catechismus van radio Maria

Een catechismus (van het Griekse: Κατήχησις, katechesis = onderricht) is een opsomming van de leer van een bepaald kerkgenootschap waarin al zijn dogma’s systematisch en voor leken begrijpelijk worden gegeven en uitgelegd. Omdat ze een middel zijn bij de catechese, worden ze vaak in vraag- en antwoordvorm uitgegeven.

INHOUD

De Vruchten van de Heilige Geest

De 10 geboden

Het Testament van Jezus


De Vruchten van de Heilige Geest

Hoe de heilige geest ons roept in onze trouw tot de heer zijn liefde en ons verlost door zijn verlossend woord tot heiligheid gekregen door de heer zijn openbaringen
Heeft Gwenovitch deze eigenschappen van de heer gekregen op volgende link onderaan in dit document zal de vruchten van de heilige geest opsommen die iedereen kan krijgen als geschenk van de heer door onze trouw aan hem


• Liefde
• Vreugde
• Vrede
• Geduld
• Vriendelijkheid
• Goedheid
• Geloof
• Zachtmoedigheid
• Zelfbeheersing

vruchten van de geest deel 1 liefde
vruchten van de geest deel 2 vreugde
vruchten van de geest deel 3 vrede
vruchten van de geest deel 4 geduld
vruchten van de geest deel 5 vriendelijkheid
vruchten van de geest deel 6 goedheid
vruchten van de geest deel 7 geloof
vruchten van de geest deel 8 zachtmoedigheid
vruchten van de geest deel 9 zelfbeheersing


De 10 geboden

de 10 geboden deel 1
de 10 geboden deel 2
de 10 geboden deel 3
de 10 geboden deel 4
de 10 geboden deel 5
de 10 geboden deel 6
de 10 geboden deel 7
de 10 geboden deel 8
de 10 geboden deel 9
de 10 geboden deel 10
de 10 geboden deel 11
de 10 geboden deel 12
de 10 geboden deel 13
de 10 geboden deel 14
de 10 geboden deel 15
de 10 geboden deel 16
de 10 geboden deel 17
de 10 geboden deel 18
de 10 geboden deel 19
de 10 geboden deel 20
de 10 geboden deel 21


Het Testament van Jezus

Het-Testament-van-Jezus-deel 1
Het-Testament-van-Jezus-deel 2
Het-Testament-van-Jezus-deel 3
Het-Testament-van-Jezus-deel 4
Het-Testament-van-Jezus-deel 5
Het-Testament-van-Jezus-deel 6
Het-Testament-van-Jezus-deel 7