de finacieele boekrol / the financial scroll / le rouleau financier

Updated Download

- Stars (0)

44 Downloads

Owner: admin

Version: 1.6

Last Updated: 25-07-2021 13:16

Share
DescriptionPreviewVersions

(En) for english language click here
(Fr) pour la langue française cliquez ici
Blz 45 gestopt
eigen cursussen – de financiële boekrol

les 0 inhoud | de financiële boekrol
ZOEK EERST DE CURSUS “zoek eerst koningkrijk Gods”
en alles word je gegeven
Les 1 inleiding
LES 2 de heer aan het werk
Les 3 OVER GELD, BEZIT & RIJKDOM wat zegt de bijbel hier over
Les 4 Kapitalisme & communisme – de misleiding van rijkdom
Les 5 een test voor je zelf
Les 6 uitleg over hoe gebruiken “huishoudboekje gezonde databank.xlsx”
Les 7 Hoe begin je aan besparen en niet klagen
Les 8 op krediet of in rood staan
Les 9 onmiddellijke aankopen, niet goed
Les 10 wat zijn uw dromen
les 11 toen ik begon aan mijn website

Les1 inleiding
Ik heb een goed hart, en mijn manier van zinsbouw is slecht,
door de heer brengt hij mensen samen, in verschillende skils bij ons teweeg te brengen.
om zijn werk te doen, en zijn opvoeding van zijn liefde bij ons aan het werk te laten.
om deze cursus tot goed geheel te brengen.
het werk van God die ons samen roept om deze cursus tot liefdevol geheel te brengen,
door verschillende mensen zoals u die inzage hebben in grote geheel,
mijn tekst is gevonden door mij, openbaart door de Heer
geschreven of herschreven van tekst zie bron vermelding,
door andere broeders verbetert op zinsbouw en op schrijffouten
het werk van de liefde tussen ons in deze cursus te laten manifesteren,
zo brengt hij ons samen in zijn liefde, dat in ons aan het werk is.
om het goede voor te leven.
Welke rol heeft geld in mijn leven gemaakt de voorbije 25 jaar.
25 jaar geleden was het hard werken en voor wat
het geeft je geen bevredigend gevoel het materialistisch leven,
(altijd aan de rand van je portemonnee) omdat je altijd denkt aan dat beetje meer
maar het maakt je niet gelukkig zo te leven het geld geeft je een illusie op goed leven.
veel geld maakt uw leven gemakkelijk de meeste rijken hebben grotere problemen van ontevredenheid, geld veranderd uw ingesteldheid niet en veel geld krijg je slechte ingesteldheid
en krijgt vertekend beeld van de liefde omdat je met aandelen en woeker rente bezig bent en houd uw zicht op het goede van weg wat liefde is zie maar naar een kind das onschuldig als het geboren wordt en moet de liefde leren van hun omgeving zoals ouders en heilige familie geeft ons vreugde in ons zijn om onze wil en kennis op elkaar af te stemmen
Dan maakte ik 2002 grote omkeer in mijn financiën had ik juist tabak bladjes en aansteker
omdat ik voor iemand die ik lief heb en hoop wou geven in haar arm leven,
van een liefde dat niet mocht zijn, toen was de heer bij haar aan het werk en openbaarde mij een weg voor haar vrijheid als ze vertrouwd op de heer en niet op mij
ik was niet rein ging naar waarzegger waar de heer niet van houd das afgoderij
heb de gevolgen der door ervaren ik heb veel van geleerd van toen, ook door financiële ommekeer
moest ik toen de liefde kennen van de heer, nu leef ike met de heer samen met alfa man die ons lijd in ons zijn net zoals god abraham lijde om op te staan
om mijn roeping met deze website te volbrengen voor ieders vrijheid
zoals God voorzien heeft.
maar we worden onderdrukt door de maatschappij
en daarom vraagt Hij van uit de hemel ons om Jezus te volgen
en alles komt goed door zijn liefdes gevoel roept hij ons.
Besliste ik in 2012 om financieel met mijn geld bewuster om te gaan
dus bouwde ik een huishoudboekje om elke uitgave gedetailleerd uit te geven,
maar dat was niet wat ik zocht, want ik was slaaf van mijn eigen financiën,
verloor veel tijd door het te registreren wou ik bewuster mee om gaan
zat ik 1x per jaar aan tafel. Om uit te dokteren
dat ik een heel jaar naar niets moest kijken en rusten na mijn werk (en mijn dienstbaarheid)
als mijn financiën veranderde paste ik eventueel mijn financiën aan,
op mijn kunnen, beheerde ik mijn doen en laten, beter te beheren financieel,
begon ik te leren minimalistisch te leven.
heb ik mijn huishoudboekje gemaakt zonder rompslomp, en in eenvoud
zonder slaaf te zijn van mijn financiën in 2020 begon ik er mee rond de zomer
Nu als ik terug kijk naar 2002 herhaal ik de liefde van de heer nu terug bij een andere vrouw,
door de lofzang van Maria '(mijn ziel) de heer verheerlijkt de vrouwen in hun zoektocht naar liefde. onze liefde bewijs van ware liefde kan ik de eerste liefde niet vergeten de heer heeft mij lief via mijn broeder zacharias en geeft mij vreugde als kameraat & vader mij te steunen door de Heer zijn liefde voorziet de heer met zijn geestelijke liefde om bij zondige man bij mijn broeder veel te vertoeven met zijn handen en mooi hart mij vormt in mijn bestaan als een vader die ik nooit had ik geef hem de kans om iemand op te voeden zoals onze God voorzien heeft naar de wil van de heer waar deze website voor staat om de heer te dienen, zo keert alles terug naar de heer.

Hoe gaat het in zijn werk tussen deze werelden?
De geestelijke wereld is werkelijk zoals de fysieke wereld
activiteiten gaan verder dan de spirituele wereld, juist zoals wij in de fysieke wereld.
we hebben verschillende cijfers nummers spirits in de spirituele ruimte,
zoals we verschillende typen scheppers hebben in de aardse ruimte,
we kunnen niet zien in de verschillende ruimte rond ons,
dat betekend niet dat de verschillende ruimtes niet bestaan.
in feite het spirituele controleert het fysieke,
zelf niet vele wetenschappers geloven dat er is,
een wereld van materie en een wereld van vorm,
de wereld van materie is de wereld waar we nu in leven.
De fysieke ruimte is waar dinges zien baar worden,
naar ons in een wereld van vorm dat de spirituele wereld is,
niet vele wetenschappers geloven in deze vele realiteiten en geven er aan toe de wereld van vorm een betere wereld is dan de wereld van materie.
(dat de mensen in de maatschappij aan het kopen zet,
is niet goed voor de gezondheid van de mensen,
die onze heer uitkiest,
om ons allen te roepen niet meer toe te geven en toe te geven aan de koopkracht van reclame)
in alle eenvoud door samenhorigheid ons samen brengt om niet toe te geven aan die lepen vossen om de mensen te mislijden zodat zun meer verkoop hebben
Wat er ook gebeurt in de aardse ruimte is een rijp effect van een actie dat plaats nam in de spirituele wereld,
we zullen nooit appreciëren dat onze realiteiten onze ogen opent,
tot dat god ons in zijn realiteit die hij uit eindelijk aan ons openbaart,
over de ganse tijd, te veel verandering op korte tijd zal niet goed voor ons zijn,
dus geeft hij ons tijd aan de gene die hij waardig acht om de liefde te begrijpen.
Ge moet voor gwenovitch bidden, dat doet ook ons moeder in de hemel voor ons,
dus vraag het haar, Zij roept haar kinderen van de vader, ik dacht dat ik vóór Christus aan het werk moest gaan,
maar Christus roept mij, om de wereld van mij die stuk is,
te herstellen voor Christus zijne naam, want hij is onze meester, niet gwenovitch,
gwenovitch voltooid het werk voor zijn terugkomst in alle eenvoud,
om Zijn terugkomst onder de volken te bewerkstelligen waar god ons roept,
om vrij te zijn van zorgen.

wil je er ook deel van zijn volg onze meester die je een weg van vrijheid wil aanbieden

Door de heilige geest is hij de heer die zich openbaart aan gwenovitch de heer is de hoeksteen van de daden van zijn woord. Ook u kan ervaren wat de heer in mijn leven doet daar kunnen we over filosoferen over de roeping van de liefde voor de Heer.
als ik aan het ontwaken was openbaarde paar maal de heer aan mij.
was het een engel? Weet ik veel duurde eventjes voor dat ik tot schrijven overging als gwenovitch toen vertelde jezus hun een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
want wie geloofd is god boven alle geloven de alfa en omega als gedaan is met de aarde bouwt hij aan nieuw begin bij ons das zijn liefde dat zijn krachstege wape is
wij zijn schapen die doen wat zijn woord ons opdraagt door lichamelijke & geestelijke werken van barmhartigheid,
maar de omgeving van gwenovitch verwierpen de steen van de bouwers
zijden, hij is niet goed wijs gwenovitch is door de steen gebouwd in de strijdboog van de heer
Hebt ge deze schrift plaats niet gelezen: De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Maar Hij keek hen aan en zei: ’Wat betekent dan dit Schriftwoord: De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden? Van de ware kerk onder de 7 kerken gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, Daarom zegt Jahwe de Heer: In Sion leg Ik een steen als fundament een steen van graniet, een kostbare hoeksteen als een hecht fundament. Wie gelooft, hoeft niet te vrezen. Want hij bouwt aan fundament om deze website groot geheel aan volgelingen van Gods liefde in nieuwe wereld zodat terug opnieuw de revieren van liefde mogen groeien zoals een kind de liefde leert van zijn familie in de hemel en op aarde
in zijn liefde roept hij ons, zijn werk voor zijn schapen maar we blijven voor altijd zijn schaap,
hij is de eerste en de laatste in evangelie, om in zijn wijsheid te komen blijven we kinderen van God als wij een kind (gwenovitch) opneemt van god opneemt in zijn liefde neemt de liefde van de heer neemt u God op we zouden allemaal kinderen van god moeten zijn de meeste geven geen gehoor aan zijn liefde.
Je moet niet de blijde boodschap verkondigen,
het is geen opdracht, die hij van ons vraagt, van zijn heilig woord,
dat verspreid word in zijn woord. Het is een woord van vertrouwen wat we doen.
dat maakt een verschil van verandering naar een nieuwe wereld voor de heer zijn aanschijn.

LES 2 de heer aan het werk
het mysterie van de heer in de “gezonde databank” hier op de site
onder “cursussen van een ander” als map van “luisa piccarreta” terug te vinden
luisa piccarreta 000 inleiding er zijn 37 delen in totaal hier in de “gezonde databank” op de site
die de gelovige in het licht brengt van hemels geluk

Les 3 OVER GELD, BEZIT & RIJKDOM wat zegt de bijbel hier over
1 Tim 6:6-19
6 Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 7 Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. 8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. 9 Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. 10 Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.
11 Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. 12 Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd. 13 Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op 14 je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt 15 op de dag die is vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning. 16 Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.
17 Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 18 En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 19 Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.
( met spaarekining 3% voor barmachtigheid dat ik uitleg in hoofdstuk
“uitleg over hoe gebruiken “huishoudboekje slechte databank.xlsx” )
Hebr 13:5-6
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, wees tevreden met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ 6 zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’
16 En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.
Spr 10:22
22 Alleen de zegen van de HEER maakt rijk,
zwoegen voegt daar niets aan toe.
(door de eenvoud eenvoudig te leven zonder luxe niets te kort komen dat de heer door voorzienigheid voorziet door zijn trouw aan ons voorziet)
Spr 11:18
18 De winst van een goddeloze is bedrieglijk,
het loon van een rechtvaardige is duurzaam.
(daarom deze curssusen voor u)
Spr 11:24-25,28
24 Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker,
wie gierig is, wordt arm.
25 Een gulle gever zal gedijen,
wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.
28 Wie vertrouwt op zijn rijkdom is een blad dat valt,
een rechtvaardige komt tot bloei.
(zie Gods konikrijk cursus)
Spr 22:4,9
4 Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER,
wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.
9 Een goedhartig mens wordt gezegend,
hij deelt zijn voedsel met de armen.
2 Kor 8:12-15
12 Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. 13 Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14 Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, 15 zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’
Marc 9:41
41 Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.
(zoals jullie gastvrijheid voor onze vrijwillegers)
Matt 6:25-34
25 maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst
( de cursus: “8.2 eigen cursussen – zoek eerst koningkrijk gods” )
het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Hand 2:44-47
44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.
(meer dan uw eigen rekening van 3% voor de arme te helpen met de barmachtigheid die je van God gekregen heeft of gaat krijgen in uw wereld)
46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.
(zoals een vrijwilliger van deze website volgens de redding als apostelen moet leven, de redding zijn voor onze heer onze God)
Hand. 4:32
32 De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. 33 De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. 34 Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen 35 en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.
36 Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent. 37 Hij bezat een akker, die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht.
Luc 6:19 …
19…‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. 21 Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. 22 Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. 23 Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.
24 Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. 25 Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen.
29 Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. 30 Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 31 Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 32 Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33 En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34 En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. 35 Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten ( zoals gwenovitch heeft met lindsey alles gegeven omdat ze hebberig was) ; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.
38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’
Jes 5:8
8 Wee degenen die zich huis na huis toe-eigenen,
die akker na akker samenvoegen,
tot er voor niemand meer ruimte is
en zij alleen het land bewonen.
Ps 24:1
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen
Lev 25: 1-12
1 De HEER zei tegen Mozes, op de Sinaï: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen, een sabbatsrust gewijd aan de HEER. 3 Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen. 4 Maar het zevende jaar moeten jullie het land laten rusten. Het is een sabbatsjaar dat aan de HEER gewijd is. Je mag dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien,5 het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je on gesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust voor het land. 6 Wat er in dat jaar op het land groeit is voor jullie allen. Je mag er zelf van eten, maar ook je slaven en slavinnen, je loonarbeiders en de vreemdelingen die bij je te gast zijn; 7 ook voor je veestapel en voor de in het wild levende dieren kan het als voedsel dienen.
8 Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar, wanneer er negenenveertig jaren verstreken zijn, 9 moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid laten schallen. Op Grote Verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schallen. 10 Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. 11 Elk vijftigste jaar zal voor jullie een jubeljaar zijn. Je mag dan niet zaaien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je on gesnoeide wijnstokken. 12 Het is een jubeljaar, dat als heilig beschouwd moet worden. Jullie zullen dat jaar leven van wat er vanzelf opkomt.
Job 38:25-41
25 Wie heeft de geulen gekliefd voor de stromen,
de weg voor donder en bliksem gebaand,
26 zodat de regen neervalt op de onbewoonde aarde,
op de woestijn waar geen mensen leven,
27 en wildernis en woestenij doordrenkt raken
en er overal jong gras opschiet?
28 Heeft de regen een vader?
Wie brengt de dauwdruppels voort?
29 Uit welke schoot wordt het ijs geboren,
wie baart de rijp van de hemel,
30 wanneer de wateren stollen, hard als steen,
wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt?
31 Kun jij de Plejaden aan banden leggen
of de ketenen van Orion losmaken?
32 Kun jij de dierenriem op tijd laten schijnen
en de Grote Beer met haar jongen de weg wijzen?
33 Ken jij de wetten van de hemel,
kun jij jouw orde aan de aarde opleggen?
34 Kan jouw stem de wolken bevelen
om je met hun regenvloed te bedekken?
35 Kun jij de bliksems uitsturen,
zullen ze jou zeggen: “Wij staan klaar”?
36 Wie heeft de ibis zijn wijsheid gegeven,
van wie heeft de haan zijn inzicht gekregen?
37 Wie is in staat om de wolken te schikken,
en de kruiken van de hemel – wie kan ze kantelen,
38 zodat het stof op aarde stolt
en in kluiten samenklontert?
39 Kun jij voor de leeuw op prooi jagen
en de honger van de welpen stillen,
40 wanneer ze weggedoken zitten in hun holen,
of op de loer liggen onder een dak van bladeren?
41 Wie verschaft de raaf zijn voedsel,
wanneer zijn jongen God aanroepen,
wanneer ze zonder voedsel rondzwerven?
Psalm 104: 24-30
24 Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.
Alles hebt u met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.
25 Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal,
van dieren, klein en groot.
26 Daar bewegen de schepen zich voort,
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen.
27 En allen zien ernaar uit
dat u voedsel geeft, op de juiste tijd.
28 Geeft u het, dan doen zij zich te goed,
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.
29 Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
30 Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.

Les 4 Kapitalisme & communisme –
de misleiding van rijkdom van god
Dit zou als een verrassing kunnen komen,
Maar in de geschiedenis van de moderne wereld is er nooit een communistisch land geweest.
Terwijl een aantal landen zichzelf als communistisch hebben beschreven, bijvoorbeeld China en Noord-Korea.
Per definitie is er nooit een echt communistisch land geweest.
Dus wat is communisme precies, en hoe verhoudt het zich tot socialisme? Het is misschien gemakkelijker om uit te leggen wat de twee gemeen hebben.
Beide ideologieën komen voort uit de wens om de uitbuiting van werknemers te beperken
En de invloed van economische klassen in de samenleving verminderen of elimineren.
Er zijn tientallen variaties op zowel het communisme als het socialisme.
Op basis van de verschillende manieren waarop deze ideologieën in verschillende landen worden geïmplementeerd.
Er zijn stalinisme, leninisme, trotskisme, maoïsme en anderen die in wezen allemaal versies van het marxisme zijn.
Koppel met verschillende revolutiestijlen.
Karl Marx was een econoom en filosoof die mee schreef aan het communistische manifest.
Onder andere fundamentele boeken over het communisme.
Kortom, zijn theorie concentreerde zich rond het idee
dat terwijl Europa overging van gecentraliseerde monarchieën naar quasi-democratische kapitalistische economieën
Arbeiders werden uitgebuit door degenen die de productiemiddelen bezaten.
Dus als u in een fabriek of op een boerderij werkt, zoals velen destijds deden
Degene die de fabriek of boerderij bezit, haalt meer uit de arbeider dan hij erin stopt.
Dit creëert een inherente ongelijkheid
de eigenaars die Marx de bourgeoisie noemde, macht geven over de arbeiders die het proletariaat worden genoemd.
In het marxisme, om deze ongelijkheid op te lossen,
de samenleving moet verschuiven naar een model, waar het proletariaat deze macht in plaats daarvan bezit door collectief de productiemiddelen te controleren.
Dat is waar socialisme en communisme in het spel komen.
Volgens Marx,
Socialisme is een voorloper van het communisme en de volgende logische stap na het kapitalisme.

Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde Jezus nog een gelijkenis, aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Hij zei: ‘Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei tegen hen: “Ga daarmee handeldrijven terwijl ik weg ben.”
Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap: “We willen niet dat die man koning over ons wordt!”
Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen,
De eerste kwam en zei: “Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd.” Zijn meester zei: “Voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings verleen ik je het bestuur over tien steden.” De tweede kwam zeggen: “Uw geld, heer, heeft het vijfvoudige opgebracht.” Tegen hem zei hij: “Jij krijgt het bestuur over vijf steden.” Toen kwam de derde dienaar, die zei: “Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid.” Zijn meester zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen! Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid? Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen.” En tegen degenen die erbij stonden zei hij: “Neem hem de honderd drachme af en geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft.” Ze zeiden tegen hem: “Heer, hij heeft al het tienvoudige!” “Ik zeg jullie: wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen.
het kan anders door de liefde van onze heer.
In het socialisme controleert een democratische staat de productiemiddelen in plaats van dat particuliere bedrijven eigenaar worden.
In plaats van met elkaar te concurreren zoals in een kapitalistische samenleving,
het socialisme laat arbeiders zoveel mogelijk bijdragen aan het grotere goed, en dan delen ze allemaal evenveel in dat goed.
Variaties op dit idee zijn al populair binnen kapitalistische samenlevingen in de vorm van universele gezondheidszorg of sociale diensten zoals brandweer en scholen
gefinancierd door belastingen. Hoewel het gebruik van deze services ongelijk is en
Iedereen is in gelijke mate verantwoordelijk om aan hen bij te dragen op basis van hun bekwaamheid of inkomen. Dus dat is socialisme.
Maar als de staat eenmaal alle productiemiddelen beheerst, is de volgende stap de totale collectieve eigendom.
Niet alleen van productie,
Maar alle aspecten van de samenleving en economie, inclusief privé bezit. De bedoeling om privé bezit af te schaffen is een klasseloos,
Geld loze en staatloze samenleving waar iedereen werkt aan hetzelfde collectieve doel: gezond, gelukkig en vrij zijn.
Iedereen doet wat hij kan om bij te dragen en neemt alleen wat hij nodig heeft.
Zoals ik al eerder zei, er zijn geen echte communistische landen en dat zijn er ook nooit geweest.
Elk zogenaamd communistisch land is eigenlijk een socialistisch land, waarbij de staat tot op zekere hoogte de werkgelegenheid en de economie controleert.
Zelfs het alom genoemde communistische Rusland heette eigenlijk de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken.
Kortom, socialisme en communisme zijn niet helemaal verschillend. Eerder beschouwen de meeste economische scholen:
Socialisme om een voorloper van het communisme te zijn zodra de staat voldoende controle heeft over de samenleving en economie.
Maar deze totale controle is een belangrijke reden waarom socialistische landen worstelen om dit ideaal te bereiken.
Corruptie is wijdverbreid in landen als de voormalige USSR, Venezuela, Vietnam en Noord-Korea
Grotendeels mensen te wijten aan mensen aan de macht, die die macht misbruiken in plaats van deze te gebruiken om de samenleving die ze beheersen te helpen.
daarom deze website om corruptie hun zelf te oordelen naar hun verderf
En weigeren die macht aan de mensen op te geven

Dat zal niet te min hebben voor gedaan socialistische idealen ongelooflijk succes gekend in combinatie met kapitalisme. In landen als Zweden en Canada
De menselijke hindernis van het overwinnen van macht en hebzucht en regering is de grootste reden waarom we nog nooit een echt communistisch land hebben gezien.
Het communistisch of kapitalistische systemen bestempeld de verdrukte in hun armzaligheid herkennen hun probleem niet en de systemen zijn niet het goeie rol model voor hun armzaligheid voor de gene die rijkdom in de maatschappij willen laten doorstromen gaan persoonlijk hun helpen als mentor zonder kosten door te voeren
En hoe maken ze hun reputatie waar?
door de liefde te laten spreken van de heer in hun hart.
das waarom we deze website en
onze dromen willen uitwerken zoals de heer voorziet (klik hier)
Hoe wij er over denken is dat iedereen percentueel 3% van hun geld aan het werk zet, van hun eigen rekening, waar ze op sparen om barmachtig hun geloof belijden,
door lichamelijke werken van barmachtigheid die arme mensen hun leven goed voor te leven, hun liefde te geven,
zonder te vertellen van uw goede werken tot dat ze uw mening over uw leven vragen hoe jij zo lief bent voor uw omgeving,
en alles gedaan krijgt,
kun je een visje gooien wat god in uw leven gedaan heeft.
Reageren ze er goed op dan staat het licht op groen, kun je verder vertellen wat de heer in uw leven doet. Reageren ze op uw reactie slecht op dan staat het licht op rood dan bouwen de bouwers vergeefs voor de heer zouden ze terug onderrichting moeten krijgen om onze dromen te realiseren in uw leven zie op deze link wat we toe krijgen in de heer zijn rijk.om onderricht te geven als leraar om de waardes van het leven in uw leven beter te begrijpen welke roeping en taak je heeft in de liefde van christus

Les 5 Een test voor je zelf
Deze test is gebaseerd hoe jij in uw zijn tegenover geld staat.
geld is resultaat van uw zijn is en hoe je met je omgeving om gaat
we zijn allemaal op zoek naar liefde,
de een is niet meer dan een andere hou u vast aan de eeuwige liefde van de heer
Hoe ga jij om met geld?
Ontdek welk geld type je heeft, door de test voor je zelf te doen.

Neem een apart blad
schrijf 3 antwoorden per vraag op maximum
de beste uitspraken die best bij u passen naargelang de vraag:

Vragen
1. Dankzij geld:
a. Hoef ik mij nergens zorgen over te maken
b. Kan ik mooie spullen kopen en leuke dingen beleven
c. Heb ik De vrijheid om mij met andere dingen bezig te houden (creatief, geestelijk, politieke…)
d. Heb ik een gevoel van veiligheid en overvloed
e. Krijg ik erkenning van familie, vrienden en de samenleving in het algemeen
f. Heb ik er vertrouwen in dat alles wel goed komt
g. Zorg ik voor anderen, soms ten koste van mezelf
h. Kan ik tijd en geld stoppen in iets dat een blijvend spoor zal nalaten
(Bv. Deze website of samenwerking.)
2. Wat geld betreft, ben ik:
a. Vermijdend en soms verward
b. Vrijgevig, en soms gaat dat ten koste van mezelf
c. Impulsief en op zoek naar genot
d. Sober en gedisciplineerd
e. Meestal zorgelijk en angstig
f. Wantrouwig, omdat ik er niet veel van snap
g. Meestal ambitieus ( ik hou van grote gebaren )
h. Op zoek naar aandacht en bevestiging
3. In de laatste 5 jaar is mijn financiële toestand:
a. Verbeterd, vooral doordat ik goed gespaard en slim geïnvesteerd heb
b. Verslechterd, vooral doordat ik niet heb opgelet of te veel aan vrienden en familie heb gegeven
c. Verbeterd, vooral door promoties of bonussen op het werk, of doordat mijn huis, mijn aandelen of mijn bedrijf in waarde gestegen zijn
d. Verslechterd, vooral doordat ik te veel uitgegeven heb
e. Verbeterd of verslechterd, dat maakt niet uit, ik ben er de laatste jaren altijd wat zenuwachtig over geweest
f. Ik heb geen idee, of ik vind het niet belangrijk
4. Volgens welke van de volgende principes leef jij?
a. Je kan je geld niet meenemen in je graf, dus je kan er maar beter van genieten terwijl je nog leeft.
b. Het is fijner om te geven dan om te krijgen
c. Wie spaart heeft wat
d. Grote bedrijven en/of de overheid zijn niet te vertrouwen.
e. Als ik niet goed oplet, stort alles als een kaartenhuisje in elkaar
5. Welke uitspraak was het meeste op jou van toepassing, de voorbije 3 jaar?
(kies 1 antwoord)
a. Ik was financieel afhankelijk van anderen
b. Anderen waren financieel afhankelijk van mij
c. Geen van beide: ik was niet afhankelijk,
en anderen waren niet afhankelijk van mij.
6. Dit heb ik bereikt of vergaard:
a. Veel spullen die ik in de loop der jaren heb gekocht.
b. Niets: ik heb geen investeringen
(behalve misschien een huis).
c. Een eigen bedrijf of onroerend goed.
d. Financiële investeringen zoals aandelen of vastgoedbeleggingen
e. Verzamelobjecten, mijn creatief of academisch werk.
f. Een huis, een auto, een wijnkelder, juwelen kunst…
g. Dat mijn ouders, mijn kinderen, vrienden of liefdadigheidsinstellingen het niet gered zouden hebben zonder mijn hulp
h. Vaste inkomsten uit spaarrekeningen, obligaties….

Tel je antwoorden op. De kolom waarin je de meeste antwoorden hebt omcirkeld, is jouw dominante geldtype. Scoor je hoog in een paar kolommen, dan ben jij een combinatie van die geldtypes.

A B C D E F G H

1 A e c h b f d g
2 e h f g c a d b
3 e d f c d B,f a b
4 e a B,d C,d a a c b
5 c a a b a a B,c b
6 h f e c a b d g

Zit je meestal in kolom A?
Jij bent een boekhouder jouw motto:
geldzaken moet je goed in de gaten houden
sterke punten je bent aandachtig, voorzichtig en verstandig
Valkuilen: je laat je soms te veel leiden door angst en onrealistische doemscenario’s.
moet je een financiële beslissing nemen, dan verkramp je, of je twijfelt eindeloos.
Doen probeer om meer ontspannen met geld om te gaan. Moet je een moeilijke beslissing nemen, schrijf de kwestie dan op, bekijk het pas weer wanneer je je rustig voelt, weeg de pro’s en contra’s af, en hak de knoop door.
Zit je meestal in kolom B?
Jij bent een diva (of heer) jouw motto:
geld moet rollen
Sterke punten je hebt stijl en kan goed leidinggeven
Valkuilen je doet (bijna) al je geld op aan uiterlijke zaken
en om indruk te maken op andere.

Doen probeer de verleiding om te kopen af en toe te weerstaan,
en ga op zoek naar andere dingen die je een goed gevoel geven
zie geld als middel om uw waardes van zijn,
van uw liefde te laten groeien naar andere zoals de heer het voorbeeld is
Zit je meestal in kolom C?
Jij bent een idealist jouw motto:
geld maakt niet gelukkig
Sterke punten je hebt visie, passie én compassie
Valkuilen als het over geld gaat, ben je sceptisch en tegendraads.
iets wat met geld te maken heeft, kan in jouw ogen nooit echt goed zijn.
je hebt bovendien de neiging om financieel te steunen op anderen.
Doen! Gebruik je kritische geest om je eigen financiën onder de loep te nemen.
beschouw geld als iets wat je kan helpen om je ( creative of geestelijke wereld )
doelen te bereiken, in plaats van als iets dat je in de weg staat.
Zit je meestal in kolom D?
Jij bent een imperialist jouw motto:
van geld kan je nooit genoeg hebben.
Sterke punten je bent een harde werker,
kan goed beslissingen nemen en hebt vernieuwende ideeën.
Valkuilen je kan gulzig, dominant,
ontevreden en gestrest zijn.
Doen! Probeer om in het hier en nu te leven met christus
wat zou je anders doen als je ‘binnen’ was?
waarom zou je die dingen niet nu al kunnen veranderen?
neem de tijd om te genieten van wat je hebt, in plaats van alleen maar je
(? Financiële ?) doelen na te jagen
Zit je meestal in kolom E?
Jij bent een levensgenieter jouw motto:
geld uitgeven is een kunst
Sterke punten je houdt van het leven en haalt alles eruit wat er in zit.
Valkuilen je kan hebberig en impulsief zijn.
doordat je gaat shoppen wanneer je je slecht voelt,
heb je misschien schulden opgebouwd.
Doen! Hou een financiële rustdag: één dag in de week
waarop je geen geld uitgeeft. En probeer te sparen:
dat geeft je geen onmiddellijke voldoening,
maar wél op de lange termijn.
Zit je meestal in kolom F?
Jij bent een naïveling jouw motto:
geld is niet belangrijk.
Sterke punten je bent flexibel en posetief ingesteld.
Valkuilen je stopt je hoofd soms in het zand wat geldzaken betreft en je kan je
machteloos voelen. Omdat je niet weet wat er binnenkomt en wat er buiten gaat,
lijkt het alsof je nooit rondkomt
Doen! Heb je geld over, gebruik het dan niet meteen om iemand terug te betalen
of iets te kopen dat je al lang wilde hebben.
laat het geld gewoon even op je rekening staan, en geniet van het gevoel van vrijheid
dat het je geeft. O ja, en schep orde in je financiële zaken!
beste broeder
Zit je meestal in kolom G?
Jij bent een spaarder jouw motto:
hoeveel staat er op mijn spaarboekje?
Sterke punten je bent zelfredzaam en financieel onafhankelijk.
Valkuilen je kan overdreven zuinig zijn en zelfs beetje gierig.
je houdt je spaarrekening bijna obsessief in de gaten en gedraagt je behoorlijk gespannen als het op geld aankomt.
Doen! Denk even niet aan je financiële toekomst.
besteed je geld aan een bos bloemen of aan een goed glas wijn, en geef af en toe
ook eens iets aan een ander.
zet hiervoor elke dag 1 € opzij: dit wordt een spaarpot voor overbodige uitgaven!
Zit je meestal in kolom H?
Jij bent een verzorger jouw motto:
het is beter om te geven dan om te krijgen.
Sterke punten je bent vrijgevig en alert.
Valkuilen je vergeet soms voor jezelf te zorgen
– ook financieel
Doen! Creëer elke dag een beetje tijd met de heer:
gedurende 5 minuten of een uur mag niemand je storen en doe jij gewoon waar je zin in hebt. En koop af en toe een (duur) cadeau voor jezelf!

Les 6 uitleg over hoe gebruiken “huishoudboekje slechte databank.xlsx”

Hoe ga je te werk zoek al je uitgaven bij de hand om er aan te beginnen
Eventueel komen we bij u langs om u op weg te helpen en voorbeeld te zijn van een goed rolmodel
We komen uw de liefde van onze heer,
in kleine dingen te verspreiden. je kan belasting voordeel doen als je bij pensioensparen bouw sparen doet neem je het bouwsparen niet op is het aanvulling van je pensioen sparen maar meer aftrek als je een groot loon heeft op je belastingen als je niet veel kunt aftrekken van je belastingen is pensioen en bouwsparen goed voor belasting vermindering.

De gene die van God houden doen geen financieel voordeel zet in de eenvoud hun geld aan het werk steunt niet de rijken met pensioen of bouwsparen,
zodat ze minder de arme kunnen beïnvloeden met geld van macht wellustige om pensioen en bouwsparen te doen om de mens uit te buiten omdat ze niet geloven in goede van de heer als men geroepen wordt door God.
God maakt u niet financieel rijk geeft je juist wat je nodig heeft om in zijn liefde door uw handen voor zijn naam aan het werk te zetten zonder geestelijk onderrichting te geven tot betreffende personen er om vragen aan u persoonlijk wat u zo veranderd heeft door uw geloof te belijden.

We helpen u met de werken van barmachtigheid met les 3
is er in de “gezonde database”

Klik je aan “(3) Geloof / Believe”
Dan klik je aan “(3.2) christelijk / Christianity”
Dan klik je aan “3.2.2 catechese 3mc voor alpha cursus”

stuur email adres en uw woonadres en gsm nummer waarop we u kunnen bereiken voor persoonlijk contact
Mail naar: onzeleermeester@outlook.com
bid voor (onze droom klik hier) waar je mee kunt delen in de liefde van de voorzienigheid

hoe ga je tewerk lees eerst les 3 voordat je aan alles begint
dan zie je, dat je 2 zichtrekeningen heeft (geopend) dat je financieel je steentje kunt bijdragen.

zie dat je minstens 6 E-spaar rekeningen heeft in totaal
verandert in de instellingen van uw bank de naam bij uw rekening zodat je weet voor wat uw
6 E-spaar rekeningen voor staan zodat je ze individueel herkent
ik ga de namen voor de verschillende spaarrekeningen op noemen:
1. Amusement
2. Vakantie
3. Herstellingen
4. Volgend voertuig aankoop
5. 3% sparen om zelf de werken van barmachtigheid door te geven aan de gene die gods liefde nodig hebben als de andere er achter vraagt wie god (in ons is)
6. Garderobe
Zo het moeilijkste gedeelte is achter de rug hoe gebruik je huishoudboekje gezonde databank
Onderaan van scherm heb je tapbladeren onder andere:
• Uitleg
• Inkomen
• Uitgaven
• Giften
• Wat ik wil dromen
• Alle overzicht
• Schema’s
Die je kunt aanklikken om inhoud van dat tap blad te zien
Inkomen & uitgaven zijn aan mekaar gelijk uit het opzicht van indeling
die indelingen aan de linker kolom de indeling van de uitleg van rekening dat u + of – waarde geeft in de 3 kolommen er naast die wit gekleurd zijn waar jij een waarde kunt in achterlaten de 3 kolommen hebben ieder voor zich een terugkerende waarde van de waarde die je in de kolom in vult wat zijn die 3 kolommen
1. Maandelijks
2. 3 maandelijks
3. Jaarlijks
Giften in dit tap blad moet je niets doen gebeurt automatisch door het exel bestand juist aflezen hoe je de wereld kunt veranderen door je steentje bij te brengen moest iedereen het doen ook de rijken maar wat versta je onder rijk als je geen werken van barmachtigheid uit voert zonder er iets voor terug te willen laat ik aan uw liefde over hoe dicht je bij de liefde sta van het grote geheel in de maatschappij
Wat te doen met 3% geld van uw inkomen om de liefde werkzaam in te zetten.
Naar geleng standpunt verandering van de liefde, voor leven tot dat derde persoon,
die u leer kennen om dienen persoon door dienstbaarheid bij te staan, niet onderrichten das voor de gene die theologie gestudeerd hebben over Gods zijn levensloop van liefde voor ons
door de liefde voor dienen persoon te beleven,
uw liefde zaai je en de liefde van de heer doet de rest in desbetreffende personen,
niet forceren ook als je ziet dat des betreffende persoon beter kan helpen zoals de
3 aapjes doen horen, zien en zwijgen,
wij hoeven verder niets te doen dan leven als rolmodel te belijden,
meer vraagt de heer ons niet dan onze dienstbaarheid voor onze broeders die interesse tonen, voor de heer zijn liefde en zijne naam,
hoe gaan we het realiseren zodat we de armoede uit de wereld kunnen verhelpen samen als gezamenlijke gemeenschap
stort bedrag 1x per maand van 3% op uw eigen spaarrekening “giften” wat je afleest onder tapblad giften in uw exel bestand naast dat je al uw inkomen en uitgaven heeft ingevuld in bestand

Wat ik wil dromen is tap blad over wat je eventueel wilt maar noch niet kunt of wil kopen of na tijd niet koopt door de liefde van onze heer die in u werkt om meer betekenis te geven aan uw leven,
maar daar ben je nog niet, er zijn weinig geroepen om zijn werk vorm te geven zonder onze heer zijn onze ideeën (op betere financiën) niets, zijn we niets dan heb je de kracht van zijn liefde gevonden van zijn konikrijk

Alle overzicht is tap blad van overzicht van vorige tap bladeren
in gele kader “Eten voeding” kun je wekelijks geld invullen dat je per week uit geeft in witte vak,
je moet onderaan links naar het blauwe zien “benodigd inkomen per maand” dat je niet boven je maandelijkse inkomsten komt anders heb je problemen
in de groene kader “alle spaarboeken”
1. vul je naast elke spaarboek een bedrag in naar uw eigen keuze van bepaalde waarde in de witte vakken moet onderaan links zien
naar het blauwe “benodigd inkomen per maand” dat je niet boven je maandelijkse inkomsten komt anders heb je problemen
2. in grijze is 3% giften voor goede doelen zoals vb. 11 11 11 of je stort 1x bedrag per maand op uw “eigen spaarrekening giften” help als vrijwilliger uwe medemens zoals de vrijwilligers op deze site doen de arme te onderrichten zoals wij hier doen naar een wereld van verandering is de liefde die ons een on voorziende kracht geeft we doen het uit het grootste werk dat de heer in ons uitwerkt om de wereld te oordelen door intelligent de liefde voor te leven en zij te onderrichten die zich geroepen voelen om deel te nemen aan onze vrijwilligers acties
nu maak je van uw 1ste zichtrekening waar alle inkomen op binnen komt:
automatische overschrijvingen die je naast 6 spaarboeken een waarde heeft gegeven,
in exel bestand “huishoudboekje gezonde databank”
ik som de spaarboeken op
1. Amusement
2. Vakantie
3. Herstellingen
4. Volgend voertuig aankoop
5. 3% sparen barmachtigheid
6. Garderobe
Deze spaarboeken schrijf je een automatische opdracht de bedragen per maand over en het eten bedrag naar de 2 de zichtrekening wil je iets gaan drinken schrijf je op dat moment over van uw geld dat je gespaart heeft van je spaarrekening “amusement” bedrag over om te betalen naar uw
“2de zichtrekening”.

Les 7 Hoe begin je aan besparen en niet klagen
Gods rijkdom zit in de eenvoudige kleine dingen die je voor een ander doet zonder te klagen
(om te besparen voor uw medebewoners) want uw geld is gestructureerd met “huishoudboekje financieele boekrol”
Ga je meer richten op God omdat eenvoud en minimalisme vrij maakt in Gods koninkrijk
Een paar jaar is zo voorbij. En plotseling kom je, net als ik, tot de
conclusie dat je de vruchten van je werk begint te plukken.
door heilig te leven de kennis en de wil te doen.
Dat dat uurtje nadenken en die paar uur administratieve werk je
een geweldige nieuwe financiële toekomst biedt.
En wanneer je je leven laat draaien om de liefde van god,
met deze website geld bespaart,
voor die andere,
dan heb je altijd een stapje voor.
voortkomt uit drang naar ‘rijkdom’ en “materiele” gezondheid en richt op eeuwige.
en richt u op de kennis van deze cursussen om de wil ook in uw leven te doen
kies voor eenvoud en minimalisme om Gods wil te doen
geniet jij van iedere dag.
En merk je dat je leven alleen maar beter wordt.
dus maak ik u wegwijs in deze jaarlijkse rompslomp van papieren,
zoek ze bijeen bekijk waar je kunt besparen op de vaste kosten, en minimalistisch te leven
door goedkoop te verzekeren, geen kabel tv, water, elektriciteit, voorbeeld geen vast internet of internet delen met kameraden / buren als je niet te ver van mekaar woont als je enkel surft op internet,
Zo nu je een heel bedrag heeft bespaard door goedkoper de vaste lasten te besparen,
bespaar je al gemakkelijk 1600€ op een jaar die je anders weg geeft en niets aan heeft,
dus pak je vaste lasten aan gebruik je verstand en deel kosten,
met andere gezinnen vrienden of familie.
• kabel tv: heb ik vervangen door Gods koninkrijk u hier aan te bieden omdat ik het waardig ben om technologie af te keuren en mijn hart open te zetten voor de liefde die het geloof brengt door theologie van de catechismus in de
“gezonde databank” onder “geloof” dan kiezen “christelijk”
“3.2.2 catechese 3mc voor alpha cursus”
heeft voor uw verheerlijking van onderichting van Gods zijn liefde,
in Zijn koninkrijk voor zijn naam
• water & elektriciteit: door prijzen te vergelijken
• internet: met voorbeeld 3 of meerdere kameraden op internet zitten samen er voor betalen met elk hun computer als je allemaal enkel surft op internet kom je samen in 1 huis waar internet voor zien is het internet samen delen in eigen stek.
• verzekeringen: vergelijk de prijzen tot welk bedrag je gedekt bent met je verzekering voor dat je over stapt hoe minder verzekeringen hoe beter
1. inboedel
2. familiaal
3. pensioensparen
4. bouwsparen
• vepen of roken: bijzonder duur voor je gezondheid op de lange termijn . Maar het is verslavend en het vereist wilskracht en discipline om van deze gewoonte af te komen.
Waar loopt al dat water naartoe?
Gebruik regenwater
In België weten we wat regen is! Maar heb je er ooit aan gedacht om al dat regenwater te gebruiken? Het is een alternatief dat steeds populairder wordt. Wist je al dat wij niet enkel drinkwater gebruiken om mee te koken, maar ook om het toilet mee door te spoelen?
Dit is helemaal niet nodig. Daarom is het interessant om een regenwaterput te installeren die een deel van je jaarlijkse waterverbruik kan dekken. Dit is natuurlijk ook een investering: de grootte van de put en de nodige hoeveelheid filtratie zal afhankelijk zijn van waarvoor je het regenwater wil gebruiken en hoe vaak.

Sluipverbruik terwijl je slaapt
Elf uur ‘s avonds, je ligt lekker in bed na een dag hard werken. Je doet het licht uit en alles is stil in huis. De sluipverbruikers blijven wakker terwijl jij langzaam in een diepe slaap valt. Je was je daar misschien niet bewust van, maar na het lezen van dit artikel weet je er meer over!
De bekendste boosdoener: de verwarming
De verwarming vertegenwoordigt op elk moment van de dag een groot deel van onze energiefactuur. Je kan dit verbruik verlagen door de temperatuur in je slaapkamer aan te passen.
De aanbevolen temperatuur voor een optimale nachtrust ligt tussen de 16 en 18 graden. Ja, zo laag! En toch denken velen van ons dat het minstens 19 graden moet zijn om goed te slapen. In werkelijkheid verhindert een temperatuur van meer dan 18 graden net dat het lichaam zijn temperatuur verlaagt en in slaap valt.
We hebben het uitgerekend: met één graad minder op de thermostaat kan je je verwarmingsfactuur tot 7% doen dalen! Het zou dus de moeite waard zijn om de verwarming ‘s nachts een of twee graden lager te zetten. Als je het toch koud hebt, kies dan voor een dik, zacht dekbed en een warme pyjama! Daardoor worden je nachten gezelliger en je energiefactuur zal lager zijn.
Vergeet ook niet om je thermostaat in te stellen als je er een hebt, zodat de temperatuur ‘s nachts automatisch juist wordt geregeld. Dan hoef je daar al niet van wakker te liggen.
Een speciaal geval: de koelkast en de diepvriezer
Deze apparaten moeten natuurlijk dag en nacht opstaan, daar kunnen we niet omheen. We kunnen het verbruik echter beperken door de temperatuur te regelen: 5°C voor de koelkast en -18°C voor de diepvriezer is koud genoeg. Nuttig weetje: elke graad minder betekent 5% minder verbruik op jaarbasis!
Als je besluit om je toestellen te vervangen, dan is het aangeraden om energielabels te vergelijken. Om je een idee te geven: een koelkast van categorie C verbruikt twee keer zoveel als een koelkast van categorie A+. Dit kan op jaarbasis een enorme besparing opleveren!

Energie besparen, da’s kinderspel!

Terug naar school, da’s tijd voor goede voornemens. Omdat er geen leeftijd staat op het aannemen van goede gewoontes, dachten we na over leuke handelingen die je je kinderen kan aanleren zodat ze energie kunnen besparen.
Je kinderen de juiste manieren om energie te besparen aanleren, da’s één ding. Begrijpen waar elektriciteit vandaan komt en waarom het belangrijk is om er zuinig mee om te springen is ook belangrijk.
Eens je dat weet is het tijd om die kennis te gebruiken in de praktijk. De juiste handelingen aanleren kan leuk zijn, zowel voor jou als voor je kinderen!
Hieronder kan je alvast enkele tips & tricks vinden om een echte energiebewuste familie te worden:
1. Een dag zonder elektriciteit per week
De ideale manier om je af te sluiten van de digitale wereld en je familieband te versterken. Doof de lichten en doe alle elektrische apparaten uit die je kinderen gebruiken. Wat kan je dan doen? Een gezinsuitstap, spel in de openlucht of gezelschapsspelavond? Je kinderen zullen zich op een andere manier bezighouden terwijl jullie minder energie verbruiken.

2. Ben je werken aan het uitvoeren? Leg uit wat je doet!
Betrek je kinderen bij je werkzaamheden om je energieconsumptie te verminderen. Laat je de ramen veranderen of versterk je de isolatie van je woning? Da’s het goede moment om ze uit te leggen wat je doet. Ze kunnen je misschien zelfs helpen!

3. Voer wetenschappelijke experimenten uit (op een veilige manier!)
Als er iets is waar kinderen van houden, dan is het wel “wetenschapper spelen”. Laat ze, samen met jou, veilig experimenteren! Hier zijn alvast enkele vraagstukken om ze te overtuigen:
• Wat is het zwaarst? Koud of warm water?
• Wat kookt sneller? Water opgewarmd in de microgolfoven of op gas?
4. De zoektocht naar stand-bytoestellen
We hebben het al gehad over hoe belangrijk het is dat je je energieverslinders kan identificeren. Ze zijn vaak de oorzaak van hoge energiekosten. Je zou dus samen met je kinderen een zoektocht kunnen beginnen naar deze apparaten. Vraag de jongsten om eerst alle apparaten aan te duiden die in sluimerstand staan. Daarna kan je hen vragen om ze te controleren of ze effectief uitgeschakeld zijn als je ze niet gebruikt. Interessant om te weten: een gezin geeft gemiddeld € 80 per jaar uit aan apparaten die in stand-bymodus staan. Da’s toch de moeite om iedereen hiervan bewust te maken, niet?

5. Huishoudelijke taken voor iedereen
Want er komt een leeftijd dat iedereen van het gezin verantwoordelijk is voor z’n eigen huishoudelijke taken. Het is inderdaad niet makkelijk om de allerjongsten te overtuigen… En toch kunnen sommige huishoudelijke taken echt een positieve invloed hebben op het milieu en je energiefactuur. Als je even de tijd neemt om de positieve gevolgen van een slimme consumptie uit te leggen aan je kinderen, zou je wel eens versteld kunnen staan van hun gedrag.
Voorbeelden van taken die je kinderen kunnen doen waardoor je energie zal besparen
• Verwijder het stof in de radiatoren zodat de warmte zich beter kan verspreiden.
• Als je een laagje vorst van 3 mm verwijderd uit de diepvriezer, kan je zelfs tot 15% besparen op je elektriciteitsverbruik.
• Leg je tieners uit dat je best de was op de juiste temperaturen en beste tijdstippen van de dag (dal- en piekuren) doet. Dit kan je veel energie besparen!
• Laat ze zien hoe je een vaatwasser vult. Door er zo veel mogelijk bestek en keukengerei in te zetten, zorg je ervoor dat het zo goed mogelijk gewassen is en bespaar je energie. Als je één keer minder per week je vaatwasser gebruikt, bespaar je € 15 op jaarbasis.
• Leer ze hoe ze de was kunnen ophangen! De droogkast is een grote energieverbruiker en gebruik je best alleen als dat nodig is.
• …
Daarnaast zijn er ook nog de acties die we al kennen, maar die we zeker niet uit het oog mogen verliezen:
• Doe de kraan dicht terwijl je je tandenpoetst. Dit kan je tot 9000 liter per jaar besparen!
• Zorg dat alle deuren goed dicht zijn, zo zorg je ervoor dat er geen warmte verloren gaat.
• Zet de verwarming lager in een kamer die niemand gebruikt door de dag.
• Trek een dikke trui aan in plaats van de verwarming hoger te zetten. Eén graad minder, da’s een factuur die 7% lager is. Bovendien verlaag je ook je CO2-uitstoot.
• Zeg tegen de oudsten dat ze de deksel altijd op de kookpot zetten tijdens het koken van de pasta.
• Doof het licht als je een kamer verlaat of er genoeg licht is. Doe dit zeker als je nog geen ledlampen hebt.
• Open de ramen niet als de verwarming aan staat, behalve om de ruimte enkele minuten te verluchten.
• Laat je koelkast niet te lang openstaan. Elke keer dat je de frigo opent, gaat één derde van
de koude lucht verloren. Denk dus na over wat je wil voordat je de koelkast opent.

Je kan deze ecologische handelingen gemakkelijk koppelen aan kleine spelletjes (wedstrijden, prijsvragen, etc.) die je kinderen bewust maken terwijl ze plezier hebben. Waarom stel je ze niet voor om deze tips om energie te besparen op te lijsten en een memo of poster te maken die je dan op strategische plaatsen in je huis kan hangen.

aan een wereld van verandering roept onze heer om onze omgeving lief te hebben voor de kleine dingen die we voor u doen wees niet lui, zeker als het te maken heeft met je financiën je logt in online op je bank je weet dat je minder kwijt zou willen zijn als je al die verschillende uitgaven van je rekening ziet gaan, je weet dat je veel geld over kunt houden.
geld om te sparen
geld voor de toekomst
geld voor uw huishouden op uw 2 de zichtrekening als leefloon krijgen
geld waar je de afgelopen maand of maanden voor gewerkt heeft
waar je eventueel stress voor ervaart heeft, iedere ochtend voor moest haasten om op tijd op je werk te zijn
het gaat naar grote bedrijven die niet om je geven zoals:
verzekeraars, internet, energiebedrijven, uitgevers. En je doet er niets aan.
Want besparen kost kostbare tijd en moeite, en niemand heeft graag extra werk nodig door eenvoudig te leven werk je aan gods koninkrijk en op termijn aan uw vrijheid.
wil je niet meer laten verlijden door grote bedrijven zet je even neer en ga die rompslomp van papieren tegemoet zet je er even voor neer.
want je gaat achteraf blij zijn dat je misschien 1600€ bespaart heeft of zelf meer hangt er van af hoe goed je best doet voor zelfde maar doeltreffender, dus zet je neer en begin er aan.
van je geldzorgen af wilt, stap je zo snel mogelijk over. Wisselen van
aanbieder is tegenwoordig zo ontzettend makkelijk dat het je slechts
een paar minuten kost. Alles verloopt via internet: vergelijken,
afsluiten en de oude aanbieder opzeggen. Of je internet delen MET VRIENDEN OF BUREN
KLEINE BESPAAR TIPS NAAR EEN WERELD VAN VRIJHEID
De loterij: sommige mensen gokken en geven 8€ per week uit aan de loterij das al gemakkelijk 432€ op een jaar, dat ze uitgeven aan de lotto de mogelijkheid dat je 100% verliest
is zeer groot dus laat je niet verlijden door de rijkdom of materialistisch leven te willen hebben leef eenvoudig en krijgt een vrij minder gejaagd leven terug
De krant: is tijd rovend en geeft namelijk cijfers een vertekend beeld van de werkelijkheid net zoals nieuws geven ze de informatie om de maatschappij in een richting te duwen dat op brengt dus laat je er niet meer door misleiden zeg uw krant en nieuws op je zult minder de dupe zijn wat ze u willen doen geloven hou u bezig met eeuwig durende zaken zoals Gods koninkrijk
Goed doel steunen: waarom worden sommige goede doelen gesponsord en blijven er veel geld aan hun handen plakken door sommige maatschappijen laat het niet toe zeg de steun op wat ik aan goeie christene aan zaai zet geld van de goeie doelen die je hun geeft op je spaarrekening “giften” en help mensen als barmhartige Samaritaan en blijf je aan je rol als rolmodel houden je zult meer vreugde krijgen in je rol als rolmodel en je helpt de maatschappij door goede voorbeeld voorop te stellen van onze heer onze god die om ons geeft onvoorwaardelijk
Blijf van je geld af: Zodra je de juiste spaarrekening hebt geopend, is het de kunst om
van je geld af te blijven. Geld laten groeien kost immers tijd.
Wanneer je spaart voor later, kun je het beste je geld een lange tijd
vast laten zetten. Zo kun je een veel hogere rente ontvangen, en kom
je niet in de verleiding om je inleg weer uit de rekening te halen.
Laat het wonder van opbouwende rente zijn werk doen. Door de
jaren heen zal je spaargeld steeds verder groeien. Zorg dat je
automatisch iedere maand inlegt via een automatische overboeking.
Zo heb je er geen omkijken naar. Binnen enkele jaren heb je aardig
wat geld gespaard, en heb je een mooi appeltje voor de dorst opgebouwd.
Door financiële meevaller aan te wenden voor je toekomst, en niet voor het nu, kun je zomaar een half jaar vooruit komen in je spaardoelen. Dat is niet niets. Mensen zonder geldzorgen gebruiken meevallers om hun toekomst mooier te maken. Dat wil niet zeggen dat je nu niet mag genieten. Als het goed is gebruik je je geld om je geluk te ondersteunen. Dat zou dus betekenen dat je al prima in je vel zit wat je financiën betreft. Je hebt deze meevaller nu niet nodig om je beter te voelen. Sterker nog, door je geld nu apart te zetten kun je bouwen aan een nog veel geweldiger gevoel: vrijheid.

hoe ga je deze bespaartips ondergaan leg ik je uit hier onder om meer geld over te houden voor zelfde zul je achteraf tevreden zijn lijd ik door besparen door zodat je 1600€ of meer kunt besparen op het einde ieder jaar opnieuw hoe gaat het in zijn werk u doorloopt deze
Les 3 Hoe begin je aan besparen | De financiële boekrol
door de onderwerpen een voor een te doorlopen
Stel je voor dat je werkt aan drie projecten tegelijk. Je probeert alle
ballen hoog te houden en kwaliteit af te leveren, maar dat blijkt niet
eenvoudig. Wanneer je je energie moet verdelen over meerdere
projecten dan smeer je het dun uit. Dat betekent dat je aan ieder
project minder aandacht en tijd kunt besteden. En dat betekent
doorgaans dat je minder kwaliteit kunt bieden.
Zo is het ook met je geldstromen. Door een beetje geld uit te geven
aan veel dingen ‘lek’ je financiële energie. Wanneer je de onnodige
uitgaves eruit wiedt en je uitgaven vervolgens focust op die paar
dingen die je echt belangrijk of essentieel vindt, krijg je veel meer
kwaliteit terug voor de liefde aan het werk te zetten met je spaarrekening “giften”.
Het uitgeven van geld wordt vaak gebruikt om een fijn gevoel op te
roepen. Wanneer je nieuwe kleding koopt of gebruik maakt van die
’geweldige aanbieding’ voel je je even goed. Je hebt iets nieuws
gescoord waar je tijdelijk blij mee bent,
maar als je geld aan het werk zet van je “giften” spaarrekening voor barmhartig andere te plezieren geeft je dat meer plezier dan kleren te kopen voor je zelf
Er zijn echter ook manieren om met minder geld meer blijdschap op
te wekken. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je minder uitgeeft aan
dit soort willekeurige aankopen en meer geld stopt in een geweldige
hobby zoals het goede voorbeeld voor te leven
en als een echt rolmodel zonder te oordelen
voorleven voor derden te beleven.

A1. Bankzaken hoe regel je het
Je bent al bij een bank aangesloten die je ouders hebben uitgekozen toen je opgroeide,
durf veranderen kijk hier onder op website van bank tarieven van bankkaarten,
• Voor belgië
• Voor nederland
je ga zien veel verschillen van bank tot bank als je het financieel niet breed heeft kies dan voor een bank waarvan de bankkaarten gratis zijn zoals ik kies voor Argenta omdat ze niets aanrekenen voor verrichtingen per maand of per jaar voor uw kaart want dat kan oplopen bij sommige banken
A2. bespaar op energie bedrijven enkele ideetjes
vergelijk je energie tarieven en bespaar zet voor volgend jaar in uw agenda een afspraak met u zelf om te herhalen om zo goedkoop en duurzaam te leven zonder verkwisting.
durf te veranderen van energie maatschappij
Niet alle groene stroom is gelijk geschapen. Veel bedrijven kopen groene stroom licenties in
uit het buitenland. Deze licenties zijn wel echt, maar ze zijn vaak gecreëerd via
Noorse waterkrachtcentrales. Deze centrales staan er al tientallen jaren, dus door hier licenties van af te nemen verandert er weinig aan de duurzaamheid in de wereld.
in belgië energie tarieven vergelijken
in nederland energie tarieven vergelijken

hoe veranderen?
Veranderen van leverancier is stukken eenvoudiger dan je denkt
de nieuwe leverancier regelt alles voor jou in feite
Stap 1 vergelijk & kies
Neem je laatste afrekening van je huidige leverancier er bij
surf naar:
www.vreg.be voor België
voor de verschillende rekenmodules naargelang uw gebruik.
en zie welke leverancier je het meeste interesseert naargelang uw gebruik
let niet alleen op het prijskaartje zie ook naar de duurtijd en opzegging termijn van het contract, kontroleer de prijzen van vast/flexibel tarieven of korting krijgt als je je rekening betaald met domiciliëring. Kies voor groene leverancier en geen groene krachtcentrales vanuit het buitenland
stap 2 ga tot actie over voor de overstap
je nieuwe leverancier zorgt voor de opzegging bij je oude leverancier
hij regelt alles met je oude leverancier van de net beheerder krijg je een kaartje om je meterstanden door te geven.
2 à 3 maanden later als alles goed zit kun je starten bij je nieuwe leverancier
niet doen! (misleiding tot verkoop aan u)
laat je niet overhalen door aan deur aan deur verkoop of telefonische verkoop
want ze bellen rond de zomer dan komt uw zo gezegd voordeel goedkoper uit geloof ze niet en wimpel ze af
om u te overhalen met lepe trucks door in je gezicht of aan de telefoon u positief in uw voordeel hun product te verkopen voor bepaalde tijd Vb. met voordeel voor half jaar of paar maand de komende jaren je gewone tarief aanrekenen zonder het voordeel en bedrogen u laten uitkomen omdat ze lepe trucks u naar de mond praten om te kunnen verkopen.
Je kunt beste in de winter verwarmingscontracten afsluiten dan heb je het goedkoopste tarief
de lepe vossen hebben hun personeel zo afgericht om u in de zomer te contacteren zodat ze u met zo gezegd voordeel kunnen doen en zo meer voordeel voor de grote bedrijven te laten opbrengen of groene contracten verkopen doen de mensen in grote schaal oplichten voor hun voordeel.
wij als goede mens doen daar niet aan mee want de heer geeft zijn liefde ook gratis zodat wij zijn spiegel beeld kunnen evenaren om er naar te streven met de 14 werken van barmachtigheid

Zet je stand-by apparatuur voor schakeldoos op een timer. S ’Nachts hoeven je
router, tv, recorder, audio set, spelcomputer en andere
apparaten niet aan te staan. Dit kost je geen moeite, maar levert een
aardige besparing op na een jaar. En bovendien eenvoudig leven vermindert minder brandgevaar en straling voor uw gezondheid!

A3. apparaten hoe bespaar je
je bent materialistisch ingesteld en je apparaten sluimeren € euro’s,
wat doe je er aan om een gelukkig leven te lijden zet je in voor uwe medemens wees sociaal,
doe de 7 werken van barmachtigheid wees een rolmodel naar een groenere omgeving
minder uitstoot fossiele brandstof wel 2 tot 3x want al de reclame die u verlijden tot aankoop zijn ontworpen om winst te maken niet alleen voor bedrijf maar voor maatschappij namelijk werknemers, beurs als het maar opbrengt maar niet voor de liefde voor moeder natuur en milieu die de heer onze vader voor ons gecreëerd heeft.
gebruik stopcontactblokken met schakelaar: als je toestellen niet gebruikt uit te zetten is beter dan op stand-by ook voor uw computer en apparatuur
laders: laat ze niet inzitten in stopcontact trek ze uit of met schakelaar
apparaten: zoals koelkast en diepvries enz. van klasse A of A++
digi-recorder: is apparaat om digitaal naar Hd-Tv te kijken gooi hem buiten zeg abonnement op leef eenvoudig dan kun je minder verlijd worden
Televisie kijken word duurder en duurder wel 40€ tot 60€ per maand,
maar we kijken steeds minder naar tv we kijken liever via tablet tv
omdat het internet er gekomen is ik heb kabel en digitaal tv kijken buiten gegooid omdat ik streef naar vrijheid dat weinig te vinden nu in de maatschappij is omdat we te zwak zijn om de reclame te weerstaan we hebben dat niet nodig al die technologie onze kinderen krijgen er een afgestompte geest door die wereldleiders die niet om de liefde geven maar om hun product te verkopen zo veel mogelijk naargelang gebruik van de maatschappij die niet vrij zijn dus wees sterk en vrij niet als kudde apen die ingepompt krijgen wat leven is dat niet de liefde van onze heer jezus christus is als je niet in heilige familie geloofd hou dan ook niet van eventueel uw vrouw en kinderen daar draait de liefde over van de heiligen dus geloof niet in al die luxe dat dat nodig is dat ze u aanpraten en je zult meer vrijheid verkrijgen omdat je de liefde van de voorzienigheid meer begrijpt en het koninkrijk meer ziet.
Moest je toch tv willen behouden
Vaak is een Alles-in-één Pakket (tv, telefoon & internet
goedkoper dan een los tv & internet pakket. Je kunt de telefoon
dan gewoon niet gebruiken, zoals ik deed vroeger.

A4. Verzekering
Onder verzekering vallen enkele voornaamste onderwerpen,
waar ik uitgebreid over zal vertellen om u niet te laten misleiden
want de meeste verzekering agenten kijken niet naar uwe portemonnee maar naar hun voordeel hoe meer ze verkopen en u kan aansmeren hoe liever ze het hebben maar dan betaal jij voor ongepaste verzekeringen die je niet nodig moet hebben en betaalt jij er voor waar je geen gebruik aan neemt voor de verzekering agent is dat gemakkelijk verdient voor zijne portemonnee en ben je officieel opgelicht waar je bij staat
Hier onder som ik de verschillende verzekering onderwerpen waar ik het over zal hebben:
1. Zorg verzekering
2. Aansprakelijkheid verzekering
3. Inboedel verzekering
4. reisverzekering

1. Zorg verzekering
Een zorgverzekering is verplicht en hebben we allen nodig,
dank zij die verzekeringen komen we niet voor onnodige kosten te staan
als je een ziekenhuis opname moet ondergaan
elke verzekering is niet het zelfde?
waar zitten de verschillen? Leg ik je zo uit
Wist dat ziekenhuis opname gemakkelijk niets tot duizenden € per dag kost
het hangt er van af wanneer en hoe je verzekerd bent en tot hoeveel je verzekering gedekt is de goedkope tot 2000€ maar een operatie kost gemakkelijk 10000€
• Bij dkv hospitalisatieverzekering hoe jonger je bent hoe goedkoper
geen hospitalisatie verzekering is beter als je gezond leeft heb je geen hospitalisatie verzekering nodig
• Tandverzekering is pas na 1 jaar toepasbaar voor je er van kunt genieten meestal kost het meer aan maandelijkse kosten wat je er van zou terug krijgen

2. Aansprakelijkheid verzekering

zoals de naam al doet
vermoeden – wettelijk verplicht. Op deze verzekering kun je een
beroep doen wanneer jij schade veroorzaakt bij een ander

3. Inboedel verzekering

Je inboedelverzekering is vooral van belang voor het geval je huis
afbrandt of wanneer er wordt ingebroken. Hiermee wordt de schade
die je hebt opgelopen vergoed.
Veel moderne inboedelverzekeringen hebben een ‘plat tarief’
tot een bepaald bedrag. Je verzekert bijvoorbeeld in één keer je
inboedel tot maximaal 200 euro per jaar.
En geloof me, je hebt wel een héle
bijzondere inboedel nodig om boven dit bedrag te komen. De
verzekeraar werkt namelijk niet met de nieuwwaarde.

4. reisverzekering
Een reisverzekering is bedoeld om je bagage op reis te verzekeren tegen verlies, diefstal of schade. Veel reisverzekeringen proberen je ook extra te laten betalen voor zorg in het buitenland. Dat is vreemd, aangezien dat in de meeste gevallen al is afgedekt voor je zorgverzekering

A5. Internet

Internet wordt steeds belangrijker, maar tegelijker tijd wordt het ook steeds goedkoper. In de dure pakketten krijg je automatisch zeer snelle internetverbindingen aangeboden, maar voor de meeste mensen zijn die enorme snelheden nergens voor nodig. Zéker niet als je tegenwoordig enkel websites bezoekt of streamt
Dus? Dus kan het lonen om over te stappen op een voordeliger internet pakket. Ik ben vroeger overgestapt naar voordelig ADSL pakket. De snelheid is gehalveerd (naar ca. 20 mb), maar daar merken we in het dagelijks leven helemaal niets van. En we streamen er op los! Super sloom internet is frustrerend. Maar door te kiezen voor een betaalbaar pakket met je buren of vrienden pakket delen en samen overeenkomen maandelijks de kosten van internet pakket te delen dat nog steeds erg snel is, kun je ontzettend veel geld besparen zonder dat je er iets van merkt met routers aan mekaar gekoppeld in elk huishouden door te lussen je moet wel elkander vertrouwen en je pakt internet duur internet pakket onbeperkt om samen op te surfen dus vraag aan uw buren of vrienden of ze geïnteresseerd zijn om te delen is goedkoper
INDIEN NIET bekijk hier de tarieven die bij je passen of pakketten naargelang uw verbruik
www.bestetarief.be
lees de kleine lettertjes van eventueel uw contract
laat u niet verlijden door promoties, want die duur en kort om u in de val te doen struikelen van dure tarieven.
die je niet wilt voor 2 jaar omdat ze u misleiden op einde er meer voor vragen en u misleiden met contract van 18 tot 24 maanden,
waar je niet op terug kan tenzij je (hoger) betaalt dan contract afgesloten,
met hoger tarief als volgt zo duurder uit komt.
niet doen! (misleiding tot verkoop aan u)
laat je niet overhalen door aan deur aan deur verkoop of telefonische verkoop
om u te overhalen met lepe trucks door in je gezicht of aan de telefoon u positief in uw voordeel hun product te verkopen voor bepaalde tijd Vb. met voordeel voor half jaar of paar maand de komende jaren je gewone tarief aanrekenen zonder het voordeel en bedrogen u laten uitkomen omdat ze lepe trucks u naar de mond praten om te kunnen verkopen die lepe vossen hebben hun personeel zo afgericht om meer voordeel de grote bedrijven te laten doen de mensen in grote schaal oplichten voor hun voordeel
wij als goede mens doen daar niet aan mee want de heer geeft zijn liefde ook gratis zodat wij zijn spiegel beeld kunnen evenaren om er naar te streven met de 14 werken van barmachtigheid

A6. Extra tips
Lunchen
Bestel geen broodje om op werk of in broodjes zaak te gaan eten
maak zelf een lunch pakket bespaar 50€ per maand
Koop geen drank op werk aan de drank automaat das zo 90€ tot 120€ bespaart

Les 8 op krediet of in rood staan
Waarom leven sommige mensen in de illusie van rood staan,
omdat ze er op los leven zonder structuur in hun financiën,
of door dure verslavingen waar veel geld van hun naar toe gaat in hun leven van er op los te leven
De boodschap die ik geef doe het niet
Rood staan is niet mijn ding en is verschrikkelijk duur. Soms betaal je wel
12% rente! Wees niet lui en leef. Je raakt eraan gewend dat je 1.000 euro rood kunt staan, en je gaat er naar leven. Al zolang als ik leef hoor ik elke maand van mijn moeder dat ze rood staat. Toch hebben mijn ouders nooit geldproblemen gehad sinds ik leef. Het rood staan is een gewenning geworden. Een vertrouwd signaal aan de vrouw des huizes dat de maand ten einde loopt. Als ze het zouden opzeggen zou er niets veranderen, behalve dat ze jaarlijks niet meer tientallen euro’s weggooien. Door bij een vriendin te wonen heb ik ontdekt dat een hypotheekverstrekker niet zo snel opgeeft. Als ze de hypotheek niet kunnen afschrijven, proberen ze het de dag erna opnieuw. En opnieuw, en opnieuw. En als het na een tijdje echt niet lukt, krijg je een acceptgiro thuis. Een mooie herinnering aan jou dat het tijd wordt om je geldzaken op orde te houden. Dus stop met rood staan. Het heeft gewoon geen nut. Wen jezelf aan echt te stoppen met geld op te nemen van uw rekening op nul euro staat. Breng je financiën beter op orde zodat je nooit meer te maken krijgt met ‘nul’. Bouw een spaarbuffer op, zodat je jezelf wat geld kunt terugstorten als je krappe tijden tegemoet gaat. Daarom dat ik me hou aan de structuur van mijn rekeningen.
En zodra het kan, zeg rood staan op. Als nul echt nul is ga je vanzelf beter om met je financiën. Dan word je vanzelf minder lui. Geloof me. Ik heb het precies zo gedaan. Ik stond regelmatig rood omdat ik toen geen karakter had. Niet omdat ik te weinig geld had, maar omdat ik te lui was om geld over te maken. Toen ik overstapte naar een nieuwe bank heb ik rood staan gewoon niet geactiveerd. Wat overigens ook luiheid was. Ik wilde het wel, maar moest er zoveel formulieren voor invullen dat ik het heb laten gaan. En nu is nul echt nul. En dat werkt prima. Rood staan is niet slim. En je kunt er maar beter mee stoppen. Verklaar het als verboden, en laat het niet meer toe om schulden in het algemeen te hebben.
1. Zorg dat je je creditcard aan het einde van de maand automatisch aflost. Betaal het niet af in termijnen, want dan betaal je groen aan rente.
2. Verklaar schulden taboe. Schulden neem je alleen op je als het écht moet. Niet omdat je een nieuwe auto/keuken/elektronisch materiaal wilt zoals een laptop. Je kunt hiervoor kiezen, maar je maakt jezelf armer in plaats van rijker. Als je die nieuwe auto niet kunt betalen, koop dan geen nieuwe auto. Of Koop een goed koper auto om tijdelijk verder te kunnen
3. Zodra je moet lenen leef je boven je stand. Het maakt niet uit hoe ‘normaal’ het ook is geworden om te lenen voor consumptiegoederen. Het is stom, on verstandig en on wijs duur

Geld gaat je problemen niet oplossen Geldproblemen zijn vaak eerder een symptoom dan de kern van het probleem. Als jij geldproblemen hebt omdat je slecht met geld om kunt gaan, dan gaat meer geld je problemen op de lange termijn niet oplossen. Want zoals je kunt zien bij ontzettend rijke mensen – je zult uiteindelijk altijd meer geld willen hebben. Als je nu extra geld zou verdienen dan ga je hier naar leven. Je neemt extra maandlasten (toch wel leuk een abonnement op dat tijdschrift), je gaat meer uitgeven (het is iets duurder maar wel veel mooier) en binnen korte tijd zit je precies met dezelfde problemen. Zie geld niet als de uiteindelijke oplossing. Alleen door anders naar geld te kijken haal je jezelf uit de dagelijkse geldproblemen. De eenvoud verlost uw geldproblemen
Doe je aan zwart werk geef het aan bij uw belastingaangifte als je een centje bij verdiend dan is het geen zwart werk geef je het op als
‘Inkomsten uit overige werkzaamheden’ doe je dit niet, dan werk je in zwart en ben je strafbaar.

Les 9 hoe begin je aan duurzaam winkelen
hoe begin je aan duurzaam winkelen
en duurzaam leven kun je vinden in “mijn leerschool” en de “gezonde database”
op de website onder eerst uw “tempel / eerst uw eigen ik dan een ander”
om uw eigen gezondheid niet op de proef te stellen

ik ga je een Klijn vergelijk doen tussen uw
“tempel / eerst uw eigen ik dan een ander” en een ander voor te zorgen om de liefde van god te laten ervaren.
Stel je loopt op strand op een mooie zonnige dag en je hoort iemand roepen HELP!!! Help!!!
dan ga je die persoon toch helpen wist je dat iemand in paniek is die denkt dat zijn leven gedaan is moet je eerst laten verdrinken zo rap mogelijk hem of haar uit water te halen en reanimeren als je dat kunt.
WAAROM: moet je die persoon eerst laten verdrinken voor uw eigen veiligheid of hij/zij verdrinkt u mee door zijn paniek om te sterven

“hoe begin je aan duurzaam winkelen”
Ik ga de onderverdelingen van deze les opsommen.
1. Boodschappen / zelf groenten kweken
2. kopen

Boodschappen
In de cursus op deze website “mijn leerschool”
vind je meer over voeding en uw gezondheid in de cursus
“voeding en de wil naar gezondheid”
vers is geen duur koop, maar meer werk door minder technologie heb je meer tijd,
want je bent het waard duurzaamheid zit in mensen, dat geeft je vreugde de liefde aan het werk voor andere.
Hoe ga je besparen op eten
Zonder te moeten inleveren op hoeveelheid eten
ken je de cursus volgen hier op de website
“ZAAIEN MET DE HEER” om de verdrukking van arm leven boven op te komen om een meer duurzaam leven zonder te moeten in boeten moest je geen tuin hebben kun je een moestuin huren 0,40 € per maand de vierkante meter
iedereen kan kweken moet u wel liggen is vele gezonder dan groenten van de supermarkt
Maar hoe ga je nu besparen in de supermarkt hier enkele oplossingen
Oplossing 1
Het is gemakkelijk de kar vol te gooien met etenswaren maar uit onderzoek blijkt dat je veel lekkernijen die onder de noemer luxe artikelen vallen vergelijk producten naar de eenheid prijs soms is product met minder stuks goedkoper dan ander product van de zelfde soort ik drink graag vers fruitsap van appelsienen maar is meestal te duur omdat het seizoen niet is kijk naar seizoen producten en je bent goedkoper gesteld voor minder geld wees niet lui hak je peterselie zelf vele goedkoper dan voorgehakt
Oplossing 2
Huismerken bieden vaak de zelfde kwaliteit, voor een prijs die 30% lager ligt dan merk artikelen
Oplossing 3
In groot inkopen doen is niet voordelig of je moet vers kunnen invriezen en uit halen als nodig is voor charcuterie koop uw producten naargelang uw gebruik zodat je niets moet weg gooien das duur koop
Oplossing 4
Een planning maken wat je deze week gaat eten en uw boodschappen naar richten naar uw week maaltijden van die week VB.
Maandag eten we spaghetti met ratatouille ik maak extra kip en rijst voor de volgende dag gebruik de saus van maandag die overschiet, dus besluit ik om saus extra over te houden voor in te vriezer voor volgende keer.
Oplossing 5
Ga naar de markt om groeten in te kopen van seizoen dat nu is dan ga je vele goedkoper zijn kan zijn dat ander producten duurder of zelfde dan in de supermarkt zijn van prijs
Conclusie?
Wat en waar je koopt op de markt voor seizoen producten goedkoper, gezond en milieuvriendelijker is en gaat meestal hand in hand samen wat en waar je koopt maakt een groot verschil
Tips
1. niet op lege maag boodschappen doen
2. kontroleer wat er nog in huis is van charcuterie en andere producten om niet te veel voorraat te veel te hebben
3. ga boodschappen doen met lijstje,
wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat 70% van totaal van winkel kar kunnen uitmaken 700€ per jaar gemiddeld per burger
4. om prijzen te vergelijken naar de prijs per kilo de eenheidsprijs
5. neem zelf een winkel tas mee van huis dan moet je er niet voor betalen
6. surf naar
www.webchef.be & www.smulweb.nl wat je nog met je ingrediënten in de koelkast nog kunt maken moest je geen inspiratie meer hebben

kopen
mode of geen mode ik doe mijn ding, hoe ga je om met kopen
ik volg de reclame niet die gebaseerd is op meerdere winst gevers denk maar aan bedrijf waar je van koopt de arbeiders of bediende die uitgebuit worden voor bedrijf meer winst te maken dat verplicht is als bedrijf van de overheid
ik hou er niet van mensen die misleiden in hun gezicht waar je bij staat om toch meer te verkopen omdat het hun word opgedragen van de slavenarbeid mach een eind aan komen aan de misleiding van reclame ik weet niet hoe u er over denkt maar de verkopers kunnen er niets aan doen of ze verliezen hun baan
maar dan zijn we nog niet aan de besparing van uw garderobe voor wat is kledij gemaakt om
lichaamsbedekking voor mensen, in essentie nodig voor het behoud van lichaamswarmte de moderne tijd heeft door de reclame ons aangepraat voor meer verkoop om ons rijker te doen voelen als we de laatste mode kunnen permitteren nu vind je me ouderwets volg dan de slang die eva misleide in de tuin van eden om van de verboden appel te eten toen bedekte ze hun beide omdat ze naakt stonden voor god bedekte hun met een vijgenblad zo oud is kledij daarom dat christene soms zeggen we houden niet van aardse schatten zoals vijgenblad dus laat je niet misleiden zoals eva door een verkoper die er niets aan kan doen hij staat in opdracht van de slavernij
koop geen kledij omdat het goedkoop is maar omdat je het mooi vind 16€ of minder blijf geld dat duur is 150€ voor een trui voorbeeld die je maar paar keer aandoet en weggeeft aan de kringloopwinkel is weg gesmeten geld je kon met dat geld die je aan die dure trui gegeven heeft arme mensen helpen aan eten dus laat je hard werken das liefde voor je medemens das god zijne hemel op aarde maar geef hen geen geld daar help je hen niet mee het is de liefde die de mensen veranderen door dat god ons roept via de vrucht van de heilige jezus de zoon van god is de eerste in de liefde hij is de eerste en de laatste die zich manifesteert niet de misleiding van de slaven arbeid maakt levens kapot zoals in de verboden vrucht waar god ons waarschuwt voor de werken van de duivelse slang die zich overal nestelt en rooft
dat vele mensen er moeite mee hebben om het gezag van de regering te aanvaarden als zij zelf een andere mening hebben over het gevoerde beleid. Het eigenbelang en de eigen mening blijken vaak de enige criteria te zijn.
In onze vader gebed zeggen we
“de heer is met ons vergeef onze schulden aan de schuldenaren” zegt dat we ze niet moeten oordelen. maar hun geld zucht, moeten lief hebben om geen oorlog uit te lokken. We moeten Christus zijn liefde volgen en goede voorbeeld voor leven zodat de hebzuchtige hun zelf oordelen en gestraft worden das de vrede van de heer
Nog meer tips? Hieronder vind je nóg meer leuke tips die je helpen om slimmer te winkelen. Zowel in de supermarkt als in het winkelcentrum. Goedkoop boodschappen doen:
• Betaal de boodschappen met contant geld. Hierdoor krijgen je hersenen een kleine pijnprikkel te verwerken en zul je geneigd zijn om minder (onnodige) boodschappen te halen. Bovendien zie je direct in je portemonnee hoeveel geld je nog over hebt voor de week.
• Kies voor een winkelmandje in plaats van een winkelkarretje (hoef je ook niet op zoek te gaan naar een muntje). Door te kiezen voor een winkelmandje ‘voel’ je letterlijk de aankopen die je doet en past er ook minder in, waardoor je alleen het hoognodige koopt.
• Ga nooit met een hongerig gevoel de supermarkt in. Je aandacht is dan juist gericht op lekkere producten die je direct wilt consumeren in plaats van producten die je eigenlijk van plan was om te halen.
1. Voorgesneden boontjes zijn meestal een stuk duurder dan ongedoopte sperziebonen. Het doppen van de bonen kan je natuurlijk ook even zien als een dagelijks momentje van bezinning. Dit geldt natuurlijk ook voor al die andere dure voorgesneden groente. Let maar eens op de kiloprijs, je schrikt je een hoedje. Je gaat spontaan aan de slag met je snijplank en keukenmes.
2. Drink geen frisdrank meer (en zeker geen energy drinks). Scheelt kilo’s in je boodschappentas, kilo’s kilocalorieën in je lichaam en tientallen euro’s per maand. Water uit de kraan in Nederland is prima te drinken en je krijgt er ook geen vieze plakmond van. Kun je direct je tandarts verzekering opzeggen.
3. Geef jezelf een budget per week. Wil je niet meer dan €300,- in de maand uitgeven aan boodschappen? Vermenigvuldig dat bedrag met 12 maanden, en deel het door 52 weken. Dan mag je deze week €70,- besteden.
4. Koop de producten uit de onderste schappen, daar staan de goedkopere huismerken.
5. Kies minder vaak voor luxegoederen. Garnalen, rosbief en kant-en-klaar salades zijn lekker maar wel wat prijzig. Zoek luxe liever in betaalbare groente en ontdek hoe je ze lekker luxe kunt bereiden door recepten uit te proberen.
6. Ga op zoek naar goede aanbiedingen en overweeg direct iets meer in te kopen. Doe dat vooral met producten die niet verleidelijk zijn (niet met chocolade, wel met shampoo).
7. Haal je boodschappen voor de week het liefst in één keer. Bij ieder bezoekje aan de supermarkt geef je namelijk extra geld uit.
8. Overweeg je groente en fruit eens op de markt te kopen, of breng eens een bezoekje aan de Turkse groenten boer. Veel meer keus en veel goedkoper, wat een luxe!
9. Loop een vaste route om chaos en impulsaankopen in bedwang te houden.
10. Koop meer producten bij goedkopere supermarkten als de Lidl en Aldi.
11. Word creatiever met koken. Ga niet elke dag op zoek naar ingrediënten voor een recept. Zoek uit welke producten nu voordelig zijn (zoals seizoen groenten) en maak er vervolgens iets lekkers van.
12. Bepaal voor de hele week wat je gaat eten, dan kan je gerichter boodschappen doen. Bovendien word je zo minder verleid om ineens een dure maaltijd te bestellen.
13. Haal diepvriesgroenten in huis zodat je altijd iets gezonds en voedzaams kunt koken als je even geen plannen hebt.
14. Ga samen met je partner winkelen. Met z’n tweeën ben je kritischer dan dat je alleen bent.
15. Maak bij dure aankopen een lijstje met je belangrijkste wensen, hierdoor prik je sneller door de verkooppraatjes van de verkoper heen.
16. Doe dure aankopen in de ochtend en nooit na een lange werkdag. Je hebt na een lange werkdag minder energie om te kiezen, waardoor je gevoeliger bent voor manipulatie.
17. Doe je aankopen online. Hier kun je makkelijk vergelijken welke webshop de beste prijs en voorwaarden biedt en kun je alle specificaties op je gemak lezen.
18. Beoordeel het product wat je zo graag wilt kopen op zichzelf. Beoordeel het niet in relatie met de rest van het assortiment (dus laat je niet verleiden tot een luxer model die daar zo mooi staat).
19. Stel een budget vast en wijk er niet teveel vanaf. Je weet hoe dat gaat als je aan het shoppen bent voor een duur product. Eerst wil je gaan voor de goedkoopste variant, maar naarmate je er meer over leest, neig je steeds meer naar een duurder model. De prijs van dit duurdere model wordt je ‘nieuwe normaal’, waardoor het weer makkelijker wordt om nóg meer geld uit te geven. Je begon met audio set van 100 euro, en je koopt uiteindelijk een set van 300 euro. Simpelweg omdat je gewend bent geraakt aan de hogere prijzen en de uitgebreide functies. Door slim te winkelen houd je veel geld over. En heb je respect voor Gods koninkrijk.
Les 10 onmiddellijke aankopen, niet goed
Laat jij je voelen door onmiddellijke aankopen? Je ziet iets in de winkel en je MOET het gewoon hebben. onmiddellijke aankopen kunnen je veel geld kosten. Ze vormen op zichzelf geen vaste last, maar als jij je vaak laat leiden door je impulsen dan wordt het al snel een flinke kostenpost. En dan zit je daar, in een huis vol met onnodige kosten. Met te weinig geld om rond te komen en een leeg gevoel van binnen. Daar word je niet gelukkig van. Gebruik deze tips om je impulsen onder bedwang te houden en op die manier veel geld te besparen.
1. Schrijf je impuls aankopen in je agenda Wanneer je merkt dat je verblind bent door de ’glow’ van een product of dienst wordt het tijd om in actie te komen. Als je wilt voorkomen dat je een impuls aankoop gaat doen schrijf je dit product in je agenda. Plan voor over drie weken een afspraak met jezelf: binnen 2 weken of maand te overwegen”. Laat het voor de rest los. Over een paar weken kom je het product weer tegen in je agenda. Je kunt dan rustig besluiten of je dit ding nog steeds wilt kopen. Grote kans dat het impuls gevoel helemaal verdwenen is en dat je eigenlijk geen interesse meer hebt in het product. Wil je het nog steeds graag hebben? Dan kun je het rustig kopen met het fijne idee dat je na al die weken echt geen onmiddellijke aankoop meer doen!
2. Ga op stap met een boodschappenlijstje Mensen die zonder focus door een winkelcentrum of supermarkt lopen kopen meer dingen die ze niet nodig hebben. Wie zonder boodschappenlijst boodschappen doet is gevoeliger voor leuke aanbiedingen en lekkere dingen. Financieel Onbezorgd Leven 76 Maak voordat je de deur uit gaat een lijst met de producten je wilt kopen. Spreek vervolgens met jezelf af dat je alleen deze dingen koopt. Koop je meer? Dan betrap je jezelf daar direct op omdat je duidelijke grenzen hebt gesteld.
3. Leef met een begroting Maak voor jezelf een begroting om duidelijk te krijgen hoeveel je eigenlijk per maand kunt en wilt uitgeven, en wat dus je ’potje’ is voor bepaalde uitgaven. Als je weet dat je maximaal 300 euro per maand aan boodschappen mag besteden (70 euro per week) van jezelf is het makkelijker om jezelf hier ook aan te houden. Als je overzicht hebt in je financiële situatie ben je minder snel geneigd om impuls aankopen te doen omdat je weet wat voor invloed dat heeft op je maandbegroting. Als je geen benul hebt van je geldzaken dan verdwijnt zo’n impuls aankoop op ’de grote hoop’ en voel je de consequenties minder direct.
4. Ga niet te vaak de winkels in Ben jij iemand die regelmatig in de supermarkt te vinden is? Of ga je vaak ’funshoppen’ omdat je niet weet wat je anders moet doen? Iedere keer dat je in een winkel loopt, loop je het risico impuls aankopen te doen. Je kunt makkelijk worden verleid door mooie aanbiedingen of leuke spulletjes. Probeer de wekelijkse boodschappen voortaan zoveel mogelijk in één keer te halen en stop met funshoppen. Ga winkelen als je echt iets nodig hebt, en geef jezelf dan een budget. Ga niet ‘zoeken’ naar dingen om te kopen, want als je dat doet zul je altijd wat vinden en zal het je altijd geld kosten. Ga liever het bos in, lekker hardlopen in het park, iets leuks doen met je vrienden. Ga bijvoorbeeld niet shoppen én lunchen, maar ga alleen gezellig lang lunchen. Net zo leuk en een stuk minder duur.
5. Leef met een missie Je houdt jezelf makkelijk in bedwang als je weet waar je het voor doet. Als je een droom hebt die je wilt realiseren. Als je een gelukkig leven nastreeft zoals de heilige familie, dan wordt besparen een stuk makkelijker. Hoe zou jij het vinden om rijker te leven? Denk je dat dit gevoel van vrijheid en rust beter voelt dan het bezitten van die nieuwe trui? Zo ja, laat hem dan lekker liggen. Geniet van het idee dat je hierdoor iets veel mooiers krijgt: vrijheid

Les 11 wat zijn uw dromen

Ik ga je eerst vertellen waar ik van droom,
hoe ik mij geroepen voel om mijn droom leven te beleven,
door de eerste die zich geroepen voelt door de vader die op zijn beurt ons roept om in zijn sporen te treden en on dekken hoe hij via de heilige geest ons roept,
ga je gehoor geven aan zijn roeping en op weg gaat met hem
zou je vaak zeggen “ik weet niet wat het zal geven. Ik zie wel wat er op mij afkomt.”
je weet niet helemaal waarheen hij u leid,
door zijn heilig verbond van zijn liefde.
Voor ons staat zijn heilig verbond in zijn woord roept Hij ons,
voor zij die zich geroepen voelen, om deel te worden van zijn heilig verbond,
14 werken van barmachtigheid doen,
geeft je niet om een beter financieel leven maar emotioneel en geestelijk overstijgt het uw beperkingen naar de liefde van onze heer
die je hier online en gratis kunt vinden naar de overtuiging van uw liefde voor zijn liefde
Hoe ziet mijn droom leven er uit
• Ik voel me elke dag ontspannen, dankbaar, tevreden en
En geestelijk verrijkt door de heer
• Ik ben gezond en fit.
• Ik eet gezond en gaat klimmen , fiets graag.
• ik werk voor een baas en der naast doe ik deze website.
• Ik verdien genoeg geld om zonder zorgen te kunnen leven.
• Mijn werk draagt bij aan het welzijn van mensen en – liever
nog – het welzijn van de volledige mensheid.
• mijn vaste lasten worden jaarlijks minder, niet meer. Ik
bouw aan mijn leven om geestelijk verrijkt te worden
waarin we kunnen rondkomen met weinig omdat dit een
enorm gevoel van vrijheid geeft.
• Ik breng veel tijd door met mijn broeders in geloof.
• Ik kom in contact met inspirerende, lieve, leuke mensen waar
ik veel van kan leren door de heilige geest aan het werk te laten.
• Ik ben en blijf nieuwsgierig, blijf nieuwe dingen leren en geestelijk blijf ik groeien
• De 7 lichamelijke werken van barmachtigheid
1. De hongerige spijzen
2. De dorstige laven: ook geestelijk het evangelie over vertellen van uw ervaringen met god (geen onderrichting als ze er zelf niet om vragen)
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bevrijden: de gene die vast zitten in hun eigen wereld om de liefde van god te vinden door hun goede voorbeeld voor te leven
7. De doden begraven

• De 7 geestelijke werken van barmachtigheid

1. de onwetenden onderrichten: als ze vragen voor je hebben, niet opdringen dat geeft averechts effect, juist hun vraag beantwoorden & met je eigen ervaring
2. in moeilijkheden goede raad geven
3. de bedroefden troosten
4. de zondaars vermanen
5. het onrecht geduldig lijden: door te zwijgen doe je meer dan liefdevol te praten
6. beledigingen vergeven
7. voor de levende en overledenen bidden

voor zijn naam te eren, van de eerste en laatste die onze vader jezus geroepen heeft,
om eeuwig zijn verbond te dienen,
door dat hij voor ons aan kruis gegaan is voor onze zonden,
omdat we niet aan de liefde van de heer houden,
daag je zelf uit om met de liefde van de heer te “zijn”,
en zijn liefde in uw wereld te “beleven”,
en minder technologie te “hebben”,
want dat maak je minder vrij, voel je vrijheid,
en beleef de liefde van je leven
hoe minder materiaal hoe vrijer je bent.
Het bereiken van je doelen is één van de meest effectieve en leuke
manieren is bidden om in Gods liefde gelukkig te worden. Mensen die regelmatig hun
doelen bereiken hebben veel zelfvertrouwen en weten dat ze hun
dromen kunnen realiseren.
Zelfvertrouwen is een belangrijke bouwsteen voor geluk. Als jij
telkens opnieuw aan jezelf bewijst dat je iets kunt dan groeit je
zelfvertrouwen. Telkens wanneer jij een doel bereikt groei je
persoonlijk. Je wordt sterker en gelukkiger.
Het omgekeerde is helaas ook waar. Het kan zijn dat je niet vooruit
komt, dat je blijf je hangen in uw leven. Je hebt wel doelen, maar
het lukt je niet om ze te verwezenlijken.
De frustratie die dit oplevert kan een belangrijke bron van stress
zijn. Daarbij komt dat het niet bereiken van je doelen enorm
destructief is voor je zelfvertrouwen. Je bewijst namelijk keer op
keer voor jezelf dat je iets niet kunt. Je begint zelfs te geloven dat
je het ook echt niet kunt, waardoor je je minderwaardig kunt gaan
voelen. Hierdoor ga je je uiteindelijk steeds minder gelukkig voelen.
Waarom zou je doelen moeten hebben?
Je moet het zo zien. Als je een stuk gaat lopen zonder doel dan kun
je overal terecht komen. Je loopt een eindje en besluit wellicht
ergens de hoek om te gaan. Het kan zijn dat je uren loopt zonder
dat je ergens terecht komt, het heeft geen nut. Je hebt geen
bestemming en dus doe je maar wat.
Wanneer je geen doel hebt in je leven heb je ook geen richting. Je
gaat aan de slag met alles wat zich op dat moment aandient en
bereikt uiteindelijk niets bijzonders.
Maar stel nu dat je begint te lopen naar Rome. Het is een lange
wandeling, en waarschijnlijk zul je niet in één keer de juiste route
kiezen. Maar als je op zijn minst min of meer in de juiste richting
blijft lopen, en je houdt je doel voor ogen, zul je uiteindelijk
aankomen in Rome.
Zo werkt het ook met het stellen van een doel in je leven. Je hebt
een doel voor ogen dat je wilt bereiken. Je hebt misschien een vaag
idee hoe je dit wilt bereiken. Zo lang je je doel voor ogen houdt zul
je het uiteindelijk bereiken als je maar in de juiste richting blijft
werken. Das bidden, bidden en bidden en realiseren wat je uit spreekt,
in uw gebed na uw gebed
online of in de bibliotheek vind je er boeken over
misschien schrijf ik ooit er zelf ne cursus over

Waar hou jij van als je droomt van je ideale leven
1. waar woon je graag
2. hoe ziet je ideale leven er uit / hoe je van je buren minder van luxe en comfort
3. je gezin of jezelf onderhouden (gezond voeding plan, natuurlijke geneeskunde, financiën beheren
4. iets doen met je vrije tijd (je buren bezoeken, vrienden, als rolmodel functioneren )
5. als hobby (rolmodel functioneren hier op de website, mensen behulpzaam helpen vrijwillig door de liefde aan het werk te laten)
6. aan de toekomst denken van uw gezin
(op korte: spaarboek dromen ) & (lange termijn: pensioensparen, bouwsparen)
7. sterk met je financiën om geen zorgen van geld om ? te kopen
zonder zorgen kunnen slapen
door goed keuzes te maken vind je vrede en rust in stres vol leven als je goede keuzes maakt en er aan houd tijd voor verandering om sterker in leven te staan het leven is als een ezel sterk zijn
het leven draait niet om cijfers maar om mensen als je een goed mens bent voel je je eenzaam omdat je zoveel mensen kent om alle contacten te onderhouden ben je niet vrij maar gevangen omdat je niet alleen kunt zijn

Oké, dus we gaan een leven vormgeven dat je veel gelukkiger gaat
maken. Pak er eens een vel papier bij (of een tekstverwerker, wat je
wilt) en denk mee in mysterie van de liefde van de heer
We beginnen bij de volgende drie vragen:
Neem uw tijd er voor waar je niet gestoord word
• Wat wil je kennen (om god te kennen)?
• Wat wil je zijn (en god te beminnen)?
• Wat wil je beleven (god te dienen)?

Oké, tijd voor wat extra inspiratie. Denk eens na over de volgende
vragen:
• Wat voor werk zou je het liefste doen?
• Hoeveel zou je het liefst willen werken, als je je niet druk zou
hoeven maken om je geldzaken?
• Waar zou je graag meer tijd aan besteden? Denk aan je
hobby’s, specifieke personen, sport, etc.
• Van welke dingen word jij het meest gelukkig?
• Hoe ziet jouw ideale dagindeling eruit?
• Hoe ziet jouw perfecte weekindeling eruit?
• Hoe vaak wil je op reis? Waar naartoe? (Medugorje)
Wat voor soort reizen wil je maken (bedevaart)
• Wat voor auto wil je rijden (indien je een auto wilt hebben)?
• Waar wil je wonen? In wat voor huis?
• Wat wil je bijdragen aan de wereld? Hoe wil jij iets van
betekenis doen, hoe wil je een verschil maken in de levens van anderen?
(door de werken van barmachtigheid)
• Wat voor persoon wil jij zijn? (iemand die de liefde begrijpt geschonken door de heer)
• Wat wil je doen in je vrije tijd?
(mijn liefde inzetten voor mijn medemens die ik krijgt van de heer)
• Wat wil jij delen? (Gods koninkrijk)

les 10 toen ik begon aan mijn website
ik wou eerst geld verdienen met mijn onderneming toen realiseerde ik dat de heer zijn liefde voor niets aan mij gaf en bij sommige zelfstandige geld aan hun handen bij bedrijf blijft plakken daarom besloot ik de kennis van onze lieve heer gratis te doen niet als eenmanszaak of Vz2 niet dat ik corrupte bedoelingen heeft maar de vrijwilligers misschien wel daarom kreeg ik meer bevestiging dat de heilige familie ook zo werkt alles voor de liefde want geld is een middel,
niet een waarde van zijn in de liefde van de heer

Zonder externe financiering investeringen doen of een bedrijf starten. Of geld organiseren door je zakelijke kosten en persoonlijke uitgaven te beperken. Dat is bootstrapping. Een soort ’roeien met de riemen die je hebt’. De term komt van het Engelse woord ‘bootstrap’, het leren lusje aan een laars zodat je ’m makkelijker kunt aantrekken. Het is een strategie om maximaal voordeel te halen uit beschikbare bronnen. Dit is relevant als je een onderneming start. Denk bijvoorbeeld aan ondernemen vanuit je eigen huis Bootstrapping is ook een verzameling van methodes om kosten te besparen. Dit is vooral relevant als je hoge kosten maakt of weinig financiële ruimte hebt.
Voordelen van bootstrapping
Bootstrapping voorkomt hoge schulden voor jou als (jonge) onderneming en beperkt jouw rentekosten.
Bootstrapping zorgt ervoor dat je zeggenschap houdt over je onderneming.
Bootstrapping kan jouw ondernemerscompetenties stimuleren omdat je strategische relaties aangaat en omdat je ervaring krijgt met nieuwe kanten van ondernemerschap.
Bootstrapping kan jouw kredietwaardigheid vergroten omdat je zonder schulden je onderneming ontwikkelt.
Nadelen van bootstrapping
Aan bootstrapping kleven ook risico’s. Zo heeft de duur van bootstrapping gevolgen voor de levensverwachting van je onderneming. Hoe langer je bootstrappingsmethoden toepast om jouw onderneming te financieren, hoe kleiner de overlevingskansen worden. Dit heeft een aantal redenen.

• Langdurige bootstrapping zorgt ervoor dat je onderneming geen grote investeringen kan doen waardoor je niet of niet op tijd reageert op de kansen die zich voordoen.
• Langdurige bootstrapping maakt het lastiger om weerbaar te zijn in tegenspoed of in onvoorziene omstandigheden. Dat komt omdat je veel bootstrappingsmiddelen maar een paar keer of tot een bepaalde tijd in kunt zetten.
• Je moet met je onderneming soms snelheid kunnen maken. Bijvoorbeeld om een kans te pakken of bedreiging te verhelpen. Dit bereik je alleen met investeringen of verhoging van de kosten. Bijvoorbeeld voor inzet van personeel.
Dat is precies wat ik heb gedaan met deze website . En dat is wat jij kunt doen wanneer je jouw passies en talenten bundelt in een onderneming die mensen helpt.
Maar wanneer je besluit een onderneming op te zetten, dan doe je dat voornamelijk omdat je een groter doel hebt. Omdat je op een missie bent. Werken voor geld is namelijk lang niet zo inspirerend als het lijkt. Wanneer je een gezonde onderneming wilt opzetten, dan zul je soms door moeilijke periodes gaan. Als je dat doet zonder onze lieve heer, dan zul je het waarschijnlijk niet lang volhouden.

Bron informatie gehaald:

Je waterverbruik verminderen met deze gemakkelijke tips

Energiezuiniger in je keuken: het kan!

Sluipverbruik terwijl je slaapt

Een stroomlek? Hoe de energieverslinders identificeren?

(En)
own courses – the financial scroll

(Fr)
propres cours – le parchemin financier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.