nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

cursus 01 de financiële boekrol – inleiding

Download

- Stars (0)

75 Downloads

Owner: admin

Version: 1.1

Last Updated: 10-10-2021 7:55

Share
DescriptionPreviewVersions
8.2 eigen cursussen - 01 de financiële boekrol - inleiding.pdf

De cursus de financiële boekrol bestaat uit 5 delen
over bepaald onderwerp:
• 8.2 eigen cursussen – 01 de financiële boekrol – inleiding (klik hier)
• 8.2 eigen cursussen – 02 de financiële boekrol – rechtvaardigheid (klik hier)
• 8.2 eigen cursussen – 03 de financiële boekrol – financieel (klik hier)
• 8.2 eigen cursussen – 04 de financiële boekrol – voor arme (klik hier)
• 8.2 eigen cursussen – 05 de financiële boekrol – voor een rijke (klik hier)

les 0 inhoud | de financiële boekrol
ZOEK EERST DE CURSUS “zoek eerst koningkrijk Gods”
en alles word je gegeven

Les 1 inleiding
Les 2 OVER GELD, BEZIT & RIJKDOM wat zegt de bijbel hier over
Les 3 wat zijn uw dromen
Les 4 toen ik begon aan mijn website
Les 5 actieve deelnemer

Les1 inleiding
Ik heb een goed hart, en mijn manier van zinsbouw is slecht,
door de heer brengt hij mensen samen, in verschillende skils bij ons teweeg te brengen.
om zijn werk te doen, en zijn opvoeding van zijn liefde bij ons aan het werk te laten.
om deze cursus tot goed geheel te brengen.
het werk van God die ons samen roept om deze cursus tot liefdevol geheel te brengen,
door verschillende mensen zoals u die inzage hebben in grote geheel,
mijn tekst is gevonden door mij, openbaart door de Heer
geschreven of herschreven van tekst zie bron vermelding,
door andere broeders verbetert op zinsbouw en op schrijffouten
het werk van de liefde tussen ons in deze cursus te laten manifesteren,
zo brengt hij ons samen in zijn liefde, die aan ons aan het werk is.
om het goede voor te leven.
Welke rol heeft geld in mijn leven gemaakt de voorbije 25 jaar.
25 jaar geleden was het hard werken en voor wat
het geeft je geen bevredigend gevoel het materialistisch leven,
(altijd aan de rand van je portemonnee) omdat je altijd denkt aan dat beetje meer
maar het maakt je niet gelukkig zo te leven het geld geeft je een illusie op goed leven.
veel geld maakt uw leven gemakkelijk de meeste rijken hebben grotere problemen van ontevredenheid, geld veranderd uw ingesteldheid niet en veel geld krijg je slechte ingesteldheid
en krijgt vertekend beeld van de liefde omdat je met aandelen en woeker rente bezig bent en houd uw zicht op het goede van weg wat liefde is zie maar naar een kind das onschuldig is,
als het geboren wordt en moet het de liefde nog wilt leren van hun omgeving, zoals ouders en heilige familie geeft ons vreugde in ons zijn, om onze wil en kennis op elkaar af te stemmen
Dan maakte ik 2002 grote omkeer in mijn financiën had ik juist tabak bladjes en aansteker
Ik bad en had inzicht na aantal jaren werd het mij geschonken,
ik smeekte en de geest der wijsheid kwam over gwenovitch.
ik verkoos haar boven scepters en tronen, en – in vergelijking met haar – beschouwde ik rijkdom als niets; zelfs de kostbaarste steen stelde ik met haar niet gelijk, want alle goud is vergeleken met haar slechte stof, en zilver niet meer dan slijk, ik hield van haar meer dan van gezondheid en schoonheid, en ik stelde haar boven het licht. Want de glans die zij uitstraalt, verbleekt nooit. Met haar vielen mij alle goederen ten deel en dank zij haar verwierf ik rijkdommen zonder tal.
omdat ik voor iemand die ik lief heb, en hoop wou geven, in haar arm leven,
van een liefde dat nog niet mocht zijn, toen was de heer bij haar aan het werk en openbaarde Hij aan mij, een weg voor haar vrijheid als ze vertrouwd op de heer, en niet op mij
ik was niet rein ging naar waarzegger verlijd door haar moeder waar de heer niet van houd das afgoderij
heb de gevolgen der door ervaren, ik heb veel van geleerd van toen, ook door financiële ommekeer.
moest ik toen de liefde kennen van de heer, nu leef ik met de heer samen als alfa man die ons lijd in ons zijn, net zoals de heer abraham leidde om op te staan.
om mijn roeping met deze website te volbrengen voor ieders vrijheid
zoals God voorzien heeft.
maar we worden onderdrukt door de maatschappij,
en daarom vraagt Hij uit de hemel aan ons om Jezus te volgen,
en alles komt goed, door zijn liefdes gevoel roept hij ons.
Besliste ik in 2012 om financieel met mijn geld bewuster om te gaan
dus bouwde ik een huishoudboekje om elke uitgave gedetailleerd uit te geven,
maar dat was niet wat ik zocht, want ik was slaaf van mijn eigen financiën,
verloor veel tijd door het te registreren wou ik bewuster mee om gaan
zat ik 1x per jaar aan tafel. Om uit te dokteren
dat ik een heel jaar naar niets moest kijken en rusten na mijn werk (en mijn dienstbaarheid)
als mijn financiën veranderde paste ik eventueel mijn financiën aan,
op mijn kunnen, beheerde ik mijn doen en laten, beter te beheren financieel,
begon ik te leren minimalistisch te leven.
heb ik mijn huishoudboekje gemaakt zonder rompslomp, en in eenvoud
zonder slaaf te zijn van mijn financiën in 2020 begon ik er mee rond de zomer
Nu als ik terug kijk naar 2002 herhaal ik de liefde van de heer nu terug, bij een andere vrouw,
door de lofzang van Maria '(die mijn ziel geroepen heeft). De heer verheerlijkt de vrouwen in hun zoektocht naar liefde. onze liefde bewijs van ware liefde kan ik de eerste liefde niet vergeten. De heer heeft mij lief, zoals mijn broeder Zacharias en geeft mij vreugde als kameraad, (en 2de vader laat hij mij uit de slapende dood opstaan door de heer zijn woord)
en is hij als vader voor mij, te steunen door de Heer zijn liefde, voorziet de heer met zijn geestelijke liefde, om bij deze zondige man en broeder veel te vertoeven, met zijn handen en mooi hart vormt Hij mij in mijn bestaan, als een goede vader, die ik nooit had, ik geef hem de kans om iemand op te voeden, zoals onze God voorzien heeft naar de wil van de heer, waar deze website voor staat om de heer te dienen, zo keert alles terug naar de heer.

Hoe gaat het in zijn werk tussen deze werelden?
De geestelijke wereld is werkelijk zoals de fysieke wereld
activiteiten gaan verder dan de spirituele wereld, juist zoals wij in de fysieke wereld.
we hebben verschillende cijfers nummers spirits in de spirituele ruimte,
zoals we verschillende typen scheppers hebben in de aardse ruimte,
we kunnen niet zien in de verschillende ruimte rond ons,
dat betekend niet dat de verschillende ruimtes niet bestaan.
in feite het spirituele controleert het fysieke,
zelf niet vele wetenschappers geloven dat er is,
een wereld van materie en een wereld van vorm,
de wereld van materie is de wereld waar we nu in leven.
De fysieke ruimte is waar dinges zien baar worden,
naar ons in een wereld van vorm dat de spirituele wereld is,
niet vele wetenschappers geloven in deze vele realiteiten en geven er aan toe de wereld van vorm een betere wereld is dan de wereld van materie.
(dat de mensen in de maatschappij aan het kopen zet,
is niet goed voor de gezondheid van de mensen,
die onze heer uitkiest,
om ons allen te roepen niet meer toe te geven en toe te geven aan de koopkracht van reclame)
in alle eenvoud door samenhorigheid ons samen brengt om niet toe te geven aan die lepe vossen om de mensen te misleiden zodat ze meer verkoop hebben
Wat er ook gebeurt in de aardse ruimte is een rijp effect van een actie dat plaats nam in de spirituele wereld,
we zullen nooit appreciëren dat onze realiteiten onze ogen opent,
tot dat god ons in zijn realiteit die hij uit eindelijk aan ons openbaart,
over de ganse tijd, te veel verandering op korte tijd zal niet goed voor ons zijn,
dus geeft hij ons tijd aan de gene die hij waardig acht om de liefde te begrijpen.
Ge moet voor gwenovitch bidden, dat doet ook ons moeder in de hemel voor ons,
dus vraag het haar, Zij roept haar kinderen van de vader, ik dacht dat ik vóór Christus aan het werk moest gaan,
maar Christus roept mij, om de wereld van mij die stuk is,
te herstellen voor Christus zijne naam, want hij is onze meester, niet gwenovitch,
gwenovitch voltooid het werk voor zijn terugkomst in alle eenvoud,
om Zijn terugkomst onder de volken te bewerkstelligen waar god ons toe roept,
om vrij te zijn van zorgen.

wil je er ook deel van zijn, volg onze meester, die je een weg van vrijheid wil aanbieden.

Door de heilige geest van de heer die zich openbaart aan gwenovitch,
de heer is de hoeksteen van de daden van zijn woord.
Ook u kan ervaren wat de heer in mijn leven doet,
daar kunnen we over filosoferen over de roeping van de liefde voor de Heer.
als ik aan het ontwaken was openbaarde paar maal de heer aan mij.
was het een engel? Weet ik veel duurde eventjes voor dat ik tot schrijven overging,
als gwenovitch, toen vertelde jezus hun een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
want wie geloofd in de Heer die alfa en omega is, bouwt hij met deze gemeenschap aan een nieuwe aarde, bouwt hij aan nieuw begin bij ons,
das zijn liefde dat zijn krachstege wape is.
wij zijn schapen die doen wat de herder van Zijn woord opdraagt door lichamelijke & geestelijke werken van barmhartigheid,
maar de omgeving van gwenovitch verwierpen de steen van de bouwers en zijden,
hij is niet goed wijs gwenovitch, gwenovitch is door de steen gebouwd,
in de strijdboog van de heer.
Hebt ge deze schrift plaats niet gelezen: De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Maar Hij keek hen aan en zei: ’Wat betekent dan dit Schriftwoord:
De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden?
Van de ware kerk onder de 7 kerken gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is,
Daarom zegt Jahwe de Heer: In Sion leg Ik een steen als fundament een steen van graniet,
een kostbare hoeksteen als een hecht fundament. Wie gelooft, hoeft niet te vrezen.
Want hij bouwt aan fundament om deze website groot geheel aan volgelingen van Gods liefde in nieuwe wereld mogen bewerken,
zodat terug opnieuw de revieren van liefde mogen groeien,
zoals een kind, die liefde leert van zijn familie in de hemel en op aarde
in zijn liefde roept hij ons, zijn werk voor zijn schapen maar we blijven voor altijd zijn schaap,
hij is de eerste en de laatste in evangelie, om in zijn wijsheid te komen blijven we kinderen van God als je een kind opneemt in de Heer Zijn Naam neemt de liefde van de heer u op,
we zouden allemaal kinderen van god moeten zijn,
de meeste geven geen gehoor aan zijn liefde.
Je moet niet de blijde boodschap verkondigen,
het is geen opdracht, die hij van ons vraagt, van zijn heilig woord,
dat verspreid word in zijn woord. Het is een woord van vertrouwen wat we doen.
dat maakt een verschil van verandering naar een nieuwe wereld voor de heer zijn aanschijn.

Les 2 OVER GELD, BEZIT & RIJKDOM wat zegt de bijbel hier over
1 Tim 6:6-19
6 Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 7 Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. 8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. 9 Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. 10 Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.
11 Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. 12 Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd. 13 Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op 14 je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt 15 op de dag die is vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning. 16 Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.
17 Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 18 En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 19 Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.
( met spaarrekening 3% voor barmachtigheid dat ik uitleg in hoofdstuk
uitleg in bestand “8.2 eigen cursussen – 03 de financiële boekrol – financieel”
in hoofdstuk over hoe te gebruiken “huishoudboekje slechte databank.xlsx” )
Hebr 13:5-6
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, wees tevreden met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ 6 zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’
16 En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.
Spr 10:22
22 Alleen de zegen van de HEER maakt rijk,
zwoegen voegt daar niets aan toe.
(door de eenvoud eenvoudig te leven zonder luxe niets te kort komen dat de heer door voorzienigheid voorziet door zijn aan ons voorziet)
Spr 11:18
18 De winst van een goddeloze is bedrieglijk,
het loon van een rechtvaardige is duurzaam.
(daarom deze cursussen voor u)
Spr 11:24-25,28
24 Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker,
wie gierig is, wordt arm.
25 Een gulle gever zal gedijen,
wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.
28 Wie vertrouwt op zijn rijkdom is een blad dat valt,
een rechtvaardige komt tot bloei.
(zie Gods koninkrijk cursus)
Spr 22:4,9
4 Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER,
wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.
9 Een goedhartig mens wordt gezegend,
hij deelt zijn voedsel met de armen.
2 Kor 8:12-15
12 Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. 13 Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14 Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, 15 zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’
Marc 9:41
41 Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.
(zoals jullie gastvrijheid voor onze vrijwilligers)
Matt 6:25-34
25 maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst
( de cursus: “8.2 eigen cursussen – zoek eerst koninkrijk Gods” )
het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Hand 2:44-47
44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.
(meer dan uw eigen rekening van 3% voor de arme te helpen met de barmachtigheid die je van God gekregen heeft of gaat krijgen in uw wereld)
46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.
(zoals een vrijwilliger van deze website volgens de redding als apostelen moet leven, de redding zijn voor onze heer onze God)
Hand. 4:32
32 De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. 33 De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. 34 Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen 35 en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.
36 Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent. 37 Hij bezat een akker, die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht.
Luc 6:19 …
19…‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. 21 Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. 22 Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. 23 Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.
24 Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. 25 Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen.
29 Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. 30 Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 31 Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 32 Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33 En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34 En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. 35 Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten ( zoals gwenovitch heeft met lindsey alles gegeven omdat ze hebberig was) ; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.
38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’
Jes 5:8
8 Wee degenen die zich huis na huis toe-eigenen,
die akker na akker samenvoegen,
tot er voor niemand meer ruimte is
en zij alleen het land bewonen.
Ps 24:1
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen
Lev 25: 1-12
1 De HEER zei tegen Mozes, op de Sinaï: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen, een sabbatsrust gewijd aan de HEER. 3 Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen. 4 Maar het zevende jaar moeten jullie het land laten rusten. Het is een sabbatsjaar dat aan de HEER gewijd is. Je mag dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien,5 het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je on gesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust voor het land. 6 Wat er in dat jaar op het land groeit is voor jullie allen. Je mag er zelf van eten, maar ook je slaven en slavinnen, je loonarbeiders en de vreemdelingen die bij je te gast zijn; 7 ook voor je veestapel en voor de in het wild levende dieren kan het als voedsel dienen.
8 Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar, wanneer er negenenveertig jaren verstreken zijn, 9 moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid laten schallen. Op Grote Verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schallen. 10 Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. 11 Elk vijftigste jaar zal voor jullie een jubeljaar zijn. Je mag dan niet zaaien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je on gesnoeide wijnstokken. 12 Het is een jubeljaar, dat als heilig beschouwd moet worden. Jullie zullen dat jaar leven van wat er vanzelf opkomt.
Job 38:25-41
25 Wie heeft de geulen gekliefd voor de stromen,
de weg voor donder en bliksem gebaand,
26 zodat de regen neervalt op de onbewoonde aarde,
op de woestijn waar geen mensen leven,
27 en wildernis en woestenij doordrenkt raken
en er overal jong gras opschiet?
28 Heeft de regen een vader?
Wie brengt de dauwdruppels voort?
29 Uit welke schoot wordt het ijs geboren,
wie baart de rijp van de hemel,
30 wanneer de wateren stollen, hard als steen,
wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt?
31 Kun jij de Plejaden aan banden leggen
of de ketenen van Orion losmaken?
32 Kun jij de dierenriem op tijd laten schijnen
en de Grote Beer met haar jongen de weg wijzen?
33 Ken jij de wetten van de hemel,
kun jij jouw orde aan de aarde opleggen?
34 Kan jouw stem de wolken bevelen
om je met hun regenvloed te bedekken?
35 Kun jij de bliksems uitsturen,
zullen ze jou zeggen: “Wij staan klaar”?
36 Wie heeft de ibis zijn wijsheid gegeven,
van wie heeft de haan zijn inzicht gekregen?
37 Wie is in staat om de wolken te schikken,
en de kruiken van de hemel – wie kan ze kantelen,
38 zodat het stof op aarde stolt
en in kluiten samenklontert?
39 Kun jij voor de leeuw op prooi jagen
en de honger van de welpen stillen,
40 wanneer ze weggedoken zitten in hun holen,
of op de loer liggen onder een dak van bladeren?
41 Wie verschaft de raaf zijn voedsel,
wanneer zijn jongen God aanroepen,
wanneer ze zonder voedsel rondzwerven?
Psalm 104: 24-30
24 Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.
Alles hebt u met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.
25 Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal,
van dieren, klein en groot.
26 Daar bewegen de schepen zich voort,
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen.
27 En allen zien ernaar uit
dat u voedsel geeft, op de juiste tijd.
28 Geeft u het, dan doen zij zich te goed,
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.
29 Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
30 Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.

Les 3 wat zijn uw dromen
Ik ga je eerst vertellen waar ik van droom,
hoe ik mij geroepen voel om mijn droom leven te beleven,
door de eerste die zich geroepen voelt door de vader die op zijn beurt ons roept om in zijn sporen te treden en te ontdekken hoe hij via de heilige geest ons roept,
ga je gehoor geven aan zijn roeping en op weg gaat met hem
zou je vaak zeggen “ik weet niet wat het zal geven. Ik zie wel wat er op mij afkomt.”
je weet niet helemaal waarheen hij u leid,
door zijn heilig verbond van zijn liefde.
Voor ons staat zijn heilig verbond in zijn woord roept Hij ons,
voor zij die zich geroepen voelen, om deel te worden van zijn heilig verbond,
die 14 werken van barmachtigheid doen,
geeft je niet aan een beter financieel leven maar mijn emotioneel en geestelijk kinderhart overstijgt het uw beperkingen naar de liefde voor onze heer
die je hier online en gratis kunt vinden naar de overtuiging van uw liefde waar de Heer u tegemoet komt om u het makkelijker te maken.
Hoe ziet mijn droom leven er uit
• Ik voel me elke dag ontspannen, dankbaar, tevreden en
En geestelijk verrijkt door de heer
• Ik ben bereid gezond en fit te zijn.
• Ik eet gezond en gaat klimmen , lopen en fiets graag.
• ik werk voor een baas en der naast doe ik deze website.
• Ik verdien genoeg geld om zonder zorgen te kunnen leven.
• Mijn werk draagt bij aan het welzijn van mensen en – liever
nog – het welzijn van de volledige mensheid.
• mijn vaste lasten worden jaarlijks minder, niet meer. Ik
bouw aan mijn leven om geestelijk verrijkt te worden
waarin we kunnen rondkomen met weinig omdat dit een
enorm gevoel van vrijheid geeft.
• Ik breng veel tijd door met mijn broeders in geloof.
• Ik kom in contact met inspirerende, lieve, leuke mensen waar
ik veel van kan leren door de heilige geest aan het werk te laten.
• Ik ben en blijf nieuwsgierig, blijf nieuwe dingen leren en geestelijk blijf ik groeien
• De 7 lichamelijke werken van barmachtigheid
1. De hongerige spijzen
2. De dorstige laven: ook geestelijk het evangelie over vertellen van uw ervaringen met god (geen onderrichting als ze er zelf niet om vragen)
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bevrijden: de gene die vast zitten in hun eigen wereld om de liefde van god te vinden door het goede voorbeeld voor te leven
7. De doden begraven

• De 7 geestelijke werken van barmachtigheid

1. de onwetenden onderrichten: als ze vragen voor je hebben, niet opdringen dat geeft averechts effect, juist hun vraag beantwoorden & met je eigen ervaring
2. in moeilijkheden goede raad geven
3. de bedroefden troosten
4. de zondaars vermanen
5. het onrecht geduldig lijden: door te zwijgen doe je meer dan liefdevol te praten
6. beledigingen vergeven
7. voor de levende en overledenen bidden

voor zijn naam te eren, van de eerste en laatste die onze vader jezus geroepen heeft,
om eeuwig zijn verbond te dienen,
door dat hij voor ons aan kruis gegaan is voor onze zonden,
omdat we niet aan de liefde van de heer houden,
daag je zelf uit om met de liefde van de heer te “zijn”,
en zijn liefde in uw wereld te “beleven”,
en minder technologie te “hebben”,
want dat maak je minder vrij, voel je vrijheid,
en beleef de liefde van je leven
hoe minder materiaal hoe vrijer je bent.
Het bereiken van je doelen is één van de meest effectieve en leuke
manieren is bidden om in Gods liefde gelukkig te worden. Mensen die regelmatig hun
doelen bereiken hebben veel zelfvertrouwen en weten dat ze hun
dromen kunnen realiseren.
Zelfvertrouwen is een belangrijke bouwsteen voor geluk. Als jij
telkens opnieuw aan jezelf bewijst dat je iets kunt dan groeit je
zelfvertrouwen. Telkens wanneer jij een doel bereikt groei je
persoonlijk. Je wordt sterker en gelukkiger.
Het omgekeerde is helaas ook waar. Het kan zijn dat je niet vooruit
komt, dat je blijf je hangen in uw leven. Je hebt wel doelen, maar
het lukt je niet om ze te verwezenlijken.
De frustratie die dit oplevert kan een belangrijke bron van stress
zijn. Daarbij komt dat het niet bereiken van je doelen enorm
destructief is voor je zelfvertrouwen. Je bewijst namelijk keer op
keer voor jezelf dat je iets niet kunt. Je begint zelfs te geloven dat
je het ook echt niet kunt, waardoor je je minderwaardig kunt gaan
voelen. Hierdoor ga je je uiteindelijk steeds minder gelukkig voelen.
Waarom zou je doelen moeten hebben?
Je moet het zo zien. Als je een stuk gaat lopen zonder doel dan kun
je overal terecht komen. Je loopt een eindje en besluit wellicht
ergens de hoek om te gaan. Het kan zijn dat je uren loopt zonder
dat je ergens terecht komt, het heeft geen nut. Je hebt geen
bestemming en dus doe je maar wat.
Wanneer je geen doel hebt in je leven heb je ook geen richting. Je
gaat aan de slag met alles wat zich op dat moment aandient en
bereikt uiteindelijk niets bijzonders.
Maar stel nu dat je begint te lopen naar Rome. Het is een lange
wandeling, en waarschijnlijk zul je niet in één keer de juiste route
kiezen. Maar als je op zijn minst min of meer in de juiste richting
blijft lopen, en je houdt je doel voor ogen, zul je uiteindelijk
aankomen in Rome.
Zo werkt het ook met het stellen van een doel in je leven. Je hebt
een doel voor ogen dat je wilt bereiken. Je hebt misschien een vraag
idee hoe je dit wilt bereiken. Zo lang je je doel voor ogen houdt zul
je het uiteindelijk bereiken als je maar in de juiste richting blijft
werken. Das bidden, bidden en bidden en realiseren wat je uit spreekt,
in uw gebed na uw gebed
online of in de bibliotheek vind je er boeken over
misschien schrijf ik ooit er zelf ne cursus over

Waar hou jij van als je droomt van je ideale leven
1. waar woon je graag
2. hoe ziet je ideale leven er uit / hoe je van je buren minder van luxe en comfort
3. je gezin of jezelf onderhouden (gezond voeding plan, natuurlijke geneeskunde, financiën beheren
4. iets doen met je vrije tijd (je buren bezoeken, vrienden, als rolmodel functioneren )
5. als hobby (rolmodel functioneren hier op de website, mensen behulpzaam helpen vrijwillig door de liefde aan het werk te laten)
6. aan de toekomst denken van uw gezin
(op korte: spaarboek dromen ) & (lange termijn: pensioensparen, bouwsparen?)
7. sterk met je financiën om geen zorgen van geld om ? te kopen
zonder zorgen kunnen slapen
door goed keuzes te maken vind je vrede en rust en geen stres vol leven als je goede keuzes maakt, en er aan houd, tijd voor verandering, om sterker in leven te staan, moet je een ezel durven zijn, en de heer bouwt u sterker op in uw zijn, om op uw voeten gerechtvaardigd te staan.
het leven draait niet om cijfers maar om mensen als je een goed mens bent voel je je eenzaam omdat je zoveel mensen kent om alle contacten te onderhouden ben je niet vrij maar gevangen omdat je niet alleen kunt zijn

Oké, dus we gaan een leven vormgeven dat je veel gelukkiger gaat
maken. Pak er eens een vel papier bij (of een tekstverwerker, wat je
wilt) en denk mee in mysterie van de liefde van de heer
We beginnen bij de volgende drie vragen:
Neem uw tijd er voor waar je niet gestoord word
• Wat wil je kennen (om god te kennen)?
• Wat wil je zijn (en god te beminnen)?
• Wat wil je beleven (god te dienen)?

Oké, tijd voor wat extra inspiratie. Denk eens na over de volgende
vragen:
• Wat voor werk zou je het liefste doen?
• Hoeveel zou je het liefst willen werken, als je je niet druk zou
hoeven maken om je geldzaken?
• Waar zou je graag meer tijd aan besteden? Denk aan je
hobby’s, specifieke personen, sport, etc.
• Van welke dingen word jij het meest gelukkig?
• Hoe ziet jouw ideale dagindeling eruit?
• Hoe ziet jouw perfecte weekindeling eruit?
• Hoe vaak wil je op reis? Waar naartoe? (Medugorje)
Wat voor soort reizen wil je maken (bedevaart)
• Wat voor auto wil je rijden (indien je een auto wilt hebben)?
• Waar wil je wonen? In wat voor huis?
• Wat wil je bijdragen aan de wereld? Hoe wil jij iets van
betekenis doen, hoe wil je een verschil maken in de levens van anderen?
(door de werken van barmachtigheid)
• Wat voor persoon wil jij zijn? (iemand die de liefde begrijpt geschonken door de heer)
• Wat wil je doen in je vrije tijd?
(mijn liefde inzetten voor mijn medemens die ik krijgt van de heer)
• Wat wil jij delen? (Gods koninkrijk)

les 3 toen ik begon aan mijn website
ik wou eerst geld verdienen met mijn onderneming, toen realiseerde ik dat de heer zijn liefde voor niets aan mij gaf, en bij sommige zelfstandige geld van corruptie of oplichting aan hun handen blijft plakken, staat reglementair op lichten, daarom besloot ik de kennis van onze lieve heer gratis te doen, door naar te luisteren van de liefde van Gods koninkrijk waardoor ik omgeven ben, niet als eenmanszaak of Vz2 dat niet in corrupte van werknemers met slechte bedoelingen kan uitdraaien. heb ik besloten als vrijwilliger om te werken zoals de heer voor de liefde, begrijp me juist ik ben gene god, heb besloten om mijn rijkdom anders te besteden dat meer vreugde geeft das het eeuwig durende wat mijn dagelijks werk is werken met mensen die het zelfde vrijheid geroepen en zijn liefde geschonken hebben door de heer.
daarom heb ik in bisdom Gent in de School voor Geloofsverdieping in theologie les gevolgd
Maar mijn kameraad jan van Sint-Niklaas zegt dat dat uw liefde voor de heer weg neemt
daarom heb ik besloten om deze website uit te bouwen als onze gemeenschap
Wie hier op de website zijn liefde aanvaarden en hun handen als barmhartige Samaritaan geven hun de barmachtigheid uit dragen wel daarom kreeg ik meer bevestiging dat de heilige familie ook zo werkt alles voor de liefde,
van christus want geld is niet een waarde waar we ons in ons dagelijks bestaan bezig houden.
Zonder externe financiering investeringen doen of een bedrijf starten. Of geld organiseren door je zakelijke kosten en persoonlijke uitgaven te beperken. Dat is bootstrapping. Een soort ’roeien met de riemen die je hebt’. De term komt van het Engelse woord ‘bootstrap’, het leren lusje aan een laars zodat je ’m makkelijker kunt aantrekken. Het is een strategie om maximaal voordeel te halen uit beschikbare bronnen. Dit is relevant als je een onderneming start. Denk bijvoorbeeld aan ondernemen vanuit je eigen huis Bootstrapping is ook een verzameling van methodes om kosten te besparen. Dit is vooral relevant als je hoge kosten maakt of weinig financiële ruimte hebt.

Voordelen van bootstrapping
Bootstrapping voorkomt hoge schulden voor jou als (jonge) onderneming en beperkt jouw rentekosten.
Bootstrapping zorgt ervoor dat je zeggenschap houdt over je onderneming.
Bootstrapping kan jouw ondernemerscompetenties stimuleren omdat je strategische relaties aangaat en omdat je ervaring krijgt met nieuwe kanten van ondernemerschap.
Bootstrapping kan jouw kredietwaardigheid vergroten omdat je zonder schulden je onderneming ontwikkelt.
Dat is precies wat ik heb gedaan met deze website . En dat is wat jij kunt doen wanneer je jouw passies en talenten bundelt in onze onderneming die mensen helpt.
Dat je het doet dat voornamelijk omdat je een groter doel hebt. Omdat je op een missie bent. Werken voor geld is namelijk lang niet zo inspirerend als het lijkt. Zodat ik deze gezonde onderneming heeft opgezet, dan zul je soms door moeilijke periodes gaan. Als je dat doet zonder onze lieve heer, dan zul je het waarschijnlijk niet lang volhouden.
daarom kunt u er deel van zijn om informatie hier op de website goed onder de knie te hebben,
om uzelf mee vrijwilliger te worden of actief voor de website te vertalen tot een gezamenlijke gemeenschap van broeders en zusters mee te brainstormen als actieve deelnemer.

Les 5 actieve deelnemer
Wat te doen bij actieve deelnemer.
bidden dat we een terrein worden toe gekregen, door Gods zijn voorzienigheid,
zie op volgende link voor meer info (klik hier)
om onze droom gerealiseerd te zien om onderrichting te geven actief moogt deelnemen om deel van Gods zijn voorzienigheid te leren te laten manifesteren in uw leven om ook de vreugde als actieve deelnemer in project te ervaren in jouw leven gaan we met de barmachtigheid van de heer naar u aan het werk om als evenbeeld van christus u te dienen van de informatie hier op de website u door te geven in alle nederigheid.

(En)
own courses – the financial scroll

The financial scroll course consists of 5 parts
on a specific topic:
• 8.2 own courses – 01 the financial scroll – introduction (click here)
• 8.2 own courses – 02 the financial scroll – justice (click here)
• 8.2 own courses – 03 the financial scroll – financial (click here)
• 8.2 own courses – 04 the financial scroll – for the poor (click here)
• 8.2 own courses – 05 the financial scroll – for the rich (click here)

lesson 0 content | the financial scroll
FIRST FIRST THE COURSE “Seek the kingdom of God first”
and everything will be given to you

Lesson 1 introduction
Lesson 2 ABOUT MONEY, PROPERTY & WEALTH what does the bible say about this
Lesson 3 what are your dreams
Lesson 4 when I started my website
Lesson 5 active participant

Lesson1 introduction
I have a good heart, and my way of syntax is bad,
by the lord he brings people together, bring about us in different skills.
to do his work, and to let his education of his love work with us.
to complete this course.
the work of God calling us together to bring this course into a loving whole,
by various people like you who have insight into the big picture,
my text was found by me, revealed by the Lord
written or rewritten from text see source mention,
by other brothers corrects on syntax and spelling mistakes
the work of love between us to manifest in this course,
so he brings us together in his love that is at work on us.
to live for the good.
What role has money made in my life over the past 25 years.
25 years ago it was hard work and for what it doesn’t give you a satisfying feeling the materialistic life, (always on the edge of your wallet) because you always think about that little bit more but it doesn’t make you happy living like this the money gives you an illusion of good living. a lot of money makes your life easy most rich have bigger problems of dissatisfaction, money doesn’t change your attitude and a lot of money you get bad attitude and get distorted view of love because you are dealing with stocks and usury interest and keep your eye on the good from the way what love is just look at a child that is innocent, when it is born and has to love it yet want to learn from their environment, like parents and holy family gives us joy in our being, to match our will and knowledge to vote

Then in 2002 I made a big turnaround in my finances I just had tobacco leaves and lighter
I prayed and had insight after several years it was given to me,
I begged and the spirit of wisdom came over gwenovitch.
I preferred her to scepters and thrones, and — in comparison with her — I regarded wealth as nothing; I did not equate even the most precious stone with her, for all gold is compared with her vile dust, and silver no more than mire, I loved her more than health and beauty, and set her above the light. For the brilliance she radiates never fades. With her all goods fell to me, and thanks to her I acquired riches without number.
because for someone I love, and wanted to give hope, in her poor life,
of a love that should not yet be, then the lord was at work with her and revealed to me, a way for her freedom if she trust in the lord, and not in me
I was not clean went to soothsayer passed by her mother whom the lord dislikes das idolatry
have experienced the consequences of it, I have learned a lot from then, also through financial turnaround. If I then had to know the love of the lord, now I live with the lord as an alpha male who suffers our suffering in our being, just as the lord led abraham to rise. to fulfill my calling with this website for everyone’s freedom as God has provided. but we are oppressed by society, that’s why he asks us from heaven to follow Jesus, and everything will be fine, because of his love feeling he calls us.

I decided in 2012 to be more financially conscious with my money
so I built a housekeeping book to detail each expense,
but that was not what I was looking for, because I was a slave to my own finances,
lost a lot of time registering it If I wanted to be more aware,
I sat at the table once a year. To figure out
that I had to look at nothing for a whole year and rest after my work (and my servitude)
if my finances changed I possibly adjusted my finances,
on my ability, I managed my doings, better manage financially,
I started to learn to live minimalistic.
I made my housekeeping book without any hassle, and in simplicity
without being a slave to my finances in 2020 I started it around the summer
Now as I look back to 2002 I repeat the Lord’s love back now, to another woman,
through the hymn of Mary’ (whom my soul has called). The lord glorifies the women in their search for love. our love proof of true love i can’t forget the first love. The Lord loves me like Zacharias my brother, and gives me joy as a comrade, (and the father raises me from the sleeping death by the Lord’s word) and is a father to me, to be sustained by the Lord’s His love, the lord provides with his spiritual love, to dwell much with this sinful man and brother, with his hands and beautiful heart he molds me into my existence, like a good father, which i never had, i give him the chance to to raise someone as our God has provided according to the will of the lord, which this website stands for to serve the lord, so everything returns to the lord.

How does it work between these worlds?
The spirit world is really like the physical world
activities go beyond the spiritual world, just like we do in the physical world.
we have different numbers numbers spirits in the spiritual space,
as we have different types of creators in the terrestrial space,
we can’t see in the different space around us,
that doesn’t mean the different spaces don’t exist.
in fact the spiritual controls the physical,
not even many scientists believe there is
a world of matter and a world of form,
the world of matter is the world we live in now.
The physical space is where things become visible to us in a world of form which is the spiritual world, not many scientists believe in these many realities and admit the world of form is a better world than the world of matter.

(that makes the people in society to buy
is not good for the health of the people,
whom our lord chooses,
to call on all of us not to give in anymore and to give in to the purchasing power of advertising)
in all simplicity by togetherness brings us together not to give in to those cunning foxes to deceive the people so that they have more sales
Whatever happens in terrestrial space is a ripe effect of an action that took place in the spiritual world,
we will never appreciate our realities opening our eyes, until god in his reality finally reveals to us over all the time, too much change in a short time will not be good for us, so he gives us time to those he deems worthy to understand love.

You must pray for gwenovitch, so does our mother in heaven for us,
so ask her, She calls her children from the father, I thought I should go to work for
Christ , but Christ calls me, round the world of mine who is broken,
to restore to Christ his name, for he is our master, not gwenovitch,
gwenovitch completes the work for his return in all simplicity,
to effect his return among the nations to which god calls us,
to set free are concerned.

if you also want to be a part of it, follow our master, who wants to offer you a way of freedom.

Through the holy spirit of the lord revealing himself to gwenovitch,
the lord is the cornerstone of the deeds of his word.
You too can experience what the Lord is doing in my life,
we can philosophize about that about the vocation of love for the Lord.
when I was awakening several times the lord revealed to me.
was it an angel? I know it took me a while to write,
as gwenovitch, then Jesus told them a parable: ’Look at the fig tree and all the other trees. When you see them sprouting, you know summer is coming. Likewise, when you see these things happening, you should know that the kingdom of God is at hand. I assure you, this generation will certainly not be gone when all this happens. Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear.
for whoever believes in the Lord, who is Alpha and Omega, builds with this communion a new earth, builds new beginnings with us,
that his love is his mighty weapon.
we are sheep that do what the shepherd of his word commands by corporal & spiritual works of mercy,
but the environs of gwenovitch rejected the stone of the builders and sides,
he is not wise gwenovitch, gwenovitch is built by the stone,
in the battle bow of the lord.
Have you not read this scripture: The stone which the builders rejected has become the cornerstone. But He looked at them and said, ’What then does this Scripture mean:
The stone which the builders rejected has become the very cornerstone?
Of the true church among the 7 churches built upon the foundation of the apostles and prophets, the keystone being Christ Jesus himself,
Therefore saith the LORD the Lord: In Zion I lay a stone for a foundation, a stone of granite,
a precious cornerstone as a solid foundation. Whoever believes need not fear.
For he is building a foundation to work on this website large group of followers of God’s love in the new world,
so that again the fields of love may grow again,
like a child who learns love from his family in heaven and on earth
in his love he calls us, his work for his sheep but we remain forever his sheep,
he is the first and the last in gospel, to come in his wisdom we remain children of God when you take a child in the Lord take his name the love of the lord upon you,
we should all be children of god,
most of them do not heed his love.
You must not proclaim the glad tidings,
it is not a command he asks of us, of his holy word, which is spread in his word. It is a word of confidence in what we do. that makes a difference from change to a new world before the lord’s countenance.

Lesson 2 ABOUT MONEY, PROPERTY & WEALTH what does the bible say about this
1 Tim 6:6-19
6 But to the one who is content with what he has, faith is great gain. 7 We have brought nothing into this world, nor can we take anything out of it. 8 We have food and clothes, let us be content with them. 9 Whoever wants to become rich is tempted, ensnared, and prey to foolish and hurtful desires that destroy and destroy a man. 10 For the root of all evil is the love of money . In surrendering to it, some have strayed from the faith and caused themselves great harm.
11 But you, a servant of God, keep far from this. Seek righteousness, piety, faith, love, endurance, and meekness . 12 Fight the good fight of faith, gain the eternal life to which you have been called and of which you have borne such a strong witness in the presence of many. 13 Before God, who sustains all things, and Christ Jesus, who bore a strong witness before Pontius Pilate, I charge you 14 to carry out your work without blemish and blameless, until our Lord Jesus Christ appears 15 on the day which is established by the supreme and sole ruler, the supreme lord and king. 16 He alone is immortal and he dwells in unapproachable light; no man has ever seen him or can see him. To him be the glory and the eternal power. Amen.
17 Command the rich of this world not to be proud, and to put their hopes not in something as uncertain as riches, but in God, who richly provides us with everything to enjoy them. 18 And charge them to do good, to be rich in good deeds, to be generous, and ready to share. 19 Thus they lay a firm foundation for the future, and gain true life. ( with savings account 3% for bar power that I explain in chapter explain in file “8.2 own courses – 03 the financial scroll – financial” in chapter on how to use “housekeeping book bad database.xlsx” )

Heb 13:5-6
Don’t let the greed rule your life, be content with what you have . For he himself said, ”I will never forsake you, I will never forsake you,” 6 so that we can say with confidence, ”The Lord is my helper, I have nothing to fear. What could people do to me?’
16 And honor charity and mutual solidarity, for these are sacrifices in which God delights.
Prov 10:22
22 Only the blessing of the LORD makes rich,
toil adds nothing to that.
(by the simplicity to live simply without luxury not wanting anything that the lord provides by his providence to us)
Prov 11:18
18 The profit of the wicked is deceitful,
the wages of a righteous man are permanent.
(therefore these courses for you)
Proverbs 11:24-25,28
24 He who is generous grows richer and richer,
he who is stingy becomes poor.
25 A generous giver will prosper,
whoever gives to drink will have to drink.
28 He who trusts in his riches is a leaf that falls,
a righteous one blossoms.
(see God’s Kingdom course)
Proverbs 22:4.9
4 He who is humble and fears the LORD,
is rewarded with wealth, honor and longevity.
9 A good-hearted man is blessed,
he shares his food with the poor.
2 Cor 8:12-15
12 If you are willing to participate, you are not expected to give of what you do not have, but of what you have. 13 Helping others is not meant to get you into trouble. There must be balance. 14 At this time with your abundance you supply the need of the saints in Jerusalem, that afterward they may meet your need with their abundance. Thus there is balance, 15 as it is also written: “He who had more had not too much; he who had less had not too little.’
Mark 9:41
41 I tell you the truth, whoever gives you a cup of water to drink because you belong to Christ will surely be rewarded.
(like your hospitality to our volunteers)
Matt 6:25-34
25 Do not worry about yourself and what you will eat or drink, or about your body and what you will wear. Isn’t life more than food and the body more than clothes? 26 Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor fill granaries, your heavenly Father feeds them. Are you not worth more than them? 27 Who among you can add even one cubit to his life by worrying? 28 And what are you concerned about clothing? Look at the lilies, watch them grow in the field. They do not work and do not weave. 29 I tell you, even Solomon in all his splendor was not clothed like one of them. 30 If God clothes the greenery that is in the field today and tomorrow is thrown into the oven with so much care, with how much more care will he not clothe you, O you of little faith? 31 So don’t worry, ’What shall we eat?’ or, ”What shall we drink?” or, “What shall we clothe ourselves with?” – 32 these are all things that the Gentiles pursue. Your Heavenly Father knows that you need all of that. 33 Rather
seek first ( the course: “8.2 own courses – seek first kingdom of God”)
the kingdom of God and his righteousness, then all these other things will be added to you. 34 So don’t worry about tomorrow, for tomorrow will take care of itself. Each day has enough of its own burden.
Acts 2:44-47
44 All who had accepted the faith remained together and had everything in common. 45 They sold all their possessions and divided the proceeds among those in need.
(more than your own bill of 3% for helping the poor with the mercy you have received from God or will receive in your world)
46 Every day they met faithfully and with one accord in the temple, broke bread in each other’s homes, and ate their meals in a spirit of simplicity and joy. 47 They praised God and were favored by all the people. The Lord increased their numbers daily with those who wanted to be saved.
(as a volunteer of this website should live according to the salvation as apostles, be the salvation for our lord our God)
Hand. 4:32
32 The group of people who had accepted the faith lived in unison. None of them regarded his possessions as his personal property, for they had everything in common. 33 The apostles continued to bear witness to the resurrection of the Lord Jesus with great power, and God greatly favored all. 34 None of them was in need: whoever had a piece of land or a house sold it, and brought the produce to the apostles 35 and laid it at their feet, and the money was distributed among the believers as needed.
36 One of them was Joseph, a Levite from Cyprus, nicknamed Barnabas by the apostles, which in our language means ”son of comfort.” 37 He owned a field, which he sold, after which he took the money to the apostles.
Luke 6:19 …
19…’Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. 21 Blessed are you who are hungry, for you will be filled. Blessed is he who cries now, for you will laugh. 22 Blessed are you when people hate you and shut you out and insult you for the sake of the Son of Man, and drag your name through the mire. 23 When that day comes, rejoice and rejoice, for you will be richly rewarded in heaven. Remember that their ancestors treated the prophets in the same way.
24 But woe to you who are rich, you have already had your share. 25 Woe to you who are now full, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and cry.
29 If anyone strikes you on the cheek, offer him the other cheek also, and do not refuse anyone who takes your outer garments from you, nor your undergarments. 30 Give to anyone who asks of you, and do not claim back your property if someone takes it from you. 31 Treat others as you would like them to treat you. 32 Is it a merit if you love those you love? For the sinners also love those who love them. 33 And is it meritorious if you do mercies to those who do mercies to you? So do the sinners. 34 And is it a merit if you lend money to those from whom you expect something in return? Sinners also lend money to sinners in the expectation of getting everything back. 35 No, love your enemies, do good and lend money to others without expecting anything in return (as gwenovitch gave everything with lindsey because she was greedy); then you will be richly rewarded, and you will be children of the Most High , for he also is good to the ungrateful and malicious.
38 Give, and it will be given to you; a good measure, firmly pressed, well shaken and overflowing, will be allotted to you. For the measure you use for others will also be used for you.’
Isa 5:8
8 Woe to those who take house after house,
who join field after field,
until there’s no room for anyone
and they alone inhabit the land.
Ps 24:1
The earth and all that live in it belong to the LORD, the world and those who inhabit it
Lev 25: 1-12
1 The LORD said to Moses on Sinai, 2 “Say to the children of Israel, ’When you enter the land that I am giving you, let the land rest, a sabbath rest for the LORD. 3 Six years in a row you may sow your land, prune your vineyard, and reap the harvest. 4 But the seventh year you shall let the land rest. It is a sabbatical year dedicated to the LORD . You shall not sow your land, nor prune your vineyards,5 Not reaping the harvest of the wheat that grows by itself, nor reaping the grapes of your unpruned vines. It must be a year of complete peace for the country. 6 Whatever grows on the land in that year is for all of you. You may eat of it yourself, but also your slaves and maidservants, your hired laborers and the strangers who are your guests; It can also serve as food for your livestock and for the wild animals.
8 At the end of the seven sabbatical years, after seven times seven years, when forty-nine years have passed, 9 on the tenth day of the seventh month you shall sound the ram’s horn. On the Day of Atonement, the ram’s horn should sound throughout the land. 10 Every fiftieth year shall be a holy year for you, in which absolution is proclaimed for all the inhabitants of the land. This is the year of jubilee, in which each can return to his own land and his own family. 11 Every fiftieth year shall be a year of jubilee for you. You may not sow, you may not reap the wheat that springs up by itself, nor reap the grapes from your unpruned vines. 12 It is a Jubilee, which is to be regarded as holy. You will live that year from what comes naturally.
Job 38:25-41
25 Who has cleaved the gullies for the streams,
paved the way for thunder and lightning,
26 so that the rain falls on the uninhabited earth,
on the desert where no people live,
27 And wilderness and wasteland become soaked
and young grass grows up everywhere?
28 Does the rain have a father?
Who brings forth the dewdrops?
29 From what womb is the ice born,
who gives birth to the hoarfrost of heaven,
30 When the waters solidify, hard as stone,
when the surface of the sea gets frozen?
31 Can you curb the Pleiades
or untie Orion’s chains?
32 Can you make the zodiac shine in time
and show the Big Dipper with her cubs the way?
33 Do you know the laws of heaven,
can you impose your order on the earth?
34 Can your voice command the clouds
to cover you with their shower of rain?
35 Can you send out the lightning,
will they say to you, “We are ready”?
36 Who has given the ibis its wisdom,
from whom did the rooster get his insight?
37 Who is able to arrange the clouds,
and the pitchers of heaven – who can overturn them,
38 so that the dust of the earth solidifies
and clumps together in clods?
39 Can you hunt prey for the lion
and satisfy the hunger of the cubs,
40 when they hide in their dens,
or lurking under a roof of leaves?
41 Who supplies the raven with its food,
when his boy calls on God,
when they roam without food?
Psalm 104: 24-30
24 How many are your works, O LORD!
You have made everything with wisdom,
the earth is full of your creatures.
25 See how wide the sea stretches.
There it abounds, without number,
of animals, small and large.
26 There the ships move,
there goes Leviathan, made by you to play with.
27 And all look forward
that you give food, at the right time.
28 If you give it, they will feast,
open your hand, and they are filled.
29 Hide your face and they faint with fear,
take their breath away and they are done,
then they return to the dust that they were.
30 Send your breath and they are created,
so you give the earth a new face.

Lesson 3 what are your dreams
I am going to tell you first what I dream of,
how I feel called to live my dream life,
by the first who feels called by the father who in turn calls us to follow in his tracks and discover how he the holy spirit is calling us, are you going to heed his calling and walking with him you would often say “I don’t know what it will give. I’ll see what’s coming my way.” you do not quite know whither he leads you, by his holy covenant of his love. For us stands his holy covenant in his word he calls us, for those who feel called, to become part of his holy covenant, who do 14 works of mercy, does not give you a better financial life but my emotional and spiritual child’s heart it transcends your limitations to the love for our lord that you can find here online and free of charge according to the belief of your love where the lord is meeting you to make it easier for you.

What does my dream life look like
• Every day I feel relaxed, grateful, satisfied and
And spiritually enriched by the lord
• I am willing to be healthy and fit.
• I eat healthy and like to climb, walk and cycle.
• I work for a boss and next door I do this website.
• I make enough money to live without a care.
• My work contributes to the well-being of people and – rather
– the well-being of all humanity.
• my fixed costs are decreasing every year, not more. I
build my life to be spiritually enriched in
which we can get by with little because this gives a
huge feeling of freedom.
• I spend a lot of time with my brothers in faith.
• I come into contact with inspiring, sweet, fun people from whom
I can learn a lot by letting the holy spirit work.
• I am and remain curious, keep learning new things and spiritually I keep growing
• The 7 Corporal Works of Mercy
1. The Hungry Foods
2. The thirsty saviors: also spiritually sharing the gospel of your experiences with God (no teaching if they don’t ask for it themselves)
3. Dressing the Nudes
4. Hosting the strangers
5. Taking care of the sick
6. Freeing the Prisoners: Those Trapped in Their Own World to Find God’s Love by Leading by Example
7. Burying the Dead

• The 7 Spiritual Works of Mercy

1. instruct the ignorant: if they have questions for you, don’t impose it backfires, answer their question correctly & with your own experience
2. give good advice in difficulties
3. comfort the afflicted
4. admonish the sinners
5. suffer the injustice patiently: by being silent you do more than talk lovingly
6. forgive insults
7. pray for the living and the dead

to honor his name, from the first and last whom our father Jesus called,
to serve his covenant eternally,
in that he died for us on the cross for our sins,
because we do not keep the love of the Lord,
bye express yourself to “be” with the love of the lord, and “live”
his love in your world,
and “have” less technology,
because that makes you less free, you feel freedom,
and experience the love of your life
the less material the freer you are.
Reaching your goals is one of the most effective and fun
ways to pray for happiness in God’s love. People who regularly
achieve their goals have a lot of self-confidence and know that they
can realize their dreams.
Self-confidence is an important building block for happiness. If you
prove to yourself again and again that you can do something, your
self-confidence will grow . Every time you achieve a goal, you grow
personally. You become stronger and happier.
Unfortunately, the reverse is also true. It may be that you are not moving forward
, that you are stuck in your life. You have goals, but
you fail to achieve them.
The frustration this produces can be a major source of stress
. In addition, not achieving your goals is extremely
destructive to your self-confidence. You prove
to yourself time and again that you can’t do something. You even begin to believe that
you really can’t, which can make you feel inferior
. This will eventually make you feel less and less happy.
Why should you have goals?
You have to see it that way. If you go for a walk without a goal,
you can end up anywhere. You walk for a while and maybe
decide to go around the corner somewhere. It may be that you walk for hours without
ending up somewhere, it is of no use. You have no
destination and so you just do something.
If you don’t have a goal in your life, you don’t have a direction. You get
to work with everything that presents itself at that moment and
in the end you achieve nothing special.
But now suppose you start walking towards Rome. It’s a long
walk, and you probably won’t
choose the right route in one go . But if you at least
keep walking more or less in the right direction , and you keep your goal in mind, you will eventually
arrive in Rome.
It’s the same with setting a goal in your life. You have
a goal in mind that you want to achieve. You may have a question about
how you want to achieve this. As long as you keep your goal in mind, you
will eventually achieve it if you just keep
working in the right direction . Das pray, pray and pray and realize what you say, in your prayer after your prayer online or in the library you will find books about it maybe one day I will write a course about it myself

What do you like when you dream of your ideal life
1. where do you like to live
2. what does your ideal life look like / how you like your neighbors less of luxury and comfort
3. support your family or yourself (healthy diet plan, natural medicine, manage finances
4. doing something with your free time (visiting your neighbors, friends, acting as a role model)
5. as a hobby (role model functioning here on the website, helpfully helping people voluntarily by putting love to work)
6. thinking about the future of your family
(short: savings book dreams) & (long term: retirement savings, building savings?)
7. strong with your finances not to worry about money? to buy
can sleep without worries
by making good choices you will find peace and tranquility and no stress full life if you make good choices and stick to them, time for change, to be stronger in life, you must dare to be an ass, and the lord builds you stronger in your being, that you may stand justified on your feet.
life is not about numbers but about people if you are a good person you feel lonely because you know so many people to maintain all contacts you are not free but imprisoned because you cannot be alone

Okay, so we’re going to shape a life that will make you much happier
to make. Grab a sheet of paper (or a word processor, whatever you
want) and think along in mystery of the love of the lord
We start with the following three questions:
Take your time where you won’t be disturbed
• What do you want to know (to know God)?
• What do you want to be (and love God)?
• What do you want to experience (to serve God)?

Okay, time for some extra inspiration. Think about the following
to ask:
• What kind of work would you most like to do?
• How much would you most like to work if you weren’t busy
have to worry about your money matters?
• What would you like to spend more time on? Thinking of you
hobbies, specific people, sports, etc.
• What things make you happiest?
• What does your ideal daily schedule look like?
• What does your perfect weekly schedule look like?
• How often do you want to travel? Where to? (Medugorje)
What kind of journeys do you want to make (pilgrimage)
• What kind of car do you want to drive (if you want a car)?
• Where do you want to live? In what kind of house?
• What do you want to contribute to the world? How do you want something from
meaning, how do you want to make a difference in the lives of others?
(by the works of mercy)
• What kind of person do you want to be? (one who understands the love bestowed by the lord)
• What do you want to do in your spare time?
(put my love for my fellow man that I get from the lord)
• What do you want to share? (God’s kingdom)

lesson 3 when I started my website
i first wanted to earn money with my business, then i realized that the gentleman gave his love to me for nothing, and some self-employed money from corruption or scam sticks to their hands, is lit up by regulation, so i decided to take the knowledge of our dear lord for free, by listening to the love of God’s kingdom that surrounds me, not as a sole proprietorship or Vz2 that can’t turn into corrupt employees with bad intentions. i have decided as a volunteer to work like the lord for love, get me right i am not god, i have decided to spend my wealth in a different way that brings more joy that is the everlasting thing my daily work is working with people who are the same called liberty and given his love by the lord. that’s why I took lessons in theology in the Diocese of Ghent in the School for Deepening Faith But my comrade Jan van Sint-Niklaas says that takes away your love for the lord that’s why I decided to develop this website as our community Who here on the website accept his love and give their hands as a good samaritan bear their mercy well that’s why I got more confirmation that the holy family also works that way everything for love, of christ because money is not a value we occupy in our daily existence to hold.

Make investments or start a business without external financing. Or organize money by limiting your business and personal expenses. That’s bootstrapping. A kind of ’rowing with the oars you have’. The term comes from the English word ’bootstrap’, the leather loop on a boot so that you can put it on more easily. It is a strategy of taking maximum advantage of available resources. This is relevant if you are starting a business. Think, for example, of doing business from your own home. Bootstrapping is also a collection of methods to save costs. This is especially relevant if you incur high costs or have limited financial space.

Benefits of bootstrapping
Bootstrapping prevents high debts for you as a (young) company and limits your interest costs.
Bootstrapping ensures that you retain control over your company.
Bootstrapping can stimulate your entrepreneurial skills because you enter into strategic relationships and because you gain experience with new sides of entrepreneurship.
Bootstrapping can increase your creditworthiness because you develop your business without debt.
That’s exactly what I’ve done with this website. And that’s what you can do when you pool your passions and talents in our company that helps people.
That you do it mainly because you have a greater purpose. Because you are on a mission. Working for money is not nearly as inspiring as it seems. So that I have set up this healthy business, then you will sometimes go through difficult periods. If you do that without our dear lord, you probably won’t last long.
therefore, you can be a part of mastering information here on the website
, volunteering yourself or actively translating for the website into a joint community of brothers and sisters, brainstorming along as an active participant.

Lesson 5 active participant
What to do with active participant.
pray that we are given ground, by God’s providence,
see the following link for more information (click here)
to see our dream come true to teach can participate actively to learn part of God’s providence to manifest in your life to also experience the joy as an active participant in project in your life we go with the mercy of the lord to you at work serving as the image of Christ to you the information here on the website imparting to you in all humility.

(Fr)
propres cours – le parchemin financier

Le cours de défilement financier se compose de 5 parties
sur un sujet précis :
• 8.2 cours propres – 01 le parchemin financier – introduction (cliquez ici)
• 8.2 cours propres – 02 le parchemin financier – justice (cliquez ici)
• 8.2 cours propres – 03 le parchemin financier – financier (cliquez ici)
• 8.2 cours propres – 04 le parchemin financier – pour les pauvres (cliquez ici)
• 8.2 cours propres – 05 le parchemin financier – pour les riches (cliquez ici)

contenu de la leçon 0 | le parchemin financier
D’ABORD D’ABORD LE COURS « Cherchez d’abord le royaume de Dieu »
et tout vous sera donné

Leçon 1 introduction
Leçon 2 SUR L’ARGENT, LA PROPRIÉTÉ ET LA RICHESSE que dit la Bible à ce sujet
Leçon 3 quels sont tes rêves
Leçon 4 quand j’ai commencé mon site Web
Leçon 5 participant actif

Introduction de la leçon 1
J’ai un bon cœur, et ma syntaxe est mauvaise,
par le seigneur il rassemble les gens, nous amène dans des compétences différentes.
de faire son travail, et de laisser son éducation de son amour travailler avec nous.
pour terminer ce cours.
l’œuvre de Dieu nous appelant ensemble pour amener ce cours dans un tout aimant,
par diverses personnes comme vous qui ont un aperçu de la situation dans son ensemble,
mon texte a été trouvé par moi, révélé par le Seigneur
écrit ou réécrit à partir du texte voir la mention de la source,
par d’autres frères corrige sur des fautes de syntaxe et d’orthographe
le travail d’amour entre nous pour se manifester dans ce cours,
alors il nous rassemble dans son amour, qui est à l’œuvre sur nous.
vivre pour le bien.
Quel rôle l’argent a-t-il joué dans ma vie au cours des 25 dernières années.
Il y a 25 ans, c’était un travail difficile et pour quoi cela ne vous donne pas une sensation satisfaisante de la vie matérialiste, (toujours au bord de votre portefeuille) parce que vous pensez toujours à ce petit peu plus mais cela ne vous rend pas heureux de vivre ainsi, l’argent vous donne l’illusion de bien vivre. beaucoup d’argent vous facilite la vie les plus riches ont de plus gros problèmes d’insatisfaction, l’argent ne change pas votre attitude et beaucoup d’argent vous avez une mauvaise attitude et une vision déformée de l’amour parce que vous traitez avec des actions et des intérêts d’usure et gardez votre l’œil sur le bien de la façon dont l’amour est juste regarder un enfant qui est innocent, quand il est né et doit l’aimer tout en voulant apprendre de son environnement, comme les parents et la sainte famille nous donne de la joie dans notre être, pour correspondre notre volonté et nos connaissances pour voter

Puis , en 2002 , je fait un grand revirement dans mes finances , je viens d’ avoir des feuilles de tabac et plus léger
je priais et eu un aperçu après plusieurs années , il m’a été donné,
je supplié et l’esprit de sagesse est venu gwenovitch.
je la préférais aux sceptres et aux trônes, et — en comparaison d’elle — je considérais la richesse comme un néant ; Je n’ai pas assimilé même la pierre la plus précieuse à elle, car tout l’or est comparé à sa vile poussière, et l’argent pas plus qu’à la fange, je l’aimais plus que la santé et la beauté, et je l’ai placée au-dessus de la lumière. Car l’éclat qu’elle rayonne ne s’estompe jamais. Avec elle tous les biens me revenaient, et grâce à elle j’acquérais des richesses sans nombre.
car pour quelqu’un que j’aime, et que je voulais donner espoir, dans sa pauvre vie,
d’un amour qui ne devrait pas encore être, alors le seigneur était à l’œuvre avec elle et m’a révélé, un chemin pour sa liberté si elle faisait confiance au seigneur , et pas en moi
je n’étais pas propre allé au devin passé par sa mère que le seigneur n’aime pas das l’idolâtrie en
ai connu les conséquences, j’ai beaucoup appris à partir de là, également par le biais de redressement financier. si je devais alors connaître l’amour du seigneur, maintenant je vis avec le seigneur comme un mâle dominant qui souffre notre souffrance dans notre être, tout comme le seigneur a fait ressusciter Abraham. remplir mon appel avec ce site Web pour la liberté de chacun comme Dieu l’a prévu. mais nous sommes opprimés par la société, c’est pourquoi il nous demande du ciel de suivre Jésus, et tout ira bien, à cause de son sentiment d’amour il nous appelle.

J’ai décidé en 2012 d’être plus conscient financièrement avec mon argent
alors j’ai construit un livre de ménage pour détailler chaque dépense,
mais ce n’était pas ce que je cherchais, car j’étais esclave de mes propres finances, j’ai
perdu beaucoup de temps à l’enregistrer Si je voulais être plus conscient,
je m’asseyais à table une fois par an. Pour comprendre
que je devais ne rien regarder pendant une année entière et me reposer après mon travail (et ma servitude)
si mes finances changeaient j’ajustais éventuellement mes finances,
selon mes capacités, j’ai géré mes actions, mieux gérer financièrement,
j’ai commencé à apprendre à vivre minimaliste.
J’ai fait mon livre de ménage sans tracas, et en toute simplicité
sans être esclave de mes finances en 2020 je l’ai commencé vers l’été
Maintenant que je regarde en arrière en 2002, je répète l’amour du Seigneur maintenant, à une autre femme, à
travers l’hymne de Marie’ (que mon âme a appelé). Le seigneur glorifie les femmes dans leur quête de l’amour. notre amour preuve d’amour vrai je ne peux pas oublier le premier amour. Le Seigneur m’aime comme Zacharie mon frère, et me donne de la joie en tant que camarade, (et le père me relève de la mort endormie par la parole du Seigneur) et est un père pour moi, pour être soutenu par son amour du Seigneur, le seigneur fournit avec son amour spirituel, habiter beaucoup avec cet homme et frère pécheur, avec ses mains et son beau cœur, il me façonne dans mon existence, comme un bon père, que je n’ai jamais eu, je lui donne la chance d’élever quelqu’un comme notre Dieu a pourvu selon la volonté du seigneur, ce que ce site Web représente pour servir le seigneur, donc tout retourne au seigneur.

Comment ça marche entre ces mondes ?
Le monde spirituel est vraiment comme les
activités du monde physique vont au-delà du monde spirituel, tout comme nous le faisons dans le monde physique.
nous avons différents nombres de nombres d’esprits dans l’espace spirituel,
comme nous avons différents types de créateurs dans l’espace terrestre,
nous ne pouvons pas voir dans les différents espaces qui nous entourent,
cela ne veut pas dire que les différents espaces n’existent pas.
en fait le spirituel contrôle le physique,
même pas beaucoup de scientifiques croient qu’il y a
un monde de matière et un monde de forme,
le monde de la matière est le monde dans lequel nous vivons maintenant.
L’espace physique est l’ endroit où les choses nous deviennent visibles dans un monde de forme qui est le monde spirituel, peu de scientifiques croient en ces nombreuses réalités et admettent que le monde de la forme est un monde meilleur que le monde de la matière.

(qui pousse les gens dans la société à acheter
n’est pas bon pour la santé du peuple,
que notre seigneur choisit,
pour nous appeler tous à ne plus céder et à céder au pouvoir d’achat de la publicité)
en toute simplicité par l’unité nous rassemble pour ne pas céder à ces renards rusés pour tromper les gens afin qu’ils aient plus de ventes
Quoi qu’il se passe dans l’espace terrestre est un effet mûr d’une action qui a eu lieu dans le monde spirituel,
nous n’apprécierons jamais nos réalités en nous ouvrant les yeux, jusqu’à ce que dieu dans sa réalité nous révèle enfin sur tout le temps, trop de changement en un court laps de temps. le temps ne sera pas bon pour nous, alors il nous donne du temps à ceux qu’il juge dignes de comprendre l’amour.

Vous devez prier pour gwenovitch, ainsi que notre mère au ciel pour nous,
alors demandez-lui, elle appelle ses enfants du père, j’ai pensé que je devrais aller travailler pour le
Christ , mais le Christ m’appelle, autour de mon monde qui est brisé ,
pour restituer au Christ son nom, car il est notre maître, pas gwenovitch,
gwenovitch achève l’œuvre pour son retour en toute simplicité,
pour effectuer son retour parmi les nations auxquelles Dieu nous appelle,
à libérer sont concernées.

si vous aussi vous voulez en faire partie, suivez notre maître, qui veut vous offrir un chemin de liberté.

Par l’esprit saint du seigneur se révélant à gwenovitch,
le seigneur est la pierre angulaire des actes de sa parole.
Vous aussi, vous pouvez expérimenter ce que le Seigneur fait dans ma vie,
nous pouvons philosopher là-dessus sur la vocation d’amour pour le Seigneur.
quand je me suis réveillé plusieurs fois le seigneur m’a révélé.
était-ce un ange ? Je sais que j’ai mis du temps à écrire,
comme gwenovitch, puis Jésus leur raconta une parabole : « Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous les voyez germer, vous savez que l’été arrive. De même, lorsque vous voyez ces choses se produire, vous devez savoir que le royaume de Dieu est proche. Je vous assure, cette génération ne sera certainement pas partie quand tout cela arrivera. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais.
car celui qui croit au Seigneur, qui est Alpha et Oméga, construit avec cette communion une nouvelle terre, construit de nouveaux commencements avec nous,
que son amour est son arme puissante.
nous sommes des brebis qui font ce que le berger de sa parole commande par des œuvres de miséricorde corporelles & spirituelles,
mais les environs de gwenovitch ont rejeté la pierre des constructeurs et des côtés,
il n’est pas sage gwenovitch, gwenovitch est construit par la pierre,
dans la bataille arc du seigneur.
N’as-tu pas lu cette écriture : La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Mais Il les regarda et dit : « Que signifie donc cette Écriture :
La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire même ?
De la véritable église parmi les 7 églises bâties sur le fondement des apôtres et des prophètes, la clé de voûte étant Jésus-Christ lui-même,
C’est pourquoi l’Éternel, le Seigneur, dit : En Sion, je pose une pierre pour fondement, une pierre de granit,
une pierre angulaire précieuse comme une base solide. Celui qui croit n’a pas à craindre.
Car il est en train de construire une fondation pour travailler sur ce site Web un grand groupe de disciples de l’amour de Dieu dans le monde nouveau,
afin qu’à nouveau les champs de l’amour puissent croître à nouveau,
comme un enfant qui apprend l’amour de sa famille au ciel et sur terre
dans son amour il nous appelle, son oeuvre pour ses brebis mais nous restons pour toujours ses brebis,
il est le premier et le dernier dans l’évangile, pour venir dans sa sagesse nous restons enfants de Dieu si vous prenez un enfant dans le seigneur prenez son nom l’amour du seigneur sur vous,
nous devrions tous être des enfants de dieu, la
plupart d’entre eux ne tiennent pas compte de son amour.
Vous ne devez pas annoncer la bonne nouvelle,
ce n’est pas un commandement qu’il nous demande, de sa sainte parole, qui se répand dans sa parole. C’est une parole de confiance dans ce que nous faisons. cela fait une différence entre le changement et un nouveau monde devant le visage du seigneur.

Leçon 2 SUR L’ARGENT, LA PROPRIÉTÉ ET LA RICHESSE que dit la Bible à ce sujet
1 Tim 6:6-19
6 Mais pour celui qui se contente de ce qu’il a, la foi est un grand gain. 7 Nous n’avons rien apporté dans ce monde, et nous ne pouvons rien en retirer. 8 Nous avons de la nourriture et des vêtements, contentons-nous de cela. 9 Quiconque veut devenir riche est tenté, pris au piège et en proie à des désirs insensés et blessants qui détruisent et détruisent un homme. 10 Car la racine de tout mal est l’amour de l’argent . En s’y soumettant, certains se sont éloignés de la foi et se sont fait beaucoup de mal.
11 Mais toi, serviteur de Dieu, éloigne-toi de cela. Recherchez la justice, la piété, la foi, l’amour, l’endurance et la douceur . 12 Combattez le bon combat de la foi, gagnez la vie éternelle à laquelle vous avez été appelés et dont vous avez rendu un témoignage si fort en présence de plusieurs. 13 Devant Dieu, qui soutient toutes choses, et Jésus-Christ, qui a rendu un témoignage fort devant Ponce Pilate, je vous ordonne 14 d’accomplir votre œuvre sans tache et sans reproche, jusqu’à ce que notre Seigneur Jésus-Christ apparaisse 15 le jour qui est établi par le souverain exalté et unique, le Seigneur et roi suprême. 16 Lui seul est immortel et il habite dans une lumière inaccessible; aucun homme ne l’a jamais vu ou ne peut le voir. A lui soit l’honneur et la puissance éternelle. Amen.
17 Ordonne aux riches de ce monde de ne pas s’enorgueillir et de mettre leurs espérances non pas dans quelque chose d’aussi incertain que la richesse, mais en Dieu, qui nous donne richement tout pour en jouir. 18 Et chargez-les de faire le bien, d’être riches en bonnes actions, d’être généreux et prêts à partager. 19 C’est ainsi qu’ils jettent des bases solides pour l’avenir et acquièrent la vraie vie. (avec compte d’épargne 3% pour la puissance de la barre que j’explique dans le chapitre expliquer dans le fichier ”8.2 cours propres – 03 le défilement financier – financier” dans le chapitre sur la façon d’utiliser ”le livre de ménage mauvaise base de données.xlsx” )

Hé 13:5-6
Ne laissez pas la cupidité gouverner votre vie, contentez-vous de ce que vous avez . Car il a dit lui-même : « Je ne t’abandonnerai jamais, je ne t’abandonnerai jamais », 6 afin que nous puissions dire avec assurance : « Le Seigneur est mon aide, je n’ai rien à craindre. Qu’est-ce que les gens pourraient me faire ?
16 Et honorez la charité et la solidarité mutuelle, car ce sont des sacrifices dont Dieu se complaît.
Prov 10:22
22 Seule la bénédiction de l’Éternel vous rend riche,
le labeur n’y ajoute rien.
(par la simplicité de vivre simplement sans luxe ne voulant rien de ce que le seigneur nous fournit par sa providence)
Prov 11:18
18 Le profit des méchants est trompeur,
le salaire d’un homme juste est permanent.
(donc ces cours pour vous)
Proverbes 11:24-25,28
24 Celui qui est généreux s’enrichit de plus en plus,
celui qui est avare devient pauvre.
25 Un généreux donateur prospérera,
celui qui donne à boire devra boire.
28 Celui qui se confie dans ses richesses est une feuille qui tombe,
un juste s’épanouit.
(voir cours Le Royaume de Dieu)
Proverbes 22:4.9
4 Celui qui est humble et craint l’Éternel,
est récompensé par la richesse, l’honneur et la longévité.
9 Un homme de cœur est béni,
il partage sa nourriture avec les pauvres.
2 Cor 8:12-15
12 Si vous êtes prêt à participer, on ne s’attend pas à ce que vous donniez ce que vous n’avez pas, mais ce que vous avez. 13 Aider les autres n’a pas pour but de vous attirer des ennuis. Il doit y avoir un équilibre. 14 En ce moment, par ton abondance, tu pourvois aux besoins des saints de Jérusalem, afin qu’ils pourvoient ensuite à tes besoins par leur abondance. Ainsi il y a équilibre, 15 comme il est aussi écrit : « Celui qui avait plus n’en avait pas trop ; celui qui avait moins n’avait pas trop peu.
Marc 9:41
41 Je vous le dis en vérité, celui qui vous donnera une coupe d’eau à boire parce que vous appartenez au Christ sera certainement récompensé.
(comme votre hospitalité envers nos bénévoles)
Matthieu 6:25-34
25 Ne vous souciez pas de vous-même et de ce que vous mangerez ou boirez, ni de votre corps et de ce que vous porterez. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? 26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne remplissent les greniers, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu’eux ? 27 Qui parmi vous peut ajouter ne serait-ce qu’une coudée à sa vie en s’inquiétant ? 28 Et qu’est-ce qui vous préoccupe au sujet des vêtements? Regardez les lis, regardez-les pousser dans le champ. Ils ne fonctionnent pas et ne tissent pas. 29 Je vous le dis, même Salomon dans toute sa splendeur n’était pas vêtu comme l’un d’eux. 30 Si Dieu habille avec tant de soin la verdure qui est dans les champs aujourd’hui et demain est jetée au four, avec combien plus de soin ne vous habillera-t-il pas, ô vous de peu de foi ? 31 Alors ne vous inquiétez pas, ’Qu’allons-nous manger?’ ou, « Que boirons-nous ? ou : « De quoi allons-nous nous vêtir ? – 32 ce sont toutes des choses que poursuivent les Gentils. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. 33 Cherchez plutôt d’abord
(le cours: ”8.2 propres cours – cherchez d’abord le royaume de Dieu”)
le royaume de Dieu et sa justice, alors toutes ces autres choses vous seront ajoutées. 34 Ne t’inquiète donc pas pour demain, car demain se fera tout seul. Chaque jour a assez de son propre fardeau.
Actes 2:44-47
44 Tous ceux qui avaient accepté la foi restaient ensemble et avaient tout en commun. 45 Ils vendirent tous leurs biens et en divisèrent le produit entre les nécessiteux.
(plus que votre propre facture de 3% pour aider les pauvres avec la miséricorde que vous avez reçue ou recevrez de Dieu dans votre monde)
46 Chaque jour, ils se réunissaient fidèlement et d’un commun accord dans le temple, rompaient le pain dans les maisons les uns des prenaient leurs repas dans un esprit de simplicité et de joie. 47 Ils louaient Dieu et étaient favorisés par tout le peuple. Le Seigneur a augmenté leur nombre chaque jour avec ceux qui voulaient être sauvés.
(en tant que volontaire de ce site devrait vivre selon le salut en tant qu’apôtres, être le salut pour notre seigneur notre Dieu)
Main. 4:32
32 Le groupe de personnes qui avaient accepté la foi vivait à l’unisson. Aucun d’eux ne considérait ses biens comme sa propriété personnelle, car ils avaient tout en commun. 33 Les apôtres ont continué à témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus avec une grande puissance, et Dieu a grandement favorisé tous. 34 Aucun d’eux n’était dans le besoin : quiconque avait un terrain ou une maison le vendait, et apportait le produit aux apôtres 35 et le déposait à leurs pieds, et l’argent était distribué aux croyants selon les besoins.
36 L’un d’eux était Joseph, un Lévite de Chypre, surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie dans notre langue « fils de consolation ». 37 Il possédait un champ qu’il vendit, après quoi il apporta l’argent aux apôtres.
Luc 6 :19…
19…’Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. 21 Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Béni soit celui qui pleure maintenant, car tu vas rire. 22 Béni sois-tu quand les gens te haïssent et t’excluent et t’insultent à cause du Fils de l’homme, et traînent ton nom dans la fange. 23 Quand ce jour viendra, réjouissez-vous et réjouissez-vous, car vous serez richement récompensé dans le ciel. Souvenez-vous que leurs ancêtres traitaient les prophètes de la même manière.
24 Mais malheur à vous qui êtes riches, vous avez déjà eu votre part. 25 Malheur à vous qui êtes maintenant rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous pleurerez et pleurerez.
29 Si quelqu’un vous frappe sur la joue, offrez-lui aussi l’autre joue, et ne refusez pas à quiconque vous ôte vos vêtements de dessus, même vos sous-vêtements. 30 Donne à qui te demande et ne réclame pas ton bien si quelqu’un te le prend. 31 Traitez les autres comme vous voudriez qu’ils vous traitent. 32 Est-ce un mérite d’aimer ceux que l’on aime ? Car les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment. 33 Et est-ce méritoire si vous faites miséricorde à ceux qui vous font miséricorde ? Les pécheurs aussi. 34 Et est-ce méritoire si vous prêtez de l’argent à ceux dont vous attendez quelque chose en retour ? Les pécheurs prêtent également de l’argent aux pécheurs dans l’espoir de tout récupérer. 35 Non, aimez vos ennemis, faites le bien et prêtez de l’argent aux autres sans rien attendre en retour (comme Gwenovitch a tout donné avec Lindsey parce qu’elle était gourmande) ; alors vous serez richement récompensés, et vous serez les enfants du Très-Haut , car lui aussi est bon envers les ingrats et les méchants.
38 Donnez, et il vous sera donné ; une bonne mesure, bien pressée, bien secouée et débordante, vous sera attribuée. Car la mesure que vous utilisez pour les autres sera également utilisée pour vous.
Esa 5:8
8 Malheur à ceux qui prennent maison après maison,
qui se joignent champ après champ,
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place pour personne
et eux seuls habitent le pays.
Ps 24:1
La terre et tous ceux qui l’habitent appartiennent à l’Éternel, le monde et ceux qui l’habitent
Niv 25 : 1-12
1 L’ Éternel dit à Moïse au Sinaï : 2 « Dis aux enfants d’Israël : « Quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, laissez le pays se reposer, un repos de sabbat pour l’ Éternel. 3 Six années de suite, tu pourras semer ta terre, tailler ta vigne et faire la moisson. 4 Mais la septième année, tu laisseras le pays se reposer. C’est une année sabbatique dédiée au SEIGNEUR . Tu ne sèmeras pas ta terre, tu ne tailleras pas tes vignes, 5 tu ne récolteras pas la moisson du blé qui pousse par lui-même, ni les raisins de tes vignes non taillées. Ce doit être une année de paix totale pour le pays. 6 Tout ce qui pousse sur la terre cette année-là est pour vous tous. Vous pouvez en manger vous-même, mais aussi vos esclaves et servantes, vos ouvriers salariés et les étrangers qui sont vos invités ; Il peut également servir de nourriture pour votre bétail et pour les animaux sauvages.
8 A la fin des sept années sabbatiques, après sept fois sept ans, quand quarante-neuf ans se seront écoulés, 9 le dixième jour du septième mois, tu sonneras du cor de bélier. Le jour des expiations, la corne du bélier devrait sonner dans tout le pays. 10 Chaque cinquantième année sera pour vous une année sainte, au cours de laquelle l’absolution est proclamée pour tous les habitants du pays. C’est l’année du jubilé, au cours de laquelle chacun peut retourner dans sa terre et sa famille. 11 Chaque cinquantième année sera pour vous une année de jubilé. Vous ne pouvez pas semer, vous ne pouvez pas récolter le blé qui pousse de lui-même, ni récolter les raisins de vos vignes non taillées. 12 C’est un Jubilé qui doit être considéré comme saint. Vous vivrez cette année-là de ce qui vient naturellement.
Travail 38:25-41
25 Qui a fendu les ravins pour les ruisseaux,
a ouvert la voie au tonnerre et à la foudre,
26 afin que la pluie tombe sur la terre inhabitée,
sur le désert où personne ne vit,
27 Et le désert et le désert deviennent trempés
et la jeune herbe pousse partout ?
28 La pluie a-t-elle un père ?
Qui fait jaillir les gouttes de rosée ?
29 De quel sein est née la glace,
qui enfante le givre du ciel,
30 Quand les eaux se solidifient, dures comme de la pierre,
quand la surface de la mer se fige ?
31 Pouvez-vous freiner les Pléiades
ou défaire les chaînes d’Orion ?
32 Pouvez-vous faire briller le zodiaque dans le temps
et montrer le chemin à la Grande Ourse avec ses petits ?
33 Connaissez-vous les lois du ciel,
pouvez-vous imposer votre ordre sur la terre ?
34 Votre voix peut-elle commander les nuages
pour te couvrir de leur averse ?
35 Peux-tu envoyer la foudre,
vous diront-ils : « Nous sommes prêts » ?
36 Qui a donné à l’ibis sa sagesse,
de qui le coq a-t-il tiré son intuition ?
37 Qui sait arranger les nuages,
et les cruches du ciel – qui peut les incliner,
38 afin que la poussière de la terre se solidifie
et s’agglutine en mottes ?
39 Pouvez- vous chasser une proie pour le lion
et assouvir la faim des petits,
40 quand ils se cachent dans leurs tanières,
ou tapi sous un toit de feuilles ?
41 Qui donne sa nourriture au corbeau,
quand son garçon invoque Dieu,
quand ils errent sans nourriture ?
Psaume 104 : 24-30
24 Combien sont tes œuvres, ô Éternel !
Tu as tout fait avec sagesse,
la terre est pleine de tes créatures.
25 Voyez comme la mer s’étend.
Là il abonde, sans nombre,
d’animaux, petits et grands.
26 Là, les bateaux avancent,
voilà Léviathan, fait par vous pour jouer avec.
27 Et tous attendent avec impatience
que vous donnez à manger, au bon moment.
28 Si tu le donnes, ils se régaleront,
ouvre ta main, et ils sont remplis.
29 Cache ton visage et ils s’évanouissent de peur,
à couper le souffle et c’est fini,
puis ils retournent à la poussière qu’ils étaient.
30 Envoie ton souffle et ils sont créés,
alors tu donnes à la terre un nouveau visage.

Leçon 3 quels sont tes rêves
Je vais vous dire d’abord ce dont je rêve,
comment je me sens appelé à vivre ma vie de rêve,
par le premier qui se sent appelé par le père qui à son tour nous appelle à suivre ses traces et découvrir comment il appelle le saint esprit nous, allez-vous écouter son appel et marcher avec lui vous diriez souvent « Je ne sais pas ce que cela va donner. Je vais voir ce qui m’arrive.” vous ne savez pas bien où il vous conduit, par sa sainte alliance de son amour. Pour nous se dresse sa sainte alliance dans sa parole, il nous appelle, pour ceux qui se sentent appelés, à faire partie de sa sainte alliance, qui font 14 œuvres de miséricorde, ne vous donne pas une meilleure vie financière mais mon cœur d’enfant émotionnel et spirituel il transcende vos limites à l’amour pour notre seigneur que vous pouvez trouver ici en ligne et gratuitement selon la croyance de votre amour où le seigneur vous rencontre pour vous faciliter la tâche.

A quoi ressemble ma vie de rêve
• Chaque jour je me sens détendu, reconnaissant, satisfait et
spirituellement enrichi par le seigneur
• Je suis prêt à être en bonne santé et en forme.
• Je mange sainement et j’aime grimper, marcher et faire du vélo.
• Je travaille pour un patron et à côté je fais ce site.
• Je gagne assez d’argent pour vivre sans souci.
• Mon travail contribue au bien-être des personnes et – plutôt
– au bien-être de toute l’humanité.
• mes frais fixes diminuent chaque année, pas plus. Je
construis ma vie pour m’enrichir spirituellement dans
laquelle nous pouvons nous débrouiller avec peu car cela donne un
immense sentiment de liberté.
• Je passe beaucoup de temps avec mes frères dans la foi.
• J’entre en contact avec des personnes inspirantes, douces, amusantes dont
je peux apprendre beaucoup en laissant travailler l’esprit saint.
• Je suis et reste curieux, continue d’apprendre de nouvelles choses et spirituellement je continue de grandir
• Les 7 œuvres de miséricorde corporelles
1. Les aliments affamés
2. Les sauveurs assoiffés : partager aussi spirituellement l’évangile de vos expériences avec Dieu (pas d’enseignement s’ils ne le demandent pas eux-mêmes)
3. Habiller les nus
4. Accueillir les étrangers
5. Prendre soin des malades
6. Libérer les prisonniers : ceux qui sont piégés dans leur propre monde pour trouver l’amour de Dieu en donnant l’exemple
7. Enterrer les morts

• Les 7 œuvres spirituelles de miséricorde

1. instruisez l’ignorant : s’il a des questions pour vous, ne l’imposez pas cela se retourne contre vous, répondez correctement à sa question & avec votre propre expérience
2. donner de bons conseils dans les difficultés
3. consoler les affligés
4. avertir les pécheurs
5. souffrez patiemment l’injustice : en vous taisant vous faites plus que parler avec amour
6. pardonner les insultes
7. prier pour les vivants et les morts

pour honorer son nom, le premier et le dernier que notre père Jésus a appelé,
pour servir son alliance éternellement,
en ce qu’il est mort pour nous sur la croix pour nos péchés,
parce que nous ne gardons pas l’amour du Seigneur,
adieu exprimez-vous à ” être” avec l’amour du seigneur, et ”vivre”
son amour dans votre monde,
et ”avoir” moins de technologie,
parce que cela vous rend moins libre, vous vous sentez libre,
et expérimentez l’amour de votre vie
moins matériel plus vous êtes libre sommes.
Atteindre vos objectifs est l’une des
façons les plus efficaces et amusantes de prier pour le bonheur dans l’amour de Dieu. Les personnes qui
atteignent régulièrement leurs objectifs ont beaucoup de confiance en elles et savent qu’elles
peuvent réaliser leurs rêves.
La confiance en soi est un élément important du bonheur. Si vous vous
prouvez encore et encore que vous pouvez faire quelque chose, votre
confiance en vous grandira . Chaque fois que vous atteignez un objectif, vous grandissez
personnellement. Vous devenez plus fort et plus heureux.
Malheureusement, l’inverse est également vrai. Il se peut que vous n’avanciez pas
, que vous soyez coincé dans votre vie. Vous avez des objectifs, mais
vous ne parvenez pas à les atteindre.
La frustration que cela produit peut être une source majeure de stress
. De plus, ne pas atteindre vos objectifs est extrêmement
destructeur pour votre confiance en vous. Vous vous prouvez
à maintes reprises que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Vous commencez même à croire que
vous ne pouvez vraiment pas, ce qui peut vous faire vous sentir inférieur
. Cela finira par vous rendre de moins en moins heureux.
Pourquoi devriez-vous avoir des objectifs ?
Il faut le voir ainsi. Si vous vous promenez sans but,
vous pouvez vous retrouver n’importe où. Vous marchez un moment et
décidez peut-être de faire le tour du coin quelque part. Il se peut que vous marchiez pendant des heures sans
finir quelque part, cela ne sert à rien. Vous n’avez pas de
destination et donc vous faites juste quelque chose.
Si vous n’avez pas de but dans votre vie, vous n’avez pas de direction. Vous
travaillez avec tout ce qui se présente à ce moment-là et
à la fin vous n’obtenez rien de spécial.
Mais supposons maintenant que vous commenciez à marcher vers Rome. C’est une longue
marche et vous ne
choisirez probablement pas le bon itinéraire en une seule fois . Mais si vous
continuez au moins à marcher plus ou moins dans la bonne direction , et que vous gardez votre objectif en tête, vous finirez par
arriver à Rome.
C’est la même chose avec l’établissement d’un objectif dans votre vie. Vous avez
un objectif en tête que vous voulez atteindre. Vous avez peut-être une question sur la
façon dont vous voulez y parvenir. Tant que vous gardez votre objectif en tête, vous
finirez par l’atteindre si vous continuez à
travailler dans la bonne direction . Das priez, priez et priez et réalisez ce que vous dites, dans votre prière après votre prière en ligne ou dans la bibliothèque, vous trouverez des livres à ce sujet peut-être un jour j’écrirai un cours à ce sujet moi-même

Qu’est-ce que tu aimes quand tu rêves de ta vie idéale
1. où aimes-tu vivre
2. à quoi ressemble votre vie idéale / comment vous aimez moins le luxe et le confort de vos voisins
3. soutenir votre famille ou vous-même (régime alimentaire sain, médecine naturelle, gestion des finances)
4. faire quelque chose avec votre temps libre (visiter vos voisins, amis, agir en tant que modèle)
5. comme passe-temps (modèle fonctionnant ici sur le site Web, aidant utilement les gens volontairement en mettant l’amour au travail)
6. penser à l’avenir de sa famille
(court : rêves de livret d’épargne) & (long terme : épargne-retraite, se constituer une épargne ?)
7. fort avec vos finances pour ne pas vous soucier de l’argent? acheter
peut dormir sans soucis
en faisant de bons choix, vous trouverez la paix et la tranquillité et pas de stress une vie pleine si vous faites de bons choix et vous y tenez, il est temps de changer, d’être plus fort dans la vie, vous devez oser être un âne, et le seigneur vous construit plus fort dans votre être, de vous tenir justifiés sur vos pieds.
la vie n’est pas une question de chiffres mais de personnes si vous êtes une bonne personne vous vous sentez seul parce que vous connaissez tant de gens pour maintenir tous les contacts vous n’êtes pas libre mais emprisonné parce que vous ne pouvez pas être seul

D’accord, alors nous allons façonner une vie qui te rendra beaucoup plus heureux
faire. Prenez une feuille de papier (ou un traitement de texte, selon ce que vous
vouloir) et penser en mystère à l’amour du seigneur
Commençons par les trois questions suivantes :
Prenez votre temps où vous ne serez pas dérangé
• Que voulez-vous savoir (connaître Dieu) ?
• Que voulez-vous être (et aimer Dieu) ?
• Que voulez-vous expérimenter (servir Dieu) ?

Bon, il est temps pour un peu d’inspiration supplémentaire. Pensez à ce qui suit
demander:
• Quel genre de travail aimeriez-vous le plus faire?
• Combien aimeriez-vous le plus travailler si vous n’étiez pas occupé
devez vous soucier de vos questions d’argent?
• Sur quoi voudriez-vous passer plus de temps ? Pensant à vous
loisirs, personnes spécifiques, sports, etc.
• Quelles choses vous rendent le plus heureux ?
• À quoi ressemble votre horaire quotidien idéal ?
• À quoi ressemble votre horaire hebdomadaire parfait ?
• À quelle fréquence voulez-vous voyager? Où ? (Medugorje)
Quel genre de voyages voulez-vous faire (pèlerinage)
• Quel type de voiture voulez-vous conduire (si vous voulez une voiture) ?
• Où voulez-vous vivre? Dans quel genre de maison ?
• Que voulez-vous apporter au monde ? Comment veux-tu quelque chose de
c’est-à-dire, comment voulez-vous faire une différence dans la vie des autres ?
(par les œuvres de miséricorde)
• Quel genre de personne veux-tu être ? (celui qui comprend l’amour accordé par le seigneur)
• Que voulez-vous faire pendant votre temps libre ?
(mettre mon amour pour mon prochain que je reçois du seigneur)
• Que veux tu partager? (le royaume de Dieu)

leçon 3 quand j’ai commencé mon site web
j’ai d’abord voulu gagner de l’argent avec mon entreprise, puis j’ai réalisé que le monsieur m’a donné son amour pour rien, et que de l’argent des travailleurs indépendants de la corruption ou de l’arnaque leur colle à la main, est éclairé par la réglementation, alors j’ai décidé de prendre la connaissance de notre cher seigneur gratuitement, en écoutant l’amour du royaume de Dieu qui m’entoure, pas comme une entreprise individuelle ou Vz2 qui ne peut pas se transformer en employés corrompus avec de mauvaises intentions. j’ai décidé en tant que volontaire de travailler comme le seigneur par amour, comprenez-moi bien je ne suis pas dieu, j’ai décidé de dépenser ma richesse d’une manière différente qui apporte plus de joie qui est la chose éternelle mon travail quotidien est de travailler avec des gens qui sont les mêmes appelés liberté et donnés son amour par le seigneur. c’est pourquoi j’ai pris des cours de théologie dans le diocèse de Gand à l’ école pour approfondir la foi Mais mon camarade Jan van Sint-Niklaas dit que cela enlève votre amour pour le seigneur c’est pourquoi j’ai décidé de développer ce site Web comme notre communauté Qui ici sur le le site Web accepte son amour et donne ses mains comme un bon samaritain porte bien sa miséricorde c’est pourquoi j’ai eu plus de confirmation que la sainte famille travaille aussi de cette façon tout pour l’amour, du christ parce que l’argent n’est pas une valeur que nous occupons dans notre existence quotidienne à tenir .

Faire des investissements ou démarrer une entreprise sans financement externe. Ou organisez votre argent en limitant vos dépenses professionnelles et personnelles. C’est l’amorçage. Une sorte de ’ramer avec les rames que vous avez’. Le terme vient du mot anglais ’bootstrap’, la boucle en cuir sur une botte pour pouvoir l’enfiler plus facilement. Il s’agit d’une stratégie visant à tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Ceci est pertinent si vous démarrez une entreprise. Pensez, par exemple, à faire des affaires depuis votre domicile.Le bootstrapping est également un ensemble de méthodes pour réduire les coûts. Ceci est particulièrement pertinent si vous engagez des coûts élevés ou si vous disposez d’un espace financier limité.

Avantages de l’amorçage
Le bootstrapping vous évite des dettes élevées en tant que (jeune) entreprise et limite vos frais d’intérêt.
Le bootstrapping garantit que vous gardez le contrôle de votre entreprise.
L’amorçage peut renforcer vos compétences entrepreneuriales parce que vous entrez dans des relations stratégiques et parce que vous acquérez de l’expérience avec de nouvelles facettes de l’entrepreneuriat.
Le bootstrapping peut augmenter votre solvabilité car vous développez votre entreprise sans vous endetter.
C’est exactement ce que j’ai fait avec ce site. Et c’est ce que vous pouvez faire lorsque vous combinez vos passions et vos talents dans notre entreprise qui aide les gens.
Que vous le faites principalement parce que vous avez un but plus grand. Parce que vous êtes en mission. Travailler pour de l’argent n’est pas aussi inspirant qu’il n’y paraît. Alors que j’ai mis en place cette saine affaire, alors vous traverserez parfois des périodes difficiles. Si vous faites cela sans notre cher seigneur, vous ne durerez probablement pas longtemps.
par conséquent, vous pouvez participer à la maîtrise de l’information ici sur le site Web
, en vous portant volontaire ou en traduisant activement pour le site Web en une communauté commune de frères et sœurs, en faisant un remue-méninges en tant que participant actif.

Leçon 5 participant actif
Que faire avec un participant actif.
priez pour qu’on nous donne du terrain, par la providence de Dieu,
voir le lien suivant pour plus d’informations (cliquez ici)
voir notre rêve se réaliser enseigner peut participer activement apprendre une partie de la providence de Dieu se manifester dans votre vie expérimenter aussi la joie en tant que participant actif au projet dans votre vie nous allons avec la miséricorde du seigneur à vous au travail servant d’image du Christ à vous l’information ici sur le site Web vous communiquant en toute humilité.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.