nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

cursus 03 financieel

Download

- Stars (0)

127 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 26-10-2021 12:30

Share
DescriptionPreviewVersions
8.2 eigen cursussen - 03 de financiële boekrol - financieel .pdf

(Fr) pour la langue française cliquez ici

les 0 inhoud | de financiële boekrol
ZOEK EERST DE CURSUS “zoek eerst koningkrijk Gods”
en alles word je gegeven
Les 1 inleiding
Les 2 Kapitalisme & communisme – de misleiding van rijkdom
Les 3 een test voor je zelf
Les 4 uitleg over hoe gebruiken “huishoudboekje gezonde databank.xlsx”

Het materialistische leven,
van de ondergang van rijkdom
Les 5 Hoe begin je aan besparen en niet klagen
Les 6 grote bespaartips
A1. Bankzaken hoe regel je het
A2. Bespaar op energie bedrijven enkele ideetjes
B1. Apparaten hoe bespaar je
C1. verzekering
D1. internet
E1. Kleine bespaar tips naar een wereld van vrijheid
Les 7 hoe begin je aan duurzaam winkelen
Les 8 onmiddellijke aankopen, niet goed

Les 1 inleiding

Les 2 Kapitalisme & communisme –
de misleiding van rijkdom van god
Dit zou als een verrassing kunnen komen,
Maar in de geschiedenis van de moderne wereld is er nooit een communistisch land geweest.
Terwijl een aantal landen zichzelf als communistisch hebben beschreven, bijvoorbeeld China en Noord-Korea.
Per definitie is er nooit een echt communistisch land geweest.
Dus wat is communisme precies, en hoe verhoudt het zich tot socialisme? Het is misschien gemakkelijker om uit te leggen wat de twee gemeen hebben.
Beide ideologieën komen voort uit de wens om de uitbuiting van werknemers te beperken
En de invloed van economische klassen in de samenleving verminderen of elimineren.
Er zijn tientallen variaties op zowel het communisme als het socialisme.
Op basis van de verschillende manieren waarop deze ideologieën in verschillende landen worden geïmplementeerd.
Er zijn stalinisme, leninisme, trotskisme, maoïsme en anderen die in wezen allemaal versies van het marxisme zijn.
Koppel met verschillende revolutiestijlen.
Karl Marx was een econoom en filosoof die mee schreef aan het communistische manifest.
Onder andere fundamentele boeken over het communisme.
Kortom, zijn theorie concentreerde zich rond het idee
dat terwijl Europa overging van gecentraliseerde monarchieën naar quasi-democratische kapitalistische economieën
Arbeiders werden uitgebuit door degenen die de productiemiddelen bezaten.
Dus als u in een fabriek of op een boerderij werkt, zoals velen destijds deden
Degene die de fabriek of boerderij bezit, haalt meer uit de arbeider dan hij erin stopt.
Dit creëert een inherente ongelijkheid
de eigenaars die Marx de bourgeoisie noemde, macht geven over de arbeiders die het proletariaat worden genoemd.
In het marxisme, om deze ongelijkheid op te lossen,
de samenleving moet verschuiven naar een model, waar het proletariaat deze macht in plaats daarvan bezit door collectief de productiemiddelen te controleren.
Dat is waar socialisme en communisme in het spel komen.
Volgens Marx,
Socialisme is een voorloper van het communisme en de volgende logische stap na het kapitalisme.

Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde Jezus nog een gelijkenis, aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Hij zei: ‘Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei tegen hen: “Ga daarmee handeldrijven terwijl ik weg ben.”
Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap: “We willen niet dat die man koning over ons wordt!”
Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen,
De eerste kwam en zei: “Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd.” Zijn meester zei: “Voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings verleen ik je het bestuur over tien steden.” De tweede kwam zeggen: “Uw geld, heer, heeft het vijfvoudige opgebracht.” Tegen hem zei hij: “Jij krijgt het bestuur over vijf steden.” Toen kwam de derde dienaar, die zei: “Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid.” Zijn meester zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen! Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid? Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen.” En tegen degenen die erbij stonden zei hij: “Neem hem de honderd drachme af en geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft.” Ze zeiden tegen hem: “Heer, hij heeft al het tienvoudige!” “Ik zeg jullie: wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen.
het kan anders door de liefde van onze heer.
In het socialisme controleert een democratische staat de productiemiddelen in plaats van dat particuliere bedrijven eigenaar worden.
In plaats van met elkaar te concurreren zoals in een kapitalistische samenleving,
het socialisme laat arbeiders zoveel mogelijk bijdragen aan het grotere goed, en dan delen ze allemaal evenveel in dat goed.
Variaties op dit idee zijn al populair binnen kapitalistische samenlevingen in de vorm van universele gezondheidszorg of sociale diensten zoals brandweer en scholen
gefinancierd door belastingen. Hoewel het gebruik van deze services ongelijk is en
Iedereen is in gelijke mate verantwoordelijk om aan hen bij te dragen op basis van hun bekwaamheid of inkomen. Dus dat is socialisme.
Maar als de staat eenmaal alle productiemiddelen beheerst, is de volgende stap de totale collectieve eigendom.
Niet alleen van productie,
Maar alle aspecten van de samenleving en economie, inclusief privé bezit. De bedoeling om privé bezit af te schaffen is een klasseloos,
Geld loze en staatloze samenleving waar iedereen werkt aan hetzelfde collectieve doel: gezond, gelukkig en vrij zijn.
Iedereen doet wat hij kan om bij te dragen en neemt alleen wat hij nodig heeft.
Zoals ik al eerder zei, er zijn geen echte communistische landen en dat zijn er ook nooit geweest.
Elk zogenaamd communistisch land is eigenlijk een socialistisch land, waarbij de staat tot op zekere hoogte de werkgelegenheid en de economie controleert.
Zelfs het alom genoemde communistische Rusland heette eigenlijk de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken.
Kortom, socialisme en communisme zijn niet helemaal verschillend. Eerder beschouwen de meeste economische scholen:
Socialisme om een voorloper van het communisme te zijn zodra de staat voldoende controle heeft over de samenleving en economie.
Maar deze totale controle is een belangrijke reden waarom socialistische landen worstelen om dit ideaal te bereiken.
Corruptie is wijdverbreid in landen als de voormalige USSR, Venezuela, Vietnam en Noord-Korea
Grotendeels mensen te wijten aan mensen aan de macht, die die macht misbruiken in plaats van deze te gebruiken om de samenleving die ze beheersen te helpen.
daarom deze website om corruptie hun zelf te oordelen naar hun verderf
En weigeren die macht aan de mensen op te geven

Dat zal niet te min hebben voor gedaan socialistische idealen ongelooflijk succes gekend in combinatie met kapitalisme. In landen als Zweden en Canada,
De menselijke hindernis van het overwinnen van macht en hebzucht en regering,
is de grootste reden waarom we nog nooit een echt communistisch land hebben gezien.
Het communistisch of kapitalistische systemen bestempeld de verdrukte in hun armzaligheid en herkennen hun problemen niet, en de systemen zijn niet het goeie rol model voor hun armzaligheid, voor de gene die rijkdom in de maatschappij willen laten doorstromen gaan persoonlijk hun helpen, als mentor zonder kosten door te voeren
En hoe maken ze hun reputatie waar?
door de liefde te laten spreken van de heer in hun hart.
das waarom we deze website en
onze dromen willen uitwerken zoals de heer voorziet (klik hier)
Hoe wij er over denken is dat iedereen percentueel 3% van hun geld aan het werk zet, op hun eigen rekening, waar ze op sparen om barmachtig hun geloof belijden,
door lichamelijke werken van barmachtigheid, die arme mensen hun leven goed voor te leven, door hun liefde te geven,
zonder te vertellen van uw goede werken tot dat ze uw mening over uw leven vragen hoe jij zo lief bent voor uw omgeving,
en alles gedaan krijgt,
kun je dan een visje gooien wat god in uw leven gedaan heeft.
Reageren ze er goed op dan staat het licht op groen, kun je verder vertellen wat de heer in uw leven doet. Reageren ze op uw reactie slecht op, dan staat het licht op rood,
dan bouwen de bouwers vergeefs voor de heer, zouden ze beter afzijn dat u bid voor hen dat voor die mensen waar u barmachtig u leven voor geeft,
ga je hun niet overtuigen, maar geven en goed rol model voor hen te zijn.
zodat je voor hen en onze dromen te realiseren in uw leven zie op deze link wat we toe krijgen in de heer zijn rijk.om onderricht te geven als leraar om de waardes van het leven samen in het leven beter te begrijpen,
welke roeping u van taak heeft in de liefde van christus,
als u geroepen en gelukkig omgeven bent door Zijn liefde.

Les 3 Een test voor je zelf
Deze test is gebaseerd hoe jij in uw zijn tegenover geld staat.
geld is resultaat van uw zijn is en hoe je met je omgeving om gaat
we zijn allemaal op zoek naar liefde,
de een is niet meer dan een andere houwt u vast aan de eeuwige liefde van de Heer

Hoe ga jij om met geld?
Ontdek welk geld type je heeft, door de test voor je zelf te doen.

Neem een apart blad
schrijf 3 antwoorden per vraag op maximum
de beste uitspraken die best bij u passen naargelang de vraag:

Vragen
1. Dankzij geld:
a. Hoef ik mij nergens zorgen over te maken
b. Kan ik mooie spullen kopen en leuke dingen beleven
c. Heb ik De vrijheid om mij met andere dingen bezig te houden (creatief, geestelijk, politieke…)
d. Heb ik een gevoel van veiligheid en overvloed
e. Krijg ik erkenning van familie, vrienden en de samenleving in het algemeen
f. Heb ik er vertrouwen in dat alles wel goed komt
g. Zorg ik voor anderen, soms ten koste van mezelf
h. Kan ik tijd en geld stoppen in iets dat een blijvend spoor zal nalaten
(Bv. Deze website of samenwerking.)
2. Wat geld betreft, ben ik:
a. Vermijdend en soms verward
b. Vrijgevig, en soms gaat dat ten koste van mezelf
c. Impulsief en op zoek naar genot
d. Sober en gedisciplineerd
e. Meestal zorgelijk en angstig
f. Wantrouwig, omdat ik er niet veel van snap
g. Meestal ambitieus ( ik hou van grote gebaren )
h. Op zoek naar aandacht en bevestiging
3. In de laatste 5 jaar is mijn financiële toestand:
a. Verbeterd, vooral doordat ik goed gespaard en slim geïnvesteerd heb
b. Verslechterd, vooral doordat ik niet heb opgelet of te veel aan vrienden en familie heb gegeven
c. Verbeterd, vooral door promoties of bonussen op het werk, of doordat mijn huis, mijn aandelen of mijn bedrijf in waarde gestegen zijn
d. Verslechterd, vooral doordat ik te veel uitgegeven heb
e. Verbeterd of verslechterd, dat maakt niet uit, ik ben er de laatste jaren altijd wat zenuwachtig over geweest
f. Ik heb geen idee, of ik vind het niet belangrijk
4. Volgens welke van de volgende principes leef jij?
a. Je kan je geld niet meenemen in je graf, dus je kan er maar beter van genieten terwijl je nog leeft.
b. Het is fijner om te geven dan om te krijgen
c. Wie spaart heeft wat
d. Grote bedrijven en/of de overheid zijn niet te vertrouwen.
e. Als ik niet goed oplet, stort alles als een kaartenhuisje in elkaar
5. Welke uitspraak was het meeste op jou van toepassing, de voorbije 3 jaar?
(kies 1 antwoord)
a. Ik was financieel afhankelijk van anderen
b. Anderen waren financieel afhankelijk van mij
c. Geen van beide: ik was niet afhankelijk,
en anderen waren niet afhankelijk van mij.
6. Dit heb ik bereikt of vergaard:
a. Veel spullen die ik in de loop der jaren heb gekocht.
b. Niets: ik heb geen investeringen
(behalve misschien een huis).
c. Een eigen bedrijf of onroerend goed.
d. Financiële investeringen zoals aandelen of vastgoedbeleggingen
e. Verzamelobjecten, mijn creatief of academisch werk.
f. Een huis, een auto, een wijnkelder, juwelen kunst…
g. Dat mijn ouders, mijn kinderen, vrienden of liefdadigheidsinstellingen het niet gered zouden hebben zonder mijn hulp
h. Vaste inkomsten uit spaarrekeningen, obligaties….

Tel je antwoorden op. De kolom waarin je de meeste antwoorden hebt omcirkeld, is jouw dominante geldtype. Scoor je hoog in een paar kolommen, dan ben jij een combinatie van die geldtypes.

A B C D E F G H

1 A e c h b f d g
2 e h f g c a d b
3 e d f c d B,f a b
4 e a B,d C,d a a c b
5 c a a b a a B,c b
6 h f e c a b d g

Zit je meestal in kolom A?
Jij bent een boekhouder jouw motto:
geldzaken moet je goed in de gaten houden
sterke punten je bent aandachtig, voorzichtig en verstandig
Valkuilen: je laat je soms te veel leiden door angst en onrealistische doemscenario’s.
moet je een financiële beslissing nemen, dan verkramp je, of je twijfelt eindeloos.
Doen probeer om meer ontspannen met geld om te gaan. Moet je een moeilijke beslissing nemen, schrijf de kwestie dan op, bekijk het pas weer wanneer je je rustig voelt, weeg de pro’s en contra’s af, en hak de knoop door.
Zit je meestal in kolom B?
Jij bent een diva (of heer) jouw motto:
geld moet rollen
Sterke punten je hebt stijl en kan goed leidinggeven
Valkuilen je doet (bijna) al je geld op aan uiterlijke zaken
en om indruk te maken op andere.

Doen probeer de verleiding om te kopen af en toe te weerstaan,
en ga op zoek naar andere dingen die je een goed gevoel geven
zie geld als middel om uw waardes van zijn,
van uw liefde te laten groeien naar andere zoals de heer het voorbeeld is
Zit je meestal in kolom C?
Jij bent een idealist jouw motto:
geld maakt niet gelukkig
Sterke punten je hebt visie, passie én compassie
Valkuilen als het over geld gaat, ben je sceptisch en tegendraads.
iets wat met geld te maken heeft, kan in jouw ogen nooit echt goed zijn.
je hebt bovendien de neiging om financieel te steunen op anderen.
Doen! Gebruik je kritische geest om je eigen financiën onder de loep te nemen.
beschouw geld als iets wat je kan helpen om je ( creative of geestelijke wereld )
doelen te bereiken, in plaats van als iets dat je in de weg staat.
Zit je meestal in kolom D?
Jij bent een imperialist jouw motto:
van geld kan je nooit genoeg hebben.
Sterke punten je bent een harde werker,
kan goed beslissingen nemen en hebt vernieuwende ideeën.
Valkuilen je kan gulzig, dominant,
ontevreden en gestrest zijn.
Doen! Probeer om in het hier en nu te leven met christus
wat zou je anders doen als je ‘binnen’ was?
waarom zou je die dingen niet nu al kunnen veranderen?
neem de tijd om te genieten van wat je hebt, in plaats van alleen maar je
(? Financiële ?) doelen na te jagen
Zit je meestal in kolom E?
Jij bent een levensgenieter jouw motto:
geld uitgeven is een kunst
Sterke punten je houdt van het leven en haalt alles eruit wat er in zit.
Valkuilen je kan hebberig en impulsief zijn.
doordat je gaat shoppen wanneer je je slecht voelt,
heb je misschien schulden opgebouwd.
Doen! Hou een financiële rustdag: één dag in de week
waarop je geen geld uitgeeft. En probeer te sparen:
dat geeft je geen onmiddellijke voldoening,
maar wél op de lange termijn.
Zit je meestal in kolom F?
Jij bent een naïveling jouw motto:
geld is niet belangrijk.
Sterke punten je bent flexibel en posetief ingesteld.
Valkuilen je stopt je hoofd soms in het zand wat geldzaken betreft en je kan je
machteloos voelen. Omdat je niet weet wat er binnenkomt en wat er buiten gaat,
lijkt het alsof je nooit rondkomt
Doen! Heb je geld over, gebruik het dan niet meteen om iemand terug te betalen
of iets te kopen dat je al lang wilde hebben.
laat het geld gewoon even op je rekening staan, en geniet van het gevoel van vrijheid
dat het je geeft. O ja, en schep orde in je financiële zaken!
beste broeder
Zit je meestal in kolom G?
Jij bent een spaarder jouw motto:
hoeveel staat er op mijn spaarboekje?
Sterke punten je bent zelfredzaam en financieel onafhankelijk.
Valkuilen je kan overdreven zuinig zijn en zelfs beetje gierig.
je houdt je spaarrekening bijna obsessief in de gaten en gedraagt je behoorlijk gespannen als het op geld aankomt.
Doen! Denk even niet aan je financiële toekomst.
besteed je geld aan een bos bloemen of aan een goed glas wijn, en geef af en toe
ook eens iets aan een ander.
zet hiervoor elke dag 1 € opzij: dit wordt een spaarpot voor overbodige uitgaven!
Zit je meestal in kolom H?
Jij bent een verzorger jouw motto:
het is beter om te geven dan om te krijgen.
Sterke punten je bent vrijgevig en alert.
Valkuilen je vergeet soms voor jezelf te zorgen
– ook financieel
Doen! Creëer elke dag een beetje tijd met de heer:
gedurende 5 minuten of een uur mag niemand je storen en doe jij gewoon waar je zin in hebt. En koop af en toe een (duur) cadeau voor jezelf!

Les 4 uitleg over hoe gebruiken “huishoudboekje slechte databank.xlsx”

Hoe ga je te werk zoek al je uitgaven bij de hand om er aan te beginnen
Eventueel komen we bij u langs om u op weg te helpen en voorbeeld te zijn van een goed rolmodel

We komen uw de liefde van onze heer brengen,
in kleine dingen te verspreiden. je kan belasting voordeel doen als gelovige doen we er niet aan mee aan pensioensparen bouw sparen,
neem je het bouwsparen niet op, is het aanvulling van je pensioen sparen,
maar meer aftrek als je een groot loon heeft op je belastingen,
als je niet veel kunt aftrekken van je belastingen is pensioen en bouwsparen goed voor belasting vermindering ook al neem je je bouwsparen niet op voor je pensioensparen.

De gene die van God houden doen geen financieel voordeel die zetten in de eenvoud hun geld aan het werk,
op gewone spaarrekening steunt niet de rijken met pensioen of bouwsparen,
zodat ze minder de arme kunnen beïnvloeden met geld, om macht wellustige te ontkrachten in alle eenvoud en voor de liefde van de natuur minimalistisch te leven met veel liefde weinig materiaal.
God maakt u niet financieel rijk geeft, Hij geeft je juist wat je nodig heeft om in zijn liefde te leven gebruikt Hij uw handen voor zijn naam aan het werk te zetten zonder geestelijk onderrichting te geven tot betreffende personen er om vragen, aan u persoonlijk wat u zo veranderd heeft door uw geloof te belijden.

We helpen u met de werken van barmachtigheid met les 3
is er in de “gezonde database”

Klik je aan “(3) Geloof / Believe”
Dan klik je aan “(3.2) christelijk / Christianity”
Dan klik je aan “3.2.2 catechese 3mc voor alpha cursus”

stuur email adres en uw woonadres en gsm nummer waarop we u kunnen bereiken voor persoonlijk contact
Mail naar: onzeleermeester@outlook.com
bid voor (onze droom klik hier) waar je mee kunt delen in de liefde van de voorzienigheid

hoe ga je tewerk lees eerst les 3 voordat je aan alles begint
dan zie je, dat je 2 zichtrekeningen heeft (geopend) dat je financieel je steentje kunt bijdragen.

zie dat je minstens 6 E-spaar rekeningen heeft in totaal
verandert in de instellingen van uw bank de naam bij uw rekening zodat je weet voor wat uw
6 E-spaar rekeningen voor staan zodat je ze individueel herkent
ik ga de namen voor de verschillende spaarrekeningen op noemen:

1. Amusement
2. Vakantie
3. Herstellingen
4. Volgend voertuig aankoop
5. 3% sparen om zelf de werken van barmachtigheid door te geven aan de gene die gods liefde nodig hebben als de andere er achter vraagt wie god (in ons is)
6. Garderobe
Zo het moeilijkste gedeelte is achter de rug hoe gebruik je huishoudboekje gezonde databank
Onderaan van scherm heb je tapbladeren onder andere:

• Uitleg
• Inkomen
• Uitgaven
• Giften
• Wat ik wil dromen
• Alle overzicht
• Schema’s
Die je kunt aanklikken om inhoud van dat tap blad te zien
Inkomen & uitgaven zijn aan mekaar gelijk uit het opzicht van indeling,
die indelingen aan de linker kolom, de indeling van de uitleg van rekening dat u + of – waarde geeft in de 3 kolommen er naast die wit gekleurd zijn, waar jij een waarde kunt in achterlaten, de 3 kolommen hebben ieder voor zich een terugkerende waarde, van de waarde die je in de kolom in vult,
wat zijn die 3 kolommen:
1. Maandelijks
2. 3 maandelijks
3. Jaarlijks
Giften in dit tap blad moet je niets doen gebeurt automatisch door het Exel bestand juist aflezen hoe je de wereld kunt veranderen, door je steentje bij te brengen,
moest iedereen het doen, ook de rijken, maar wat versta je onder rijk, als je geen werken van barmachtigheid uit voert, zonder er iets voor terug te willen laat ik aan uw liefde over hoe dicht je bij de liefde sta in uw leven, van het grote geheel in de maatschappij.
Wat te doen met 3% geld van uw inkomen om de liefde werkzaam in te zetten.
Naar geleng standpunt verandering van de liefde, voor leven tot de derde persoon,
die u leert kennen om te dienen door dienstbaarheid lichaamelijke werken, niet geestelijk onderrichten das voor de gene die theologie gestudeerd hebben over Gods zijn levensloop van liefde voor ons
door de liefde voor dienen persoon te beleven,
uw liefde zal samen met de liefde van de heer hem overhalen tot geloof de rest in desbetreffende personen,
niet forceren ook als je ziet dat des betreffende persoon beter kan helpen, zoals de
3 aapjes doen horen, zien en zwijgen, doet meer goed dan uw wil te overtuigen van uw geloof
wij hoeven verder niets te doen de rest doet de Heer onze God.
dan leven als net als christus als rolmodel ons leven te belijden,
meer vraagt de heer ons niet dan onze dienstbaarheid voor onze broeders die interesse tonen, voor de heer zijn liefde en zijne naam,
hoe gaan we het realiseren zodat we de armoede uit de wereld kunnen verhelpen, samen als gezamenlijke gemeenschap.
stort 1x per maand bedrag van 3% op uw eigen spaarrekening “giften”, wat je afleest onder tabblad giften in uw Exel bestand naast dat je al uw inkomen en uitgaven heeft ingevuld in bestand.

Wat ik wil dromen is tap blad over wat je eventueel wilt maar noch niet kunt of wil kopen of na tijd niet koopt door de liefde van onze heer die in u werkt om meer betekenis te geven aan uw leven,
maar daar ben je nog niet, er zijn weinig geroepen om zijn werk vorm te geven zonder onze Heer zijn onze ideeën (op betere leven) niets, zijn we niets in de maatschappij dan zijn hebben we de kracht van zijn liefde gevonden van zijn koninkrijk,
en zijn we een vrij persoon in de maatschappij.

Alle overzicht is tabblad van overzicht, van vorige tab bladeren,
in gele kader “Eten voeding” kun je wekelijks geld invullen dat je per week uit geeft,
in witte vak,
je moet onderaan links naar het blauwe zien, “benodigd inkomen per maand” dat je niet boven je maandelijkse inkomsten komt anders heb je problemen.
in de groene kader “alle spaarboeken”:
1. vul je naast elke spaarboek een bedrag in naar uw eigen keuze, van bepaalde waarde in de witte vakken, moet onderaan links zien
naar het blauwe “benodigd inkomen per maand”, dat je niet boven je maandelijkse inkomsten komt anders heb je problemen.
2. in grijze is 3% giften per maand op uw “eigen spaarrekening giften”, help als vrijwilliger uwe medemens, zoals de vrijwilligers op deze site doen,
de arme te onderrichten zoals wij hier doen,
naar een wereld van verandering, is de liefde die ons een on voorziende kracht geeft, we doen het uit het grootste werk dat de heer in ons uitwerkt,
om de wereld te oordelen door intelligent de liefde voor te leven,
en de heer onderricht de gene die zich geroepen voelen om deel te nemen aan onze vrijwilligers acties voor goede doelen.
als je op je “3% giften spaarrekening” te veel op staat aan goede doelen

nu maak je van uw 1ste zichtrekening waar alle inkomen op binnen komt:
automatische overschrijvingen die je naast 6 spaarboeken een waarde heeft gegeven,
in Exel bestand “huishoudboekje gezonde databank” tabblad “alle overzicht”

ik som de spaarboeken op:

1. Amusement
2. Vakantie
3. Herstellingen
4. Volgend voertuig aankoop
5. 3% sparen barmachtigheid
6. Garderobe
Deze spaarboeken schrijf je een automatische opdracht de bedragen per maand over en het eten bedrag naar de “2 de zichtrekening” wil je iets gaan drinken schrijf je op dat moment over van uw geld dat je gespaart heeft van je spaarrekening “amusement” bedrag over om te betalen naar uw
“2de zichtrekening”.

Het materialistische leven,
van de ondergang van rijkdom

waarom worden sommige materialistische doelen gesponsord op meer verkoop,
om de mensen de illusie te geven dat ze rijk zijn,
en hun laat lijden door kwaad dat de reclame voorbrengt.
er zijn ook goede doelen die de mensen en de staat oplichten,
om luxe af te schrijven van de btw, en blijven er veel geld aan hun handen plakken door sommige maatschappijen, die de wet van de btw oplichten op rechtmatige manier.
en ontglippen door de wet die niet rechtvaardig is.
Laat het niet toe zeg de steun op wat ik aan goeie christene aan zaai, zet zelf geld van de goeie doelen die je hun geeft op je spaarrekening “giften” en help mensen als barmhartige Samaritaan zelf te zijn, blijf je aan je rol als rolmodel houden je zult meer vreugde krijgen in je rol, als rolmodel. Je helpt de maatschappij door goede voorbeeld voorop te stellen, van onze heer onze god die om ons geeft, onvoorwaardelijk.
als je op spaarrekening “giften” als je overtollig geld verwerft kun je nog aan goede doelen geven

Les 5 hoe begin je aan besparen en niet klagen
Gods rijkdom zit in de eenvoudige kleine dingen die je voor een ander doet zonder te klagen.
(om te besparen voor uw medebewoners & medemens) want uw geld is gestructureerd met “huishoudboekje financiële boekrol”.
Ga je meer richten op God, omdat eenvoud en minimalisme omdat God maakt u vrij in zijn koninkrijk.
Een paar jaar is zo voorbij. En plotseling kom je, net als ik, tot de
conclusie dat je de vruchten van je werk begint te plukken.
door heilig te leven de kennis en de wil te doen.
Dat dat uurtje nadenken en die paar uur administratieve werk je
een geweldige nieuwe financiële toekomst biedt.
verbluffend vrij leven.
En wanneer je je leven laat draaien om de liefde van god,
met deze website geld bespaart,
voor die andere,
dan heb je altijd een stapje voor.
dus voortkom uit drang naar ‘rijkdom’ en “materiele” gezondheid en richt op eeuwige.
en richt u op de kennis van deze cursussen om de wil ook in uw leven te doen
kies voor eenvoud en minimalisme om Gods wil te doen,
geniet jij van iedere dag.
En merk je dat je leven alleen maar beter wordt.
dus maak ik u wegwijs in deze jaarlijkse rompslomp van papieren,
zoek ze bijeen bekijk waar je kunt besparen op de vaste kosten, en minimalistisch te leven
door goedkoop te verzekeren, geen kabel tv, water, elektriciteit, voorbeeld geen vast internet of internet delen met kameraden / buren als je niet te ver van mekaar woont als je enkel surft op internet,
Zo nu je een heel bedrag heeft bespaard door goedkoper de vaste lasten te besparen,
bespaar je al gemakkelijk 1600€ op een jaar die je anders weg geeft en niets aan heeft,
dus pak je vaste lasten aan gebruik je verstand en deel kosten,
met andere gezinnen vrienden of familie.

kabel tv:
heb ik vervangen door Gods koninkrijk u hier aan te bieden omdat ik het waardig acht om technologie af te keuren en mijn hart open te zetten,
in stilte energie van de heer mijn lichaam en geest op te laaien door gebed van Zijn liefde in ons die het geloof brengt door theologie van de catechismus in de
“gezonde databank” onder “geloof” dan kiezen “christelijk”
“3.2.2 catechese 3mc voor alpha cursus”
heeft voor uw verheerlijking van onderrichting van Gods zijn liefde,
in Zijn koninkrijk voor zijn naam.

water & elektriciteit:
door prijzen te vergelijken in de winter zie verder door
• les 6 grote bespaartips
A2 bespaar op energie bedrijven enkele ideetjes .
internet:
met voorbeeld 3 of meerdere kameraden op internet zitten, in hun eigen stek, samen er voor betalen met elk hun computer,
als je allemaal enkel surft op internet, kom je samen in 1 huis waar internet voor zien is het internet samen delen in eigen stek voordeliger dan 3x internet te voorzien.
verzekeringen:
vergelijk de prijzen tot welk bedrag je gedekt bent met je verzekering,
voor dat je over stapt, hoe minder verzekeringen hoe beter.
1. inboedel
2. familiaal
3. pensioensparen
4. bouwsparen
vepen of roken:
bijzonder duur voor je gezondheid op de lange termijn,
Maar het is verslavend en het vereist wilskracht en discipline,
om van deze gewoonte af te komen.

Les 6 grote bespaartips
A1. Bankzaken hoe regel je het
Je bent al bij een bank aangesloten die je ouders hebben uitgekozen toen je opgroeide,
durf veranderen kijk hier onder op website van bank tarieven van bankkaarten,
• Voor belgië
• Voor nederland
je ga zien dat veel verschillen van bank tot bank als je het financieel niet breed heeft, kies je dan voor een bank waarvan de bankkaarten gratis zijn zoals ik kies voor Argenta omdat ze niets aanrekenen voor verrichtingen per maand of per jaar voor uw kaart want dat kan oplopen bij sommige banken.
A2. bespaar op energie bedrijven enkele ideetjes
vergelijk je energie tarieven en bespaar, zet voor volgend jaar in uw agenda een afspraak met u zelf om te herhalen om zo goedkoop en duurzaam te leven, zonder verkwisting.
durf te veranderen van energie maatschappij in de winter zelf doen.
Niet alle groene stroom is gelijk geschapen. Veel bedrijven kopen groene stroom licenties in
uit het buitenland. Deze licenties zijn wel echt, maar ze zijn vaak gecreëerd via
Noorse waterkrachtcentrales. Deze centrales staan er al tientallen jaren, dus door hier licenties van af te nemen verandert er weinig aan de duurzaamheid in de wereld. Daarom dat de heer vraagt om minimalistisch te leven.
in belgië energie tarieven vergelijken
in nederland energie tarieven vergelijken

hoe veranderen?
Veranderen van leverancier is stukken eenvoudiger,
dan je denkt, de nieuwe leverancier regelt alles voor jou in feite?

Stap 1 vergelijk & kies
Neem je laatste afrekening van je huidige leverancier er bij
surf naar:
www.vreg.be voor te vergelijken in België
voor de verschillende rekenmodules naargelang uw gebruik.
en zie welke leverancier je het meeste interesseert naargelang uw gebruik
let niet alleen op het prijskaartje zie ook naar de duurtijd en opzegging termijn van het contract, kontroleer de prijzen van vast/flexibel tarieven of korting krijgt als je je rekening betaald met domiciliëring. Kies voor groene leverancier,
en geen groene krachtcentrales vanuit het buitenland.
stap 2 ga tot actie over voor de overstap
je nieuwe leverancier zorgt voor de opzegging bij je oude leverancier.
hij regelt alles met je oude leverancier van de net beheerder krijg je een kaartje om je meterstanden door te geven.
2 à 3 maanden later als alles goed zit kun je starten bij je nieuwe leverancier.

niet doen! (misleiding tot verkoop aan u)
laat je niet overhalen door aan deur aan deur verkoop of telefonische verkoop.
want ze bellen rond de zomer dan komt uw zo gezegd voordeel goedkoper uit geloof ze niet en wimpel ze af.
om u te overhalen met lepe trucks door in je gezicht, of aan de telefoon u positief in uw voordeel hun product te verkopen voor bepaalde tijd, Voorbeeld met voordeel voor half jaar of paar maand, de komende jaren je gewone tarief aanrekenen,
zonder het voordeel en bedrogen u laten uitkomen,
omdat ze lepe trucks u naar de mond praten,
om naar u te kunnen verkopen.
Je kunt beste in de winter zelf verwarmingscontracten afsluiten dan heb je het goedkoopste tarief.
de lepe vossen hebben hun personeel zo afgericht om u in de zomer te contacteren af te sluiten, zodat ze u met zo gezegd voordeel kunnen doen en zo meer voordeel voor de grote bedrijven te laten opbrengen, of groene contracten verkopen doen ze door de mensen in grote schaal oplichten voor hun voordeel.
wij als goede mens doen daar niet aan mee want de heer geeft zijn liefde ook gratis zodat wij zijn spiegel beeld kunnen evenaren,
om er naar te streven met de 14 werken van barmachtigheid,
niet met ons geld bezig te zijn,
maar met de mensen rondom ons van gezin tot buur en omstreken.

B1 apperaten hoe bespaar je
je bent materialistisch ingesteld en je apparaten sluimeren uw € euro’s,
wat doe je er aan om een gelukkig leven te lijden, zet je in voor uwe medemens en wees sociaal,
doe de 7 werken van barmachtigheid wees een rolmodel, naar een groenere omgeving
minder uitstoot fossiele brandstof wel 2 tot 3x,
want al de reclame die u overhalen tot aankoop zijn ontworpen om winst te maken,
niet alleen voor bedrijf maar voor maatschappij namelijk werknemers, beurs als het maar opbrengt maar niet voor de liefde voor moeder natuur en milieu,
die de heer onze vader voor ons gecreëerd heeft.
Vraagt om zijn heerlijkheid te ervaren,
door met zo min mogelijk stroom toestellen te leven naar een duurzaam leven.
Zet je stand-by apparatuur voor schakeldoos op een timer. S ’Nachts hoeven je
router, tv, recorder, audio set, spelcomputer en andere
apparaten niet aan te staan. Dit kost je geen moeite, maar levert een
aardige besparing op na een jaar. En bovendien eenvoudig leven met zo weinig technologie vermindert minder brandgevaar en straling voor uw gezondheid! als je helemaal gezond wilt leven hoe minder technologie in uw leven hoe gezonder je bent.
Daarom dat christus vraagt om minimalistisch te leven, want de herinneringen dat de mensen hebben over u, als je heilig bent verklaard word je herdacht en blijft uw ziel (geest) verder leven na uw dood.

gebruik stopcontactblokken met schakelaar: als je toestellen niet gebruikt uit te zetten is beter dan op stand-by ook voor uw computer en apparatuur
laders: laat ze niet inzitten in stopcontact trek ze uit of met schakelaar
apparaten: zoals koelkast en diepvries enz. van klasse A of A++
digi-recorder: is apparaat om digitaal naar Hd-Tv te kijken gooi hem buiten zeg abonnement op leef eenvoudig dan kun je minder verlijd worden.
Televisie kijken word duurder en duurder wel 40€ tot 60€ per maand,
maar we kijken steeds minder naar tv, we kijken liever via tablet tv,
omdat het internet er gekomen is, ik heb kabel en digitaal tv kijken buiten gegooid omdat ik streef naar vrijheid, dat weinig te vinden is in de maatschappij, omdat we te zwak zijn om de reclame en televisie programma’s te weerstaan,
we hebben dat niet nodig al die technologie onze kinderen krijgen er een afgestompte geest door, die wereldleiders die niet om de liefde geven maar om hun product te verkopen,
zo veel mogelijk naargelang gebruik van de maatschappij die niet vrij zijn,
dus wees sterk en vrij, niet als kudde apen die ingepompt krijgen wat leven is,
dat dan niet de liefde van onze Heer Jezus Christus is als je niet in heilige familie geloofd hou dan ook niet van eventueel uw vrouw en kinderen daar draait de liefde over van de heiligen dus geloof niet in al die luxe dat dat nodig is dat ze u aanpraten en je zult meer vrijheid verkrijgen omdat je de liefde van de voorzienigheid meer begrijpt en het koninkrijk meer ziet.
Moest je toch tv willen behouden,
Vaak is een Alles-in-één Pakket (tv, telefoon & internet
goedkoper dan een los tv & internet pakket. Je kunt de telefoon
dan gewoon niet gebruiken, zoals ik deed vroeger.
de verwarming
De verwarming vertegenwoordigt op elk moment van de dag een groot deel van onze energiefactuur. Je kan dit verbruik verlagen door de temperatuur in je slaapkamer aan te passen.
De aanbevolen temperatuur voor een optimale nachtrust ligt tussen de 16 en 18 graden. Ja, zo laag! En toch denken velen van ons dat het minstens 19 graden moet zijn om goed te slapen. In werkelijkheid verhindert een temperatuur van meer dan 18 graden net dat het lichaam zijn temperatuur verlaagt en in slaap valt.
We hebben het uitgerekend: met één graad minder op de thermostaat kan je je verwarmingsfactuur tot 7% doen dalen! Het zou dus de moeite waard zijn om de verwarming ‘s nachts een of twee graden lager te zetten. Als je het toch koud hebt, kies dan voor een dik, zacht dekbed en een warme pyjama! Daardoor worden je nachten gezelliger en je energiefactuur zal lager zijn.
Vergeet ook niet om je thermostaat in te stellen als je er een hebt, zodat de temperatuur ‘s nachts automatisch juist wordt geregeld. Dan hoef je daar al niet van wakker te liggen.
de koelkast en de diepvriezer
Deze apparaten moeten natuurlijk dag en nacht opstaan, daar kunnen we niet omheen. We kunnen het verbruik echter beperken door de temperatuur te regelen: 5°C voor de koelkast en -18°C voor de diepvriezer is koud genoeg. Nuttig weetje: elke graad minder betekent 5% minder verbruik op jaarbasis!
Als je besluit om je toestellen te vervangen, dan is het aangeraden om energielabels te vergelijken. Om je een idee te geven: een koelkast van categorie C verbruikt twee keer zoveel als een koelkast van categorie A+. Dit kan op jaarbasis een enorme besparing opleveren

Gebruik regenwater
In België weten we wat regen is! Maar heb je er ooit aan gedacht om al dat regenwater te gebruiken? Het is een alternatief dat steeds populairder wordt. Wist je al dat wij niet enkel drinkwater gebruiken om mee te koken, maar ook om het toilet mee door te spoelen?
Dit is helemaal niet nodig. Daarom is het interessant om een regenwaterput te installeren die een deel van je jaarlijkse waterverbruik kan dekken. Dit is natuurlijk ook een investering: de grootte van de put en de nodige hoeveelheid filtratie zal afhankelijk zijn van waarvoor je het regenwater wil gebruiken, en hoe vaak.

C1 . Verzekering
Onder verzekering vallen enkele voornaamste onderwerpen,
waar ik uitgebreid over zal vertellen om u niet te laten misleiden
want de meeste verzekering agenten kijken niet naar uwe portemonnee, maar naar hun voordeel. Hoe meer ze verkopen en u kan aansmeren hoe liever ze het hebben maar dan betaal jij voor ongepaste verzekeringen, die je niet nodig moet hebben en betaalt jij er voor waar je geen gebruik aan neemt,
voor de verzekering agent is dat gemakkelijk verdient,
voor zijne portemonnee en ben je officieel opgelicht waar je bij staat.
Hier onder som ik de verschillende verzekering onderwerpen waar ik het over zal hebben:
1. Zorg verzekering
2. Aansprakelijkheid verzekering
3. Inboedel verzekering
4. reisverzekering

1. Zorg verzekering
Een zorgverzekering is verplicht en hebben we allen nodig,
dank zij die verzekeringen komen we niet voor onnodige kosten te staan,
als je een ziekenhuis opname moet ondergaan,
elke verzekering is niet het zelfde?
waar zitten de verschillen? Leg ik je zo uit.
Wist dat ziekenhuis opname gemakkelijk niets tot duizenden € per dag kost
het hangt er van af wanneer en hoe je verzekerd bent en tot hoeveel je verzekering gedekt is de goedkope tot 2000€ maar een operatie kost gemakkelijk 10000€
• Bij dkv hospitalisatieverzekering hoe jonger je bent hoe goedkoper,
geen hospitalisatie verzekering is beter als je gezond leeft heb je geen hospitalisatie verzekering nodig.
• Tandverzekering is pas na 1 jaar toepasbaar voor je er van kunt genieten meestal kost het meer aan maandelijkse kosten wat je er van zou terug krijgen.

2. Aansprakelijkheid verzekering

zoals de naam al doet vermoeden – wettelijk verplicht.
Op deze verzekering kun je een
beroep doen wanneer jij schade veroorzaakt bij een ander.

3. Inboedel verzekering

Je inboedelverzekering is vooral van belang voor het geval je huis
Afbrandt, of wanneer er wordt ingebroken. Hiermee wordt de schade
die je hebt opgelopen vergoed.
Veel moderne inboedelverzekeringen hebben een ‘plat tarief’
tot een bepaald bedrag. Je verzekert bijvoorbeeld in één keer je
inboedel tot maximaal 200 euro per jaar.
En geloof me, je hebt wel een héle
bijzondere inboedel nodig om boven dit bedrag te komen. De
verzekeraar werkt namelijk niet met de nieuwwaarde.

4. reisverzekering
Een reisverzekering is bedoeld om je bagage op reis te verzekeren tegen verlies, diefstal of schade. Veel reisverzekeringen proberen je ook extra te laten betalen voor zorg in het buitenland. Dat is vreemd, aangezien dat in de meeste gevallen al is afgedekt voor je zorgverzekering

D1 Internet
Internet wordt steeds belangrijker, maar tegelijker tijd wordt het ook steeds goedkoper. In de dure pakketten krijg je automatisch zeer snelle internetverbindingen aangeboden, maar voor de meeste mensen zijn die enorme snelheden nergens voor nodig. Zéker niet als je tegenwoordig enkel websites bezoekt of streamt
Dus? Zijn er 2 mogelijkheden
• delen met andere huishoudens onder 1 netwerk en de kosten delen
• Voordelig interpakket kan het lonen om over te stappen op een voordeliger internet pakket. Ik ben vroeger overgestapt naar voordelig ADSL pakket. De snelheid is gehalveerd (naar ca. 20 mb), maar daar merken we in het dagelijks leven helemaal niets van.
En we streamen er op los! Super sloom internet is frustrerend. Maar door te kiezen voor een betaalbaar pakket met je buren of vrienden pakket delen en samen overeenkomen maandelijks de kosten van internet pakket te delen dat nog steeds erg snel is, kun je ontzettend veel geld besparen zonder dat je er iets van merkt, met routers aan mekaar gekoppeld in elk huishouden door te lussen, je moet wel elkander vertrouwen,
en je pakt internet duur internet pakket onbeperkt, om samen op te surfen dus vraag aan uw buren of vrienden of ze geïnteresseerd zijn om te delen is goedkoper.
INDIEN NIET bekijk hier de tarieven die bij je passen of pakketten naargelang uw verbruik
www.bestetarief.be
lees de kleine lettertjes van eventueel uw contract
laat u niet verlijden door promoties, want die duur en kort om u in de val te doen struikelen van dure tarieven.
die je niet wilt voor 2 jaar omdat ze u misleiden op einde er meer voor vragen en u misleiden met contract van 18 tot 24 maanden,
waar je niet op terug kan tenzij je (hoger) betaalt dan contract afgesloten,
met hoger tarief als volgt zo duurder uit komt.
niet doen! (misleiding tot verkoop aan u)
laat je niet overhalen door aan deur aan deur verkoop of telefonische verkoop,
om u te overhalen met lepe trucks, door in je gezicht of aan de telefoon u positief in uw voordeel hun product te verkopen, voor bepaalde tijd Voorbeeld,
met voordeel voor half jaar of paar maand de komende jaren je gewone tarief aanrekenen zonder het voordeel en bedrogen u laten uitkomen, omdat ze lepe trucks u naar de mond praten, om te kunnen verkopen die lepe vossen hebben hun personeel zo afgericht om meer voordeel de grote bedrijven te laten doen, de mensen in grote schaal oplichten voor hun voordeel, wij als goede mens doen daar niet aan mee want de heer geeft zijn liefde ook gratis, zodat wij zijn spiegel beeld kunnen evenaren om er naar te streven met de 14 werken van barmachtigheid.

E1 auto aanschaffen

elektrice wagen
Een elektrische auto heeft geen uitlaat waar schadelijke afvalstoffen uitkomen, toch zijn ook elektrische auto’s niet klimaatneutraal. Zo wordt tijdens de productie van de accu veel CO2 uitgestoten en is ook de productie van elektriciteit niet vrij van uitstoot. Hoe schoon is de elektrische auto nu echt?
Het is misschien wel de moeilijkste te beantwoorden vraag omtrent elektrisch rijden: hoe schoon is de elektrische auto? Er zijn heel veel factoren en variabelen die meespelen en een zwart-wit antwoord is niet te geven. Klimaatneutraal is een elektrische auto niet, er is zowel directe uitstoot van fijnstof als indirecte uitstoot van CO2 en NOx (stikstofoxiden).
CO2-uitstoot Kijk je naar de door de fabriek opgegeven eigenschappen van elektrische auto’s, dan zie je bij CO2-uitstoot 0 gram per kilometer staan. Dit is inderdaad de uitkomst van de verplichte Europese verbruikstest. Er is dus geen directe uitstoot, maar daarentegen wel indirecte uitstoot: opwekking van elektriciteit zorgt ook voor uitstoot. In ons land wordt slechts een zeer beperkt percentage van onze stroom op met wind- of zonne-energie opgewekt, verreweg de meeste elektriciteit wordt opgewekt met kolen- en gascentrales,
daarom dat de elektriciteit factuur gestegen is voor iedereen ook de gene die geen auto willen zijn de dup van de rijke hun luxe voertuigen.
Als je een vergelijking wilt maken met brandstofauto’s, dan moet je de CO2 die de productie van elektriciteit met zich meebrengt meerekenen. Tegelijkertijd komt er niet alleen CO2 vrij bij de verbranding van benzine of diesel in een motorblok, maar is ook productie van deze brandstoffen allesbehalve CO2-neutraal. Dit moet je dus ook meewegen.
Accuproductie Dan zijn we er nog steeds niet, we hebben nu enkel nog gekeken naar de CO2-uitstoot veroorzaakt door het rijden. Ook bij de productie van een auto komt CO2 vrij. Vooral de productie van
(lithium-ion accupakket (klik hier) veroorzaakt een aanzienlijke milieu probleem met extra uitstoot van CO2, verder is de productie van een elektrische auto niet wezenlijk anders dan die van een brandstofauto.
Fijnstof Elke auto produceert fijnstof, microscopisch kleine deeltjes die gezondheidsschade veroorzaken. Volgens TNO is maar een klein deel daarvan afkomstig van de motor, het overgrote deel van de uitgestoten fijnstof wordt veroorzaakt door slijtage van banden en remmen. Ook bij een elektrische auto zorgt slijtage van deze onderdelen voor fijnstofuitstoot. Wel is het zo dat elektrische auto’s doorgaans minder slijtage aan de remmen hebben door het zogenaamde regenereren; het afremmen op de elektromotor, waarbij energie wordt teruggewonnen. Onder aan de streep heeft een elektrische auto een lagere fijnstofuitstoot: circa 25 tot 40 procent lager dan die van een benzine- of dieselauto.
Stikstof Door het zogenaamde stikstofbesluit en het dieselschandaal bij Volkswagen staat stikstof hoog op de agenda. Of eigenlijk stikstofoxiden, meestal afgekort tot NOx. Voor zowel het klimaat als mens en dier is NOx schadelijk. Meer informatie over stikstofoxiden vind je in dit toegespitste artikel over uitstoot.
Belangrijk om te weten is dat een elektrische auto geen directe NOx-uitstoot heeft, maar dat deze schadelijke stoffen wel vrijkomen bij de productie van grijze stroom. Met name kolen- en gascentrales zijn notoire stikstofoxide-uitstoters.
Directe versus indirecte uitstoot Uiteindelijk draagt elke gram CO2 evenveel bij aan de opwarming van de aarde, ongeacht of deze wordt uitgestoten door de uitlaat van een benzineauto of de schoorsteen van een elektriciteitscentrale. Fijnstof, NOx, maar bijvoorbeeld ook roet hebben ook een grote invloed op de gezondheid van mens en dier en daarbij maakt het wél uit waar de uitstoot plaatsvindt. Elektrische auto´s beperken de uitstoot in stedelijke gebieden en dragen daarbij bij aan verbetering van de lokale luchtkwaliteit.
Gedeeltelijk Gehaalt van link:
https://www.anwb.nl/auto/elektrisch-rijden/hoe-groen-is-het

F1 KLEINE BESPAAR TIPS NAAR EEN WERELD VAN VRIJHEID
De loterij:
sommige mensen gokken en geven 8€ per week uit aan de loterij,
das al gemakkelijk 432€ op een jaar, dat ze uitgeven aan de lotto de grote mogelijkheid dat je 100% verliest is zeer groot,
dus laat je niet verlijden door de rijkdom of materialistisch leven te willen hebben, leef eenvoudig en krijgt een vrij minder gejaagd leven terug.
De krant:
is tijd rovend en geeft namelijk cijfers een vertekend beeld van de werkelijkheid, net zoals nieuws, geven ze de informatie om de maatschappij in een richting te duwen, dat op brengt, dus laat je er niet meer door misleiden,
zeg uw krant en nieuws op, je zult minder de dupe zijn wat ze u willen doen geloven, hou u bezig met eeuwig durende zaken, zoals Gods koninkrijk.

Blijf van je geld af:
Zodra je de juiste spaarrekening hebt geopend, is het de kunst om
van je geld af te blijven. Wanneer je spaart voor de verschillende spaarrekeningen waar ze voor dienen, Zorg dat je
automatisch overboeking iedere week / maand word gerealiseerd
Zo heb je er geen omkijken naar.
kun je realiseren met uw barmachtigheid die geschonken van de heer
Door financiële meevaller aan te wenden voor je toekomst, en niet voor het nu, kun je zomaar een half jaar vooruit komen in je spaardoelen. Dat is niet niets. Mensen zonder geldzorgen gebruiken meevallers om hun toekomst mooier te maken. Dat wil niet zeggen dat je nu mag genieten. Als het goed is gebruik je je geld om je geluk te ondersteunen. Dat zou dus betekenen dat je al prima in je vel zit wat je financiën betreft. Je hebt deze meevaller nu niet nodig om je beter te voelen. Die heb je gerealiseerd door uw liefde aan de mensen te geven zodat Christus op zijn beurt hen kan roepen zoals gwenovitch vrijwilligers zoekt in de blije boodschap van de heer voor samen te werken aan een wereld van verandering, door je geld nu gestructureerd apart te zetten kun je bouwen aan een nog veel geweldiger gevoel: geschonken door de vrijheid door Gods roeping tot de heer en van gwenovitch die de heer volgt in al zijn glorie.
Stel je voor dat je werkt aan drie projecten tegelijk. Je probeert alle
ballen hoog te houden en kwaliteit af te leveren, maar dat blijkt niet
eenvoudig. Wanneer je je energie moet verdelen over meerdere
projecten dan smeer je het dun uit. Dat betekent dat je aan ieder
project minder aandacht en tijd kunt besteden. En dat betekent
doorgaans dat je minder kwaliteit kunt bieden.
Zo is het ook met je geldstromen. Door een beetje geld uit te geven
aan veel dingen ‘lek’ je financiële energie. Wanneer je de onnodige
uitgaves eruit wiedt en je uitgaven vervolgens focust op die paar
dingen die je echt belangrijk of essentieel vindt, krijg je veel meer
kwaliteit terug voor de liefde aan het werk te zetten met je spaarrekening “giften”.
Het uitgeven van geld wordt vaak gebruikt om een fijn gevoel op te
roepen. Wanneer je nieuwe kleding koopt of gebruik maakt van die
’geweldige aanbieding’ voel je je even goed. Je hebt iets nieuws
gescoord waar je tijdelijk blij mee bent,
maar als je geld aan het werk zet van je “giften” spaarrekening voor barmhartigheid, andere te plezieren geeft je dat meer plezier dan kleren te kopen voor je zelf.
Er zijn echter ook manieren om met minder geld meer blijdschap op
te wekken. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je minder uitgeeft aan
dit soort willekeurige aankopen, en meer geld stopt in een geweldige
hobby, zoals het goede voorbeeld voor te leven
en als een echt rolmodel zonder te oordelen
voorleven voor derden te beleven.
op krediet of in rood staan
Waarom leven sommige mensen in de illusie van rood staan,
omdat ze er op los leven zonder structuur in hun financiën,
of door dure verslavingen waar veel geld van hun naar toe gaat in hun leven van er op los te leven.
De boodschap die ik geef doe het niet.
Rood staan is niet mijn ding en is verschrikkelijk duur. Soms betaal je wel
12% rente! Wees niet lui en leef. Je raakt eraan gewend dat je 1.000 euro rood kunt staan, en je gaat er naar leven. Al zolang als ik leef hoor ik elke maand van mijn moeder dat ze rood staat. Toch hebben mijn ouders nooit geldproblemen gehad sinds ik leef. Het rood staan is een gewenning geworden. Een vertrouwd signaal aan de vrouw des huizes dat de maand ten einde loopt. Als ze het zouden opzeggen zou er niets veranderen, behalve dat ze jaarlijks niet meer tientallen euro’s weggooien. Door bij een goede vriendin te wonen heb ik ontdekt dat een hypotheekverstrekker niet zo snel opgeeft. Als ze de hypotheek niet kunnen afschrijven, proberen ze het de dag erna opnieuw. En opnieuw, en opnieuw. En als het na een tijdje echt niet lukt, krijg je een acceptgiro thuis. Een mooie herinnering aan jou dat het tijd wordt om je geldzaken op orde te houden. Dus stop met rood staan. Het heeft gewoon geen nut. Wen jezelf aan echt te stoppen met geld op te nemen van uw rekening op nul euro staat. Breng je financiën beter op orde zodat je nooit meer te maken krijgt met ‘nul’. Bouw een spaarbuffer op, zodat je jezelf wat geld kunt terugstorten als je krappe tijden tegemoet gaat. Daarom dat ik me hou aan de structuur van mijn rekeningen.
En zodra het kan, zeg rood staan op. Als nul echt nul is ga je vanzelf beter om met je financiën. Dan word je vanzelf minder lui. Geloof me. Ik heb het precies zo gedaan. Ik stond regelmatig rood omdat ik toen geen karakter had. Niet omdat ik te weinig geld had, maar omdat ik te lui was om geld over te maken. Toen ik overstapte naar een nieuwe bank heb ik rood staan gewoon niet geactiveerd. Wat overigens ook luiheid was. Ik wilde het wel, maar moest er zoveel formulieren voor invullen dat ik het heb laten gaan. En nu is nul echt nul. En dat werkt prima. Rood staan is niet slim. En je kunt er maar beter mee stoppen. Verklaar het als verboden, en laat het niet meer toe om schulden in het algemeen te hebben.
1. Zorg dat je je creditcard aan het einde van de maand automatisch aflost. Betaal het niet af in termijnen, want dan betaal je groen aan rente.
2. Verklaar schulden taboe. Schulden neem je alleen op je als het écht moet. Niet omdat je een nieuwe auto/keuken/elektronisch materiaal wilt zoals een laptop. Je kunt hiervoor kiezen, maar je maakt jezelf armer in plaats van rijker. Als je die nieuwe auto niet kunt betalen, koop dan geen nieuwe auto. Of Koop een goed koper auto om tijdelijk verder te kunnen
3. Zodra je moet lenen leef je boven je stand. Het maakt niet uit hoe ‘normaal’ het ook is geworden om te lenen voor consumptiegoederen. Het is stom, on -verstandig en onwijs duur

Geld gaat je problemen niet oplossen Geldproblemen zijn vaak eerder een symptoom dan de kern van het probleem. Als jij geldproblemen hebt omdat je slecht met geld om kunt gaan, dan gaat meer geld je problemen op de lange termijn niet oplossen. Want zoals je kunt zien bij ontzettend rijke mensen – je zult uiteindelijk altijd meer geld willen hebben. Als je nu extra geld zou verdienen dan ga je hier naar leven. Je neemt extra maandlasten (toch wel leuk een abonnement op dat tijdschrift), je gaat meer uitgeven (het is iets duurder maar wel veel mooier) en binnen korte tijd zit je precies met dezelfde problemen. Zie geld niet als de uiteindelijke oplossing. Alleen door anders naar geld te kijken haal je jezelf uit de dagelijkse geldproblemen. De eenvoud verlost uw geldproblemen op
Doe je aan zwart werk geef het aan bij uw belastingaangifte als je een centje bij verdiend dan is het geen zwart werk geef je het op als
‘Inkomsten uit overige werkzaamheden’ doe je dit niet, dan werk je in zwart en ben je strafbaar.

Les 7 hoe begin je aan duurzaam winkelen
hoe begin je aan duurzaam winkelen
en duurzaam leven kun je vinden in de “gezonde database”
op de website onder blauwe vlakte eerst uw “tempel / eerst uw eigen ik dan een ander”
om uw eigen gezondheid niet op de proef te stellen

ik ga je een Klein vergelijk doen tussen uw
“tempel / eerst uw eigen ik dan een ander” en een ander voor te zorgen om de liefde van god te laten ervaren.
Stel je loopt op strand op een mooie zonnige dag en je hoort iemand roepen HELP!!! Help!!!
dan ga je die persoon toch helpen wist je dat iemand in paniek is die denkt dat zijn leven gedaan is moet je eerst laten verdrinken zo rap mogelijk hem of haar uit water te halen en reanimeren als je dat kunt.
WAAROM: moet je die persoon eerst laten verdrinken voor uw eigen veiligheid of hij/zij verdrinkt u mee door zijn paniek om te sterven.

“hoe begin je aan duurzaam winkelen”
Ik ga de onderverdelingen van deze les opsommen.
1. Boodschappen / zelf groenten kweken
2. kopen

H1 Boodschappen
In de cursus op deze website in de “gezonde database” vind je“(8) cursussen / courses”
vind je meer over voeding en uw gezondheid in de cursus
“voeding en de wil naar gezondheid”
vers is geen duur koop, maar meer werk, door minder technologie heb je meer tijd,
want je bent het waard duurzaamheid zit in mensen, dat geeft je vreugde en zet de liefde aan het werk voor onze gezondheid dat stralen we uit naar andere.
Hoe ga je besparen op eten
Zonder te moeten inleveren op hoeveelheid eten
ken je de cursus volgen hier op de website
“ZAAIEN MET DE HEER” om de verdrukking van arm leven boven op te komen om een meer duurzaam leven zonder te moeten in boeten moest je geen tuin hebben kun je een moestuin huren 0,40 € per maand de vierkante meter
iedereen kan kweken moet u wel liggen is vele gezonder dan groenten van de supermarkt
Maar hoe ga je nu besparen in de supermarkt hier enkele oplossingen
Oplossing 1
Het is gemakkelijk de kar vol te gooien met etenswaren, maar uit onderzoek blijkt dat je veel lekkernijen, die onder de noemer luxe artikelen vallen, vergelijk producten naar de eenheid prijs,
soms is product met minder stuks goedkoper,
dan ander product van de zelfde soort
ik drink graag vers fruitsap van appelsienen maar is meestal te duur omdat het seizoen niet is, kijk naar seizoen producten en je bent goedkoper gesteld. voor minder geld, wees niet lui, hak je peterselie uit uw tuin zelf vele goedkoper dan voorgehakt.
Oplossing 2
Huismerken bieden vaak de zelfde kwaliteit,
voor een prijs die 30% lager ligt dan merk artikelen.
Oplossing 3
In groot inkopen doen is niet voordelig, of je moet vers kunnen invriezen en uit halen, als nodig is voor charcuterie koop uw producten naargelang uw gebruik, zodat je niets moet weg gooien das duur koop
Oplossing 4
Een planning maken wat je deze week gaat eten en uw boodschappen naar richten naar uw week maaltijden van die week Voorbeeld:
Maandag eten we spaghetti met ratatouille,
ik maak extra kip en rijst voor de volgende dag,
gebruik de saus van maandag die overschiet,
dus besluit ik om saus extra over te houden voor in te vriezer voor volgende keer.

Oplossing 5
Ga naar de markt om groeten in te kopen van seizoen,
dat nu is dan ga je vele goedkoper zijn, kan zijn dat ander producten duurder of zelfde, dan in de supermarkt zijn van prijs.
Conclusie?
Wat en waar je koopt op de markt voor seizoen producten goedkoper, gezond en milieuvriendelijker is en gaat meestal hand in hand samen wat en waar je koopt maakt een groot verschil.
Tips
1. niet op lege maag boodschappen doen.
2. kontroleer wat er nog in huis is van charcuterie en andere producten, om niet te veel voorraat te veel te hebben.
3. ga boodschappen doen met lijstje,
wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat 70% van totaal van winkel kar kunnen uitmaken 700€ per jaar gemiddeld per burger.
4. om prijzen te vergelijken naar de prijs per kilo de eenheidsprijs.
5. neem zelf een winkel tas mee van huis dan moet je er niet voor betalen.
6. surf naar
www.webchef.be & www.smulweb.nl wat je nog met je ingrediënten in de koelkast nog kunt maken moest je geen inspiratie meer hebben.
H2 kopen
mode of geen mode ik doe mijn ding, hoe ga je om met kopen
ik volg de reclame niet, die gebaseerd is op meerdere winst gevers.
Denk maar aan bedrijf waar je van koopt, de arbeiders of bediende die uitgebuit worden voor bedrijf meer winst te maken, zijn dat verplicht als meerdere in bedrijf van de overheid staan ze in tot rechtvaardigheid tegenover de Heer.
ik hou er niet van mensen die misleiden in hun gezicht waar je bij staat om toch meer te verkopen omdat het hun word opgedragen van de slavenarbeid mag een eind aan komen aan de misleiding van reclame ik weet niet hoe u er over denkt maar de verkopers kunnen er niets aan doen of ze verliezen hun baan.
maar dan zijn we nog niet aan de besparing van uw garderobe,
voor wat is kledij gemaakt om lichaamsbedekking voor mensen,
in essentie nodig voor het behoud van lichaamswarmte,
de moderne tijd heeft door de reclame ons aangepraat voor meer verkoop om ons rijker te doen voelen, als we de laatste mode kunnen permitteren nu vind je me ouderwets, volg dan de slang die eva misleide in de tuin van eden om van de verboden appel te eten toen bedekte ze hun beide, omdat ze naakt stonden voor god, bedekte hun met een vijgenblad zo oud is kledij,
daarom dat christene soms zeggen we houden niet van aardse schatten zoals vijgenblad dus laat je niet misleiden zoals eva,
door een verkoper die er niets aan kan doen hij staat in opdracht van de slavernij.
koop geen kledij omdat het goedkoop is maar omdat je het mooi vind, 16€ of minder blijf geld dat duur is, 150€ voor een trui voorbeeld die je maar paar keer aandoet en weggeeft aan de kringloopwinkel is weg gesmeten geld,
je kon met dat geld die je aan die dure trui gegeven heeft arme mensen helpen aan eten dus laat je hard werken das liefde voor je medemens,
das god zijne hemel op aarde maar geef hen geen geld daar help je hen niet mee, het is de liefde die de mensen veranderen, door dat god ons roept via de vrucht van de heilige jezus de zoon van god, is de eerste in de liefde hij is de eerste en de laatste die zich manifesteert, niet de misleiding van de slaven. arbeid maakt levens kapot zoals in de verboden vrucht waar god ons waarschuwt voor de werken van de duivelse slang, die zich overal nestelt en rooft
dat vele mensen er moeite mee hebben om het gezag van de regering,
te aanvaarden als zij zelf een andere mening hebben, over het gevoerde beleid.. Het eigenbelang en de eigen mening blijken vaak de enige criteria te zijn.
In onze vader gebed zeggen we:
“de heer is met ons vergeef onze schulden aan de schuldenaren”
zegt dat we ze niet moeten oordelen. maar hun geld zucht, moeten lief hebben om hun liefde te schenken zoals we van de heer geleerd hebben in alle eenvoud geen oorlog uit te lokken. Door de mantel van de liefde (van sint niklaas)
We moeten Christus zijn liefde volgen en goede voorbeeld voor leven,
zodat de hebzuchtige hun zelf oordelen en gestraft worden das de vrede van de heer
Nog meer tips? Hieronder vind je nog meer leuke tips die je helpen om slimmer te winkelen. Zowel in de supermarkt als in het winkelcentrum. Goedkoop boodschappen doen:
• Betaal de boodschappen met contant geld. Hierdoor krijgen je hersenen een kleine pijnprikkel te verwerken en zul je geneigd zijn om minder (onnodige) boodschappen te halen. Bovendien zie je direct in je portemonnee hoeveel geld je nog over hebt voor de week.
• Kies voor een winkelmandje in plaats van een winkelkarretje (hoef je ook niet op zoek te gaan naar een muntje). Door te kiezen voor een winkelmandje ‘voel’ je letterlijk de aankopen die je doet en past er ook minder in, waardoor je alleen het hoognodige koopt.
• Ga nooit een hongerig gevoel de supermarkt in. En wees sterk is je aandacht is dan juist niet gericht op lekkere producten,
die je direct wilt consumeren in plaats van producten die je eigenlijk van plan was om te halen.
1. Voorgesneden boontjes zijn meestal een stuk duurder dan ongedoopte sperziebonen. Het doppen van de bonen kan je natuurlijk ook even zien als een dagelijks momentje van bezinning.. Dit geldt natuurlijk ook voor al die andere dure voorgesneden groente. Let maar eens op de kiloprijs, je schrikt je een hoedje. Je gaat spontaan aan de slag met je snijplank en keukenmes.
2. Drink geen frisdrank meer (en zeker geen energy drinks). Scheelt kilo’s in je boodschappentas, kilo’s kilocalorieën in je lichaam en tientallen euro’s per maand. Water uit de kraan in Nederland is prima te drinken en je krijgt er ook geen vieze plakmond van. Kun je direct je tandarts verzekering opzeggen.
3. Geef jezelf een budget per week. Wil je niet meer dan €300,- in de maand uitgeven aan boodschappen? Vermenigvuldig dat bedrag met 12 maanden, en deel het door 52 weken. Dan mag je deze week €70,- besteden. En de deuren openzetten voor broeders en zusters.
4. Koop de producten uit de onderste schabben, daar staan de goedkopere huismerken.
5. Kies minder vaak voor luxegoederen. Garnalen, rosbief en kant-en-klaar salades zijn lekker maar wel wat prijzig. Zoek luxe liever in betaalbare groente en ontdek hoe je ze lekker luxe kunt bereiden door recepten uit te proberen.
6. Ga op zoek naar goede aanbiedingen en overweeg direct iets meer in te kopen. Doe dat vooral met producten die niet verleidelijk zijn (niet met chocolade, wel met shampoo).
7. Haal je boodschappen voor de week het liefst in één keer. Bij ieder bezoekje aan de supermarkt geef je namelijk extra geld uit.
8. Overweeg je groente en fruit eens op de markt te kopen, of breng eens een bezoekje aan de Turkse groenten boer. Veel meer keus en veel goedkoper, wat een luxe!
9. Loop een vaste route om chaos en impulsaankopen in bedwang te houden.
10. Koop meer producten bij goedkopere supermarkten als de Lidl en Aldi.
11. Word creatiever met koken. Ga niet elke dag op zoek naar ingrediënten voor een recept. Zoek uit welke producten nu voordelig zijn (zoals seizoen groenten) en maak er vervolgens iets lekkers van.
12. Bepaal voor de hele week wat je gaat eten, dan kan je gerichter boodschappen doen. Bovendien word je zo minder verleid om ineens een dure maaltijd te bestellen.
13. Haal diepvriesgroenten in huis zodat je altijd iets gezonds en voedzaams kunt koken als je even geen plannen hebt.
14. Ga samen met je partner winkelen. Met z’n tweeën ben je kritischer dan dat je alleen bent.
15. Maak bij dure aankopen een lijstje met je belangrijkste wensen, hierdoor prik je sneller door de verkooppraatjes van de verkoper heen.
16. Doe dure aankopen in de ochtend en nooit na een lange werkdag. Je hebt na een lange werkdag minder energie om te kiezen, waardoor je gevoeliger bent voor manipulatie.
17. Doe je aankopen niet online. Ook al kun je makkelijk vergelijken welke webshop de beste prijs en voorwaarden biedt,
het is niet goed voor milieu dus laat je niet verlijden om online alles te kopen
18. Beoordeel het product wat je zo graag wilt kopen op zichzelf. Beoordeel het niet in relatie met de rest van het assortiment (dus laat je niet verleiden tot een luxer model die daar zo mooi staat).
19. Stel een budget vast en wijk er niet teveel vanaf. Je weet hoe dat gaat als je aan het shoppen bent voor een duur product. Eerst wil je gaan voor de goedkoopste variant, maar naarmate je er meer over leest, neig je steeds meer naar een duurder model. De prijs van dit duurdere model wordt je ‘nieuwe normaal’, waardoor het weer makkelijker wordt om nóg meer geld uit te geven. Je begon met audio set van 100 euro, en je koopt uiteindelijk een set van 300 euro. Simpelweg omdat je gewend bent geraakt aan de hogere prijzen en de uitgebreide functies. Door slim en minimalistisch te winkelen houd je veel geld over. En heb je respect voor Gods koninkrijk.

Les 8 onmiddellijke aankopen, niet goed
Laat jij je voelen door onmiddellijke aankopen? Je ziet iets in de winkel en je MOET het gewoon hebben. onmiddellijke aankopen kunnen je veel geld kosten. Ze vormen op zichzelf geen vaste last, maar als jij je vaak laat leiden door je impulsen dan wordt het al snel een flinke kostenpost. En dan zit je daar, in een huis vol met onnodige kosten. Met te weinig geld om rond te komen en een leeg gevoel van binnen. Daar word je niet gelukkig van. Gebruik deze tips om je impulsen onder bedwang te houden en op die manier veel geld te besparen.
1. Schrijf je impuls aankopen in je agenda Wanneer je merkt dat je verblind bent door de ’glow’ van een product of dienst wordt het tijd om in actie te komen. Als je wilt voorkomen dat je een impuls aankoop gaat doen schrijf je dit product in je agenda. Plan voor over drie weken een afspraak met jezelf: binnen 2 weken of maand te overwegen”. Laat het voor de rest los. Over een paar weken kom je het product weer tegen in je agenda. Je kunt dan rustig besluiten of je dit ding nog steeds wilt kopen. Grote kans dat het impuls gevoel helemaal verdwenen is en dat je eigenlijk geen interesse meer hebt in het product. Wil je het nog steeds graag hebben? Dan kun je het rustig kopen met het fijne idee dat je na al die weken echt geen onmiddellijke aankoop meer doen!
2. Ga op stap met een boodschappenlijstje Mensen die zonder focus door een winkelcentrum of supermarkt lopen kopen meer dingen die ze niet nodig hebben. Wie zonder boodschappenlijst boodschappen doet is gevoeliger voor leuke aanbiedingen en lekkere dingen.
Maak voordat je de deur uit gaat een lijst met de producten die je wilt kopen. Spreek vervolgens met jezelf af dat je alleen deze dingen koopt. Koop je meer? Dan betrap je jezelf daar direct op omdat je duidelijke grenzen hebt gesteld.
3. Leef met een begroting Maak voor jezelf een begroting om duidelijk te krijgen hoeveel je eigenlijk per maand kunt en wilt uitgeven, en wat dus je ’potje’ is voor bepaalde uitgaven. Als je weet dat je maximaal 300 euro per maand aan boodschappen mag besteden (70 euro per week) van jezelf is het makkelijker om jezelf hier ook aan te houden. Als je overzicht hebt in je financiële situatie ben je minder snel geneigd om impuls aankopen te doen omdat je weet wat voor invloed dat heeft op je maandbegroting. Als je geen benul hebt van je geldzaken dan verdwijnt zo’n impuls aankoop op ’de grote hoop’ en voel je de consequenties minder direct.
4. Ga niet te vaak de winkels in Ben jij iemand die regelmatig in de supermarkt te vinden is? Of ga je vaak ’funshoppen’ omdat je niet weet wat je anders moet doen? Iedere keer dat je in een winkel loopt, loop je het risico impuls aankopen te doen. Je kunt makkelijk worden verleid door mooie aanbiedingen of leuke spulletjes. Probeer de wekelijkse boodschappen voortaan zoveel mogelijk in één keer te halen en stop met funshoppen. Ga winkelen als je echt iets nodig hebt, en geef jezelf dan een budget. Ga niet ‘zoeken’ naar dingen om te kopen, want als je dat doet zul je altijd wat vinden en zal het je altijd geld kosten. Ga liever het bos in, lekker hardlopen in het park, iets leuks doen met je vrienden. Ga bijvoorbeeld niet shoppen én lunchen, maar ga alleen gezellig lang lunchen. Zet een advertentie op internet om u zelf aan te bieden om klusjes of boodschappen te doen voor andere.
Net zo leuk en een stuk minder duur.
5. Leef met een missie Je houdt jezelf makkelijk in bedwang als je weet waar je het voor doet. Als je een droom hebt die je wilt realiseren. Als je een gelukkig leven nastreeft zoals de heilige familie, dan wordt besparen een stuk makkelijker. Hoe zou jij het vinden om rijker te leven? Denk je dat dit gevoel van vrijheid en rust beter voelt dan het bezitten van die nieuwe trui? Zo ja, laat hem dan lekker liggen. Geniet van het idee dat je hierdoor iets veel mooiers krijgt: vrijheid door uw liefde voor andere.

Les 9 Energie besparen, da’s kinderspel!

Terug naar school, da’s tijd voor goede voornemens. Omdat er geen leeftijd staat op het aannemen van goede gewoontes, dachten we na over leuke handelingen die je je kinderen kan aanleren zodat ze bewuster met energie kunnen omgaan
of laten, als ze sterk zijn in hun zijn.
Je kinderen de juiste manieren om energie mee om te gaan aan leren, da’s één ding. Begrijpen waar elektriciteit vandaan komt en waarom het belangrijk is om er zuinig mee om te springen is ook belangrijk.
Eens je dat weet is het tijd om die kennis te gebruiken in de praktijk. De juiste handelingen aanleren kan leuk zijn, zowel voor jou als voor je kinderen!
Hieronder kan je alvast enkele tips & tricks vinden om een echte energiebewuste familie te worden:
1. Een dag zonder elektriciteit per week
De ideale manier om je af te sluiten van de digitale wereld en je familieband te versterken. Doof de lichten en doe alle elektrische apparaten uit die je kinderen en u gebruikt. Wat kan je dan doen? Een gezinsuitstap, spel in de openlucht of gezelschapsspelavond? Je kinderen zullen zich op een andere manier bezighouden terwijl jullie minder energie verbruiken.

2. Ben je werken aan het uitvoeren? Leg uit wat je doet!
Betrek je kinderen bij je werkzaamheden om je energieconsumptie te verminderen. Laat je de ramen veranderen of versterk je de isolatie van je woning? Da’s het goede moment om ze uit te leggen wat je doet. Ze kunnen je misschien zelfs helpen!

3. Voer wetenschappelijke experimenten uit (op een veilige manier!)
Als er iets is waar kinderen van houden, dan is het wel “wetenschapper spelen”. Laat ze, samen met jou, veilig experimenteren! Hier zijn alvast enkele vraagstukken om ze te overtuigen:
• Wat is het zwaarst? Koud of warm water?
• Wat kookt sneller? Water opgewarmd in de microgolfoven of op gas?
4. De zoektocht naar stand-bytoestellen
We hebben het al gehad over hoe belangrijk het is dat je je energieverslinders kan identificeren. Ze zijn vaak de oorzaak van hoge energiekosten. Je zou dus samen met je kinderen een zoektocht kunnen beginnen naar deze apparaten. Vraag de jongsten om eerst alle apparaten aan te duiden die in sluimerstand staan. Daarna kan je hen vragen om ze te controleren of ze effectief uitgeschakeld zijn als je ze niet gebruikt. Kun je hun bewust maken om nooit meer te gebruiken, laat hen er over nadenken hoe goet dat voor de planeet is, is het interessant om te weten.

5. Huishoudelijke taken voor iedereen
Want er komt een leeftijd dat iedereen van het gezin verantwoordelijk is voor z’n eigen huishoudelijke taken. Het is inderdaad niet makkelijk om de allerjongsten te overtuigen… En toch kunnen sommige huishoudelijke taken echt een positieve invloed hebben op het milieu en je energiefactuur. Als je even de tijd neemt om de positieve gevolgen van een slimme consumptie uit te leggen aan je kinderen, zou je wel eens versteld kunnen staan van hun gedrag.
Voorbeelden van taken die je kinderen kunnen doen waardoor je energie zal besparen
• Verwijder het stof in de radiatoren zodat de warmte zich beter kan verspreiden.
• Als je een laagje vorst van 3 mm verwijderd uit de diepvriezer, kan je zelfs tot 15% besparen op je elektriciteitsverbruik.
• Leg je tieners uit dat je best de was op de juiste temperaturen en beste tijdstippen van de dag (dal- en piekuren) doet. Dit kan je veel energie besparen!
• Laat ze zien hoe je een vaatwasser vult. Door er zo veel mogelijk bestek en keukengerei in te zetten, zorg je ervoor dat het zo goed mogelijk gewassen is en bespaar je energie. Als je één keer minder per week je vaatwasser gebruikt, bespaar je € 15 op jaarbasis.
• Leer ze hoe ze de was kunnen ophangen! De droogkast is een grote energieverbruiker en gebruik je best alleen als dat nodig is.
• …
Daarnaast zijn er ook nog de acties die we al kennen, maar die we zeker niet uit het oog mogen verliezen:
• Doe de kraan dicht terwijl je je tandenpoetst. Dit kan je tot 9000 liter per jaar besparen!
• Zorg dat alle deuren goed dicht zijn, zo zorg je ervoor dat er geen warmte verloren gaat.
• Zet de verwarming lager in een kamer die niemand gebruikt door de dag.
• Trek een dikke trui aan in plaats van de verwarming hoger te zetten. Eén graad minder, da’s een factuur die 7% lager is. Bovendien verlaag je ook je CO2-uitstoot.
• Zeg tegen de oudsten dat ze de deksel altijd op de kookpot zetten tijdens het koken van de pasta.
• Doof het licht als je een kamer verlaat of er genoeg licht is
• Open de ramen niet als de verwarming aan staat, behalve om de ruimte enkele minuten te verluchten.
• Laat je koelkast niet te lang openstaan. Elke keer dat je de frigo opent, gaat één derde van
de koude lucht verloren. Denk dus na over wat je wil voordat je de koelkast opent.

Je kan deze ecologische handelingen gemakkelijk koppelen aan kleine spelletjes (wedstrijden, prijsvragen, etc.) die je kinderen bewust maken terwijl ze plezier hebben. Waarom stel je ze niet voor om deze tips om energie te besparen op te lijsten en een memo of poster te maken die je dan op strategische plaatsen in je huis kan hangen.

heilige spelletjes:
Kun je terug vinden in (gezonde databank) in blauw kader vind je
“(5) tempel / eerst jezelf en dan een ander // temple / first your self then another”
ga naar volgende spelletjes

• Spelletje de stilte (klik hier)
• Waarheid , durven of doen (klik hier)

aan een wereld van verandering roept onze heer om onze omgeving lief te hebben voor de kleine dingen die we voor u doen wees niet lui, zeker als het te maken heeft met je financiën je logt in online op je bank je weet dat je minder kwijt zou willen zijn als je al die verschillende uitgaven van je rekening ziet gaan, je weet dat je veel geld over kunt houden.
geld om te sparen.
geld voor de toekomst.
geld voor uw huishouden op uw 2 de zichtrekening als leefloon krijgen.
geld voor derden die je, je barmachtigheid wilt tonen voor de Heer zijn aanschijn.
geld waar je de afgelopen maand of maanden voor gewerkt heeft,
waar je eventueel stress voor ervaart heeft, iedere ochtend voor moest haasten om op tijd op je werk te zijn.
het gaat naar grote bedrijven die niet om je geven zoals:
verzekeraars, internet, energiebedrijven, uitgevers. En je doet er niets aan.
Want besparen kost kostbare tijd en moeite, en niemand heeft graag extra werk,
nodig door eenvoudig te leven, werk je aan gods koninkrijk en op termijn aan uw vrijheid.
wil je niet meer laten verlijden door grote bedrijven zet je even neer en ga die rompslomp van papieren tegemoet zet je er even voor neer.
want je gaat achteraf blij zijn dat je misschien 1600€ bespaart heeft of zelf meer hangt er van af hoe goed je best doet voor zelfde vreugde maar doeltreffender, dus zet je neer en begin er aan.
van je geldzorgen af wilt, stap je zo snel mogelijk over. Op de barmachtigheid van gods zijn liefde in 3 personen: vader,christus,heiliege geest.
Wisselen van aanbieder is tegenwoordig zo ontzettend makkelijk dat het je slechts
een paar minuten kost. Alles verloopt via internet: vergelijken,
afsluiten en de oude aanbieder opzeggen. Of je internet delen MET VRIENDEN OF BUREN

(En)
own courses – the financial scroll

lesson 0 content | the financial scroll
FIRST FIRST THE COURSE “Seek the kingdom of God first”
and everything will be given to you
Lesson 1 introduction
Lesson 2 Capitalism & Communism – The Deception of Wealth
Lesson 3 a test for yourself
Lesson 4 explanation on how to use “housekeeping book healthy database.xlsx”

The materialistic life,
of the ruin of wealth
Lesson 5 How to start saving and not complaining
Lesson 6 big saving tips
A1. Banking how do you arrange it
A2. Save on energy companies some ideas
B1. Devices how do you save
C1. insurance
D1. internet
E1. Small saving tips to a world of freedom
Lesson 7 how to start sustainable shopping
Lesson 8 instant purchases, not good

Lesson 1 introduction

Lesson 2 Capitalism & Communism – The Deception Of God’s Wealth

This might come as a surprise,
But in the history of the modern world, there has never been a communist country.
While a number of countries have described themselves as communist, for example China and North Korea.
By definition, there has never been a truly communist country.
So what exactly is communism, and how does it relate to socialism? It might be easier to explain what the two have in common.
Both ideologies stem from a desire to limit the exploitation of workers
And reduce or eliminate the influence of economic classes in society.
There are dozens of variations on both communism and socialism.
Based on the different ways these ideologies are implemented in different countries.
There are Stalinism, Leninism, Trotskyism, Maoism and others which are essentially all versions of Marxism.
Pair with different revolution styles.
Karl Marx was an economist and philosopher who co-wrote the communist manifesto.
Among other fundamental books on communism.
In short, his theory centered around the idea
that as Europe moved from centralized monarchies to quasi-democratic capitalist economies
Workers were exploited by those who owned the means of production.
So if you work in a factory or on a farm, as many did back then
The one who owns the factory or farm gets more out of the worker than he puts in.
This creates an inherent inequality
give power to the owners whom Marx called the bourgeoisie over the workers called the proletariat.
In Marxism , to resolve this inequality,
society must shift to a model where the proletariat instead possesses this power by collectively controlling the means of production.
That’s where socialism and communism come into play.
According to Marx,
Socialism is a precursor to communism and the next logical step after capitalism.

To the people who were listening, Jesus told another parable, as he was now near Jerusalem and they thought that the kingdom of God would soon come. He said: ’A man of great descent went on a journey to a distant land to receive the kingship and then return. He called ten of his servants to him, gave each of them a hundred drachmas, and said to them, ”Go trade with it while I am gone.” But his countrymen hated him and sent deputies after him with the message, ”We don’t want that man to become king over us!”

On his return, when he had received the kingdom,
The first came and said, ”Lord, your money has been worth tenfold.” His master said: “Excellent, you are a good servant. Because you have been faithful in something very small, I grant you the rule of ten cities.” The second came to say, ”Your money, sir, has yielded fivefold.” He said to him, ”You will rule over five cities.” Then the third servant came and said, “Lord, here is your money, I have kept it for you in a cloth. I was afraid of you because you are a stern man who reclaims what he has not deposited and reaps what he has not sown.” His master said to him: “You are an evil servant, with your own words I will condemn you! You knew I am a stern man and reclaim what I have not deposited and reap what I have not sown? Then why didn’t you put my money in the bank for safekeeping? Then I could have claimed it with interest on my return.” And he said to those who stood by, ”Take the hundred drachma from him and give it to the servant who has bought tenfold.” They said to him, ”Lord, he has tenfold of everything!” “I say to you, whoever has will have more; but he who has nothing, even what he has will be taken from him.
it can be otherwise by the love of our lord.
In socialism, a democratic state controls the means of production instead of private companies taking ownership.
Instead of competing with each other as in a capitalist society,
socialism lets workers contribute as much as possible to the greater good, and then they all share equally in that good.
Variations on this idea are already popular within capitalist societies in the form of universal health care or social services such as firefighters and schools
financed by taxes. While the use of these services is uneven and
Everyone is equally responsible for contributing to them based on their ability or income. So that’s socialism.
But once the state controls all means of production, the next step is total collective ownership.
Not only from production,
But all aspects of society and economy, including private property. The intention to abolish private property is a classless,
Moneyless and stateless society where everyone works towards the same collective goal: to be healthy, happy and free.
Everyone does what they can to contribute and only takes what they need.
As I said before, there are no real communist countries and there never have been.
Every so-called communist country is actually a socialist country, with the state controlling employment and the economy to some extent.
Even the widely mentioned communist Russia was actually called the Union of Soviet Socialist Republics.
In short, socialism and communism are not completely different. Rather, most economics schools consider:
Socialism to be a precursor to communism once the state has sufficient control over the society and economy.
But this total control is a major reason why socialist countries struggle to achieve this ideal.
Corruption is widespread in countries such as the former USSR, Venezuela, Vietnam and North Korea
For the most part people blame people in power who abuse that power instead of using it to help the society they control.
therefore this website to judge corruption their selves by their ruin
And refuse to give up that power to the people

That must have been no less for socialist ideals which have known incredible success in combination with capitalism. In countries like Sweden and Canada,
The human hurdle of overcoming power and greed and government
is the biggest reason we’ve never seen a true communist country.
The communist or capitalist systems label the oppressed in their wretchedness and don’t recognize their problems, and the systems are not the right role models for their wretchedness, for those who want to let wealth flow into society go to help them personally, as a mentor at no cost to implement
And how do they live up to their reputation? by letting the love speak of the lord in their hearts. that’s why we want to work out this website and our dreams as the lord foresees (click here)

How we think about it is that everyone, in percentage, puts 3% of their money to work, in their own account, which they save to mercifully profess their faith,
through physical works of mercifulness, to give those poor people their lives. by giving them love,
without telling them of your good works until they ask your opinion about your life how you are so kind to your surroundings,
and get everything done, then you
can throw a fish what god has done in your life.
If they respond well to it, then the light is green, you can further tell what the lord is doing in your life. If they react badly to your reaction, then the light is red,
then the builders build in vain for the lord, they would be better off that you pray for them that for those people you mercifully give your life for,
don’t you convince them , but give and be a good role model for them.
so that you for them and realize our dreams in your life see on this link what we get in the lord are rich .to teach as a teacher to better understand the values of living together in life what calling you from duty in the love of Christ, if you are called and happily surrounded by His love.

Lesson 3 A test for yourself
This test is based on how you feel about money.
money is a result of your being is and how you treat your surroundings we are all looking for love, one is no more than another clings to the eternal love of the Lord

How do you handle money?
Find out what type of money you have by doing the test for yourself.

Take a separate sheet
write 3 answers per question on maximum
the best statements that best suit you depending on the question:

To ask
1. Thanks to money:
a. How do I not worry about anything?
b. Can I buy nice things and experience nice things
c. Do I have the freedom to occupy myself with other things (creative, spiritual, political…)
d. Do I have a sense of security and abundance
e. Do I get recognition from family, friends and society in general
f. I have faith that everything will be fine
g. I take care of others, sometimes at the expense of myself
h. Can I put time and money into something that will leave a lasting mark
(e.g. this website or collaboration.)
2. In terms of money, I am:
a. Avoidant and sometimes confused
b. Generous, and sometimes at the expense of myself
c. Impulsive and seeking pleasure
d. Sober and disciplined
e. Usually worried and anxious
f. Distrustful, because I don’t understand much
g. Usually ambitious ( I like big gestures )
h. Looking for attention and confirmation
3. In the last 5 years my financial condition has been:
a. Improved, especially because I saved well and invested smartly
b. Deteriorated, mainly due to not paying attention or giving too much to friends and family
c. Improved, especially because of promotions or bonuses at work, or because my house, my stock or my company has increased in value
d. Deteriorated mainly due to spending too much
e. Improved or deteriorated, it doesn’t matter, I’ve always been a bit nervous about it in recent years
f. I have no idea, or I don’t care
4. Which of the following principles do you live by?
a. You can’t take your money to your grave, so you better enjoy it while you’re still alive.
b. It is better to give than to receive
c. Who saves has what
d. Large companies and/or the government cannot be trusted.
e. If I’m not careful, everything will collapse like a house of cards
5. Which statement has most applied to you in the past 3 years?
(choose 1 answer)
a. I was financially dependent on others
b. Others were financially dependent on me
c. Neither: I was not dependent,
and others were not dependent on me.
6. This is what I have achieved or amassed:
a. Lots of stuff I’ve bought over the years.
b. Nothing: I have no investments
(except maybe a house).
c. Own business or real estate.
d. Financial investments such as stocks or real estate investments
e. Collectibles, my creative or academic work.
f. A house, a car, a wine cellar, jewelery art…
g. That my parents, my children, friends or charities would not have made it without my help
h. Fixed income from savings accounts, bonds….

Add up your answers. The column in which you circled the most answers is your dominant money type. If you score high in a few columns, then you are a combination of those money types.

a B C d E f G huh

1 a e c h b f d g
2 e h f g c a d b
3 e d f c d B,f a b
4 e a b,d CD a a c b
5 c a a b a a b,c b
6 h f e c a b d g

Are you usually in column A?
You are a bookkeeper your motto:
you have to keep a close eye on money matters
strengths you are attentive, careful and sensible
Pitfalls: you sometimes let yourself be led too much by fear and unrealistic doomsday scenarios.
When you have to make a financial decision, you get tense, or you doubt endlessly.
Do try to be more relaxed with money. If you have a difficult decision to make, write the issue down, revisit it when you feel calm, weigh the pros and cons, and make the decision.
Are you usually in column B?
You are a diva (or lord) your motto: money must roll

Strengths you have style and can lead well
Pitfalls You spend (almost) all your money on external matters and to impress others.

Do try to resist the temptation to buy from time to time and look for other things that make you feel good See money as a means to grow your values from being, from your love to others as the lord is the example

Are you usually in column C?
You are an idealist your motto: money doesn’t buy happiness

Strengths you have vision, passion and compassion
Pitfalls when it comes to money, you are skeptical and contrarian. something that has to do with money can never be really good in your eyes. you also tend to rely on others financially.

To do! Use your critical mind to scrutinize your own finances. see money as something that can help you achieve your (creative or spiritual world) goals, instead of something that stands in your way.

Are you usually in column D?
You are an imperialist your motto: you can never have enough money.

Strengths You are a hard worker, can make good decisions and have innovative ideas.

Pitfalls You can be greedy, dominant, dissatisfied and stressed.

To do! Try to live in the here and now with Christ what would you do differently if you were ’inside’? why not change those things now? take the time to enjoy what you have, rather than just chasing your (? financial?) goals

Are you usually in column E?
You are a bon vivant your motto: spending money is an art

Strengths you love life and get the most out of it.
Pitfalls You can be greedy and impulsive. because you go shopping when you feel bad, you may have built up debt.

To do! Have a financial rest day: one day a week when you don’t spend any money. And try to save: that will not give you immediate satisfaction, but it will in the long run.

Are you usually in column F?
You are a naive your motto: money is not important.

Strengths you are flexible and have a positive attitude.
Pitfalls You sometimes bury your head in the sand when it comes to money matters and you can feel powerless. Because you don’t know what comes in and what goes out, it seems like you never get around

To do! If you have money left over, don’t use it right away to pay someone back or buy something you’ve wanted for a long time. just leave the money in your account for a while, and enjoy the feeling of freedom it gives you. Oh yes, and get your financial affairs in order! dear brother

Are you usually in column G?
You are a saver your motto: how much is in my savings account?

Strengths You are self-reliant and financially independent.
Pitfalls You can be overly frugal and even a bit stingy. you watch your savings account almost obsessively and act quite tense when it comes to money.

To do! Don’t think about your financial future. spend your money on a bunch of flowers or a good glass of wine, and occasionally give something to someone else. set aside 1 € every day for this: this will be a piggy bank for superfluous expenses!

Are you usually in column H?
You are a caregiver your motto:
it is better to give than to receive.
Strengths you are generous and alert.
Pitfalls you sometimes forget to take care of yourself – also financially

To do! Create a little time every day with the lord: for 5 minutes or an hour no one should disturb you and you just do what you feel like. And buy yourself an (expensive) gift every now and then!

Lesson 4 explanation on how to use “housekeeping book bad database.xlsx”

How do you work find all your expenses at hand to get started
If necessary, we will visit you to help you on your way and be an example of a good role model

We come to bring you the love of our lord,
to spread it in small things. you can take a tax advantage as a believer we do not participate in pension savings construction savings,
do you not include building savings, it is a supplement to your pension savings,
but more deduction if you have a large wage on your taxes,
if you do not have much can deduct from your taxes, pension and building savings are good for tax reduction, even if you do not include your building savings for your retirement savings.

Those who love God do not benefit financially, they put their money to work in simplicity,
ordinary savings accounts do not support the rich in retirement or savings,
so that they can influence the poor less with money, to negate power lustful in all simplicity and for the love of nature minimalist living with lots of love little material.
God does not make you rich financially, He gives you just what you need to live in His love He uses your hands to work for His name without giving spiritual instruction until the persons concerned ask for it, what is up to you personally so changed you by professing your faith.

We help you with the works of bar power with lesson 3 is there in the “healthy database”

Click on “(3) Believe / Believe”
Then click on “(3.2) Christian / Christianity”
Then click on “3.2.2 catechesis 3mc for alpha course”

send email address and your home address and mobile number where we can reach you for personal contact
Mail to: Onzeleermeester@outlook.com
pray for (our dream click here) with which you can share in the love of providence

how do you work first read lesson 3 before you start everything
then you will see that you have 2 current accounts (opened) that you can do your bit financially pitch in.

see that you have at least 6 E-savings accounts in total
change the name of your account in your bank’s settings so that you know what your
6 E-savings accounts stand for so that you can recognize them individually
I’m going to list the names for the different savings accounts :

1. entertainment
2. Holidays
3. repairs
4. Next vehicle purchase
5. Save 3% to pass on the works of mercy themselves to those who need God’s love when the other asks who God (in us) is
6. Wardrobe
So the hardest part is over how to use your household book healthy database
At the bottom of the screen you have tap leaves, among other things:

• Explanation
• Income
• Expenses
• Gifts
• What I want to dream
• All overview
• Schematics
Which you can click to see contents of that tap sheet
Income & Expenses are equal from the point of view of division,
those divisions on the left column, the division of the account explanation that you give + or – value in the 3 columns next to it which are colored white, where you can enter a value in leave, the 3 columns each have a returning value, of the value you enter in the column,
what are those 3 columns:
1. Monthly
2. 3 monthly
3. Annual
Gifts in this tab you don’t have to do anything happens automatically by reading the Exel file correctly how you can change the world, by doing your bit,
everyone had to do it, including the rich, but what do you understand by rich, if you don’t works of mercy, without wanting anything in return I leave to your love how close you are to love in your life, of the big picture in society.
What to do with 3% of your income to put love to work.
Change of love according to point of view, for life to the third person,
who comes to know you to serve through service, physical works, not spiritual teaching, that is for those who have studied theology about God’s life course of love for us
through the love for should experience the person,
your love together with the love of the lord will persuade him to believe the rest in the persons concerned, do not force even if you see that the person concerned can help better, as the 3 monkeys make hear, see and be silent, does more good than to convince your will of your faith we need do nothing further, the rest the Lord our God does. then live like christ as a role model profess our life , the lord asks us no more than our service to our brothers who show interest, for the lord his love and his name, how are we going to realize it so that we can eradicate the poverty of the world together as a collective community.

Deposit 1x per month an amount of 3% into your own savings account ”gifts”, which you can read under the tab gifts in your Excel file, next to the fact that you have entered all your income and expenses in file.

What I want to dream is tap leaf on what you possibly want but neither can’t or won’t buy or won’t buy after time by the love of our lord who works in you to give more meaning to your life,
but you’re not there yet, few are called to shape his work without our Lord our ideas (on better life) are nothing, if we are nothing in society we have found the power of his love of his kingdom,
and we are a free person in The society.

All overview is tab of overview, browse from previous tab,
in yellow box ”Eating nutrition” you can enter weekly money that you spend per week,
in white box,
you should see the blue bottom left, ”required income per month” that you do not exceed your monthly income otherwise you will have problems.
in the green box “all savings books”:
1. enter an amount of your own choice next to each savings account, of a certain value in the white boxes, you must see at the bottom left
to the blue ”required income per month”, that you do not exceed your monthly income otherwise you will have problems.
2. in gray is 3% donations per month on your ”own savings account donations”, as a volunteer help your fellow man, as the volunteers on this site do, educate the poor as we do here, to a world of change, is the love that gives us gives an unforeseen power, we do it from the greatest work the lord works out in us, to judge the world by intelligently living the love, and the lord instructs those who feel called to join our volunteers campaigns for charities. if you have too much money on charities on your ”3% donations savings account”

now you turn your 1st current account into which all income comes in:
automatic transfers that you have given a value in addition to 6 savings books,
in Excel file “household book healthy database” tab “all overview”

I list the savings books:

1. entertainment
2. Holidays
3. repairs
4. Next vehicle purchase
5. 3% save bar power
6. Wardrobe
You transfer these savings books an automatic order the amounts per month and the food amount to the ”2nd current account” if you want to go out for a drink you transfer the money that you have saved from your savings account ”entertainment” amount to to pay your
”2 the current account”.

The materialistic life,
of the ruin of wealth

why are some materialistic causes sponsored for more sales,
to give the people the illusion that they are rich,
and make them suffer through the evil that the advertising produces.
there are also charities that are defrauding the people and the state,
to write off luxury on VAT, and a lot of money is left on their hands by some companies, which are defrauding the law of VAT lawfully.
and escape through the law which is not righteous.
Do not allow it support what I sow to good Christians, put money from the charities you give them into your savings account “gifts” and help people to be like good Samaritan themselves, do you stick to your role as a role model you will get more joy in your role, as a role model. You help society by setting good example, of our lord our god who cares about us, unconditionally.
if you ”gifts” on a savings account, if you acquire excess money, you can still give to charities

Lesson 5 how to start saving and not complaining
God’s riches are in the simple little things you do for others without complaining.
(to save for your fellow residents & fellow man) because your money is structured with “household book financial scroll”.
You focus more on God because simplicity and minimalism because God sets you free in his kingdom.
A few years have passed. And suddenly, like me, you come to the
conclusion that you are beginning to reap the fruits of your labor.
by living holy to do the knowledge and the will.
That that hour of thinking and those few hours of administrative work offers you
a great new financial future.
amazingly free life.
And when you make your life revolve around the love of god,
saving money with this website,
for the other one,
you are always one step ahead.
so arise from the urge for ’wealth’ and ’material’ health and aim for eternal.
and focus on the knowledge of these courses to do the will in your life too
choose simplicity and minimalism to do God’s will,
you enjoy every day.
And you notice that your life only gets better.
so I will guide you through this annual hassle of papers, collect them together, see where you can save on fixed costs , and live a minimalist life by insuring cheaply, no cable TV, water, electricity, example no fixed internet or sharing the internet with comrades / neighbors if you don’t live too far from each other if you only surf the internet,

Now that you have saved a whole amount by saving the fixed costs more cheaply,
you can easily save 1600 € on a year that you otherwise give away and have nothing on,
so take your fixed costs use your common sense and share costs,
with others families friends or relatives.

cable TV:
I have replaced by presenting God’s kingdom to you here because I deem it worthy to reject technology and open my heart, silently igniting energy from the lord my body and mind through prayer of His love in us who faith brings through theology of the catechism in the “sound database” under “faith” then choose “christian” “3.2.2 catechesis 3mc for alpha course” has for your glorification of teaching of God’s love, in His kingdom for his name.

water & electricity:
by comparing prices in winter see further
• lesson 6 big saving tips A2 save on energy companies some ideas .

internet:
with example 3 or more comrades are on the internet, in their own place, pay for it together with each their computer, if you all only surf the internet, you come together in 1 house where the internet is for seeing the internet together in your own place cheaper than 3x internet.

insurances:
compare the prices to what amount you are covered with your insurance,
before you switch, the fewer insurances the better.
1. household effects
2. familial
3. retirement savings
4. building savings
vaping or smoking:
very expensive for your long-term health,
but it is addictive and it takes willpower and discipline
to get rid of this habit.

Lesson 6 big saving tips
A1 . Banking how do you arrange it
You are already affiliated with a bank that your parents chose when you were growing up,
dare to change look below at the website of bank rates of bank cards,
• For Belgium
• For the Netherlands
you will see that many differences from bank to bank. can add up at some banks.
A2 . save on energy companies some ideas
compare your energy rates and save, put in your agenda for next year an appointment with yourself to repeat in order to live cheaply and sustainably, without wasting.
dare to change energy company in the winter do it yourself.
Not all green energy is created equal. Many companies buy green energy licenses
from abroad. These licenses are genuine, but they are often created through
Norwegian hydroelectric power stations. These power stations have been there for decades, so by purchasing licenses from them, little changes to the sustainability in the world. That is why the gentleman asks to live minimalistic.
compare energy rates in Belgium
Compare energy rates in the Netherlands

how to change
Changing supplier is much easier
than you think, the new supplier actually arranges everything for you?

Step 1 compare & choose
Take your last statement from your current supplier and
surf to:
www.vreg.be for comparison in Belgium
for the different calculation modules according to your use.
and see which supplier interests you most depending on your use
don’t just pay attention to the price tag, also look at the duration and cancellation term of the contract, check the prices of fixed/flexible rates or receive a discount if you pay your bill by direct debit. Choose a green supplier,
and no green power plants from abroad.
step 2 take action for the switch
your new supplier takes care of the cancellation with your old supplier.
he arranges everything with your old supplier from the network operator you get a card to pass on your meter readings.
2 to 3 months later, if everything is in order, you can start with your new supplier.

do not! (misleading to sell to you)
Don’t be persuaded by door-to-door sales or telephone sales.
because they call around the summer then your so-called advantage comes out cheaper don’t believe them and turn them off.
to persuade you with lepe trucks by in your face, or on the telephone you positively in your favor to sell their product for a certain period of time, Example with advantage for half a year or a few months, charging your regular rate in the coming years,
without the advantage and cheat you,
because they talk dirty tricks to you, in
order to sell to you.
It is best to conclude heating contracts yourself in the winter, then you will have the cheapest rate.
the lepe foxes have trained their staff in such a way to contact you in the summer, so that they can take advantage of you so to speak and make more profit for the big companies, or sell green contracts they do by the people in widely scammed for their benefit.
we as a good person do not participate in that because the lord also gives his love for free so that we can match his mirror image,
to strive with the 14 works of mercy,
not to be busy with our money,
but with the people around us from family to neighbor and environs.

B1 devices how to save
you are materialistic and your devices are slumbering your € euros,
what do you do to live a happy life, dedicate yourself to your fellow man and be social,
do the 7 works of mercy be a role model, towards a greener environment
less emissions fossil fuel 2 to 3x,
because all the advertisements that persuade you to buy are designed to make a profit,
not only for company but for society namely employees, stock market if it only yields but not for the love for mother nature and the environment,
which the lord our father has created for us.
Asks to experience its glory,
by living with as little electricity as possible towards a sustainable life.
Put your switch box standby equipment on a timer. At night, your
router, TV, recorder, audio set, game console and other
devices do not have to be turned on. This will not cost you any effort, but will yield a
nice saving after a year. Plus, simple living with so little technology reduces fire and radiation hazards to your health!
if you want to live completely healthy the less technology in your life the healthier you are.
That is why Christ asks to live minimalistic, because the memories that people have about you, when you are canonized you are remembered and your soul (spirit) continues to live after your death.

use socket blocks with switch: when you are not using appliances, turning them off is better than on standby, also for your computer and equipment
chargers: do not leave them in the socket pull them out or with a switch
appliances: such as refrigerator and freezer etc. of class A or A++
digi-recorder: is a device for digitally watching HD-TV, throw it out of the subscription, say, live simply then you can become less bored.
Watching television is
becoming more and more expensive, 40 € to 60 € per month, but we watch less and less TV, we prefer to watch via tablet TV, because the internet has come, I have thrown out cable and digital TV because I strive for freedom, which is rare in society, because we are too weak to withstand the commercials and television programs, we don’t need it all that technology it makes our children a dulled mind, those world leaders who don’t care about love but to sell their product, as much as possible according to society’s use that are not free, so be strong and free, not like herd of monkeys being pumped in what life is, then that is not the love of our Lord Jesus Christ if you don’t believe in holy family then don’t even love your wife and children that’s what the love of the saints is about so don’t believe in all that luxury that it is necessary for them to talk to you and you will gain more freedom because You understand the love of providence more and see the kingdom more.

If you still want to keep TV,
an All-in-one Package (TV, telephone & internet) is often
cheaper than a separate TV & internet package. You simply cannot use the telephone
, like I did in the past.
the heating
Heating represents a large part of our energy bill at any time of the day. You can reduce this consumption by adjusting the temperature in your bedroom.
The recommended temperature for an optimal night’s sleep is between 16 and 18 degrees. Yes, that low! And yet, many of us think it must be at least 19 degrees to sleep well. In reality, a temperature of more than 18 degrees just prevents the body from lowering its temperature and falling asleep.
We’ve calculated it: with one degree less on the thermostat, you can reduce your heating bill by up to 7%! So it would be worth turning the heating down one or two degrees at night. If you do feel cold, opt for a thick, soft duvet and warm pajamas! This will make your nights cozier and your energy bill will be lower.
Also, don’t forget to set your thermostat if you have one so that it automatically regulates the temperature correctly at night. Then you don’t have to worry about it.
the fridge and the freezer
Of course, these devices have to be up day and night, we can’t ignore that. However, we can limit consumption by controlling the temperature : 5°C for the fridge and -18°C for the freezer is cold enough. Useful fact: every degree less means 5% less consumption on an annual basis!
If you decide to replace your appliances, it is recommended to compare energy labels . To give you an idea: a category C refrigerator consumes twice as much as a category A+ refrigerator. This can yield huge savings on an annual basis

Use rainwater
In Belgium we know what rain is! But have you ever thought of using all that rainwater? It is an alternative that is becoming increasingly popular. Did you know that we not only use drinking water for cooking, but also to flush the toilet?
This is not necessary at all. That is why it is interesting to install a rainwater tank that can cover part of your annual water consumption. This is of course also an investment: the size of the well and the necessary amount of filtration will depend on what you want to use the rainwater for, and how often.

C1 . Insurance
Insurance covers some main topics,
which I will talk about extensively so as not to be misled
because most insurance agents do not look at your wallet, but at their advantage. The more they sell and sell you the better they like it but then you pay for inappropriate insurance that you shouldn’t need and you pay for what you don’t use,
for the insurance agent it’s easy to earn,
for his wallet and you have been officially scammed in front of you.
Below I list the different insurance topics that I will talk about:
1. Health insurance
2. Liability insurance
3. Contents insurance
4. travel insurance

1. Health insurance
A health insurance policy is required and we all need, thanks to which insurance we are not faced with unnecessary costs, if you must undergo hospitalization, any insurance is not the same? where are the differences? I’ll explain to you like this.

Knew that hospitalization easily costs nothing up to thousands of € per day
it depends when and how you are insured and how much your insurance is covered the cheap up to 2000€ but an operation easily costs 10000€
• With dkv hospitalization insurance the younger you are the cheaper,
no hospitalization insurance is better if you live healthy you do not need hospitalization insurance.
• Dental insurance is only applicable after 1 year before you can enjoy it, it usually costs more in monthly costs than you would get back.

2. Liability insurance

as the name suggests – required by law.
With this insurance you can
make an appeal if you cause damage to someone else.

3. Contents insurance

Your home contents insurance is especially important in case your house
Burns down, or when there is a break-in. This makes the damage
reimbursed that you have incurred.
Many modern home insurance policies have a ’flat rate’
up to a certain amount. For example, you insure yourself at once
household effects up to a maximum of 200 euros per year.
And believe me, you do have a whole
special household effects are required to exceed this amount. The
the insurer does not work with the new-for-old value.

4. travel insurance
Travel insurance is intended to insure your luggage while traveling against loss, theft or damage. Many travel insurance policies also try to charge you extra for care abroad. That is strange, since in most cases this is already covered by your health insurance

D1 Internet
The Internet is becoming increasingly important, but at the same time it is also becoming cheaper. In the expensive packages you are automatically offered very fast internet connections, but for most people those enormous speeds are not necessary. Especially not if you only visit or stream websites these days
So? Are there 2 options
• share with other households under 1 network and share the costs
• Affordable inter-package can pay off to switch to a cheaper internet package. I switched to an affordable ADSL package in the past. The speed has been halved (to about 20 MB), but we don’t notice that at all in daily life.
And we’re streaming on it! Super slow internet is frustrating. But by choosing an affordable package sharing package with your neighbors or friends and agreeing to share the cost of an internet package monthly that is still very fast, you can save a lot of money without even noticing, with routers on. connected to each other in every household, you have to trust each other, and you get internet expensive internet package unlimited, to surf together so ask your neighbors or friends if they are interested in sharing is cheaper.

IF NOT, view the rates that suit you or packages depending on your consumption
www.besttariff.be
read the fine print of your contract
don’t be fooled by promotions as they are expensive and short to trap you in expensive rates.
that you don’t want for 2 years because they mislead you at the end charge more and mislead you with a contract of 18 to 24 months,
which you can’t go back on unless you pay (higher) than contract concluded,
with a higher rate as follows comes out more expensive.
do not! (misleading to sell to you)
don’t be persuaded by door-to-door sales or telephone sales,
to persuade you with nice trucks, by positively selling their product in your face or on the phone to your advantage, for a certain period of time Example,
with advantage for half a year or for a few months for the next few years charge your regular rate without the benefit and get cheated because they talk to you stupid trucks to be able to sell those clever foxes trained their staff to give more advantage to the big companies , defraud the people on a large scale for their benefit, we as good people do not participate in that because the lord also gives his love for free, so that we can match his mirror image to strive for it with the 14 works of mercy.

Buy E1 car

electric car
An electric car has no exhaust where harmful waste comes out, yet electric cars are not climate neutral either. For example, a lot of CO2 is emitted during the production of the battery and the production of electricity is also not free of emissions. How clean is the electric car really?
It is perhaps the most difficult question to answer about electric driving: how clean is the electric car? There are many factors and variables that come into play and it is impossible to give a black and white answer. An electric car is not climate neutral, there are both direct emissions of particulate matter and indirect emissions of CO2 and NOx (nitrogen oxides).
CO2 emissions If you look at the properties of electric cars specified by the factory, you will see 0 grams per kilometer under CO2 emissions. This is indeed the outcome of the mandatory European consumption test. So there are no direct emissions, but there are indirect emissions: the generation of electricity also causes emissions. In our country, only a very limited percentage of our electricity is generated with wind or solar energy, by far the majority of electricity is generated with coal and gas plants,
which is why the electricity bill has increased for everyone, including those who do not want a car. are duped by the rich with their luxury vehicles.
If you want to make a comparison with fuel cars, you have to include the CO2 associated with the production of electricity. At the same time, not only is CO2 released when petrol or diesel is burned in an engine block, but the production of these fuels is also anything but CO2 neutral. So you should also consider this.
Battery production Then we are still not there, we have now only looked at the CO2 emissions caused by driving. CO2 is also released during the production of a car. The production of (lithium-ion battery pack (click here) in particular) causes a significant environmental problem with extra emissions of CO2, furthermore, the production of an electric car is not significantly different from that of a fuel car.

Particulate matter Every car produces particulate matter, microscopic particles that cause damage to health. According to TNO, only a small part of this comes from the engine, the majority of the particulate matter emitted is caused by wear on tires and brakes. Even in an electric car, wear and tear on these parts causes fine dust emissions. It is true that electric cars generally have less wear on the brakes due to the so-called regeneration; braking on the electric motor, whereby energy is recovered. At the bottom of the line, an electric car has lower particulate emissions: approximately 25 to 40 percent lower than that of a petrol or diesel car.
Nitrogen Due to the so-called nitrogen decision and the diesel scandal at Volkswagen, nitrogen is high on the agenda. Or actually nitrogen oxides, usually abbreviated to NOx. NOx is harmful to the climate, humans and animals. More information about nitrogen oxides can be found in this dedicated article on emissions.
It is important to know that an electric car has no direct NOx emissions, but that these harmful substances are released during the production of gray electricity. Coal and gas-fired power stations in particular are notorious emitters of nitrogen oxide.
Direct versus indirect emissions Ultimately, every gram of CO2 contributes equally to global warming, regardless of whether it is emitted from the exhaust of a petrol car or the chimney of a power plant. Particulate matter, NOx, but also soot, for example, also have a major impact on the health of humans and animals, and it does matter where emissions take place. Electric cars reduce emissions in urban areas and thereby contribute to improving local air quality.
Partially retrieved from link:
https://www.anwb.nl/auto/elektrisch-rijder/hoe-groen-is-het

F1 SMALL SAVE TIPS TOWARDS A WORLD OF FREEDOM
The lottery:
some people gamble and spend €8 a week on the lottery,
that’s easily €432 in a year, they spend on the lotto the high possibility of losing 100% is very high, so don’t let the wealth or wealth fool you wanting to have a materialistic life, live simply and get back a rather less rushed life.

The newspaper:
is time consuming and because numbers give a distorted picture of reality, just like news, they give the information to push society in a direction that yields, so don’t let it mislead you anymore,
cancel your newspaper and news , you will be less affected by what they want you to believe, keep yourself busy with everlasting things, such as God’s kingdom.

Stay away from your money:
Once you’ve opened the right savings account, the trick is to keep
your hands off your money. When you save for the different savings accounts they serve, make sure that your
automatic transfer is realized every week / month.
So you don’t have to worry about it.
you can realize with your mercy that bestowed on Mr.
By using financial windfall for your future, and not for the present, you can just get half a year ahead in your savings goals. That’s not nothing. People without money worries use windfalls to brighten their future. That doesn’t mean you can enjoy it now. You should use your money to support your happiness. That would mean that you are already in good shape when it comes to your finances. You don’t need this windfall right now to feel better. You have realized this by giving your love to the people so that Christ in turn can call them as Gwenovitch looks for volunteers in the glad tidings of the Lord to work together for a world of change, by setting aside your money now in a structured way. build you to an even greater feeling: bestowed by the freedom of God’s call to the lord and of gwenovitch following the lord in all his glory.
Imagine you are working on three projects at once. You try
to keep all the balls high and to deliver quality, but that is not
easy. When you have to divide your energy over several
projects, you spread it thinly. This means that you
can spend less time and attention on each project. And that
usually means that you can offer less quality.
It is the same with your cash flows. By spending a little money
on many things, you ’leak’ financial energy. When you
weed out the unnecessary expenses and then focus your spending on those few
things that are really important or essential to you, you get a lot more
quality in return for putting the love to work with your savings account “gifts”.
Spending money is often used to
evoke a good feeling . When you buy new clothes or take advantage of that
’great offer’ you feel equally good. You have
scored something new that you are temporarily happy with,
but putting money to work from your ”gifts” savings account for charity, pleasing others gives you more pleasure than buying clothes for yourself.
However, there are also ways
to generate more happiness with less money . For example, imagine spending less on
these kinds of random purchases, and putting more money into a great
hobby, like leading by example and living
as a real role model without judgment
for others.
on credit or in red
Why do some people live in the illusion of being overdrawn,
because they live on the loose with no structure in their finances,
or because of expensive addictions where a lot of money is spent on their life of living it off.
The message I’m giving doesn’t work.
Being red is not my thing and is terribly expensive. Sometimes you pay as much as
12% interest! Don’t be lazy and live. You get used to being in the red with 1,000 euros, and you live it. For as long as I have been alive I have heard from my mother every month that she is in the red. Yet my parents have never had any money problems since I was alive. Being in the red has become a habit. A familiar signal to the lady of the house that the month is coming to an end. If they would cancel, nothing would change, except that they would no longer throw away tens of euros every year. By living with a good friend, I have discovered that a mortgage lender does not give up so easily. If they can’t pay off the mortgage, they try again the next day. And again, and again. And if it really doesn’t work out after a while, you will receive a giro collection form at home. A nice reminder to you that it is time to keep your money matters in order. So stop being red. It’s just no use. Get used to really stopping withdrawing money from your account at zero euros. Get your finances in order so that you never have to deal with ’zero’ again. Build up a savings buffer so you can repay yourself some money when you run into tight times. That’s why I stick to the structure of my accounts. And as soon as you can, say stand in the red. If zero really is zero, you will naturally manage your finances better. Then you automatically become less lazy. Believe me. I did it exactly like that. I was regularly red because I had no character then. Not because I didn’t have enough money, but because I was too lazy to transfer money. When I switched to a new bank, I simply did not activate the red. Which, by the way, was laziness. I wanted to, but had to fill out so many forms that I let it go. And now zero is really zero. And that works fine. Being red isn’t smart. And you’d better stop. Declare it forbidden, and don’t allow it anymore to be in debt in general.

1. Make sure you pay off your credit card automatically at the end of the month. Do not pay it off in installments, because then you pay green interest.
2. Declare debt taboo. You only take on debts if you really have to. Not because you want a new car/kitchen/electronic equipment like a laptop. You can choose to do this, but you are making yourself poorer instead of richer. If you can’t afford that new car, don’t buy a new car. Or Buy a good buyer car to be able to continue temporarily
3. When you have to borrow, you live beyond your means. No matter how ’normal’ it has become to borrow for consumer goods. It’s stupid, unwise and incredibly expensive

Money won’t solve your problems Money problems are often a symptom rather than the root of the problem. If you have money problems because of your poor money management, more money will not solve your problems in the long run. Because as you can see with very rich people – you will always end up wanting more money. If you were to earn extra money now, you would live here. You take extra monthly payments (it’s nice to have a subscription to that magazine), you start spending more (it’s slightly more expensive but much nicer) and within a short time you have exactly the same problems. Don’t see money as the ultimate solution. Only by looking at money differently will you get yourself out of the daily money problems. Simplicity solves your money problems
If you do undeclared work, declare it with your tax return. If you earn a little extra, it is not undeclared work .

Lesson 7 how to start sustainable shopping
how to start sustainable shopping
and sustainable living can be found in the “ healthy database ” on the website under blue plain first your “temple / first your own self then someone else” so as not to put your own health to the test I’m going to you make a small comparison between your “temple / first your own self then another” and caring for another in order to experience the love of god.

Suppose you are walking on the beach on a beautiful sunny day and you hear someone yell HELP!!! Help!!!
then you are going to help that person did you know that someone is in a panic who thinks his life is over, you must first let him drown as quickly as possible to get him or her out of water and resuscitate if you can.
WHY: You must first drown that person for your own safety or he/she will drown you through his panic to die.

“how do you start sustainable shopping”
I am going to list the subdivisions of this lesson.
1. Groceries / growing your own vegetables
2. to buy

H1 Groceries
In the course on this website in the “ healthy database ” you will find “(8) courses / courses”
you will find more about nutrition and your health in the course
“nutrition and the will to health”
fresh is not an expensive purchase, but more work , with less technology you have more time,
because you are worth it sustainability is in people, that gives you joy and puts the love to work for our health that we radiate to others.
How are you going to save on food?
You can follow the course here on the website without having to hand in the amount of food

“SOWING WITH THE LORD” to overcome the oppression of poor life to live a more sustainable life without having to pay for it you didn’t have a garden you can rent a vegetable garden 0.40 € per month the square meter
everyone can grow you must lying down is much healthier than vegetables from the supermarket
But how are you going to save in the supermarket here are some solutions
Solution 1
It is easy to fill the cart with food, but research shows that you can find many delicacies that fall under the heading of luxury items, compare products by unit price,
sometimes a product with fewer pieces is cheaper
than another product of the same type
I like to drink fresh orange juice, but it is usually too expensive because it is not in season, look at seasonal products and you will be cheaper. for less money, don’t be lazy, chop your parsley from your garden yourself much cheaper than pre-chopped.
Solution 2
Private labels often offer the same quality,
for a price that is 30% lower than branded products.
Solution 3
Buying in bulk is not cheap, unless you have to be able to freeze fresh and take it out, if necessary for charcuterie buy your products according to your use, so that you don’t have to throw anything away that’s expensive buy
Solution 4
Planning what you will eat this week and targeting your groceries to your week’s meals for that week Example:
Monday we eat spaghetti with ratatouille,
I make extra chicken and rice for the next day,
use the leftover sauce from Monday,
so I decide to keep extra sauce for the freezer for next time.

Solution 5
Go to the market to buy seasonal greetings, that is now you will be much cheaper, it may be that other products are more expensive or the same than in the supermarket.

Conclusion?
What and where you buy on the market for seasonal products is cheaper, healthier and more environmentally friendly and usually goes hand in hand. What and where you buy makes a big difference.
Tips
1. don’t go shopping on an empty stomach.
2. check what is still in the house of charcuterie and other products, so as not to have too much stock.
3. go shopping with a list,
scientific studies have shown that 70% of the total shopping cart can make up 700€ per year on average per citizen.
4. to compare prices to the price per kilo the unit price.
5. bring your own shopping bag from home then you don’t have to pay for it.
6. surf to
www.webchef.be & www.smulweb.nl what else you can make with your ingredients in the fridge if you’re out of inspiration.
buy H2
fashion or no fashion i do my thing how do you deal with buying
i don’t follow the advertising which is based on multiple profit givers.
Just think of a business you buy from, the workers or servants who are exploited for business to make more profit, are obligated as several in government business they vouch for justice before the Lord.
i don’t like people who deceive to their face in front of you to sell more anyway because they are commanded slave labor may end the deception of advertising i don’t know about you but the sellers can do nothing about it or they will lose their jobs. but that’s not even about saving your wardrobe, for what is clothing made for body covering for people, essentially needed for the preservation of body heat, modern times through advertising has persuaded us to sell more to make us feel richer if we can afford the latest fashion now you think me old fashioned follow the serpent who tricked eva into the garden of eden to eat the forbidden apple then she covered them both because they stood naked before god covered them with a fig leaf so old is clothing, that’s why christians sometimes say we don’t like earthly treasures like fig leaf so don’t be misled like eva, by a salesman who can’t help it he is on the orders of slavery.

do not buy clothes because it is cheap but because you like it, 16 € or less stay money that is expensive, 150 € for a sweater example that you only wear a few times and give away to the thrift store is wasted money,
you could use that money that gave you to that expensive sweater help poor people to eat so make you work hard that love for your fellow man,
god his heaven on earth but don’t give them money you don’t help them with it, it’s the love that people give change, by that god calls us through the fruit of holy jesus the son of god is the first in love he is the first and the last to manifest, not the deception of the slaves. labor destroys lives as in the forbidden fruit where god warns us of the works of the devil serpent who nestles and robs everywhere
that many people have difficulty accepting the authority of government
if they themselves have a different opinion , about the policy pursued. Self-interest and own opinion often appear to be the only criteria.
In our father’s prayer we say
“ the lord is with us forgive our debts to the debtors ”
says we should not judge them. but their money sighs, must love to give them love as we have learned from the lord in simplicity not to provoke war. Through the mantle of love (of saint niklaas)
We must follow Christ’s love and good example for life,
so that the greedy themselves judge and be punished that is the peace of the lord
Any more tips? Below you will find more great tips to help you shop smarter. Both in the supermarket and in the shopping center. Shopping for groceries cheaply:
• Pay for groceries with cash . This gives your brain a small painful stimulus to process and you will be inclined to get fewer (unnecessary) messages. Moreover, you can immediately see in your wallet how much money you have left for the week.
• Choose a shopping basket instead of a shopping cart (you don’t have to look for a coin either). By choosing a shopping cart you literally ’feel’ the purchases you make and also fit less in it, so that you only buy the essentials.
• Never go into the supermarket feeling hungry . And be strong is your attention is not focused on tasty products that you want to consume immediately instead of products that you actually intended to get.

1. Pre-cut beans are usually a lot more expensive than undipped green beans. You can of course also see the shelling of the beans as a daily moment of reflection. This also applies to all those other expensive pre-cut vegetables. Just watch the kilo price, you’ll be shocked. You spontaneously get to work with your cutting board and kitchen knife.
2. Stop drinking soft drinks (and certainly not energy drinks). Saves kilos in your shopping bag, kilos of kilocalories in your body and tens of euros per month. Water from the tap in the Netherlands is fine to drink and you will not get a dirty sticky mouth from it. You can cancel your dental insurance immediately.
3. Give yourself a budget per week. Don’t want to spend more than €300 a month on groceries? Multiply that amount by 12 months, and divide by 52 weeks. Then you can spend €70 this week. And open the doors for brothers and sisters.
4. Buy the products from the lower shelves, there are the cheaper house brands.
5. Choose luxury goods less often. Shrimp, roast beef and ready-made salads are tasty but a bit pricey. Rather look for luxury in affordable vegetables and discover how you can prepare them luxuriously by trying out recipes.
6. Look for good offers and immediately consider buying something more. Do that especially with products that are not tempting (not with chocolate, but with shampoo).
7. Preferably get your groceries for the week in one go. You spend extra money every time you visit the supermarket.
8. Consider buying your fruit and vegetables at the market, or pay a visit to the Turkish vegetable farmer. Much more choice and much cheaper, what a luxury!
9. Walk a set route to curb chaos and impulse buying.
10. Buy more products at cheaper supermarkets such as Lidl and Aldi.
11. Get more creative with cooking. Don’t go looking for ingredients for a recipe every day. Find out which products are currently affordable (such as seasonal vegetables) and then turn them into something delicious.
12. Determine what you are going to eat for the entire week, so that you can shop more specifically. Moreover, you are less tempted to suddenly order an expensive meal.
13. Get frozen vegetables at home so you can always cook something healthy and nutritious when you don’t have plans.
14. Go shopping with your partner. The two of you are more critical than you are alone.
15. When making expensive purchases, make a list of your most important wishes, so that you can quickly see through the sales pitch of the seller.
16. Make expensive purchases in the morning and never after a long day at work. You have less energy to choose after a long day at work, making you more sensitive to manipulation.
17. Do not make your purchases online. Even though you can easily compare which webshop offers the best price and conditions,
it is not good for the environment so don’t be discouraged to buy everything online
18. Assess the product you are so eager to buy on its own. Don’t judge it in relation to the rest of the range (so don’t be tempted to go for a more luxurious model that looks so beautiful there).
19. Set a budget and don’t deviate too much from it. You know how that goes when you’re shopping for an expensive product. At first you want to go for the cheapest variant, but the more you read about it, the more you tend to a more expensive model. The price of this more expensive model will become your ’new normal’, making it easier to spend even more money. You started with an audio set of 100 euros, and you eventually buy a set of 300 euros. Simply because you have become accustomed to the higher prices and the extensive features. By shopping smart and minimalistic, you save a lot of money. And do you have respect for God’s kingdom.

Lesson 8 instant purchases, not good
Do you let instant purchases make you feel? You see something in the store and you just MUST have it. instant purchases can cost you a lot of money. They are not a fixed burden in themselves, but if you are often guided by your impulses, it quickly becomes a considerable expense. And then there you are, in a house full of unnecessary expenses. With too little money to make ends meet and an empty feeling inside. That won’t make you happy. Use these tips to curb your impulses and save a lot of money.
1. Write your impulse purchases in your agenda When you find yourself blinded by the ’glow’ of a product or service, it is time to take action. If you want to avoid making an impulse purchase, write this product in your diary. Schedule an appointment with yourself in three weeks’ time: to be considered within 2 weeks or a month”. Let it go for the rest. In a few weeks you will see the product in your agenda again. You can then calmly decide whether you still want to buy this thing. There is a good chance that the impulse feeling has completely disappeared and that you are no longer interested in the product. Do you still want it? Then you can buy it quietly with the great idea that after all those weeks you really don’t make an immediate purchase anymore!
2. Go out with a shopping list People who walk through a mall or supermarket without focus buy more things they don’t need. Those who do their shopping without a shopping list are more sensitive to nice offers and tasty things.
Before you head out the door, make a list of the products you want to buy. Then agree with yourself that you will only buy these things. Do you buy more? Then you catch yourself immediately because you have set clear boundaries.
3. Live with a budget Make a budget for yourself to clarify how much you can and want to spend per month, and what your ’potty’ is for certain expenses. If you know that you can spend a maximum of 300 euros per month on groceries (70 euros per week) from yourself, it is easier to stick to this. If you have an overview of your financial situation, you are less likely to make impulse purchases because you know how that affects your monthly budget. If you have no idea about your money matters, such an impulse purchase disappears on ’the great heap’ and you feel the consequences less immediately.
4. Don’t go to the shops too often Are you someone who can regularly be found in the supermarket? Or do you often go ’fun shopping’ because you don’t know what else to do? Every time you walk into a store, you run the risk of making impulse purchases. You can easily be tempted by great offers or nice things. From now on, try to get the weekly groceries as much as possible in one go and stop fun shopping. Go shopping if you really need something, then give yourself a budget. Don’t ’search’ for things to buy, because if you do you will always find something and it will always cost you money. Rather go into the woods, go for a run in the park, do something fun with your friends. For example, do not go shopping and have lunch, but only have a nice long lunch. Put an ad on the internet to offer yourself to do odd jobs or errands for others.
Just as nice and a lot less expensive.
5. Live with a mission It’s easy to control yourself if you know what you’re doing it for. If you have a dream that you want to realize. If you pursue a happy life like the holy family, saving becomes a lot easier. How would you like to live richer? Do you think this feeling of freedom and tranquility feels better than owning that new sweater? If so, let him lie down. Enjoy the idea that this gives you something much more beautiful: freedom through your love for others.

Lesson 9 Saving energy is child’s play!

Back to school, that’s time for resolutions. Because there is no age limit for adopting good habits, we thought about fun actions that you can teach your children so that they can use energy more consciously
, if they are strong in their being.
Teaching your kids the right ways to use energy, that’s one thing. Understanding where electricity comes from and why it is important to use it economically is also important.
Once you know that, it’s time to put that knowledge into practice. Learning the right actions can be fun, both for you and for your children!
Below you can find some tips & tricks to become a real energy-conscious family:
1. One day without electricity per week
The ideal way to cut yourself off from the digital world and strengthen your family bond . Turn off the lights and turn off all electrical appliances you and your children are using. What can you do then? A family outing, outdoor game or board game evening? Your children will occupy themselves differently while you use less energy .

2. Are you performing works? Explain what you do!
Involve your children in your work to your energy consumption to decrease . Are you having the windows changed or are you reinforcing the insulation of your home? That’s the right time to explain to them what you’re doing. They may even be able to help you!

3. Conduct Science Experiments (Safely!)
If there’s one thing kids love, it’s “ playing scientist ”. Let them experiment safely, together with you! Here are some questions to convince them:
• What is the heaviest? Cold or warm water?
• What cooks faster? Water heated in the microwave or on gas?
4. The search for standby devices
We’ve already talked about the importance of identifying your energy guzzlers . They are often the cause of high energy costs. So you could start a search for these devices together with your children. Ask the youngest to first identify all devices that are in sleep mode. Then you can ask them to check if they are effectively disabled when you are not using them. Can you make them aware never to use again, let them think about how good that is for the planet, it’s interesting to know.

5. Household chores for everyone
Because there comes an age when everyone in the family is responsible for their own household chores. It is indeed not easy to convince the very young… And yet some household tasks can really have a positive impact on the environment and your energy bill. If you take a moment to explain the positive effects of smart consumption to your children, you might be amazed at their behavior.
Examples of tasks your children can do that will save you energy
• Remove the dust in the radiators so that the heat can spread better.
• If you remove a layer of frost of 3 mm from the freezer, you can even save up to 15% on your electricity consumption .
• Explain to your teens that it’s best to do your laundry at the right temperatures and the best times of the day (off-peak and peak times). This can save you a lot of energy!
• Show them how to load a dishwasher . By using as many cutlery and kitchen utensils as possible, you ensure that it has been washed as well as possible and you save energy. If you use your dishwasher once less per week, you will save €15 on an annual basis.
• Teach them how to hang the laundry! The drying cabinet is a major energy consumer and should only be used when necessary.
• …
In addition, there are also the promotions that we already know, but which we should certainly not lose sight of:
• Turn off the tap while brushing your teeth . This can save you up to 9000 liters per year!
• Make sure that all doors are closed properly to ensure that no heat is lost.
• Turn down the heating in a room that no one uses during the day.
• Put on a thick sweater instead of turning up the heat. One degree less, that’s an invoice that is 7% lower. In addition, you also reduce your CO2 emissions.
• Tell the elders to always put the lid on the cooking pot while the pasta is cooking.
• Turn off the light when you leave a room if there is enough light
• Do not open the windows when the heating is on, except to ventilate the room for a few minutes.
• Do not leave your refrigerator open for too long. Every time you open the fridge, one third of the cold air is lost . So think about what you want before you open the fridge.

You can easily link these ecological actions to small games (competitions, contests, etc.) that make your children aware while having fun. Why not suggest they list these energy saving tips and create a memo or poster that you can hang strategically around your home.

holy games:
You can find it in ( healthy database ) in blue box you will find
“(5) temple / first yourself and then another // temple / first your self then another” go to next games

• Game of Silence (click here)
• Truth, dare or do (click here)

to a world of change our lord calls to love our environment for the little things we do for you don’t be lazy, especially if it has to do with your finances you log in online to your bank you know you would lose less want to be when you see all those different expenses go out of your account, you know you can have a lot of money left over.
money to save.
money for the future.
receive money for your household on your 2nd current account as a living wage.
money for third parties whom you wish to show your mercy before the Lord’s face.
money that you have worked for in the past month or months,
that you may have experienced stress for, had to rush every morning to get to work on time.
it goes to big companies that don’t care about you like:
insurers, internet, energy companies, publishers. And you don’t do anything about it.
Because saving costs precious time and effort, and nobody likes extra work, you
need to live simply, work for God’s kingdom and in the long run your freedom.
if you don’t want to be let down by big companies, sit down for a while and face that red tape of papers, sit down for a while.
because you will be glad afterwards that you might have saved 1600€ or even more depends on how well you try for the same joy but more effective, so sit down and get started.
If you want to get rid of your money worries, switch as soon as possible. On the mercy of God’s love in 3 persons: Father, Christ, Holy Spirit.
Switching providers is now so incredibly easy that it only takes
a few minutes. Everything is done via the internet: compare,
conclude and cancel the old provider. Or share your internet WITH FRIENDS OR NEIGHBORS

;

(Fr)
propres cours – le parchemin financier

contenu de la leçon 0 | le parchemin financier
D’ABORD TROUVEZ LE COURS « Cherchez d’abord le royaume de Dieu »
et tout vous sera donné
Leçon 1 introduction
Leçon 2 Capitalisme et communisme – La tromperie de la richesse
Leçon 3 un test pour vous-même
Explication de la leçon 4 sur l’utilisation de « base de données saine du livre de ménage.xlsx »

La vie matérialiste,
de la ruine des richesses
Leçon 5 Comment commencer à économiser et ne pas se plaindre
Leçon 6 grands conseils pour économiser
A1. Banque comment l’organiser
A2. Économisez sur les entreprises énergétiques quelques idées
B1. Appareils comment économiser
C1. Assurance
D1. l’Internet
E1. Petits conseils pour économiser vers un monde de liberté
Leçon 7 comment démarrer des achats durables
Leçon 8 achats instantanés, pas bon

Leçon 1 introduction

Leçon 2 Capitalisme et communisme – La tromperie de la richesse de Dieu

Cela peut surprendre,
Mais dans l’histoire du monde moderne, il n’y a jamais eu de pays communiste.
Alors qu’un certain nombre de pays se sont décrits comme communistes, par exemple la Chine et la Corée du Nord.
Par définition, il n’y a jamais eu de pays vraiment communiste.
Alors, qu’est-ce que le communisme exactement, et comment est-il lié au socialisme ? Il serait peut-être plus facile d’expliquer ce que les deux ont en commun.
Les deux idéologies découlent d’un désir de limiter l’exploitation des travailleurs
Et réduire ou éliminer l’ influence des classes économiques dans la société.
Il existe des dizaines de variantes à la fois du communisme et du socialisme.
Sur la base des différentes manières dont ces idéologies sont mises en œuvre dans différents pays.
Il y a le stalinisme, le léninisme, le trotskysme, le maoïsme et d’autres qui sont essentiellement toutes des versions du marxisme.
Associez-le à différents styles de révolution.
Karl Marx était un économiste et philosophe qui a co-écrit le manifeste communiste.
Entre autres livres fondamentaux sur le communisme.
Bref, sa théorie centrée sur l’idée
qu’à mesure que l’ Europe passait de monarchies centralisées à des économies capitalistes quasi-démocratiques
Les travailleurs étaient exploités par ceux qui possédaient les moyens de production.
Donc, si vous travaillez dans une usine ou dans une ferme, comme beaucoup le faisaient à l’époque
Celui qui possède l’usine ou la ferme tire plus du travailleur qu’il n’y investit.
Cela crée une inégalité inhérente
donner le pouvoir aux propriétaires que Marx appelait la bourgeoisie sur les ouvriers appelés le prolétariat.
Dans le marxisme , pour résoudre cette inégalité,
la société doit passer à un modèle où le prolétariat possède plutôt ce pouvoir en contrôlant collectivement les moyens de production.
C’est là que le socialisme et le communisme entrent en jeu.
Selon Marx,
Le socialisme est un précurseur du communisme et la prochaine étape logique après le capitalisme.

Aux gens qui écoutaient, Jésus raconta une autre parabole, car il était maintenant près de Jérusalem et ils pensaient que le royaume de Dieu viendrait bientôt. Il a déclaré: «Un homme de grande descendance est parti en voyage vers un pays lointain pour recevoir la royauté, puis revenir. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna à chacun cent drachmes et leur dit : « Allez en faire du commerce pendant mon absence. Mais ses compatriotes le haïssaient et envoyaient des députés après lui avec le message : « Nous ne voulons pas que cet homme devienne roi sur nous !

A son retour, quand il eut reçu le royaume,
le premier vint et dit : ”Seigneur, ton argent valait dix fois.” Son maître dit : « Excellent, tu es un bon serviteur. Parce que tu as été fidèle dans quelque chose de très petit, je t’accorde le règne de dix villes. Le second est venu dire : « Votre argent, monsieur, a quintuplé. Il lui dit : « Tu régneras sur cinq villes. Alors le troisième serviteur vint et dit : « Seigneur, voici ton argent, je te l’ai gardé dans un drap. J’avais peur de toi parce que tu es un homme sévère qui réclame ce qu’il n’a pas déposé et récolte ce qu’il n’a pas semé. Son maître lui dit : « Tu es un mauvais serviteur, avec tes propres mots je te condamnerai ! Vous saviez que je suis un homme sévère et que je réclame ce que je n’ai pas déposé et que je récolte ce que je n’ai pas semé ? Alors pourquoi n’avez-vous pas mis mon argent à la banque pour le garder en sécurité ? Alors j’aurais pu le réclamer avec intérêt à mon retour. Et il dit à ceux qui se tenaient à côté: ”Prenez-lui les cent drachmes et donnez-les au serviteur qui a acheté dix fois.” Ils lui dirent : « Seigneur, il a tout décuplé ! « Je vous le dis, celui qui a aura plus ; mais celui qui n’a rien, même ce qu’il a lui sera enlevé.
il peut en être autrement par l’amour de notre seigneur.
Dans le socialisme, un État démocratique contrôle les moyens de production au lieu que des entreprises privées en prennent possession.
Au lieu de se concurrencer comme dans une société capitaliste,
le socialisme permet aux travailleurs de contribuer autant que possible au plus grand bien, puis ils partagent tous également ce bien.
Des variantes de cette idée sont déjà populaires dans les sociétés capitalistes sous la forme de soins de santé universels ou de services sociaux tels que les pompiers et les écoles.
financés par les impôts. Bien que l’utilisation de ces services soit inégale et
Chacun est également responsable d’y contribuer en fonction de ses capacités ou de ses revenus. C’est donc ça le socialisme.
Mais une fois que l’État contrôle tous les moyens de production, l’étape suivante est la propriété collective totale.
Non seulement de la production,
Mais tous les aspects de la société et de l’économie, y compris la propriété privée. L’intention d’abolir la propriété privée est une
Société sans argent et apatride où tout le monde travaille vers le même objectif collectif : être en bonne santé, heureux et libre.
Chacun fait ce qu’il peut pour contribuer et ne prend que ce dont il a besoin.
Comme je l’ai déjà dit, il n’y a pas de vrais pays communistes et il n’y en a jamais eu.
Chaque pays dit communiste est en fait un pays socialiste, l’État contrôlant dans une certaine mesure l’emploi et l’économie.
Même la Russie communiste largement mentionnée s’appelait en fait l’Union des Républiques socialistes soviétiques.
Bref, le socialisme et le communisme ne sont pas complètement différents. Au contraire, la plupart des écoles d’économie considèrent:
Le socialisme doit être un précurseur du communisme une fois que l’État a un contrôle suffisant sur la société et l’économie.
Mais ce contrôle total est une raison majeure pour laquelle les pays socialistes luttent pour atteindre cet idéal.
La corruption est répandue dans des pays comme l’ex-URSS, le Venezuela, le Vietnam et la Corée du Nord
Pour la plupart, les gens blâment les gens au pouvoir qui abusent de ce pouvoir au lieu de l’utiliser pour aider la société qu’ils contrôlent.
donc ce site pour juger la corruption eux-mêmes par leur ruine
Et refuser d’abandonner ce pouvoir au peuple

Cela ne devait pas être moins pour les idéaux socialistes qui ont connu un succès incroyable en combinaison avec le capitalisme. Dans des pays comme la Suède et le Canada,
L’obstacle humain de surmonter le pouvoir, la cupidité et le gouvernement
est la principale raison pour laquelle nous n’avons jamais vu un vrai pays communiste.
Les systèmes communistes ou capitalistes étiquettent les opprimés dans leur misère et ne reconnaissent pas leurs problèmes, et les systèmes ne sont pas les bons modèles pour leur misère, car ceux qui veulent laisser la richesse affluer dans la société vont les aider personnellement, en tant que mentor sans frais à mettre en œuvre
Et comment sont-ils à la hauteur de leur réputation ? en laissant l’amour parler du seigneur dans leurs cœurs. c’est pourquoi nous voulons élaborer ce site et nos rêves comme le seigneur le prévoit (cliquez ici)

Ce que nous pensons, c’est que chacun, en pourcentage, met 3% de son argent au travail, sur son propre compte, qu’il économise pour professer sa foi avec miséricorde, à
travers des œuvres physiques de miséricorde, pour donner leur vie à ces pauvres. en leur donnant de l’amour,
sans leur parler de vos bonnes œuvres jusqu’à ce qu’ils vous demandent votre opinion sur votre vie, à quel point vous êtes si gentil avec votre environnement
et que tout soit fait, vous
pouvez jeter un poisson ce que dieu a fait dans votre vie.
S’ils y répondent bien, alors le feu est vert, vous pouvez en outre dire ce que le seigneur fait dans votre vie. S’ils réagissent mal à votre réaction, alors la lumière est rouge,
alors les constructeurs construisent en vain pour le seigneur, ils feraient mieux de prier pour eux que pour ces personnes pour lesquelles vous donnez miséricordieusement votre vie,
vous ne les convainquiez pas , mais donnez et soyez un bon modèle pour eux.
pour que toi pour eux et realise nos reves dans ta vie voir sur ce lien ce que nous obtenons dans le seigneur sont riches .enseigner en tant qu’enseignant pour mieux comprendre les valeurs du vivre ensemble dans la vie ce qui t’appelle du devoir dans l’amour du Christ, si vous êtes appelés et entourés de son amour.

Leçon 3 Un test pour vous-même
Ce test est basé sur ce que vous pensez de l’argent.
l’argent est le résultat de votre être et de la façon dont vous traitez votre environnement nous recherchons tous l’amour, l’ un n’est pas plus qu’un autre s’accroche à l’amour éternel du Seigneur

Comment gérez-vous l’argent?
Découvrez quel type d’argent vous avez en faisant le test pour vous-même.

Prenez une feuille séparée
écrivez 3 réponses par question sur au maximum
les meilleures affirmations qui vous correspondent le mieux selon la question :

Demander
1. Grâce à l’argent :
a. Comment ne plus m’inquiéter de rien ?
b. Puis-je acheter de belles choses et expérimenter de belles choses
c. Ai-je la liberté de m’occuper d’autres choses (créatives, spirituelles, politiques…)
d. Ai-je un sentiment de sécurité et d’abondance
e. Est-ce que je reçois la reconnaissance de la famille, des amis et de la société en général
f. J’ai confiance que tout ira bien
g. Je m’occupe des autres, parfois à mes frais
h. Puis-je consacrer du temps et de l’argent à quelque chose qui laissera une marque durable
(par exemple, ce site Web ou cette collaboration.)
2. En termes d’argent, je suis :
a. Évitant et parfois confus
b. Généreux, et parfois au détriment de moi-même
c. Impulsif et en quête de plaisir
d. Sobre et discipliné
e. Généralement inquiet et anxieux
f. Méfiant, parce que je ne comprends pas grand-chose
g. Habituellement ambitieux ( j’aime les grands gestes )
h. À la recherche d’attention et de confirmation
3. Au cours des 5 dernières années, ma situation financière a été :
a. Amélioré, surtout parce que j’ai bien épargné et investi intelligemment
b. Détérioré, principalement en raison de ne pas prêter attention ou de trop donner aux amis et à la famille
c. Amélioré, notamment à cause de promotions ou de primes au travail, ou parce que ma maison, mon stock ou mon entreprise a pris de la valeur
d. Détérioré principalement en raison de dépenses excessives
e. Amélioré ou détérioré, peu importe, j’ai toujours été un peu nerveux à ce sujet ces dernières années
f. Je n’en ai aucune idée, ou je m’en fiche
4. Lequel des principes suivants vivez-vous ?
a. Vous ne pouvez pas emporter votre argent dans votre tombe, alors vous feriez mieux d’en profiter pendant que vous êtes encore en vie.
b. c’est mieux de donner que de recevoir
c. Qui sauve a quoi
d. On ne peut pas faire confiance aux grandes entreprises et/ou au gouvernement.
e. Si je ne fais pas attention, tout s’effondrera comme un château de cartes
5. Quel énoncé s’est le plus appliqué à vous au cours des 3 dernières années ?
(choisissez 1 réponse)
a. J’étais dépendant financièrement des autres
b. D’autres dépendaient financièrement de moi
c. Ni l’un ni l’autre : je n’étais pas dépendant,
et les autres ne dépendaient pas de moi.
6. Voici ce que j’ai réalisé ou amassé :
a. Beaucoup de choses que j’ai achetées au fil des ans.
b. Rien : je n’ai pas d’investissements
(sauf peut-être une maison).
c. Propre entreprise ou immobilier.
d. Les investissements financiers tels que les actions ou les investissements immobiliers
e. Objets de collection, mon travail créatif ou académique.
f. Une maison, une voiture, une cave à vin, des bijoux d’art…
g. Que mes parents, mes enfants, amis ou associations n’y seraient pas parvenus sans mon aide
h. Revenu fixe des comptes d’épargne, obligations….

Additionnez vos réponses. La colonne dans laquelle vous avez encerclé le plus de réponses est votre type d’argent dominant. Si vous obtenez un score élevé dans quelques colonnes, vous êtes une combinaison de ces types d’argent.

une B C ré E F g hein

1 une e c h b F ré g
2 e h F g c une ré b
3 e ré F c ré B,f une b
4 e une b, d CD une une c b
5 c une une b une une avant JC b
6 h F e c une b ré g

Êtes-vous habituellement dans la colonne A?
Vous êtes comptable votre devise :
vous devez garder un œil attentif sur les questions d’argent points
forts vous êtes attentif, prudent et sensible
Pièges : vous vous laissez parfois trop conduire par la peur et des scénarios apocalyptiques irréalistes.
Lorsque vous devez prendre une décision financière, vous êtes tendu ou vous avez des doutes sans fin.
N’essayez d’être plus détendu avec de l’ argent. Si vous avez une décision difficile à prendre, notez le problème, réexaminez-le lorsque vous vous sentez calme, pesez le pour et le contre et prenez la décision.
Êtes-vous habituellement dans la colonne B?
Vous êtes une diva (ou seigneur) votre devise : l’ argent doit rouler

Forces vous avez du style et pouvez bien diriger
Pièges Vous dépensez (presque) tout votre argent pour des affaires extérieures et pour impressionner les autres.

N’essayer de résister à la tentation d’acheter de temps en temps et de chercher d’ autres choses qui vous font sentir bien Voir l’ argent comme un moyen de se développer vos valeurs d’être, de votre amour pour les autres que le seigneur est l’exemple

Êtes-vous généralement dans la colonne C?
Vous êtes un idéaliste votre devise : l’ argent ne fait pas le bonheur

Forces vous avez une vision, de la passion et de la compassion
Pièges en matière d’argent, vous êtes sceptique et contrariant. quelque chose qui a à voir avec l’argent ne peut jamais être vraiment bon à vos yeux. vous avez également tendance à dépendre des autres financièrement.

À faire! Utilisez votre esprit critique pour examiner vos propres finances. voyez l’argent comme quelque chose qui peut vous aider à atteindre vos objectifs (dans le monde créatif ou spirituel) , plutôt que comme quelque chose qui vous gêne.

Êtes-vous habituellement dans la colonne D?
Vous êtes un impérialiste votre devise : vous n’aurez jamais assez d’argent.

Forces Vous êtes un travailleur acharné, pouvez prendre de bonnes décisions et avoir des idées novatrices.

Pièges Vous pouvez être gourmand, dominant, insatisfait et stressé.

À faire! Essayez de vivre ici et maintenant avec Christ, que feriez-vous différemment si vous étiez « à l’intérieur » ? pourquoi ne pas changer ces choses maintenant ? prenez le temps de profiter de ce que vous avez, plutôt que de simplement poursuivre vos objectifs (? financiers?)

Êtes-vous habituellement dans la colonne E ?
Vous êtes un bon vivant votre devise : dépenser de l’argent est un art

Les points forts que vous aimez la vie et tirer le meilleur parti de celui – ci.
Pièges Vous pouvez être gourmand et impulsif. parce que vous allez faire du shopping quand vous vous sentez mal, vous avez peut-être accumulé des dettes.

À faire! Ayez un jour de repos financier : un jour par semaine où vous ne dépensez pas d’argent. Et essayez d’économiser : cela ne vous donnera pas satisfaction dans l’immédiat, mais cela le sera sur le long terme.

Êtes-vous généralement dans la colonne F?
Vous êtes naïf votre devise : l’ argent n’est pas important.

Points forts Vous êtes flexible et avez une attitude positive.
Pièges Vous vous enfouissez parfois la tête dans le sable lorsqu’il s’agit de questions d’argent et vous pouvez vous sentir impuissant. Parce que tu ne sais pas ce qui entre et ce qui sort, on dirait que tu ne bouges jamais

À faire! S’il vous reste de l’argent, ne l’utilisez pas tout de suite pour rembourser quelqu’un ou acheter quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. laissez simplement l’argent sur votre compte pendant un certain temps et profitez du sentiment de liberté qu’il vous procure. Oh oui, et mettez de l’ordre dans vos affaires financières ! cher frère

Êtes-vous généralement dans la colonne G?
Vous êtes un épargnant votre devise : combien est sur mon compte épargne ?

Points forts Vous êtes autonome et financièrement indépendant.
Pièges Vous pouvez être trop frugal et même un peu radin. vous surveillez votre compte d’épargne de manière presque obsessionnelle et agissez de manière assez tendue quand il s’agit d’argent.

À faire! Ne pensez pas à votre avenir financier. dépensez votre argent dans un bouquet de fleurs ou dans un bon verre de vin, et donnez parfois quelque chose à quelqu’un d’autre. réservez 1 € chaque jour pour cela : ce sera une tirelire pour les dépenses superflues !

Êtes-vous généralement dans la colonne H ?
Vous êtes soignant votre devise :
mieux vaut donner que recevoir.
Points forts vous êtes généreux et alerte.
Pièges vous oubliez parfois de prendre soin de vous – aussi financièrement

À faire! Créez un peu de temps chaque jour avec le seigneur : pendant 5 minutes ou une heure personne ne doit vous déranger et vous ne faites que ce que vous voulez. Et achetez-vous un cadeau (cher) de temps en temps !

Explication de la leçon 4 sur la façon d’utiliser ”housekeeping book bad database.xlsx”

Comment travaillez-vous pour trouver toutes vos dépenses à portée de main pour commencer
Si nécessaire, nous vous rendrons visite pour vous aider sur votre chemin et être un exemple d’un bon modèle

Nous venons vous apporter l’amour de notre seigneur,
le répandre dans les petites choses. vous pouvez profiter d’un avantage fiscal en tant que croyant nous ne participons pas à l’épargne retraite épargne construction,
n’incluez-vous pas l’ épargne construction, c’est un complément à votre épargne retraite,
mais plus de déduction si vous avez un gros salaire sur vos impôts,
si vous n’avez pas grand – chose à déduire de vos impôts, l’épargne retraite et l’épargne construction sont bonnes pour la réduction d’impôt, même si vous n’incluez pas votre épargne construction pour votre épargne retraite.

Ceux qui aiment Dieu ne bénéficient pas financièrement, ils mettent leur argent à travailler dans la simplicité,
les comptes d’épargne ordinaires ne soutiennent pas les riches dans la retraite ou l’épargne,
afin qu’ils puissent moins influencer les pauvres avec de l’argent, pour nier le pouvoir lubrique en toute simplicité et pour l’amour de la nature minimaliste vivant avec beaucoup d’amour peu de matière.
Dieu ne vous rend pas riche financièrement, il vous donne juste ce dont vous avez besoin pour vivre dans son amour en professant votre foi.

Nous vous aidons avec les travaux de barre de puissance avec la leçon 3 est là dans la ”base de données saine”

Cliquez sur « (3) Croire / Croire »
Cliquez ensuite sur « (3.2) Chrétien / Christianisme »
Cliquez ensuite sur « 3.2.2 catéchèse 3mc pour cours alpha »

envoyez votre adresse e-mail, votre adresse personnelle et votre numéro de téléphone portable où nous pouvons vous joindre pour un contact personnel
. Envoyez-nous un courrier à: Onzeleermeester@outlook.com
priez pour (notre rêve cliquez ici) avec lequel vous pouvez partager l’amour de la providence

comment travaillez-vous d’abord lire la leçon 3 avant de tout commencer
puis vous verrez que vous avez 2 comptes courants (ouverts) que vous pouvez faire votre part financièrement se lancer.

voir que vous avez au moins 6 comptes d’ épargne électronique au total
modifiez le nom de votre compte dans les paramètres de votre banque afin de savoir à quoi correspondent vos
6 E-Epargne afin de pouvoir les reconnaître individuellement
Je vais lister les noms des différents comptes d’épargne :

1. divertissement
2. Des vacances
3. réparations
4. Prochain achat de véhicule
5. Économisez 3% pour transmettre les œuvres de miséricorde eux-mêmes à ceux qui ont besoin de l’amour de Dieu quand l’autre demande qui est Dieu (en nous)
6. Garde-robe
Le plus difficile est donc de savoir comment utiliser la base de données saine de votre livre de ménage
En bas de l’écran, vous avez entre autres des feuilles de robinet :

• Explication
• Revenu
• Dépenses
• Cadeaux
• Ce que je veux rêver
• Tous les aperçus
• Schémas
Sur lequel vous pouvez cliquer pour voir le contenu de cette feuille d’appui
Les revenus et dépenses sont égaux du point de vue de la division,
ces divisions sur la colonne de gauche, la division de l’explication du compte que vous donnez la valeur + ou – dans les 3 colonnes à côté qui sont colorées en blanc, où vous pouvez entrer un valeur en congé, les 3 colonnes ont chacune une valeur de retour, de la valeur que vous entrez dans la colonne,
quelles sont ces 3 colonnes :
1. Mensuel
2. 3 mois
3. Annuel
Cadeaux dans cet onglet vous n’avez rien à faire se passe automatiquement en lisant correctement le fichier Exel comment vous pouvez changer le monde, en faisant votre part,
tout le monde devait le faire, y compris les riches, mais qu’entendez-vous par riche, si vous ne faites pas de miséricorde, sans rien vouloir en retour, je laisse à votre amour à quel point vous êtes proche de l’amour dans votre vie, de la grande image de la société.
Que faire avec 3% de vos revenus pour mettre l’amour au travail.
Changement d’amour selon le point de vue, pour la vie à la troisième personne,
qui vient à vous connaître pour servir par le service, les œuvres physiques, pas l’enseignement spirituel, c’est-à-dire pour ceux qui ont étudié la théologie sur le parcours de vie de Dieu d’amour pour nous à
travers l’amour pour doit expérimenter la personne,
votre amour avec l’amour du seigneur le persuadera de croire le reste dans les personnes concernées, ne forcez pas même si vous voyez que la personne concernée peut mieux aider, comme les 3 singes font entendre , vois et tais-toi, fait plus de bien que de convaincre ta volonté de ta foi nous n’avons plus rien à faire, le reste le Seigneur notre Dieu fait. puis vivre comme le christ comme un modèle professer notre vie , le seigneur ne nous demande rien de plus que notre service à nos frères qui montrent de l’intérêt, pour le seigneur son amour et son nom, comment allons-nous le réaliser pour que nous puissions éradiquer le pauvreté du monde ensemble en tant que communauté collective.

Déposez 1x par mois un montant de 3% sur votre propre compte d’épargne ”cadeaux”, que vous pouvez lire sous l’onglet cadeaux dans votre fichier Excel, à côté du fait que vous avez inscrit tous vos revenus et dépenses dans le fichier.

Ce que je veux rêver, c’est de tapoter sur ce que vous voulez peut-être mais ni ne pouvez ou n’achèterez pas ou n’achèterez pas après le temps par l’amour de notre seigneur qui travaille en vous pour donner plus de sens à votre vie,
mais vous n’y sommes pas encore, peu sont appelés à façonner son travail sans notre Seigneur nos idées (sur une vie meilleure) ne sont rien, si nous ne sommes rien dans la société nous avons trouvé la puissance de son amour de son royaume,
et nous sommes une personne libre dans La société.

Tout l’aperçu est un onglet d’aperçu, naviguez à partir de l’onglet précédent,
dans la case jaune ”Manger la nutrition”, vous pouvez entrer l’argent hebdomadaire que vous dépensez par semaine,
dans la case blanche,
vous devriez voir le bleu en bas à gauche, ”revenu requis par mois” que vous ne dépassez pas votre revenu mensuel sinon vous aurez des problèmes.
dans la case verte « tous les livrets d’épargne » :
1. saisir un montant de votre choix à côté de chaque compte épargne, d’une certaine valeur dans les cases blanches, vous devez voir en bas à gauche
au bleu ”revenu requis par mois”, que vous ne dépassez pas votre revenu mensuel sinon vous avoir des problèmes.
2. en gris, c’est 3% de dons par mois sur vos ”dons sur votre propre compte d’épargne”, en tant que bénévole aidez votre prochain, comme le font les bénévoles sur ce site, éduquez les pauvres comme nous le faisons ici, à un monde de changement, c’est l’amour qui nous donne donne un pouvoir imprévu, nous le faisons à partir du plus grand travail que le seigneur accomplit en nous, pour juger le monde en vivant intelligemment l’amour, et le seigneur instruit ceux qui se sentent appelés à se joindre à nos campagnes de bénévoles pour des œuvres caritatives. si vous avez trop d’argent sur les associations caritatives sur votre ”compte épargne dons 3%”

maintenant vous transformez votre 1er compte courant sur lequel rentrent tous les revenus :
virements automatiques que vous avez valorisés en plus de 6 livrets d’épargne,
en fichier Excel « livre de ménage base de données saine » onglet « tout aperçu »

Je liste les livrets d’épargne :

1. divertissement
2. Des vacances
3. réparations
4. Prochain achat de véhicule
5. 3% d’économie d’énergie de barre
6. Garde-robe
Vous virez sur ces livrets d’épargne une commande automatique les montants par mois et le montant de la nourriture sur le ”2ème compte courant”. à payer vos
”2 le compte courant”.

La vie matérialiste,
de la ruine des richesses

pourquoi certaines causes matérialistes sont-elles sponsorisées pour plus de ventes,
pour donner aux gens l’illusion qu’ils sont riches
et les faire souffrir du mal que produit la publicité.
il y a aussi des organisations caritatives qui escroquent le peuple et l’État,
pour amortir le luxe sur la TVA, et beaucoup d’argent est laissé entre leurs mains par certaines entreprises, qui escroquent légalement la loi sur la TVA.
et échappez-vous par la loi qui n’est pas juste.
Ne le permettez pas de soutenir ce que je sème aux bons chrétiens, de mettre de l’argent des œuvres de bienfaisance que vous leur donnez dans vos « cadeaux » de compte d’épargne et d’aider les gens à être comme de bons samaritains eux-mêmes, restez-vous fidèle à votre rôle de modèle que vous obtiendrez plus de joie dans votre rôle, en tant que modèle. Vous aidez la société en donnant le bon exemple, de notre seigneur notre dieu qui se soucie de nous, inconditionnellement.
si vous faites des ”cadeaux” sur un compte d’épargne, si vous acquérez un excédent d’argent, vous pouvez toujours donner à des associations caritatives

Leçon 5 comment commencer à économiser et ne pas se plaindre
La richesse de Dieu réside dans les petites choses simples que vous faites pour les autres sans vous plaindre.
(pour économiser pour vos concitoyens et vos concitoyens) parce que votre argent est structuré avec un ”parchemin financier du livre de ménage”.
Vous vous concentrez davantage sur Dieu parce que la simplicité et le minimalisme parce que Dieu vous libère dans son royaume.
Quelques années ont passé. Et soudain, comme moi, vous arrivez à la
conclusion que vous commencez à récolter les fruits de votre travail.
en vivant saint pour faire la connaissance et la volonté.
Que cette heure de réflexion et ces quelques heures de travail administratif vous offrent
un bel avenir financier.
vie étonnamment libre.
Et quand vous faites tourner votre vie autour de l’amour de Dieu, en
économisant de l’argent avec ce site,
pour les autres,
vous avez toujours une longueur d’avance.
ainsi naissez de l’envie de « richesse » et de la santé « matérielle » et visez l’éternité.
et concentrez-vous sur la connaissance de ces cours pour faire la volonté dans votre vie aussi
choisissez la simplicité et le minimalisme pour faire la volonté de Dieu,
vous profitez de chaque jour.
Et vous remarquez que votre vie ne fait que s’améliorer.
je vais donc vous guider à travers cette corvée annuelle de papiers, les rassembler, voir où vous pouvez économiser sur les coûts fixes et vivre une vie minimaliste en vous assurant à moindre coût, pas de télévision par câble, d’eau, d’électricité, par exemple pas d’internet fixe ou de partage d’internet avec des camarades/voisins si vous n’habitez pas trop loin les uns des autres si vous surfez uniquement sur internet,

Maintenant que vous avez économisé tout un montant en économisant les frais fixes à moindre coût,
vous pouvez facilement économiser 1600 € sur une année que vous donnez autrement et n’avez rien,
alors prenez vos frais fixes utilisez votre bon sens et partagez les coûts,
avec les autres familles amis ou parents.

télévision par câble:
J’ai remplacé en vous présentant le royaume de Dieu ici parce que je juge digne de rejeter la technologie et d’ouvrir mon cœur, en enflammant silencieusement l’énergie du seigneur mon corps et mon esprit par la prière de son amour en nous que la foi apporte à travers la théologie du catéchisme dans le ”base de données sonores” sous ”foi” puis choisissez ”chrétien” ”3.2.2 catéchèse 3mc pour cours alpha” a pour votre glorification d’enseigner l’amour de Dieu, dans son royaume pour son nom.

eau & électricité :
en comparant les prix en hiver voir plus loin
• leçon 6 grands conseils pour économiser A2 économiser sur les entreprises énergétiques quelques idées .

l’Internet:
avec l’exemple 3 camarades ou plus sont sur internet, à leur place, payent avec chacun leur ordinateur, si vous surfez tous uniquement sur internet, vous vous réunissez dans 1 maison où internet est pour voir internet ensemble dans votre propre endroit moins cher que 3x internet.

assurances :
comparez les prix au montant que vous êtes couvert par votre assurance,
avant de changer, moins il y a d’assurances, mieux c’est.
1. effets ménagers
2. familiale
3. Épargne-retraite
4. construire des économies
vapoter ou fumer :
très coûteux pour votre santé à long terme,
mais il crée une dépendance et il faut de la volonté et de la discipline
pour se débarrasser de cette habitude.

Leçon 6 grands conseils pour économiser
A1 . Banque comment l’organiser
Tu es déjà affilié à une banque que tes parents ont choisie quand tu étais enfant,
ose changer regarde ci-dessous le site des taux bancaires des cartes bancaires,
• Pour la Belgique
• Pour les Pays-Bas
vous verrez que de nombreuses différences d’une banque à l’autre peuvent s’additionner dans certaines banques.
A2 . économiser sur les entreprises d’énergie quelques idées
comparez vos tarifs d’énergie et économisez, mettez dans votre agenda pour l’année prochaine un rendez-vous avec vous-même à renouveler afin de vivre pas cher et durablement, sans gaspiller.
osez changer de société d’énergie en hiver faites-le vous-même.
Toutes les énergies vertes ne se valent pas. De nombreuses entreprises achètent des licences d’énergie verte
à l’étranger. Ces licences sont authentiques, mais elles sont souvent créées par le biais de
centrales hydroélectriques norvégiennes. Ces centrales électriques existent depuis des décennies, donc en leur achetant des licences, peu de changements à la durabilité dans le monde. C’est pourquoi le monsieur demande de vivre minimaliste.
comparer les tarifs de l’énergie en belgique
Comparez les tarifs de l’énergie aux Pays-Bas

comment changer
Changer de fournisseur est bien plus simple
que vous ne le pensez, le nouveau fournisseur s’occupe en fait de tout pour vous ?

Étape 1 comparer et choisir
Prenez votre dernier relevé de votre fournisseur actuel et
surfez sur :
www.vreg.be pour comparaison en Belgique
pour les différents modules de calcul selon votre utilisation.
et voyez quel fournisseur vous intéresse le plus en fonction de votre utilisation
ne faites pas seulement attention au prix, consultez également la durée et le délai de résiliation du contrat, vérifiez les prix des tarifs fixes/flexibles ou bénéficiez d’une remise si vous payez votre facture par prélèvement automatique. Choisissez un fournisseur vert
et pas de centrales électriques vertes de l’étranger.
étape 2 prendre des mesures pour le commutateur
votre nouveau fournisseur se charge de la résiliation avec votre ancien fournisseur.
il arrange tout avec votre ancien fournisseur de l’opérateur de réseau vous obtenez une carte pour transmettre vos relevés de compteurs.
2 à 3 mois plus tard, si tout est en ordre, vous pouvez repartir avec votre nouveau fournisseur.

ne pas! (trompeur de vous vendre)
Ne vous laissez pas convaincre par les ventes à domicile ou par téléphone.
parce qu’ils appellent vers l’été, votre soi-disant avantage revient moins cher, ne les croyez pas et écartez-les.
pour vous persuader avec des camions lepe en face, ou au téléphone vous positivement en votre faveur de vendre leur produit pendant une certaine période de temps, Exemple avec avantage pendant une demi-année ou quelques mois, facturant votre taux régulier dans les prochains années,
sans l’avantage et vous trompent,
parce qu’ils vous racontent de sales tours,
afin de vous vendre.
Il est préférable de conclure vous-même les contrats de chauffage en hiver, vous bénéficierez alors du tarif le moins cher.
les renards lépreux ont formé leur personnel de manière à vous contacter en été, afin qu’ils puissent profiter de vous pour ainsi dire et faire plus de profit pour les grandes entreprises, ou vendre des contrats verts qu’ils font par les gens dans des endroits largement arnaqués à leur profit.
nous, en tant que bonne personne, ne participons pas à cela parce que le seigneur donne aussi son amour gratuitement afin que nous puissions correspondre à son image miroir,
lutter avec les 14 œuvres de miséricorde,
ne pas être occupé avec notre argent,
mais avec les gens autour nous de la famille au voisin et aux environs.

Appareils B1 comment économiser
vous êtes matérialiste et vos appareils sommeillent vos € euros,
que faites-vous pour vivre une vie heureuse, vous consacrer à votre prochain et être sociable,
faites les 7 œuvres de miséricorde être un modèle, vers un environnement plus vert
moins d’émissions fossiles carburant 2 à 3x,
car toutes les publicités qui vous persuadent d’acheter sont conçues pour faire du profit,
non seulement pour l’entreprise mais pour la société à savoir les salariés, la bourse si seulement ça rapporte mais pas pour l’amour de dame nature et de l’environnement,
qui le seigneur que notre père a créé pour nous.
Demande de faire l’expérience de sa gloire,
en vivant avec le moins d’électricité possible vers une vie durable.
Mettez votre équipement de veille de boîte de commutation sur une minuterie. La nuit, votre
routeur, téléviseur, enregistreur, poste audio, console de jeux et autres
appareils n’ont pas besoin d’être allumés. Cela ne vous coûtera aucun effort, mais vous rapportera une
belle économie au bout d’un an. Et qui plus est, une vie simple avec si peu de technologie réduit les risques d’incendie et de rayonnement pour votre santé !
si vous voulez vivre en parfaite santé, moins de technologie dans votre vie, plus vous êtes en bonne santé.
C’est pourquoi le Christ demande de vivre minimaliste, parce que les souvenirs que les gens ont de vous, lorsque vous êtes canonisé, vous sont rappelés et votre âme (esprit) continue de vivre après votre mort.

utilisez des blocs de prises avec un interrupteur : il est préférable d’éteindre les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés qu’en veille, également pour votre ordinateur et votre équipement
chargeurs : ne les laissez pas dans la prise retirez-les ou avec un interrupteur
appareils électroménagers : tels que réfrigérateur et congélateur etc. de classe A ou A++
digi-recorder : est un appareil pour regarder numériquement la TV HD, le jeter hors de l’abonnement, simplement en direct, alors vous pouvez vous ennuyer moins.
Regarder la télévision coûte de plus en plus cher, 40 € à 60 € par mois,
mais nous regardons de moins en moins la télévision, nous préférons regarder via la télévision sur tablette, car Internet est arrivé, j’ai jeté le câble et la télévision numérique parce que je m’efforce pour la liberté, ce qui est rare dans la société, parce que nous sommes trop faibles pour supporter les publicités et les programmes télévisés, nous n’avons pas besoin de toute cette technologie cela rend nos enfants un esprit émoussé, ces leaders mondiaux qui se fichent de l’amour mais vendre leur produit, autant que possible selon les usages de la société qui ne sont pas gratuits, alors soyez forts et libres, pas comme un troupeau de singes pompé dans ce qu’est la vie, alors ce n’est pas l’amour de notre Seigneur Jésus-Christ si vous ne ne crois pas en la sainte famille n’aime même pas ta femme et tes enfants c’est ça l’amour des saints alors ne crois pas à tout ce luxe qu’il leur faut pour te parler et tu gagneras plus de liberté car Vous comprenez mieux l’amour de la providence et voyez mieux le royaume.

Si vous souhaitez toujours garder la télévision,
un forfait tout-en-un (TV, téléphone et internet) est souvent
moins cher qu’un forfait séparé TV et internet.Vous ne pouvez tout simplement pas utiliser le téléphone
, comme je le faisais dans le passé.
le chauffage
Le chauffage représente une grande partie de notre facture énergétique à tout moment de la journée. Vous pouvez réduire cette consommation en ajustant la température de votre chambre.
La température recommandée pour une nuit de sommeil optimale se situe entre 16 et 18 degrés. Oui, si bas ! Et pourtant, beaucoup d’entre nous pensent qu’il doit faire au moins 19 degrés pour bien dormir. En réalité, une température de plus de 18 degrés empêche simplement le corps de baisser sa température et de s’endormir.
Nous l’avons calculé : avec un degré de moins au thermostat, vous pouvez réduire votre facture de chauffage jusqu’à 7 % ! Il vaudrait donc la peine de baisser le chauffage d’un ou deux degrés la nuit. Si vous avez froid, optez pour une couette épaisse et douce et un pyjama chaud ! Cela rendra vos nuits plus agréables et votre facture d’énergie sera réduite.
Aussi, n’oubliez pas de régler votre thermostat si vous en avez un pour qu’il régule automatiquement et correctement la température la nuit. Ensuite, vous n’avez pas à vous en soucier.
le frigo et le congélateur
Bien sûr, ces appareils doivent être allumés jour et nuit, nous ne pouvons pas l’ignorer. Cependant, on peut limiter la consommation en contrôlant la température : 5°C pour le réfrigérateur et -18°C pour le congélateur c’est assez froid. Fait utile : chaque degré en moins signifie 5 % de consommation en moins sur une base annuelle !
Si vous décidez de remplacer vos appareils, il est recommandé de comparer les étiquettes énergétiques . Pour vous donner une idée : un réfrigérateur de catégorie C consomme deux fois plus qu’un réfrigérateur de catégorie A+. Cela peut générer d’énormes économies sur une base annuelle

Utiliser l’eau de pluie
En Belgique on sait ce qu’est la pluie ! Mais avez-vous déjà pensé à utiliser toute cette eau de pluie ? C’est une alternative qui devient de plus en plus populaire. Saviez-vous que nous utilisons non seulement de l’eau potable pour cuisiner, mais aussi pour tirer la chasse d’eau des toilettes ?
Ce n’est pas du tout nécessaire. C’est pourquoi il est intéressant d’installer une citerne d’eau de pluie pouvant couvrir une partie de votre consommation d’eau annuelle. C’est bien sûr aussi un investissement : la taille du puits et la quantité de filtration nécessaire dépendront de l’utilisation que vous souhaitez faire de l’eau de pluie et à quelle fréquence.

C1 . Assurance
L’assurance couvre quelques sujets principaux,
dont je vais parler longuement pour ne pas être induit en erreur
car la plupart des agents d’assurance ne regardent pas votre portefeuille, mais à leur avantage. Plus ils vendent et vous vendent, mieux ils aiment ça, mais ensuite vous payez pour une assurance inappropriée dont vous ne devriez pas avoir besoin et vous payez pour ce que vous n’utilisez pas,
pour l’agent d’assurance, c’est facile à gagner,
pour son portefeuille et vous ont été officiellement arnaqués devant vous.
Ci-dessous je liste les différents sujets d’assurance dont je vais parler :
1. Assurance santé
2. Assurance responsabilité civile
3. Assurance contenu
4. assurance voyage

1. Assurance santé
Une police d’assurance maladie s’impose et nous avons tous besoin, grâce à quelle assurance nous ne sommes pas confrontés à des frais inutiles, si vous devez subir une hospitalisation, toutes les assurances ne sont-elles pas les mêmes ? où sont les différences ? Je vais t’expliquer comme ça.

Je savais qu’une hospitalisation ne coûte facilement rien jusqu’à des milliers d’€ par jour
cela dépend quand et comment vous êtes assuré et combien votre assurance est couverte pas cher jusqu’à 2000€ mais une opération coûte facilement 10000€
• Avec l’assurance hospitalisation dkv, plus vous êtes jeune, moins cher,
pas d’assurance hospitalisation, c’est mieux si vous vivez en bonne santé, vous n’avez pas besoin d’assurance hospitalisation.
• L’assurance dentaire n’est applicable qu’au bout d’un an avant que vous puissiez en profiter, elle coûte généralement plus cher en frais mensuels que ce que vous recevriez en retour.

2. Assurance responsabilité civile

comme son nom l’indique – requis par la loi.
Avec cette assurance, vous pouvez
faire appel si vous causez des dommages à quelqu’un d’autre.

3. Assurance contenu

Votre assurance habitation est particulièrement importante dans le cas où votre maison
Brûle ou en cas d’effraction. Cela fait des dégâts
remboursé que vous avez engagé.
De nombreuses polices d’assurance habitation modernes ont un « taux forfaitaire »
jusqu’à un certain montant. Par exemple, vous vous assurez immédiatement
objets ménagers jusqu’à un maximum de 200 euros par an.
Et croyez-moi, vous avez un tout
les effets spéciaux du ménage doivent excéder ce montant. Les
L’assureur ne travaille pas avec la valeur du neuf pour l’ancien.

4. assurance voyage
L’assurance voyage a pour but d’assurer vos bagages lors d’un voyage contre la perte, le vol ou les dommages. De nombreuses polices d’assurance voyage essaient également de vous facturer un supplément pour les soins à l’étranger. C’est étrange, car dans la plupart des cas, cela est déjà couvert par votre assurance maladie

D1 Internet
Internet devient de plus en plus important, mais en même temps, il devient également moins cher. Dans les forfaits coûteux, des connexions Internet très rapides vous sont automatiquement proposées, mais pour la plupart des gens, ces vitesses énormes ne sont pas nécessaires. Surtout pas si vous visitez ou diffusez uniquement des sites Web ces jours-ci
Donc? Y a-t-il 2 options
• partager avec d’autres ménages sous 1 réseau et partager les coûts
• Un inter-forfait abordable peut s’avérer payant pour passer à un forfait Internet moins cher. Je suis passé à un forfait ADSL abordable dans le passé. La vitesse a été divisée par deux (à environ 20 Mo), mais cela ne se remarque pas du tout dans la vie de tous les jours.
Et on diffuse dessus ! Internet super lent est frustrant. Mais en choisissant un forfait de partage de forfait abordable avec vos voisins ou amis et en acceptant ensemble de partager le coût d’un forfait internet mensuel qui est encore très rapide, vous pouvez économiser beaucoup d’argent sans même vous en rendre compte, avec des routeurs connectés à chacun. autre dans chaque foyer, vous devez vous faire confiance, et vous obtenez un forfait internet cher et illimité, pour surfer ensemble alors demandez à vos voisins ou amis s’ils sont intéressés par le partage est moins cher.

SI NON, consultez les tarifs qui vous conviennent ou les forfaits selon votre consommation
www.besttariff.be
lire les petits caractères de votre contrat
ne vous laissez pas berner par les promotions car elles sont chères et courtes pour vous piéger dans des tarifs élevés.
que vous ne voulez pas pendant 2 ans car ils vous trompent à la fin chargent plus et vous trompent avec un contrat de 18 à 24 mois, sur
lequel vous ne pouvez revenir que si vous payez (plus cher) que le contrat conclu,
avec un taux plus élevé comme suit sort plus cher.
ne pas! (trompeur de vous vendre)
ne
vous laissez pas persuader par le porte-à-porte ou la vente par téléphone, pour vous persuader avec de beaux camions, en vous vendant positivement leur produit en face ou au téléphone à votre avantage, pendant un certain temps Exemple,
avec avantage pour une demi-année ou pendant quelques mois pour les prochaines années, facturez votre taux régulier sans l’avantage et se fait avoir parce qu’ils vous parlent de camions stupides pour pouvoir vendre ces renards intelligents formés à leur personnel pour donner plus d’avantages aux grandes entreprises, frauder le peuple à grande échelle pour son bien, nous, en tant que bonnes personnes, n’y participons pas parce que le seigneur donne aussi son amour gratuitement, afin que nous puissions faire correspondre son image miroir pour lutter pour cela avec les 14 œuvres de miséricorde.

Acheter une voiture E1

Voiture électrique
Une voiture électrique n’a pas d’échappement d’où sortent des déchets nocifs, mais les voitures électriques ne sont pas non plus climatiquement neutres. Par exemple, beaucoup de CO2 est émis lors de la production de la batterie et la production d’électricité n’est pas non plus exempte d’émissions. La voiture électrique est-elle vraiment propre ?
C’est peut-être la question la plus difficile à répondre à propos de la conduite électrique : à quel point la voiture électrique est-elle propre ? De nombreux facteurs et variables entrent en jeu et il est impossible de donner une réponse en noir et blanc. Une voiture électrique n’est pas climatiquement neutre, il y a à la fois des émissions directes de particules et des émissions indirectes de CO2 et NOx (oxydes d’azote).
Émissions de CO2 Si vous regardez les propriétés des voitures électriques spécifiées par l’usine, vous verrez 0 gramme par kilomètre sous les émissions de CO2. C’est en effet le résultat du test de consommation européen obligatoire. Il n’y a donc pas d’émissions directes, mais il y a des émissions indirectes : la production d’électricité provoque aussi des émissions. Dans notre pays, seul un pourcentage très limité de notre électricité est produit avec de l’énergie éolienne ou solaire, de loin la majorité de l’électricité est produite avec des centrales à charbon et à gaz,
c’est pourquoi la facture d’électricité a augmenté pour tout le monde, y compris ceux qui n’en ont pas. veulent une voiture sont dupés par les riches avec leurs véhicules de luxe.
Si vous voulez faire une comparaison avec les voitures à essence, vous devez inclure le CO2 que la production d’électricité implique. Dans le même temps, non seulement du CO2 est libéré lorsque de l’essence ou du diesel est brûlé dans un bloc moteur, mais la production de ces carburants est également tout sauf neutre en CO2. Donc, vous devriez également considérer cela.
Production de batteries Ensuite, nous n’en sommes toujours pas là, nous nous sommes penchés maintenant uniquement sur les émissions de CO2 causées par la conduite. Du CO2 est également libéré lors de la production d’une voiture. La production de (batterie lithium-ion (cliquez ici) notamment) pose un problème environnemental important avec des émissions supplémentaires de CO2, de plus, la production d’une voiture électrique n’est pas significativement différente de celle d’une voiture à essence.

Particules Chaque voiture produit des particules, des particules microscopiques qui nuisent à la santé. Selon TNO, seule une petite partie provient du moteur, la majorité des particules émises est causée par l’usure des pneus et des freins. Même avec une voiture électrique, l’usure de ces pièces provoque des émissions de poussières fines. Il est vrai que les voitures électriques ont généralement moins d’usure sur les freins en raison de la soi-disant régénération ; freinage du moteur électrique, ce qui permet de récupérer de l’énergie. Au bas de la ligne, une voiture électrique a des émissions de particules inférieures : environ 25 à 40 % inférieures à celles d’une voiture à essence ou diesel.
Azote En raison de la soi-disant décision relative à l’azote et du scandale du diesel chez Volkswagen, l’azote figure en bonne place à l’ordre du jour. Ou en fait des oxydes d’azote, généralement abrégés en NOx. Les NOx sont nocifs pour le climat, les humains et les animaux. Vous trouverez plus d’informations sur les oxydes d’azote dans cet article dédié aux émissions.
Il est important de savoir qu’une voiture électrique n’a pas d’émissions directes de NOx, mais que ces substances nocives sont libérées lors de la production d’électricité grise. Les centrales au charbon et au gaz en particulier sont des émetteurs notoires d’oxyde d’azote.
Émissions directes contre émissions indirectes En fin de compte, chaque gramme de CO2 contribue de manière égale au réchauffement climatique, qu’il soit émis par les gaz d’échappement d’une voiture à essence ou par la cheminée d’une centrale électrique. Les particules, les NOx, mais aussi la suie, par exemple, ont également un impact majeur sur la santé des humains et des animaux, et peu importe où les émissions ont lieu. Les voitures électriques réduisent les émissions dans les zones urbaines et contribuent ainsi à améliorer la qualité de l’air local.
Partiellement récupéré à partir du lien :
https://www.anwb.nl/auto/elektrisch-rijder/hoe-groen-is-het

CONSEILS F1 SMALL SAVE VERS UN MONDE DE LIBERTÉ
La loterie:
certaines personnes jouent et dépensent 8 € par semaine à la loterie,
cela fait facilement 432 € en un an, elles dépensent au loto la possibilité élevée de perdre 100% est très élevée, alors ne laissez pas la richesse ou la richesse vous tromper en voulant avoir une vie matérialiste, vivre simplement et retrouver une vie un peu moins précipitée.

Le journal:
prend du temps et parce que les chiffres donnent une image déformée de la réalité, tout comme les nouvelles, ils donnent l’information pour pousser la société dans une direction qui cède, alors ne vous laissez plus induire en erreur,
annulez votre journal et vos nouvelles, vous serez moins affecté par ce qu’ils veulent que vous croyiez, occupez-vous des choses éternelles, comme le royaume de Dieu.

Éloignez-vous de votre argent :
Une fois que vous avez ouvert le bon compte d’épargne, l’astuce consiste à ne
pas toucher à votre argent. Lorsque vous épargnez pour les différents comptes d’épargne qu’ils desservent, assurez-vous que votre
virement automatique est réalisé chaque semaine/mois.Vous
n’avez donc pas à vous en soucier.
vous pouvez réaliser avec votre miséricorde qui a été accordée à M.
En utilisant les bénéfices exceptionnels pour votre avenir, et non pour le présent, vous pouvez obtenir six mois d’avance sur vos objectifs d’épargne. Ce n’est pas rien. Les personnes sans soucis d’argent utilisent les aubaines pour égayer leur avenir. Cela ne signifie pas que vous pouvez en profiter maintenant. Vous devriez utiliser votre argent pour soutenir votre bonheur. Cela signifierait que vous êtes déjà en bonne forme en ce qui concerne vos finances. Vous n’avez pas besoin de cette aubaine en ce moment pour vous sentir mieux. Vous l’avez compris en donnant votre amour aux gens pour que le Christ à son tour puisse les appeler alors que Gwenovitch recherche des volontaires dans la bonne nouvelle du Seigneur pour travailler ensemble pour un monde de changement, en mettant de côté votre argent maintenant de manière structurée .. t’édifie à un sentiment encore plus grand : accordé par la liberté de l’appel de Dieu au seigneur et de gwenovitch suivant le seigneur dans toute sa gloire.
Imaginez que vous travaillez sur trois projets à la fois. Vous essayez
de garder toutes les balles hautes et d’offrir de la qualité, mais ce n’est pas
facile. Lorsque vous devez répartir votre énergie sur plusieurs
projets, vous l’ éparpillez . Cela signifie que vous
pouvez consacrer moins de temps et d’attention à chaque projet. Et cela signifie
généralement que vous pouvez offrir moins de qualité.
C’est la même chose avec vos flux de trésorerie. En dépensant un peu d’argent
pour beaucoup de choses, vous « fuyez » de l’énergie financière. Lorsque vous
éliminez les dépenses inutiles et que vous concentrez ensuite vos dépenses sur ces quelques
choses qui sont vraiment importantes ou essentielles pour vous, vous obtenez beaucoup plus de
qualité en échange de mettre l’amour au travail avec vos « cadeaux » de compte d’épargne.
Dépenser de l’argent est souvent utilisé pour
évoquer un bon sentiment . Lorsque vous achetez de nouveaux vêtements ou profitez de cette
« offre exceptionnelle », vous vous sentez tout aussi bien. Vous avez
marqué quelque chose de nouveau dont vous êtes temporairement satisfait,
mais faire travailler de l’argent de votre compte d’épargne « cadeaux » pour une œuvre caritative, faire plaisir aux autres vous procure plus de plaisir que d’acheter des vêtements pour vous-même.
Cependant, il existe également des moyens
de générer plus de bonheur avec moins d’argent . Par exemple, imaginez dépenser moins pour
ce genre d’achats aléatoires et investir plus d’argent dans un grand
passe-temps, comme donner l’ exemple et vivre
comme un véritable modèle sans jugement
pour les autres.
à crédit ou en rouge
Pourquoi certaines personnes vivent-elles dans l’illusion d’être à découvert,
parce qu’elles vivent en liberté sans structure financière ,
ou à cause de dépendances coûteuses où beaucoup d’argent est dépensé pour vivre leur vie.
Le message que je donne ne fonctionne pas.
Être rouge n’est pas mon truc et c’est terriblement cher. Parfois, vous payez jusqu’à
12 % d’intérêt ! Ne soyez pas paresseux et vivez. Vous vous habituez à être 1000 euros dans le rouge, et vous le vivez. Depuis que je suis en vie, ma mère m’apprend tous les mois qu’elle est dans le rouge. Pourtant, mes parents n’ont jamais eu de problèmes d’argent depuis que je suis en vie. Être dans le rouge est devenu une habitude. Un signal familier à la maîtresse de maison que le mois touche à sa fin. S’ils annulaient, rien ne changerait, sauf qu’ils ne jetteraient plus des dizaines d’euros chaque année. En vivant avec un bon ami, j’ai découvert qu’un prêteur hypothécaire n’abandonne pas si facilement. S’ils ne peuvent pas rembourser l’hypothèque, ils réessayent le lendemain. Et encore, et encore. Et si cela ne fonctionne vraiment pas après un certain temps, vous recevrez un formulaire de collecte de chèques à la maison. Un bon rappel pour vous qu’il est temps de garder vos questions d’argent en ordre. Alors arrête d’être rouge. C’est juste inutile. Habituez-vous à vraiment arrêter de retirer de l’argent de votre compte à zéro euro. Mettez de l’ordre dans vos finances pour ne plus jamais avoir à gérer le « zéro ». Constituez-vous une réserve d’épargne afin de pouvoir vous rembourser de l’argent lorsque vous rencontrez des difficultés. C’est pourquoi je m’en tiens à la structure de mes comptes. Et dès que vous le pouvez, dites restez dans le rouge. Si zéro est vraiment zéro, vous gérerez naturellement mieux vos finances. Ensuite, vous devenez automatiquement moins paresseux. Crois-moi. Je l’ai fait exactement comme ça. J’étais régulièrement rouge car je n’avais pas de caractère à l’époque. Pas parce que je n’avais pas assez d’argent, mais parce que j’étais trop paresseux pour transférer de l’argent. Lorsque je suis passé à une nouvelle banque, je n’ai tout simplement pas activé le rouge. Ce qui, soit dit en passant, était de la paresse. Je le voulais, mais j’ai dû remplir tellement de formulaires que j’ai laissé tomber. Et maintenant, zéro est vraiment zéro. Et ça marche bien. Être rouge n’est pas intelligent. Et tu ferais mieux d’arrêter. Déclarez-le interdit, et ne lui permettez plus de s’endetter en général.

1. Assurez-vous de payer votre carte de crédit automatiquement à la fin du mois. Ne le payez pas en plusieurs fois, car vous paierez alors des intérêts verts.
2. Déclarer la dette tabou. Vous ne contractez des dettes que si vous le devez vraiment. Pas parce que vous voulez une nouvelle voiture/cuisine/équipement électronique comme un ordinateur portable. Vous pouvez choisir de le faire, mais vous vous rendez plus pauvre au lieu de vous enrichir. Si vous ne pouvez pas vous permettre cette nouvelle voiture, n’achetez pas une nouvelle voiture. Ou Achetez une bonne voiture d’acheteur pour pouvoir continuer temporairement
3. Lorsque vous devez emprunter, vous vivez au-dessus de vos moyens. Peu importe à quel point il est devenu « normal » d’emprunter pour acheter des biens de consommation. C’est stupide, imprudent et incroyablement cher

L’argent ne résoudra pas vos problèmes Les problèmes d’argent sont souvent un symptôme plutôt que la racine du problème. Si vous avez des problèmes d’argent à cause de votre mauvaise gestion de l’argent, plus d’argent ne résoudra pas vos problèmes à long terme. Parce que comme vous pouvez le voir avec les gens très riches, vous finirez toujours par vouloir plus d’argent. Si vous deviez gagner de l’argent supplémentaire maintenant, vous vivriez ici. Vous prenez des mensualités supplémentaires (c’est bien d’avoir un abonnement à ce magazine), vous commencez à dépenser plus (c’est un peu plus cher mais beaucoup plus agréable) et en peu de temps vous avez exactement les mêmes problèmes. Ne voyez pas l’argent comme la solution ultime. Ce n’est qu’en regardant l’argent différemment que vous vous sortirez des problèmes d’argent quotidiens. La simplicité résout vos problèmes d’argent
Si vous faites du travail au noir, déclarez-le avec votre déclaration d’impôts. Si vous gagnez un petit supplément, ce n’est pas du travail au noir .

Leçon 7 comment démarrer des achats durables
comment démarrer des achats durables
et un mode de vie durable peuvent être trouvés dans la « base de données saine » sur le site Web sous blue plain d’abord votre «temple / d’abord vous-même puis quelqu’un d’autre» afin de ne pas tester votre propre santé Je vais à vous faites une petite comparaison entre votre ”temple / d’abord vous-même puis un autre” et prendre soin d’un autre afin de faire l’expérience de l’amour de dieu.

Supposons que vous vous promeniez sur la plage par une belle journée ensoleillée et que vous entendiez quelqu’un crier AU SECOURS !!! Aider!!!
alors vous allez aider cette personne saviez-vous que quelqu’un est en panique qui pense que sa vie est finie, vous devez d’abord le laisser se noyer le plus vite possible pour le sortir de l’eau et le réanimer si vous le pouvez.
POURQUOI : Vous devez d’abord noyer cette personne pour votre propre sécurité, sinon elle vous noiera dans sa panique de mourir.

« comment commencer le shopping durable »
Je vais énumérer les subdivisions de cette leçon.
1. Épicerie / cultiver ses propres légumes
2. acheter

Épicerie H1
Dans le cours sur ce site Web dans la « base de données saine », vous trouverez « (8) cours / cours »,
vous trouverez plus d’informations sur la nutrition et votre santé dans le cours
« La nutrition et la volonté de santé »
frais n’est pas un achat coûteux, mais plus de travail, avec moins de technologie, vous avez plus de temps,
parce que vous le valez bien, la durabilité est dans les gens, cela vous donne de la joie et met l’amour au travail pour notre santé que nous rayonnons vers les autres.
Comment allez-vous économiser sur la nourriture?
Vous pouvez suivre le cours ici sur le site sans avoir à remettre la quantité de nourriture

« SEMER AVEC LE SEIGNEUR » pour vaincre l’oppression de la vie pauvre pour vivre une vie plus durable sans avoir à payer pour cela vous n’aviez pas de jardin vous pouvez louer un potager 0,40 € par mois le mètre carré que
tout le monde peut cultiver vous devez s’allonger est beaucoup plus sain que les légumes du supermarché
Mais comment allez-vous économiser au supermarché voici quelques solutions
Solution 1
Il est facile de remplir le panier de nourriture, mais les recherches montrent que vous pouvez trouver de nombreuses spécialités qui relèvent de la catégorie des articles de luxe, comparer les produits par prix unitaire,
parfois un produit avec moins de pièces est moins cher
qu’un autre produit du même type
I aime boire du jus d’orange frais, mais c’est généralement trop cher car ce n’est pas de saison, regardez les produits de saison et vous serez moins cher. pour moins cher, ne soyez pas paresseux, hachez vous-même votre persil de votre jardin beaucoup moins cher que pré-haché.
Solution 2
Les MDD offrent souvent la même qualité,
pour un prix 30% inférieur aux produits de marque.
Solution 3
Acheter en vrac n’est pas donné, sauf si vous devez pouvoir congeler du frais et le sortir, si besoin pour la charcuterie achetez vos produits selon votre utilisation, pour ne pas avoir à jeter quoi que ce soit de cher acheter
Solution 4
Faites un plan pour ce que vous allez manger cette semaine et ciblez vos courses en fonction des repas de votre semaine.
Lundi, nous mangeons des spaghettis à la ratatouille,
je fais du poulet et du riz supplémentaires pour le lendemain,
j’utilise les restes de sauce du lundi,
alors je décide de garder la sauce supplémentaire pour le congélateur pour la prochaine fois.

Solution 5
Allez au marché pour acheter des salutations saisonnières, c’est maintenant que vous serez beaucoup moins cher, il se peut que d’autres produits soient plus chers ou les mêmes qu’au supermarché.

Conclusion?
Quoi et où vous achetez sur le marché des produits saisonniers est moins cher, plus sain et plus respectueux de l’environnement et va généralement de pair.
Des astuces
1. ne faites pas vos courses l’estomac vide.
2. vérifiez ce qu’il y a encore dans la maison de charcuterie et autres produits, afin de ne pas avoir trop de stock.
3. faire ses courses avec une liste,
des études scientifiques ont montré que 70% du panier total peut représenter 700€ par an en moyenne par citoyen.
4. de comparer les prix au prix au kilo le prix unitaire.
5. apportez votre propre sac de courses de la maison, vous n’avez pas à payer pour cela.
6. surfer vers
www.webchef.be & www.smulweb.nl que pouvez-vous faire d’autre avec vos ingrédients au réfrigérateur si vous êtes en panne d’inspiration.
acheter H2
mode ou pas mode je fais mon truc comment gérez-vous l’achat
je ne suis pas la publicité qui est basée sur plusieurs donneurs de profit.
Pensez simplement à une entreprise à laquelle vous achetez, les ouvriers ou les serviteurs qui sont exploités pour les affaires pour faire plus de profit, sont obligés comme plusieurs dans les affaires du gouvernement, ils se portent garants de la justice devant le Seigneur.
je n’aime pas les gens qui trompent leur visage devant vous pour vendre plus de toute façon parce qu’ils sont condamnés au travail d’esclave peut mettre fin à la tromperie de la publicité je ne sais pas pour vous mais les vendeurs ne peuvent rien y faire ou ils perdront leurs emplois. mais ce n’est même pas pour sauver votre garde-robe, pour ce qui est des vêtements faits pour couvrir le corps des gens, essentiellement nécessaires pour conserver la chaleur corporelle, les temps modernes nous ont poussés à travers la publicité à augmenter les ventes pour nous faire sentir plus riches si nous pouvons nous permettre la dernière mode maintenant tu me penses démodé suivez le serpent qui a piégé eva dans le jardin d’Eden pour manger la pomme interdite puis elle les a couverts tous les deux parce qu’ils se tenaient nus avant que Dieu ne les recouvre d’une feuille de figuier si vieux sont les vêtements, c’est pourquoi les chrétiens disent parfois que nous ne n’aime pas les trésors terrestres comme la feuille de vigne alors ne te laisse pas tromper comme eva, par un vendeur qui n’y peut rien il est aux ordres de l’esclavage.

n’achetez pas de vêtements parce que c’est pas cher mais parce que vous l’aimez, 16 € ou moins restez de l’argent qui est cher, 150 € pour un pull exemple que vous ne portez que quelques fois et que vous donnez à la friperie c’est de l’argent gaspillé,
vous pourriez utilisez cet argent qui vous a donné à ce chandail cher aidez les pauvres à manger alors faites-vous travailler dur cet amour pour votre prochain,
dieu son paradis sur terre mais ne leur donnez pas d’argent vous ne les aidez pas avec ça, c’est le l’amour que les gens donnent, par ce dieu nous appelle à travers le fruit de saint jésus le fils de dieu est le premier amoureux il est le premier et le dernier à manifester, pas la tromperie des esclaves. le travail détruit des vies comme dans le fruit défendu où dieu nous met en garde contre les œuvres du diable serpent qui se niche et pille partout
que beaucoup de gens ont du mal à accepter l’autorité du gouvernement
s’ils ont eux-mêmes un avis différent, sur la politique poursuivie. et sa propre opinion semblent souvent être les seuls critères.
Dans la prière de notre père nous disons
« le seigneur est avec nous pardonne nos dettes aux débiteurs »
dit nous ne devons pas les juger. mais leur argent soupire, il faut aimer pour leur donner de l’amour comme nous l’avons appris du seigneur dans la simplicité pour ne pas provoquer la guerre. À travers le manteau de l’amour (de saint niklaas)
Nous devons suivre l’amour du Christ et son bon exemple pour la vie,
afin que les cupides eux-mêmes jugent et soient punis, c’est la paix du seigneur
D’autres conseils ? Vous trouverez ci-dessous d’autres astuces pour vous aider à magasiner plus intelligemment. Tant au supermarché qu’au centre commercial. Faire ses courses à moindre coût :
• Payer ses courses en espèces . Cela donne à votre cerveau un petit stimulus douloureux à traiter et vous serez enclin à recevoir moins de messages (inutiles). De plus, vous pouvez immédiatement voir dans votre portefeuille combien d’argent il vous reste pour la semaine.
• Choisissez un panier plutôt qu’un caddie (vous n’avez pas non plus besoin de chercher une pièce). En choisissant un panier, vous « ressentez » littéralement les achats que vous effectuez et vous y rentrez moins, de sorte que vous n’achetez que l’essentiel.
• N’allez jamais au supermarché en ayant faim . Et soyez fort, votre attention n’est pas concentrée sur des produits savoureux que vous souhaitez consommer immédiatement au lieu de produits que vous aviez réellement l’intention d’obtenir.

1. Les haricots pré-coupés sont généralement beaucoup plus chers que les haricots verts non trempés. Le décorticage des fèves peut bien sûr être considéré comme un moment de réflexion quotidien.Cela vaut également pour tous ces autres légumes prédécoupés coûteux. Surveillez le prix au kilo, vous serez choqué. Vous vous mettez spontanément au travail avec votre planche à découper et votre couteau de cuisine.
2. Arrêtez de boire des boissons gazeuses (et certainement pas des boissons énergisantes). Économisez des kilos dans votre sac de courses, des kilos de kilocalories dans votre corps et des dizaines d’euros par mois. L’eau du robinet aux Pays-Bas est bonne à boire et vous n’aurez pas la bouche sale et collante. Vous pouvez résilier immédiatement votre assurance dentaire.
3. Donnez-vous un budget par semaine. Pas envie de dépenser plus de 300€ par mois en courses ? Multipliez ce montant par 12 mois et divisez par 52 semaines. Alors vous pouvez dépenser 70 € cette semaine. Et ouvre les portes aux frères et sœurs.
4. Achetez les produits des étagères inférieures, il y a les marques maison les moins chères.
5. Choisissez moins souvent des produits de luxe. Les crevettes, le rosbif et les salades préparées sont savoureux mais un peu chers. Recherchez plutôt le luxe dans des légumes abordables et découvrez comment vous pouvez les préparer luxueusement en essayant des recettes.
6. Recherchez les bonnes offres et envisagez immédiatement d’acheter quelque chose de plus. Faites-le surtout avec des produits qui ne sont pas tentants (pas avec du chocolat, mais avec du shampoing).
7. Faites de préférence vos courses de la semaine en une seule fois. Vous dépensez de l’argent supplémentaire chaque fois que vous visitez le supermarché.
8. Envisagez d’acheter vos fruits et légumes au marché ou rendez visite au maraîcher turc. Beaucoup plus de choix et beaucoup moins cher, quel luxe !
9. Suivez un itinéraire défini pour freiner le chaos et les achats impulsifs.
10. Achetez plus de produits dans des supermarchés moins chers tels que Lidl et Aldi.
11. Soyez plus créatif avec la cuisine. Ne cherchez pas tous les jours des ingrédients pour une recette. Découvrez quels produits sont actuellement abordables (comme les légumes de saison), puis transformez-les en quelque chose de délicieux.
12. Déterminez ce que vous allez manger pendant toute la semaine, afin de pouvoir magasiner plus précisément. De plus, vous êtes moins tenté de commander soudainement un repas cher.
13. Procurez-vous des légumes surgelés à la maison pour pouvoir toujours cuisiner quelque chose de sain et nutritif lorsque vous n’avez pas de plans.
14. Faites du shopping avec votre partenaire. Vous êtes tous les deux plus critiques que seuls.
15. Lorsque vous effectuez des achats coûteux, faites une liste de vos souhaits les plus importants, afin de pouvoir rapidement voir à travers l’argumentaire de vente du vendeur.
16. Faites des achats coûteux le matin et jamais après une longue journée de travail. Vous avez moins d’énergie pour choisir après une longue journée de travail, ce qui vous rend plus sensible aux manipulations.
17. Ne faites pas vos achats en ligne. Même si vous pouvez facilement comparer quelle boutique en ligne offre les meilleurs prix et conditions,
ce n’est pas bon pour l’environnement, alors ne vous découragez pas de tout acheter en ligne.
18. Évaluez le produit que vous êtes si désireux d’acheter seul. Ne le jugez pas par rapport au reste de la gamme (donc ne soyez pas tenté d’opter pour un modèle plus luxueux qui y est si beau).
19. Fixez-vous un budget et ne vous en écartez pas trop. Vous savez comment cela se passe lorsque vous achetez un produit cher. Au début, vous voulez opter pour la variante la moins chère, mais plus vous en lisez, plus vous avez tendance à choisir un modèle plus cher. Le prix de ce modèle plus cher deviendra votre « nouvelle norme », ce qui vous permettra de dépenser encore plus d’argent. Vous avez commencé avec un set audio de 100 euros, et vous avez fini par acheter un set de 300 euros. Tout simplement parce que vous vous êtes habitué aux prix plus élevés et aux nombreuses fonctionnalités. En achetant intelligemment et minimaliste, vous économisez beaucoup d’argent. Et avez-vous du respect pour le royaume de Dieu.

Leçon 8 achats instantanés , pas bon
Laissez-vous les achats instantanés vous faire sentir? Vous voyez quelque chose dans le magasin et vous DEVEZ l’avoir. les achats instantanés peuvent vous coûter très cher. Ils ne sont pas une charge fixe en eux-mêmes, mais si vous êtes souvent guidé par vos pulsions, cela devient vite une dépense considérable. Et puis vous voilà, dans une maison pleine de dépenses inutiles. Avec trop peu d’argent pour joindre les deux bouts et un sentiment de vide à l’intérieur. Cela ne vous rendra pas heureux. Utilisez ces conseils pour freiner vos impulsions et économiser beaucoup d’argent.
1. Écrivez vos achats impulsifs dans votre agenda Lorsque vous vous retrouvez aveuglé par la « lueur » d’un produit ou d’un service, il est temps d’agir. Si vous voulez éviter de faire un achat impulsif, notez ce produit dans votre agenda. Prenez rendez-vous avec vous-même dans trois semaines : à prendre en considération dans les 2 semaines ou le mois ». Laisse tomber pour le reste. Dans quelques semaines, vous verrez à nouveau le produit dans votre agenda. Vous pouvez alors décider calmement si vous voulez toujours acheter cette chose. Il y a de fortes chances que le sentiment d’impulsion ait complètement disparu et que vous ne soyez plus intéressé par le produit. Est-ce que vous le voulez toujours? Ensuite, vous pouvez l’acheter tranquillement avec la bonne idée qu’après toutes ces semaines, vous ne faites vraiment plus d’achat immédiat !
2. Sortez avec une liste de courses Les gens qui marchent dans un centre commercial ou un supermarché sans se concentrer achètent plus de choses dont ils n’ont pas besoin. Ceux qui font leurs courses sans liste de courses sont plus sensibles aux belles offres et aux choses savoureuses.
Avant de sortir, dressez une liste des produits que vous souhaitez acheter. Alors convenez avec vous-même que vous n’achèterez que ces choses. Achetez-vous plus? Ensuite, vous vous rattrapez immédiatement parce que vous avez défini des limites claires.
3. Vivre avec un budget Établissez un budget pour vous-même afin de clarifier combien vous pouvez et voulez dépenser par mois, et quel est votre « pot » pour certaines dépenses. Si vous savez que vous pouvez dépenser un maximum de 300 euros par mois en épicerie (70 euros par semaine) de vous-même, il est plus facile de s’en tenir à cela. Si vous avez une vue d’ensemble de votre situation financière, vous êtes moins susceptible de faire des achats impulsifs car vous savez comment cela affecte votre budget mensuel. Si vous n’avez aucune idée de ce qui compte pour votre argent, un tel achat impulsif disparaît sur « le grand tas » et vous en ressentez moins immédiatement les conséquences.
4. N’allez pas trop souvent dans les magasins Vous êtes quelqu’un que l’on trouve régulièrement au supermarché ? Ou allez-vous souvent « faire du shopping » parce que vous ne savez pas quoi faire d’autre ? Chaque fois que vous entrez dans un magasin, vous courez le risque de faire des achats impulsifs. Vous pouvez facilement être tenté par des offres intéressantes ou de belles choses. À partir de maintenant, essayez de faire les courses hebdomadaires autant que possible en une seule fois et arrêtez les achats amusants. Allez faire du shopping si vous avez vraiment besoin de quelque chose, alors donnez-vous un budget. Ne « cherchez » pas des choses à acheter, car si vous le faites, vous trouverez toujours quelque chose et cela vous coûtera toujours de l’argent. Allez plutôt dans les bois, allez courir dans le parc, faites quelque chose d’amusant avec vos amis. Par exemple, n’allez pas faire les courses et ne déjeunez pas, mais prenez seulement un bon long déjeuner. Mettez une annonce sur internet pour vous proposer de faire des petits boulots ou des courses pour les autres.
Tout aussi sympa et beaucoup moins cher.
5. Vivre avec une mission Il est facile de se contrôler si vous savez pourquoi vous le faites. Si vous avez un rêve que vous voulez réaliser. Si vous poursuivez une vie heureuse comme la sainte famille, épargner devient beaucoup plus facile. Aimeriez-vous vivre plus riche? Pensez-vous que ce sentiment de liberté et de tranquillité est meilleur que de posséder ce nouveau pull ? Si c’est le cas, laissez-le se coucher. Profitez de l’idée que cela vous donne quelque chose de beaucoup plus beau : la liberté par votre amour pour les autres.

Leçon 9 Économiser l’énergie est un jeu d’enfant !

De retour à l’école, c’est l’heure des résolutions. Parce qu’il n’y a pas d’âge pour adopter de bonnes habitudes, nous avons pensé à des gestes ludiques que vous pouvez apprendre à vos enfants afin qu’ils utilisent l’énergie de manière plus consciente
, s’ils sont forts dans leur être.
Enseigner à vos enfants les bonnes façons d’utiliser l’énergie, c’est une chose. Il est également important de comprendre d’où vient l’électricité et pourquoi il est important de l’utiliser de manière économique.
Une fois que vous le savez, il est temps de mettre ces connaissances en pratique. Apprendre les bons gestes peut être amusant, à la fois pour vous et pour vos enfants !
Vous trouverez ci-dessous quelques trucs et astuces pour devenir une vraie famille soucieuse de l’énergie :
1. Un jour sans électricité par semaine
Le moyen idéal pour se couper du monde numérique et renforcer son lien familial . Éteignez les lumières et éteignez tous les appareils électriques que vous et vos enfants utilisez. Que pouvez-vous faire alors ? Une sortie en famille, une soirée jeux en plein air ou jeux de société ? Vos enfants s’occuperont différemment tandis que vous utiliserez moins d’énergie .

2. Interprétez-vous des œuvres ? Expliquez ce que vous faites !
Impliquez vos enfants dans votre travail pour diminuer votre consommation d’énergie . Vous faites changer les fenêtres ou vous renforcez l’isolation de votre maison ? C’est le bon moment pour leur expliquer ce que vous faites. Ils pourront peut-être même vous aider !

3. Mener des expériences scientifiques (en toute sécurité !)
S’il y a bien une chose que les enfants adorent, c’est « jouer au scientifique ». Laissez-les expérimenter en toute sécurité, avec vous ! Voici quelques questions pour les convaincre :
• Quel est le plus lourd ? Eau froide ou eau chaude ?
• Qu’est-ce qui cuit plus vite ? Eau chauffée au micro-ondes ou au gaz ?
4. La recherche d’appareils en veille
Nous avons déjà parlé de l’ importance d’identifier vos énergivores . Ils sont souvent à l’origine de coûts énergétiques élevés. Vous pouvez donc commencer une recherche de ces appareils avec vos enfants. Demandez au plus jeune d’identifier d’abord tous les appareils qui sont en mode veille. Ensuite, vous pouvez leur demander de vérifier s’ils sont effectivement désactivés lorsque vous ne les utilisez pas. Pouvez-vous leur faire prendre conscience de ne plus jamais utiliser, laissez-les réfléchir à quel point c’est bon pour la planète, c’est intéressant à savoir.

5. Les tâches ménagères pour tous
Parce qu’il arrive un âge où chacun dans la famille est responsable de ses propres tâches ménagères. Il n’est en effet pas facile de convaincre les plus jeunes… Et pourtant certaines tâches ménagères peuvent réellement avoir un impact positif sur l’ environnement et votre facture énergétique. Si vous prenez un moment pour expliquer les effets positifs de la consommation intelligente à vos enfants, vous pourriez être surpris de leur comportement.
Exemples de tâches que vos enfants peuvent faire qui vous permettront d’économiser de l’énergie
• Enlevez la poussière dans les radiateurs afin que la chaleur puisse mieux se diffuser.
• Si vous retirez une couche de givre de 3 mm du congélateur, vous pouvez même économiser jusqu’à 15 % sur votre consommation d’électricité .
• Expliquez à vos adolescents qu’il est préférable de faire votre lessive aux bonnes températures et aux meilleurs moments de la journée (heures creuses et heures de pointe). Cela peut vous faire économiser beaucoup d’énergie !
• Montrez-leur comment charger un lave – vaisselle . En utilisant un maximum de couverts et d’ustensiles de cuisine, vous vous assurez qu’il a été lavé au mieux et vous économisez de l’énergie. Si vous utilisez votre lave-vaisselle une fois de moins par semaine, vous économiserez 15 € par an.
• Apprenez-leur à suspendre le linge ! L’ armoire de séchage est une grande consommatrice d’énergie et ne doit être utilisée qu’en cas de nécessité.
• …
En plus, il y a aussi les promotions que l’on connaît déjà, mais qu’il ne faut surtout pas perdre de vue :
• Fermez le robinet pendant que vous vous brossez les dents . Cela peut vous faire économiser jusqu’à 9000 litres par an !
• Assurez-vous que toutes les portes sont correctement fermées pour éviter toute perte de chaleur.
• Baissez le chauffage dans une pièce que personne n’utilise pendant la journée.
• Mettez un pull épais au lieu d’augmenter le feu. Un degré de moins, c’est une facture 7 % inférieure. De plus, vous réduisez également vos émissions de CO2.
• Dites aux anciens de toujours mettre le couvercle sur la marmite pendant que les pâtes cuisent.
• Éteignez la lumière lorsque vous quittez une pièce s’il y a suffisamment de lumière
• N’ouvrez pas les fenêtres lorsque le chauffage est allumé, sauf pour aérer la pièce pendant quelques minutes.
• Ne laissez pas votre réfrigérateur ouvert trop longtemps. Chaque fois que vous ouvrez le réfrigérateur, un tiers de l’air froid est perdu . Pensez donc à ce que vous voulez avant d’ouvrir le réfrigérateur.

Vous pouvez facilement associer ces actions écologiques à des petits jeux (concours, concours, etc.) qui sensibilisent vos enfants tout en s’amusant. Pourquoi ne pas leur suggérer d’énumérer ces conseils d’économie d’énergie et de créer un mémo ou une affiche que vous pouvez accrocher stratégiquement dans votre maison.

jeux sacrés :
Vous pouvez le trouver dans ( base de données saine ) dans la case bleue, vous trouverez
”(5) temple / d’abord vous-même puis un autre // temple / d’abord vous-même puis un autre” aller aux prochains jeux

• Jeu du Silence (cliquez ici)
• Vérité, osez ou faites (cliquez ici)

à un monde de changement notre seigneur appelle à aimer notre environnement pour les petites choses que nous faisons pour vous ne soyez pas paresseux, surtout si cela a à voir avec vos finances vous vous connectez en ligne à votre banque vous savez que vous perdriez moins envie de être quand vous voyez toutes ces différentes dépenses sortir de votre compte, vous savez qu’il peut vous rester beaucoup d’argent.
de l’argent à économiser.
de l’argent pour l’avenir.
recevez de l’argent pour votre ménage sur votre 2e compte courant en tant que salaire vital.
de l’argent pour les tiers auxquels tu veux montrer ta miséricorde devant la face du Seigneur.
l’argent pour lequel vous avez travaillé au cours du ou des derniers mois, pour
lequel vous avez peut-être vécu du stress, a dû vous précipiter chaque matin pour arriver à l’heure au travail.
il va aux grandes entreprises qui ne se soucient pas de vous comme : les
assureurs, Internet, les sociétés d’énergie, les éditeurs. Et tu ne fais rien contre ça.
Parce qu’économiser coûte un temps et des efforts précieux, et que personne n’aime le travail supplémentaire, vous
devez vivre simplement, travailler pour le royaume de Dieu et à long terme votre liberté.
Si vous ne voulez pas être déçu par les grandes entreprises, asseyez-vous un moment et affrontez cette paperasse administrative, asseyez-vous un moment.
parce que vous serez heureux par la suite d’avoir économisé 1600 € ou même plus, cela dépend de la façon dont vous essayez pour la même joie mais plus efficace, alors asseyez-vous et lancez-vous.
Si vous voulez vous débarrasser de vos soucis d’argent, changez dès que possible. Sur la miséricorde de l’amour de Dieu en 3 personnes : Père, Christ, Esprit Saint.
Changer de fournisseur est désormais si simple que cela ne prend
que quelques minutes. Tout se fait via internet : comparer,
conclure et résilier l’ancien fournisseur. Ou partagez votre internet AVEC DES AMIS OU DES VOISINS

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.