nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

gebed door de tijd

(En) for English language scroll down
(Fr) faites défiler vers le bas pour la langue française

Het gebed door de tijd is het gebed van de Rooms-Katholieke Kerk dat op verschillende momenten van de dag wordt gebeden door geestelijken, religieuzen en vele gelovigen.

De Getijdengebed app bevat het officiële Getijdengebed in het Nederlands inclusief de eigen teksten voor Nederland en Vlaanderen

hoe zorg je ervoor dat je vlees dat niet is?

je gebeden blokkeren uw gebed, is iets wat we allemaal nodig hebben, het gebed,

is iets dat deel moet uitmaken van ons leven als gelovige onderschatten we de

kracht van gebed te vaak alle grote mannen van god die we zien in de bijbel waren mannen van gebed.

gebed is de hartslag van elk kind van god, ik weet zeker dat je dit hebt gehoord voor een gelovige die niet bidt is een zwakke gelovige, een gelovige die niet bidt is een

blootgestelde gelovige, een gelovige die dat doet niet bidden is een kwetsbare gelovige

het ongelukkige is dat we nemen gebed niet zo serieus als we zouden moeten

als we denken dat we echt begrijpen hoe gevaarlijk deze wereld is dat we zouden we bidden

meer denk ik als we begrepen dat de het gelovig leven is geen speeltuin.

ik denk dat als we het echt begrepen onze krachten waarin we tegen ons worstelen

zouden we meer bidden.

ik denk dat als we het aantal begrepen demonen boze geesten en mensen van goddeloosheid die onze wil vernietigen, leeft als een christen zouden we meer bidden.
ik denk dat als we het aantal begrepen van pijlen die dag op ons worden afgevuurd

en nacht zouden we meer bidden

de bijbel is geschreven door mensen vertelt ons dat er een echte duivel is.

ik geloof niet in deze fantasie hoor ik u misschien denken, de duivel waar mensen over proberen te onderwijzen zeggen dat hij een constructie van het kwaad is, nee

ik ben een bijbel gelovige en mijn bijbel vertelt me duidelijk dat er een echte duivel is

die gemotiveerd en energiek is om te doden?

stelen en vernietigen en hij gaat rond op zoek naar wie hij kan verslinden

wordt niet moe, als het erop aankomt de kinderen van god aanvalt door de duivel

wordt niet moe als het erop aankomt het beëindigen van de levens van geweldige mensen,
doe je?

denk ja dat de duivel je zal verlaten en niet komt terug naar jou,
kijk laat je door niemand bedriegen als je dat wel bent niet hard bidden,
in dit leven ben je al een blootgesteld je leven te leiden.

wij christenen hebben gebed gedegradeerd dus veel bidden, na vijf minuten en we krijgen bidden moeheid we een paar minuten en dan we slapen al als het tijd is om een tv-serie kijken,
je kunt helemaal wakker zijn,

s ’nacht om ernaar te kijken, maar als het erop aankomt?

gebed twee minuten en je valt in slaap.
vertel me is dit natuurlijk de duivel zal er alles aan doen om u zorg ervoor,
dat je geen gebed hebt in je leven vele jaren en wat ik heb gevonden is dat de duivel er niets waar het kwaad tegen vecht.

meer in je leven dan je gebedsleven mijn beste vriend (3 vuldigheid),
je laat je hoede dit is het moment om wakker te worden

dit is het moment om je ogen te openen en op te staan

sta op, schijn, want uw licht is gekomen en de glorie van de heer is over u opgegaan

want zie, de duisternis zal de aarde en grove duisternis,
de mensen maar de heer zal over u en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden

er is een duisternis in de wereld die de duivel heeft overspoelt en deze wereld met

duisternis, maar glorie zij god, want  dat is glorie schijnt op ons.

je moet nu opstaan ​​en je versterken in Geestgebed is niet wat je zou moeten doen,

vergeet in je leven, ik wil je zeggen dat je een kunt zijn biddend persoon en nog steeds een zwak leven hebben, we zouden passioneert gelovig leven moeten hebben

je kunt me vragen hoe het mogelijk is voor een

gelovige om biddend gelovige te zijn en wees nog steeds een zwakke christen, 
het is een zeer echte verschijnselen een biddende gelovige, die is nog steeds zwak

ja de bijbel zegt, het gebed van de rechtvaardigen zullen grote dingen doen,
maar ik zal niet tegen je liegen dat er zijn, dingen die het gebed van het kunnen stoppen

rechtvaardig van het krijgen van een antwoord, zal ik niet tegen je liegen waar je voor kunt bidden vele dagen en nergens komt
ja het kan frustrerend om dat te weten in je zijn.

je gebeden worden niet verhoord.
god wil dat je tot hem bidt maar de waarheid is dat het vlees kan stoppen hem om je te horen.

het zou een vergissing zijn om te bidden in het vlees zou het een vergissing zijn om bij te bidden

de leiding van het vlees

je kunt een biddend persoon zijn, maar het vlees kan zijn wat je leidt, 
ik zal niet liegen tegen u dat het vlees u zal maken

je bidt een aantal gebeden die niet zullen gaan boven het dak zal ik je een geven

voorbeeld van een van de dingen die bidden in

het vlees zal ervoor zorgen dat je het doet

u vraagt ​​en ontvangt niet omdat u vraagt

mis dat u het op uw lusten het vlees zal ervoor zorgen dat je bidt om het

vlees zal je lusten en dan bidden dat je lust is vervuld,
kijk, god is geen lust vervullende god het vlees zal je laten bidden volgens:

uw lusten 

maar mijn god zal in al uw behoeften voorzien, volgens tot zijn rijkdom in heerlijkheid door christus jezus, het vers zegt dat god al je behoeften zal voorzien, niet al je lusten

als je bidt op basis van lust.
god kan niet luisteren naar die god, is geen lust enabler god sponsort geen lust Hij

zal je geen antwoord geven, het vlees is er een van

de dingen die je gebeden kunnen belemmeren

van beantwoord te worden zou dit niet eens moeten zijn

wees een verrassing voor ieder van ons, want we zouden al de werken van het vlees moeten kennen

de werken van het vlees zijn de 17

dingen die je gebeden belemmeren

nu zijn de werken van het vlees openbaar welke zijn deze?

 1. overspel
 2. ontucht
 3. onreinheid
 4. wellust
 5. afgoderij
 6. hekserij
 7. haat varianten emulaties
 8. toorn
 9. strijd
 10. opruiingen
 11. ketterijen
 12. afgunst 
 13. moorden
 14. dronkenschap
 15. feestvreugde en dergelijke

waarvan zij die dat doen

dingen zullen doen in het koninkrijk van God niet binnengaan.
het is aan ons om onze liefde te herzien met de liefde van de heiligen om koninkrijk van god binnen te gaan
al deze 15 punten van vlees hier boven zijn de werken
van het vlees en zijn zonden er zijn geen andere woorden om ze te beschrijven,
maar zonde het zijn zonden als je wordt geleid door het vlees,

je bent zondig.

ik probeer uit te leggen hoe het vlees zal je gebeden verhinderen

zie, de hand van de heer is niet ingekort dat het niet kan redden, evenmin is zijn oor

zwaar dat het niet kan horen maar uw ongerechtigheden zijn gescheiden

tussen jou en je god en je zonden.

heb zijn gezicht voor u verborgen dat hij zal niet horen

wanneer u toestaan dat het vlees om jullie te leiden,
je zal de verlangens van het vlees vervullen

het vlees kan je er niet toe leiden een heilige persoon te zijn die het vlees je niet kan brengen,
om te hebben

hou van het vlees kan je er niet toe brengen om zelfbeheersing te hebben

het vlees kan je niet naar vrede leiden

het vlees kan je er niet toe brengen iets van de vruchten van de geest te hebben,

het vlees leidt je alleen tot zonde en niks anders

als je in zonde bent, zul je ver weg gaan van God

je kunt niet in zonde verkeren en denken dat je dat wel zult.

wees één met god,
god is geen god van de zonde hij kan niet eens naar zonde kijken,

god kan niet kijken naar het uiterlijk van zonde,

de ogen van god zijn te puur om naar zonde te kijken.

gij zijt van zuiverdere ogen dan te aanschouwen van

kwaad en kan ongerechtigheid niet aanschouwen daarom ziet u op hen die

trouweloos en u houdt op uw tong,
wanneer de goddeloze de man verslindt dat is rechtvaardiger dan hij

een andere manier om ervoor te zorgen dat het vlees is

je gebeden niet blokkeren is te maken zeker dat je aantal keer in de geest bidt.

altijd bidden met alle gebed en smeekbede in de geest en kijken

hun tot met alle volharding en smeekbede voor alle heiligen

je kunt God niet in het vlees benaderen het is niet mogelijk om dat te doen

god is een geest en zij die aanbidden, hij moet hem aanbidden in de geest en waarheid

je moet tot god bidden in de geest zeker make dat het vlees niet degene is die is

jou beheersen zouden we zo puur als de heer worden gezien voor Zijn naam

wanneer je in de geest bidt, is het teken dat het betekent dat je het heilige toestaat in Zijn

geest om u in gebed te leiden als de heilige

geest leidt je in gebed, dat wil je niet bidden op basis van lust

evenzo helpt de geest onze zwakheden want we weten niet wat we zouden moeten bidden zoals we zouden moeten, maar de geest zelf pleit voor ons,

met kreunen die niet kunnen worden geuit de heilige geest zal ons leiden in gebeden,

niet alleen moeten we bidden (gebedsgroep) in de geest moeten we ook in de geest wandelen

als we wandelen in de geest die we zijn het vlees vertellen dat we er niet meer zijn

onder zijn controle, we moeten te allen tijde in de geest wandelen,

wandelen in de geest betekent de heilige geest om je leven te leiden,

deze wereld is geen plek waar je dat kunt in je eentje overleven als je de

heilige geest om jou en jou te leiden

volg en gehoorzaam de 15 dingen niet van het vlees die ik heb opgesomd

vroeg zal je niet kunnen gebeden hinderen

de bijbel zegt dat we in de geest moeten lopen en we zullen nooit het bevredigen

verlangens van het vlees meer willen aanvaarden in ons leven.

dit is zeggen wanneer wandeling in de geest en u zult de begeerte van de niet vervullen

vlees voor het vlees begeert tegen de geest,
en de geest tegen het vlees en deze zijn in tegenspraak met de ander zodat je niet de dingen kunt doen die je zou, maar als je door de geest wordt geleid, ben je niet volgens de wet

als je in levenden lijve hebt gelopen, gebeden gaan niet boven het dak uit,
als je hebt het vlees laten leiden.
 jij, je verspilt je tijd, dit is wat je voor nu moet weten,
er is één ding dat je moet doen als je zijn zo, Allereerst ga naar jezus.

je moet naar Christus rennen en hem toestaan,
om zijn bloed te gebruiken om je zonden weg te vegen,

je moet Jezus toestaan om je een nieuwe mantel te geven,
je moet door naar god te gaan Christus ontmoeten,

als je wilt dat God naar je gebeden kijkt, als je wilt dat hij naar je luistert en je

gebeden je moet Jezus toestaan ​​je schoon te wassen

je moet je schoon wassen in het bloed van de

lam het bloed dat werd vergoten om je zonden weg te nemen,  
tijdens heilig sacrament in de eucharistie,
je moet je rein wassen dat bloed als je dat hebt gedaan, ga je tot god door Christus

als mijn mensen die bij mijn naam worden genoemd zullen zich vernederen en bidden en

zoek mijn aangezicht en keer u af van hun slechte wegen

dan zal ik uit de hemel horen en zal vergeef hun zonden en zal hun land genezen

god staat klaar om naar je te luisteren als je kunt sta de heilige geest toe

om je te leiden

Over Bidden Onderweg app

Wat kan Bidden Onderweg voor mij betekenen?

Bidden Onderweg helpt duizenden mensen dagelijks met een kort moment van gebed en reflectie. Iedere dag verschijnt een nieuwe podcastmeditatie in de app en op de website. Door regelmatig met Bidden Onderweg te bidden, zul je merken dat de ontmoeting met God een bepaalde structuur krijgt en zich verdiept.

365 dagen met mijn engelbewaarder

dagelijkse boodschappen van een Engelbewaarder aan een begenadigd persoon. Ze dienen één voor één gelezen en overwogen te worden. Lees elke dag de tekst van de dag die overeenkomt met het heden. Ze zijn “geïnspireerd” en zonder moeite verwoord, als het ware “gedicteerd”, aan iemand die enkel uitvoerde als gwenovitch.
Uw Engelbewaarder ziet zonder ophouden het Gelaat van God (Mt.18, 10), en tegelijk staat hij u vanaf uw geboorte tot de overgang naar het hiernamaals, dag en nacht bij. Hij zal bij u zijn bij het Laatste Oordeel. Hij is uw gezel voor de eeuwigheid! Hij heeft een naam. Hij houdt van u, verheugt zich met u en hij huilt wanneer u huilt. Hij stort bittere tranen als u luistert naar Satan, de “vader van de leugen, moordenaar van de mens vanaf het begin” (Joh.8, 44). Hij vloeit over van vreugde telkens als u een inspanning doet die uw gelijkenis vergroot met Jezus, “zachtmoedig en nederig van hart” (1Kor.13). Deze boodschappen zijn de echo van het Evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus Christus, of ze zijn nog de afglans van het leven van Gods Zoon op aarde.

Enkele raadgevingen
Uw Engelbewaarder, beste lezer, uw “voogd en herder”, spreekt ook tot u dezelfde woorden als tot hem die ze ontving en opschreef. Overweeg deze boodschappen die van hem komen. Blijf naar hem luisteren; u zal ten slotte zijn stem “horen”. Hij is het die elke dag in deze boodschappen spreekt. Het doel van deze teksten is, u elke dag bewuster te maken van de ononderbroken aanwezigheid van de Engelbewaarder aan uw zijde.

Lees elke morgen de boodschap van de dag. Herlees ze ’s avonds. Als u dit trouw doet, zal u binnen een jaar, op de weg van de heiligheid gevorderd zijn, en gelukkiger zijn. Pater Pio, die in 1999 zalig- en in 2001 heilig verklaard werd, zag zijn Engelbewaarder en sprak met hem.

getijdengebed app

android toestellen (klik hier)

apple toestellen (klik hier)

Bidden Onderweg app

bidden onderweg online

bidden onderweg android app

bidden onderweg apple app

365 dagen met mijn engelbewaarder documenten

januari tot maart

april tot juni

juli tot september

oktober tot december

(En)

prayer through time

The prayer through time is the prayer of the Roman Catholic Church that is prayed at different times of the day by clergy, religious and many believers.

The Hours of Prayer app contains the official Hours of Prayer in Dutch, including its own texts for the Netherlands and Flanders
 

how do you make sure your meat isn’t?

your prayers block your prayer, is something we all need, the prayer,

is something that should be part of our life as a believer we underestimate the  

power of prayer too often all the great men of god we see in the bible were men of prayer.

prayer is the heartbeat of every child of god i am sure you have heard this for a believer who does not pray is a weak believer, a believer who does not pray is a       

exposed believer, a believer who does not pray is a vulnerable believer     

the unfortunate thing is that we don’t take prayer as seriously as we should

if we think we really understand how dangerous this world is we would pray

more I think if we understood that the the faithful life is not a playground.    

I think if we really understood our forces in which we struggle against us 

we would pray more.
 

i think if we understood the number of demons evil spirits and people of wickedness destroying our will, living as a christian we would pray more. I think if we understood the number of arrows fired at us that day   
 

and night we would pray more

the bible was written by people tells us that there is a real devil.

i don’t believe in this fantasy i may hear you thinking, the devil people try to teach about say he’s a construct of evil, no 

i am a bible believer and my bible clearly tells me there is a real devil 

who is motivated and energetic to kill?

steal and destroy and he goes around looking for whom he can devour

don’t get tired, when it comes to attacking the children of god by the devil

don’t get tired when it comes to ending the lives of great people,
do you?

think yes the devil will leave you and not come back to you
look don’t let anyone cheat you if you are don’t pray hard
in this life you are already exposed to live your life.

we christians have degraded prayer so pray a lot, after five minutes and we get praying tired we a few minutes and then we’re already asleep when it’s time to watch a tv series you can be fully awake,  

at night to look at it, but when it comes down to it?

prayer two minutes and you fall asleep.
tell me this is natural the devil will do anything to make you make sure
you have no prayer in your life many years and what i have found is that the devil there is nothing evil fights against.  

more in your life than your prayer life my dear friend (3 precision),
you let your guard down this is the time to wake up

this is the time to open your eyes and get up

arise, shine, for your light has come and the glory of the lord has risen over you

for behold, the darkness shall be upon the earth, and gross darkness,
men, but the lord shall be upon thee, and his glory shall be seen upon thee.

there is a darkness in the world that the devil has engulfed and this world with

darkness, but glory be to God, for that is glory shines upon us. 

you must now stand up and strengthen in Spirit prayer is not what you should do,

forget in your life i want to tell you that you can be a praying person and still have a weak life, we should have passionate believing life  

you can ask me how it is possible for a

believer to be praying believer and still be a weak christian it is a very real phenomena a praying believer who is still weak     
  

yes the bible says the prayer of the righteous will do great things
but i will not lie to you that there are things that can stop the prayer of it 

just from getting an answer, is I can not lie to you what you pray for many days, and nowhere is yes it can be frustrating to know that in you.  

your prayers are not answered.
god wants you to pray to him but the truth is the flesh can stop him from hearing you.

it would be a mistake to pray in the flesh it would be a mistake to pray with

the guidance of the flesh

you can be a praying person but the flesh may be what guides you i will not lie to you the flesh will make you 
 

you pray some prayers that will not go above the roof I will give you one   

example of one of the things that pray in

the flesh will make you do it

you ask and do not receive because you ask

miss you it to your lusts the flesh will make you pray for it

flesh will lust you and then pray that your lust is fulfilled,
look, god is not a lust fulfilling god the flesh will make you pray according to:

your lusts 

but my god will supply all your needs according to his riches in glory through christ jesus the verse says god will supply all your needs not all your lusts  

if you pray based on lust.
god can’t listen to that god, is no lust enabler god sponsors no lust He

won’t answer you, the meat is one of them

the things that can hinder your prayers

of being answered this shouldn’t even be

be a surprise to each of us, for we should know all the works of the flesh

the works of the flesh are the 17

things that hinder your prayers

now the works of the flesh are manifest, what are these?

 1. adultery
 2. fornication
 3. uncleanness
 4. lust
 5. idolatry
 6. witchcraft
 7. hate variant emulations
 8. wrath
 9. conflict
 10. incitements
 11. heresies
 12.  envy 
 13.  murder
 14.  drunkenness
 15.  revelry and such 

of which those who do

things shall not enter into the kingdom of God.
it is up to us to revise our love with the love of the saints to enter the kingdom of god
all these 15 points of flesh above are the works
of the flesh and its sins there are no other words to describe them
but sin they are sins if you are led by the flesh,

you are sinful.

I try to explain how the flesh will hinder your prayers 

behold, the hand of the lord is not shortened that it cannot save, neither is his ear

heavy that it cannot hear, but your iniquities are parted

between you and your god and your sins.

have hid his face from you that he will not hear

when you allow the flesh to guide you,
you will fulfill the desires of the flesh  

the flesh cannot lead you to be a holy person that the flesh cannot bring you,
to have

love the meat can’t bring you to have self-control

the flesh cannot lead you to peace

the flesh cannot make you have any of the fruits of the spirit,

the flesh only leads you to sin and nothing else

if you are in sin you will go far from God

you cannot be in sin and think you will.

be one with god,
god is not a god of sin he can’t even look at sin, 

god cannot look at the appearance of sin,

the eyes of god are too pure to look at sin.

thou art of purer eyes than to behold of

evil, and cannot see iniquity, therefore look to those who  

treacherous and you hold your tongue, when the wicked devour the man, that is more righteous than he  
  

another way to make sure it’s meat

not blocking your prayers is to make sure you pray number of times in the spirit.

always pray with all prayer and supplication in mind and watch

them with all perseverance and supplication for all the saints

you cannot approach God in the flesh it is not possible to do that

god is a spirit and those who worship, he must worship him in spirit and truth

you must pray to god in the spirit make sure the flesh is not the one it is

master you we would be seen as pure as the lord for His name

when you pray in the spirit, the sign is that it means you allow the holy in Being

spirit to lead you in prayer like the saint

spirit leads you in prayer, you don’t want to pray that based on lust

likewise the spirit helps our infirmities for we know not what to pray as we should, but the spirit itself pleads for us,     

with groans that cannot be uttered the holy spirit will lead us in prayers,

not only must we pray (prayer group) in the spirit we must also walk in the spirit

if we walk in the spirit that we are tell the flesh that we are no more

under his control, we must walk in spirit at all times,

walking in the spirit means the holy spirit to guide your life,

this world is not a place where you can survive on your own if you do the

holy spirit to guide you and you

follow and obey not the 15 things of the flesh that I have enumerated  

early will not hinder your prayers

the bible says to walk in the spirit and we will never satisfy it

want to accept more of the desires of the flesh in our lives.

this is saying when walk in the mind and you will fulfill the desire of the not     

flesh for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh and these are contrary to the other so that you cannot do the things that you would, but if you are led by the spirit you are not according to the law  

if you have walked in the flesh, prayers do not go above the roof,
if you have let the flesh lead.
you, you’re wasting your time, this is what you need to know for now,
there’s one thing you need to do if you are like this, first of all go to jesus. 

you must go to Christ run and allow him to use his blood to wipe away your sins,   

you must allow Jesus to give you a new cloak, you must meet Christ by going to god,   

if you want God to watch your prayers, if you want him to listen to you and you

prayers you must allow Jesus to wash you clean   

you must wash yourself in the blood of the

lamb the blood that was shed to take away your sins, during the holy sacrament in the eucharist, you must wash that blood clean when you have done that, you go to god through Christ 

 

when my people who are called by my name will humble themselves and pray and

seek my face and turn from their evil ways

then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land  

god is ready to listen to you if you can allow the holy spirit

to guide you 

About Praying On The Go app

What can Praying Along the way do for me?

Praying Along the way helps thousands of people every day with a short moment of prayer and reflection. Every day a new podcast meditation appears in the app and on the website. By regularly praying with Praying Along the way, you will notice that the encounter with God takes on a certain structure and deepens.

365 days with my guardian angel

daily messages from a Guardian Angel to a gifted person. They should be read and considered one by one. Every day, read the text of the day that corresponds to the present. They are “inspired” and effortlessly articulated, as it were “dictated”, to someone who only performed as gwenovitch.
Your Guardian Angel constantly sees the Face of God (Mt. 18, 10), and at the same time he assists you day and night from your birth to the transition to the hereafter. He will be with you at the Last Judgment. He is your companion for eternity! He has a name. He loves you, rejoices with you, and cries when you cry. He sheds bitter tears as you listen to Satan, the “father of lies, murderer of man from the beginning” (John 8:44). He overflows with joy every time you make an effort that increases your likeness to Jesus, “meek and lowly in heart” (1 Cor.13). These messages are the echo of the Gospel, the Good News of Jesus Christ, or they are still the reflection of the life of God’s Son on earth.        

Some Advice
Your Guardian Angel, dear reader, your “guardian and shepherd”, also speaks to you the same words as to him who received and wrote them. Consider these messages coming from him. Keep listening to him; you will eventually “hear” his voice. It is He who speaks in these messages every day. The purpose of these texts is to make you more aware every day of the uninterrupted presence of the Guardian Angel at your side.      

Read the message of the day every morning. Reread them at night. If you do this faithfully, within a year you will have progressed in the way of holiness and be happier. Father Pio, who was beatified in 1999 and canonized in 2001, saw his Guardian Angel and spoke to him.  

tidal prayer app

android devices (click here)

apple devices (click here)

Pray On The Go app

pray on the go online

pray on the go android app

pray on the go apple app

365 days with my guardian angel documents

January to March

April to June

July to September

October to December

(Fr)

prière à travers le temps

La prière à travers le temps est la prière de l’Église catholique romaine qui est priée à différents moments de la journée par le clergé, les religieux et de nombreux croyants.

L’application Hours of Prayer contient les heures de prière officielles en néerlandais, y compris ses propres textes pour les Pays-Bas et la Flandre
 

comment vous assurez-vous que votre viande ne l’est pas?

vos prières bloquent votre prière, c’est quelque chose dont nous avons tous besoin, la prière,

est quelque chose qui devrait faire partie de notre vie en tant que croyant, nous sous-estimons la  

pouvoir de la prière trop souvent tous les grands hommes de dieu que nous voyons dans la bible étaient des hommes de prière.

la prière est le battement de cœur de chaque enfant de dieu, je suis sûr que vous avez entendu cela car un croyant qui ne prie pas est un croyant faible , un croyant qui ne prie pas est un       

croyant exposé , un croyant qui ne prie pas est un croyant vulnérable     

le malheur est que nous ne prenons pas la prière aussi au sérieux que nous le devrions

si nous pensons que nous comprenons vraiment à quel point ce monde est dangereux, nous prierions

plus je pense que si on comprenait que la vie de fidèle n’est pas un terrain de jeu.    

Je pense que si nous comprenions vraiment nos forces dans lesquelles nous luttons contre nous 

nous prierions plus.
 

Je pense que si nous comprenions le nombre de démons, de mauvais esprits et de personnes de méchanceté détruisant notre volonté, vivant en chrétien, nous prierions davantage. Je pense que si nous comprenions le nombre de flèches tirées sur nous ce jour-là   
 

et la nuit nous priions plus

la bible a été écrite par des gens nous dit qu’il y a un vrai diable.

Je ne crois pas à ce fantasme, je peux t’entendre penser, le diable que les gens essaient d’enseigner disent qu’il est une construction du mal, non 

je suis un croyant de la bible et ma bible me dit clairement qu’il y a un vrai diable 

qui est motivé et énergique pour tuer ?

voler et détruire et il va chercher qui il peut dévorer

ne te lasse pas, quand il s’agit d’attaquer les enfants de dieu par le diable

ne vous fatiguez pas quand il s’agit de mettre fin à la vie de gens formidables, n’est-ce pas
 ?

pense que oui le diable te quittera et ne reviendra pas vers toi
regarde ne laisse personne te tromper si tu ne pries pas fort
dans cette vie tu es déjà exposé à vivre ta vie.

nous les chrétiens avons dégradé la prière alors priez beaucoup, après cinq minutes et nous nous fatiguons à prier nous quelques minutes et puis nous sommes déjà endormis quand il est temps de regarder une série télévisée, vous pouvez être complètement éveillé,  

la nuit pour le regarder, mais en fin de compte ?

prière deux minutes et vous vous endormez.
Dites-moi que c’est naturel, le diable fera tout pour vous assurer que
vous n’avez pas de prière dans votre vie pendant de nombreuses années et ce que j’ai découvert, c’est que le diable n’a rien contre le mal.  

plus dans ta vie que ta vie de prière mon cher ami (3 précision),
tu baisses la garde c’est le moment de te réveiller

c’est le moment d’ouvrir les yeux et de se lever

lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du seigneur s’est levée sur toi

car voici, les ténèbres seront sur la terre, et de grosses ténèbres,
hommes, mais l’Éternel sera sur toi, et sa gloire sera vue sur toi.

il y a une obscurité dans le monde que le diable a englouti et ce monde avec

ténèbres, mais gloire à Dieu, car c’est la gloire qui brille sur nous. 

vous devez maintenant vous lever et vous fortifier dans l’Esprit, la prière n’est pas ce que vous devriez faire,

oublie dans ta vie je veux te dire que tu peux être une personne qui prie tout en ayant une vie faible, nous devrions avoir une vie de croyants passionnés  

vous pouvez me demander comment il est possible pour un

croyant être un croyant priant et être toujours un chrétien faible c’est un phénomène très réel un croyant priant qui est encore faible     
  

oui la bible dit que la prière des justes fera de grandes choses
mais je ne vous mentirai pas qu’il y a des choses qui peuvent en arrêter la prière 

juste en obtenant une réponse, c’est que je ne peux pas vous mentir ce que vous priez pendant de nombreux jours, et nulle part c’est oui ça peut être frustrant de savoir ça en vous.  

vos prières ne sont pas exaucées.
Dieu veut que vous le priiez mais la vérité est que la chair peut l’empêcher de vous entendre.

ce serait une erreur de prier dans la chair ce serait une erreur de prier avec

la direction de la chair

tu peux être une personne qui prie mais la chair peut être ce qui te guide je ne te mentirai pas la chair te fera 
 

vous priez des prières qui ne vont pas au- dessus du toit , je vais donner vous un   

exemple d’une des choses qui prient dans

la chair te le fera faire

vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez

vous manquez à vos convoitises la chair vous fera prier pour cela

la chair vous convoitera et ensuite priera pour que votre convoitise soit accomplie,
regardez, dieu n’est pas un dieu accomplissant la convoitise la chair vous fera prier selon:

tes convoitises 

mais mon dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par christ jésus le verset dit que dieu pourvoira à tous vos besoins pas à toutes vos convoitises  

si vous priez sur la base de la convoitise.
dieu ne peut pas écouter ce dieu, n’est-il pas un catalyseur de luxure

ne te répondra pas, la viande en fait partie

les choses qui peuvent entraver vos prières

d’être répondu, cela ne devrait même pas être

être une surprise pour chacun de nous, car nous devrions connaître toutes les œuvres de la chair

les œuvres de la chair sont les 17

des choses qui entravent vos prières

maintenant les œuvres de la chair sont manifestes, qu’est-ce que c’est ?

 1. adultère
 2. fornication
 3. impureté
 4. luxure
 5. idolâtrie
 6. la sorcellerie
 7. détester les émulations de variantes
 8. colère
 9. conflit
 10.  incitations
 11.  hérésies
 12.  envie 
 13.  meurtre
 14.  ivresse
 15.  festivités et autres 

dont ceux qui font

les choses n’entreront pas dans le royaume de Dieu.
c’est à nous de réviser notre amour avec l’amour des saints pour entrer dans le royaume de dieu
tous ces 15 points de chair dessus sont les oeuvres
de la chair et ses péchés il n’y a pas d’autres mots pour les décrire
mais péché ce sont des péchés si tu es conduit par la chair,

tu es pécheur.

J’essaie d’expliquer comment la chair gênera vos prières 

voici, la main du seigneur n’est pas raccourcie pour ne pas sauver, ni son oreille

lourd qu’il ne peut pas entendre, mais vos iniquités sont séparées

entre toi et ton dieu et tes péchés.

t’a caché son visage pour qu’il n’entende pas

quand tu laisses la chair te guider,
tu accompliras les désirs de la chair  

la chair ne peut pas vous conduire à être une personne sainte que la chair ne peut vous apporter,
à avoir

aimer la viande ne peut pas t’amener à avoir la maîtrise de soi

la chair ne peut pas te conduire à la paix

la chair ne peut vous faire avoir aucun des fruits de l’esprit,

la chair ne te conduit qu’au péché et rien d’autre

si tu es dans le péché tu t’éloigneras de Dieu

vous ne pouvez pas être dans le péché et penser que vous le ferez.

être un avec dieu,
dieu n’est pas un dieu du péché, il ne peut même pas regarder le péché, 

Dieu ne peut pas regarder l’apparence du péché,

les yeux de Dieu sont trop purs pour regarder le péché.

tu as des yeux plus purs que de voir

mal, et ne peut voir l’iniquité, regarde donc vers ceux qui  

perfide et tu te tais, quand les méchants dévorent l’homme, qui est plus juste que lui  
  

une autre façon de s’assurer que c’est de la viande

ne pas bloquer vos prières, c’est vous assurer de prier plusieurs fois dans l’esprit.

priez toujours avec toutes les prières et supplications à l’esprit et veillez

avec toute la persévérance et la supplication pour tous les saints

vous ne pouvez pas approcher Dieu dans la chair il n’est pas possible de faire cela

Dieu est un esprit et ceux qui l’adorent, il doit l’adorer en esprit et en vérité

vous devez prier Dieu dans l’esprit assurez-vous que la chair n’est pas celle qu’elle est

maître toi nous serions vus aussi purs que le seigneur pour son nom

quand vous priez en esprit, le signe est que cela signifie que vous permettez au saint d’être

esprit pour te conduire dans la prière comme le saint

l’esprit vous conduit dans la prière, vous ne voulez pas prier cela basé sur la luxure

de même l’esprit vient en aide à nos infirmités car nous ne savons pas quoi prier comme il faut, mais l’esprit lui-même plaide pour nous,     

avec des gémissements qui ne peuvent être poussés, l’esprit saint nous conduira dans les prières,

non seulement devons-nous prier (groupe de prière) dans l’esprit, nous devons aussi marcher dans l’esprit

si nous marchons dans l’esprit que nous sommes, dis à la chair que nous ne sommes plus

sous son contrôle, nous devons marcher en esprit à tout moment,

marcher dans l’esprit signifie l’esprit saint pour guider votre vie,

ce monde n’est pas un endroit où vous pouvez survivre par vous-même si vous faites le

l’esprit saint pour vous guider et vous

suivez et n’obéissez pas aux 15 choses de la chair que j’ai énumérées  

tôt n’entravera pas vos prières

la bible dit de marcher dans l’esprit et nous ne le satisferons jamais

vouloir accepter davantage les désirs de la chair dans nos vies.

c’est dit quand marcher dans l’esprit et vous satisfaire le désir de ne pas     

chair car la chair convoite contre l’esprit, et l’esprit contre la chair et ceux-ci sont contraires à l’autre de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez, mais si vous êtes conduit par l’esprit vous n’êtes pas selon la loi  

si vous avez marché dans la chair, les prières ne vont pas au-dessus du toit,
si vous avez laissé la chair conduire.
vous, vous perdez votre temps, c’est ce que vous devez savoir pour l’instant,
il y a une chose que vous devez faire si vous êtes comme ça, d’abord aller à Jésus. 

vous devez aller à Christ courir et lui permettre d’utiliser son sang pour effacer vos péchés,   

vous devez permettre à Jésus de vous donner un nouveau manteau, vous devez rencontrer le Christ en allant à Dieu,   

si tu veux que Dieu veille à tes prières, si tu veux qu’il t’écoute et toi

prières, vous devez permettre à Jésus de vous laver   

tu dois te laver dans le sang du

agnez le sang qui a été versé pour ôter vos péchés, pendant le saint sacrement dans l’eucharistie, vous devez laver ce sang pur quand vous avez fait cela, vous allez à dieu par le Christ 

 

quand mon peuple qui est appelé par mon nom s’humiliera et priera et

cherche ma face et détourne-toi de leurs mauvaises voies

alors j’entendrai du ciel et pardonnerai leurs péchés et guérirai leur pays  

Dieu est prêt à t’écouter si tu peux permettre à l’esprit saint

pour vous guider

À propos de l’application Prier en déplacement

Qu’est-ce que Prier en chemin peut faire pour moi ?

Prier en chemin aide des milliers de personnes chaque jour avec un court moment de prière et de réflexion. Chaque jour, un nouveau podcast de méditation apparaît dans l’application et sur le site Web. En priant régulièrement avec Prier en chemin, vous remarquerez que la rencontre avec Dieu prend une certaine structure et s’approfondit.

365 jours avec mon ange gardien

messages quotidiens d’un ange gardien à une personne surdouée. Ils doivent être lus et examinés un par un. Chaque jour, lisez le texte du jour qui correspond au présent. Ils sont “inspirés” et articulés sans effort, pour ainsi dire “dictés”, à quelqu’un qui n’a joué qu’en tant que gwenovitch.
Votre Ange Gardien voit constamment le Visage de Dieu (Mt 18, 10), et en même temps il vous assiste jour et nuit depuis votre naissance jusqu’au passage vers l’au-delà. Il sera avec vous au Jugement dernier. Il est votre compagnon pour l’éternité ! Il a un nom. Il vous aime, se réjouit avec vous et pleure quand vous pleurez. Il verse des larmes amères en écoutant Satan, le « père du mensonge, meurtrier de l’homme depuis le commencement » (Jean 8 :44). Il déborde de joie chaque fois que vous faites un effort qui augmente votre ressemblance avec Jésus, « doux et humble de cœur » (1 Cor.13). Ces messages sont l’écho de l’Evangile, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, ou ils sont encore le reflet de la vie du Fils de Dieu sur terre.        

Quelques conseils
Votre Ange Gardien, cher lecteur, votre “gardien et berger”, vous dit aussi les mêmes paroles qu’à celui qui les a reçues et écrites. Considérez ces messages venant de lui. Continuez à l’écouter; vous finirez par “entendre” sa voix. C’est Lui qui parle dans ces messages chaque jour. Le but de ces textes est de vous faire prendre conscience chaque jour davantage de la présence ininterrompue de l’Ange Gardien à vos côtés.      

Lisez le message du jour chaque matin. Relisez-les le soir. Si vous le faites fidèlement, en moins d’un an vous aurez progressé sur le chemin de la sainteté et serez plus heureux. Le Père Pio, béatifié en 1999 et canonisé en 2001, a vu son Ange Gardien et lui a parlé.  

application de prière de marée

appareils Android (cliquez ici)

appareils Apple (cliquez ici)

Application Prier sur le pouce

prier sur le pouce en ligne

prier en déplacement application android

prier sur le go app apple

365 jours avec mes documents d’ange gardien

janvier à mars

avril à juin

juillet à septembre

octobre à décembre