nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

0001.1 voeding en de wil naar gezondheid – voeding

Download

- Stars (0)

70 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 19-09-2021 19:57

Share
DescriptionPreviewVersions
0001.1 voeding en de wil naar gezondheid -voeding.pdf

Les 0 inhoud
ZOEK EERST DE CURSUS “zoek eerst koninkrijk Gods”
en alles word je gegeven
Les 01 inleiding
Les 02 hoe begin je aan gezonde houding
Les 03 de juiste voeding
Voeding en het menselijk lichaam
Les 04 wat is gezonde voeding
les 05 waarom worden we ouder
We worden ouder omdat
les 06 waardoor worden we ouder
eiwitten
koolhydraten
vetten
energie centrales
les 07 De 3 basis principes
les 08 enkele praktische zaken voedselzandloper
les 09 ongezonde- / gezonde gewoontes
dranken
groenten
peulvruchten
padde stoelen
padde stoelen
fruit
vette vis en gevogelte
eieren kaas cholesterol
zwarte chocolade noten sojapap, sojayoghurt
over zoete tussendoortjes
zwarte chocolade
soja pap en sojayoghurt (en vezels)
vezels
noten
oliën, boter, margarine en vetrijke sauzen
suiker en suikervervangers
zout en kalium
kruiden
voeding supplementen
slimme voeding supplementen
medicatie
les 10 langer jong plan
tekorten vermijden
hormesis stimuleren
groeistimulatie verminderen
veroudering omkeren
willen we wel oud worden
een nieuwe maatschappij

Les1 inleiding
Ik heb een goed hart, en mijn manier van zinsbouw is slecht,
door de heer brengt hij mensen samen, in verschillende skils bij ons teweeg te brengen.
zijn werk te doen, en zijn opvoeding van zijn liefde bij ons aan het werk te laten.
om deze cursus tot goed geheel te brengen.
het werk van God die ons samen roept om deze cursus tot liefdevol geheel te brengen,
in werk van de liefde tussen ons in deze cursus te laten manifesteren,
zo brengt hij ons samen in zijn liefde
Mijn bijnaam is gwenovitch en zet mij in om de liefde van het goede,
voor te leven en om u te overtuigen waar ik mij geroepen voel.
In alle eerlijkheid dat de waarheid is,
heb ik enkele documenten samen gevoegd tot ene cursus
zodat je kunt uw plan trekken in de verdrukking van het kwade om te overleven.
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. 5Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden; de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden. 6En heel de mensheid zal Gods redding zien. 7Hij sprak tot de mensen die in grote getale uittrokken om zich door hem te laten dopen: ’Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten? 8Brengt dus vruchten voort die passen bij bekering
( door de cursussen te volgen )
en zegt niet bij uzelf: Wij hebben Abraham tot vader! Waarachtig, ik zeg u, dat God de macht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken. 9Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dus die geen goede vrucht draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen.’ 10De mensen stelden hem nu de vraag: ’Wat moeten wij dan doen?’ 11Hij gaf hun ten antwoord: ’Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.’ 12Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: ’Meester, wat moeten wij doen?’ 13Hij zei hun: ’Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld.’ 14Ook soldaten ondervroegen hem:
’En wij, wat moeten wij doen?’ Hij antwoordde: ’Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij.’ 15Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, 16gaf Johannes aan allen het antwoord: ’Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. 17De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur, dus volg de liefde van de heer.’

Les 2 hoe begin je aan gezonde houding
Boek over misleiding verklaart over onze gezondheid, om langer te leven,
begint met onze voeding, hoe we namelijk tegen onze gezondheid staan,
de moderne tijd heeft door de reclame ons aangepraat en ons misleid,
om als bedrijf meer op te brengen voor meer verkoop om ons rijker te doen voelen,
als we de laatste teksten in boeken, van Kris Verburgh” ,
nu vind je dat je de waarheid mag weten volg dan de slang die eva misleide in de tuin van eden om van de verboden appel te eten,
toen bedekte ze hun beide omdat ze naakt stonden voor god.
heb je het recht om deze website te onderzoeken dat de slang ons niet meer toe laat ons te misleiden,
of wil je dat de wil van onze heer ons laat inzien ons niet meer te laten misleiden zoals eva liet misleiden door de slang,
een verkoper die er niets aan kan doen,
hij of zij staat in opdracht van de slavernij (slang) onderzoek de hele website voor uw gezondheid,
en het recht op vrijheid
over hun gezondheid over misleidende diëten,
het boek verklaard over de manipulatie hoe de mensen word misleid,
om hun zelf te verheerlijken op de kosten van de gezondheid van de bevolking,
dat niets met Gods zijn liefde te maken heeft,
dus neem je verantwoordelijkheid van uw eigen gezondheid in eigen handen,
en vertrouw of onderzoek mijn werk zodat je weet wat je eet,
want de heer verwittigde u net als eva,
dat je niet moogt eten van de boom goed en kwaad

les 3 de juiste voeding
zeer slechte levensomstandigheden
het gemiddelde ziektebeeld is als gevolg van de veranderde leefwijze ook totaal veranderd. In de eerste helft van deze eeuw stonden infectieziekten, zoals bij voorbeeld tuberculose, nog op de eerste plaats.
Door de vooruitgang van de geneeskunde en de betere hygiënische toestanden is dit definitief veranderd we worden tegenwoordig niet meer vooral bedreigd door infectieziekten, maar door ziek makende levensomstandigheden.
Hoe tegenstrijdig het ook mag klinken:
door ten volle te profiteren van de welvaart, die onze welvaartsmaatschappij ons biedt, brengen we ons leven het meeste in gevaar.
in weren zijn het vier zaken waarmee we hier op de site via de cursussen tegen beschermd waarmee de moderne mens zijn gezondheid op het spel zet en de kans op ‘welvaartziekten’ vergroot als je de cursussen niet volgt?
• Onevenwichtige- ongezonde voeding;
• Misbruik van genotsmiddelen;
• De zogenaamde di-stres, dus de niet verwerkte stress;
• Gebrek aan beweging.

voeding en het menselijk lichaam
voeding voorziet ons lichaam van brandstof voor energie en van stoffen die nodig zijn voor instandhouding van het lichaam, de groei en de voortplanting.
reeds voor de geboorte wordt de ontwikkeling van de baby beïnvloed door de voeding. Via de navelstreng wordt het embryo door de moeder voorzien van alle benodigde voedingstoffen, die zij heeft opgenomen uit haar voeding.
De spijsvertering zorgt ervoor, dat het lichaam de nodige voedingstoffen uit het voedsel kan opnemen, waarna via de bloedsomloop worden getransporteerd en door de stofwisseling productief worden gemaakt. Stofwisseling, bloedsomloop en ons afweersysteem kunnen alleen optimaal functioneren als alle noodzakelijke voedingstoffen in het voedsel voorkomen.
Als men het een tijdlang zonder bepaalde voedingstoffen moet stellen, dan heeft dit niet alleen een nadelige invloed op de afzonderlijke organen, maar ook op de algehele lichamelijke gesteldheid, de waarneming, het concentratievermogen en reactievermogen. Een voortdurend tekort aan een of meer voedingstoffen kan daarom ernstige gevolgen hebben.
Planten zijn van levensbelang
in tegenstelling tot de meeste planten zijn mens en dier niet in staat om met behulp van het zonlicht verschillende koolhydraten (suikers), vetten en proteïnen (eiwitten) in het lichaam op te bouwen

foto 1
Daarom moet een mens plantaardig voedsel, vis of minder vlees eten.
Deze levensmiddelen bevatten over het algemeen complexe systemen van koolhydraten, proteïnen, vetten, mineralen, vitaminen en andere stoffen.
De opslag in het lichaam
Het lichaam is in staat zich te beschermen tegen plotseling optredende tekorten door een overschot aan bepaalde voedingstoffen op te slaan. Hoewel het lichaam aankan,
is afhankelijk van het surplus en zal per persoon verschillen.
Het soort voedsel en de bereiding ervan hebben grote invloed op de werking van de darm. Daarnaast regelt de stofwisseling op welke manier en hoeveel voedingstoffen
worden gebruikt
Het lichaam kan zich voor kortere of langere tijd aanpassen aan ongewone voedingsomstandigheden.
Bij een tekort aan voeding wordt bij voorbeeld de vetreserve afgebroken.
Het organisme zal energie besparen door belangrijke processen te vertragen en de algemene activiteit te verminderen. Als gevolg hiervan treedt apathie op: inzet en prestatievermogen gaan achteruit.
Bij kinderen beïnvloeden voortdurende tekorten aan bepaalde voedingstoffen zowel de groei als de geestelijke ontwikkeling. Ook de vatbaarheid voor infectie ziekten wordt groter. Wie onbewust gedurende langere tijd een verkeerde voedingswijze volgt, loopt op de lange duur de kans ernstig ziek te worden

Les 04 wat is gezonde voeding
Elke dag worden we bestookt door reclame van gezondheidsadviezen via populaire magazines, talkshows, documentaires en kook programs over internet krijg je een stortvloed gezondheids- en dieetboeken.
meestal zijn deze boeken geschreven door zelfuitgeroepen “experts” om hun zaken tot verkoop, zoveel mogelijk te verkopen, zoals eva adam verleide in de tuin van eden,
zo verleid de verkoper de klant tot verkoop,
maar onze vader had zo gezegd niet te eten van de boom van goed & kwaad,
dus oogst het goede,
daarom dat u voor deze cursus gekozen heeft om de heer en u zelf te dienen,
op mooi leven voor iedereen die de wil van de heer doen, en zijn liefde te volgen,
en oogsten wat ik gezaaid heeft, in deze cursus voor de heer,
laat de natuur door de experts goeroes u niet misleidden,
zogezegd slimmer af te zijn dan een biochemicus,
elke arts of wetenschapper weet dat het moeilijk is de natuur te slim af te zijn,
omdat ze door middel van geld waardes aanbieden om hun zakken te vullen,
en de wereld dus niet red van de ondergang,
daarom dat deze cursus gezaaid is voor de heer zijn aanschijn, uit liefde voor u.
hun pseudo wetenschappelijke argumenten, of erger nog:
met inzichten uit daadwerkelijke gepubliceerde wetenschappelijke studies die wetenschappelijk niet correct uitgevoerd wordt of foutief wordt geïnterpreteerd.
dit verklaard ook al die tegenstrijdige gezondheidsadviezen die in de media verspreid worden,
zodat mensen op den duur niet meer weten wat gezond is en wat niet.
En hun gezondheid opgeven omdat het makkelijkste is,
omdat ze niet meer aanvoelen wat goed voor hun is,
en er niet meer in geloven in het geloof, omdat ze alleen oog hebben voor de verleiding.
dus laat je niet misleiden hou je aan de evolutionaire biologie waar ik u in deze cursus ga leiden met de improvisatie van de heer die de liefde met u deelt,
en in mijn hart en het uwe aan het werk is.
Een echt dieet is geen dieet
Iedereen die dieet is verkeerd bezig. Diëten veronderstelt immers dat iemand gedurende een zekere periode een extra inspanning levert om minder te eten. Dat is compleet belachelijk. Waarom zou je gedurende een zekere periode proberen gewicht te verliezen, als je weet dat na die periode dat gewicht er weer aan zit wanneer je weer ‘normaal’ eet? = (jojo effect)
Een echt goed dieet is een dieet dat nooit eindigt. Het is een levensgewoonte die aangeleerd wordt en die het hele leven volgehouden wordt, zodat langtermijngezondheidseffecten zich ook daadwerkelijk kunnen voordoen.
Bovendien mag afvallen geen inspanning zijn, want als het een inspanning is, houd je het niet vol. Ook is het verkeerd om te veronderstellen dat je ‘minder moet eten’ om af te vallen. Als je voeding gezond is, dan mag je er zoveel van eten als je wilt:
je gaat er sowieso van afvallen als je te zwaar bent.
het enige goede dieet is een voedingspatroon dat een levenswijze wordt.
met de liefde van de heer die ons roept in zijn gezonde heerlijkheid.
En dat de levenswijze niet als doel heeft om gewicht te verliezen,
maar om langer gezond te blijven.
Omdat mensen gewoontedieren zijn, kan het in het begin moeilijk zijn om een dergelijke nieuw voedselpatroon – voor het leven – aan te leren. Een extra motivatie om dit voedselpatroon te volgen is dan dat het niet alleen zorgt voor gewichtsverlies, maar dat het ook veroudering afremt. Je laat je niet meer lijden door pseudohongergevoel, dat vooral een gevoel van zwakte inhoudt en concentratiestoornissen en een sterke drang naar suikers, omdat het suikerpeil in je bloed weer naar beneden is gekelderd na je laatste suger rush – maar ‘echte honger’ die gepaard gaat met drang naar gezond eten.
waar de heer ons roept om via deze cursus in zijn liefde te leven.
Heel wat verouderingsziekten, zoals prostaatkanker, hart- en vaatziekten of maculaire degeneratie, kunnen voorkomen of vertraagt worden door gezonde voeding.
de kosten van chronische ziekten zullen in de toekomst onbetaalbaar zijn voor de gezondheidszorg. Preventieprogramma’s, met nadruk op gezonde voeding. Kunnen deze kosten drastisch drukken.
Er bestaan veel tegenstrijdige voedseladviezen omdat:
• Heel wat medische studies te kleinschalig zijn of niet correct
uitgevoerd werden, bij voordbeeld vanwege een slechte verdeling van de proefpersonen,
geen gebruik van een nepmedicijn (placebo) ter vergelijking, geen ’blindering’ van de onderzoekers, een slechte statistische analyse, enzovoort;
• Heel wat medische studies in de populaire media te naïef of verkeerd geïnterpreteerd worden

De meeste diëten zijn ongezond en gezondheidsgoeroes kunnen hun beweringen met wetenschappelijke studies staven
((door de misleiding van de slang die eva overtuigde(tot verkoop)) omdat:
• Ze zich baseren op kleinschalige of niet correct uitgevoerde studies die gepubliceerd worden in wetenschappelijke tijdschriften met een lage impactfactor;
• Ze te verregaande conclusies trekken ( niet elk cholesterolverlagend middel beschermd automatisch tegen hartaanvallen);
• Ze enkel studies aanhalen die hun stellingen bevestigen en de studies negeren die hun stellingen ontkrachten;
• Ze zich concentreren op één biochemisch mechanisme en het volledige biochemische plaatje negeren (‘ongezonde’ suikers vervangen door ‘gezonde’ eiwitten volgens het At-kins-dieet);
• Ze zich vooral concentreren op gewichtsverlies en geen rekening houden met de gevolgen op lange termijn, zoals verkorting van de levensduur. Een dieet of voedingswijze vanuit het standpunt van de bio gerontologie, de wetenschap van de veroudering, houdt hier echter rekening mee.

les 05 waarom worden we ouder
we worden niet ouder omdat we verslijten das een misverstand van de meeste mensen maar door slechte levensstijl moesten we ons eigen medisch handboek door bladeren zullen we ziekten tegen komen van slijtage zoals artrose, ook wel ‘gewrichtsslijtage’ genoemd tientallen jaren wandelen, lopen en tillen zouden ervoor zorgen dat onze gewrichten onherroepelijk verslijten een andere ziekte die lijkt op slijtage is dichtslippen van de bloedvaten (atherosclerose) onze bloedvaten slippen langzaam dicht omdat er plakkerige rommel passeert
zoals fast food van bereide producten op warmen en op eten met vol van bewaarproducten. als je gezond eet kun je ouder richt wel aanzienlijk vertragen
neem nu dementie. Onze hersenen bestaan uit 100 Miljard hersencellen die elke dag knetteren, en ze zullen hierdoor uiteindelijk toch schade oplopen. Kortom, dat continu doet onze organen en gewrichten verslijten, waardoor veroudering als iets onherroepelijks word gezien, als ‘onvermijdbare slijtage’.

veroudering is niet zomaar een kwestie onoverkomelijke slijtage. De natuur laat vleermuizen en kolebries veel trager verslijten dan muizen en olifanten, gezien hun stofwisseling, die soms razendsnel kan zijn. De natuur kan immers zelf bepalen hoe snel een dat levende wezens, of cellen, gewoonweg niet verslijten of verouderen.
We worden ouder omdat
1. Mutaties ((nieuwe eigenschappen (corona)) die ervoor zorgen dat een organisme langer kan leven geen nut hebben, omdat het organisme meestal veel eerder sterft aan externe oorzaken, zoals geweld, ongelukken uitbuiteng door de maatschappij zoals armoede & hoger snood
voorbeeld: meer dan 90% van de muizen sterft voor de leeftijd van één jaar (door kweken voor onderzoeken te doen),
dus een mutatie die ervoor zou zorgen dat de muis twintig jaar oud kan worden heeft geen nut (en kost energie).
2. Mutaties of eigenschappen die voordelen bieden op jonge leeftijd,
op latere leeftijd nadelen kunnen hebben.
voorbeeld: een betere calciumopname kan ervoor zorgen dat je sterke botten hebt wanneer je jong bent (de misleiding tot verkoop van melk giganten), maar kan zorgen voor meer slagaderverkalking
(calciumneerslag in de want van slagaders), waardoor je op latere leeftijd meer kans hebt op hartaanval.
3. Meer vruchtbaarheid (die meestal plaatsvind in de pubertijd =x6), op
latere leeftijd nadelen kan hebben.
voorbeeld: zalmen die de voorplanting sterven en eunuchen die gemiddeld 17 jaar langer leven omdat ze gecastreerd zijn.
Sommige diersoorten worden veel ouder of verouderen veel trager.
vaak is dit omdat deze diersoorten beter beschermd zijn tegen externe oorzaken doodsoorzaken, zodat elke mutatie die hen langer kon doen leven ook nut had en bleef bestaan.
voorbeelden zijn:
• Bepantsering en afweer: schildpadden, schelpen en stekelvarkens;
• Lichaamsgrootte: olifanten en walvissen;
• Het vermogen om te vliegen: vogels, vleermuizen en vliegende eekhoorns;
• Roofdieren ontwijken: naakte molratten die onder de grond leven,
buidelratten die aanspoelen op een eiland zonder roofdieren;
• Intelligentie: mensen, mensapen en vogels.
De menopauze en grootouders ontstonden omdat ouderen steeds meer nut
hadden: ze konden zorgen voor hun nageslacht en kennis doorgeven. Hier op de site en in dagelijkse leven.
Er is geen enkele natuurwet die onsterfelijkheid verbiedt
voorbeelden van levensvormen die onsterfelijk zijn of kunnen verjongen zijn:
• Zoetwaterpoliepen;
• De kwal turnitopsis dohrnii, die zichzelf kan verjongen;
• Zaad- en eicellen, die jong moeten blijven zodat baby’s jong geboren kunnen worden;
• Kankercellen, die eeuwig kunnen blijven delen.
Ons eigen lichaam bestaat uit cellen die al bijna 4 miljard jaar lang
aan het delen zijn.

les 06 waardoor worden we ouder
eiwitten of proteïnen zijn de bouwstenen en werkpaarden van onze cellen.
eiwitten bevinden zich zowel binnen in de cellen als erbuiten
( zoals in de bloedbaan of rondom de cellen )
dierlijke bronnen van eiwitten zijn: vlees, vis, kaas en eieren.
plantaardige bronnen van eiwitten zijn: noten, zaden, peulvruchten (erwten, bonen en linzen),
quinoa ( een pseudograan dat verwant is met spinazie) en tofoe (samengeperste sojabonen)
plantaardige bronnen van eiwitten zijn gezonder dan dierlijke eiwitbronnen

de verschillende eiwit of proteïnen bronnen
in de volgende punten meer uitgelegd:
• Eiwitten
• Koolhydraten
• Vetten
• Energie centrales

Eiwitten

een teveel aan eiwitten versnelt veroudering:
• Eiwitten zorgen voor meer groei, wat zorgt voor snellere veroudering;
• Eiwitten klonteren continu samen in en rond onze cellen, zodat de cellen
‘verstopt’ en beschadigd geraken. Dit proces speelt een rol in:
 De ziekte van alzheimer;
 De ziekte van Parkinson;
 Amyloïdose leen algemene eiwitneerslag-ziekte);
 Algemene veroudering ( zoals achteruitgang van het
zicht, gehoor, gedaalde hart-, nier-, en leverfunctie,
omdat de cellen verstopt raken met samengeklonterde eiwitten );
 Medicatie zoals rapamycine doet proefdieren langer leven
omdat deze stof de eiwitproductie afremt;
 Muizen, fruitvliegjes en andere proefdieren die minder proteïnen of aminozuren te eten krijgen leven langer;
 Mensen die een hoge leeftijd bereiken eten vaak weinig
proteïnrijk voedsel zoals vlees.
Een verhoogde eiwit- of vleesconsumptie zorgt tevens voor:
• Een hogere kans op osteoporose;
• Een belasting voor lever en de nieren;
• Een verhoogde kans op niet darm gebonden kankers,
zo als borstkanker;
• Minder goede vertering in de darmen, waarbij het ‘rotten’
van proteïnerijke producten in de darmen toxische stoffen
doet vrijkomen (hogere kans op darmkanker) en stukjes
onverteerd eiwit het immuunsysteem kunnen activeren
(hogere kans op auto-immuunziekten zoals gluten allergie.
Ondanks het feit dat het een heel populaire dieetvorm is, zijn
eiwitrijke diëten ongezond. Ze zorgen wel voor gewichtsverlies.
Een (zwaar) tekort aan eiwitten kan echter de gezondheid ondermijnen.
Vlees bevat ook noodzakelijke stoffen zoals zink, ijzer en
carnosine die belangrijk zijn voor de gezondheid.
Samenklontering van eiwitten (proteïnen), in en rondom onze cellen,
speelt een belangrijke rol in veroudering en verouderingsziektes. Eiwitten stapelen zich onder andere op in:
• De hersenen ( waardoor de ziekte van alzheimer, Huntington en Parkinson worden veroorzaakt, gekenmerkt door vergeetachtigheid praat- bewegingsstoornissen);
• De zenuwen (achteruitgang van reflexen, slechte temperatuurregeling);
• In het hart ( verminderde pompfunctie van het hart, hartfalen );
• In de bloedvaten (hersenbloedingen, darminfarcten);
• In de longen (afname van de elasticiteit van de longen, meer kans op longontstekingen).
Veralgemeende eiwitopstapeling is ook vaak de ultieme doodsoorzaak bij honderdplussers.
De lysosomen zijn kleine blaasjes in de cel die afval van de cel, zoals opgestapelde
eiwitten, verteren (‘in stukjes knippen’). Hoe ouder we worden, hoe minder goed de lysosomen werken.
Het eten van veel dierlijke eiwitten versnelt veroudering en verhoogt de kans op kanker en verouderingsziektes, zoals diabetes, hartziektes en masculaire degeneratie.
Eiwitrijke diëten zorgen
• Op korte termijn voor gewichtsverlies en soms verbeterde lichaamsparameters
(lagere bloedruk, betere suikerspiegels, enzovoort);
• Op lange termijn voor versnelde veroudering.

In volgorde van ongezond naar gezonder:
• Bewerkt rood vlees (koe, varken, schaap, paard):
salami, spek, ham, worst, hotdog-worstjes, enzovoort;
• Rood vlees afkomstig van megastaldieren die met
graanproducten gevoederd zijn;
• Rood vlees afkomstig van dieren die vrij kunnen rondlopen in weides en gras gevoederd zijn;
• Wit vlees (gevogelte, zoals kip, kalkoen, of fazant), bij voorkeur vrij
rondlopend en gras gevoederd;
• Vis vooral vetrijke vis die veel omega-3-vetzuren bevat, zoals zalm,
haring, ansjovis of sardienen;
• Plantaardige eiwitbronnen: noten, peulvruchten (erwten, bonen en linzen
groente (broccoli, spinazie, kool, spruitjes), tofoe (samengeperste sojabonen).
paddenstoelen en quorn ( eiwitten afkomstig van een fungus of schimmel).

Vervang rood vlees meer door wit vlees, vis, tofoe of quorn.

Vervang dierlijke eiwitbronnen (vlees, vis, kaas en eieren) vaker door
plantaardige eiwitbronnen.

koolhydraten
koolhydraten worden ook suikers genoemd.
Korte of snelle koolhydraten: glucose, fructose en sucrose. Deze worden vanuit de darm snel opgenomen in de bloedbaan en veroorzaken hoge suiker pieken
Lange of trage koolhydraten: zetmeel. Zetmeel bestaat uit duizenden aan elkaar gekoppelde glucose-eenheden. Deze veroorzaken vaak brede suikerpieken
(langdurig verhoogde bloedsuikerspiegels).
Vezels: onverteerbare lange koolhydraten. Deze worden niet opgenomen in de bloedbaan, maar dienen als voedsel voor onze (goede) darmbacteriën.
Koolhydraten of suikers
• Verhogen insuline, igf en andere groeihormoonachtige stoffen de
veroudering versnellen;
• Vormen suiker -crosslinks die de eiwitten waaruit onze weefsels zijn opgebouwd aan elkaar lijmen, en zorgen zo voor:
 Rimpels;
 Stijvere bloedvaten;
 Cateract (staar);
 Achteruitgang van de nierfunctie
 Een stijvere urineblaas;
 Een stijver hart.
Laron -dwergen hebben minder igf en insuline in hun bloed circuleren
en zijn nagenoeg immuum voor kanker en diabetes.
grotere mensen en dieren hebben meer kans op kanker en om sneller te overlijden.
Een voedingspatroon met een lage glycemische index (minder hoge suikerpieken) en een lage glycemische lading (minder koolhydraten).
vermindert de kans op allerlei verouderingsziektes, zoals:
hartaanvallen, diabetes, en beroertes.
Volkorenproducten zijn gezonder dan niet-volkorenproducten (zoals:
wit brood of niet -volkorenpasta), maar bevatten nog altijd veel koolhydraten.
Hetzelfde geldt voor speltbrood
Van ongezond naar gezonder
• Wit (tarwe)brood, witte paste witte rijst, aardappelen;
• Volkoren(tarwe)brood, volkorenpasta, bruine rijst;
• Volkoren (rogge) zuurdesembrood;
• Havermout(pap), groente, noten, zaden, peulvruchten, padde stoelen,
quinoa, fruit.

Fruit bevat ook suikers, maar ook veel vezels (zodat de suikers in fruit trager
afgegeven worden) en bevat daarnaast nog duizenden gezonde
stoffen die niet aanwezig zijn in brood, pasta of rijst
Consumeer minder ‘korte’ suikers, zoals (glucose, fructose en sucrose),
zoals frisdranken, winkelfruitsappen, koeken, gebak en snoep.
Consumeer ook minder ‘lange’ suikers, zoals brood, aardappelen,
rijst, pasta of ontbijt granen.
Vervang ’s morgens het brood of de ontbijtgranen door:
• Havermoutpap, noten, zaden, fruit, zwarte chocolade, groente in de pan
zoals spinazie en tomaat met tofoe, quorn, peulvruchten en/of eieren
(enkele eieren per week kunnen).
Vervang ’s middags en ’s avonds de aardappelen, pasta en rijst door:
• Peulvruchten (bonen, erwten, linzen, soja);
• Padde stoelen (oesterzwammen, champignons, shiitake, enokitake, …);
• Een extra portie groente ( bijvoorbeeld bloemkoolpuree in plaats van aardappelpuree).

vetten
verzadigde vetzuren (of vetten).
• Volledig verzadigd met waterstofatomen (H);
• Hierdoor is de molecule recht ( ze maakt geen ‘knikje’);
• Hierdoor kunnen deze vetzuren dichter bij elkaar liggen,
zodat stoffen overal in het lichaam makkelijk kunnen
samenklonteren en ook ‘stroperiger’ en harder van structuur
zijn (zoals boter in plaats van olie).

foto 2
Onverzadigde vetzuren (of vetten).
• De koolstofketen is niet volledig verzadigd met waterstofatomen
omdat er één of meer dubbele bindingen zijn;
• Hierdoor maakt de molecule een knikje;
• Hierdoor kunnen deze moleculen niet dicht tegen elkaar aansluiten.
Ze liggen losser van elkaar, waardoor onverzadigde vetten vloeibaarder zijn (olie in plaats van boter).

foto 3
Zeer ongezonde vetzuren (of vetten):
Transvetzuren: (doen de bloedvaten dichtslippen)
bevinden zich in gefrituurd voedsel, commerciële/industrieel zoetigheden
(zoals, gebak, koeken, snoeprepen, cake, …),
sommige margarines, fastfood, ….

foto 4
Ongezonde vetzuren (of vetten):
Verzadigde vetzuren: bevinden zich vooral in dierlijke producten,
zoals, (rood) vlees, melk, boter, kaas, ijscrème en ook in
(witte) chocolade.
Nota: niet alle producten met verzadigde vetzuren zijn ongezond
( zo kan chocolade van boven 70% gezond zijn voor hart en bloedvaten).

foto 5

onverzadigde vetzuren:
A Poly- onverzadigde vetzuren (hebben meerdere dubbele bindingen en worden daarom ook meervoudig onverzadigd genoemd):
– omega 6 vetzuren: maïsolie, zonnebloemolie, palmolie
Nota: zoals we verderop zullen zien, kan een voedingspatroon dat te veel
omega 6 vetzuren bevat zorgen voor toegenomen ontsteking in het lichaam.

foto 6
Ondanks het feit dat westerlingen steeds minder vetten eten
worden ze steeds dikker.
personen die vetarm dieet volgen, verliezen de helft minder gewicht dan personen die een laag suikerdieet volgen
niet zozeer vetten, maar vooral suikers spelen een rol bij hart- en vaatziekten.
Er bestaan echter gezonde en ongezonde vetten.
De zeer ongezonde vetten (of vetzuren) zijn:
• Transvetzuren: in industrieel bereid voedsel,
zoals margarine, fastfood en kant-en-klare maaltijden, gefrituurd voedsel zoals frietjes en krokketten en gebak
zoals koekjes, cake, taart et cetera.

Minder gezonde vetten (of vetzuren) zijn:
• Verzadigde vetzuren: in dierlijk producten,
zoals vetrijk vlees, melk, kaas en in plantaardige producten
zoals kokosmelk, palmolie, chocolade, et cetera;
• Omega 6 vetzuren: (verhogen onsteking)
in vlees en in plantaardige oliën
zoals zonnebloemolie, palmolie, maïsolie, sesamzaadolie,
et cetera.

Gezonde vetten zijn:
• Omega 3 vetzuren: zoals in vette vis, noten en lijnzaad;
• Mono onverzadigde vetzuren: zoals olijfolie.
Opgelet: zowel omega 6 als omega 3 vetzuren zijn poly on verzadigde
(meervoudig onverzadigde) vetzuren.

Omega 3 vetzuren:
• Kunnen volgens veel grote studies de kans op een
hartaanval verminderen;
• Zijn volgens een studie met 140000 patiënten beter werkzaam
dan statines wat hart- en vaatziekten betreft;
• Kunnen de kans op depressies, psychoses en herval bij manisch depressieven drastisch verminderen en spelen een rol bij de ontwikkeling van de hersenen van de foetus;
• Worden aangeraden door officiële instanties
zoals de American psychiatrisch Association (apa), de American hart Association (aha) en de European Society voor Cardiologie (esc);
• Remmen ontstekingen af en kunnen een ondersteunende rol bieden bij auto immuunziekten.

Verzadigde (‘rechte’) vetten zijn afkomstig van:
• Dierlijke bronnen: vlees (de witte spekrandjes en dooradering in vlees), kaas, boter en melk;
• Plantaardige bronnen: palmolie, kokosolie en cacaoboter ( die zich in chocolade bevindt).

Onverzadigde (‘gebogen’) vetten:
• Omega 3 vetzuren: vette vis, walnoten, lijnzaad;
• Omega 6 vetzuren: vlees, zonnebloemolie, maïsolie;
• Andere onverzadigde vetzuren: olijfolie.

Verzadigde vetten en cholesterol blijken niet zo ongezond te zijn als
vroeger werd gedacht.
Meer voeding met gezonde vetten verminderd het risico op verouderingsziektes
als alzheimer, hartaanvallen, maculaire degeneratie of beroertes
Eet meer gezonde vetten:
Via voeding: noten, zaden, olijven, avocado’s, vette vis (zalm, makreel,
haring, ansjovis, enzovoort);
via oliën: extra Virgin olijfolie (mechanisch geperste olijfolie zonder hitte of
chemische toevoegingen), walnootolie, lijnzaadolie.
Veel oliën kan je gebruiken in koude gerechten, maar niet om mee te bakken.
Goede vetten om je eten in te bakken zijn:
• Olijfolie
• Avocado olie
• Kokosolie
• Boter

energie centrales
mitochondriën zijn de energiecentrales van onze cellen. De voorlopers van de mitochondriën waren kleine bacteriën die binnen in grotere bacteriën energie produceerden.

foto 7 en 8

Mitochondriën produceren atp: dit is een kleine molecule die kleeft aan eiwitten en deze zo activeert of stopzet (door de vorm van de eiwitten te veranderen).

foto 9
Atp is de ‘levensenergie’ die ons lichaam aandrijft.

De mitochondriën en het mitochondriale dna dat ze bevatten raken beschadigd naarmate we ouder worden. Hierdoor wordt er minder energie (atp)
geproduceerd in de:
• Lichaamscellen: we worden sneller moe en hebben meer rust nodig;
• Hersencellen: het concentratievermogen,
geheugen en denksnelheid nemen af;
• Spiercellen: verlies aan kracht en uithoudingsvermogen;
• Hartcellen: het hart trekt minder sterk samen en verzwakt;
• Zenuwcellen: reflexen gaan trager;
• Oog- en gehoorcellen: zicht en gehoor gaan achteruit;
• Insuline- en vetcellen: meer kans op diabetes.

Schoenveters en garenkluwens
DNA is een zeer lange molecule die de bouwinstructies voor de eiwitten bevat.
Telomeren zijn de uiteinden van een dna streng
(telomeren zijn opgebouwd uit dna). Het zijn de ‘kapjes’ die ervoor zorgen dat de dna streng niet rafelt.

foto 10
Telomeren spelen een rol bij veroudering:
• Bij elke celdeling worden telomeren korter. Als ze te kort worden.
wordt het dna niet meer beschermd (de kapjes zijn weg) en zal de cel minder goed functioneren (eiwitten worden minder goed aangemaakt).
dit is vooral van belang bij stamcellen, die vaak moeten delen
• In cellen die heel weinig delen (spier- en zenuwcellen), kunnen telomeren
na verloop van tijd toch beschadigd geraken.

Kankercellen, voortplantingscellen en sommige wormpjes kunnen
onsterfelijk worden door telomerase te produceren:
dat is een eiwit dat verkorte telomeren weer verlengt.
Gezonde voeding en voldoende lichaam beweging kunnen het
verkorten van de telomeren tegengaan
Progeria wordt vaak een verouderingsziekte genoemd, maar is geen echte verouderingsziekte. Progeria bootst wel bepaalde symptomen
van veroudering na.

les 07 De 3 basis principes
proefdieren en mensen verouderen sneller en hebben een hoger risico op kanker
als ze veel glucose innemen:
• Glucose activeert IGF, dat zorgt voor snellere groei en zo snellere veroudering en tevens voor een hogere kans op kanker omdat IGF de groei van cellen bevordert;
• Glucose is de belangrijkste brandstof voor kankercellen;
• Glucose creëert verbindingen tussen eiwitten en zorgt zo
voor verouderingssymptomen zoals:
 Rimpels;
 Stijvere bloedvaten (en een verhoogde bloeddruk);
 Staar;
 Toegenomen stolbaarheid van het bloed;
 Schade aan zenuwen;
 Gedaalde nierfunctie;
 Een minder goed functionerend immuunsysteem;
 …
Dit zijn allemaal symptomen die ook voorkomen bij diabetes
een ‘versnelde verouderingsziekte’ genoemd waarbij verhoogde suikerspiegels voorkomen, vooral na de maaltijd.
Bovenstaande inzichten verklaren ook waarom:
• Personen met veel IGF in het bloed verschillende malen
meer kans hebben op kanker;
• Proefdieren die veel suiker nuttigen sneller sterven aan kanker;
• Personen met dwerggroei bijna nooit kanker krijgen;
• Hoe groter iemand is, hoe meer kans hij heeft op kanker;
• Groeihormoon zorgt voor versnelde veroudering
en een groter risico op kanker en diabetes;
• Proefdieren veel langer kunnen leven door genen te
wijzigen die een rol spelen in het insuline- en IGF- metabolisme;
• Kleinere dieren en mensen langer leven dan grotere

les 08 enkele praktische zaken voedselzandloper
de voedselzandloper is een herstructurering van de voedseldriehoek om beter overzicht te hebben van de gezonde levensstijl eenvoudiger te maken.
de voedseldriehoek is een product van het Amerikaans departement van landbouw,
(en draait niet om de gezondheid en de voedselzandloper wel).
Eigenschappen voedselzandloper
• Maakt een belangrijk onderscheid tussen goede en slechte
vetten, rood en wit vlees, gewone thee en groene thee,
omega 6 en omega 3 rijke oliën, enzovoort;
• Geeft duidelijker weer wat ongezonde voeding is ( en propt de
ongezonde voeding niet in een kleine ‘verboden top’);
• Biedt alternatieven waardoor ongezonde voeding vervangen kan worden
(via de symmetrische vorm en kleursamenstelling van de zandloper);
• Is niet alleen gebaseerd op inzichten uit de voedingsleer,
maar ook uit de geneeskunde, bio gerontologie (de wetenschap
van veroudering), biochemie en biologie
(de evolutie van de mens);
• Is vooral gericht op het voorkomen van chronische ziekten en
verouderingsziekten, terwijl het gewichtsverlies
automatisch volgt.

les 09 ongezonde- / gezonde gewoontes
eerst een tabel overzicht,
der na uitgebreid per hoofdstuk,
over de inhoud van de tabel in 5 verschillende hoofdstukken,
meer uitgelegd

Nooit eten = ongezond Vervangen door = Gezonde voeding
Frisdranken, melk, (drink)yoghurt,
niet versgeperste vruchtensappen Water, groene thee, witte thee, gemberthee,
rode wijn, smoothie met vezels, plantaardige melk (onder andere: sojamelk, amandelmelk,
rijstmelk), koffie.
Brood, aardappelen, pasta en rijst Havermoutpap (broodvervanger), peulvruchten (bonen, erwten, linzen, sojabonen), paddenstoelen
Fruit
groente
Fastfood (hamburgers, pizza’s, hotdog’s, snacks)
Rood vlees (varken, rund, schaap, paard)
Gefrituurd voedsel Vette vis (zalm, makreel, haring, ansjovis, sardines),
Gevogelte (kip en kalkoen), eieren, kaas, soja, quorn
Zoetigheden (koeken, gebak, snoeprepen, ijs) Zwarte chocolade, noten, soja pap, sojayoghurt
Suiker
Zout
Omega 6 rijke oliën (maïsolie, zonnebloemolie, palmolie, sesamzaadolie),
margarine, boter, vetrijke sauzen Suiker vervangers (Stevia, tagatose, fruit)
Gezonde smaakversterkers (kruiden, knoflook, ui, citroensap, azijn, kalium)
Gezonde oliën (olijfolie, lijnzaadolie,
walnootolie, koolzaadolie, sojaolie,
perilla-olie)

Dranken trede 1
Groene thee is niet zo zeer gezond vanwege ‘antioxidanten’,
als wel omdat het licht toxische flavonoïden bevat zodat
groene thee:
• Het risico op verschillende kankers vermindert;
• Het risico op beroertes verlaagt;
• De huid gezond houdt;
• Gewichtsverlies promoot door het metabolisme te versnellen

Witte thee heeft een invloed op het verminderen van de rimpelvorming

Gemberthee onderdrukt ontsteking in het lichaam

Koffie oefent meer gezondheidseffecten op het lichaam uit dan dat het gezondheidsproblemen veroorzaakt, zolang het met mate gedronken wordt
(maximaal 4 koppen per dag).
koffie verminderd de kans op verschillende verouderingsziekten zoals:
• Alzheimer;
• Diabetes;
• Parkinson;
• De meeste kankers;
• Hart- en vaatziekten.

koffie verhoogt de kans op:
• Osteoporose;
• Ontwenningsverschijnselen (hoofdpijn, slaapmoeilijkheden, concentratiestoornissen);
• Hartritmestoornissen (bij hoge inname);
• Irritatie van de maag- en darmslijmvlies.

winkelvruchtensappen en frisdranken zijn ongezond omdat ze:
• Grote dosis vloeibare suiker bevatten die hoge suikerpieken veroorzaken;
• Fosfaten kunnen bevatten die veroudering versnellen;
• Kunstmatige zoetstoffen bevatten die zorgen voor meer gewichtstoename.

mensen zijn door de natuur niet gemaakt om melk en (drink) yoghurt
te verteren, ook al zijn ze lactose tolerant.
melkproducten kunnen de kans verhogen op:
• Parkinson;
• Osteoporose;
• Prostaatkanker en ovariumkanker;
• Ongezonde darmen.

Dit geldt voor dierlijke melk, maar niet voor moedermelk (via borstvoeding),
die een totaal andere samenstelling heeft dan koemelk.
borstvoeding is gezond voor het kind.
de volgende alternatieven voor melk bevatten veel kalium:
• Groente ((vooral broccoli en donkergroene bladgroente zoals
(kool of spinazie));
• Tofoe;
• Soja pap en sojayoghurt verrijkt met kalium;
• Plantaardige melk (sojamelk, rijstmelk, amandelmelk, …)
verrijkt met kalium;
• Kaas (waarom kaas gezonder is dan melk, komt later aan bod).

Enkele tips:
• Drink voldoende, namelijk 2 liter per dag
• Drink 1 à 2 glazen water 15 à 20 minuten voor het ontbijt;
• Drink vooral water, groene thee en verder witte thee of gemberthee;
• Maximaal 1 glas alcohol per dag, met alcoholvrije dagen:
gun uw lever af en toe rust. Diabetespatiënten en mensen die
gewicht willen verliezen kunnen het best minder of geen
alcohol drinken.
• Drink zo weinig mogelijk melk of (drink) yoghurt

Groenten trede 2
Een overzicht in 4 verschillende onderverdeelde hoofdstukken

Groenten
Het drastisch verminderen van aardappelen, brood, pasta en rijst:
• Zorgt voor sterk gewichtsverlies;
• Remt het ontstaan van verschillende verouderingsziekten af;
• Kan ervoor zorgen dat type 2 diabetici veel minder of geen insuline meer moet spuiten;
• Is geen ketogeen dieet gezien nog voldoende suikers genuttigd worden (uit fruit, peulvruchten, zetmeelrijke groenten, havermout pap et cetera).

Schakel over naar een dag met:
1 ontbijt zonder brood en zonder ontbijtgranen;
• Vervang het brood door havermoutpap (klaargemaakt met sojamelk);
• Eet deze havermoutpap met (gedroogd) fruit (appel, aardbeien, frambozen, bosbessen, banaan, druiven, blauwe bessen, frambozen, perziken, rozijnen et cetera), noten of zwarte chocolade
2 (warme of koude) maaltijden met groente, gevogelte of vette vis en:
• Een tweede portie andere groenten;
• Peulvruchten (bonen, erwten, linzen, …) of tofoe;
• Paddenstoelen (oesterzwammen, champignons, portobello, shiitake, enokitake, …) of quorn;
• Eieren.

de glycemische index is een maat voor de bloedsuiker- en insulinepieken. Eet zoveel mogelijk producten met lage
glycemische index.
Producten met een hoge glycemische index zijn voornamelijk
verantwoordelijk voor de enorme toename in overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en versnelde veroudering.
Voorbeelden van zulke producten zijn witbrood, witte rijst, aardappels, aardappelpuree, ontbijtgranen, frietjes, bruin brood, koeken, chips et cetera.
Havermout is gezonder dan ander granen omdat het zeer veel wateroplosbare vezels en stoffen bevat die:
• De darmperistaltiek verbeteren;
• Zorgen voor lagere suiker- en insulinepieken;
• Gezond zijn voor hart en bloedvaten (waardoor havermout een officiële gezondheidsclaim heeft).

Waardes tabel glycemische index
Voeding met hoge glycemische index
(meer dan 50) Glycemische index
Glucose 100
Tafelsuiker (sucrose) 70
Witbrood 70
Zeer wit brood (hamburgerbroodjes) 85
Bruinbrood 65
Gekookte aardappelen 75
Witte rijst 70
Bruine rijst 60
Frietjes 95
Aardappelpuree 90
‘witte’ pasta 55
Volkorenpasta 50
Cornflakes 85
Koeken 70
Chips 80
Volkorenbrood 40
Sinaasappel, peer 35
Appel, perzil 30
Do,kere chocolade 22
Kers, pruim, grapefruit(of pompelmoes) 21
Fruitsuiker (fructose), sojabonen 20
Tofoe, walnoten, abrikoos 15
Sla, kool, broccoli, courgette, ui, knoflook, tomaat, aubergine 10

Groente:
• Vormt de basis van elk gezond dieet (in tegenstelling tot zetmeelproducten zoals brood, aardappelen, rijst en pasta);
• Vermindert de kans op bepaalde soorten kanker
• Vermindert het risico op verouderingsziekten (zoals maculaire degeneratie);
• Broccoli en crucifere bladgroente, zoals boerenkool, spruitjes en bloemkool, verminderen het risico op hart- en vaatziekten

Groentesap:
• Kan de tumorgroei bij muizen sterk onderdrukken;
• Is een ideale manier om dagelijks voldoende gezonde voedingstoffen in te nemen

Peulvruchten
Peulvruchten zijn (erwten, bonen, linzen, soja):
• Stabiliseren de bloedsuikerspiegels;
• Bevatten weinig methionine,
wat de eiwitproductie verlaagt;
• Bevatten plantaardige proteïnen die gezonder zijn dan dierlijke proteïnen.

Soja:
• Kan het risico op hormoongevoelige kankers zoals
borstkanker verminderen;
• Heeft een goede invloed op hart en bloedvaten.

niet gefermenteerde sojaproducten: tofoe en sojamelk
gefermenteerde sojaproducten (werden wat ‘voor verteerd’
door bacteriën en schimmels): miso, natto en tempeh.
Tofoe (wordt gemaakt van sojabonen):
• Kan voor jonge personen later het risico op dementie verminderen;
• Zou volgens twee studies bij ouderen het risico op dementie kunnen verhogen
Natto
• Bevat nattokinase, dat het bloed minder stol baar maakt;
• Bevat vitamine k2 dat gezond is voor het hart en bloedvaten.

Gewone yoghurt kan vervangen worden door soja pap of sojayoghurt.
Dierlijke melk kan vervangen worden door plantaardige sojamelk.
rood vlees kan onder meer vervangen worden door sojaproducten zoals tofoe, miso, natto en tempeh.

Padde stoelen
Paddenstoelen stimuleren het immuunsysteem waardoor ze
een kanker werend effect uitoefenen, en het risico kunnen verminderen op borst- en maagkanker.
In Japan gebruiken artsen paddenstoelen als ondersteunende behandeling bij chemotherapie.
Quorn is gemaakt van een fungus en bevat veel eiwitten en
kan dus dienen als vleesvervanger.
Eiwitrijke producten die kunnen dienen als
vleesvervangers zijn:
• Quorn
• Tofoe

als mogelijke vleesvervangers bevinden soja en quorn zich in
trede 3 van de voedselzandloper bij vette vis en gevogelte.
maar deze voedingsmiddelen kunnen ook dienen als vervangmiddel voor aardappelen, pasta en rijst.

Fruit
Een voldoende dagelijkse inname van fruit:
• Vermindert de algemene sterfte;
• Remt huidveroudering af (en dit vooral door rood en blauw fruit, zoals aardbeien, frambozen, granaatappel en bosbessen);
• Houdt de bloedvaten gezond;
• Vermindert de kans op de ziekte van alzheimer en algemene cognitieve aftakeling (dit geldt vooral voor blauw fruit zoals bosbessen, braambessen en mirtyllen).
Drink één glas versgeperst fruitsap per dag, met vezels en bij voorkeur ook gemaakt met groente (groente bevat minder suikers). Fruit niet schillen, wel wassen en afdrogen.
Rimpelvorming kan bestreden worden op de volgende manieren:
Via de binnenkant:
• Veel fruit nuttigen, vooral rood en blauw fruit;
• Elke dag versgeperst fruitsap drinken;
• Groene en witte thee drinken;
• Boter, melkproducten, rood vlees en suikerinname beperken;
• Stoppen met roken.
Via de buitenkant:
• Zonnebrandcrème met minstens factor 30, om de 2 uur insmeren;
• Hoed met brede rand;
• Dagelijkse dagcrème met een factor van minstens 15 (4 is te weinig);
• Wie er toch graag bruin uit wil zien, kan een zelf bruinende crème gebruiken.

Vette vis en gevogelte trede 3
Een overzicht in 2 verschillende onderverdeelde hoofdstukken
Vette vis en gevogelte
In tegenstelling tot dierlijke proteïnen geldt voor plantaardige proteïnen het volgende:
• Ze bevatten minder zwavelhoudende aminozuren die het bloed verzuren;
• Ze bevatten minder methionine dat de eiwitproductie stimuleert;
• Ze verminderen het risico op osteoporose (botontkalking);
• Omdat deze proteïnen via groenten, peulvruchten en andere plantaardige bronnen geconsumeerd worden, bieden deze proteïnen tal van extra gezondheidsvoordelen.
Kippen en koeien nuttigen geen gras meer, zodat hun vlees en eieren veel meer ontstekingsbevorderende omega 6 vetzuren dan ontsteking remmende omega 3 vetzuren bevatten.

biologisch vlees en eieren zijn afkomstig van dieren die in een meer natuurlijke leefomgeving opgroeien.

Eieren en kaas cholesterol
Een teveel aan cholesterol speelt voor de meeste mensen
geen belangrijke rol bij hart- en vaatziekten omdat:
• Het lichaam zelf het grootste gedeelte van de cholesterol aanmaakt;
• Het belangrijker is wat er met de cholesterol in het bloed gebeurt:
 Versuikerde cholesterol (door een hoge suikerconsumptie of diabetes) is plakkeriger;
 Geoxideerde cholesterol (door te weinig flavonoïden uit fruit, groenten,
of groene thee) is plakkeriger.

Enkele eieren per week eten:
• Beïnvloedt het cholesterolpeil niet.

hoewel kaas gemaakt is van melk, kan het toch gegeten
worden omdat kaas:
• Een vorm van super verteerde melk is (spijsverteringsenzymen en bacteriën worden aan de melk toegevoegd om de kaas te maken);
• Een belangrijke bron is van vitamine k2 (menaquinone);
• Bacteriën bevat die darmen gezond houden
(probiotica, vooral in oude kaas).
Ziekten. Waarschijnlijk omdat kaas een belangrijke rol van k2 oftewel menaquinone164 vitamine k2 is een stof die gunstige invloed heeft op hart- en bloedvaten
kaas is dus het enige zuivelproduct dat zich in de voedselzandloper bevindt. Kaas is ideaal voor de genen die toch af en toe (spelt)brood willen eten
vaak de gewoonte mensen die weinig vlees eten maar wel kaas zoals heerlijk geitenkaas leven gemiddeld langer

Zwarte chocolade, noten, sojapap, sojayoghurt trede 4
Over zoete tussendoortjes
Tussendoortjes doen het totaal aantal dagelijkse calorieën flink aantikken.
zoetigheden zijn zeer verslavend en zorgen voor ontwenningsverschijnselen (pseudohonger), zoals:
• Een plotse sterke drang naar zoetigheden;
• Moeheid;
• Concentratiestoornissen;
• Zweten;
• Trillende benen of een zwaktegevoel in de benen.

vaak worden deze ontwenningsverschijnselen verward met honger. Echte honger kenmerkt zich echter door:
• Een gewone (geen sterke) drang naar voedsel
(geen zoetigheden);
• Afwezigheid van ontwenningsverschijnselen (zie boven);
• Een soort van ‘smaaksensatie’ die zich achteraan in de keel bevindt.

De enige manier om deze dagelijkse drang naar zoetigheden
te overwinnen is:
• Geheelonthouding: alle zoetigheden (koeken, cake, ijs, maar ook chips) uit huis verwijderen, en deze te vervangen door gezonde vieruurtjes, zoals:
 (herop gewarmde) havermoutpap;
 (gedroogd) fruit zoals druiven, perziken, aardbeien, bosbessen, appels et cetera;
 Soja pap of sojayoghurt;
 Zwarte chocolade;
 Noten;
 Olijven,(feta)kaas, avocado;
 Kerstomaten, bloemkool, broccoli, paprika’s al dan niet gedipt in hummes, pesto of andere dipsauzen.

Na verloop van tijd treden geen ontwenningsverschijnselen
(of pseudohonger) meer op en veranderen de smaaksensaties (fruit smaakt weer echt zoet).

Zwarte chocolade
Zwarte chocolade (meer dan 70% cacao):
• Bevat meer en krachtigere flavonoïden dan groene thee;
• Verlaagt de bloeddruk;
• Verbetert de insulinegevoeligheid van het lichaam
(suikers blijven minder lang in de bloedbaan);
• Vermindert de kans op hart- en vaatziekten.

Een grote dagelijkse inname van pure cacao (zoals bij de kuna indianen) in combinatie met een gezonde voedingswijze verlaagt drastisch de kans op hart- en vaatziekten, kanker en diabetes.

Soja pap en sojayoghurt (en vezels)
Aan soja pap en sojayoghurt kunnen de volgende zaken toegevoegd worden:
• Een koffielepel vezels;
• Stukjes walnoot of andere noten;
• Een koffielepel lijnzaad.

Vezels
• Zorgen voor een betere darmperistaltiek;
• Beïnvloed de samenstelling van de darmbacteriën en op die manier welke vitamines, korte keten vetzuren en andere nutriënten de darmbacteriën aanmaken.
Deze stoffen hebben een belangrijke invloed op onze algemene gezondheid;
• Verlangen de suikerpieken in het bloed omdat ze de suikermoleculen ‘verpakken’;
• Kunnen naast soja pap en sojayoghurt ook toegevoegd worden aan soep, fruitsap of groentesoep.
Er bestaan 2 soorten vezels:
• Niet wateroplosbare vezels (zoals tarwezemelen);
• Wateroplosbare vezels (zoals insuline, Arabische gom en oligo fructose).

nuttig 1 à 3 koffielepels wateroplosbare en 1 à 3 koffielepels
niet wateroplosbare vezels per dag.

Noten
Elke dag een handvol walnoten eten vermindert de kans op een hartaanval.

Walnoten zijn gezond voor hart en bloedvaten omdat ze onder meer de volgende stoffen bevatten:
• Omega 3 vetzuren die ervoor zorgen dat de bloedvaten
minder ontsteken;
• Verschillende vormen van vitamine E die maken dat de cholesterolpartikels minder kleverig zijn;
• Het aminozuur arginine dat een vaatverwijdende stof is.

Bovendien toont onderzoek aan dat walnoten ervoor zorgen
dat de hersenen minder snel verouderen.

Suikervervangers, gezonde oliën en smaakversterkers trede 5
Oliën, boter, margarine en vetrijke sauzen
Boter is minder gezond omdat het veel dierlijke verzadigde vetzuren bevat (die overal in lichaam kunnen samenklonteren).
margarine is ongezond omdat het verzadigde vetten, transvetten en ontstekingsbevorderende omega 6 vetzuren bevat.
olijfolie is gezond omdat het mono onverzadigde vetzuren
bevat en stoffen (fenolen) zoals oleo canthal:
• Olijfolie vermindert de cholesterol en is een belangrijk onderdeel van het mediterraan dieet, maar blijkt volgens recente studies toch niet hart beschermend te zijn;
• Olijfolie kan wel verouderingsprocessen in de hersenen
(dementie) en de huid (rimpelvorming) afremmen.

gezonde oliën zijn: olijfolie, lijnzaadolie, walnootolie, koolzaad canola olie, perilla olie en eventueel sojaolie
ongezonde omega 6 rijke oliën zijn: maïsolie en zonnebloemolie en de producten die voor een groot deel uit deze oliën bestaan, zoals mayonaise.
Gezonde oliën om mee te koken zijn olijfolie, avocado olie of koolzaadolie.

Suiker en suikervervangers
Aspartaam en andere kunstmatige zoetstoffen worden afgeraden omdat ze zorgen voor extra gewichtstoename, al bevatten ze amper calorieën.
Gezonde suikervervangers zijn:
• Stevia: afkomstig van de Stevia plant Stevia is 30 tot 100 keer zo zoet als suiker;
• Tagatose: een melksuiker die bijna niet opgenomen wordt in de darm;
• Suikeralcoholen zoals erythritol bevatten weinig calorieen en veroorzaken heel lage suikerpieken.
• Fruit: appelmoes, geplette bananen en dadelsuiker zijn gezonde zoetmakers.

Agavenectar, (rauwe) honing en ahornsiroop bestaan voornamelijk uit suikers (fructose, glucose en sucrose) en worden
daarom het best niet veel gebruikt.

Zout en kalium
Volgens enkele recente studies speelt de zoutinname een minder belangrijke rol in het voorkomen van hart- en vaatziekten.
In het westen wordt echter te veel zout (natriumchloride) en te weinig kalium ingenomen.
Een tekort aan kalium zou ook een belangrijke rol bij een hoge bloeddruk spelen dan enkel een teveel aan zout.
Producten die veel kalium bevatten zijn fruit en groeten zoals:
abrikozen, peren, mango’s, rozijnen, bananen, vijgen, tomaten, avocado’s en soja.
Een goede balans tussen zout en kalium verlaagt de kans op beroertes.

Kruiden
Kruiden, zoals peterselie, tijm, rozemarijn, kurkuma, basilicum, oregano, kaneel, marjolein of munt:
• Verminderen het risico op kanker en vertragen de groei van kankercellen;
• Hebben een positieve invloed op verouderingsziekten
zoals dementie of diabetes.
Kurkuma, een stof afkomstig van de geelwortel:
• Remt de productie van ontstekingseiwitten.
• Remt de productie van eiwitten die de celgroei en kankergroei bevorderen;
• Remt het samenklonteren van alzheimer eiwitten;
• Zorgt ervoor dat er zich minder lipofuscine (een ‘verouderingspigment’) in de cellen opstapelt.

Voedingssupplementen
Wat voedingssupplementen betreft toont onderzoek, verschenen in tijdschriften met hoge impactfactor, aan dat:
• Antioxidanten de levensduur niet verlengen;
• De meeste antioxidanten op lange termijn ongezond zijn;
• Vitamine E geen rol speelt in het voorkomen van hart- en vaatziekten;
• Vitamine C een pro oxidant kan zijn (vooral in hoge doses).

het is belangrijk een verschil te maken tussen:
• Deficiënties: dit zijn zware tekorten die op korte termijn tot gezondheidsproblemen leiden;
• Suboptimale tekorten: dit zijn lichte tekorten die op lange termijn tot gezondheidsproblemen leiden en die het verouderingsproces versnellen.

slimme voedingssupplementen:
• Spelen vooral in op het metabolisme (zoals magnesium, B vitamines en jodium);
• Activeren het lichaamseigen antioxidantensysteem
(zoals selenium);
• Vullen veelvoorkomende suboptimale tekorten aan
(zoals vitamine D).

merk op dat geen enkele van deze slimme voedingssupplementen ‘antioxidanten’ zijn.
Voorbeelden van slimme voedingssupplementen zijn:
• Magnesium (300 à 600 mg per dag, in de vorm van magnesiumtauraat of magnesiumcitraat);
• Een B vitamine complex met de vitamines B1,B2,B3,B5,B6,
B9 en B12 (enkele malen de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid per dag);
• Jodium (maximum 200 microgram per dag);
• Selenium (maximum 100 microgram per dag in de vorm
van seleniumgist);
• Vitamine D (2000 eenheden of 40 microgram per dag);
• Dit eventueel aangevuld met een multivitaminen complex
om zich van de meeste vitamines en mineralen te voorzien.

Groenten, fruit, noten, paddenstoelen, vette vis en peulvruchten bevatten duizenden andere stoffen die zich niet in voedingssupplementen bevinden en die een belangrijke invloed op onze gezondheid hebben.

Medicatie
De meeste geneesmiddelen genezen niet maar
onder drummen de symptomen van de ziekte.

veel mensen onderschatten de bijwerkingen van geneesmiddelen.

zelfs medicatie gekend vanwege haar geringe bijwerkingen
verstoort nog steeds evenwichten in het lichaam. Enkele
voorbeelden van deze medicatie zijn maagzuurremmers
(potonpompinhibitoren), slaapmedicatie en pijnstillers.
Patiënten zouden beter geïnformeerd moeten worden over
de gevolgen van medicatie en het belang van gezonde voeding
voor het lichaam (onder meer met concrete cijfers).
redenen waarom dit niet gebeurt zijn tijdgebrek, het onderschatten
van de intelligentie of motivatie van de patiënt en vaak te weinig opleiding van zorgverleners in preventieve geneeskunde
(met een te grote focus op het genezen van ziekten in plaats van het in stand houden van de gezondheid).

les 10 langer jong plan
tekorten vermijden trede 1
het vermijden van tekorten van belangrijke micronutriënten
kan het verouderingsproces vertragen en het risico op verouderingsziektes verminderen.
De industrialisering van onze voeding maakt dat onze voeding veel
lege calorieën bevat met veel macronutriënten (koolhydraten, vetten
en eiwitten) en weinig micronutriënten (zoals vitamines en mineralen).

Voorbeelden van belangrijke micronutriëten zijn:
B vitamines: verminderen herseninkrimping en spelen een belangrijke
rol in het energiemetabolisme.

voeding met veel B vitamines:
• Zee voedsel: zalm, mosselen, garnalen;
• Havermout;
• Groente en fruit;
• Noten en zaden;
• Kip en eieren.

Supplement: best een supplement dat verschillende B vitamines bevat
die voldoende hoog gedoseerd zijn.
Magnesium: gezond voor hart en bloedvaten, speelt een belangrijke
rol in het suiker- en energiemetabolisme.

voeding met veel magnesium:
• Groene bladgroeten: boerenkool, spruitjes, spinazie;
• Noten en zaden;
• Peulvruchten.

Supplement: het best in de vorm van magnesium malaat,
300 à 600 mg/dag.
Selenium: onderdeel van eiwitten die vrij radicalen neutraliseren of
werkzaam zijn in het immuunsysteem.
Voeding met veel selenium:
• Noten: Braziliaanse noten (paranoten) – niet meer dan enkele
paranoten per week;
• Zaden en pitten;
• Zee voeding: zalm, sardienen, tonijn, krab, oesters, mosselen, inktvis;
• Paddenstoelen: portobello, shiitake, crimini.

supplement: seleniumgist, 100 microgram per dag

vitamine D: belangrijk voor het immuunsysteem en het metabolisme,
vermindert de kans op osteoporose.
Zonlicht: produceert vitamine D maar doet de huid verouderen.
supplement: cholecalciferol (vitamine D3), duizend à tweeduizend
eenheden per dag (opvolging via bloedopname).

vitamine K: gaat verharding van de bloedvaten tegen. Vermindert de
kans op ostereo porose. Werkt samen met vitamine D.
voeding met veel vitamine K
• Groene bladgroenten;
• Gefermenteerde voeding: natto, miso, tempeh, kaas;
• Kruiden: peterselie, gedroogde basilicum.

supplement: bijvoorbeeld vitamine K2-7, 45 microgram per dag
er bestaan supplementen met zoveel vitamine K als vitamine D.

kalium: kan het risico verminderen op hoge bloeddruk en beroertes.
Voeding met veel kalium:
• Groene bladgroenten: spinazie, kool, spruitjes;
• Peulvruchten: bonen, erwten;
• Fruit: abrikozen, perziken, pruimen, rozijnen, avocado, vijgen.

gebruik kaliumzout in plaats van standaard natriumzout.

jodium (maximum 200 microgram per dag) kan ook nuttig zijn (regelt de werking van de schildklier en de stofwisseling.
Supplementen bevatten hoogstens enkele micronutriënten. Vele
duizenden andere micronutriënten worden aangeleverd door een gevarieerd,
gezond voedingspatroon. Dit in de vorm van groenten, fruit, noten,
zaden, peulvruchten, vis, gevogelte, donkere chocolade, groene thee,
koffie, kruiden en paddenstoelen.

hormesis stimuleren trede 2
hormesis is het proces waarbij lichte schade of toxiciteit gezonde
effecten teweegbrengt, omdat deze de herstel-, beschermings- en detoxificatiemechanismen in de cellen activeert.

voorbeelden van hormesis zijn:
• Licht toxische stoffen in medicatie (metformine) en voeding
(flavonoïden, sulforafaan, alcohol);
• Langdurige of korte intensieve lichaamsbeweging
(wandelen of hoge intensiteit intervaltraining;
• Radioactiviteit (vermoedelijk);
• Temperatuur (warmte en koude).

hormesis verklaard ook waarom veel antioxidanten veroudering niet
afremmen en soms zelfs de levensduur verkorten. De ‘antioxidanten’ die veroudering wel kunnen afremmen doen dat vaak via hormesis.

detoxificatie werkt vaak via hormesis.
Voorbeelden van voeding die hormetische bestanddelen bevat zijn
groene thee, koffie, groenten, zwarte chocolade en fruit.

groeistimulatie verminderen trede 3

het algemene advies om gewicht te verliezen en overgewicht te voorkomen,
namelijk ‘minder eten en meer sporten’ werkt bedroevend slecht.

een calorie is niet altijd een calorie, omdat:
• Niet alle voedingsstoffen die we eten of drinken volledig door de
darm opgenomen worden;
• Sommige voedingsstoffen niet omgezet worden in calorieën, maar
gebruikt worden om het lichaam op te bouwen;
• De bacteriën in onze darm ook voedingstoffen verbruiken of net
meer vrijstellen;
• Het ook energie kost om voedingsstoffen te verteren en transformeren alvorens ze verbrand kunnen worden;
• Veel voedingstoffen het metabolisme kunnen beïnvloeden

betreffende overgewicht zijn er twee belangrijke oorzaken of grote
‘olifanten in de porseleinwinkel’:
olifant 1 (zeer bekend): een overmaat aan snelle suikers, in de vorm van frisdranken, snoep, chips, koeken en fastfood.
Olifant 2 (minder bekend): een overmaat aan koolhydraten, in de vorm
van zetmeelrijke producten als brood, aardappelen, pasta en rijst.

Deze voedingsmiddelen:
• Veroorzaken hoge suiker- en insulinepieken die het metabolisme
her programmeren, waardoor we snel weer honger krijgen en sneller moe zijn (hierdoor eten we meer en sporten we minder);
• Zijn verslavend en weinig verzadigend;
• Zorgen ervoor dat we minder andere macronutriënten eten (zoals
gezonde vetten en plantaardige eiwitten);
• Zijn lege calorieën: ze bevatten zeer weinig gezonde micronutriënten (vitamines, mineralen, flavonoïden, omega 3 vetzuren, enzovoort).

andere olifanten zijn:
• Te veel dierlijke eiwitten (vooral in rood bewerkt vlees):
• Te veel ongezonde vetten, zoals transvetten in industrieel bereid gebak en omega 6 rijke oliën, zoals maisolie en zonnebloemolie.

verder ook van belang:
• Een overaanbod aan (vaak koolhydraatrijke) producten en een
gebrek aan gezonde alternatieven (bijvoorbeeld in automaten of in het restaurant);
• Te weinig tijd om gezond, lekker eten klaar te maken;
• Ongezonde voeding is vaak goedkoper;
• Veel marketing voor ongezonde voeding, zelfs gericht aan jonge kinderen (‘gezonde’ volkoren ontbijtgranen of koeken die 75% koolhydraten bevatten);
• Gebrek aan kennis over het belang van gezonde voeding;
• Verstoring slaap en dag- en nachtritme (nachtwerk of onregelmatige shifts verhogen de kans op overgewicht en diabetes), temperatuur (hoe warmer, hoe gemakkelijker je aankomt), emoties (stress, angst of ongelukkig zijn kunnen leiden tot overeten) of ongezonde voeding tijdens zwangerschap
(programmeert het metabolisme van de foetus zodat deze later meer kans heeft op overgewicht).

Schema volgorde overaanbod van ongezonde voeding:

voeding met een overmaat aan koolydraten
(brood, pasta, aardappelen, rijst) en snelle suikers
(frisdranken, koeken, gebak, …)

hoge suikerspiegel

hoge insulinepieken

vetcellen worden door insuline geprogrammeerd
om vetten op te slaan

bloedsuikerspiegel daalt na enkele uren na de maaltijd

vetcellen geven te weinig vet (zuren) af aan de bloedbaan

sterke hoger en moeheid (door tekort aan zowel koolhydraten als vetten)

meer eten, vooral snelle koolhydraten, door honger en minder
lichaamsbeweging, door de moeheid

Overgewicht

Groeistimulatie wordt veroorzaakt door groei inducerende stoffen zoals
glucose, aminozuren, insuline, IGF, groeihormoon en testosteron, die:
• Verouderingsmechanismen en -schakelaars in de cel activeren;
• Herstel-, beschermings- en onderhoudsmechanismen in de cel afzetten.
Dit leidt tot meer eiwitsamenklontering, vorming van suiker crosslinks,
mitochondriale schade, enzovoort.

groeistimulatie kan verminderd worden door:
• Minder koolhydraten te eten, zowel snelle (frisdrank, snoep, chips, koeken, winkelfruitsappen) als tragere koolhydraten (brood, aardappelen, rijst, pasta);
• Minder dierlijke proteïnen in te nemen;
• De maaglediging en afgifte van suikers aan de bloedbaan te vertragen via:
 Vezels (in groente, fruit, paddenstoelen, …);
 Gezonde vetten (olijfolie, koolzaadolie, walnootolie, olijven, avocado’s, noten, …);
 Azijn (of andere zure voedingsmiddelen, zoals citroensap);
• Specifieke stoffen die groeistimulatie afremmen (zoals flavonoïden, curcumine, …) in appels, kappertjes, kurkuma, blauwbessen, koffie, thee, broccoli, …;
• Na de maaltijd aan lichaamsbeweging te doen (fietsen op de hometrainer, gewichten heffen, gaan wandelen), wat de suikerpieken afvlakt;
• Calorierestrictie: ongeveer één vierde minder eten dan wat je nodig hebt;
• (gedeeltelijk) vasten: bijvoorbeeld 2 à 3 dagen op het einde van elk seizoen.
De voedselzandloper is een voedingsmodel dat deze inzichten integreert

veroudering omkeren trede 4
veroudering omkeren
Experimenten bij dieren en medicijnen voor mensen tonen aan dat het mogelijk is om niet enkel veroudering af te remmen, maar ook
om te keren.

mensen verjongen kan gebeuren via:
• Vaccins tegen eiwitsamenklontering;
• Lysosomale eiwitten die de lysosomen helpen het afval in de cellen te verteren;
• Crosslink brekers die de cros links verbreken zodat onze weefsels weer flexibel worden;
• Stukjes mitochondriaal DNA die het beschadigde mitochondriale DNA vervangen en de mitochondriën zo verjongen;
• Stamcellen die oude of verdwenen stamcellen vervangen;
• Crispr eiwitten die DNA nauwkeurig kunnen herstellen of herprogrammering;
• Transfusies met jong bloed of specifieke bloedstoffen die het lichaam verjongen;
• …

enkele beschouwingen over veroudering, langer leven en onsterfelijkheid
veroudering kan beschouwd worden als een honderd procentdodelijke multifactoriële Multi systeemziekte die honderd procent over erfbaar is
en die het resultaat is van natuurlijke (evolutionaire) verwaarlozing.
Veel mensen willen veroudering niet als een ziekte beschouwen omdat het ouderen zou stigmatiseren en omdat het zou impliceren dat
veroudering ‘genezen’ kan en moet worden.
Toch zijn de meeste ziektes die het westen plagen het resultaat van veroudering: hart- en vaatziektes, type 2 diabetes, de ziekte van alzheimer, de ziekte van Parkinson, musculaire degeneratie, sarcopenie (het wegkwijnen van de spieren), osteoporose, beroertes zijn allemaal verouderingsziektes.
Veroudering vertragen vermindert ook drastisch het risico op verouderingsziektes omdat deze eigenlijk hetzelfde zijn.

willen we wel oud worden
veel mensen willen niet (gezond) heel oud worden, meestal uit vrees voor verveling, verlies van zingeving, intellectuele stagnatie of over bevolking.

voor al deze problemen kunnen oplossingen bedacht worden.

populatievoorspellingen die ver genoeg in de toekomst gaan (driehonderd jaar of langer), tonen aan dat niet overbevolking, maar onderbevolking een mogelijk scenario is, dat zelfs uiteindelijk het einde van de mensheid kan betekenen.

een nieuwe maatschappij
door zowel natuurlijke (evolutionaire) mechanismen als maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken zal de mens gemiddeld steeds ouder worden.

biologisch gezien is er geen enkele ultieme leeftijdsgrens voor onze soort.

het feit dat we steeds langer zullen blijven leven, zal grote maatschappelijke en economische veranderingen teweegbrengen

de gezondste manier om met pensioen te gaan is te blijven werken (voltijds, deeltijds of vrijwilligerswerk).

Bron:
Bmi tekst: https://www.berekenen.nl/bmi
Informatie gehaald en samengevat uit de boeken
Klik op foto van voorkoffer van de boeken,
als u deze informatie interessant vond in deze cursus
of meer er over wilt weten of bestellen

(En)

Own courses – Nutrition and the will to health

Lesson 0 content
FIRST SEEK THE COURSE “Seek first the kingdom of God”
and everything will be given to you
Lesson 01 introduction
Lesson 02 how to start a healthy attitude Lesson 03 the right nutrition

Nutrition and the human body
Lesson 04 what is healthy food
lesson 05 why do we get older
We get older because
lesson 06 what makes us older
proteins
carbohydrates
fats
energy plants
lesson 07 The 3 basic principles
lesson 08 some practical matters food hourglass
lesson 09 unhealthy / healthy habits
beverages
vegetables
legumes
toad chairs toad chairs fruit oily fish and poultry eggs cheese cholesterol black chocolate sojapap nuts, soy yogurt for snacks sweet black chocolate soy porridge and soy yogurt (and fiber) fiber nuts

oils, butter, margarine and high-fat sauces
sugar and sugar substitutes
salt and potassium
herbal
nutrition supplements
smart nutrition supplements
medication
lesson 10 longer young plan
avoid shortages
stimulate
growth stimulation reduce
aging
do we want to grow old
a new society

Lesson1 introduction
I have a good heart, and my way of syntax is bad,
by the lord he brings people together, bring about us in different skills.
to do his work, and to let his education of his love work with us.
to complete this course.
the work of God who calls us together to bring this course into a loving whole,
manifest in the work of love between us in this course,
so he brings us together in his love
My nickname is gwenovitch and put me to the love of good ,
to live and to convince you that I feel I .
I n all honesty, the truth is ,
I have some documents combined into one course
so you can draw your plan in the oppression of the evil to survive.
Prepare the way of the Lord, make his paths straight. 5Every valley must be filled, every mountain or hill must be leveled; the winding paths must be straight, the rough roads smooth. 6And all mankind will see God’s salvation. 7He said to those who went out in great numbers to be baptized by him: “Bread of vipers, who hath told you that you can flee from the threatening wrath? 8Bring therefore fruits that befit repentance
(by following the courses),
and say not to yourselves, We have Abraham for our father! Verily I say unto you, that God hath power to raise up children unto Abraham of these stones. 9Already the ax lies at the root of the trees. So every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.’ 10The people now asked him, ”What shall we do then?” 11He said to them, ”Let the one who has double garments share with the one who has nothing, and whoever has food, let him do the same.” 12 Tax collectors also came to be baptized and asked him, ”Teacher, what shall we do?” 13He said to them, ”Do not ask for more than has been appointed for you.” 14Soldiers also questioned him,
”And we, what shall we do?” He replied, ”Do not plunder anyone, extort nothing from anyone, but be content with your wages.” 15Because the people were full of expectation, and everyone wondered about John whether he would not be the Messiah, 16 John answered all of them, ’I baptize you with water, but one stronger than I is coming; I am not worthy to untie the strap of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. 17The fan is in his hand to purify his threshing floor and to gather his wheat into the barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire , so follow the love of the lord.”

Lesson 2 how to start healthy posture
Book on deception explains about our health , to live longer ,
starts with our diet , namely how we stand against our health,
modern times have talked us through advertising and misled us ,
to raise more as a company for more sales to to make us feel richer ,
when we read the last texts in books , by Kris Verburgh” , now you think you may know the truth follow the serpent who tricked eva into the garden of eden to eat the forbidden apple , then covered them both because they were naked before god . you have the right website to examine the hose us not to let us be misled and, or wants you to the will of our Lord lets us see us not to let more misled as Eve was deceived by the serpent, a salesman which nothing can do , he or she is in command of slavery (snake) research the whole website for your health , and the right to freedom over their health on misleading diets , declared the book on the manipulation how people get misled , to glorify their selves at the cost of the health of the population , which has nothing to do with God ’s love , so take the responsibility of your own health into your own hands , and trust or examine my work so that you know what you eat , because Mr. alerted you like eve, you must not eat from the tree of good and evil

lesson 3 the right nutrition
very poor living conditions
the average clinical picture has also completely changed as a result of the changed lifestyle. In the first half of this century, infectious diseases, such as tuberculosis, for example, were still the number one priority.
Due to the progress of medicine and better hygienic conditions, this has definitely changed. Today we are no longer mainly threatened by infectious diseases, but by sickening living conditions.
As contradictory as it may sound:
by taking full advantage of the prosperity that our welfare society offers us, we put our lives at the greatest risk.
in defense are there four things that we protect against here on the site through the courses that modern people put their health on the line and increase the chance of ’wealth diseases’ if you don’t follow the courses?
• unbalanced- unhealthy diet;
• Abuse of stimulants;
• The so-called di-stress, so the stress that has not been processed;
• Lack of movement.

food and the human body
food provides our body with fuel for energy and with substances necessary for maintenance of the body, growth and reproduction.
Even before birth, the baby’s development is influenced by nutrition. Via the umbilical cord, the embryo is supplied by the mother with all the necessary nutrients, which she has absorbed from her diet.
Digestion ensures that the body can absorb the necessary nutrients from the food, after which they are transported through the bloodstream and made productive by the metabolism . Metabolism, circulation and our immune system can only function optimally if all necessary nutrients are present in the food.
If one has to do without certain nutrients for a while, this has a negative influence not only on the individual organs, but also on the general physical condition, perception, the ability to concentrate and react. A continuous deficiency of one or more nutrients can therefore have serious consequences.
Plants are vital
in contrast to most plants, humans and animals are not able to build up various carbohydrates (sugars), fats and proteins (proteins) in the body with the help of sunlight

Photo 1
Therefore, a person should eat vegetable food, fish or less meat.
These foods generally contain complex systems of carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins and other substances.
Storage in the body
The body is able to protect itself against sudden shortages by storing an excess of certain nutrients. Although the body can handle it,
it depends on the surplus and will vary from person to person.
The type of food and its preparation have a major influence on the functioning of the gut. In addition, the metabolism regulates how and how much nutrients
are used
The body can adapt to unusual nutritional conditions for a shorter or longer period of time .
For example , when there is a lack of nutrition , the fat reserve is broken down.
The organism will save energy by slowing down important processes and reducing overall activity. As a result, apathy occurs: commitment and performance deteriorate.
In children, persistent deficiencies of certain nutrients affect both growth and mental development. The susceptibility to infectious diseases also increases. Anyone who unconsciously follows an incorrect diet for a long time runs the risk of becoming seriously ill in the long run

Lesson 04 what is healthy food
Every day we are bombarded with advertisements of health advice through popular magazines, talk shows, documentaries and cooking programs over the internet you get a flood of health and diet books . usually these books written by them l jamboree ger oups ”experts” for their business to sales , as much as possible to sell , as eva adam tempted in the Garden of Eden , so verl egg d seller customers to sell , had only our father so to speak not to eat of the tree of good & evil , so reap the good , therefore you have chosen this course to serve the lord and yourself , on beautiful life for all who do the will of the lord , and are to follow love , and reap what I have sown , in this course for the lord , do not let nature by the experts gurus mislead you , to outsmart a biochemist so to speak , any doctor or scientist knows it is difficult to outsmart too , because through money values to offer to fill their pockets , and the wor ld therefore not ruin red , therefore sown this course for Mr. its face , out of love for you. their pseudo-scientific arguments, or worse, with insights from actual published scientific studies that scientifically incorrect conducted w o rd t is interpreted or incorrectly. this also explains all the conflicting health advice that is spread in the media, so that people eventually no longer know what is healthy and what is not. And give up their health because it is easiest , because they no longer feel what is good for them , and no longer believe in it in the faith , because they only have an eye for temptation. So do not be fooled like you to evolutionary biology where I can in this course grams a lead to the improvisation of the gentleman who shares the love with you , and in my heart and yours is working .

A real diet is not a diet
Anyone dieting is wrong. After all, dieting assumes that someone makes an extra effort to eat less for a certain period of time. That is comp l eat ridiculous. Why would you try to lose weight for a certain period of time, if you know that after that period that weight will be back on when you eat ’normally’ again? = (yo-yo effect )
A really good diet is one that never ends. It is a habit that is learned and that is maintained throughout life, so that long-term health effects can actually occur.
Moreover, losing weight should not be an effort, because if it is an effort, you will not last. Also, it is wrong to assume that you have to ’eat less’ to lose weight. If your diet is healthy, you can eat as much of it as you want:
you will lose weight anyway if you are overweight.
the only good diet is a diet that becomes a way of life.
with the love of the Lord who calls us in his wholesome glory.
And that the purpose of the lifestyle is not to lose weight,
but to stay healthy for longer.
Because people are creatures of habit, it can be difficult in the beginning to such a new food pattern – for life – to learn. An extra motivation to follow this food pattern is that it not only ensures weight loss, but that it also slows down aging. You are no longer suffering from pseudo-hunger, which mainly includes a feeling of weakness and difficulty concentrating and a strong urge for sugars, because the sugar level in your blood has plummeted again after your last suger rush – but ’real hunger’ that accompanies craving healthy food. where the lord calls us to live in his love through this course.

Many aging diseases, such as prostate cancer, cardiovascular disease or macular degeneration, can be prevented or slowed down by a healthy diet.
the costs of chronic diseases will be unaffordable for health care in the future . Prevention programs, with an emphasis on healthy nutrition. Can drastically reduce these costs.
There are many conflicting food recommendations because:
• Many medical studies are too small-scale or not
performed correctly , for example because of a poor distribution of the subjects, no use of a fake drug (placebo) for comparison, no ’blinding’ of the researchers, a poor statistical analysis, and so on;

• Many medical studies in the popular media are too naive or misinterpreted

Most diets are unhealthy and health gurus can back up their claims with scientific studies
((due to the deception of the snake that convinced Eva (to sell)) because:
• They rely on small-scale or incorrectly conducted studies published in scientific journals with a low impact factor;
• They draw too far-reaching conclusions (not every cholesterol-lowering drug automatically protects against heart attacks);
• They only cite studies that confirm their statements and ignore the studies that disprove their statements;
• They focus on one biochemical mechanism and ignore the whole biochemical picture (replacing ’unhealthy’ sugars with ’healthy’ proteins according to the At-kins diet);
• They mainly focus on weight loss and do not consider long term consequences such as shortening of life. However, a diet or diet from the point of view of bio gerontology , the science of aging, takes this into account.

lesson 05 why do we get older
we don’t age because we wear out that’s a misconception of most people but poor lifestyles forced us to read through our own medical manual we’ll encounter diseases of wear and tear such as osteoarthritis , also known as ’joint wear ’ decades of walking, running and lifting cause our joints to wear out irrevocably another disease that resembles wear and tear is a clotting of the arteries (atherosclerosis) our arteries are slowly closing as sticky messes pass through
such as fast food of prepared products on warm and food full of preserved products. if you eat healthy you can significantly slow down older targets take dementia now. Our brains are made up of 100 Billion brain cells that crackle every day, and they will eventually suffer damage because of this . In short, this continuously causes our organs and joints to wear out, so that aging is seen as something irreversible, as ’unavoidable wear and tear’.

aging is not just a matter of insurmountable wear and tear. Nature allows bats and kolbries to wear out much more slowly than mice and elephants, given their metabolism, which can sometimes be very fast. After all, nature can determine for itself how quickly living beings, or cells, simply do not wear out or age.
We get older because
1. Mutations ((new properties (corona)) that ensure that an organism can live longer are of no use, because the organism usually dies much earlier from external causes , such as violence, accidents exploited by society such as poverty & higher bad example: more than 90% of mice die before the age of one year (by doing culture for studies), so a mutation that would allow the mouse to live to be twenty years old is of no use (and costs energy).

2. Mutations or property which benefits offer at a young age ,
at a later age drawbacks have.
example: better calcium absorption can ensure that you have strong bones when you are young (the deception of selling milk giants) , but can cause more arteriosclerosis
(calcium deposits in the walls of arteries), making you more likely later in life on heart attack.
3. More fertility (which usually takes place during puberty = x6),
can have disadvantages at a later age.
example: salmon that die in reproduction and eunuchs that live on average 17 years longer because they are castrated .
Some animal species grow much older or age much more slowly.
often this is because these animal species are better protected against external causes of death, so that any mutation that could make them live longer was useful and continued to exist.
examples are:
• Armor and Defence: Turtles, Shells and Porcupines;
• Body size: elephants and whales;
• The ability to fly: birds, bats and flying squirrels;
• Avoiding predators: naked mole rats that live underground,
possums that wash up on an island without predators;
• Intelligence: humans, apes and birds.
The menopause and grandparents arose because the elderly were increasingly useful
: they could take care of their offspring and pass on knowledge. Here on the site and in daily life.
There is no law of nature that forbids immortality.
Examples of life forms that are immortal or can be rejuvenated :
• freshwater polyps;
• The jellyfish turnitopsis dohrnii, which can rejuvenate itself;
• Sperm and egg cells, which must remain young so that babies can be born young;
• Cancer cells, which can continue to divide forever .
Our own bodies are made up of cells that have been dividing for almost 4 billion years
.

lesson 06 what makes us older
proteins or proteins are the building blocks and workhorses of our cells.
proteins are located both inside and outside cells
(such as in the bloodstream or around the cells)
animal sources of protein are: meat, fish, cheese and eggs.
plant-based sources of protein include: nuts, seeds, legumes (peas, beans, and lentils),
quinoa (a pseudocereal related to spinach), and tofu (compressed soybeans)
plant-based protein sources are healthier than animal protein sources

the different protein or protein sources are
explained in more detail in the following points:
• Protein
• Carbohydrates
• fats
• Power plants

E proteins

an excess of proteins accelerates aging:
• Proteins ensure more growth, which ensures faster aging;
• Proteins continuously clump together in and around our cells, causing the cells to become ’clogged’ and damaged. This process plays a role in:

 Alzheimer’s disease;
 The disease Parkinson ;
 Amyloidosis (general protein precipitation disease);
 General aging (such as deterioration of
vision, hearing, decreased heart, kidney, and liver function,
because the cells become clogged with clumped proteins);
 Medication such as rapamycin makes lab animals live longer
because this substance inhibits protein production;
 Mice, fruit flies and other animals that are less proteins or amino acids eat get live longer;
 People who reach old age often eat little protein-rich foods such as meat.

An elevated protein or meat consumption also provides:
• A higher risk of osteoporosis;
• A burden on liver and kidneys;
• An increased risk of not bowel related cancers, such as breast cancer;

• Less good digestion in the intestines, whereby the ’rotting’
of protein-rich products in the intestines
releases toxic substances (higher risk of colon cancer) and pieces of
undigested protein can activate the immune system
(higher risk of autoimmune diseases such as gluten allergy.
Despite being a very popular diet, high-
protein diets are unhealthy. They do cause weight loss.
However, a (severe) deficiency of proteins can undermine health.
Meat also contains necessary substances such as zinc, iron and
carnosine that are important for health.
The clumping of proteins (proteins), in and around our cells,
plays an important role in aging and aging diseases . Proteins accumulate in, among other things:
• The brain (causing Alzheimer’s , Huntington’s and Parkinson’s disease , characterized by forgetfulness, talking-movement disorders);
• The nerves (deterioration of reflexes, poor temperature regulation);
• In the heart (reduced pumping function of the heart, heart failure);
• In the blood vessels (cerebral hemorrhage, intestinal infarcts);
• In the lungs (decrease in the elasticity of the lungs, increased risk of pneumonia ).
Generalized protein accumulation is also often the ultimate cause of death in centenarians .
The lysosomes are small vesicles in the cell that digest (’cut into pieces’) waste from the cell, such as accumulated
proteins. The older we get, the less well the lysosomes work.
Eating a lot of animal protein accelerates aging and increases the risk of cancer and aging diseases, such as diabetes, heart disease and macular degeneration.
High-protein diets ensure
• In the short term, weight loss and sometimes improved body parameters
(lower blood pressure, improved glucose levels, etc.);
• In the long term accelerated aging.

In order from unhealthy to healthier:
• Processed red meats (cow, pig, sheep, horse):
salami, bacon, ham, sausage, hot dog sausages, and so on;
• Red meat from mega-stall animals fed on
grain products;
• Red meat from animals roaming freely in pastures and grass- fed ;
• White meat (poultry, such as chicken, turkey, or pheasant), preferably free-
roaming and grass- fed;
• Fish especially high-fat fish that are high in omega-3 fatty acids, such as salmon,
herring, anchovies or sardines;
• Plant-based protein sources : nuts, legumes (peas, beans, and lentils,
vegetables (broccoli, spinach, cabbage, Brussels sprouts), tofu (compressed soybeans),
mushrooms, and quorn (protein derived from a fungus or fungus).

Replace red meat more with white meat, fish, tofu or quorn.

Replace animal protein sources (meat , fish, cheese and eggs) more often with
vegetable protein sources.

carbohydrates
carbohydrates are also called sugars .
Short or fast carbohydrates : glucose, fructose and sucrose. These are quickly absorbed from the intestine into the bloodstream and cause high sugar peaks
Long or slow carbohydrates : starch. Starch is made up of thousands of glucose units linked together. These often cause broad sugar spikes
(long-term elevated blood sugar levels).
Fiber : indigestible long carbohydrates. These are not absorbed into the bloodstream, but serve as food for our (good) intestinal bacteria.
Carbohydrates or sugars
• Increasing insulin, IGF and other hormone-like substances the
accelerate aging;
• Form sugar crosslinks that glue together the proteins that make up our tissues, thus ensuring:
 Wrinkles;
 stiffer blood vessels;
 Cateract (cataract);
 Renal function decline
 A stiffer urinary bladder ;
 A stiffer heart.
Laron dwarfs have less IGF and insulin circulating in their blood
and are virtually immune to cancer and diabetes.
larger people and animals are more likely to get cancer and to die more quickly.
A diet with a low glycemic index (less high sugar peaks) and a low glycemic load (less carbohydrates ).
reduces the risk of all kinds of aging diseases, such as:
heart attacks , diabetes, and strokes.
Whole -grain products are healthier than non-whole-wheat products (such as:
white bread or non-whole-wheat pasta), but still contain a lot of carbohydrates.
The same goes for spelled bread
From unhealthy to healthier
• White (wheat) bread, white pasta white rice, potatoes;
• Wholemeal (t a RWE) bread, whole wheat pasta , brown rice;
• Whole wheat (rye) sourdough bread;
• Oatmeal (porridge), vegetables, nuts, seeds, legumes, mushrooms , quinoa, fruit.

Fruit also contains sugars, but also a lot of fiber (so that the sugars in fruit are released more slowly
) and also contains thousands of healthy
substances that are not present in bread, pasta or rice
Consume fewer ’short’ sugars , such as (glucose, fructose and sucrose),
such as soft drinks, store fruit juices, cakes, pastries and sweets.
Also consume fewer ’long’ sugars, such as bread, potatoes,
rice, pasta or breakfast cereals.
In the morning, replace the bread or cereal with:
• Oatmeal porridge , nuts, seeds, fruit, dark chocolate, vegetables in the pan
such as spinach and tomato with tofu , quorn , legumes and/or eggs
(a few eggs per week are fine).
V Replace and strike in the afternoon and in the evening the potatoes, pasta and rice by:
• Legumes (beans, peas, lentils, soy);
• Padde chairs (oyster, mushrooms , shiitake, enokitake, …);
• An extra portion of vegetables (for example, cauliflower puree instead of mashed potatoes).

fats
saturated fatty acids (or fats).
• Fully saturated with hydrogen atoms (H);
• This makes the molecule straight (it doesn’t make a ’kink’);
• This allows these fatty acids to be closer to each other,
so that substances can easily
clump together anywhere in the body and also have a more ’syrupy’ and harder structure
(like butter instead of oil).

photo 2
Unsaturated fatty acids (or fats).
• The carbon chain is not completely saturated with hydrogen atoms
because there are one or more double bonds;
• This causes the molecule to kink;
• As a result, these molecules cannot connect closely to each other.
They are looser from each other, so that unsaturated fats are more liquid (oil instead of butter).

photo 3
Very unhealthy fatty acids (or fats):
Trans fatty acids : (closing the blood vessels)
are found in fried foods, commercial / industrial sweets
(such as pastries, cakes, candy bars, cake, …),
some margarines, fast food, ….

photo 4
Unhealthy fatty acids (or fats):
Saturated fatty acids : are mainly found in animal products,
such as (red) meat, milk, butter, cheese, ice cream and also in
(white) chocolate.
Note: not all products with saturated fatty acids are unhealthy
(for example, chocolate above 70% can be healthy for the heart and blood vessels).

photo 5

unsaturated fatty acids :
A Poly-unsaturated fatty acids (have multiple double bonds and are therefore also called polyunsaturated):
– omega 6 fatty acids: corn oil, sunflower oil, palm oil
Note: as we will see later, a diet that contains too much
omega 6 fatty acids cause increased inflammation in the body.

photo 6
Despite the fact that westerners eat less and less fat , they are getting fatter. people on a low-fat diet lose half as much weight as people on a low-sugar diet. Not so much fats, but sugars in particular play a role in cardiovascular disease.

However, there are healthy and unhealthy fats.
The very unhealthy fats (or fatty acids) are :
• Trans fatty acids: in industrially prepared foods,
such as margarine, fast food and ready-to-eat meals, fried foods such as French fries and croquettes and pastries
such as biscuits, cakes, pies, etc.

Less healthy fats (or fatty acids) are :
• Saturated fatty acids : in animal products,
such as high-fat meat, milk, cheese and in vegetable products
such as coconut milk, palm oil, chocolate, et cetera;
• Omega 6 fatty acids : (increased inflammation)
in meat and vegetable oils
such as sunflower oil, palm oil, corn oil , sesame oil,
et c Etera.

Healthy fats are :
• Omega 3 fatty acids : as in oily fish, nuts and linseed;
• Mono -unsaturated fatty acids : such as olive oil.
Attention: both omega 6 and omega 3 fatty acids are
polyunsaturated (polyunsaturated) fatty acids.

Omega 3 fatty acids :
• Can reduce the risk of a
heart attack , according to many large studies ;
• Are more effective
than statins in cardiovascular disease , according to a study of 140,000 patients ;
• Can drastically reduce the risk of depression , psychosis and relapse in manic depressives and play a role in the development of the brain of the fetus;
• Recommended by official bodies such as the American Psychiatric Association (apa), the American Heart Association (aha), and the European Society of Cardiology (esc);

• Inhibit inflammation down and offer a supportive role in autoimmune diseases.

Saturated (’straight’) fats come from :
• Animal sources: meat (the white bacon edges and veining in meat), cheese, butter and milk;
• Vegetable sources: palm oil, coconut oil and cocoa butter (which is found in chocolate).

Unsaturated (’bent’) fats :
• Omega 3 fatty acids: oily fish, walnuts, linseed;
• Omega 6 fatty acids: meat, sunflower oil, corn oil;
• Other unsaturated fatty acids: olive oil.

Saturated fats and cholesterol do not appear to be as unhealthy as
previously thought.
More food with healthy fats reduces the risk of aging diseases such
as Alzheimer’s disease, heart attacks, macular degeneration or stroke
Eat more healthy fats :
Through food : nuts, seeds, olives, avocados, oily fish (salmon, mackerel,
herring, anchovies, etc.);
via oils : extra virgin olive oil (mechanically pressed olive oil without heat or
chemical additives), walnut oil, linseed oil.
Many oils can be used in cold dishes, but not for baking.
G ood fats you eat in baking are:
• Olive oil
• avocado oil
• coconut oil
• Butter

power plants
Mitochondria are the power plants of our cells. The precursors of the mitochondria were small bacteria that produced energy inside larger bacteria.

photo 7 and 8

Mitochondria produce atp : this is a small molecule that sticks to proteins and thus activates or stops them (by changing the shape of the proteins).

photo 9
Atp is the ’life energy’ that powers our body.

The mitochondria and the mitochondrial DNA they contain become damaged as we age. As a result, less energy (atp) is
produced in the:
• Body cells : we get tired faster and need more rest;
• Brain cells: the ability to concentrate,
memory and thinking speed decrease ;
• Muscle cells: loss of strength and endurance;
• Heart cells: the heart contracts less strongly and weakens;
• Nerve cells: reflexes are slower;
• Eye and hearing cells: vision and hearing deteriorate;
• Insulin and fat cells: increased risk of diabetes.

Shoelaces and thread tangles
DNA is a very long molecule that contains the building instructions for the proteins.
Telomeres are the ends of a DNA strand
(telomeres are made up of DNA). It is the ’caps’ that ensure that the DNA strand does not fray.

photo 10
Telomeres play a role in aging :
• Telomeres shorten with each cell division. If they get too short.
the DNA is no longer protected (the caps are gone) and the cell will function less well (proteins are produced less well).
this is especially important with stem cells, which often have to divide
• In cells that divide very little (muscle and nerve cells), telomeres can become
damaged over time.

Cancer cells, reproductive cells and some worms can become
immortal by producing telomerase :
a protein that lengthens shortened telomeres.
Healthy nutrition and adequate body movement to the shortening of the telomeres counteract

Progeria is often referred to as a disease of aging, but it is not a true disease of aging. Progeria does mimic certain symptoms
of aging.

lesson 07 The 3 basic principles
laboratory animals and humans age faster and have a higher risk of cancer
if they consume a lot of glucose :
• Glucose activates IGF, which ensures faster growth and thus faster aging and also a higher risk of cancer because IGF promotes the growth of cells;
• Glucose is the main fuel for cancer cells;
• Glucose creates connections between proteins and thus causes
aging symptoms such as:
 Wrinkles;
 stiffer blood vessels (and increased blood pressure);
 stare;
 Increased clotability of the blood;
 Damage to nerves;
 decreased renal function;
 A less well-functioning immune system;
 …
These are all symptoms that also occur in diabetes called an ”accelerated disease of aging” in which elevated sugar levels occur, especially after meals.

The above insights also explain why:
• People with a lot of IGF in the blood are several times
more likely to develop cancer;
• Laboratory animals that consume a lot of sugar die more quickly from cancer;
• Individuals with dwarfism almost never get cancer;
• The taller a person is, the more likely they are to get cancer;
• Growth hormone accelerates aging
and increases the risk of cancer and diabetes;
• Experimental animals much longer can live by genes to
alter that play a role in insulin and IGF metabolism;
• Smaller animals and people live longer than larger ones

lesson 08 some practical matters food hourglass
the food hourglass is a restructuring of the food triangle to make it easier to have a better overview of the healthy lifestyle.
the food triangle is a product of the US Department of Agriculture,
(and is not about health and the food hourglass is).
Food Hourglass Features
• Makes an important distinction between good and bad
fats, red and white meat, regular tea and green tea,
omega 6 and omega 3 rich oils, and so on;
• Shows more clearly what unhealthy food is (and
does not cram the unhealthy food into a small ’forbidden top’);
• Offers alternatives to replace unhealthy food
(via the symmetrical shape and color composition of the hourglass);
• Is based not only on insights from nutrition ,
but also from medicine, biogerontology (the science
of aging), biochemistry and biology
(the evolution of man);
• Mainly focuses on the prevention of chronic diseases and
aging diseases , while weight loss
follows automatically.

lesson 09 unhealthy / healthy habits
First a summary table,
the following expanded by chapter,
on the contents of the table in five different chapters ,
more explained

Never eat = unhealthy Replaced by = Healthy food
Soft drinks , milk, (drinking) yogurt,
not freshly squeezed fruit juices Water, green tea, white tea, ginger tea ,
red wine, fiber smoothie, vegetable milk (including: soy milk, almond milk,
rice milk), coffee.
Bread, potatoes, pasta and rice Oatmeal porridge (bread substitute), legumes (beans, peas, lentils, soybeans), mushrooms
Fruit
vegetable
Fast food (burgers, pizza, hot dog’s, s nacks)
Red meat (pork, beef, s chaap, horse)
fried food Oily fish (salmon, mackerel, herring, anchovies, sardines),
Poultry (chicken and turkey), eggs, cheese, soy, quorn
Sweets (cookies, pastries, candy bars, ice cream) Dark chocolate, nuts, soy porridge , soy yogurt
Sugar
Salty
Omega 6 rich oils (corn oil, sunflower oil, palm oil, sesame seed oil),
margarine, butter, high fat sauces Sugar substitutes ( Stevia , tagatose, fruit)
Healthy flavor enhancers (herbs, garlic, onion, lemon juice, vinegar, potassium)
Healthy oils (olive oil, linseed oil,
walnut oil, canola oil, soybean oil,
perilla oil)

Drinks step 1
Green tea is not very healthy because ’antioxidants’, as well as the slightly toxic flavonoids contains that green tea:

• Reduces the risk of various cancers;
• Lowers the risk of strokes;
• Keep the skin healthy;
• Promotes weight loss by speeding up metabolism

White tea has an influence on the reduction of wrinkle formation

Ginger tea suppresses inflammation in the body

K offie exerts more health effects on the body than to cause health problems, as long as it is consumed in moderation
(up to 4 cups per day).
coffee reduces the risk of various aging diseases such as:
• Alzheimer’s;
• diabetes;
• Parkinson’s;
• Most cancers;
• Heart and vascular disease.

coffee increases the risk of :
• Osteoporosis;
• Withdrawal symptoms (headache, difficulty sleeping, difficulty concentrating);
• H artritmest oornissen (high dose);
• Irritation of the gastric and intestinal mucosa.

store-bought juices and soft drinks are unhealthy because they:
• Contain large doses of liquid sugar that cause high sugar peaks;
• May contain phosphates that accelerate aging;
• Contain artificial sweeteners that cause more weight gain.

Humans are not made by nature to digest milk and (drinking) yogurt
, even though they are lactose tolerant .
dairy products can increase the risk of:
• Parkinson’s;
• Osteoporosis;
• Prostate cancer and ovarian cancer;
• Unhealthy intestines.

This applies to animal milk, but not to breast milk (from breast milk),
which has a completely different composition than cow’s milk.
breastfeeding is healthy for the child.
the following milk alternatives are high in potassium :
• Vegetables ( (especially broccoli and dark green leafy vegetables such as
(cabbage or spinach));
• tofu;
• Soy porridge and soy yogurt fortified with potassium ;
• Vegetable milk (soy milk, rice milk, almond milk, …)
enriched with potassium ;
• Cheese (why cheese is healthier than milk will be discussed later).

A few tips:
• Drink enough, namely 2 liters per day
• Drink 1 to 2 glasses of water 15 to 20 minutes before breakfast;
• Drinking especially w a ter, green tea and more white tea or ginger tea;
• A maximum of 1 glass of alcohol per day, with alcohol-free days: give
your liver a rest every now and then. Diabetes patients and people who want to lose weight should drink less or no alcohol.

• Drink as little milk or (drink) yogurt as possible

Vegetables step 2
An overview in 4 different subdivided chapters

G roenten
Drastically reducing potatoes, bread, pasta and rice:
• Provides strong weight loss;
• Inhibits the development of various aging diseases;
• May cause type 2 diabetics to inject much less or no insulin;
• Is no ketogenic diet seen that sufficient sugars are consumed (from fruit, legumes, starchy vegetables, oatmeal porridge et cetera).

Switch to a day with :
1 breakfast without bread and without cereals;
• Replace the bread with oatmeal porridge (prepared with soy milk );
• Eat this oatmeal porridge with (dried) fruit (apple, strawberries, raspberries, blueberries, banana, grapes, blueberries, raspberries, peaches, raisins, etc.), nuts or dark chocolate
2 (hot or cold) meals with vegetables, poultry or oily fish and:
• A second serving of other vegetables;
• Legumes (beans, peas, lentils, …) or tofu;
• Mushrooms (oyster mushrooms, mushrooms, portobello, shiitake, enokitake, …) or quorn ;
• Eggs.

the glycemic index is a measure of blood sugar and insulin peaks. Eat low glycemic index products as much as possible .

Products with a high glycemic index are mainly
responsible for the enormous increase in obesity, diabetes, cardiovascular disease and accelerated aging.
Examples of such products are white bread, white rice, potatoes , mashed potatoes, breakfast cereals, French fries, brown bread, biscuits, chips, etc.
Oatmeal is healthier than other grains because it is very high in water-soluble fiber and substances that:
• Improve intestinal peristalsis;
• Ensure lower sugar and insulin peaks;
• Being healthy for the heart and blood vessels (which gives oatmeal an official health claim).

Glycemic Index Values Table
Foods with a high glycemic index
(over 50) Glycemic index
Glucose 100
Table sugar (sucrose ) 70
White bread 70
Very white bread (hamburger buns) 85
Brown bread 65
Boiled potatoes 75
White rice 70
Brown rice 60
fries 95
Mashed potatoes 90
’white’ pasta 55
Whole-weat pasta 50
cornflakes 85
cookies 70
Potato chips 80
Whole grain bread 40
Orange, pear 35
Apple, peach 30
Bye chocolate 22
Cherry, plum, grapefruit (or grapefruit) 21
Fruit sugar (fructose), soybeans 20
Tofu, walnuts, apricot 15
Lettuce, cabbage, broccoli, zucchini, onion, garlic, tomato, eggplant 10

Vegetable :
• Forms the basis of any healthy diet (as opposed to starchy products such as bread, potatoes, rice and pasta);
• Reduces the risk of certain types of cancer
• Reduces the risk of aging diseases (such as macular degeneration);
• Broccoli and cruciferous leafy vegetables, such as kale, Brussels sprouts and cauliflower, reduce the risk of cardiovascular disease

vegetable juice :
• Can greatly suppress tumor growth in mice;
• Is an ideal way to take in sufficient healthy nutrients every day

legumes
Legumes are (peas, beans, lentils, soy):
• Stabilize blood sugar levels;
• Contain little methionine,
which reduces protein production;
• Contains vegetable proteins that are healthier than animal proteins.

soy:
• May reduce the risk of hormone-sensitive cancers such as
breast cancer;
• Has a good effect on heart and blood vessels.

non-fermented soy products : tofu and soy milk
fermented soy products (somewhat ’ digested ’
by bacteria and fungi): miso, natto and tempeh.
Tofu (made from soybeans):
• May reduce the risk of dementia later on for young people;
• Could increase the risk of dementia in the elderly, according to two studies
N atto
• Contains nattokinase , the blood less solidifying ingot making;
• Contains vitamin K2 that is healthy for the heart and blood vessels.

Regular yogurt can be replaced by soy porridge or soy yogurt . Animal milk can be replaced by vegetable soy milk. red meat can be replaced by soy products such as tofu, miso, natto and tempeh.

Padde chairs
Mushrooms stimulate the immune system, which means they exert
a cancer-fighting effect and can reduce the risk of breast and stomach cancer.
In Japan , doctors use mushrooms as a supportive treatment for chemotherapy.
Quorn is made from a fungus and contains a lot of protein and
can therefore serve as a meat substitute.
Protein-rich products that can serve as
meat substitutes are:
• Quorn
• tofu

as possible meat substitutes, soy and quorn are in
step 3 of the food hourglass in oily fish and poultry.
but these foods can also serve as substitutes for potatoes, pasta and rice.

Fruit
A sufficient daily intake of fruit:
• Reduces overall mortality;
• Inhibits skin aging (especially due to red and blue fruits, such as strawberries, raspberries, pomegranate and blueberries);
• Keeps blood vessels healthy;
• Reduces the risk of Alzheimer’s disease and general cognitive decline (especially blue fruits such as blueberries, blackberries, and myrtleberries).
Drink one glass of freshly squeezed fruit juice a day, with fiber and preferably also made with vegetables (vegetables contain fewer sugars). Do not peel fruit , but do wash and dry.
Wrinkle formation can be combated in the following ways:
From the inside :
• Eat a lot of fruits, especially red and blue fruits;
• Drink freshly squeezed fruit juice every day;
• Drinking green and white tea;
• Limit butter, dairy products, red meat and sugar intake;
• Quit smoking.
From the outside :
• Sunscreen with at least factor 30, apply every 2 hours;
• wide brim hat;
• Daily day cream with a factor of at least 15 (4 is too little);
• If you still want to look tanned, you can use a self-tanning cream.

Fatty fish and poultry step 3
An overview in 2 different subdivided chapters
Fatty fish and poultry
Unlike animal proteins, the following applies to vegetable proteins :
• They contain less sulfur-containing amino acids that acidify the blood;
• They contain less methionine which stimulates protein production ;
• They reduce the risk of osteoporosis ( osteoporosis );
• Since these proteins are consumed through vegetables, legumes and other plant sources, these proteins provide a host of additional health benefits.
Chickens and cows no longer eat grass , so their meat and eggs contain much more inflammation- promoting omega-6 fatty acids than inflammation- inhibiting omega-3 fatty acids.

Organic meat and eggs come from animals that grow up in a more natural environment.

Eggs and cheese cholesterol
For most people, too much cholesterol does
not play an important role in cardiovascular disease because:
• The body itself makes most of the cholesterol;
• What is more important is what happens to the cholesterol in the blood:
 Sugary cholesterol (due to high sugar consumption or diabetes) is stickier;
 Oxidized cholesterol (due to too few flavonoids from fruits, vegetables,
or green tea) is stickier.

Eating a few eggs a week:
• Does not affect cholesterol levels.

Although cheese is made from milk, it can still be eaten
because cheese:
• One form of super digested milk is (digestive enzymes and bacteria are added to the milk to make the cheese);
• An important source is vitamin K2 (menaquinone);
• Contains bacteria that keep the gut healthy
(probiotics, especially in aged cheese).
diseases. Probably because cheese has an important role for k2 or menaquinone164 vitamin k2 is a substance that has a beneficial effect on heart and blood vessels
, so cheese is the only dairy product that is in the food hourglass. Cheese is ideal for those who still occasionally want to eat (spelt) bread,
often the habit, people who eat little meat but do eat cheese such as delicious goat cheese live longer on average

Dark chocolate, nuts, sojapap, soy yogurt step 4
About sweet snacks
Snacks add up to the total number of daily calories .
sweets are highly addictive and cause withdrawal symptoms (pseudo hunger) , such as:
• A sudden strong urge for sweets;
• fatigue;
• Concentration disorders;
• To sweat;
• Trembling legs or a feeling of weakness in the legs.

often these withdrawal symptoms are confused with hunger. However, real hunger is characterized by:
• An ordinary (not strong) urge for food
(no sweets);
• Absence of withdrawal symptoms (see above);
• A kind of ’taste sensation’ that is located at the back of the throat.

The only way this daily craving for sweets
to overcome is:
• Complete abstinence: remove all sweets (biscuits, cake, ice cream, but also chips ) from the house, and replace them with healthy snacks, such as:
 ( reheated ) oatmeal porridge;
 (dried) fruits such as grapes, peaches, strawberries, blueberries, apples, etc.;
 Soy porridge or soy yogurt;
 Dark chocolate;
 nuts;
 Olives, (feta) cheese, avocado;
 Cherry tomatoes, cauliflower, broccoli, peppers, whether or not dipped in hummes, pesto or other dipping sauces.

Over time, withdrawal symptoms (or pseudo-hunger) no longer occur and the taste sensations change (fruit tastes really sweet again).

Dark chocolate
Dark chocolate (more than 70% cocoa):
• Contains more and more powerful flavonoids than green tea;
• Lowers blood pressure;
• Improves the body’s insulin sensitivity
(sugars stay in the bloodstream for a shorter time);
• Reduces the risk of cardiovascular disease.

A large daily intake of pure cocoa (as with the Kuna Indians) in combination with a healthy diet drastically reduces the risk of cardiovascular disease, cancer and diabetes.

Soy porridge and soy yogurt (and fiber)
The following can be added to soy porridge and soy yogurt :
• A teaspoon of fiber;
• Pieces of walnut or other nuts;
• A teaspoon of linseed.

Fiber
• Ensure better intestinal peristalsis;
• Influence the composition of the gut bacteria and in that way which vitamins, short-chain fatty acids and other nutrients the gut bacteria make.
These substances have an important influence on our general health;
• Craving the sugar spikes in the blood because they ’package’ the sugar molecules;
• In addition to soy porridge and soy yogurt, they can also be added to soup, fruit juice or vegetable soup.
There are 2 types of fibers:
• Water-insoluble fiber (such as wheat bran);
• Water-soluble fibers (such as insulin, arabic gum and oligo fructose).

useful 1 to 3 teaspoons of water-soluble and 1 to 3 teaspoons of
non-water-soluble fiber per day.

nuts
Eating a handful of walnuts every day reduces the risk of a heart attack .

Walnuts are healthy for the heart and blood vessels because they contain the following substances, among others:
• Omega 3 fatty acids that ensure that the blood vessels are
less inflamed;
• Different forms of vitamin E that make the cholesterol particles less sticky;
• The amino acid arginine which is a vasodilator.

In addition, research shows that walnuts make
the brain age less quickly.

S uikervervangers , healthy oils and flavor enhancers Level 5
Oils, butter, margarine and high-fat sauces
Butter is less healthy because it contains a lot of animal saturated fatty acids (which can clump anywhere in the body).
margarine is unhealthy because it contains saturated fats, trans fats and pro-inflammatory omega 6 fatty acids .
ol ijfolie is healthy, because the mono-unsaturated fatty acids
containing and compounds ( phenols ) such as oleo canthal:
• Olive oil reduces cholesterol and is an important part of the Mediterranean diet, but according to recent studies has not been shown to be heart protective ;
• Olive oil can slow down aging processes in the brain
(dementia) and the skin (wrinkle formation).

healthy oils are: olive oil, linseed oil, walnut oil, rapeseed canola oil, perilla oil and possibly soybean oil
unhealthy omega 6 rich oils are: corn oil and sunflower oil and the products that largely consist of these oils, such as mayonnaise.
Healthy oils for cooking are olive oil, avocado oil or canola oil.

Sugar and sugar substitutes
Aspartame and other artificial sweeteners are not recommended because they cause extra weight gain, even though they contain hardly any calories.
Healthy sugar substitutes are:
• S tevia : from the Stevia plant Stevia is 30 to 100 times as sweet as sugar;
• Tagatose : a milk sugar that is almost not absorbed in the intestine;
• Sugar alcohols such as erythritol are low in calories and cause very low sugar peaks.
• Fruit : Applesauce, crushed bananas, and date sugar are healthy sweeteners.

Agave nectar, (raw) honey and maple syrup mainly consist of sugars (fructose, glucose and sucrose) and are
therefore best not used much.

Salt and Potassium
According to some recent studies, salt intake plays a less important role in the prevention of cardiovascular disease.
In the west, however, too much salt (sodium chloride) and too little potassium are ingested.
A deficiency of potassium is also said to play an important role in high blood pressure than just an excess of salt.
Products that contain a lot of potassium are fruits and vegetables such as: apricots, pears, mangoes, raisins, bananas, figs, tomatoes, avocados and soy.

A good balance between salt and potassium lowers the risk of strokes.

Spices
Herbs, such as parsley, thyme, rosemary, turmeric , basil, oregano, cinnamon, marjoram, or mint:
• Reduce the risk of cancer and slow the growth of cancer cells;
• Have a positive influence on aging
diseases such as dementia or diabetes.
Turmeric , a substance derived from the turmeric root:
• Inhibits the production of inflammatory proteins.
• Inhibits the production of proteins that promote cell growth and cancer growth ;
• Inhibits the clumping of Alzheimer’s proteins ;
• Reduces the build-up of lipofuscin (an ’aging pigment’) in the cells.

Dietary Supplements
As for dietary supplements , research published in high impact factor journals shows that:
• Antioxidants do not extend life;
• Most antioxidants are unhealthy in the long run;
• Vitamin E plays no role in preventing cardiovascular disease;
• Vitamin C can be a pro oxidant (especially in high doses).

it is important to distinguish between:
• Deficiencies : These are severe deficiencies that lead to short-term health problems;
• Suboptimal Deficiencies : These are minor deficiencies that lead to long-term health problems and accelerate the aging process.

smart food supplements :
• Play mainly on the metabolism (such as magnesium, B vitamins and iodine);
• Activate the body’s own antioxidant system
( such as selenium);
• Filling common suboptimal deficits to
(such as vitamin D).

note that none of these smart dietary supplements are ”antioxidants.”
Examples of smart dietary supplements are:
• Magnesium (300 to 600 mg per day, in the form of magnesium taurate or magnesium citrate);
• A B vitamin complex with vitamins B1, B2, B3, B5, B6,
B9 and B12 (several times the recommended daily amount per day);
• Iodine ( maximum 200 micrograms per day);
• Selenium (maximum 100 micrograms per day in the form
of selenium yeast);
• Vitamin D (2000 units or 40 micrograms per day);
• This may be supplemented with a multivitamin complex
to provide the most vitamins and minerals .

Vegetables, fruits, nuts, mushrooms, oily fish and legumes contain thousands of other substances that are not found in dietary supplements and that have an important influence on our health.

Medication
Most medicines do not cure, but the symptoms of the disease are
drummed in .

many people underestimate the side effects of drugs.

even medication known for its minor side effects
still upsets balances in the body. Some
examples of these medications include antacids
(potone pump inhibitors), sleep medications, and pain relievers.
Patients should be better informed about
the consequences of medication and the importance of a healthy diet
for the body (including with concrete figures).
reasons why this does not happen are lack of time , underestimating
the intelligence or motivation of the patient and often too little training of health care providers in preventive medicine
(with too much focus on curing diseases rather than maintaining health) .

lesson 10 longer young plan
shortages avoid step 1
the avoidance of shortages of key micronutrients
can reduce the aging process slow and the risk of aging diseases.
The industrialization of our food means that our food contains many
empty calories with many macronutrients (carbohydrates, fats and proteins) and few micronutrients (such as vitamins and minerals).

Examples of important micronutrients include:
B vitamins : reduce brain shrinkage and play an important
role in energy metabolism.

food with lots of B vitamins :
• Sea food : salmon, mussels, shrimp;
• Oatmeal;
• Vegetables and fruit;
• Nuts and seeds;
• Chicken and eggs.

Supplement : best a supplement that contains various B vitamins
that are dosed in high enough.
Magnesium : healthy for the heart and blood vessels, plays an important
role in sugar and energy metabolism.

foods high in magnesium:
• Green leafy vegetables: kale, Brussels sprouts, spinach;
• Nuts and seeds;
• legumes.

Supplement : best in the form of magnesium malate, 300 to 600 mg/day.

Selenium : part of proteins that neutralize free radicals or are
active in the immune system.
Foods high in selenium :
• Nuts: Brazil nuts (Brazil nuts) – no more than a few
Brazil nuts per week;
• Seeds and kernels;
• Sea food: salmon, sardines, tuna, crab, oysters, mussels, squid;
• Mushrooms: portobello, shiitake, crimini.

supplement : selenium yeast, 100 micrograms per day

vitamin D : important for the immune system and metabolism,
reduces the risk of osteoporosis.
Sunlight : produces vitamin D but ages the skin.
Supplement : cholecalciferol (vitamin D3), at two-thousand uizend
units per day (monitoring blood-shot).

vitamin K : prevents hardening of the blood vessels. Reduces the
risk of osteoporosis. Works together with vitamin D.
food with a lot of vitamin K
• green leafy vegetables;
• Fermented foods: natto, miso, tempeh, cheese;
• Herbs: parsley, dried basil.

supplement : for example vitamin K2-7, 45 micrograms per day
there are supplements with as much vitamin K as vitamin D.

Potassium : may reduce the risk of high blood d ress and strokes.
Foods high in potassium:
• Green leafy vegetables: spinach, cabbage, Brussels sprouts;
• Legumes: beans, peas;
• Fruits: apricots, peaches, prunes, raisins, avocado, figs.

use potassium salt instead of standard sodium salt.

iodine (maximum 200 micrograms per day) may also be helpful (regulates thyroid function and metabolism.
Supplements contain at most a few micronutrients. Many
thousands of other micronutrients are provided by a varied,
healthy diet. This in the form of vegetables, fruit, nuts,
seeds, legumes, fish, poultry, dark chocolate, green tea,
coffee, herbs and mushrooms.

hormesis stimulating step 2
Hormesis is the process by which minor damage or toxicity produces healthy
effects as it activates the repair, protection and detoxification mechanisms in the cells.

examples of hormesis are:
• Slightly toxic substances in medication (metformin) and food
(flavonoids, sulforaphane , alcohol);
• Prolonged or short-term intense exercise
(walking or high-intensity interval training;
• Radioactivity (presumably);
• Temperature (heat and cold).

hormesis also explains why many antioxidants do not slow down aging
and sometimes even shorten life. The ’antioxidants’ that can slow down aging often do so via hormesis.

detoxification often works through hormesis.
Examples of foods that contain hormetic components are
green tea, coffee, vegetables, dark chocolate and fruit.

growth stimulation reduce step 3

the general advice to lose weight and prevent overweight,
namely ’ eat less and exercise more’ is sadly bad .

a calorie is not always a calorie because:
• Not all nutrients we eat or drink are fully absorbed through the
gut;
• Some nutrients are not converted into calories, but are
used to build the body;
• The bacteria in our gut also consume nutrients or release
more;
• It also takes energy to digest and transform nutrients before they can be burned;
• Many Nutrients Can Affect Metabolism

on obesity , there are two main causes of large
” elephant in the por s eleinwinkel ’
elephant 1 (well known): an excess of fast sugars, in the form of soft drinks, candy, chips, cookies and fast food.
Elephant 2 (lesser known): an excess of carbohydrates, in the form
of starchy products such as bread, potatoes, pasta and rice.

These foods:
• Cause high sugar and insulin spikes that metabolic
re- programming, so we quickly get hungry and tired faster (so we eat more and exercise less we);
• Are addictive and unsatisfying;
• Ensure that we fewer other macronutr iënten food (such as
healthy fats and vegetable proteins);
• Its empty calories: They contain very few healthy micronutrients (vitamins, minerals, flavonoids, omega 3 fatty acids, and so on).

other elephants are:
• Too much animal protein (especially in red processed meat ):
• Too many unhealthy fats , such as trans fats in industrially prepared pastries and omega-6 rich oils, such as corn oil and sunflower oil.

also important:
• An oversupply of (often carbohydrate-rich) products and a
lack of healthy alternatives (for example in vending machines or in the restaurant);
• Not enough time to prepare healthy, tasty food;
• Unhealthy food is often cheaper;
• A lot of marketing for unhealthy food, even aimed at young children (’healthy’ whole grain breakfast cereals or cookies containing 75 % carbohydrates);
• Lack of knowledge about the importance of a healthy diet;
• Disruption of sleep and circadian rhythm (night work or irregular shifts increase the risk of obesity and diabetes) till p erature (the warmer, the easier you arrive), emotions (stress, anxiety or unhappiness can lead to overeating) or unhealthy food during pregnancy (programs the metabolism of the fetus so that it is more likely to be overweight later on).

Schedule sequence oversupply of unhealthy food :

food with an excess of carbohydrates
(bread, pasta, potatoes, rice) and fast sugars
(soft drinks, biscuits, pastries, …)

high sugar level

high insulin peaks

fat cells by insulin are programmed
to store up to fats

blood sugar drops several hours after a meal

fat cells release too little fat (acids) into the bloodstream

strong higher and fatigue (due to a shortage of both carbohydrates and fats)

eating more, especially fast carbohydrates, due to hunger and less
exercise, due to fatigue

O weight
Growth Stimulation wo r dt caused by growth inducing substances, such as
glucose, amino acids, insulin, IGF, growth hormone and testosterone, which are:
• Activate aging mechanisms and switches in the cell;
• Turn off repair, protection and maintenance mechanisms in the cell.
This leads to more protein clumping, sugar crosslink formation,
mitochondrial damage, and so on.

growth stimulation can be reduced by:
• Eat fewer carbohydrates , both fast (soda, candy, chips, cookies, store fruit juices) and slower carbohydrates (bread, potatoes, rice, pasta);
• Less animal proteins to take ;
• The gastric emptying and release of sugars in the bloodstream to slow down by means of:
 Fiber (in vegetables, fruit, mushrooms, …);
 Healthy fats (olive oil, canola oil, walnut oil, olives, avocados, nuts, …);
 Vinegar (or other acidic foods, such as lemon juice);
• Specific substances that inhibit growth stimulation (such as flavonoids, curcumin, …) in apples, capers, turmeric, blueberries, coffee, tea, broccoli, …;
• After the meal to exercise to do (stationary cycling, lifting weights, hiking), which flattens the sugar spikes;
• Calorie restriction : eat about one quarter less than you need;
• (partial) fasting : for example 2 to 3 days at the end of each season.
The food hourglass is a nutritional model that integrates these insights

aging reverse step 4
reverse aging
Animal experiments and human medicines show that it is possible to not only slow down aging , but also
reverse it.

rejuvenating people can happen through:
• Vaccines against protein clumping;
• Lysosomal proteins that help the lysosomes digest the waste in the cells;
• Crosslink breakers that break the cross links so that our tissues become flexible again;
• Pieces of mitochondrial DNA that replace the damaged mitochondrial DNA and thus rejuvenate the mitochondria;
• Stem cells that replace old or lost stem cells;
• Crispr proteins that can accurately repair or reprogram DNA ;
• Transfusions with young blood or specific bloedst o ffen that rejuvenate body;
• …

some reflections on aging, longer life and immortality
aging can be regarded as a one hundred percent lethal multifactorial multi- system disease that is one hundred percent inherited
and the result of natural (evolutionary) neglect.
Many people do not want to see aging as a disease because it would stigmatize the elderly and imply that
aging can and should be ’ cured ’ .
Yet most of the diseases that plague the West are the result of aging : cardiovascular disease, type 2 diabetes, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease , muscular degeneration, sarcopenia (the wasting of muscles), osteoporosis, stroke are all aging diseases.
Slowing down aging also drastically reduces the risk of aging diseases because they are basically the same.
do we want to grow old
many people do not want to grow old (healthily), usually for fear of boredom , loss of meaning, intellectual stagnation or over population.

solutions can be devised for all these problems.

population predictions that go far enough into the future (three hundred years or more) show that not overpopulation, but underpopulation is a possible scenario that could even eventually mean the end of humanity.
a new society
as a result of both natural (evolutionary) mechanisms and social and scientific breakthroughs, people will on average grow older .

biologically, there is no ultimate age limit for our species.

the fact that we will always continue to live longer, will bring great social and economic changes bring

The healthiest way to retirement is to keep working (full time, part time or volunteer) to go.

Source:
Bmi text: https://www.bereken.nl/bmi
Information extracted and summarized from the books
Click on the photo of the front case of the books ,
if you found this information interesting in this course
or if you want to know more about it or order it

(Fr)
Cours personnels – Nutrition et volonté de santé

Contenu de la leçon 0
CHERCHEZ D’ABORD LE COURS « Cherchez d’abord le royaume de Dieu »
et tout vous sera donné
Leçon 01 introduction
Leçon 02 comment adopter une attitude saine Leçon 03 la bonne nutrition

Nutrition et corps humain
Leçon 04 qu’est-ce qu’une alimentation saine
leçon 05 pourquoi vieillissons-nous
Nous vieillissons parce que
leçon 06 ce qui nous fait vieillir
protéines
glucides
graisses
énergie plantes
leçon 07 Les 3 principes de base
leçon 08 quelques questions pratiques sablier alimentaire
leçon 09 habitudes malsaines / saines
boissons
légumes
légumineuses chaises de
crapaud chaises de crapaud fruits poisson gras et œufs de volaille fromage cholestérol chocolat noir soja noix de pap, yaourt de soja pour les collations chocolat noir sucré bouillie de soja et yaourt de soja (et fibres) fibres noix

huiles, beurre, margarine et sauces riches en matières grasses
sucre et succédanés du sucre
sel et potassium suppléments nutritionnels à
base de plantes
suppléments
nutritionnels intelligents
médicaments
leçon 10 plus jeune plan
éviter les pénuries
stimuler la
croissance réduire le
vieillissement
voulons-nous vieillir
une nouvelle société

lesson1 l’ introduction
J’ai un bon cœur, et ma façon de syntaxe est mauvaise,
par le seigneur il rassemble les gens, dans des compétences différentes font naître en nous.
de faire son travail, et de laisser son éducation de son amour travailler avec nous.
pour terminer ce cours.
l’œuvre de Dieu qui nous appelle à amener ce parcours en un tout amoureux, se
manifeste dans l’œuvre d’amour entre nous dans ce parcours,
afin qu’il nous rassemble dans son amour
Mon surnom est gwenovitch et m’a mis à l’amour du bien ,
de vivre et de vous convaincre que je sens que je .
Je n toute honnêteté, la vérité est ,
j’ai des documents combinés en un seul cours
afin que vous puissiez tirer votre plan dans l’oppression du mal à survivre.
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. 5Tout vallée doit être rempli, chaque montagne ou d’une colline doit être nivelé; les chemins sinueux doivent être droites, les routes rugueuses lisses. 6et toute l’ humanité verra le salut de Dieu. 7Il dit à ceux qui sont allés en grand nombre pour être baptisé par lui: « Pain de vipères, qui vous a dit que vous pouvez fuir la colère menaçante? 8Bring donc des fruits que la repentance de BEFIT
(en suivant les cours),
et ne dites pas à vous – mêmes: Nous avons Abraham pour père! En vérité, je vous le dis, que le pouvoir de Dieu de hath pour élever des enfants à Abraham de ces pierres. 9Already les mensonges de hache à la racine des arbres. Ainsi , chaque arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 10Les personnes lui maintenant demandé: « Que ferons – nous alors? » 11He leur dit: « Que celui qui a part de doubles vêtements avec celui qui n’a rien, et celui qui a la nourriture, laissez – le faire la même chose. » 12 collectionneurs vint aussi à se faire baptiser et lui demandèrent: « Maître, que ferons – nous? » 13Il leur dit: « Ne pas demander plus que ce qui a été nommé pour vous. » 14Soldiers lui aussi remis en question,
« Et nous, que ferons – nous? » Il répondit: « Ne pas piller tout le monde, rien extorquer de personne, mais contentez -vous de votre salaire. » 15Because les gens étaient pleins d’espoir, et tout le monde se sont interrogés sur John s’il ne serait pas le Messie, 16 Jean répondit tout, je vous baptise avec de l’ eau, mais plus fort que moi est à venir; Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec l’Esprit Saint et le feu. 17Le ventilateur est dans sa main pour purifier son aire de battage et de recueillir son blé dans le grenier, mais la paille , il la brûlera dans un feu inextinguible , donc suivre l’amour du Seigneur « .

Leçon 2 comment démarrer une posture saine
Le livre sur la tromperie explique notre santé , vivre plus longtemps ,
commence par notre alimentation , à savoir comment nous nous opposons à notre santé,
les temps modernes nous ont parlé à travers la publicité et nous ont induits en erreur ,
pour augmenter davantage en tant qu’entreprise pour plus de ventes pour nous faire sentir plus riche ,
si nous lisons les derniers textes dans les livres , par Kris Verburgh” , maintenant vous pensez que vous pouvez connaître la vérité suivez le serpent qui a piégé Eva dans le jardin d’Eden pour manger la pomme interdite , puis les a recouverts tous les deux parce qu’ils étaient nus avant dieu . vous avez le droit site pour examiner le tuyau nous ne nous laissons être induits en erreur et, ou vous veut la volonté de notre Seigneur nous permet de nous voir ne pas laisser plus induits en erreur comme Eve a été trompée par le serpent, un vendeur qui ne peut rien faire , il ou elle est aux commandes de l’esclavage (serpent) recherche l’ensemble du site Web pour votre santé , et le droit à la liberté sur leur santé sur les régimes trompeurs , a déclaré le livre sur la manipulation comment les gens sont induits en erreur , pour se glorifier au prix de de la santé de la population , qui n’a rien à voir avec l’ amour de Dieu , alors prenez la responsabilité de votre propre santé en main , et faites confiance ou examinez mon travail pour que vous sachiez ce que vous mangez , parce que M. vous a alerté comme eve, tu ne dois pas manger de l’arbre du bien et du mal

leçon 3 la bonne nutrition
conditions de vie très précaires
le tableau clinique moyen a également complètement changé en raison du changement de mode de vie. Dans la première moitié de ce siècle, les maladies infectieuses, comme la tuberculose, par exemple, étaient encore la priorité numéro un.
Grâce aux progrès de la médecine et à de meilleures conditions d’hygiène, cela a définitivement changé.Aujourd’hui, nous ne sommes plus principalement menacés par les maladies infectieuses, mais par des conditions de vie écœurantes.
Aussi contradictoire que cela puisse paraître :
en profitant pleinement de la prospérité que nous offre notre société de bien-être, nous mettons nos vies en grand danger.
en défense, y a-t-il quatre choses contre lesquelles nous nous protégeons ici sur le site à travers les cours que les gens modernes mettent leur santé en danger et augmentent le risque de « maladies de la richesse » si vous ne suivez pas les cours ?
• alimentation déséquilibrée – malsaine;
• Abus de stimulants;
• Le soi-disant di-stress, donc le stress qui n’a pas été traité ;
• Manque de mouvement.

la nourriture et le corps humain
la nourriture fournit à notre corps le carburant pour l’énergie et les substances nécessaires à l’entretien du corps, à la croissance et à la reproduction.
Même avant la naissance, le développement du bébé est influencé par la nutrition. Via le cordon ombilical, l’embryon est fourni par la mère avec tous les nutriments nécessaires, qu’elle a absorbés par son alimentation.
La digestion garantit que le corps peut absorber les nutriments nécessaires de la nourriture, après quoi ils sont transportés dans la circulation sanguine et rendus productifs par le métabolisme . Le métabolisme, la circulation et notre système immunitaire ne peuvent fonctionner de manière optimale que si tous les nutriments nécessaires sont présents dans les aliments.
Si l’on doit se passer de certains nutriments pendant un certain temps, cela a une influence négative non seulement sur les organes individuels, mais aussi sur l’état physique général, la perception, la capacité de concentration et de réaction. Une carence continue d’un ou plusieurs nutriments peut donc avoir des conséquences graves.
Les plantes sont vitales
contrairement à la plupart des plantes, les humains et les animaux ne sont pas capables d’accumuler divers glucides (sucres), graisses et protéines (protéines) dans le corps avec l’aide de la lumière du soleil.

Photo 1
Par conséquent, une personne devrait manger des aliments végétaux, du poisson ou moins de viande.
Ces aliments contiennent généralement des systèmes complexes de glucides, de protéines, de graisses, de minéraux, de vitamines et d’autres substances.
Stockage dans le corps
Le corps est capable de se protéger contre les pénuries soudaines en stockant un excès de certains nutriments. Bien que le corps puisse le supporter,
cela dépend du surplus et variera d’une personne à l’autre.
Le type d’aliment et sa préparation ont une influence majeure sur le fonctionnement de l’intestin. De plus, le métabolisme régule comment et combien de nutriments
sont utilisés
Le corps peut s’adapter à des conditions nutritionnelles inhabituelles pendant une période plus ou moins longue .
Par exemple , lorsqu’il y a un manque de nutrition , la réserve de graisse est décomposée.
L’organisme économisera de l’énergie en ralentissant les processus importants et en réduisant l’activité globale. En conséquence, l’apathie se produit : l’engagement et la performance se détériorent.
Chez les enfants, des carences persistantes en certains nutriments affectent à la fois la croissance et le développement mental. La susceptibilité aux maladies infectieuses augmente également. Quiconque suit inconsciemment un régime alimentaire incorrect pendant une longue période risque de tomber gravement malade à long terme

Leçon 04 qu’est-ce qu’une alimentation saine
Chaque jour , nous sommes bombardés de santé annonces de conseils à travers des magazines populaires, des talk – shows, des documentaires et des programmes de cuisine sur internet vous obtenez un flot de livres de santé et de l’ alimentation . Habituellement , ces livres écrits par les l jamboree ger oups « experts » pour leurs affaires aux ventes , autant que possible de vendre , comme eva adam tenté dans le jardin d’Eden , de sorte verl œufs clients d vendeur de vendre , avait seulement notre père si pour parler de ne pas manger de l’arbre du bien et du mal , récoltez donc le bien , donc vous avez choisi ce cours pour servir le seigneur et vous , sur la belle vie pour tous ceux qui font la volonté du seigneur , et sont à suivre l’ amour , et moissonne ce que j’ai semé , dans ce cours pour le seigneur , ne pas laisser la nature par les experts gourous vous induire en erreur , à déjouer un biochimiste donc à parler , tout médecin ou scientifique sait qu’il est difficile d’ être plus malin que trop , car à travers les valeurs de l’ argent à offre pour remplir leurs poches , et le WOR ld donc pas rouge ruine , donc semée ce cours pour M. son visage , par amour pour vous. leurs arguments pseudo-scientifiques, ou pire, avec un aperçu des études scientifiques réelles publiées qui ont mené scientifiquement incorrect w o e t est interprété ou mal. cela explique aussi tous les conseils de santé en conflit qui se propage dans les médias, afin que les gens finalement ne savent plus ce qui est sain et ce n’est pas. Et renoncer à leur santé , car il est plus facile , parce qu’ils ne se sentent plus ce qui est bon pour eux , et ne croient plus en elle dans la foi , parce qu’ils ont seulement un oeil à la tentation. Alors ne vous laissez pas berner comme vous à la biologie évolutive où je peux dans ce cours GRAMMES une avance à l’improvisation de l’homme qui partage l’amour avec vous , et dans mon cœur et le vôtre travaille .

Un vrai régime n’est pas un régime
Toute personne suivant un régime a tort. Après tout, suivre un régime suppose que quelqu’un fasse un effort supplémentaire pour manger moins pendant un certain temps. C’est comp l manger ridicule. Pourquoi voudriez-vous essayer de perdre du poids pendant une certaine période de temps, si vous savez qu’après cette période, ce poids reprendra lorsque vous mangerez à nouveau « normalement » ? = (effet yo-yo )
Une très bonne alimentation est une alimentation qui ne se termine jamais. C’est une habitude qui s’apprend et qui est maintenue tout au long de la vie, de sorte que des effets sur la santé à long terme peuvent réellement se produire.
De plus, perdre du poids ne doit pas être un effort, car si c’est un effort, vous ne durerez pas. Aussi, il est faux de supposer que vous devez « manger moins » pour perdre du poids. Si votre alimentation est saine, vous pouvez en manger autant que vous le souhaitez :
vous perdrez du poids de toute façon si vous êtes en surpoids.
le seul bon régime est un régime qui devient un mode de vie.
avec l’amour du Seigneur qui nous appelle dans sa saine gloire.
Et que le but du mode de vie n’est pas de perdre du poids,
mais de rester en bonne santé plus longtemps.
Parce que les gens sont des créatures d’habitude, il peut être difficile au début d’apprendre un nouveau modèle alimentaire – pour la vie – . Une motivation supplémentaire pour suivre ce modèle alimentaire est qu’il assure non seulement une perte de poids, mais qu’il ralentit également le vieillissement. Vous ne souffrez plus de pseudo-faim, qui comprend principalement une sensation de faiblesse et de difficulté à se concentrer et une forte envie de sucre, car le taux de sucre dans votre sang a de nouveau chuté après votre dernière poussée de sucre – mais la «vraie faim» qui accompagne envie de nourriture saine. où le seigneur nous appelle à vivre dans son amour à travers ce parcours.

De nombreuses maladies du vieillissement, telles que le cancer de la prostate, les maladies cardiovasculaires ou la dégénérescence maculaire, peuvent être prévenues ou ralenties par une alimentation saine.
les coûts des maladies chroniques seront inabordables pour les soins de santé à l’avenir . Programmes de prévention, mettant l’accent sur une alimentation saine. Peut réduire considérablement ces coûts.
Il existe de nombreuses recommandations alimentaires contradictoires car :
• De nombreuses études médicales sont à trop petite échelle ou ne
sont pas réalisées correctement , par exemple en raison d’une mauvaise répartition des sujets, de l’ absence d’utilisation d’un faux médicament (placebo) à des fins de comparaison, de l’absence de « aveuglement » des chercheurs, d’une mauvaise analyse statistique et bientôt;

• De nombreuses études médicales dans les médias populaires sont trop naïves ou mal interprétées

La plupart des régimes sont malsains et les gourous de la santé peuvent étayer leurs affirmations par des études scientifiques
((en raison de la tromperie du serpent qui a convaincu Eva (de vendre)) car :
• Ils s’appuient sur des études à petite échelle ou mal conduites publiées dans des revues scientifiques avec un faible facteur d’impact ;
• Ils tirent des conclusions trop profondes (tous les médicaments hypocholestérolémiants ne protègent pas automatiquement contre les crises cardiaques) ;
• Ils ne citent que les études qui confirment leurs déclarations et ignorent les études qui réfutent leurs déclarations ;
• Ils se concentrent sur un mécanisme biochimique et ignorent l’ensemble du tableau biochimique (en remplaçant les sucres « malsains » par des protéines « saines » selon le régime At-kins );
• Ils se concentrent principalement sur la perte de poids et ne tiennent pas compte des conséquences à long terme telles que le raccourcissement de la vie. Or, un régime ou un régime du point de vue de la biogérontologie , la science du vieillissement, tient compte de cela.

leçon 05 pourquoi vieillissons-nous
nous ne sommes pas l’ âge parce que nous usons c’est une idée fausse de la plupart des gens , mais pauvres modes de vie nous a forcés à lire notre manuel médical , nous allons rencontrer des maladies d’usure telles que l’ arthrose , également connue comme « commune usure des décennies de marche » , courir et soulever entraînent une usure irrévocable de nos articulations une autre maladie qui ressemble à l’usure est une coagulation des artères (athérosclérose) nos artères se ferment lentement lorsque des dégâts collants passent à travers
tels que la restauration rapide de produits préparés sur chaud et des aliments pleins de produits conservés. si vous mangez sain , vous pouvez considérablement ralentir plus âgés cibles prennent la démence maintenant. Notre cerveau est composé de 100 milliards de cellules cérébrales qui crépitent chaque jour, et elles finiront par subir des dommages à cause de cela . Bref, cela provoque une usure continue de nos organes et articulations, de sorte que le vieillissement est perçu comme quelque chose d’irréversible, comme une « usure inévitable ».

le vieillissement n’est pas seulement une question d’usure insurmontable. La nature permet aux chauves-souris et aux kolbries de s’user beaucoup plus lentement que les souris et les éléphants, compte tenu de leur métabolisme qui peut parfois être très rapide. Après tout, la nature peut déterminer elle-même à quelle vitesse les êtres vivants, ou les cellules, ne s’usent ou ne vieillissent tout simplement pas.
Nous vieillissons parce que
1. Les mutations ((nouvelles propriétés (corona)) qui garantissent qu’un organisme peut vivre plus longtemps ne sont d’ aucune utilité, car l’organisme meurt généralement beaucoup plus tôt de causes externes , telles que la violence, les accidents exploités par la société tels que la pauvreté et un mauvais exemple plus élevé : plus plus de 90 % des souris meurent avant l’âge d’un an (en faisant des cultures pour études), donc une mutation qui permettrait à la souris de vivre jusqu’à vingt ans ne sert à rien (et coûte de l’énergie).

2. Mutations ou propriété que les avantages offrent à un jeune âge ,
à un âge plus avancé, ont des inconvénients .
exemple : une meilleure absorption du calcium peut garantir que vous avez des os solides lorsque vous êtes jeune (la tromperie de la vente de géants du lait) , mais peut provoquer plus d’artériosclérose
(dépôts de calcium dans les parois des artères), ce qui vous rend plus susceptible de subir une crise cardiaque plus tard dans la vie .
3. Plus de fertilité (qui a généralement lieu pendant la puberté = x6),
peut avoir des inconvénients à un âge plus avancé.
exemple : les saumons qui meurent en reproduction et les eunuques qui vivent en moyenne 17 ans de plus parce qu’ils sont castrés .
Certaines espèces animales vieillissent beaucoup plus ou vieillissent beaucoup plus lentement.
c’est souvent parce que ces espèces animales sont mieux protégées contre les causes extérieures de mort, de sorte que toute mutation qui pourrait les faire vivre plus longtemps était utile et continuait d’exister.
les exemples sont :
• Armure et défense : tortues, coquillages et porcs-épics ;
• Taille du corps : éléphants et baleines ;
• Capacité de voler : oiseaux, chauves-souris et écureuils volants ;
• Éviter les prédateurs : des rats- taupes nus qui vivent sous terre, des
opossums qui échouent sur une île sans prédateurs ;
• Intelligence : humains, singes et oiseaux.
La ménopause et les grands – parents sont nés parce que les personnes âgées étaient de plus en plus utiles
: elles pouvaient s’occuper de leur progéniture et transmettre des connaissances. Ici sur le site et dans la vie de tous les jours.
Il n’y a pas de loi de la nature qui interdit l’ immortalité. Des
exemples de formes de vie qui sont immortels ou peut être rajeuni :
• polypes d’eau douce;
• La méduse Turnitopsis dohrnii, qui peut se rajeunir ;
• Les spermatozoïdes et les ovules, qui doivent rester jeunes pour que les bébés puissent naître jeunes ;
• Les cellules cancéreuses, qui peuvent continuer à se diviser pour toujours .
Notre propre corps est constitué de cellules qui se divisent depuis près de 4 milliards d’années
.

leçon 06 ce qui nous fait vieillir
les protéines ou les protéines sont les éléments constitutifs et les chevaux de bataille de nos cellules.
les protéines sont situées à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des cellules
(comme dans la circulation sanguine ou autour des cellules)
les sources animales de protéines sont : la viande, le poisson, le fromage et les œufs.
les sources de protéines à base de plantes comprennent : les noix, les graines, les légumineuses (pois, haricots et lentilles), le
quinoa (une pseudo-céréale liée aux épinards) et le tofu (soja comprimé)
les sources de protéines végétales sont plus saines que les sources de protéines animales

les différentes protéines ou sources de protéines sont
expliquées plus en détail dans les points suivants :
• Protéine
• Glucides
• graisses
• Centrales électriques

Protéines E

un excès de protéines accélère le vieillissement :
• Les protéines assurent plus de croissance, ce qui assure un vieillissement plus rapide ;
• Les protéines en continu agglutiner ensemble dans et autour de nos cellules, de sorte que les cellules deviennent « bouché » et endommagé. Ce processus joue un rôle dans :

 La maladie d’Alzheimer;
 La maladie de Parkinson ;
 Amylose (maladie générale des précipitations protéiques);
 Vieillissement général (tel que détérioration de la
vision, de l’audition, diminution de la fonction cardiaque, rénale et hépatique,
car les cellules se bouchent avec des protéines agglutinées);
 Des médicaments tels que la rapamycine allongent la durée de vie des animaux de laboratoire
car cette substance inhibe la production de protéines ;
 Les souris, les mouches des fruits et d’ autres animaux qui sont moins de protéines ou acides aminés mangent obtenir vivent plus longtemps;
 Les personnes qui atteignent un âge avancé mangent souvent peu d’ aliments riches en protéines comme la viande.

Une consommation élevée de protéines ou de viande apporte également :
• Un risque plus élevé d’ ostéoporose;
• Un fardeau pour le foie et les reins;
• Un risque accru de cancers non liés à l’ intestin , tels que le cancer du sein ;

• Moins bonne digestion dans les intestins, où la «pourriture»
des produits riches en protéines dans les intestins
libère des substances toxiques (risque plus élevé de cancer du côlon) et des morceaux de
protéines non digérées peuvent activer le système immunitaire
(risque plus élevé de maladies auto-immunes telles que l’ allergie au gluten .
Bien qu’il s’agisse d’un régime très populaire,
les régimes riches en protéines sont mauvais pour la santé. Ils provoquent une perte de poids.
Cependant, une carence (sévère) en protéines peut nuire à la santé.
La viande contient également des substances nécessaires telles que le zinc, le fer et la
carnosine qui sont importantes pour la santé.
L’agglutination de protéines (protéines), dans et autour de nos cellules,
joue un rôle important dans le vieillissement et les maladies liées au vieillissement. Les protéines s’accumulent dans, entre autres :
• Le cerveau (à l’origine des maladies d’Alzheimer , de Huntington et de Parkinson , caractérisées par des oublis, des troubles de la parole et du mouvement) ;
• Les nerfs (détérioration des réflexes, mauvaise régulation thermique ) ;
• Dans le cœur (fonction de pompage réduite du cœur, insuffisance cardiaque);
• Dans les vaisseaux sanguins (hémorragie cérébrale, infarctus intestinaux) ;
• Dans les poumons (diminution de l’élasticité des poumons, risque accru de pneumonie ).
L’accumulation généralisée de protéines est aussi souvent la cause ultime de décès chez les centenaires .
Les lysosomes sont de petites vésicules dans la cellule qui digèrent (”coupées en morceaux”) les déchets de la cellule, tels que les protéines accumulées
. Plus on vieillit, moins les lysosomes fonctionnent bien.
Manger beaucoup de protéines animales accélère le vieillissement et augmente le risque de cancer et de maladies du vieillissement, comme le diabète, les maladies cardiaques et la dégénérescence maculaire.
Les régimes riches en protéines assurent
• À court terme, perte de poids et parfois amélioration des paramètres corporels
(baisse de la tension artérielle, amélioration de la glycémie, etc.) ;
• A long terme, vieillissement accéléré.

Dans l’ ordre du malsain au plus sain :
• Viandes rouges transformées (vache, porc, mouton, cheval) :
salami, bacon, jambon, saucisse, saucisses à hot dog, etc.
• Viande rouge provenant d’ animaux de grande taille nourris de
produits céréaliers ;
• Viande rouge d’ animaux en liberté dans les pâturages et nourris à l’ herbe ;
• Viande blanche (volaille, comme le poulet, la dinde ou le faisan), de préférence en liberté
et nourrie à l’ herbe ;
• Poissons en particulier les poissons riches en graisses et riches en acides gras oméga-3, tels que le saumon, le
hareng, les anchois ou les sardines ;
• Sources de protéines végétales : noix, légumineuses (pois, haricots et lentilles,
légumes (brocoli, épinards, choux, choux de Bruxelles), tofu (soja compressé),
champignons et quorn (protéines d’un champignon ou d’un champignon).

Remplacez davantage la viande rouge par de la viande blanche, du poisson, du tofu ou du quorn.

Remplacez plus souvent les sources de protéines animales (viande , poisson, fromage et œufs) par
des sources de protéines végétales.

glucides
les glucides sont aussi appelés sucres .
Glucides courts ou rapides : glucose, fructose et saccharose. Ceux-ci sont rapidement absorbés dans la circulation sanguine à partir de l’intestin et provoquent des pics de sucre élevés
Glucides longs ou lents : amidon. L’amidon se compose de milliers d’unités de glucose liées entre elles. Ceux-ci provoquent souvent de larges pics de sucre (taux de sucre dans le sang élevés à long terme).

Fibres : glucides longs non digestibles. Ceux-ci ne sont pas absorbés dans la circulation sanguine, mais servent de nourriture à nos (bonnes) bactéries intestinales.
Glucides ou sucres
• L’ augmentation de l’ insuline, l’ IGF et d’ autres hormones comme substances du
accélèrent le vieillissement;
• Former des réticulations de sucre qui collent entre elles les protéines qui composent nos tissus, assurant ainsi :
 Les rides;
 vaisseaux sanguins plus rigides;
 Cateracte (cataracte);
 Diminution de la fonction rénale
 Une vessie plus rigide ;
 Un cœur plus raide.
Les nains Laron ont moins d’IGF et d’insuline circulant dans leur sang
et sont pratiquement immunisés contre le cancer et le diabète.
les personnes de grande taille et les animaux sont plus susceptibles d’avoir un cancer et de mourir plus rapidement.
Un régime avec un index glycémique bas (moins de pics de sucre élevés) et une charge glycémique basse (moins de glucides ).
réduit le risque de toutes sortes de maladies liées au vieillissement, telles que
les crises cardiaques , le diabète et les accidents vasculaires cérébraux.
Les produits à grains entiers sont plus sains que les produits sans blé entier (comme
le pain blanc ou les pâtes sans blé entier ), mais contiennent tout de même beaucoup de glucides.
Idem pour le pain d’épeautre
De malsain à plus sain
• Pain blanc (blé), pâtes blanches riz blanc, pommes de terre;
• Pain de blé entier (t a RWE), pâtes de blé entier , riz brun ;
• Pain au levain de blé entier (seigle);
• Gruau (bouillie), légumes, noix, graines, légumineuses, champignons , quinoa, fruits.

Les fruits contiennent également des sucres, mais aussi beaucoup de fibres (afin que les sucres des fruits soient libérés plus lentement
) et contiennent également des milliers de substances saines
qui ne sont pas présentes dans le pain, les pâtes ou le riz.
Consommez moins de sucres « courts » , tels que (glucose, fructose et saccharose),
tels que les boissons gazeuses, conservez les jus de fruits, les gâteaux, les pâtisseries et les sucreries.
Consommez également moins de sucres « longs », comme le pain, les pommes de terre, le
riz, les pâtes ou les céréales du petit- déjeuner.
Le matin, remplacez le pain ou les céréales par :
• Bouillie d’avoine , noix, graines, fruits, chocolat noir, légumes à la poêle
tels que les épinards et les tomates avec du tofu , du quorn , des légumineuses et/ou des œufs (quelques œufs par semaine suffisent
).
V Remplacer et frapper l’après-midi et le soir les pommes de terre, les pâtes et le riz par :
• Légumineuses (haricots, pois, lentilles, soja);
• Chaises Padde (huîtres, champignons , shiitake, enokitake, …);
• Une portion supplémentaire de légumes (par exemple, purée de chou-fleur au lieu de purée de pommes de terre).

graisses
acides gras saturés (ou graisses).
• Entièrement saturé d’atomes d’hydrogène (H);
• Cela rend la molécule droite (elle ne fait pas de « pli ») ;
• Cela permet à ces acides gras d’être plus proches les uns des autres, de
sorte que les substances peuvent facilement
s’agglomérer n’importe où dans le corps et avoir également une structure plus « sirupeuse » et plus dure
(comme du beurre au lieu de l’huile).

photo 2

Acides gras insaturés (ou graisses).
• La chaîne carbonée n’est pas complètement saturée en atomes d’ hydrogène
car il y a une ou plusieurs doubles liaisons ;
• Cela provoque le vrillage de la molécule;
• En conséquence, ces molécules ne peuvent pas se connecter étroitement les unes aux autres.
Ils sont plus lâches les uns des autres, de sorte que les graisses insaturées sont plus liquides (huile au lieu de beurre).

photo 3
Acides gras (ou graisses) très malsains :
Acides gras trans : (fermant les vaisseaux sanguins)
se retrouvent dans les aliments frits, les sucreries commerciales / industrielles (comme les pâtisseries, gâteaux, barres chocolatées, cake, …), certaines margarines, fast food, ….

photo 4
Acides gras (ou graisses) malsains :
Acides gras saturés : se trouvent principalement dans les produits d’origine animale,
tels que la viande (rouge), le lait, le beurre, le fromage, la crème glacée et aussi dans
le chocolat (blanc).
Remarque : tous les produits contenant des acides gras saturés ne sont pas mauvais pour la santé
(par exemple, le chocolat à plus de 70 % peut être sain pour le cœur et les vaisseaux sanguins).

photo 5

acides gras insaturés :
A Acides gras poly-insaturés (ont de multiples doubles liaisons et sont donc aussi appelés polyinsaturés) :
– acides gras oméga 6 : huile de maïs, huile de tournesol, huile de palme
Remarque : comme nous le verrons plus loin, une alimentation qui contient trop beaucoup d’
acides gras oméga 6 provoquent une inflammation accrue dans le corps.

photo 6
Malgré le fait que les occidentaux mangent de moins en moins de gras , ils grossissent. les personnes suivant un régime pauvre en graisses perdent deux fois moins de poids que les personnes suivant un régime pauvre en sucre.Pas tellement les graisses, mais les sucres en particulier jouent un rôle dans les maladies cardiovasculaires.

Cependant, il existe des graisses saines et malsaines .
Les graisses (ou acides gras) très malsaines sont :
• Acides gras trans : dans les aliments préparés industriellement,
tels que la margarine, la restauration rapide et les plats cuisinés, les aliments frits tels que les frites et les croquettes, et les pâtisseries
telles que les biscuits, les gâteaux, les tartes, etc.

Les graisses (ou acides gras) moins saines sont :
• Acides gras saturés : dans les produits d’origine animale,
tels que la viande grasse, le lait, le fromage et dans les produits végétaux
tels que le lait de coco, l’huile de palme, le chocolat, etc.
• Omega 6 acides gras : (augmentation de l’ inflammation)
dans les huiles à base de viande et de légumes ,
tels que l’ huile de tournesol, l’ huile de palme, l’ huile de maïs , l’ huile de sésame,
et c Etera.

Les graisses saines sont :
• Acides gras oméga 3 : comme dans les poissons gras, les noix et les graines de lin ;
• Acides gras mono- insaturés : comme l’huile d’olive.
Attention : les acides gras oméga 6 et oméga 3 sont des acides gras
polyinsaturés (polyinsaturés).

Acides gras oméga 3 :
• Peut réduire le risque de
crise cardiaque , selon de nombreuses grandes études ;
• Sont plus efficaces
que les statines dans les maladies cardiovasculaires , selon une étude de 140 000 patients ;
• Peut réduire drastiquement le risque de dépression , de psychose et de rechute chez les maniaco-dépressifs et jouer un rôle dans le développement du cerveau du fœtus ;
• Recommandé par des organismes officiels tels que l’American Psychiatric Association (apa), l’American Heart Association (aha) et la Société européenne de cardiologie (esc);

• Inhibit l’ inflammation vers le bas et offrir un rôle de soutien dans les maladies auto – immunes.

Les graisses saturées (’pures’) proviennent de :
• Sources animales : viande (les tranches de bacon blanc et les veines de la viande), fromage, beurre et lait ;
• Sources végétales : huile de palme, huile de coco et beurre de cacao (que l’on trouve dans le chocolat).

Graisses insaturées (’courbées’) :
• Acides gras oméga 3 : poissons gras, noix, graines de lin ;
• Acides gras oméga 6 : viande, huile de tournesol, huile de maïs ;
• Autres acides gras insaturés : huile d’olive.

Les graisses saturées et le cholestérol ne semblent pas aussi mauvais pour la santé qu’on
ne le pensait auparavant.
Plus de nourriture avec des graisses saines réduit le risque de maladies du vieillissement telles
que la maladie d’Alzheimer, les crises cardiaques, la dégénérescence maculaire ou les accidents vasculaires cérébraux
Mangez plus de graisses saines :
Par l’ alimentation : noix, graines, olives, avocats, poissons gras (saumon, maquereau,
hareng, anchois, etc.) ;
via les huiles : huile d’olive extra vierge (huile d’olive de pression mécanique sans chaleur ni
additifs chimiques), huile de noix, huile de lin.
De nombreuses huiles peuvent être utilisées dans des plats froids, mais pas pour la cuisson.
Les bonnes graisses que vous mangez en pâtisserie sont :
• Huile d’olive
• huile d’avocat
• huile de noix de coco
• Le beurre

centrales électriques
Les mitochondries sont les centrales électriques de nos cellules. Les précurseurs des mitochondries étaient de petites bactéries qui produisaient de l’énergie à l’intérieur de bactéries plus grosses.

photos 7 et 8
Les mitochondries produisent de l’ atp : c’est une petite molécule qui adhère aux protéines et ainsi les active ou les arrête (en changeant la forme des protéines).

photo 9
Atp est «l’énergie vitale» qui alimente notre corps.

Les mitochondries et l’ADN mitochondrial qu’elles contiennent s’endommagent avec l’âge. En conséquence, moins d’énergie (atp) est
produite dans :
• Cellules du corps : on se fatigue plus vite et on a besoin de plus de repos ;
• Cellules cérébrales : la capacité de concentration, la
mémoire et la vitesse de réflexion diminuent ;
• Cellules musculaires : perte de force et d’endurance ;
• Cellules cardiaques : le cœur se contracte moins fortement et s’affaiblit ;
• Cellules nerveuses : les réflexes sont plus lents ;
• Cellules oculaires et auditives : la vision et l’audition se détériorent ;
• Insuline et cellules graisseuses : risque accru de diabète.

Lacets et enchevêtrements de fils
L’ADN est une très longue molécule qui contient les instructions de construction des protéines.
Les télomères sont les extrémités d’ un brin d’ADN
(les télomères sont constitués d’ADN). Ce sont les « bouchons » qui garantissent que le brin d’ADN ne s’effiloche pas.

photo 10
Les télomères jouent un rôle dans le vieillissement :
• Les télomères raccourcissent à chaque division cellulaire. S’ils deviennent trop courts.
l’ADN n’est plus protégé (les capuchons ont disparu) et la cellule fonctionnera moins bien (les protéines sont moins bien produites).
ceci est particulièrement important avec les cellules souches, qui doivent souvent se diviser
• Dans les cellules qui se divisent très peu (cellules musculaires et nerveuses), les télomères peuvent être
endommagés avec le temps.

Les cellules cancéreuses, les cellules reproductrices et certains vers peuvent devenir
immortelles en produisant de la télomérase :
une protéine qui allonge les télomères raccourcis.
Une alimentation saine et un mouvement corporel adéquat pour le raccourcissement des télomères contrecarrent

La progéria est souvent désignée comme une maladie du vieillissement, mais ce n’est pas une véritable maladie du vieillissement. La progeria imite certains symptômes
du vieillissement.

leçon 07 Les 3 principes de base
les animaux de laboratoire et les humains vieillissent plus vite et ont un risque plus élevé de cancer
s’ils consomment beaucoup de glucose :
• Le glucose active l’IGF, ce qui assure une croissance plus rapide et donc un vieillissement plus rapide et également un risque plus élevé de cancer car l’IGF favorise la croissance des cellules ;
• Le glucose est le principal carburant des cellules cancéreuses ;
• Le glucose crée des connexions entre les protéines et provoque ainsi
des symptômes de vieillissement tels que :
 Les rides;
 vaisseaux sanguins plus rigides (et augmentation de la pression artérielle);
 regard;
 Augmentation de la capacité de coagulation du sang ;
 Dommages aux nerfs ;
 fonction rénale diminuée;
 Un système immunitaire qui fonctionne moins bien ;
 …
Ce sont tous des symptômes qui se produisent également dans le diabète appelé « maladie accélérée du vieillissement » dans laquelle des niveaux élevés de sucre se produisent, en particulier après les repas.

Les informations ci-dessus expliquent également pourquoi :
• Les personnes ayant beaucoup d’IGF dans le sang sont plusieurs fois
plus susceptibles de développer un cancer ;
• Les animaux de laboratoire qui consomment beaucoup de sucre meurent plus rapidement du cancer ;
• Les personnes atteintes de nanisme n’ont presque jamais de cancer;
• Plus une personne est grande, plus elle est susceptible d’avoir un cancer ;
• L’hormone de croissance accélère le vieillissement
et augmente le risque de cancer et de diabète ;
• Les animaux d’ expérience beaucoup plus longtemps peuvent vivre des gènes à
modifier qui jouent un rôle dans le métabolisme de l’ insuline et de l’ IGF;
• Les petits animaux et les humains vivent plus longtemps que les plus gros

leçon 08 quelques questions pratiques nourriture sablier
le sablier alimentaire est une restructuration du triangle alimentaire pour faciliter une meilleure vision d’un mode de vie sain.
le triangle alimentaire est un produit du département américain de l’Agriculture
(et ne concerne pas la santé, contrairement au sablier alimentaire).
Caractéristiques du sablier alimentaire
• Fait une distinction importante entre les bons et les mauvais
gras, la viande rouge et blanche, le thé ordinaire et le thé vert,
les huiles riches en oméga 6 et oméga 3, etc.
• Montre plus clairement ce qu’est la nourriture malsaine (et n’entasse
pas la nourriture malsaine dans un petit « top interdit »);
• Propose des alternatives pour remplacer les aliments malsains
(via la forme symétrique et la composition de couleur du sablier) ;
• N’est pas seulement basé sur les connaissances de la nutrition ,
mais aussi de la médecine, de la biogérontologie (la science
du vieillissement), de la biochimie et de la biologie
(l’évolution de l’homme) ;
• Se concentre principalement sur la prévention des maladies chroniques et
des maladies du vieillissement, tandis que la perte de poids
s’ensuit automatiquement.

leçon 09 habitudes malsaines / saines
D’abord un tableau récapitulatif,
le suivant développé par chapitre,
sur le contenu du tableau en cinq chapitres différents , plus expliqué

Ne jamais manger = malsain Remplacer par = Alimentation saine
Boissons gazeuses , lait, yaourt (à boire),
pas de jus de fruits fraîchement pressés Eau, thé vert, thé blanc, thé au gingembre ,
vin rouge, smoothie aux fibres, lait végétal (dont : lait de soja, lait d’amande, lait de
riz), café.
Pain, pommes de terre, pâtes et riz Bouillie d’avoine (substitut de pain), légumineuses (haricots, pois, lentilles, soja), champignons
Fruit
légume
Restauration rapide (hamburgers, pizza, de hot – dog, s nacks)
Viande rouge (porc, boeuf, s chaap, cheval)
friture Poissons gras (saumon, maquereau, hareng, anchois, sardines),
Volaille (poulet et dinde), œufs, fromage, soja, quorn
Confiseries (biscuits, pâtisseries, friandises, glaces) Chocolat noir, noix, bouillie de soja , soja yaourt
Sucre
Salé
Huiles riches en oméga 6 (huile de maïs, huile de tournesol, huile de palme, huile de graines de sésame),
margarine, beurre, sauces riches en graisses Substituts de sucre ( Stevia , tagatose, fruits)
Des exhausteurs de goût sains (herbes, ail, oignon, jus de citron, vinaigre, potassium)
Huiles saines (huile d’olive, huile de lin, huile de
noix, huile de canola, huile de soja, huile de
périlla)

Boissons étape 1
Le thé vert n’est pas très sain car les « antioxydants », ainsi que les flavonoïdes légèrement toxiques contiennent ce thé vert :

• Réduit le risque de divers cancers;
• Réduit le risque d’AVC ;
• Gardez la peau saine;
• Favorise la perte de poids en accélérant le métabolisme

Le thé blanc a une influence sur la réduction de la formation des rides

Le thé au gingembre supprime l’ inflammation dans le corps

K offie exerce plus d’effets sur la santé de l’organisme que de problèmes de santé, à condition d’être consommé avec modération
(jusqu’à 4 tasses par jour).
le café réduit le risque de diverses maladies du vieillissement telles que :
• Alzheimer;
• Diabète;
• Parkinson ;
• La plupart des cancers ;
• Maladie cardiaque et vasculaire.

le café augmente le risque de :
• Ostéoporose;
• Symptômes de sevrage (maux de tête, troubles du sommeil, difficultés de concentration) ;
• H artritmest oornissen (dose élevée);
• Irritation de la muqueuse gastrique et intestinale.

les jus et les boissons gazeuses du commerce sont mauvais pour la santé car ils :
• Contenir de fortes doses de sucre liquide qui provoquent des pics de sucre élevés ;
• Peut contenir des phosphates qui accélèrent le vieillissement ;
• Contient des édulcorants artificiels qui provoquent plus de prise de poids.

Les humains ne sont pas faits par nature pour digérer le lait et le yaourt (à boire)
, même s’ils sont tolérants au lactose .
les produits laitiers peuvent augmenter le risque de :
• Parkinson ;
• Ostéoporose;
• Cancer de la prostate et cancer de l’ovaire ;
• Intestins malsains.

Cela s’applique au lait animal , mais pas au lait maternel (issu du lait maternel),
qui a une composition complètement différente de celle du lait de vache.
l’allaitement est sain pour l’enfant.
les substituts du lait suivants sont riches en potassium :
• Légumes ( (en particulier le brocoli et les légumes à feuilles vert foncé comme
(le chou ou les épinards));
• Tofu;
• Bouillie de soja et yaourt de soja enrichis en potassium ;
• Lait végétal (lait de soja, lait de riz, lait d’amande, …)
enrichi en potassium ;
• Fromage (pourquoi le fromage est plus sain que le lait sera discuté plus tard).

Quelques conseils :
• Boire suffisamment, soit 2 litres par jour
• Boire 1 à 2 verres d’eau 15 à 20 minutes avant le petit déjeuner ;
• Boire en particulier avec un ter, le thé vert et le thé blanc plus ou thé au gingembre;
• Un maximum de 1 verre d’alcool par jour, avec des jours sans alcool: donner
votre foie un repos tous maintenant et puis. Les patients diabétiques et les personnes qui souhaitent perdre du poids devraient boire moins ou pas d’ alcool.

• Boire le moins de lait ou de yaourt (boire) possible

Légumes étape 2
Un aperçu en 4 chapitres subdivisés différents

G roenten
Réduire drastiquement les pommes de terre, le pain, les pâtes et le riz :
• Fournit une forte perte de poids;
• Inhibe le développement de diverses maladies liées au vieillissement ;
• Peut amener les diabétiques de type 2 à s’injecter beaucoup moins ou pas d’insuline ;
• Aucun régime cétogène ne permet de consommer suffisamment de sucres (issus des fruits, des légumineuses, des féculents, de la bouillie d’ avoine , etc.).

Passez à une journée avec :
1 petit déjeuner sans pain et sans céréales ;
• Remplacer le pain par de la bouillie d’avoine (préparée avec du lait de soja ) ;
• Mangez cette bouillie d’avoine avec des fruits (séchés) (pomme, fraises, framboises, myrtilles, banane, raisins, myrtilles, framboises, pêches, raisins secs, etc.), des noix ou du chocolat noir
2 repas (chauds ou froids) avec légumes, volailles ou poissons gras et :
• Une deuxième portion d’autres légumes;
• Légumineuses (haricots, pois, lentilles, …) ou tofu ;
• Champignons (huîtres, champignons, portobello, shiitake, enokitake, …) ou quorn ;
• Des œufs.

l’ index glycémique est une mesure des pics de glycémie et d’ insuline. Consommez autant que possible des produits à faible indice glycémique.

Produits avec un haut index glycémique sont principalement
responsables de l’augmentation considérable de l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et vieillissement accéléré.
Des exemples de tels produits sont le pain blanc, le riz blanc, les pommes de terre , la purée de pommes de terre, les céréales pour petit-déjeuner, les frites, le pain complet, les biscuits, les chips, etc.
La farine d’avoine est plus saine que les autres céréales car elle est très riche en fibres hydrosolubles et en substances qui :
• Améliorer le péristaltisme intestinal ;
• Assurer des pics de sucre et d’insuline inférieurs ;
• Être sain pour le cœur et les vaisseaux sanguins (ce qui donne à la farine d’avoine une allégation officielle de santé).

Tableau des valeurs de l’ index glycémique
Aliments à index glycémique élevé
(plus de 50) Index glycémique
Glucose 100
Sucre de table (saccharose ) 70
pain blanc 70
Pain très blanc (pains à hamburger) 85
Pain complet 65
Pommes de terre bouillies 75
riz blanc 70
riz brun 60
frites 95
Purée de pomme de terre 90
pâtes ”blanches” 55
Pâtes complètes 50
flocons de maïs 85
biscuits 70
Chips de pommes de terre 80
Pain de grains entiers 40
Orange, poire 35
pomme, pêche 30
Adieu le chocolat 22
Cerise, prune, pamplemousse (ou pamplemousse) 21
Sucre de fruits (fructose), graines de soja 20
Tofu, noix, abricot 15
Laitue, chou, brocoli, courgette, oignon, ail, tomate, aubergine dix

Légume :
• Forme la base de toute alimentation saine (par opposition aux féculents comme le pain, les pommes de terre, le riz et les pâtes) ;
• Réduit le risque de certains types de cancer
• Réduit le risque de maladies du vieillissement (telles que la dégénérescence maculaire);
• Le brocoli et les légumes à feuilles crucifères, comme le chou frisé, les choux de Bruxelles et le chou-fleur, réduisent le risque de maladies cardiovasculaires

jus de légumes :
• Peut grandement supprimer la croissance tumorale chez la souris ;
• Est un moyen idéal d’absorber suffisamment de nutriments sains au quotidien

légumineuses
Les légumineuses sont (pois, haricots, lentilles, soja) :
• Stabiliser les niveaux de sucre dans le sang;
• Contient peu de méthionine,
ce qui réduit la production de protéines;
• Contient des protéines végétales plus saines que les protéines animales.

soja:
• Peut réduire le risque de cancers hormono-sensibles tels que
le cancer du sein ;
• A un bon effet sur le cœur et les vaisseaux sanguins.

produits à base de soja non fermentés : tofu et lait de soja produits à base de soja
fermentés (un peu « digérés »
par les bactéries et les champignons) : miso, natto et tempeh.
Tofu (à base de soja) :
• Peut réduire le risque de démence plus tard chez les jeunes;
• Pourrait augmenter le risque de démence chez les personnes âgées, selon deux études
N atto
• Contient de la nattokinase , la fabrication de lingots de sang moins solidifiante ;
• Contient de la vitamine K2 qui est saine pour le cœur et les vaisseaux sanguins.

Le yogourt ordinaire peut être remplacé par de la bouillie de soja ou du yogourt de soja . Le lait animal peut être remplacé par du lait végétal de soja. la viande rouge peut être remplacée par des produits à base de soja tels que le tofu, le miso, le natto et le tempeh.

Chaises rembourrées
Les champignons stimulent le système immunitaire de, ce qui signifie qu’ils exercent
une lutte contre le cancer effet et peut réduire le risque de cancer du sein et de l’ estomac.
Au Japon , les médecins utilisent les champignons comme traitement de soutien pour la chimiothérapie.
Quorn est fabriqué à partir d’un champignon et contient beaucoup de protéines et
peut donc servir de substitut de viande.
Les produits riches en protéines qui peuvent servir de
substituts de viande sont :
• Quorn
• Tofu

comme substituts de viande possibles, le soja et le quorn sont à l’
étape 3 du sablier alimentaire dans les poissons gras et la volaille.
mais ces aliments peuvent également remplacer les pommes de terre, les pâtes et le riz.

Fruit
Un apport quotidien suffisant en fruits :
• Réduit la mortalité globale ;
• Inhibe le vieillissement cutané (notamment dû aux fruits rouges et bleus, comme les fraises, les framboises, la grenade et les myrtilles) ;
• Maintient les vaisseaux sanguins en bonne santé;
• Réduit le risque de maladie d’Alzheimer et de déclin cognitif général (en particulier les fruits bleus tels que les myrtilles, les mûres et les myrtleberries).
Buvez un verre de jus de fruit fraîchement pressé par jour, avec des fibres et de préférence aussi à base de légumes (les légumes contiennent moins de sucres). Ne pas peler les fruits , mais laver et sécher.
La formation de rides peut être combattue des manières suivantes :
De l’intérieur :
• Mangez beaucoup de fruits, surtout des fruits rouges et bleus ;
• Buvez du jus de fruits fraîchement pressé tous les jours ;
• Boire du thé vert et blanc;
• Limitez la consommation de beurre, de produits laitiers, de viande rouge et de sucre ;
• Arrêter de fumer.
De l’extérieur :
• Crème solaire d’au moins facteur 30, à appliquer toutes les 2 heures ;
• chapeau à large bord;
• Crème de jour quotidienne avec un facteur d’au moins 15 (4 c’est trop peu);
• Si vous voulez toujours avoir l’air bronzé, vous pouvez utiliser une crème autobronzante.

Poissons gras et volaille étape 3
Un aperçu en 2 chapitres subdivisés différents
Poissons gras et volailles
Contrairement aux protéines animales, ce qui suit s’applique aux protéines végétales :
• Ils contiennent moins d’acides aminés soufrés qui acidifient le sang ;
• Ils contiennent moins de méthionine ce qui stimule la production de protéines ;
• Ils réduisent le risque d’ostéoporose ( ostéoporose ) ;
• Étant donné que ces protéines sont consommées par les légumes, les légumineuses et d’autres sources végétales, ces protéines offrent une multitude d’avantages supplémentaires pour la santé.
Les poulets et les vaches ne mangent plus d’ herbe , de sorte que leur viande et leurs œufs contiennent beaucoup plus d’ acides gras oméga-6 favorisant l’ inflammation que d’ acides gras oméga-3 inhibiteurs de l’ inflammation .

La viande et les œufs biologiques proviennent d’animaux qui grandissent dans un environnement plus naturel.

Oeufs et fromage cholestérol
Pour la plupart des gens, trop de cholestérol ne
joue pas un rôle important dans les maladies cardiovasculaires car :
• Le corps lui-même fabrique la plupart du cholestérol;
• Ce qui est plus important, c’est ce qui arrive au cholestérol dans le sang :
 Le cholestérol sucré (en raison d’une consommation élevée de sucre ou du diabète) est plus collant;
 Le cholestérol oxydé (en raison de trop peu de flavonoïdes provenant des fruits, des légumes
ou du thé vert) est plus collant.

Manger quelques œufs par semaine :
• N’affecte pas le taux de cholestérol.

Bien que le fromage soit fabriqué à partir de lait, il peut toujours être consommé
parce que le fromage :
• Une forme de lait super digéré est (des enzymes digestives et des bactéries sont ajoutées au lait pour fabriquer le fromage);
• Une source importante est la vitamine K2 (ménaquinone);
• Contient des bactéries qui maintiennent l’intestin en bonne santé
(probiotiques, en particulier dans le fromage vieilli).
maladies. Probablement parce que le fromage a un rôle important pour la k2 ou la ménaquinone164, la vitamine k2 est une substance qui a un effet bénéfique sur le cœur et les vaisseaux sanguins
, donc le fromage est le seul produit laitier qui se trouve dans le sablier alimentaire. Le fromage est idéal pour ceux qui ont encore occasionnellement envie de manger du pain (épeautre),
souvent l’habitude, les personnes qui mangent peu de viande mais mangent du fromage comme un délicieux fromage de chèvre vivent plus longtemps en moyenne

Chocolat noir, noix, pâte de soja, yaourt de soja étape 4
À propos des collations sucrées
Les collations s’ajoutent au nombre total de calories quotidiennes .
les sucreries sont très addictives et provoquent des symptômes de sevrage (pseudo faim) , tels que :
• Une forte envie soudaine de sucreries ;
• fatigue;
• Troubles de la concentration ;
• Suer;
• Jambes tremblantes ou sensation de faiblesse dans les jambes.

souvent, ces symptômes de sevrage sont confondus avec la faim. Cependant, la vraie faim se caractérise par :
• Une envie ordinaire (pas forte) de nourriture
(pas de sucreries);
• Absence de symptômes de sevrage (voir ci-dessus) ;
• Une sorte de « sensation gustative » qui se situe au fond de la gorge.

La seule façon
de surmonter cette envie quotidienne de sucreries est :
• Abstinence totale : retirez tous les bonbons (biscuits, gâteaux, glaces, mais aussi chips ) de la maison, et remplacez-les par des collations saines, telles que :
 bouillie d’avoine ( réchauffée );
 les fruits (séchés) tels que les raisins, les pêches, les fraises, les myrtilles, les pommes, etc. ;
 Bouillie de soja ou yaourt de soja ;
 Chocolat noir;
 des noisettes;
 Olives, fromage (feta), avocat;
 Tomates cerises, choux-fleurs, brocolis, poivrons, même trempés dans des hummes, du pesto ou d’autres sauces.

Au fil du temps, les symptômes de sevrage (ou pseudo-faim) ne se produisent plus et les sensations gustatives changent (les fruits redeviennent vraiment sucrés).

Chocolat noir
Chocolat noir (plus de 70% de cacao) :
• Contient de plus en plus de flavonoïdes puissants que le thé vert ;
• Abaisse la pression artérielle;
• Améliore la sensibilité à l’insuline du corps
(les sucres restent moins longtemps dans le sang);
• Réduit le risque de maladies cardiovasculaires.

Un apport quotidien important de cacao pur (comme chez les Indiens Kuna) en combinaison avec une alimentation saine réduit considérablement le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer et de diabète.

Bouillie de soja et yaourt de soja (et fibres)
Les produits suivants peuvent être ajoutés à la bouillie de soja et au yogourt de soja :
• Une cuillère à café de fibres ;
• Morceaux de noix ou d’autres noix;
• Une cuillère à café de graines de lin.

Fibre
• Assurer un meilleur péristaltisme intestinal;
• Influencer la composition des bactéries intestinales et ainsi les vitamines, acides gras à chaîne courte et autres nutriments produits par les bactéries intestinales.
Ces substances ont une influence importante sur notre santé générale ;
• Envie de pics de sucre dans le sang parce qu’ils « emballent » les molécules de sucre ;
• En plus de la bouillie de soja et du yaourt de soja, ils peuvent également être ajoutés à la soupe, au jus de fruits ou à la soupe de légumes.
Il existe 2 types de fibres :
• Fibres insolubles dans l’eau (telles que le son de blé);
• Fibres hydrosolubles (telles que l’insuline, la gomme arabique et l’oligo fructose).

utile 1 à 3 cuillères à café de fibres hydrosolubles et 1 à 3 cuillères à café de
fibres non hydrosolubles par jour.

des noisettes
Manger une poignée de noix chaque jour réduit le risque de crise cardiaque .

Les noix sont saines pour le cœur et les vaisseaux sanguins car elles contiennent les substances suivantes :
• Acides gras oméga 3 qui garantissent que les vaisseaux sanguins sont
moins enflammés;
• Différentes formes de vitamine E qui rendent les particules de cholestérol moins collantes ;
• L’acide aminé arginine qui est un vasodilatateur.

De plus, les recherches montrent que les noix font vieillir
le cerveau moins rapidement.

S uikervervangers , huiles saines et exhausteurs de goût Niveau 5
Huiles, beurre, margarine et sauces riches en matières grasses
Le beurre est moins sain car il contient beaucoup d’ acides gras saturés d’origine animale (qui peuvent s’agglomérer n’importe où dans le corps).
la margarine est malsaine car elle contient des graisses saturées, des graisses trans et des acides gras oméga 6 pro-inflammatoires .
ol ijfolie est sain, car les acides gras mono-insaturés
contenant et composés ( phénols ) tels que l’oléo canthal :
• L’huile d’olive réduit le cholestérol et est un élément important du régime méditerranéen, mais selon des études récentes, il n’a pas été démontré qu’elle protège le cœur ;
• L’huile d’olive peut ralentir les processus de vieillissement du cerveau
(démence) et de la peau (formation des rides).

les huiles saines sont : l’huile d’olive, l’huile de lin, l’huile de noix, l’huile de colza et de canola, l’huile de périlla et éventuellement l’huile de soja
Les huiles riches en oméga 6 malsaines sont : l’huile de maïs et l’huile de tournesol et les produits qui se composent en grande partie de ces huiles, comme la mayonnaise.
Les huiles saines pour la cuisine sont l’huile d’olive, l’huile d’avocat ou l’huile de canola.

Sucre et succédanés du sucre
L’aspartame et les autres édulcorants artificiels ne sont pas recommandés car ils entraînent une prise de poids supplémentaire, même s’ils ne contiennent pratiquement pas de calories.
Les substituts du sucre sains sont :
• S Tevia : à partir de la Stevia plante Stevia est de 30 à 100 fois plus sucré que le sucre;
• Tagatose : un sucre du lait qui n’est presque pas absorbé dans l’intestin ;
• Les alcools de sucre tels que l’ érythritol sont faibles en calories et provoquent des pics de sucre très faibles.
• Fruits : La compote de pommes, les bananes écrasées et le sucre de datte sont des édulcorants sains.

Le nectar d’agave, le miel (cru) et le sirop d’érable sont principalement constitués de sucres (fructose, glucose et saccharose) et sont
donc de préférence peu utilisés.

Sel et potassium
Selon certaines études récentes, l’ apport en sel joue un rôle moins important dans la prévention des maladies cardiovasculaires.
Dans l’ouest, cependant, trop de sel (chlorure de sodium) et trop peu de potassium sont ingérés.
On dit également qu’une carence en potassium joue un rôle important dans l’hypertension artérielle plutôt qu’un excès de sel.
Les produits qui contiennent beaucoup de potassium sont les fruits et légumes tels que : les abricots, les poires, les mangues, les raisins secs, les bananes, les figues, les tomates, les avocats et le soja.

Un bon équilibre entre le sel et le potassium diminue le risque d’accident vasculaire cérébral.

Épices
Herbes, comme le persil, le thym, le romarin, le curcuma , le basilic, l’origan, la cannelle, la marjolaine ou la menthe :
• Réduire le risque de cancer et ralentir la croissance des cellules cancéreuses ;
• Avoir une influence positive sur les maladies du vieillissement
telles que la démence ou le diabète.
Le curcuma , une substance dérivée de la racine de curcuma :
• Inhibe la production de protéines inflammatoires.
• Inhibe la production de protéines qui favorisent la croissance cellulaire et la croissance du cancer ;
• Inhibe l’agglutination des protéines d’ Alzheimer ;
• Réduit l’accumulation de lipofuscine (un «pigment vieillissant») dans les cellules.

Compléments alimentaires
Quant aux compléments alimentaires , des recherches publiées dans des revues à facteur d’impact élevé montrent que :
• Les antioxydants ne prolongent pas la vie;
• La plupart des antioxydants sont malsains à long terme ;
• La vitamine E ne joue aucun rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires;
• La vitamine C peut être un pro-oxydant (surtout à fortes doses).

il est important de distinguer :
• Carences : Ce sont des carences sévères qui entraînent des problèmes de santé à court terme ;
• Carences sous-optimales : Ce sont des carences mineures qui entraînent des problèmes de santé à long terme et accélèrent le processus de vieillissement.

compléments alimentaires intelligents :
• Jouer principalement sur le métabolisme (comme le magnésium, les vitamines B et l’iode) ;
• Activer le propre système antioxydant du corps
( comme le sélénium);
• Le remplissage commun des déficits suboptimales pour
(tels que la vitamine D).

notez qu’aucun de ces compléments alimentaires intelligents n’est « antioxydant ».
Des exemples de compléments alimentaires intelligents sont :
• Magnésium (300 à 600 mg par jour, sous forme de taurate de magnésium ou de citrate de magnésium) ;
• Un complexe de vitamines B avec les vitamines B1, B2, B3, B5, B6,
B9 et B12 (plusieurs fois l’apport journalier recommandé par jour) ;
• Iode ( maximum 200 microgrammes par jour);
• Sélénium (maximum 100 microgrammes par jour sous forme
de levure de sélénium) ;
• Vitamine D (2000 unités ou 40 microgrammes par jour);
• Cela peut être complété par un complexe multivitaminé pour fournir le plus de vitamines et de minéraux .

Les légumes, les fruits, les noix, les champignons, les poissons gras et les légumineuses contiennent des milliers d’autres substances qui ne se trouvent pas dans les compléments alimentaires et qui ont une influence importante sur notre santé.

Des médicaments
La plupart des médicaments ne guérissent pas, mais les symptômes de la maladie se font
entendre .

beaucoup de gens sous-estiment les effets secondaires des médicaments.

médicament même connu pour ses effets secondaires mineurs
bouscule encore les soldes dans le corps. Quelques
exemples de ces médicaments comprennent antiacides
(inhibiteurs de la pompe à Potone), les médicaments du sommeil et des analgésiques.
Les patients devraient être mieux informés au sujet
des conséquences des médicaments et l’importance d’une alimentation saine
pour le corps (y compris avec des chiffres concrets).
les raisons pour lesquelles cela ne se produit pas sont le manque de temps , la sous
– estimation de l’intelligence ou de la motivation du patient et souvent une formation insuffisante des prestataires de soins de santé en médecine préventive
(avec trop d’accent sur la guérison des maladies plutôt que sur le maintien de la santé).

leçon 10 plus jeune plan
les pénuries évitent l’ étape 1
la prévention des pénuries de micronutriments essentiels
peut réduire le processus de vieillissement lent et le risque de maladies liées au vieillissement.
L’ industrialisation de notre alimentation signifie que notre alimentation contient de nombreuses
calories vides avec de nombreux macronutriments (glucides, lipides et protéines) et peu de micronutriments (tels que vitamines et minéraux).

Voici des exemples de micronutriments importants :
Vitamines B : réduisent le rétrécissement cérébral et jouent un rôle important
dans le métabolisme énergétique.

aliments riches en vitamines B :
• Fruits de mer : saumon, moules, crevettes ;
• Gruau;
• Légumes et fruits;
• Noix et graines;
• Poulet et oeufs.

Supplément : de préférence un supplément qui contient diverses vitamines B
dosées suffisamment.
Magnésium : sain pour le cœur et les vaisseaux sanguins, joue un rôle important
dans le métabolisme du sucre et de l’énergie.

aliments riches en magnésium :
• Légumes à feuilles vertes : chou frisé, choux de Bruxelles, épinards ;
• Noix et graines;
• légumineuses.

Supplément : de préférence sous forme de malate de magnésium , 300 à 600 mg/jour.

Sélénium : partie des protéines qui neutralisent les radicaux libres ou qui sont
actives dans le système immunitaire.
Aliments riches en sélénium :
• Noix : Noix du Brésil (noix du Brésil) – pas plus de quelques
noix du Brésil par semaine ;
• Graines et noyaux;
• Fruits de mer : saumon, sardines, thon, crabe, huîtres, moules, calamars ;
• Champignons : portobello, shiitake, crimini.

supplément : levure séléniée, 100 microgrammes par jour

vitamine D : importante pour le système immunitaire et le métabolisme,
réduit le risque d’ostéoporose.
Lumière du soleil : produit de la vitamine D mais vieillit la peau.
Supplément : cholécalciférol (vitamine D3), à raison de deux mille unités par jour (surveillance des injections de
sang).

vitamine K : prévient le durcissement des vaisseaux sanguins. Réduit le
risque d’ ostéoporose. Fonctionne avec la vitamine D.
aliments riches en vitamine K
• légumes à feuilles vertes;
• Aliments fermentés : natto, miso, tempeh, fromage ;
• Herbes : persil, basilic séché.

supplément : par exemple vitamine K2-7, 45 microgrammes par jour
il existe des suppléments avec autant de vitamine K que de vitamine D.

Le potassium : peut réduire le risque d’hypertension artérielle d ress et accidents vasculaires cérébraux.
Aliments riches en potassium :
• Légumes à feuilles vertes : épinards, choux, choux de Bruxelles ;
• Légumineuses : haricots, pois ;
• Fruits : abricots, pêches, pruneaux, raisins secs, avocat, figues.

utilisez du sel de potassium au lieu du sel de sodium standard.

l’iode (maximum 200 microgrammes par jour) peut également être utile (régule la fonction thyroïdienne et le métabolisme.
Les suppléments contiennent au maximum quelques micronutriments. Plusieurs
milliers d’autres micronutriments sont apportés par une
alimentation saine et variée. Ceci sous forme de légumes, fruits, noix,
graines, légumineuses, poisson, volaille, chocolat noir, thé vert,
café, herbes et champignons.

hormesis stimulant étape 2
L’hormèse est le processus par lequel des dommages mineurs ou une toxicité produisent des
effets bénéfiques en activant les mécanismes de réparation, de protection et de détoxification des cellules.

des exemples d’hormèse sont :
• Substances légèrement toxiques dans les médicaments (metformine) et les aliments
(flavonoïdes, sulforaphane , alcool);
• Exercice intense prolongé ou à court terme
(marche ou entraînement par intervalles à haute intensité ;
• Radioactivité (vraisemblablement);
• Température (chaud et froid).

l’hormesis explique aussi pourquoi de nombreux antioxydants ne ralentissent pas le vieillissement
et parfois même raccourcissent la vie. Les « antioxydants » qui peuvent ralentir le vieillissement le font souvent via l’hormèse.

la désintoxication fonctionne souvent par l’hormèse.
Des exemples d’ aliments qui contiennent des composants hormétiques sont
le thé vert, le café, les légumes, le chocolat noir et les fruits.

stimulation de la croissance réduire l’ étape 3

le conseil général pour perdre du poids et prévenir le surpoids, à
savoir « manger moins et faire plus d’ exercice » est malheureusement mauvais .

une calorie n’est pas toujours une calorie car :
• Tous les nutriments que nous mangeons ou buvons ne sont pas entièrement absorbés par l’
intestin ;
• Certains nutriments ne sont pas convertis en calories, mais sont
utilisés pour construire le corps ;
• Les bactéries de notre intestin consomment également des nutriments ou en libèrent
davantage ;
• Il faut également de l’énergie pour digérer et transformer les nutriments avant qu’ils ne puissent être brûlés ;
• De nombreux nutriments peuvent affecter le métabolisme

sur l’ obésité , il existe deux causes principales de gros
« éléphant dans le por s eleinwinkel »
elephant 1 (bien connu) : un excès de sucres rapides, sous forme de sodas, bonbons, chips, cookies et fast food.
Elephant 2 (moins connu) : un excès de glucides, sous forme
de féculents comme le pain, les pommes de terre, les pâtes et le riz.

Ces aliments :
• Provoquer des pics élevés de sucre et d’insuline qui
reprogramment le métabolisme , de sorte que nous avons rapidement faim et fatigue plus rapidement (donc nous mangeons plus et faisons moins d’exercice) ;
• Sont addictifs et insatisfaisants ;
• Assurez -vous que nous moins d’ autres macronutr iënten alimentaires (tels que des
graisses saines et protéines végétales);
• Ses calories vides : Elles contiennent très peu de micronutriments sains (vitamines, minéraux, flavonoïdes, acides gras oméga 3, etc.).

les autres éléphants sont :
• Trop de protéines animales (surtout dans la viande rouge transformée ) :
• Trop de graisses malsaines , telles que les graisses trans dans les pâtisseries préparées industriellement et les huiles riches en oméga-6, telles que l’huile de maïs et l’huile de tournesol.

aussi important :
• Une offre excédentaire de produits (souvent riches en glucides) et un
manque d’alternatives saines (par exemple dans les distributeurs automatiques ou au restaurant) ;
• Pas assez de temps pour préparer des aliments sains et savoureux ;
• Les aliments malsains sont souvent moins chers ;
• Beaucoup de marketing pour des aliments malsains, même destinés aux jeunes enfants (céréales complètes « saines » pour petit-déjeuner ou biscuits contenant 75 % de glucides );
• Manque de connaissances sur l’importance d’une alimentation saine;
• La perturbation du sommeil et du rythme circadien (travail de nuit ou des changements irréguliers augmentent le risque d’obésité et de diabète) jusqu’à p érature (le plus chaud, plus vous arrivez), les émotions (stress, l’ anxiété ou le malheur peut conduire à trop manger) ou des aliments malsains pendant la grossesse (programme le métabolisme du fœtus afin qu’il soit plus susceptible d’être en surpoids plus tard).

Séquence de planification de l’offre excédentaire d’aliments malsains :

aliments avec un excès de glucides
(pain, pâtes, pommes de terre, riz) et de sucres rapides
(boissons gazeuses, biscuits, viennoiseries, …)

taux de sucre élevé

pics élevés d’insuline

les cellules graisseuses par l’insuline sont programmées
pour stocker jusqu’aux graisses

la glycémie chute plusieurs heures après les repas

les cellules graisseuses libèrent trop peu de graisse (acides) dans la circulation sanguine

forte augmentation et fatigue (en raison d’un manque de glucides et de graisses)

manger plus, en particulier des glucides rapides, en raison de la faim et moins d’
exercice, en raison de la fatigue

O poids

La stimulation de croissance wo r dt causée par des substances induisant la croissance, tels que le
glucose, les acides aminés, l’ insuline, l’ IGF, l’ hormone de croissance et de la testostérone, qui sont:
• Activer les mécanismes de vieillissement et les commutateurs dans la cellule ;
• Désactivez les mécanismes de réparation, de protection et de maintenance dans la cellule.
Cela conduit à plus d’ agglutination des protéines , à la formation de liaisons croisées de sucre, à
des dommages mitochondriaux, etc.

la stimulation de la croissance peut être réduite par :
• Consommez moins de glucides , à la fois rapides (soda, bonbons, chips, biscuits, jus de fruits du magasin) et plus lents (pain, pommes de terre, riz, pâtes) ;
• Moins de protéines animales à prendre ;
• La vidange gastrique et la libération des sucres dans le sang pour ralentir grâce à :
 Fibres (dans les légumes, fruits, champignons, …) ;
 Graisses saines (huile d’olive, huile de canola, huile de noix, olives, avocats, noix, …) ;
 Vinaigre (ou autres aliments acides, comme le jus de citron);
• Substances spécifiques qui inhibent la stimulation de la croissance (telles que les flavonoïdes, la curcumine, …) dans les pommes, les câpres, le curcuma, les myrtilles, le café, le thé, le brocoli, … ;
• Après le repas à l’ exercice à faire (vélo stationnaire, soulever des poids, randonnée), qui aplanit les pointes de sucre;
• Restriction calorique : mangez environ un quart de moins que ce dont vous avez besoin ;
• Jeûne (partiel) : par exemple 2 à 3 jours à la fin de chaque saison.
Le sablier alimentaire est un modèle nutritionnel qui intègre ces informations

inversion de vieillissement étape 4
vieillissement inversé
L’expérimentation animale et la médecine humaine montrent qu’il est possible non seulement de ralentir le vieillissement , mais aussi de l’
inverser.

le rajeunissement des personnes peut se produire par :
• Vaccins contre l’agglutination des protéines ;
• Des protéines lysosomales qui aident les lysosomes à digérer les déchets dans les cellules ;
• Des disjoncteurs de réticulation qui cassent les liens croisés pour que nos tissus redeviennent flexibles ;
• Des morceaux d’ADN mitochondrial qui remplacent l’ADN mitochondrial endommagé et rajeunissent ainsi les mitochondries;
• Cellules souches qui remplacent les cellules souches anciennes ou perdues ;
• Des protéines Crispr capables de réparer ou de reprogrammer avec précision l’ADN ;
• Avec de jeunes Transfusions sang ou spécifique bloedst o ROPED que le corps Rajeunir;
• …

quelques réflexions sur le vieillissement, l’allongement de la vie et l’immortalité
le vieillissement peut être considéré comme une maladie multisystémique multifactorielle mortelle à cent pour cent, héréditaire à cent pour cent et le résultat d’une négligence naturelle (évolutive).

Beaucoup de gens ne veulent pas voir le vieillissement comme une maladie car cela stigmatiserait les personnes âgées et impliquerait que le
vieillissement peut et doit être « guéri » .
Pourtant, la plupart des maladies qui affligent l’Occident sont le résultat du vieillissement : maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson , dégénérescence musculaire , sarcopénie (la fonte des muscles), ostéoporose, accident vasculaire cérébral sont autant de maladies du vieillissement.
Ralentir le vieillissement réduit également considérablement le risque de maladies du vieillissement, car elles sont fondamentalement les mêmes.
voulons-nous vieillir
beaucoup de gens ne veulent pas vieillir (en bonne santé), généralement par peur de l’ ennui , de la perte de sens, de la stagnation intellectuelle ou de la surpopulation.

des solutions peuvent être imaginées pour tous ces problèmes.

Les prédictions démographiques qui vont assez loin dans le futur (trois cents ans ou plus) montrent que la sous – population , et non la surpopulation, est un scénario possible qui pourrait même signifier à terme la fin de l’humanité.
une nouvelle société
en raison à la fois de mécanismes naturels (évolutifs) et de percées sociales et scientifiques, les gens vieilliront en moyenne .

biologiquement, il n’y a pas de limite d’âge ultime pour notre espèce.

le fait que nous continuerons toujours à vivre plus longtemps, apportera de grands changements sociaux et économiques apportera

La façon la plus saine de prendre sa retraite est de continuer à travailler (à temps plein, à temps partiel ou bénévole) pour partir.

La source:
Texte Bmi : https://www.bereken.nl/bmi
Informations extraites et résumées des livres
Cliquez sur la photo de la pochette des livres ,
si vous avez trouvé cette information intéressante dans ce cours
ou si vous voulez en savoir plus ou la commander

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.