nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

gemeenschap

 Je kunt een leerling zijn van Jezus, iemand in de menigte of een Romeinse soldaat. Wat je ook bent, probeer om aanwezig te zijn ín de situatie. Jezus roept ons tot Hem om met onze handen zijn liefde uit te dragen. zijn wij zijn zaad voor anderen, om de andere in goede grond te laten vrucht te dragen,
net zoals in vers van

MARCUS. 11:1-10 Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de ​Olijfberg, stuurde hij twee van zijn ​leerlingen​ vooruit. Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De ​Heer​ heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ Ze gingen op ​weg​ en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ Ze zeiden wat ​Jezus​ hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7Ze brachten het veulen naar ​Jezus​ en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:
‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de ​Heer.
Gezegend het komende koninkrijk van onze vader ​David.
Hosanna in de hemel!’

Gezegend hij die komt in de naam van de ​Heer betekend God kan de dode die in de maatschappij onderdrukt zijn doen verijzen en doen herleven door zijn liefde te openbaren hun van de dode doen opstaan om de wereld te veranderen das de bedoeling van de heer, is om deze website de kerk doen herbouwen in 3 dagen en het komende koninkrijk van onze vader ​David, in ons te laten manifesteren door de liefde van de heer die niemand laat verloren gaan, is zijn koninkrijk van david ons terug brengt naar onze vrijheid openbaart, op de site en in de hemel! van zijn nieuw verbond als lekevolgeling van Zijn liefde voor ons. Zie verder “vrijwilliger zijn (klik hier)”