QUI ONT SÉPARÉ
SOI DE MON ÉGLISE, *
et plongez-les dans l’océan de ma grâce. Pendant mon
amère passion ils ont déchiré mon corps et mon cœur, c’est-à-dire
Mon église. Quand ils reviennent à l’unité avec l’Église, mon
les blessures guérissent et de cette manière elles éclaircissent Ma Passion.
Très miséricordieux Jésus, la bonté même, tu ne refuses pas
lumière à ceux qui la recherchent auprès de vous. Recevez dans votre ville natale
Cœur le plus miséricordieux, les âmes de ceux qui
se sont retirés de votre église. Attirez-les à travers votre lumière
l’unité de l’Église, et ne les laissez pas échapper à la
demeure de votre cœur le plus compatissant; mais accomplissez-le
qu’ils viennent aussi glorifier la générosité de ta miséricorde.
Père éternel, fixe ton regard miséricordieux sur le
les âmes de ceux qui se sont séparés de celles de votre Fils
Église, qui a gaspillé et abusé de vos bénédictions
* Les mots originaux de Notre Seigneur ici étaient ”hérétiques et schismatiques”, comme il le disait
à Sainte Faustine dans le contexte de son temps. du Concile Vatican II,
Les autorités de l’Église ont jugé approprié de ne pas utiliser ces termes conformément aux
l’explication donnée dans le décret du Concile sur l’œcuménisme. chaque pape depuis le
Le Conseil a réaffirmé cette pratique. Sainte Faustine elle – même, son cœur toujours en harmonie
J’aurais certainement été d’accord avec l’esprit de l’Église. N’importe quand
à cause des décisions de ses supérieurs et de son confesseur, elle a échoué
Suivez les inspirations et les ordres de Notre-Dame, elle a déclaré: «Je suivrai ta volonté
dans la mesure où vous me le permettez par l’intermédiaire de votre représentant. Ô mon Jésus,
Je donne la priorité à la voix de l’Église sur la voix avec laquelle tu parles
moi. (487). le Seigneur a confirmé son action et l’a félicitée pour cela.
Vos grâces en persévérant dans leurs erreurs. Ne pas
regarde leurs erreurs, mais l’amour de ton propre fils
et à sa passion amère qu’il a endurée pour eux
saké, puisqu’ils sont eux aussi enfermés dans sa plus grande compassion.
à Hart. Assurez-vous qu’ils peuvent également glorifier votre bien
grâce pour des siècles sans fin. Amen.
Sixième jour
Prends-le moi aujourd’hui
LE MEEK ET LES HUMBLES ÂMES ET LES ÂMES
DES PETITS ENFANTS,
et plongez-les dans ma miséricorde. Ces âmes les plus proches
ressemblent à mon cœur. Ils m’ont fortifié pendant ma part
Dans la terreur. Je les ai vus comme des anges terrestres qui regarderont
à mes autels. Je déverse sur eux des flots de grâce.
Seule l’âme humble est capable de recevoir Ma grâce. je
favorisez les âmes humbles avec ma confiance.
Très Miséricordieux Jésus, Vous avez dit vous-même: «Apprenez de
Moi, parce que je suis doux et humble de cœur. ” Recevoir à la maison
de ton cœur très miséricordieux toutes les âmes douces et humbles
et les âmes des petits enfants. Ces âmes envoient tout le ciel
l’extase et ils sont les favoris du Père céleste. Ils sont un
bouquet odorant pour le trône de Dieu; Dieu lui-même
appréciez leur parfum. Ces âmes ont une permanente
demeure dans ton cœur très miséricordieux, ô Jésus, et ils
chantez sans cesse un hymne d’amour et de miséricorde.
Père éternel, concentre ton regard miséricordieux sur le doux
âmes, âmes humbles et petits enfants qui sont
enfermé dans la demeure qui est le cœur le plus compatissant
de Jésus. Ces âmes ressemblent le plus à votre fils.
Leur parfum monte de la terre et atteint le vôtre
trône. Père de miséricorde et de toute bonté, je vous en conjure par le
amour Vous portez ces âmes et par la joie que vous y ressentez:
Bénis le monde entier pour que toutes les âmes ensemble
louange pour ta miséricorde pour des siècles sans fin. Amen.
Septième jour
Prends-le moi aujourd’hui
LES ÂMES QUI SONT SPÉCIALES ET
GLOIRE MON MERCY , *
et plongez-les dans ma miséricorde. Ces âmes étaient tristes
le plus sur Ma passion et est entré le plus profondément dans Ma
esprit. Ce sont des images vivantes de Mon Cœur Compatissant.
* le texte conduit à la conclusion que dans la première prière adressée à Jésus, qui est
le sauveur, ce sont des âmes «victimes» et des contemplants pour lesquels on prie;
ces personnes, c’est-à-dire qui se sont volontairement présentées à Dieu pour le salut
de leur voisin. ceci explique leur relation étroite avec le Sauveur et le
efficacité extraordinaire que leur activité invisible a pour les autres. Dans la seconde
prière, adressée au Père dont «chaque don précieux et chaque
bénéfice réel », nous recommandons aux âmes« actives », qui se consacrent à la
Miséricorde divine et exercez avec elle toutes les autres œuvres qui se prêtent à la
l’élévation spirituelle et matérielle de leurs frères.
Ces âmes brilleront avec une luminosité spéciale pour le temps à venir
vie. Aucun d’eux n’ira dans le feu de l’enfer. je vais
surtout les défendre à l’heure de la mort.
Jésus le plus miséricordieux, dont le cœur est l’amour même, reçois
dans la demeure de votre cœur très miséricordieux, les âmes de
ceux qui glorifient et vénèrent spécialement ta grandeur
la grâce. Ces âmes sont puissantes avec la puissance de Dieu
Lui-même. Au milieu de toute la misère et les revers ils vont
en avant, confiant en ta grâce; et uni à Toi, ô Jésus,
ils portent toute l’humanité sur leurs épaules. Ces âmes ne feront pas ça
sont sévèrement jugés, mais ta miséricorde les embrassera comme eux
quitte cette vie.
Père éternel, concentre ton regard miséricordieux sur les âmes
qui glorifie et honore ton plus grand attribut, le vôtre
miséricorde insondable, et qui sont enfermées dans la plupart des Compas –
Cœur missionnaire de Jésus. Ces âmes sont un évangile vivant; leur
les mains sont pleines d’actes de miséricorde, et leur cœur déborde
chante avec joie une chanson de miséricorde envers toi, ô Très-Haut! Je supplie
Toi, ô Dieu, montre-leur ta grâce selon l’espérance
et la confiance qu’ils ont mise en vous. Qu’il soit réalisé
en eux la promesse de Jésus, qui leur a donné que pendant
leur vie, mais surtout à l’heure de la mort, les âmes qui
adoreront cette miséricorde insondable de sa volonté
défendre comme sa gloire. Amen.
Huitième jour
Prends-le moi aujourd’hui
LES ÂMES DÉTAILLÉES DANS LE PURGATOIRE,
et plonge-les dans l’abîme de ma grâce. Libérez les torrents
de Mon Sang, leurs flammes brûlantes se refroidissent. Tous ceux-ci
les âmes sont grandement aimées par moi. Ils prennent des représailles
pour ma justice. Il est en votre pouvoir de leur apporter un soulagement. Remonter
toutes les indulgences du trésor et des offrandes de Mon Église
eux en leur nom. Oh, si seulement tu connaissais les tourments
ils souffrent, tu leur offrirais continuellement l’aumône
l’esprit et payer leur dette envers ma justice.
Très miséricordieux Jésus, tu l’as dit toi-même
désir de grâce; alors j’apporte la ville natale de Your Most Compas –
Cœur missionnaire les âmes du purgatoire, les âmes qui sont très chères
à vous, et cependant à celui qui doit rendre votre justice.
Que les flots de sang et d’eau d’où coulaient
ton cœur éteignit les flammes du purgatoire, qu’il y avait aussi
la puissance de ta miséricorde peut être célébrée.
Père éternel, concentre ton regard miséricordieux sur les âmes
souffrance au purgatoire, accomplie dans le plus Compas –
Cœur missionnaire de Jésus. Je vous en supplie, par la triste passion de
Jésus, votre Fils, et par toute l’amertume avec laquelle Son plus
l’âme sainte a été inondée: manifestez votre grâce aux âmes
qui sont sous Votre juste contrôle. Visualisez-les en aucun
d’une manière différente, mais seulement à travers les blessures de Jésus, les vôtres
fils bien-aimé; car nous croyons fermement qu’il n’y a pas de limite à Votre
bonté et compassion. Amen.
Neuvième jour
Prends-le moi aujourd’hui
LES ÂMES QUI SONT DEVENUES LUKE CHAUD, *
et plonge-les dans l’abîme de ma grâce. Ces âmes
blessé mon cœur très douloureusement. Mon âme a souffert du
dégoût le plus terrible dans l’oliveraie à cause de
âmes tièdes. Ils étaient la raison pour laquelle j’ai crié: ”Père,
prends-moi cette coupe, si c’est ta volonté. ” Pour eux
le dernier espoir de salut est de courir vers ma grâce.
Très Miséricordieux Jésus, vous êtes vous-même compassion.
J’amène des âmes tièdes dans la demeure de Votre Très Compas –
cœur sioniste . Qu’il soit tiède dans ce feu de ton pur amour
les âmes qui, en tant que cadavres, vous ont rempli d’une révulsion si profonde, soyez
mis le feu à nouveau. Ô Jésus très compatissant, pratique
l’omnipotence de ta miséricorde et tire-les à la limite
ferveur de ton amour, et accorde-leur le don du saint amour,
car rien n’est au-delà de votre pouvoir.
* pour comprendre qui sont les âmes désignées pour ce jour et qui sont dans le journal
Appelé ”tiède”, mais aussi comparé à la glace et aux cadavres, on ferait bien
notez la définition que le Sauveur lui-même leur a donnée lorsqu’il était avec St.
Faustine à leur sujet à une occasion: Il y a des âmes qui contrarient Mes efforts (1682) .
Des âmes sans amour ni engagement, des âmes pleines d’égoïsme et d’égoïsme, fières et arrogantes
âmes gantes qui ont juste assez de chaleur pour se maintenir en vie: mon cœur ne peut pas
enfile ça. Toutes les grâces que je déverse sur eux en découlent comme du visage d’un
rocheux. Je ne peux pas les supporter parce qu’ils ne sont ni bons ni mauvais (1702).
Père éternel, fixe ton regard miséricordieux sur tiède
âmes qui néanmoins dans le plus compatissant
au cœur de Jésus. Père de miséricorde, je t’en supplie dans l’amertume
La passion de votre fils et son agonie de trois heures sur la croix:
Qu’ils glorifient aussi l’abîme de ta miséricorde. Amen.

C hapitre 8
Un plaidoyer pour Notre-Dame
Dans une interview avec un ami à Medjugorje à
Mars 1996 a dévoilé la visionnaire Mirjana de Medjugorje
qu’elle avait reçu une prière spéciale de Notre-Dame
et le priait depuis 1987. Notre Dame nous a dit
Mirjana que cette prière est liée aux secrets
et que Mirjana sera un jour consacrée par Notre-Dame
abandonnez la prière pour tout le monde. ce temps n’est pas encore là
venir. la prière est une prière pour les incroyants, ou comme la nôtre
Lady dit, ceux qui n’ont pas connu l’amour de
Dieu. C’est une prière qui se répandra une fois libérée
comme une traînée de poudre dans le monde entier et mènera un énorme
nombre d’âmes à la repentance.
après cette rencontre avec Mirjana , une amie de
Medjugorje a écrit: « Medjugorje , Mirjana , un mystère est
Révélé ’ , dans lequel il réfléchit à ce que Notre-Dame
à travers cette nouvelle prière veut y parvenir
connecté avec les secrets. Étudier la grâce surnaturelle
attaché à d’autres sacramentaux initiés par Notre-Dame
dans d’autres apparences, à savoir le chapelet, le miraculeux
Médaille et le scapulaire brun – et ses merveilles
abondamment grâce à l’utilisation de ces puissants oints
sacramentaux, il a compris la puissance de ce qui l’attendait
monde avec la sortie prochaine de ce nouveau sacramentel
que Notre-Dame a appris à Mirjana à prier.
un ami de Medjugorje a écrit une prière intitulée:
Prière pour les incroyants, dans laquelle il implore Notre-Dame
de ne pas attendre longtemps, mais de libérer la prière secrète que « le
mère d’amour, de la grâce de Dieu, éclatera ’ et ’ comme le
les rivières remplissent les océans, votre amour pour Dieu remplira la terre. ”
Dans les prières que nous offrons en cette année extraordinaire de
Miséricorde, nous voulions inclure la prière pour les incroyants
dans l’espoir de donner vie à ce monde extraordinaire
grâce, peut-être même avant ce que Dieu a
approvisionné. c’est l’année pour demander hardiment miséricorde
ciel. Nous vous invitons à prier avec nous dans votre
prières quotidiennes et lorsque vous assistez à la messe. Avec nos votes
élevé dans une prière sincère pour cette intention, travaillons ensemble
accomplissez cette prière miracle pour le monde.

2 août 2011
«… Je vous appelle à vous rassembler dans la famille de Dieu
et d’être fortifié avec le Père
Puissance. En tant qu’individus, mes enfants, vous
ne peut pas arrêter le mal qui veut commencer
régner dans ce monde et le détruire. Mais,
selon la volonté de Dieu, tous ensemble avec
mon fils, tu peux tout changer et
soigner le monde … ”

Prière pour les incroyants
Viens Marie,
Revenez encore et encore demain.
Nous prierons avec vous.
Ramenez nos proches
Qui ont quitté l’église,
Ceux qui ont quitté Dieu.
Nous venons à vous chaque seconde du mois.
Nous prierons pour plus de grâce
Être attaché à votre intention.
Nous prierons que la mère de l’amour,
La miséricorde de Dieu éclatera,
Que votre nouvelle prière soit publiée bientôt.
Nous prierons pour que cela coule
Comme un fleuve pour toutes les nations,
Que comme les rivières remplissent les océans,
Votre amour pour Dieu remplira la terre.
Nous attendons.
Nous anticipons ce beau jour,
Et nous t’appelons comme tu nous as appelés
Pour ajouter à nos prières, jeûnes et sacrifices
Pour Mirjana est si vous pouvez
Obtenez tous vos souhaits pour le monde.
Ô mère aimante,
Merci pour le cadeau
Que le monde est sur le point de recevoir!
Un ami de Medjugorje

ANNONCE SPÉCIALE!
Une grâce spéciale: ouverture de la
Chambre des apparitions
Faites un pèlerinage à Caritas
et franchissez les ”portes saintes” de
la chambre des apparitions.
0
2 miles.
65
65
65
20
59
59
20
20
20
119
43
280
280
280
280
31
31
31
31
459
459
459
459
119
119
43
27
27
78
78
78
11
156
Chemin de fer
Wolf Creek Rd .
Caritas de Birmingham
100 Campagne Notre-Dame-Reine de la Paix
Sterrett , AL 35147 États-Unis
205-672-2000
Cathédrale Saint-Paul
2120 3e avenue N
Birmingham, AL 35203
Aéroport international de Birmingham-Shuttlesworth
5900 autoroute de l’ aéroport de Messer
Birmingham, AL 35212
Sortie Eden / Odenville
Birmingham
Pour Caritas
Hampton Inn & Suites *
Birmingham /
280 East-Eagle Point
205-981-0024
* L’ hôtel officiel Caritas
La chambre aux apparitions s’ouvre
le premier ou le deuxième samedi des suivants
mois, à l’exception du mois d’avril,
qui ouvre le premier vendredi
12h00 (après le chapelet sur le terrain) à 18h00 (CST)
Vendredi 1 avril 2016
Samedi 3 septembre 2016
Samedi 7 mai 2016
Samedi 8 octobre 2016
Samedi 4 juin 2016
Samedi 5 novembre 2016
Samedi 9 juillet 2016
Samedi 6 août 2016
Lors d’un pèlerinage à Caritas,
Cathédrale Saint-Paul de Birmingham
l’emplacement des portes sacrées dans le
Diocèse de Birmingham et nous le ferions
encouragez vivement tout le monde à faire
qu’une partie de leur pèlerinage est en ordre
pour obtenir l’indulgence du Jubilé. (de nouveau-
allez aux pages 14-15 pour lire les instructions
conditions pour se faire dorloter.)
Itinéraire vers Caritas et le
Cathédrale Saint-PaulL’expérience de plus de  voyages à Medjugorje !
 Expérience combinée de plus de  ans!
 Il est répété à travers les témoignages de nos pèlerins que Caritas est
le plus spirituel!
 Les tarifs les plus bas de n’importe qui pour un pèlerinage entièrement organisé!
 Visites non-fumeurs (beaucoup de personnes qui fument et voyagent avec nous l’offrent comme
sacrifier et recevoir de nombreuses grâces).
La communauté de Caritas vit à Medjugorje , qui est la nôtre
profonde compréhension de Medjugorje dans les coulisses.
 Les prières sont offertes, montrées et expliquées dans des lieux (comme celui où Jakov
et Vicka ont été emmenées au ciel depuis la terre physiquement et physiquement par
Notre Dame).
Le seul intérêt que nous ayons est le gain spirituel. Aucun de nous n’est payé pour vous guider.
Nous le faisons en réponse au message de Notre-Dame dans lequel elle l’a demandé
”… sacrifiez votre vie pour le salut du monde …” ( février )
Si tu pouvais tout combiner
événement unique pour le passé 
années qui se sont déroulées à Washington DC, New York, Los Angeles, Chicago,
Paris, Londres et tous les autres endroits du monde seraient éclipsés
l’événement d’une journée à Medjugorje . Notre Dame, Marie, Mère de
Le Christ, vient sur terre, bénit le monde entier par sa présence et
nous parle avec des mots transmis directement de Dieu. N’aimeriez-vous pas ça?
faire partie de l’un des événements les plus importants de l’histoire de la création?
Pourquoi pèlerinage avec
BVM C M P
encre dessus.
C.
mej.com
c
S.
BVM C
M
P
est
vi
 Notre maison de mission à Medjugorje distribue notre matériel à tous ceux qui viennent
de n’importe où dans le monde. Vous bénéficierez du spirituel lors de votre pèlerinage
du matériel, des conseils et des conseils qui seront mis à votre disposition.
 Vous restez au milieu du village au Sint-Jacobskerk, mais toujours sur le chemin
à Apparition Hill ✧ un meilleur emplacement! ✧ En plus, il y a des pèlerinages
programmées autour d’apparitions spéciales ou dans le village lorsque le
un message mensuel est donné au monde.
 BVM C M P est resté fidèle et
axé exclusivement sur Medjugorje , et les pèlerinages uniquement vers ce lieu saint
village. La concentration et la vie de prière ont donné à notre fondateur une compréhension profonde
sur les apparitions de Notre-Dame et a formé cette compréhension chez tous ceux qui
diriger les pèlerinages de la communauté.

Appelez s’il vous plaît
BVM C M P
pour plus d’informations sur votre package complet:
 --, ext .  hr.
Vérification
mej.com
cliquez sur pèlerinages dans le menu
Le site Web de Medjugorje le plus complet au monde.
Inscrivez-vous gratuitement à mejList pour rester à jour.



à l’échelle mondiale?
est l’année, pourquoi ne pas visiter le
village qui change
« C’était ma deuxième expérience avec Caritas en
Medjugorje et si j’ai les ressources, ce ne sera pas le dernier. ”
DR, Baton Rouge, Louisiane, Pilgrim Avril 2015

« Quelle écriture claire et forte! Un ami de
Medjugorje a des questions du
passé, présent et futur en ce qui concerne la
tions de Notre-Dame de Medjugorje . Merci.”
Kathy
Marion, Ohio, États-Unis.
blanc
Moi
Moi
’ Ou
abeille
Ils
tha
Wh
dire
bas
wh
le
sho
ans
Cal
Moi

Avec 34 ans de croissance en tête
Medjugorje , nous pouvons maintenant dire que nous comprenons
Medjugorje à un degré supérieur. Nous pouvons dire,
« Notre Dame est ici d’une manière nouvelle qui ne s’est jamais produite
vu dans l’histoire de l’église et
Cela nous amène à une vérité plus élevée. ” Qu’est-ce que
cette déclaration signifie? Pourquoi est-ce nécessaire?
Pourquoi les autres me gênent-ils? Pourquoi font-ils
dites «Allez à l’arrière du bus. Tu n’es pas al-
ici bas devant. ” Que devrions-nous dire,
que devons-nous faire
Ces questions et d’autres sont répondues ici
lire brièvement pour vous simplifier la vie
réponses. ”Nous devons aller vers une vérité plus élevée”
Appelez Caritas 205-672-2000 ou rendez-vous au
Medjugorje.com et cliquez sur MejMart

Les sites les plus consultés pour obtenir des instructions sur le

messages donnés par Notre-Dame de Medjugorje
Dernières mises à jour sur Medjugorje

L’histoire la plus complète des apparitions:

Les débuts, les 10 secrets, signes et
miracles, etc.
Radio Golf

™ : hébergé par un ami de
Medjugorje , entendu par des gens du monde entier
monde.
✴ mejList : la newsletter gratuite de Medjugorje
Envoyez votre pétition à Medjugorje et recevez-la

présenté à Notre-Dame lors de l’apparition
Téléchargements gratuits: audio, livres et livrets

Le site Web de Medjugorje n ° 1 le plus populaire au monde.
Medjugorje.com
Chère Caritas,
«Je voulais juste vous dire à quel point nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites
avec Medjugorje.com. Nous avons trouvé votre site il y a presque 1 an.
Ma femme et moi suivons les messages de Notre- Dame depuis .
Ma vie a changé. Nous tenons à vous remercier personnellement pour cela
aime tellement Notre-Dame. ”
T. et KC
Chère Caritas,
” Merci et les bénédictions de Dieu sur
site purement salvateur ! ”
RC
orje.com
TRÉSOR
COFFRE
Par un ami de Medjugorje
TRÉSOR
COFFRE
Par un ami de Medjugorje
C onversie n’est pas une expérience ponctuelle. C’est un pro
de plus en plus près de Dieu chaque jour. est
l’écriture est pour tous ceux qui ont connu la joie et
la douceur de l’appel de Dieu, ainsi que la bataille,
chagrin, chagrin et frustration qu’une fois le
”Lune de miel” est terminée et l’heure est venue pour une
doivent «travailler» pour maintenir leur relation avec Dieu.
Comment maintenez-vous la conversion au milieu de
monde, les difficultés et leurs souffrances? Quelqu’un peut-il jamais
redécouvrez la douceur de leurs débuts
sonner? Découvrez également la réponse à ces questions
d’autres que vous pourriez avoir sur ce qu’est Notre-Dame
demande quand elle nous appelle à la repentance.
O ur Lady a dit si nous voulons comprendre la raison
Sa venue et de savoir comment Dieu traite son peuple,
nous devons lire les Écritures tous les jours. Elle a également dit
lisez la vie des saints. Ce que nous apprenons en obéissant
Le conseil de Notre-Dame est que Dieu ne quitte jamais son peuple, cependant
donne toujours la grâce pour nous aider à retourner sur la voie du salut.
Sur ces pages, vous découvrirez
couvrir la continuation de la grâce de Dieu
pour Son peuple… mais maintenant c’est « nous» qui
sont écrits dans cette histoire. Il
est ” notre ” vie qui est le cœur tendre de Dieu
ciblage. Et c’est Notre Dame
dont il a envoyé pour être le héraut
Sa grâce à « notre » monde, pas seulement à
les enfants actuels, mais pour les enfants
aussi toutes les générations futures.
Dans le cas de Medjugorje
il doit encore y avoir de nombreux mystères
divulgué. Un de ces mystères passe
directement avec de « nouvelles » prières que Notre
Lady a enseigné à Mirjana et à Vicka la conversion de nombreux
âmes. Quel privilège nous sommes d’être les ” témoins ” de cet extraordinaire
dîners en ces temps extraordinaires.
bk1010

La Vierge Marie est apparue dans un champ ouvert et a dédié le lieu à travers elle
Visite céleste. Elle a annoncé à travers le visionnaire de Medjugorje
Marija Lunetti , elle était là pour nous aider et qu’elle allait «… intervenir
pour vous avec Dieu pour tous vos buts. ” Vivez Notre-Dame, vivez
retraite, vivez Noël, vivez un endroit qui sent le
Reine des les Anges et Self congé profondément ému.
Avec Notre-Dame apparaissant à Medjugorje depuis plus de trente-trois ans , venez à
un endroit spécial qu’elle a visité cent quatre-vingts fois et se tient Notre poste
Dame pour vous informer des plans de Dieu pour faire face aux
la terre… non, même toute la création.
le
Nous invitons
expérience n
L’Amérique a reçu un merveilleux cadeau
le jour de Thanksgiving , le 24 novembre 1988.

Venez à la retraite annuelle de cinq jours de repentance
cela ne vous facturera pas seulement, mais changera votre vie.
 Annuellement 
8 au 12 décembre
Pour plus d’information contactez:
205-672-2000 ext. 218
Ou écrivez :
Caritas de Birmingham
100 Campagne Notre-Dame-Reine de la Paix
Sterrett , Alabama 35147-9987 États-Unis
Nous vous invitons à un
l’expérience d’une vie.
cadeau ul
1988.
Vérification
mej.com
Suivez les événements du  au  décembre au fur et à mesure qu’ils se déroulent.

Cinq choses à faire à Medjugorje
Apparition Mountain, Cross Mountain, les visionnaires, l’église Saint-James et
la Maison de la Mission Caritas, voici les cinq « choses à faire » pour en avoir une
Pèlerinage de Medjugorje . Au fil des ans, des pèlerins de toutes les nations l’ont fait
la Caritas of Birmingham Mission House à Medjugorje en a fait partie
pèlerinage. D’innombrables personnes nous ont dit que c’était là, dans la mission
Maison, où ils sont venus pour mieux comprendre les messages et les projets de Notre-Dame
pour le monde. C’est la raison pour laquelle les personnes qui sont rentrées chez elles de leurs pèlerinages,
ont dit à d’ autres qui sont allés à Medjugorje de se rendre à la Maison de la Mission Caritas, et l’ont déclaré
Caritas Mission House a été un moment fort de leur pèlerinage et un ” must” pour
faire d’un pèlerinage à Medjugorje une expérience complète et plus profonde.
« Je suis venu chercher des matériaux
pour ramener à mon monastère et moi.
gauche avec 2 jolis sacs
les livrets et les cartes postales contiennent
ing enomen les messages de Notre – Dame.
Non d’Angleterre
« Le panneau publicitaire a attiré ma famille et moi
à la Maison de la Mission Caritas. J ’étais
surpris de trouver le message et les CD qu’il contient
ma langue.”
Famille de 7 personnes d’Espagne
« Nous venons dans plusieurs
fois pendant notre
pèlerinages pour parler
sur les messages
avec la communauté.
Nous sommes toujours
bienvenue et
encouragé à apporter
d’autres aussi.
Nous sommes allés
Medjugorje beaucoup
temps et le
Mission House est
toujours un endroit où nous
Visite essentielle. ”
B & G
Irlande
Mej.com Des informations complètes et à jour sur Medjugorje au fur et à mesure.
Ne manquez pas une visite à la Maison de la Mission Caritas
Cherchez la statue de Saint-Michel et les panneaux « This is My Time» .
La Maison de la Mission Caritas de Birmingham est gérée par la Communauté de Caritas.
La maison mère est située au: 100 Our Lady Queen of Peace Drive
Sterrett , Alabama 35147 États-Unis.

Autres titres sur les posts de Notre- Dame!
Si vous souhaitez plus d’exemplaires de ce petit livre à distribuer avec vous
église, groupe de prière, ou pour la famille ou les amis, etc … contactez votre
librairie locale, appelez Caritas ou Birmingham – 24 heures par jour, ou remplissez
le bon de commande à la fin de ce livret.
Autres titres de cette série de A Friend of Medjugorje :
Livres d’un ami de Medjugorje:
 Paroles du ciel®
Messages de Notre- Dame de Medjugorje
1 exemplaire – 15,00 $
5 exemplaires – 11,00 $ ch
10+ copies – 10,00 $ ch
 Comment changer votre conjoint ™
 Je vois Far ™
Les prix pour changer de mari et je peux voir de loin
1 exemplaire – 6,00 $
50 exemplaires – 1,80 $ ch
5 exemplaires – 4,00 $ ch
100 exemplaires – 1,70 $ ch
10 copies – 3,00 $ ch
1000 exemplaires – 1,40 $ ch
25 exemplaires – 1,90 $ ch
 Regardez ce qui s’est passé pendant que vous dormiez 14,95 $ ch
 Il est pas Va Happen ™
1 exemplaire – 15,00 $
100 exemplaires – 2,80 $ ch
10 exemplaires – 7,00 $ ch
500 exemplaires – 1,00 $ ch
50 exemplaires – 3,30 $ ch
1000 exemplaires – 0,95 $ ch
 ey ont le premier coup 2012 ™ SOFT COVER tiré 15,00 $ par pièce
Étui spécial So Cover Prix 5,00 $ / bk 16 livres
80,00 $ + 30,00 $ E & H = 110,00 $
  ey Fired the First Shot 2012 ™ LIVRE AUDIO MP3 5,00 $ ch
10 exemplaires – 15,00 $ (1,50 $ ch )
20 exemplaires – 25,00 $ (1,25 $ ch )
100 exemplaires – 50 $ (50 ¢ ch )
 Medjugorje Préparez le monde pour My Final Coming ™
1 exemplaire – 2,00 $
100 exemplaires – 70 ¢ ch
10 exemplaires – 90 ¢ ch
500 exemplaires – 60 ¢ ch
50 exemplaires – 80 ¢ ch
1000 exemplaires – 50 ¢ ch
La liste des titres continue à la page suivante

Petits livres d’un ami de Medjugorje :
bk1001 Quelle opinion est la bonne?
bk1002 Vingt ans d’apparitions
bk1003 l’histoire américaine que vous n’avez jamais apprise
bk1004 Historique des modifications
bk1005 Chapelet patriotique ™ (1 = gratuit, 10 = 90 ¢ chacun 25 = 75 ¢ ch 50 = 60 ¢ ch 100 = 40 ¢ ch )
bk1006 5 août, que faites-vous pour son anniversaire?
bk1007 Medjugorje – L’accomplissement de toutes les apparitions mariales
bk1008 Une nouvelle arche?
bk1009 En tant que peuple de Dieu, le monde
bk1010 Medjugorje , Mirjana , un mystère révélé
bk1011 Un temps pour une décision
bk1012 satan veut détruire Medjugorje
bk1013 Rapide
bk1014 modestie
bk1015 Devant le crucifix avec Notre-Dame
bk1016 Trésor
bk1017 Entrez une nouvelle heure
bk1018 Comprendre les messages de Notre-Dame
bk1019 Une bénédiction pour aider à sauver le monde
bk1020 Ange des champs déchu
bk1021 Ne me dites pas quoi faire!
bk1022 Plus de 2000 ans d’histoire
bk1023 Si vous décidez de changer
bk1024 Êtes-vous devenu complaisant ou vous êtes-vous endormi?
bk1025 je n’aime pas mon entrejambe
bk1026 Que faisons-nous maintenant?
bk1027 Votre volonté sera-t-elle terminée? Et la main à la charrue
bk1028 Les 7 étapes de Notre-Dame pour … libérer les prisonniers
bk1029 Qui conduit?
bk1030 ”Je n’ai pas besoin d’ aller à Medjugorje .” Raisons pour lesquelles il faut aller à Medjugorje
bk1031 Les sept neuvaines en préparation des cinq jours de prière pour l’Expiation
de nous-mêmes, de nos familles et de notre nation retour à Dieu
bk1033 Un appel au ciel (prières de Caritas)
bk1034 Livre de prières Pieta (1 = 1,00 $, 10 = 90 ¢ ch , 25 = 80 ¢ ch , 50 = 70 ¢ ch , 100 = 60 ¢ ch , 1000 = 50 ¢ ch )
bk1119 Livre de prières Pieta , gros caractères (1 = 1,00 $, 10 = 90 ¢ ch , 25 = 80 ¢ ch , 50 = 70 ¢ ch , 100 = 60 ¢ ch )
bk1035 Un village est né (10 ¢ chacun )
bk1036 La formule de Notre-Dame pour la victoire: ”Priez, priez, priez”
bk1037 Un miracle du terrain pour notre nation
bk1038 Discipline de crise
bk1039 quiétisme
bk1040 Certificat de mariage
bk1041 Pourquoi tant de catastrophes?
bk1042 Comment l’église primitive a enseigné …
bk1043 Soyez fort! Ne vous détendez pas!
bk1044 Des choses remarquables sur les messages de Notre-Dame
bk1045 Vous avez reçu un appel
bk1046 Deux Amériques
bk1047 Des choses remarquables sur les messages de Notre-Dame
Don proposé
1 copie
Gratuit (ne payez que 5 $ S&H)
10 exemplaires
4,00 $
(40 ¢ pièce )
25 exemplaires
8,75 $
(35 ¢ pièce )
50 exemplaires
15,00 $
(30 ¢ pièce )
100 exemplaires
25,00 $
(25 ¢ pièce)
1000 exemplaires
200,00 $
(20 ¢ pièce)

bk1048 Prêt ” ing ” avant la tempête
bk1049 Juge avec jugement correct
bk1050 Confession d’un grand péché
bk1066 Neuvaine chapelet 54 jours (1 = 1,00 $, 10 = 90 ¢ ch , 25 = 80 ¢ ch , 50 = 70 ¢ ch , 100 = 60 ¢ ch , 1000 = 50 ¢ ch )
bk1118 Chapelet de 54 jours neuvaine en gros caractères (1 = 1,00 $, 10 = 90 ¢ ch , 25 = 80 ¢ ch , 50 = 70 ¢ ch , 100 = 60 ¢ ch )
bk1067 Vous attendez donc l’approbation de l’église?
bk1068 30 ans d’apparitions
bk1069 Vous manquerez le deuxième plus grand moment dans le temps
bk1076 Quelque chose dans l’air
bk1077 Les petites choses nous permettent de faire de grandes choses
bk1078 e Importance de la maternité
bk1079 À quoi ressemble votre avenir?
bk1080 Personne ne vous l’a jamais dit?
bk1081 N’oubliez pas la chose la plus importante
bk1082 La Vierge vous appelle-t-elle?
bk1083 Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de la du monde III?
bk1084 Saisissez le moment
bk1085 ” Vous ne pouvez pas répandre Medjugorje ?”
bk1086 Quelles couleurs mélangées font du gris?
bk1087 Qu’est-ce que Medjugorje dans le monde ?
bk1088 Ce que signifie être choisi par Dieu
bk1089 Témoin de la mort de la civilisation
bk1090 Frayez-vous un chemin
bk1091 Déclaration d’une confrontation
bk1092 N’ayez pas peur de vous
bk1102 e Fruits de l’amour
bk1103 Les moments simples sont souvent nos plus grands moments.
bk1104 Noah … Noah … Ci – dessous , nous Hear ?
bk1105 Trop de Marie? Trop de Medjugorje ?
bk1106 Êtes-vous en train de changer?
bk1107 Oubliez ce qui est personnel … l’encre de ce qui vient de Dieu
bk1108 sans avenir
bk1109 Alors que le monde tombe en ruines
bk1110 Je suis ici; Tu décides
bk1111 je vous prie de différer
bk1112 Je souhaite continuer à vous envoyer des messages
bk1113 Pourquoi ne vous aimez-vous pas?
bk1114 Vivez la profondeur des messages que je donne
bk1115 Du côté des anges
bk1116 Des problèmes vous arrivent-ils? Comment les corriger
bk1117 Dixie: Une incroyable histoire à Medjugorje de Dixie, Rebel et la communauté de Caritas
bk1161 Nous devons aller vers une vérité plus élevée
bk1163 Dix faits
bk1167 Attention imprudente de la part de l’évêque
Les commandes en volume peuvent être constituées de plusieurs livrets.
De plus en plus de petits livres sont produits chaque mois à Caritas à Birmingham,
appelez le 205-672-2000 pour de nouveaux titres.

BON DE COMMANDE
Utilisez Y
notre Caritas Id # T
o Accélérer Y
notre demande!
Nom_______________________________________ Date_____________ email __________________________
Adresse___________________________________________________________________ Anniversaire_____________
Ville ___________________________ État________ Code postal_______________ Numéro de téléphone ________________________
Méthode de P
paiement : ❑
Chèque / mandat-poste ❑
Espèces ❑
V.
isa ❑
MasterCard ❑
Disco
loin
Carte#:
☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
Exp
. Date:
☐☐

☐☐
Code à 3 chiffres au dos:
☐☐☐
Signature______________
ID Caritas #_____________
(L’utilisation de votre numéro d’identification permettra d’économiser au moins un w
traiter votre commande en plus de sauvegarder cette mission
des milliers de dollars par an. Veuillez utiliser votre numéro d’identification que vous pouvez trouver sur un
bo
ve votre adresse chaque envoi que vous recevez de Caritas, ou appelez 205-672-2000.)
Titre
Nombre.
Prix Ea .
le total
Total
S&H
Big T.
le total
Envoyez la commande et le don à:
Caritas n
f B
confirmer
jambon
100 Notre L
publicité
y Reine o f P.
aix lecteur
S terrett , AL 35147 États-Unis
Ou appeler
205-672-2000 ext . 315
tw
enty quatre heures par jour!
S.
hanche
ping & H
et
lingue
O
rd
euh donc
b-à
nombreux
TOI
.S. M.
ail
UPS
(S.
bronzage

ard )
(F.
aster)
O
loin
du total

Du total
Petit B
O
ok est recommandé
natio
n
1 C
O
p
y
F.
cerf
(payer o
seulement S&H)
dix
C.
O
tartes 4,00 $
(40 ¢ pièce)
25 C.
O
tartes 8,75 $
(35 ¢ pièce )
50
C.
O
tartes 15,00 $
(30 ¢ pièce )
100
C.
O
tartes 25,00 $
(25 ¢ pièce)
1000
C.
O
tartes 200,00 $ (20 ¢ ch .)
F.
O
ro
nuit d
livraison , appelez-le
prix r. *** Internatio
nal (surface): Doub
le ab
O
navire ve
ping C
ost .
C.
tout pour
r Internatio plus rapide
nal d
livraison.

Caritas
Maison de mission
St James
Église
Situé à un peu plus d’un pâté de maisons de l’église.
Donnant sur le devant de la Saint – Jacques Eglise de l’extérieur – sortir de la cour vers
Gauche.
Passez devant les bureaux de la paroisse jusqu’à la route principale et tournez à DROITE.
Suivez le trottoir sur une courte distance jusqu’à la prochaine route et tournez à GAUCHE en traversant
la route au passage pour piétons. Vous verrez une bijouterie dans le coin. e
bijouterie et fleuriste sont sur votre droite en passant.
Suivez DIRECT sur le trottoir sur une très courte distance.
À la première route à côté d’un magasin d’articles religieux, vous gardez un bon quelque chose.
Suivez cette route le long d’une rangée de casseroles jusqu’à ce que vous atteigniez le
Caritas de Birmingham Mission House.
Cherchez la statue de Saint-Michel et les panneaux ” c’est mon temps” .
Birmingham Mission House est Caritas
géré par la communauté Caritas.
La maison mère est située au:
100 Campagne Notre-Dame-Reine de la Paix
Sterrett , Alabama 35147 États-Unis.
Mej.com Le site Web de Medjugorje à la croissance la plus rapide au monde. Extensif
des informations à jour sur Medjugorje au fur et à mesure.
Ne manquez pas une visite à la Maison de la Mission Caritas
Paroisse
Des bureaux
Bijoux
Le magasin
Fleur
Le magasin
L’école
Croix
montagne
( Križevac )
Religieux
article
le magasin

Nous sommes entrés dans l’ Extraordi –
année de miséricorde initiée par le pape François
le 8 décembre 2015. Toujours la majorité
des catholiques ne savent ou ne comprennent rien
peu, en ce qui concerne la grâce disponible
en ce Jubilé. Ce qu’il se passe quand
nous ne répondons pas à l’appel du ciel, ou
réponse, mais sans grand zèle? Quoi
se produit lorsque les humains ont le
moment de la visite de Dieu, méconnaissable
les signes des temps? J esus, je te fais confiance