LAATSTE NIEUWS

cursussen aan het herschrijven

  1. de 2 de cursus de financiële boekrol de waardes aan het herschrijven naar ware vrijheid


nieuwe cursussen waar we aan het werken zijn

DE 3de cursus de cursus gaat over “zaaien met de heer”

in een wereld van verdrukking waar ligt onze liefde in deze tijden
De cursus “zaaien met de heer” is in verschillende cursus delen opgedeeld.
Om u wegwijs te maken in de verschillende delen
001 Zaaien met de heer
Gaat meer over het geestelijke hoe de heer in zijn koninkrijk voorziet in de voorzienigheid voor de gene die zich geroepen voelt om zijn wil te doen.
002 permacultuur van de heer
Permacultuur van de heer is een ontwerpmethode, gebaseerd op ethiek, ecologie en andere wetenschappen, voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Complexe ecosystemen in de natuur en oude/traditionele tuinbouw dienen hierbij als voorbeeld. Bill Mollison, een van de grondleggers van permacultuur van de heer van de heer stelt in zijn Introduction to permaculture (1991): ‘Permacultuur van de heer is een filosofie van werken mét in plaats van tegen de natuur; van langdurige en doordachte observatie in plaats van langdurige en onnadenkende arbeid; en van het kijken naar planten en dieren in al hun functies in plaats van een gebied als een monocultuursysteem te zien.
De focus ligt daarbij niet op zichzelf staande elementen binnen een systeem, maar op hun onderlinge relaties en op een verstandige plaatsing en ordening ervan, volgens het beginsel van ‘het geheel is meer dan de som der delen’.
Permacultuur houdt zich onder andere bezig met:

  • voedselvoorziening;
  • verbeteren van de waterhuishouding;
  • productie van brandstof en bouwmateriaal;
  • duurzame architectuur;
  • het creëren van een sociale structuur;
  • het herstellen van door de mens beschadigde landschappen;
  • het creëren van een veerkrachtig systeem, dat o.a. bescherming biedt tegen mogelijk negatieve invloeden van de natuur.


DE 4de cursus “voeding en de wil naar gezondheid”

WE ZIJN BEZICH AAN EEN CURSUS VAN VOEDING WAT GEZOND IS HOE WE VERLIJD WORDEN om het verkeerde waardes om te buigen naar onze gezondheid TOT BEWEGING EN SPORTEN in wereld van consuptie en verlijding tot verkoop